de thi so 06 15 2 PDF

de thi so 06 15 hóa học

de thi so 06 15 hóa học
... https://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 https://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo o k co m /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 https://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ... https://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo o k co m /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 https://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 https://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ... https://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 https://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo o k co m /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 https://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01...
 • 7
 • 221
 • 0

Đề thi LÝ thuyết mạch 2 pdf

Đề thi LÝ thuyết mạch 2 pdf
... ng hai c a thu n tr cú ma tr n b s Z nh sau: z Z = 11 z21 z 12 15 = () z 22 10 1,5 25 2, 0 30 2, 5 35 3,0 37 i2 i1 R1 [ Z] u1 u2 q(u) j E1 Hỡnh c tớnh c a cu n dõy phi n v t ủi n phi n l ... hình vẽ Biết đờng dây có Z c = 25 0 , vận tốc truyền sóng v = 25 0.000km / s , chiều d i l = 20 0km Cuối đờng dây có lắp tải R2 = 25 0 với hai phần tử bảo vệ L2 = 0,8H v C2 = 0,1mF Biết thời điểm t ... 0,0 02 s Cõu 18 Trong hỡnh 3, cỏc ủ ng dõy di ủ u khụng tiờu tỏn Chỳng cú cỏc thụng s sau: L1 = 10 H/m; C1 = 2, 7.10 11 F/m; l1 = 100 km; L2 = 2. 10 H/m; C2 = 1,6.10 11 F/m; l2 = 60 km; L3 = 1 ,2. 10...
 • 12
 • 1,048
 • 28

ĐỀ THI THỬ ANH VĂN 2 pdf

ĐỀ THI THỬ ANH VĂN 2 pdf
... nguyenlanhuong ~ ~ ~ ~ ~ - 21 22 23 24 25 26 ; 27 ; 28 29 ; 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 - / / / / / = = = = = - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - 41 ; 42 43 44 45 46 ; 47 48 49 ; 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... you nguyenlanhuong Page 8 /25 /20 11 th Exercises 12 form luyen TN 80 cau 3.doc KEY 01 02 03 04 ; 05 06 07 08 09 10 ; 11 ; 12 ; 13 14 ; 15 16 17 18 ; 19 20 - / / / / / = = = = - nguyenlanhuong ~ ... years ago D It's two years since my father started smoking nguyenlanhuong Page 8 /25 /20 11 Exercises th 12 form luyen TN 80 cau 3.doc 72 Jane is too short; she can't apply for the job A Jane could...
 • 5
 • 200
 • 2

ĐỂ THI MẪU ANH VĂN 2 pdf

ĐỂ THI MẪU ANH VĂN 2 pdf
... “Don’t touch anything in the room.” A The police commanded not to touch anything in the room.B The police advised to not touch anything in the room C The police said not touch anything in the room ... good “I have something to show you”, Hoa said to Bình A Hoa told Bình she has something to show you B Hoa told Bình she had something to show you C Hoa told Bình she had had something to show her ... have something to tell you” Kerry said to Cheryl A Kerry told Cheryl I had something to tell her B Kerry told Cheryl he had something to tell her C Kerry told Cheryl she had had something to...
 • 9
 • 96
 • 0

Đề thi lịch sử Đảng 2 pdf

Đề thi lịch sử Đảng 2 pdf
... 9- 1940 c 3- 1941 d 2- 1940 Câu 69: Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn nổ ngy no? a 22 /9/1940 b 27 /9/1940 c 23 /11/1940 d 20 /11/1940 Câu 70: Ngy Nam Kỳ khởi nghĩa l ngy no? a 27 -9-1940 b 23 -11-1940 c 13-1-1941 ... Đảng? a Hồ Chí Minh b Trần Văn Cung c.Trần Phú d Lê Hồng Phong Câu 51: Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản họp Matxcơva vo thời gian no? a 25 -7 đến ngy 20 -8-1935 b 25 -7 đến ngy 25 -8-1935 c 20 -7 ... 25 -8-1935 c 20 -7 đến ngy 20 -8-1935 d 10-7 đến ngy 20 -7-1935 Câu 52: Đợc đạo Quốc tế Cộng sản, ban lãnh đạo Đảng nớc ngoi đợc thnh lập vo năm no? a Năm 1933 b Năm 1934 c Năm 1935 d 19 32 Câu 53: Đợc đạo...
 • 6
 • 72
 • 0

ĐỀ THI SỐ 06- NĂM 2011 pptx

ĐỀ THI SỐ 06- NĂM 2011 pptx
... axit cacboxylic đơn chức mạch hở A1 Đun nóng 54,5g A với NaOH phản ứng hũan tũan thu 61,5g muối Số mol A là: A 0,25mol B 0,15mol C 0,3mol D 0,2mol Câu 32 Khi vật gang, thép bị ăn mòn điện hoá ... có xúc tác H+) Câu 35 Có bốn hợp chất hữu công thức phân tử lần l−ợt CH2O, CH2O2, C2H2O3 C3H4O3 Số chất vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với dung dịch NaOH, vừa có phản ứng tráng g−ơng A B C ... etylic D.glucozơ, ancol etylic, anđehit axetic Câu 39 Cho chất X : C2H6, C2H4, CH3CHO, CH3COOCH=CH2 Số chất phù hợp với chất X theo sơ đồ C2H2  X  Y  CH3COOH A B C D Câu 40 Hỗn hợp X gồm anđehit...
 • 2
 • 80
 • 0

Đề thi tối ưu hóa 2 pdf

Đề thi tối ưu hóa 2 pdf
... ĐỀ SỐ ...
 • 9
 • 122
 • 0

de thi so 05 15 hóa học

de thi so 05 15 hóa học
... https://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - https://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Đề số 05 Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN-I: Môn Hóa học (Thầy ... https://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - https://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Đề số 05 Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN-I: Môn Hóa học (Thầy ... https://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - https://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Đề số 05 Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN-I: Môn Hóa học (Thầy...
 • 6
 • 208
 • 1

de thi so 02 15

de thi so 02 15
... Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN-I: Môn Hóa học (Thầy Lê Đăng Khương) Đề số 02 Câu 15: Glucozơ fructozơ A có công thức phân tử C12H22O11 B có nhóm ... 0,2 mol NO3 - a mol Y2- Cô cạn dung dịch X, thu m gam muối khan Ion Y2- giá trị m A SO 24 42,1 B CO 32  34,9 C SO 24 32,5 D CO 32  46,9 Câu 30: Cho m gam kim loại kiềm X tác dụng với dung dịch ... - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN-I: Môn Hóa học (Thầy Lê Đăng Khương) Đề số 02 Câu 32: Cho 8,9 gam hợp chất hữu X có công thức phân tử C3H7O2N...
 • 4
 • 132
 • 0

đề thi thực hành tốt nghiệp khóa 2 - quản trị cơ sở dữ liệu - mã đề thi qtcsdl - th (15)

đề thi thực hành tốt nghiệp khóa 2 - quản trị cơ sở dữ liệu - mã đề thi qtcsdl - th (15)
... nội dung để đưa vào đề thi với th i lượng Tổng cộng: (100 điểm) I TRANG THI T BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ DÙNG CHO ĐỀ THI TỐT NGHIỆP Thi t bị th c hành STT Tên Thi t bị Ghi Th ng số thi t bị Máy tính CD ... Nguyễn Th Giang Chuyên gia Trường CĐN TNDT TN Trần Trung Tấn Hải phòng 6- 20 11 KÝ TÊN NGHỀ: QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU Th i gian: (Không kể th i gian giao đề thi) NỘI DUNG ĐỀ THI Phần A: Tạo sở liệu ... Server 20 00 để viết chương trình Tạo sở liệu theo yêu cầu Nhập liệu cho bảng sử dụng th tục lưu trữ Tạo th tục lưu trữ KẾT ĐIỂM QUẢ TỐI ĐA 10 PhầnB Thi t kế chương trình quản lý bán sữa Thi t...
 • 7
 • 154
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số đề thi tiếng anh lớp 2đề thi violympic toán lớp 2 vòng 15 năm 2012đề thi toán cao cấp 2 đại số tuyến tínhđề thi toán violympic lớp 2 vòng 15đề thi violympic toán lớp 2 vòng 15đề thi violympic vòng 15 lớp 2đề thi violympic toán lớp 2 vòng 15 năm 2014đề thi violympic toán lớp 2 vòng 15 năm 2013một số đề thi toán học kì 2 lớp 6một số đề thi toán học kì 2 lớp 9một số đề thi toán học kì 2 lớp 11dap an de thi so 2 cua cac de thi hoc sinh gioi lop 8giai de thi so 2 mon kiem toanđáp án đề thi số 2 môn toán lớp 21 so de thi van hoc ki 2 lop 8Soạn bài Bài ca ngất ngưỡngSoạn bài Khóc Dương KhuêCác kỹ thuật xét nghiệm test nhanh HIV. Tét nhanh Determine, SD Bioline....BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA TIẾNG ANH 2016 CÓ ĐÁP ÁNTOP 10 CÂU HỎI PHỎNG VẤN XIN VIỆC BẰNG TIẾNG ANH VÀ CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤTCÁCH VƯỢT QUA BÀI TEST TIẾNG ANH PHỎNG VẤN4 CÂU HỎI PHỎNG VẤN TIẾNG ANH “HÓC BÚA” VÀ CÁCH TRẢ LỜI MẪUPHỎNG VẤN LỄ TÂN KHÁCH SẠN BẰNG TIẾNG ANHTỰ HỌC TIẾNG ANH VĂN PHÒNG VÀ GIAO TIẾP KINH TẾ“Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng đa lộcnguyên lý chuẩn đoán di truyềnLời bài hát Vui bước trên đường xaLời bài hát Nụ cười Phạm TuyênLời bài hát chiếc đèn ông saoLời bài hát Em đi chơi thuyềnbài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs modun 18Lời bài hát Em đi trong tươi xanhLời bài hát Trường emLời bài hát Ánh trăng hòa bìnhLời bài hát Bóng dáng một ngôi trường
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập