Bài 11 tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 1939)

Slide sử 11 bài 11 TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (19181939) _Kim Duyên

Slide sử 11 bài 11 TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) _Kim Duyên
... CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHỦ NGHĨA GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 1939) TIẾT 14 - BÀI 11: TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 1939) MỤC TIÊU BÀI HỌC: Tình ... ng lai ” BÀI 11: TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918- 1939) CAO TRÀO CÁCH MẠNG 1918-1923 Ở CÁC NƯỚC TƯ BẢN QUỐC TẾ CỘNG SẢN (Sgk) BÀI 11: TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ ... Kì : tình trạng nước Mĩ ổn” Vậy mà khủng hoảng kinh tế sớm xuất nước Mĩ BÀI 11: TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918- 1939) CUỘC KHỦNG HOẢNG KINH TẾ 1929 1933...
 • 27
 • 132
 • 0

Slide sử 11 bài 11 TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (19181939) _Thanh ft Phánh

Slide sử 11 bài 11 TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) _Thanh ft Phánh
... CHƯƠNGII: CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 1939) BÀI 11- Tiết 14: TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 1939) BÀI 11- Tiết 14: TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC ... hệ nước những năm 1918 1939 Mâu thuẫn nước đế quốc gay gắt Quan hệ hòa bình nước thời gian tạm thời mong manh BÀI 11: TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 ... Oasinhtơn ( 1920-1921 ) BÀI 11: TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 1939) 1.Thiết lập trật tự giới theo hệ thống Véc xai –Oasinh tơn Với hệ thống cho nước -Hệ thống mang...
 • 48
 • 495
 • 0

Bài 11 - Tình hình các nước bản giữa 2 cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Bài 11 - Tình hình các nước tư bản giữa 2 cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)
... Versailles TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI ( 191 8-1 939) BA LAN TIỆ P ÁO KHẮ C RI GA NG HU NA M RUMANI TƯ LƯỢC ĐỒ CHÂU ÂU NĂM 1 923 LƯỢC ĐỒ CHÂU ÂU NĂM 1914 -Hệ thống ... quyền lợi ? - CTTG I kết thúc, nước triệu tập hội nghò Vec-xai (1919 - 1 920 ) Oa-sinh-tơn (1 921 - 1 922 ) để phân chia quyền lợi Trật tự giới thiết lập mang tên Véc-xai _ Oa-sinh-tơn Cung điện ... CM 191 8-1 923 Nhóm Quốc tế Cộng sản có đóng góp cho phong trào CM giới 2 Cao trào cách mạng 191 8-1 923 nước Quốc tế cộng sản a Cao trào cách mạng 191 8-1 923 Ngun nhân Do hậu chiến tranh giới thứ...
 • 25
 • 2,130
 • 11

giáo án bài 11 tình hình các nước bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 11 tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
... 1923 nước bản? - HS theo dõi SGK, suy nghĩ, trả lời GV củng cố -Trong năm giải thích thêm cho HS rõ: Sau chiến tranh giới thứ 191 8-1 923 ,các nước nhất, nước châu Âu kể nước thắng trận bại ... đối ngoại, tiến hành chiến chiến tranh giới tranh phân chia lại giới Các nước Mỹ, Anh, Pháp có thuộc địa, vốn thị trường thoát khỏi khủng hoảng sách cải cách kinh tế - xã hội cách ôn hoà Cho nên ... trật tự giới thiết lập thông qua văn kiện Vecxai - Oasinhtơn nên thường gọi hệ thống Vecxai - Chiến tranh giới Oasinhtơn thứ kết thúc, nước - Giáo viên yêu cầu HS theo dõi vào lược đồ biến tổ...
 • 8
 • 3,008
 • 36

Bài 11 TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI ppt

Bài 11 TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI ppt
... phong trào cách mạng đối ngoại, tiến hành chiến tranh phân chia lại giới Các nước Mĩ, Anh, Pháp có thuộc địa, vốn thị trường thoát khỏi khủng hoảng sách cải cách kinh tế - xã hội cách ôn hòa ... đối phó lại khủng hoảng kinh tế đàn áp phong trào cách mạng,giai cấp sản cầm quyền nước lựa chọn lối thoát Các nước Đức, Italia, Nhật Bản có thuộc địa, thiếu vốn nguyên liệu thị trường ... cường quốc ngày chuyển biến phức tạp hình thành khối đế quốc đối lập Một bên Mĩ, Anh, Pháp bên Đức, Italia, Nhật Bản Cuộc chạy đua vũ trang riết khối đế quốc báo hiệu nguy chiến tranh giới * Hoạt...
 • 4
 • 689
 • 6

bài giảng lịch sử 11 bài 11 tình hình các nước bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

bài giảng lịch sử 11 bài 11 tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới
... xít nguy chiến tranh - Nguyên nhân: Trước thảm họa chủ nghĩa phát xít nguy chiến tranh giới, đạo Quốc tế Cộng sản phong trào đấu tranh thành lập Mặt trận nhân dân chống phát xít chiến tranh lan ... cách mạng giới - Vai trò Quốc tế Cộng sản có công lao to lớn việc thống phát triển phong trào cách mạng giới 3 Cuộc khủng hoảng kinh tế 1923 - 1933 hậu - Nguyên nhân : năm 1924- 1929, nước ... kinh tế nước bản, đẩy hàng trăm triệu người (công nhân, nông dân gia đình họ) vào tình trạng đói khổ Cách mạng Đức 1918–1919 + Về trị - xã hội: bất ổn định Những đấu tranh, biểu tình diễn...
 • 30
 • 1,100
 • 0

Bài 11. Tình hình các nước bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Bài 11. Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới
... 1929-1933 1939 BÀI 11: TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI ( 1918-1939) BÀI TẬP CỦNG CỐ Bài tập 1: Hãy chọn đáp án em cho đúng: Trật tự giới hình thành sau Chiến tranh giới thứ ... nước thời gian này chỉ là tạm thời và mỏng manh BÀI 11: TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939) CAO TRÀO CÁCH MẠNG 1918-1923 Ở CÁC NƯỚC TƯ BẢN QUỐC ... Oasinhtơn BÀI 11: TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI ( 1918-1939) BÀI TẬP CỦNG CỐ Bài tập 1: Hãy chọn đáp án em cho đúng: Tổ chức quốc tế đời để trì trật tự giới sau Chiến tranh...
 • 26
 • 227
 • 2

Lịch sử 10 - TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939) ppsx

Lịch sử 10 - TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939) ppsx
... tự giới Chiến tranh giới thứ kết theo hệ thống Vécxai – Oasinhtơn thúc, nước tổ chức Hội - Sau chiến tranh TG nước nghị hòa bình Vec-xai (191 9- thắng trận (Anh,Pháp, Mĩ) tổ 1920) Oa-sinh-tơn ... Vec-xai -Oa-sinh -tơn nên giới thiết lập => Hệ thường gọi hệ thống Vec-xai -Oa- thống Vécxai – Oasinhtơn sinh -tơn GV hỏi: Với hệ thống hòa ước Vec- - Với hệ thống Vécxai – Oasinh tơn xai -Oa-sinh ... trào cách mạng 1918 – 1923 * Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân nước Quốc tế Cộng Gv hỏi:Nguyên nhân làm bùng sản nổ cao trào cách mạng 1918 - 1923 - Hậu chiến tranh TG nước bản? tác động cách...
 • 11
 • 456
 • 4

Bài soạn TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI

Bài soạn TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI
... mới? BÀI 11: TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) Thiết lập trật tự giới theo hệ thống Vécxai – Oasinhtơn: - Sau CTTG I, cácSau c bản ể phân chia nghò nướCTTG ... dùc nước bảh? c - Hệ quả: Nhiều ĐCS thắi cácnhưng, dẫn hỏnphải đờ ng lợi nước đòi đế i hệ có tổ chức quốc tế lãnh đạo gì? BÀI 11: TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI ... dẫntế n tình (1929 – 1933) ? trạng hàng hoá ế thừa, cung vượt xa cầu Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933) diễn ntn? Hậu quả? BÀI 11: TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI...
 • 10
 • 884
 • 8

tình hình các nước bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới
... nhân dân chống phát xít nguy chiến tranh - Đặc điểm + Phong trào đặt lãnh đạo Quốc tế Cộng sản + Lan rộng khắp nước + Mang tính quần chúng rộng rãi Sơ kết học - Các phong trào tiêu biểu - Cũng ... Nguyên nhân chủ yếu + Sự cân kinh tế nội nước khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 ? phát triển không nước - Đặc điểm: + Khủng hoảng cấu kinh tế chủ nghĩa + Lớn phạm vi, trầm trọng mức độ kéo ... cao, phong trào đấu tranh nổ mạnh mẽ, định => Hệ thống TBCN bắt đầu phân hóa: + Anh-Pháp-Mĩ: Cải cách kinh tế trì CNTB thoát khỏi khủng hoảng + Đức-Italia-Nhật: Thiết lập hình thức thống trị...
 • 2
 • 2,180
 • 28

các nước bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới(1918-1939)

các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới(1918-1939)
... CHƯƠNG II: CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHỦ NGHĨA GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) BÀI 11: TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) NỘI DUNG ... Vécxai – Oasinhtơn Cao trào cách mạng 1918 – 1923 nước Quốc tế cộng sản Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 hậu Phong trào mặt trận nhân dân chống phát xít nguy chiến tranh HÒA ƯỚC VÉCXAI (1919 ... lập nô dịch nước bại trận B Phân chia quyền lợi cho nước thắng trận C Cả A B D Cả A B sai Câu 3: Nguyên nhân cao trào cách mạng 1918 – 1923 là: A Do hậu chiến tranh giới thứ thắng lợi cách mạng...
 • 25
 • 1,178
 • 3

Bai tình hình các bước bản giữa hai cuộc hiến tranh thế giới

Bai tình hình các bước tư bản giữa hai cuộc hiến tranh thế giới
... t th gii c hỡnh thnh sau Chin tranh th gii th nht gi l: A Trt t hai cc Ianta B.Trt t Vộcxai C Trt t Oasinhtn D Trt t Vộcxai- Oasinhtn Bi 2: Trt t th gii sau Chin tranh th gii th nht ó: A Gii quyt ... Tin hnh ci cỏch kinh t- xó hi, thc hin dõn ch B Gõy chin tranh xõm lc thuc a, m rng nh hng C Thit lp ch c ti phỏt xớt D n ỏp phong tro u tranh ca giai cp cụng nhõn Hng dn HS hc nh v chun b bi ... 1 Thit lp trt t th gii mi theo h thng Vecxai- Oasinhtn - Chin tranh th gii th nht kt thỳc, cỏc nc t bn thng trn ó t chc Hi ngh ho bỡnh ti Vecxai (1919-1920) v...
 • 20
 • 111
 • 0

giáo án bài 14 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 14 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
... thứ coi Cuộc chiến tranh tốt nhất” lịch sử Nhật Bản mối lợi mà Nhật thu Nhật Bản nước thứ sau Mĩ thu nhiều lợi lộc chiến tranh - Nhìn chung sau chiến tranh Nhật - Sau chiến tranh giới thứ ... dù Nhật tham chiến chiến tranh không lan tới nước Nhật, giống Mĩ Nhật không bị chiến tranh tàn phá, không mát chiến tranh Ngược lại chiến tranh đem lại nhiều hội cho nước Nhật - chiến tranh giới ... bản Trong giai đoạn hai chiến tranh giới tư Châu phát triển nào? Chúng ta tìm hiểu 14 Nhật Bản hai chiến tranh giới (1918 - 1939) Tổ chức hoạt động dạy học lớp Hoạt động giáo viên học...
 • 13
 • 1,445
 • 13

bài giảng lịch sử 11 bài 14 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

bài giảng lịch sử 11 bài 14 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)
... Lịch sử 11 - Bài 14: Nhật Bản hai chiến tranh giới (1918 1939) Tư tưởng quân phiệt Em biết võ sĩ đạo kiểu quốc gia Nhật Bản ? Nội dung I – Nhật Bản năm 1918 – 1929 Nhật Bản năm ... trướng Nhật Bản Nhật Bản đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Châu Á Thảm sát Nam Kinh 13 -1 2 -1 937 Hai sĩ quan Nhật Bản, Toshiaki Mukai Tsuyoshi Noda thực “Kỷ lục ghê rợn” giết 100 người Cuộc đấu tranh ... năm đầu sau chiến tranh giới (1918 – 1923) Nhật Bản năm ổn định (1924 – 1929) II – Khủng hoảng kinh tế (1923 – 1933) trình quân phiệt hóa máy nhà nước Nhật Bản Khủng hoảng kinh tế Nhật Bản Quá trình...
 • 13
 • 1,280
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài 11 tình hình các nước tư bản giữa 2 cuộc chiến tranh thế giới 1918 1939tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiếnlịch sử 11 bài 14 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 1939bài 18 nước mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 1939 lớp 8bài 13 nước mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 1939 tiết 16bài 19 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1929 1939bài 17 châu âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 1939châu âu và nước mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 1939cac nuoc tu ban giua hai cuoc chientình hình nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giớibài giảng lịch sử 11 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giớibài 14 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giớibài 19 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giớibài 12 nước đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 1938 tiết 15nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 19181939hu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2006-2020các phương thức nông lâm kết hợp ở daklak hiệu quả kinh tế và những tác động sinh thái họcLÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐẠI HỌC (3 TÍN CHỈ)Phát hiện trùng lặp văn bản và xây dựng chỉ mục hiệu quả cho WebCrawlerBáo cáo thực tập kỹ thuật lạnh và điều hoà không khí900 câu trắc nghiệm lớp 10 đại số và giải tíchĐồ án nghiên cứu thiết kế máy cán tôn định hìnhĐề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý chi phí các dự án tu bổ, duy tu bảo dưỡng đê điều tỉnh bắc ninhNghiên cứu giải pháp hoàn thiện công tác lập dự án tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng đại việtGiải pháp phát triển bền vững hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện vân đồn tỉnh quảng ninhghiên cứu áp dụng khối bảo vệ mái stone block nhật bản cho bờ biển việt nam trường hợp bờ biển xã hải dương, thị xã hương trà, tỉnh thừa thiên huếNghiên cứu đề xuất quy trình bảo trì công trình hồ chứa nước bà râu huyện thuận bắc tỉnh ninh thuậnNghiên cứu áp dụng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) để lựa chọn phương án công nghệ thi công xây dựng, áp dụng cho công trình xây dựng trường cao đẳng nghề công nghiệp thanh hóatổ chức đấu thầu và quản lý hợp đồng xây dựng các công trình thuộc ban quản lý dự án công trình xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú thọNghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao năng lực trong đấu thầu các dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA, áp dụng với dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi bắc nghệ anĐề tài phân tích ứng xử của cấu kiện trong công trình chống động đấtNghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao năng lực quản lý trong hoạt động đấu thầu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi quảng bìnhNghiên cứu chế độ tưới cho lúa chiêm xuân vùng đồng bằng sông hồng nhằm tiết kiệm nước và giảm phát thải khí nhà kínhĐồ án Lập dự án công trình cầuLuận văn thiết kế trụ sở văn phòng công ty cổ phần xây dựng số 5
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập