Bai 12 nhan biet tach dieu che cac hop chat vo co

Bai 12 nhan biet tach dieu che cac hop chat vo co

Bai 12 nhan biet tach dieu che cac hop chat vo co
... axit n c vôi + CO2 3 + 2H  CO2  + H2O CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O + NO3 SO24 Cl– CO2 3 Phân bi t, tách, u ch h p ch t vô c + B ng Phơn bi t m t s ch t khí Ch t khí Thu c th CO2 Dung d ch Ba(OH)2, ... qu tím, HCl, Na 2CO3 B qu tím, Na 2CO3 , NaHCO3 C qu tím, Na2SO4, NaHCO3 D Na 2CO3 , Na2SO4, NaHCO3 Câu 24 Ch dùng m t thu c th đ phân bi t dung d ch b m t nhãn có ch a riêng r K 2CO3 , H2SO4, CuCl2, ... i: Ba(NO3)2, K 2CO3 Fe2(SO4)3 Dung d ch làm gi y qu tím có màu đ , tím, xanh theo th t A Ba(NO3)2, K 2CO3 , Fe2(SO4)3 B Fe2(SO4)3, Ba(NO3)2, K 2CO3 C K 2CO3 , Ba(NO3)2, Fe2(SO4)3 D K 2CO3 , Fe2(SO4)3,...
 • 7
 • 20
 • 0

Bài 29: Phương pháp táchđiều chế các hợp chất

Bài 29: Phương pháp tách và điều chế các hợp chất vô cơ
... bảo môn Hóa –Thầy Sơn Phương pháp tách điều chế hợp chất A CaCl2 B Ca(OH)2 C CaO D CaCO3 Câu 28: Khối lượng bột nhôm cần dùng để điều chế 78 gam Cr từ Cr 2O3 phương pháp nhiệt nhôm (Cr = 52 ... Phương pháp tách điều chế hợp chất Khóa học LTĐH đảm bảo môn Hóa –Thầy Sơn Câu 15: Để tách lấy Ag từ AgNO3 dùng cách sau ? A Nung B Điện phân dung dịch AgNO3 H2O C Dùng kim loại Cu cho vào ... 21: Có thể điều chế kim loại sau cách điện phân nóng chảy hợp chất : Al2O3 ; CaCl2 ; NaOH ; Mg(OH)2 ; CuO ? A Al ; Ca ; Na B Al ; Ca ; Na ; Mg C Al ; Cu ; Ca D Ca ; Na Câu 22: Để điều chế kim loại...
 • 3
 • 1,751
 • 42

sơ đồ điều chế các hợp chất

sơ đồ điều chế các hợp chất vô cơ
... biết chất cụ thể để điều chế hợp chất Học sinh lập dồ điều chế, viết phương trình hoá học Từ khái quát hoá thành mối liên hệ loại chất khác Cách 2: Cho học sinh chọn hợp chất cần điều chế ... điều chế chất + Dựa vào tính chất hoá học phương pháp điều chế loại chất học để viết phương trình hoá học + Khi thực tập điều chế chất cần nhớ cách điều chế, đường điều chế phải ngắn ... liên hệ hợp chất cơ: Oxit, axit, bazơ, muối Sự chuyển đổi từ kim loại thành hợp chất khác + Mối liên hệ hợp chất kim loại Sự chuyển đổi từ hợp chất thành kim loại Có thể có cách: Cách...
 • 19
 • 980
 • 0

ĐIỀU CHẾ các hợp CHẤT

ĐIỀU CHẾ các hợp CHẤT vô cơ
... khác 3.Phương pháp điện phân (điều chế hầu hết KL) sở phương pháp dùng dòng điệnmột chiềuđể khử ion KL -Điều chế KL có tính khử mạnh Li,Na,Al,K, cách điện phân hợp chất (muối, bazơ, oxit)nóng ... luyện (điều chế KL có tính khử trung bình yếu Zn,Fe,Sn,Pb,Cu, ) sở phương pháp khử ion LK hợp chất nhiệt độ cao chất khử mạnh C,CO,H2 hoạc kim loại Al, kim loại kiềm kiềm thổ -Trường hợp quặng ... I.Phương pháp chung điều chế kim loại(trong công nghiệp) 1.Phương pháp thủy luyện (điều chế kim loại có tính khử yếu Cu,Hg,Ag,Au, ) sở phương pháp dùng dung dịch thích hợp dd H2SO4, NaOH,...
 • 6
 • 351
 • 1

điều chế các hợp chất hữu

điều chế các hợp chất hữu cơ
... 18: Điều chế 2,3,4,5–tetrametylhexan từ propan Câu 19: Từ CH4 điều chế: Câu 20: Điều chế thymol từ menton: O OH COOH Câu 21: Điều chế β–inđanon từ naphtalen: O Câu 22: Từ benzen điều chế naphtalen ... 25: Từ Xiclopentanol điều chế Xiclopenten–1–ylmetanol Câu 26: Điều chế 1,4–đioxan từ C2H4 Câu 27: Điều chế CH3CH(COOH)2 axit α – vinyl acrylic từ CH4 Câu 28: Từ benzen điều chế đồng phân aminophenol ... 29: Từ C2H2 điều chế CH≡C–C≡CH, cis –buten–1, trans –buten–1 Câu 30: Từ phenol điều chế 1–Xiclohexylxiclohexan–1–ol Câu 31: Từ axit axetic điều chế axetylaxeton Câu 32: Từ C2H2 điều chế C*H3COOH...
 • 3
 • 324
 • 0

RÈN LUYỆN TƯ DUY CHO HỌC SINH BẰNG CÁC BÀI TẬP NHẬN BIẾT - TÁCH - TINH CHẾ

RÈN LUYỆN TƯ DUY CHO HỌC SINH BẰNG CÁC BÀI TẬP NHẬN BIẾT - TÁCH - TINH CHẾ
... t s dng Bi nhn bit-tỏch -tinh ch, tụi ó thu c t l % mc hng thỳ, tớch cc ch ng sỏng to ca h c sinh, kt qu nh sau: Lp 12 M - 47 hs Lp 12 G- 48 hs Mc - kh nng Hc sinh T l Hc sinh T l Mức độ hứng ... Khụng phn ng M + nH2O M(OH)n + + n H2 M + (4-n)OH- +(n-2)H2O Tan + H2 Bựi Ngc Anh - THPT Ba ỡnh -Nga Sn n M O2 + n H2 -4 - Hoỏ hc Nm hc 201 0-2 011 Cỏc kim Dd H+ loi t HCl, H2SO4l Pb Mg HNO3 ... + h Khụng mu mu Cl2 + 2Kl 2KCl + l2 tinh bt xanh H tinh bt t mu xanh mu H tinh bt Khụng mu o o l2 (hi) Bựi Ngc Anh - THPT Ba ỡnh -Nga Sn -5 - Nm hc 201 0-2 011 Khớ v hi Hoỏ hc O2 H2 xanh Que...
 • 19
 • 170
 • 0

23 câu kèm lời giải Bài tập hiệu suất điều chế các hợp chất từ cacbohyđrat

23 câu kèm lời giải Bài tập hiệu suất điều chế các hợp chất từ cacbohyđrat
... m A 48 B 60 C 30 D 58 Câu 21: (A 2011) Xenlulozơ trinitrat điều chế từ phản ứng axit nitric với xenlulozơ (hiệu suất phản ứng 60% tính theo xenlulozơ) Từ xenlulozơ điều chế khối lượng xenlulozơ ... D 230 0,0 ml Câu 8: Thông thường nước mía chứa 13% saccarozơ Nếu tinh chế nước mía lượng saccarozơ thu (biết hiệu suất tinh chế đạt 80%) A 105 kg B 104 kg C 110 kg D 114 kg Câu 9: Có thể tổng hợp ... 280,0 lít C 149,3 lít D 112,0 lít Câu 10: Xenlulozơ trinitrat chất dễ cháy, nổ mạnh Muốn điều chế 29,7 kg Xenlulozơ trinitrat từ xenlulozơ axit nitric với hiệu suất 90% thể tích HNO 96% (d = 1,52...
 • 10
 • 3,453
 • 1

Bài 28: Phương pháp phân biệt các hợp chất

Bài 28: Phương pháp phân biệt các hợp chất vô cơ
... Khóa học LTĐH đảm bảo môn Hóa –Thầy Sơn Phương pháp phân biệt hợp chất Câu 21 Phân biệt dung dịch MgSO4, FeSO4, BaCl2, FeCl3, NH4Cl, KOH cần dùng dung dịch ... cần dùng dung dịch A Na2CO3 B H2SO4 C CaCl2 D phenolphtalein Câu 22 Có thể dùng thuốc thử để phân biệt ba dung dịch NH4NO3, K2SO4, Ca(OH)2 Những dung dịch thuốc thử đáp ứng yêu cầu A phenolphtalein, ... phenolphtalein, BaCl2, NaOH C Na2CO3, NaOH, HCl D BaCl2, NaCl, Na2CO3 Câu 23 Có thể dùng thuốc thử để phân biệt ba dung dịch NaHSO4, Na2S, BaCl2 Những dung dịch thuốc thử đáp ứng yêu cầu A quỳ tím, HCl,...
 • 2
 • 2,193
 • 35

Tiết 17. bài 12 Mối liên hệ giữa các hợp chất

Tiết 17. bài 12 Mối liên hệ giữa các hợp chất vô cơ
... Bazơ Axit Tiết 17 – Bài 12 : MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOẠI HP CHẤT VÔ CƠ I/ Mối quan hệ hợp chất : II/ Những phản ứng hóa học minh họa : Dựa vào sơ đồ mối liên hệ hợp chất , viết phương trình ... QUAN HỆ GIỮA CÁC LOẠI HP CHẤT VÔ CƠ I/ Mối quan hệ hợp chất : Dùng mũi tên vẽ sơ đồ mối liên hệ hợp chất : Oxit axit, oxit bazơ , axit , bazơ muối ? Oxit bazơ Oxit axit ? Muối Bazơ Axit Tiết ... TRA BÀI CŨ : Thế phân bón đơn , phân bón kép ? Cho ví dụ minh họa ? Cho bốn lọ nhãn chứa dung dòch : KOH , KCl , K2SO4 H2SO4 Bằng phương pháp hóa học nhận biết dung dòch Tiết 17 – Bài 12 : MỐI...
 • 8
 • 548
 • 3

Nhận biết các hợp chất bằng phương pháp hoá học

Nhận biết các hợp chất vô cơ bằng phương pháp hoá học
... Natri Trang Nhận biết hợp chất phương pháp hố học – GV: Nguyễn Đức Hoanh V CÁC DẠNG BÀI TẬP MINH HOẠ: Dạng tập nhận biết thuốc thử tự chọn a) Nhận biết chất rắn: Khi nhận biết chất rắn cần ... nghiên cứu, tổng hợp phương pháp để hướng dẫn HS nhận biết hợp chất phương pháp hoá học để em có nguồn kiến thức vững bước vào cấp học II YÊU CẦU CỦA DẠNG BÀI TẬP ĐỊNH TÍNH “NHẬN BIẾT”: Đáp ứng ... Nhận biết hợp chất phương pháp hố học – GV: Nguyễn Đức Hoanh Giúp HS nắm vững kiến thức tính chất, đặc biệt tính chất hoá học chất vào việc nhận biết chất Gắn kết lí thuyết...
 • 16
 • 3,304
 • 113

Tiết 17 - Bài 12:Mối quan hệ giữa các hợp chất

Tiết 17 - Bài 12:Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ
... NaHCO3 Na2CO3 BaH2PO4 Ba3PO4 Tiết1 7 - Bài 12: Mối quan hệ loại hợp chất Sơ đồ đầy đủ: Oxit bazo Oxit axit Muối Bazo Axit Tiết1 7 - Bài 12: Mối quan hệ loại hợp chất Oxit bazo Oxit axit Bazo ... Kộp m Tiết 17 : Bài 12 : Mối quan hệ loại hợp chất Giữa loại hợp chất oxit, axit, bazo, muối có chuyển đổi hoá học qua lại với nào, điều kiện cho chuyển đổi gì? Tiết1 7 - Bài 12: Mối quan hệ loại ... Pb(NO3)2 Giải thích viết PTHH ? Tiết1 7 - Bài 12: Mối quan hệ loại hợp chất Bài giải: -Dùng thuốc thử HCl.(P N B) -Vì dùng BaCl2 tạo BaSO4và BaCO3 không tan -Hoặc dùng Pb(NO3)2 tạo PbSO4 PbCO3...
 • 20
 • 358
 • 0

Ôn thi hóa học lớp 9 - Bài 12: MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC HỢP CHẤT ppsx

Ôn thi hóa học lớp 9 - Bài 12: MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ ppsx
... Na2CO3 + 2HCl →? NaCl + CO2 + H2O Mối quan hệ chất cơ: GV: DƯƠNG XUÂN THÀNH TRƯỜNG THPT DL Lomonoxop OXIT BAZƠ OXIT AXIT (1) (3) (2) (4) MUỐI (5) (6) BAZƠ (9) (7) (8) AXIT (1) CuO + 2HCl →? ... dịch có màng ngăn 2NaOH + Cl2 + H2 GV: DƯƠNG XUÂN THÀNH TRƯỜNG THPT DL Lomonoxop 4- Điều chế muối a) Từ đơn chất 2Fe + 3Cl2 →? 2FeCl3 Fe + 2HCl →? FeCl2 + H2 Fe + CuCl2 →? FeCl2 + Cu AXIT + BAZƠ ... DƯƠNG XUÂN THÀNH TRƯỜNG THPT DL Lomonoxop KIM LOẠI + DD MUỐI DD MUỐI + DD AXIT Thí dụ: b) Từ hợp chất: H2SO4 + Cu(OH)2 →? CuSO4 + 2H2O H2SO4 + KOH →? KHSO4 + H2O H2SO4 + CuO →? CuSO4 + H2O SO3...
 • 7
 • 411
 • 0

BÀI 12 MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC HỢP CHẤT

BÀI 12 MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ
... án đúng: D BÀI 12 MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOẠI HỢP CHẤT VƠ CƠ Có chất Na2O, Na, I Mối quan hệ loại hợp chất cơ: Bài tập 4: NaOH, Na2SO4, Na2CO3, NaCl a) Dựa mối quan hệ chất, xếp chất thành dãy ... BaSO4+ 2NaCl BÀI 12 MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOẠI HỢP CHẤT VƠ CƠ I Mối quan hệ loại hợp chất cơ: II Những phản ứng hóa học minh họa: III Luyện tập: Bài tập 2/41 (SGK): Bài tập 3/41 (SGK): Bài tập 4/ ... 2AlCl3 + 3H2O BÀI 12 MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOẠI HỢP CHẤT VƠ CƠ I Mối quan hệ loại hợp chất cơ: Bài tập 2/41 (SGK): NaOH CuSO4 HCl II Những phản ứng hóa học minh họa: III Luyện tập: Bài tập 2/41...
 • 15
 • 293
 • 0

Bài 12: Mối quan hệ giữa các hợp chất

Bài 12: Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ
... Muối + Nớc Oxit axit + Oxit bazơ Oxit axit + Nớc Axit Oxit bazơ + Nớc Bazơ Muối I Mối quan hệ loại hợp chất Oxit bazơ +O +Ax xit it to nớc + ax it Mui + azơ ơ+ b az b xit O Oxit axit +Nớc ... bazơ + Nớc Bazơ không tan Bazơ không tan t0 t0 Axit Bazơ ? + Nớc ôxitbazơ + Nớc I Mối quan hệ loại hợp chất bazơ + ? bazơ +O +Ax xit it ax it to nớc + Oxit bazơ t) xi a ( i, + uố m zơ + ba ... Muối + Axit Muối + Axit Muối + Nớc Muối + Hidro Muối + Axit Muối + Nớc Muối + Hidro I Mối quan hệ loại hợp chất Oxit bazơ +Ax i xit (3) bazơ (1) it) (ax , uối (7) +m + (6) to + nớc +O xit a z...
 • 10
 • 250
 • 0

bài giảng hóa học 9 bài 12 mối quan hệ giữa các hợp chất

bài giảng hóa học 9 bài 12 mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ
... Amonihi®rophotphat hợp KNO3 Kalinitrat Đạm Tiết17 - Bài 12: Mối quan hệ loại hợp chất I.KIẾN THỨC CẦN NHỚ: Mối quan hệ loại hợp chất Hãy chọn chất thích hợp điền vào sơ đồ sau: Muối CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ ... Na2CO3 BaH2PO4 Ba3PO4 Tiết17 - Bài 12: Mối quan hệ loại hợp chất Sơ đồ đầy đủ: Oxit bazo Oxit axit Muối Bazo Axit Tiết17 - Bài 12: Mối quan hệ loại hợp chất Oxit bazo Oxit axit Bazo Muối ... +Bazơ +Ôxít bazơ +Axít +Muối Axit Tiết17 - Bài 12: Mối quan hệ loại hợp chất II Bài luyện tập: Bài tập 1: Viết phương trình phản ứng cho biến đổi hoá học sau: a) Na2O NaOH Na2SO4 NaCl  NaNO3...
 • 18
 • 1,302
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài tập điều chế các hợp chất hữu cơphương pháp điều chế các hợp chất hữu cơđiều chế các hợp chất hữu cơbài 3 phân lập và tinh chế các hợp chất hữu cơbài tập nhận biết các hợp chất vô cơnhận biết các hợp chất vô cơphương pháp nhận biết các hợp chất vô cơcách nhận biết các hợp chất vô cơchuyên đề nhận biết các hợp chất vô cơbảng nhận biết các hợp chất vô cơhướng dẫn học sinh nhận biết các hợp chất vô cơ bằng phương pháp hoá họcnhận biết các hợp chất vô cơ bằng phương pháp hoá họcbang nhan biet cac hop chat vo co lop 10thuốc thử để nhận biết các hợp chất vô cơphương pháp điều chế các hợp chất cơ kimchuyên đề ôn thi học sinh giỏi sinh học thpt VIRUT và một số ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄNĐề và đáp án thi học sinh giỏi tỉnh bắc giangMột số giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ thanh toán thẻ tại Ngân hàng Ngoại thương Hà NộiMột số biện pháp chăm sóc trẻ thừa cân, béo phì trong trường mầm nonMỘT số BIỆN PHÁP gây HỨNG THÚ CHO TRẺ mẫu GIÁO TRONG GIỜ GIÁO dục âm NHẠCMỘT số BIỆN PHÁP GIÁO dục đức TÍNH TIẾT KIỆM CHO TRẺ 4 5 TUỔI tại TRƯỜNG mầm NONMột số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi học tốt hoạt động làm quen chữ cái trong trường mầm nonMột số biện pháp làm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ 5 tuổiMột số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục phát triển thể chất cho trẻ 5 6 tuổi ở trường mầm nonMột số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực chủ động khi tham gia hoạt động ngoài trời của trẻ 5 6 tuổi trong trường mầm nonMột số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 6 tuổi trường MN thông qua hđ kể truyện, đọc thơMột số kinh nghiệm chế biến món ăn cho trẻ trong trường mầm nonMột số kinh nghiệm giúp trẻ thích nghi với môi trường ở trường mầm nonMột số kinh nghiệm rèn luyện các thói quen vệ sinh hàng ngày cho trẻ 5 6 tuổi trường mầm nonCHỦ đề PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TRONG NHỮNG năm CUỐI THẾ kỉ XIX sử 8Hướng dẫn học sinh lớp 1 giải toán có lời vănSo sánh thơ thiên nhiên lí bạch và đỗ phủNâng cao hiệu quả giờ dạy mở rộng vốn từ lớp 4Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm nonmột số kinh nghiệm khi dạy học sinh về phương trình bậc cao
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập