Bai 24 so phan ung cap chat menh de p1

Bai 24 so phan ung cap chat menh de p1

Bai 24 so phan ung cap chat menh de p1
... natrifomat S ch t dung d ch có th làm m t màu dung d ch Br2 là: A B 10 C 11 D 12 H ng d n Các ch t dung d ch có th làm m t màu dung d ch Br2 là: glucoz , isobutilen, propanal, isoprene, đivinyl, ... Cho dãy ch t: isopentan, lysine, glucoz , isobutilen, propanal, isoprene, đivinyl, phenylamin, a.metacrylic, đivinyloxalat, dung d ch foocmon, axeten, fructoz , mantoz , saccaroz , dung d ch natrifomat ... B Ví d 8: Khi cho h p ch t X tác d ng v i dung d ch AgNO /NH3d , s n ph m mu i thu đ c n u cho tác d ng v i dung d ch (NaOH, t0 ) ho c dung d ch (H2 SO4 loãng, t0 ) đ u có khí vô c thoát Trong...
 • 4
 • 26
 • 0

Bai 24 bai tap so phan ung cap chat menh de p1

Bai 24 bai tap so phan ung cap chat menh de p1
... ch t dung d ch sau: toluen, stiren, etilen, xiclopropan, isopren, vinyl axetat, etyl acrylat, đivinyl oxalat, foocmon, axeton, dung d ch glucoz , dung d ch fructoz , dung d ch mantoz , dung d ... mantoz , dung d ch saccaroz S ch t dung d ch có th làm m t màu dung d ch Br2 A 11 B 10 C D Câu 19: Cho dãy ch t: isopentan, lysin, glucoz , isobutilen, propanal, isopren, axit metacrylic, phenyl ... S ch t làm m t màu dung d ch n c brom A B C D Câu 14:Cho chât: anilin; phenol; axetanđehit; stiren; toluen; axit metacrylic; vinyl axetat; isopren; benzen; ancolisoamylic; isopentan; axeton.S...
 • 13
 • 28
 • 0

Bai 24 dap an so phan ung cap chat menh de p1

Bai 24 dap an so phan ung cap chat menh de p1
... Br2 anilin; phenol; axetanđehit; stiren; axit metacrylic; vinyl axetat; isopren; áp án: A Câu 15: Ch t làm m t màu dung d ch Br2 glucoz , mantoz , phenol, axit fomic, axetanđehit, ancol anlylic, ... anlylic, anilin áp án: B Câu 16: Ch t làm m t màu dung d ch n c Br2 1,2–đimetylxiclopropan, isobutilen, isopren, vinyl axetilen, an ehit acrylic, áp án: A Câu 17: Ch t làm m t màu dung d ch n ... màu dung d ch n Câu h i đ m (h u c ) c Br2 propilen, propanal, phenol, ancol anlylic, đivinyl, stiren, metylxiclopropan áp án: A Câu 21: S ch t làm m t màu dung d ch Br2 u ki n th ng xiclopropan,...
 • 18
 • 27
 • 0

Bai 25 bai tap so phan ung cap chat menh de p2

Bai 25 bai tap so phan ung cap chat menh de p2
... Thành ph n c a th ch cao nung CaSO H2O ho c CaSO 4.0,5H2 O (3) Dung d ch natri isopropylat n c có th làm qu tím hóa xanh (4) Dung d ch axit axetic hòa tan đ c CuO thu đ c dung d ch có màu xanh (5) ... COONa vào dung d ch X 2) Thêm vài gi t dung d ch HCl đ c vào dung d ch X 3) Thêm vài gi t dung d ch NaOH đ c vào dung d ch X 4) Cho dung d ch X vào bình có th tích l n h n 5) Pha loãng dung d ch ... sau: (1) Andehit HCHO C th khí tan r t t t n D c (2) Cn H2n-1CHO (n  1) công th c c a andehit no, đ n ch c m ch h (3) Andehit c ng hidro t o thành ancol b c (4) Dung d ch n c c a andehit fomic...
 • 24
 • 35
 • 0

Bai 25 so phan ung cap chat menh de p2

Bai 25 so phan ung cap chat menh de p2
... amiloz , tripanmitin, t viso, saccaroz , xenluloz , mantoz , glucoz , etylclorua, gly – ala – val, anlyclorua, vinylaxetat S ch t b th y phân đun nóng v i dung d ch H2 SO 4loãng là: A B C D 10 ... H2 SO 4loãng là: A B C D 10 H ng d n Các ch t b th y phân đun nóng v i dung d ch H2 SO4 loãng là: amiloz , tripanmitin, t viso, saccaroz , xenluloz , mantoz , gly – ala – val, vinylaxetat áp án ... ch t dãy th y phân dung d ch NaOH loãng, d thu đ c ancol là: A B C D H ng d n CH3 – COO COO CH3 CH3 – COO – CH2 – CH = CH2 CH3 – COO CH – CH = CH2 Các ch t dãy th y phân dung d ch NaOHloãng,...
 • 3
 • 25
 • 0

Bai 25 dap an so phan ung cap chat menh de p2

Bai 25 dap an so phan ung cap chat menh de p2
... ng phân ancol c a C4 H9 OH đ u b oxi hóa thành an ehit hay ancol Sai.Ch có ancol b c m i b oxh thành andehit áp án: D Câu : (1) úng Theo SGK l p 11 (2).Sai Công th c t ng quát c a andehit no, ... tran) c t i đa anken áp án: B Câu 30 : S mol H2 O > CO Ankan : Cn H2n+2 , Ancol no, đ n ch c, m ch h Cn H2n+2 O S mol H2 O = CO Xicloankan : C n H2n , ete no, đ n ch c, m ch h : Cn H2n O2 , Anken: ... (2 chat) đ i x ng CC(CH )  C(CH )C T t c ankan đ u nh h n n ( úng tr n t t c ankan vào n C c chúng đ u tách l p n i nên ) Tách n c t m t ancol m ch cacbon không phân nhánh thu đ ( úng n u ancol...
 • 24
 • 34
 • 0

đồ phản ứng, cặp chất vô cơ ôn thi đại học môn hóa

Sơ đồ phản ứng, cặp chất vô cơ ôn thi đại học môn hóa
... N2, H3PO4 Câu 136: Phát bi không A n phân dung d u ch c gia-ven B Phân bón ph c h p s n ph m tr n l n lo l khác C Axit HCl v a có tính oxi hóa, v a có tính kh D Không th d p t ng cát khô Câu ... B C 3, CuCl2, Fe(NO3)2 C 3, HCl, Fe(NO3)2 A B Câu 34: 1) NaHCO3; (X6) KCl không A X1, X3, X6 B X1, X4, X5 Câu 35: không A 3d C khí CO2 Câu 36: A NaAlO2 AlCl3 C Ca(OH)2 NaHCO3 Câu 37: A B C D Cho ... C D FeS2, Cu2S, Ag2S, HgS, ZnS, MgCl2 C D (2) Cho X vào m (3) Cho X vào m ch HNO3 c) ch HCl (không có m t O2) A Câu 106: B C D ch H2SO4 A Câu 107: B C 3O4 D 2SO4 A KI, NH3, NH4Cl B BaCl2, HCl,...
 • 21
 • 112
 • 0

bai 24: so luoc ve hop chat co oxi cua clo

bai 24: so luoc ve hop chat co oxi cua clo
... để nước Gia – ven có tính tẩy màu? NaClO muối axit yếu (yếu axit H 2CO3 ), không khí ẩm (có mặt CO2 ) xảy phản ứng: NaClO + CO2 + H2O → NaHCO3 + HClO - Tại nước Gia – ven có tính oxi hoá mạnh? Đúng ... HClO *Gốc Cl có tên gọi gốc clorua, Axit hipoclorơ Gốc ClO- có tên gọi gốc hipoclorit Tính chất hoá học NaCl Natri clorua NaClO Natri hipoclorit - Làm thí nghiệm thể tính tẩy màu nước Gia – ven ... ánh sáng, HClO dễ bị phân tích cho oxi nguyên tử tác nhân oxi hoá mạnh HClO as HCl + [O] - Cần ý sử dụng nước Gia – ven? Kết luận tính chất nước Gia – ven: +) Dễ bị phân huỷ +) Có tính oxi hoá mạnh...
 • 6
 • 792
 • 3

Tiết thứ 42: BÀI 24: LƯỢC VỀ HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA CLO pot

Tiết thứ 42: BÀI 24: SƠ LƯỢC VỀ HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA CLO pot
... trắng, ClO- , clorua vơi xốc khí Clo chất gì? – tính oxi hố mạnh - Hs trả lời – Tác dụng với axit HC  Viết PTHH chứng CaOCl2 + 2HCl  CaCl2 + Cl2 minh tính oxi hố? H 2O - Clorua vơi ... Hoạt động 2: Clorua vơi Mục tiêu: Biết thành phần, tính chất, ứng dụng, điều chế clorua vơi - Gv giới thiệu cơng II CLORUA VƠI: CaOCl2 thức hố học - Trong phân tử gốc Tính chất – Là chất bột màu ... tác dụng với CO nào? khơng kh - Gv thơng tin axit NaClO + CO2 + H2O  NaHCO3 hipoclorơ  Tính chất HClO nước javen? Ứng * Tính oxi hố mạnh nên tính tẩ dụng màu  Gv trình chiếu thí Ứng dụng...
 • 9
 • 358
 • 0

Tiết 42 §. Bài 24: LƯỢC VỀ HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA CLO pptx

Tiết 42 §. Bài 24: SƠ LƯỢC VỀ HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA CLO pptx
... NaClO chất oxi hoá mạnh (Pháp) mà phân tử clo số oxi tính oxi hoá mạnh lần đầu hoá +1 tiên nhà bác học Bec-tôlê (C.Berthollet ) điều chế dung dịch hỗn hợp - Hs:xác định số oxi hoá clo ... 37 Hs2: BT /SGK/trang 106 Bài mới:\ HOẠT HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH VÀ GHI BẢNG ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN I NƯỚC GIA-VEN Hoạt II CLORUA VÔI động 1: Tính chất vật lý, thành Tính chất phần, cấu tạo: vật lý, ... nghiên cứu thành phần, cấu tạo, tính chất cách điều chế ứng dụng nước Gia-ven, clorua vôi, ta thấy nhiều điểm tương ứng giống chúng Do nghiên cứu hai hợp chất cần so sánh để dễ nhớ Dặn dò: -...
 • 8
 • 676
 • 2

Bài 24: LƯỢC VỀ HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA CLO ppsx

Bài 24: SƠ LƯỢC VỀ HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA CLO ppsx
... Pa-ri NaClO chất oxi hoá mạnh (Pháp) mà phân tử clo số oxi lần đầu hoá +1  muối hỗn tạp tiên nhà bác học Bec-tôlê (C.Berthollet ) điều chế dung dịch hỗn hợp - Hs:xác  tính oxi hoá mạnh ... Hs:xác  tính oxi hoá mạnh định số oxi hoá clo dự đoán tính chất hoá học:tính oxi hoá mạnh - Gv: nước Giaven gọi hỗn hợp muối clorua vôi gọi muối hỗn tạp?  hỗn hợp muối gồm nhiều muối; muối hỗn ... 37 Hs2: BT /SGK/trang 106 Bài mới:\ HOẠT HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH VÀ GHI BẢNG ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN I NƯỚC GIA-VEN II CLORUA VÔI Hoạt động 1: Tính chất vật lý, thành Tính chất phần, cấu tạo: vật lý,...
 • 8
 • 885
 • 2

bài giảng hóa học 10 bài 24 lược về hợp chất có oxi của clo

bài giảng hóa học 10 bài 24 sơ lược về hợp chất có oxi của clo
... 2H2O BÀI 32 : HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA CLO I SƠ LƯỢC VỀ CÁC AXIT CÓ OXI CỦA CLO II NƯỚC GIA-VEN, CLORUA VÔI, MUỐI CLORAT Nước Gia-ven I/ lược oxit axit oxi Clo +1 HClO +3 HClO2 +5 HClO3 +7 HClO4 ... - Tính oxi hóa giảm dần Ta thấy:  HClO chất oxi hóa mạnh nhất, HClO chất oxi hóa yếu  Ngược lại HClO chất axít yếu nhất( yếu CO) pecloric axit mạnh II/ Nước Gia-ven, Clorua vôi, Muối Clorat ... HClO4 : Axit hipoclorơ : Axit clorơ : Axit cloric : Axit pecloric Tính bền tính axit tăng +1 HClO +3 +5 +7 HClO2 HClO3 HClO4 Khả oxi hóa tăng Biến thiên tính chất từ HClO đến HClO4: - Tính axit...
 • 12
 • 383
 • 2

sử dụng phương pháp giải các bài tập về phản ứng oxi hóa - khử để rèn luyện kỹ năng giải toán hóa học cho học sinh trung học phổ thông

sử dụng phương pháp giải các bài tập về phản ứng oxi hóa - khử để rèn luyện kỹ năng giải toán hóa học cho học sinh trung học phổ thông
... say mê ham học hỏi học sinh học tập môn Hóa học, lựa chọn đề tài: Sử dụng phương pháp giải tập phản ứng oxi hóa - khử để rèn luyện kỹ giải toán hóa học cho học sinh trung học phổ thông Mục ... giải tập phản ứng oxi hóa - khử để rèn luyện kỹ giải tập hóa học cho học sinh THPT Chương 3: Thực nghiệm sư phạm TÀI LIỆU THAM KHẢO Ngô Ngọc An (2003), Các toán chọn lọc trung học phổ thông - ... Đưa phương pháp giải tập phản ứng oxi hóa - khử cách hệ thống để giúp giáo viên rèn luyện kỹ giải toán hóa học cho HS THPT Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lý luận trình dạy học, phương pháp...
 • 8
 • 530
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: Dị ứng blomia tropicalis và viêm mũi dị ứng ở quận Hoàn Kiếm và huyện Ba VìSức sống của vạt đùi trước ngoài cuống mạch liền trong tái tạo dương vật do ung thưThời gian sống thêm bệnh nhân ung thư vú có điều trị nội tiết bổ trợ bằng nội khoa tại bệnh viện K trong giai đoạn 2006 2012Ứng dụng của tích vô hướng và tích có hướng (LV thạc sĩ)XÁC ĐỊNH DẠNG ĐA HÌNH FOKI CỦA GEN RECEPTOR VITAMIN D Ở BỆNH NHI NHIỄM KHUẨN TIẾT NIỆUTÁC DỤNG CỦA FLUCONAZOLE 2% TIÊM DƯỚI KẾT MẠC TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM LOÉT GIÁC MẠC DO NẤMHIỆU QUẢ HÓA XẠ TRỊ TUẦN TỰ BỆNH NHÂN UNG THƯ TẾ BÀO VẢY VÙNG ĐẦU CỔ GIAI ĐOẠN III, IV (M0)HIỆU QUẢ BỔ SUNG SẢN PHẨM GIÀU ACID AMIN VÀ VI CHẤT DINH DƯỠNG TRÊN BỆNH TIÊU HÓA VÀ NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP CỦA TRẺ SUY DINH DƯỠNG THẤP CÒI 12 47 THÁNG TUỔIBỔ SUNG BỮA ĂN GIÀU VI CHẤT DINH DƯỠNG NHẰM CẢI THIỆN TÌNH TRẠNG THẤP CÒI CỦA TRẺ EM TẠI HUYỆN TIÊN LỮ HƯNG YÊNĐánh giá công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Tạp chí nghiên cứu y học volume 94 số 2 năm 2015Tạp chí nghiên cứu y học volume 96 số 4 năm 2015Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, đánh giá đáp ứng miễn dịch vaccin thương phẩm phòng Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp (PRRS) trên đàn lợn nuôi tại tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)bài 43 10 NC cấu tạo virutde thi cuoi hk1 mon lich su lop 11 truong thpt ly thai to bac ninh nam 2015 2016Hợp tác công tư trong lĩnh vực cấp nước sạch tại việt nam (tt)“Cơ hội, thách thức và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hội nhập của nền kinh tế Việt Nam khi gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)”Hành vi xâm phạm quyền tác giả, thực trạng và giải pháp8 de hay on HKIITNTL toan 12 nam 2017DONGNQA (1)12A 120 485
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập