Bài 10 liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 1941)

giáo án bài 10 liên xây dựng chủ nghĩa hội (1921 - 1941) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 10 liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
... dân Liên bắt tay vào công xây dựng hội chủ xây dựng cảnh số nước hội chủ nghĩa nghĩa (1925 - 1941) * Hoạt động 1: Nhóm - Giáo viên dẫn dắt: Liên nhiệm vụ mở đầu cho công xây dựng ... nghiệp hóa? Liên Bang Viết thành lập - Mục đích công nghiệp hóa hội chủ nghĩa Liên - 12 - 1922 Đại hội Viết toàn Nga thành lập Liên Bang - Kết đạt cộng hòa hội chủ nghĩa - Học sinh ... thực thắng lợi cách mạng hội chủ nghĩa giới, nhân dân Viết bắt tay vào công xây dựng chủ nghĩa hội Công xây dựng chủ nghĩa hội đầy mẻ diễn Liên nghiên cứu 10 Tổ chức hoạt động dạy...
 • 11
 • 1,761
 • 38

bài giảng lịch sử 11 bài 10 liên xây dựng chủ nghĩa hội (1921 - 1941)

bài giảng lịch sử 11 bài 10 liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)
... KINH TẾ (192 1- 1925) 1.CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI SỰ THÀNH LẬP LIÊN BANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA XÔ VIẾT - CUỐI THÁNG 12/1922, LIÊN BANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA XÔ VIẾT (GỌI TĂT LÀ LIÊN XÔ) ĐƯỢC ... DÂN LIÊN XÔ BƯỚC VÀO THỜI KỲ XÂY DỰNG CNXH -NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM : CÔNG NGHIỆP HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA->ĐÒI HỎI PHẢI CÓ MỤC TIÊU CỤ THỂ CHO TỪNG THỜI KỲ II CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CNXH Ở LIÊN XÔ (192 5-1 941) ... CỘNG HÒA XÔ VIẾT ĐẦU TIÊN LƯỢC Lược đồ Liên nămNĂM 1940 ĐỒ LIÊN XÔ 1922 BẮC BĂNG DƯƠNG II CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CNXH Ở LIÊN XÔ (192 5-1 941) 1.NHƯNG KẾ HOẠCH NĂM ĐẦU TIÊN A HOÀN CẢNH -SAU KHI...
 • 19
 • 477
 • 0

Lịch sử 10 - LIÊN XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA HỘI 1921 – 1941 pdf

Lịch sử 10 - LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 1921 – 1941 pdf
... vào công xây dựng chủ nghĩa hội (1925 - 1941) * Hoạt động 1: Nhóm II CÔNG CUỘC XÂY DỰNG - Công nghiệp hóa hội chủ nghĩa CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN gì? XÔ (1925 1941) - Tại Liên phải thực ... -Tư liệu, mẩu chuyện lịch sử công xây dựng chủ nghĩa hội Liên thời kỳ (1921 - 1941) III Tiến trình tổ chức dạy học Kiểm cũ Câu 1:Công xây dựng bảo vệ quyền sau cách mạng tháng Mười Liên ... châu Âu công xây dựng chủ nghĩa (Extônia, Lít-va, Lát-vi-a, Phần Lan, hội bị gián đoạn Ba Lan) vòng năm Quan hệ ngoại giao liên (1922 - 1925) Liên - Sau cách mạng tháng Mười Liên cường...
 • 10
 • 370
 • 3

bài giảng lịch sử 8 bài 16 liên xây dựng chủ nghĩa hội (1921 - 1941)

bài giảng lịch sử 8 bài 16 liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)
... năm 19 18 - 1929 Nhng nột chung - Cỏch mng thỏng 1 1-1 9 18 c cú kt qu v hn ch gỡ? Cao tro cỏch mng 19 1 8- 1923 Quc t cng sn thnh lp a Cao tro cỏch mng 19 1 8- 1923 - Kt Lt nn quõn ch, thit - Vỡ qu: ... ngi ri vo kh - Cỏc nc:Anh, Phỏp: Tin hnh ci cỏch kinh t-chớnh tr->thoỏt khng hong - Cỏc nc c, I-ta-li-a ó phỏt xớt hoỏ ch chớnh tr, phỏt ng chin tranh II Châu Âu năm 192 9- 1939 - Vỡ nhõn dõn ... Âu năm 19 18 - 1929 Nhng nột chung Cao tro cỏch mng 19 1 8- 1923 Quc t cng sn thnh lp a Cao tro cỏch mng 19 1 8- 1923 - Nguyờn nhõn: Do hu qu ca chin tranh; nh hng ca Cỏch mng thỏng Mi Nga - Ti Quc t...
 • 30
 • 881
 • 3

Bài 16: Liên xây dựng chủ nghĩa hội (1921 -1941)

Bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 -1941)
... nghiệp hóa hội nghiệp hố hội chủ chủ nghĩa ? nghĩa ? TIẾT 24 - Bài 16: LIÊN XƠ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1921- 1941) I CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI VÀ CƠNG CUỘC KHƠI PHỤC KINH TẾ (1921 – 1925) ... 15.Uzbekistan TIẾT 24 - Bài 16: LIÊN XƠ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1921- 1941) I CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI VÀ CƠNG CUỘC KHƠI PHỤC KINH TẾ (1921 – 1925) II CƠNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XƠ (1925 ... tranh TIẾT 24 - Bài 16: LIÊN XƠ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1921- 1941) I CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI VÀ CƠNG CUỘC KHƠI PHỤC KINH TẾ (1921 – 1925) II CƠNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XƠ (1925...
 • 30
 • 901
 • 0

Bài 10: Liên xây dựng chủ nghĩa hội

Bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội
... nghiệm với công xây dựng chủ nghĩa hội số nước giới 2.Sự thành lập Liên bang cộng hoà hội chủ nghĩa Viết Câu 1: Liên bang Viết thành lập hoàn cảnh nào? A Nước Nga Viết thành lập ... tiêu chung xây dựng thành công XHCN 2.Sự thành lập Liên bang cộng hoà hội chủ nghĩa Viết -Tháng 12/1922 Đại hội Viết toàn Nga tuyên bố thành lập Liên bang CHXHCN Viết (Liên Xô) - Gồm ... Viết phục hồi phát triển nhanh chóng - hội ổn định, đời sống nhân dân cải thiện, Nhà nước vô sản củng cố Chính sách kinh tế có ý nghĩa với công xây dựng chủ nghĩa hội Liên Xô? d ý nghĩa...
 • 31
 • 2,344
 • 9

Slide sử 11 BÀI 10 LIÊN XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA HỘI _Văn Soái

Slide sử 11 BÀI 10 LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI _Văn Soái
... lập liên bang cộng hòa hội chủ nghĩa xơ viết II – CƠNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XƠ ( 1925-1941) 1;Những kế hoạch năm 2;Quan hệ ngoại giao Liên Xơ BÀI 10: LIÊN XƠ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA ... mạng Sai d Nhờ giúp đỡ nước đế quốc Sai Bài 10 LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1921-1941) BÀI TẬP CỦNG CỐ Nhiệm vụ trọng tâm cơng xây dựng chủ nghĩa hội Liên Xơ từ năm 1925 – 1941 là: a Phát ... giáo dục ? BÀI 10: LIÊN XƠ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1921-1941) I -CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI VÀ CƠNG CUỘC KHƠI PHỤC KINH TẾ ( 1921 -1925) II – CƠNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XƠ ( 1925-1941)...
 • 37
 • 268
 • 0

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 16 :LIÊN XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA HỘI (1921 – 1944) (tiết 2) potx

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 16 :LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1921 – 1944) (tiết 2) potx
... hóa … hội chủ nghĩa - PV : hay nêu thành tựu văn hóa giáo dục Liên thời kì đầu xây dựng chủ nghĩa hội? Thanh toán nạn mù chữ, thực phổ cập giáo dục tiểu học cho người, phổ cập giáo dục ... phố hội : hai giai cấp lao động công nhân, nông dân tầng lớp trí thức hội chủ nghĩa - Văn hóa giáo dục: toán nạn mù chữ, phổ cập giáo dục - hội : công nhân, nông dân trí thức hội chủ ... nghĩa hội Liên (1925 1941), đạt nhiều thành tựu IV CỦNG CỐ DẶN DÒ: CỦNG CỐ : - Nêu nội dung sách kinh tế mới? - Trình bày biến đổi mặt Liên công xây dựng chủ nghĩa hội từ 1925 1941?...
 • 4
 • 1,821
 • 2

Giáo án Lịch Sử lớp 8: Bài 16 :LIÊN XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA HỘI (1921 – 1944) pot

Giáo án Lịch Sử lớp 8: Bài 16 :LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1921 – 1944) pot
... bang Cộng hòa chiến tranh hội chủ Liên nghĩa Viết bang Cộng hòa hội (Liên Xô) chủ nghĩa Viết (Liên Xô) thành lập gồm nước nào? thành lập Học SGK sinh đọc - GV sử dụng đồ nước Gồm bốn ... Bài cũ: - Trình bày diễn biến khởi nghĩa vũ trang Pêtơrôgrat? - Việc xây dựng bảo vệ quyền Viết diễn nào? - Nêu ý nghĩa lịch sử Cách mạng tháng 10 Nga 1917 Bài : HOẠT ĐỘNG : I/ CHÍNH SÁCH KINH ... kiện lịch sử để nhìn nhận, đánh giá chất vật, tượng (từ sách, việc làm phủ đến việc hiểu rõ tính ưu việt, chất chế độ hội chủ nghĩa. ) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Giáo viên chuẩn bị : - Bản đồ Liên Xô...
 • 6
 • 3,887
 • 3

Liên xây dựng chủ nghĩa hội 1921-1941

Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội 1921-1941
... Bản đồ: Liên bang cộng hoà hội chủ nghĩa viết (Liên Xô) Sản lượng nông nghiệp = 1/2 so với trước chiến tranh Năm 1920 Sản lượng ... hợp với kiện cột B : Stt Cột A Cột B 3-1921 a Liên bang Cộng hoà hội chủ nghĩa viết thành lập 12 1922 b Nâng tổng số 15 nước gia nhập Liên 1940 c Đảng Bôn-sê-vich thực sách kinh tế 1926 ... động tháng 10 - 1932 So sánh tỉ lệ sản lượng công nghiệp Liên với giới Tư chủ nghĩa (1913 1937) Năm 1913 (năm cao chế độ Nga hoàng) Liên Năm 1929 (trước khủnghoảng 1929-1933) Năm 1937 (hoàn...
 • 21
 • 1,227
 • 8

LIÊN XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA HỘI 1921 – 1941 potx

LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 1921 – 1941 potx
... lập Liên bang Cộng hòa hội chủ nghĩa viết Gồm nước cộng hòa, đến năm 1940 có thêm 11 nước II CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1925 1941) Những kế hoạch năm - Để xây dựng ... cho nước hội chủ nghĩa nước khác giới Sự thành lập Liên bang Cộng hòa hội chủ nghĩa viết - Nhằm liên minh dân tộc lãnh thổ thành khối thống - Tháng 12.1922 Đại hội viét Liên bang ... Trong công xây dựng CNXH số hạn chế song đạt nhiều thành tựu to lớn - Từ năm 1937 Liên tiếp tục thực kế hoạch năm lần ba, sang tháng 6 /1941 Đức côngLiên Xô, công xây dựng chủ nghĩa hội bị gián...
 • 7
 • 320
 • 1

thuyết trình lịch sử - liên xây dựng chủ nghĩa hội (1921 - 1941) (2)

thuyết trình lịch sử - liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941) (2)
... đồ Liên Bài 16: LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1921 1941) II/ Công xây dựng chủ nghĩa hội Liên (1925 – 1941) - Liên nước nông nghiệp lạc hậu so với nước phương Tây - Liên ... xuất lớn xây dựng Liên Máy kéo sử dụng nông trang nói lên điều ? Bài 16: LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1921 1941) II/ Công xây dựng chủ nghĩa hội Liên (1925 – 1941) - Thành tựu: ... mới? - Kinh tế phục hồi phát triển, đời sốngnhân dân cải thiện -1 2/1922, Liên bang Cộng hoà hội chủ nghĩa Viết (Liên Xô) thành lập II/ Công xây dựng chủ nghĩa hội Liên (1925 – 1941) -...
 • 14
 • 278
 • 0

thuyết trình lịch sử - liên xây dựng chủ nghĩa hội (1921 - 1941) (3)

thuyết trình lịch sử - liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941) (3)
... 24 - Bài 16: LIÊN XƠ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (192 1-1 941) I CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI VÀ CƠNG CUỘC KHƠI PHỤC KINH TẾ (1921 – 1925): II CƠNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XƠ (1925 – 1941): ... mù Liên năm 1926 TIẾT 24 - Bài 16: LIÊN XƠ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (192 1-1 941) I.CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI VÀ CƠNG CUỘC KHƠI PHỤC KINH TẾ (1921 – 1925): II CƠNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ... 24 - Bài 16: LIÊN XƠ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (192 1-1 941) I CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI VÀ CƠNG CUỘC KHƠI PHỤC KINH TẾ (1921 – 1925) Hồn cảnh: Chính sách kinh tế (NEP): TIẾT 24 - Bài 16: LIÊN XƠ XÂY...
 • 28
 • 158
 • 0

thuyết trình lịch sử - liên xây dựng chủ nghĩa hội (1921 - 1941) (4)

thuyết trình lịch sử - liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941) (4)
... LIÊN XƠ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1921 - 1941) II CƠNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XƠ (1925 – 1941) Chở đất cơng trường xây dựng Bài 16: LIÊN XƠ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1921 - 1941) ... XÃ HỘI Ở LIÊN XƠ (1925 – 1941) Bài 16: LIÊN XƠ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1921 - 1941) II CƠNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XƠ (1925 – 1941) Bài 16: LIÊN XƠ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1921 ... (1921 - 1941) II CƠNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XƠ (1925 – 1941) Bài 16: LIÊN XƠ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1921 - 1941) II CƠNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XƠ (1925 – 1941)...
 • 17
 • 313
 • 0

thuyết trình lịch sử - liên xây dựng chủ nghĩa hội (1921 - 1941)

thuyết trình lịch sử - liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)
... ĐỒ LIÊN BANG NGA Tiết 24-Bài 16 LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ( 1921 – 1941) I Chính sách kinh tế công khôi phục kinh tế ( 192 1-1 925) II Công xây dựng chủ nghĩa hội Liên (192 5-1 941) ... cảnh - Nước nông nghiệp lạc hậu Tiết 24-Bài 16 LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ( 1921 – 1941) I Chính sách kinh tế công khôi phục kinh tế ( 192 1-1 925) II Công xây dựng chủ nghĩa hội Liên ... LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ( 1921 – 1941) I Chính sách kinh tế công khôi phục kinh tế (192 1-1 925) II Công xây dựng CNXH Liên từ 192 5- 1941 Hoàn cảnh Nội dung Thành tựu: - Kinh tế: -...
 • 28
 • 142
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai 16 liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hộiliên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội 1921lịch sử lớp 8 liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội 1921 – 1944 tiết 2 potsoạn bài liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hộigiáo án liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hộihình ảnh liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hộiliên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội 11liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội 8liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội sử 11liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội lớp 8liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội lớp 11liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội violetliên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội sử 8liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội lớp 11 violetliên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội sử 11 violetKhảo sát sự ảnh hưởng của tỉ lệ phối trộn giá thể trồng (mùn cưa, bã mía) đến sự phát triển của nấm Linh chi (Ganoderma lucidum) tại cơ sở 3 Bình Dương, trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí MinhẨN DỤ Ý NIỆM CUỘC ĐỜI TRONG CA TỪ TRỊNH CÔNG SƠBIỆN PHÁP GIÁO DỤC THÓI QUEN TIẾT KIỆM CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI Ở MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHBIỂU TƯỢNG NGHỆ THUẬT TRONG THƠ XUÂN QUỲNHCÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƯỞNG NHẰM NÂNG CAO NÀNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNGCÁC CÔNG THỨC TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG TRONG LÍ THUYẾT HÀM NGUYÊNCÁC MÊTRIC TRÊN SIÊU KHÔNG GIANCÁCH DIỄN ĐẠT Ý NGHĨA TÌNH THÁI CỦA HÀNH ĐỘNG PHÁT NGÔN TRONG TRUYỆN NGẮN NAM CAOCHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP HUYỆN LÂM HÀ (TỈNH LÂM ĐỒNG) THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNGCOMMUNICATION PROFESSIONNELLE INTERACTION DES MATIÈRESCON NGƯỜI PHẬN VỊ VÀ CON NGƯỜI HƯỞNG LẠC TRONG SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN CÔNG TRỨCONTACT DES LANGUES IMPACTS SUR L’APPRENTISSAGE DE L’ÉCRIT DU FRANÇAIS LANGUE VIVANTE 2 CAS DES ÉLÈVES DE 11ème AU LYCÉE BÌNH ĐẠI A, BẾN TRECUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP VĂN HỌC CỦA TRƯƠNG DUY TOẢNĐẶC ĐIỂM CHỨC NĂNG CỦA GIỚI TỪ TRONG TIẾNG VIỆT HIỆN ĐẠĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT THƠ BÙI GIÁNGĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT THƠ PHẠM TIẾN DUẬTĐẶC ĐIỂM NGỮ NGHĨA CỦA PHẦN PHỤ CHÚ TRONG CÂU TIẾNG VIỆTMở rộng Định lý tồn tại điểm bất động của toán tử (K,Uo) lõm chính quy trong không gian Banach với nón cực trị (Luận văn thạc sĩ)Xemtailieu phan tich doi chieu tu chi quan he ho hang trong tieng han va tieng vietCẢM HỨNG VỀ QUÊ HƯƠNG TRONG THƠ CHỮ HÁN NGUYỄN DU
Đăng ký
Đăng nhập