giao an lich su 113 cot cuc chuan lịch sử 11 nguyễn cao đạt

Giao an Ly 9 (2 cot) cuc hot

Giao an Ly 9 (2 cot) cuc hot
... thời gian A = P t = I2 Rt = (2, 4)2.5.300 = 8640 J Nhiệt lượng nước thu vào Q1 = m1 c1 (t2 – t1 ) = m1 c1 ∆t = 0,2.4200 .9, 5 = 798 0 J Nhiệt lượng bình nhôm thu vào Q2 = m2 c2 ∆t = 0,078 880 9, 5 =652,08 ... kó thuật C7 Lớp than hay lớp kim loại mỏng có điện trở lớn S chúng nhỏ theo công thức R=ρ l S nhỏ S R lớn III.Vận dụng C10: giải Chiều dài dây hợp kim l= RS 20.0,5.10−6 = ≈ 9, 091 m ρ 1,1.10−6 Số ... câu hỏi GV - Cho HS quan sát loại bóng đèn dụng cụ điện khác có ghi số vôn số oát - HS quan sát đọc số vôn số oát ghi số dụng cụ điện hoạc qua hình vẽ , ảnh chụp - Quan sát TN GV nhận xét mức...
 • 69
 • 328
 • 2

GIÁO ÁN LOP 3 TUẦN 17 CUC CHUAN

GIÁO ÁN LOP 3 TUẦN 17 CUC CHUAN
... nêu yêu cầu toán 1.Đối với H/s trung bình ,yếu 15 GIáO áN LớP GIáO VIÊN : Mai Thị Bích Ngọc Bài 1: -G/v ghi phép tính lên bảng + Biểu thức có dấu ngoặc không ? + 417- (37 -20)= 826- (70 +30 ) = +Gọi ... chữ nhật - Yêu cầu so sánh độ dài cạnh AB -H/s nhận xét: AB =CD CD -AD = BC - Yêu cầu so sánh độ dài cạnh AD 17 GIáO áN LớP GIáO VIÊN : Mai Thị Bích Ngọc BC - Yêu cầu so sánh độ dài cạnh AB -AB ... dung, liên hệ giáo dục học sinh Nhận xét tiết học -Ôn lại bài, hoàn thành VBT Chuẩn bị sau _ Tiết 6: Toán 2: GIáO áN LớP GIáO VIÊN : Mai Khảo sát chất lợng tháng 12 Thị Bích...
 • 24
 • 427
 • 7

GIAO AN LOP 3 TUAN 12 CUC CHUAN

GIAO AN LOP 3 TUAN 12 CUC CHUAN
... lp t lm ? Vỡ tớnh x phn a em li tớnh tớch 212 x 3? - Nhn xột cha bi Bi 3: - Gi h/s c bi - Yờu cu h/s t lm - Cha bi, cho im Bi 4: Cỏch lm tng t bi 3. Cng c dng toỏn gii bng hai phộp tớnh Bi 5: ... bi chớnh t Bi 2: - Nờu yờu cu ca bi -2 HSTB làm bng - Cha bi, nhn xột Bi 3a: - Yờu cu h/s lm vic cỏ nhõn kt hp quan sỏt tranh minh ghi li gii vo bng - Kim tra bng - Gii thiu ming tru, v tru Mai ... Nêu nhiệm vụ tiết học Hoạt động 1: Quan sát theo cặp a Mục tiêu: - Biết số hoạt động học tập diễn học - Biết mối quan hệ GV - HS, HS - HS b Cách tiến hành: - Quan sát hình, trả lời theo gợi ý -HS...
 • 20
 • 382
 • 1

GIAO AN LOP 3 TUAN 10 CUC CHUAN

GIAO AN LOP 3 TUAN 10 CUC CHUAN
... HSTB-Y nhc li * Hot ng 2: Quan sỏt tranh theo nhúm a Mc tiờu: phõn bit c gia ỡnh th h v gia ỡnh th h b Cỏch tin hnh: - Lm vic theo nhúm -Yờu cu HSquan sỏt tranh trang 38 -39 - H/s lm vic theo nhúm ... chuyn theo tranh - Yờu cu hc sinh xỏc inh ni dung - 1HG nờu nhanh s vic c k tng tranh tranh - K mu - hc sinh khỏ k - Cho hc sinh k nhúm - Hc sinh k theo nhúm ngi - Gi hc sinh k trc lp - 3HSTB k tip ... 504m 6m60cm 7m 3m4dm 35 dm B Dạy học mới: 1.Giới thiệu bài: Nêu nhiệm vụ tiết học 2.Hớng dẫn học sinh luyện tập: Bài 1: Đặt tính tính 25 x 36 x6 53 x 15 x -HS làm bảng HSTB 46 : 95: 37 : 84 : làm...
 • 26
 • 615
 • 6

GIAO AN LOP 3 TUAN 4 CUC CHUAN

GIAO AN LOP 3 TUAN 4 CUC CHUAN
... đếm thêm 3. HS tự giác, tích cực học tập II.Đồ dùng dạy học -10 bìa, bìa có chấm tròn III.Các hoạt động dạy học A.Kiểm tra cũ: HSK-TB lên bảng thực hiện: Viết phép nhân: 4+ 4 +4+ 4 +4+ 4 = B.Dạy ... luyện đọc theo nhóm -Mỗi nhóm (4 em) thi đọc -4 Đại diện nhóm đọc nối tiếp 3. Hớng dẫn tìm hiểu bài: -Cho HS đọc đoạn trao đổi, tìm SGK trang 29 -Câu 1:HSG-K -Câu 2 +3+ 4: HSTB-Y -Hỏi thêm: +Vậy nội ... làm -HD 3+ 4/ 23 10 GIáO áN LớP GIáO VIÊN : Mai Thị Bích -Giao cho đối tợng HS; theo dõi giúp HS làm chữa đỡ HS -Chấm; chữa bài; rút kinh nghiệm b.Các loại VBT khác làm tơng tự: Ngọc 3. Củng cố...
 • 23
 • 949
 • 2

GIAO AN LOP 3 TUAN 8 CUC CHUAN

GIAO AN LOP 3 TUAN 8 CUC CHUAN
... gian biểu II - Đồ dùng học tập: - Bảng mẫu thời gian biểu III - Các hoạt động dạy học A - Kiểm tra cũ 2HSK-TB -Nêu việc nên làm không nên làm để bảo vệ quan thần kinh? -Em làm để bảo vệ quan ... theo thời gian biểu hợp lí có lợi - Học sinh tiến hành thảo luận - Đại diện nhóm trình bầy gì? Kết luận: Thời gian biểu giúp xếp thời gian học tập, nghỉ ngơi hợp lí Cần thực theo thời gian biểu lập ... nghĩa: đồng chí, nhân gian, bồi Nội dung: Con ngời sống cộng đồng phải yêu thơng anh em, bạn bè, đồng chí - Thuộc lòng thơ Có ý thức yêu thơng ngời xung quanh II Đồ dùng: Tranh minh hoạ SGK III...
 • 19
 • 866
 • 3

GIAO AN LOP 3 TUAN 3 CUC CHUAN

GIAO AN LOP 3 TUAN 3 CUC CHUAN
... quan sát hình 1, 2, -HS quan sát tranh thảo luận câu hỏi 3- trang 14 để thảo luận câu hỏi sau (SGV trang 32 ) -Gọi HS báo cáo kết -Đại diện nhóm trìn bày.HSK-G, -GV kết luận -HSTB-Y nhắc lại 3. Làm ... Tiết 3: mĩ thuật (G.V chuyên dạy ) Tiết 4: Tự nhiên x hội Máu quan tuần hoàn I.Mục tiêu 1.Trình bày sơ lợc cấu tạo chức máu 2.Nêu đợc chức quan tuần hoàn -Kể đợc tên phận quan tuần hoàn 3. Có ... 3. Làm việc với SGK: a.Mục tiêu: Kể đợc tên phận quan tuần hoàn b.Cách tiến hành: -Yêu cầu HS quan sát hình trang -HS làm việc theo cặp quan sát tranh Giáo án lớp Giáo viên :Mai 15, lần lợt bạn...
 • 22
 • 237
 • 1

GIAO AN LOP 3 TUAN 2 CUC CHUAN

GIAO AN LOP 3 TUAN 2 CUC CHUAN
... dới 24 6 + 4 72 609 + 23 7 29 + 457 60 + 595 lớp làm bảng 34 6 - 2 93 584 - 36 6 759 - 567 976 - 874 -Chữa *Lu ý nhớ cách nhớ -Củng cố cách trừ Bài 2: Số ?Củng cố cách tìm SBT-ST-H Số bị trừ 6 42 520 ... bị trừ 6 42 520 910 Số trừ 425 33 5 107 Hiệu 22 5 37 0 -HS làm nháp -4 HSTB-Y nối tiếp lên bảng chữa Bài 3: Tính chu vi hình tam giác, biết: 419cm 24 8cm 32 5cm -HSG-K quan sát, phân tích y/c nêu cách ... nháp: 169 + 31 7 486 169 63 + 175 B.Dạy mới: 1.Giới thiệu bài: Nêu nhiệm vụ tiết học 2. Thực hành: Bài 1/9: a.Củng cố bảng nhân 2, 3, -HSTB tự ghi nhanh kết phép tính 4, Thi nhẩm nhanh 15 Giáo...
 • 24
 • 1,123
 • 4

GIAO AN LOP 3 TUAN 1 CUC CHUAN

GIAO AN LOP 3 TUAN 1 CUC CHUAN
... -Nhận xét chữa 234 +12 1; 4 53- 12 ; 13 0 -12 ; 2 41 +35 6 B Bài mới: Giới thiệu HDHS giải tập -1 HS nêu yêu cầu Bài 1/ 4:Củng cố cách đặt tính -1 HS nêu cách đặt tính thực - Giáo viên ghi bảng :32 4+405 -2 HS ... 570 4 23 Số hạng 32 896 408 Tổng 487 999 778 HS nhắc lại quy tắc b Số bị trừ 607 777 9 13 Số trừ 10 5 218 35 6 497 Hiệu 4 01 512 202 Rèn kĩ tính nhẩm Bài 3: thi nhẩm nhanh 10 0+200 = 400+55 = 36 0+20 ... sinh quan sát tranh kể * Hớng dẫn học sinh kể chuyện theo tranh -Học sinh quan sát tranh kể +Giáo viên cho học sinh quan sát tranh -Học sinh quan sát tranh kể nêu câu hỏi gợi ý -Học sinh quan sát...
 • 21
 • 298
 • 0

GIAO AN LOP 3 TUAN 18 CUC CHUAN

GIAO AN LOP 3 TUAN 18 CUC CHUAN
... điểm đờng an toàn an toàn , quan sát biết cách xử lý gặp trờng hợp không an toàn b.Cách tiến hành : - H/s quan sát sơ đồ SGK , thảo luận - Nêu lý an toàn không an toàn + Đờng A an toàn + ... dục an toàn giao thông I.Mục tiêu: - H/s biết tên đờng xung quanh trờng Biết xếp đờng theo thứ tự u tiên mặt an toàn - Biết địa điểm an toàn , an toàn đờng H/s biết lựa chọn đờng đến trờng an ... nhân, chữa Nêu Bài 1: Tính giá trị biể thức lại thứ tự thực biểu thức a .35 :5+29 b.15x5-17 80 +36 :4 65-16x4 170 -30 :6 93: 3x4 -Gọi 3HStTB lên bảng chữa Bài 2( 6+7/51) HS làm cá nhân, nối tiếp b.Đối vơí...
 • 25
 • 520
 • 0

GIAO AN LI 6 3 COT CUC HAY

GIAO AN LI 6 3 COT CUC HAY
... dụng: c5,c6 SGK giao Bài4.1.c.v /3= 31cm nhà làm Bài4.2 Thể tích Hớng dẫn học nhà: phần nớc tràn từ Học phần kết luận bình tràn sang bình Giao tập4.3và4.4* sbt chứa giao thêm BT4.5*,4 .6* SBT cho ... H/d học nhà Yêu cầu h/s học thuộc phần ghi nhớ Giải tập 16. 1, 16. 2, 16. 3, 16. 4, 16. 5 3phút Ngày soạn: 19/ 01/20 03 Ngày dạy: 21 /01/20 03 Tiết 20: Bài 17-Tổng kết chơng I: học I/ Mục tiêu Ôn lại ... học tập G/v cho h/s quan sát hình vẽ hỏi em h/s tranh làm ? Từ câu trả lời học sinh để đặt vấn đề vào H.động2: Hình thành khái niệm lực G/v cho h/s quan sát hình 6. 2 ,6. 3 ,6. 4 G/v hớng dẫn h/s làm...
 • 56
 • 529
 • 6

BỘ GIÁO ÁN TOÁN 8 ( 3 CỘT CỰC HAY)

BỘ GIÁO ÁN TOÁN 8 ( 3 CỘT CỰC HAY)
... COMPA DỰNG HÌNH THANG Bài toán dựng hình SGK trang 81 - Hãy nêu tóm tắt toán - Nêu toán dựng hình Các toán dựng hình dựng hình biết lớp biết biết lớp thực việc - Làm nháp toán - Dựng đoạn thẳng đoạn ... lời: ABCD hình thang đáy AB; y 80 0 D C CD có AB // CD, suy a) x +80 0= 180 0 y + 400= 180 0 (hai góc phía) Ta có: AB // CD 0 ⇒ x=100 ; y = 140 ⇒ x +80 0= 180 0 y + 400= 180 0 (hai góc phía) Hoàn chỉnh làm ... a - Ta có: Tứ giác ABCD có µ + B + C + D = 36 00 A µ µ µ µ Nên: 750 + 900+1200+ D =36 00 µ 285 0 + D = 36 00 0 µ D = 36 0 - 285 µ D = 75 µ µ Có D + D1 = 180 0 góc kề bù với góc tứ giác Nêu câu hỏi...
 • 123
 • 2,574
 • 39

Giao an Dai so lop 8 Cuc Chuan tu tiet 60 den het nam hoc theo mau moi nhat cua Bo GD & DT

Giao an Dai so lop 8 Cuc Chuan tu tiet 60 den het nam hoc theo mau moi nhat cua Bo GD & DT
... 4x + 18 (2) Nếu - 2x x | -2x | = - 2x Từ (2) -2x = 4x + 18 -2x - 4x = 18 -6x = 18 x = -3 ( TMĐKXĐ ) Nếu -2x < x > | -2x | = 2x Từ (2) ta có : 2x = 4x + 18 2x - 4x = 18 -2x = 18 x = ... Thời gian hết quãng đờng AB? Gọi quãng đờng AB x ( Km ) ĐK : x > Hs x (h) 25 Thời gian hết quãng đờng AB là: x (h) 25 Vậy thời gian quãng đờng AB? x (h) 30 ? Theo ta có PT ntn ? Hs Thời gian hết ... thầy trò ? Phần ghi bảng Phát biểu định nghĩa giá trị tuyệt Nhắc lại giá trị tuyệt đối (12 ) đối số a * Giá trị tuyệt đối số a Hs Giá trị tuyệt đối số a đợc định nghĩa : kí hiệu: | a | a a a...
 • 30
 • 898
 • 7

Giao an anh 7 hai cot cuc hay KyII

Giao an anh 7 hai cot cuc hay KyII
... exchanges, using “ too/ So/ either / Neither” a I drank a lot of milk/Lan b I don’t like durians/I c I like spinach and cucumbers/Nam d I don’t like peas/I e I didn’t drink beer/Long f The bananas ... conmas B/ Ns and crosses - T devides the classinto groups mangoes bananas papaya corn spinach potatoes fish chicken beef So and neither Time: (8') - Ask sts to read LF P1 27 in pair → exchange - T ... want her to do? What - Ss guess by answering the does she want Hoa not to do? questions iii While reading Correct the answer (Answer Key): a/ Beacause it is almost harvest time b/ Hoa’s grandfather...
 • 104
 • 905
 • 5

giao an ly 6 TRỌN BỘ CỰC CHUẨN

giao an ly 6 TRỌN BỘ CỰC CHUẨN
... cán räbecvan GV cho HS quan sạt cán Tçm hiãøu cán räbẹcvan räbẹcvan, chè cạc bäü C7 : (1) : ân cán pháûn ca cán Giåïi thiãûu m v tạc dủng Cho HS âiãưn C9 C10 : cán bàòng cán räbẹcvan GV ún nàõn, ... HS C4 : (1) cäú âënh (2) âäüng C5 : HS Váûn dủng C5 : C6 : RR cäú âënh : thay âäøi hỉåïng lỉûc kẹo RR âäüng : låüi vãư BT 16. 1, 16. 2 → 16. 6 lỉûc Chøn bë cho tiãút än táûp C7 : hãû thäïng RR cäú ... QU TẠC DỦNG CA LỈÛC Thê nghiãûm : C3 :TN h .6. 1, âäüt nhiãn th C3 : xe âang âỉïng n bàõt tay âáưu chuøn âäüng C4 :xe âang chảy bäøng nhiãn C4 : xe âang chảy bäøng dỉìng giỉỵ dáy -nháûn xẹt lải...
 • 52
 • 202
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án tăng buổi lớp 2 cực chuẩngiáo án môn sử 11giáo án lịc sử 11 2015giao an luyen tap hai duong thang song song lop 11 nang caogiáo an bài tập về cảm ứng điện từ lơp 11 nâng caogiáo án bái 41 khúc xạ ánh sáng vật lý 11 nâng caogiao an bai dinh luat om doi voi toan mach 11 nang caogiao an lich su 8 chuan 3 cotgiáo án lịch sử 7 chuẩn 3 cộtgiáo án lịch sử 9 chuẩn 3 cộtgiáo án lịch sử lớp 8 chuẩngiáo án lịch sử lớp 8 3 cộtgiáo án lịch sử 7 3 cộtgiáo án lịch sử 7 chuẩngiáo án lịch sử 7 chuẩn kiến thứcbài tập tính coppa tham khảo khá hayPHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC (lý thuyết + bài tập vận dụng) file wordPHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁCGia đình ông A, ông B mỗi người đều có quyền sử dụng thừa đất diện tích 100m2, ở giữa 2 phần đất của 2 gia đình là 1 thửa đất bỏ hoang có diện tích 100m2. Từ năm 1970 đến năm 1990, 2 gia đình sử dụng chung để trồng rau và khai thác, chăm sóc cùng nhau. ĐếSo sánh cơ sở kinh tế, xã hội, tư tưởng của nhà nước phong kiến Trung Quốc và Việt NamÁp dụng ngôn ngữ lập trình maude việc phát triển phần mềm cho hệ thống nhúng và thời gian thựcCác kỹ thuật giải bài toán ra quyết địnhCác tiếp cận giải bài toán ra quyết định theo hướng mờCông nghệ lưới dữ liệu hỗ trợ chia sẻ dữ liệu trực tuyếnCông nghệ tính toán hiệu năng cao sử dụng card đồ họa trong diễn họa1Dịch vụ dữ liệu phục vụ tính toán đám mâyGameguard hệ thống phần mềm bảo vệ trò chơi trực tuyến trên nền windows chống lại các hackerGiải thuật di truyền giải bài toán phủ đỉnh nhỏ nhấtMô phỏng chuyển động của con người cho robot sử dụng hệ thống bắt chuyển động theo thời gian thựcNghiên cứu các cách tiếp cận trong tóm tắt văn bản và thử nghiệmNghiên cứu các giải pháp kiểm soát và nâng cao chất lượng dịch vụ mạng viễn thông điện lựcNghiên cứu mô hình giao tiếp máy não và ứng dụngNghiên cứu một số kỹ thuật khai phá dữ liệu XML ứng dụng trong thực hiện xử lý dữ liệu quan hệNghiên cứu xây dựng hệ thống tìm kiếm video theo nội dungNghiên cứu xử lý tín hiệu trong thiết bị theo dõi bệnh nhân
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập