tổng hợp lý thuyết

Tong hop ly thuyet vat ly 12

Tong hop ly thuyet vat ly 12
... vị khối lượng nguyên tử: a Đơn vị khối lượng nguyên tử kí hiệu u 12 C;u= 12 m( 12 C )= 12 12 khối lượng đồng vị phổ biến bon 12( g) = 1,66.10-27kg NA b Đơn vị u theo hệ thức Anh-xtanh: • m = E/c2 ... dài (λ>3000m) sóng trung (λ=100÷3000m): + Sóng bị phản xạ tầng điện ly có khả vòng quanh vật cản mặt đất + Mặt đất tầng điện ly hấp thụ sóng nên sóng không truyền xa mặt đất, dùng để liên lạc ... dao động tổng hợp có dạng: x = + ϕ) Biên độ pha ban đầu dao động tổng hợp: a Biên độ: A2 = A22 + A12+2A1A2cos(ϕ2 – ϕ1) Các trường hợp đặc biệt : • Nếu: ϕ2 – ϕ1 = 2kπ → A = Amax = A1+A2 • Nếu: ϕ2...
 • 33
 • 446
 • 4

Tổng hợp thuyết hóa Vô cơ

Tổng hợp Lý thuyết hóa Vô cơ
... 2,3,4 D 1,2,4 Câu 31: Hỗn hợp chất rắn X gồm: Al, Fe2O3 Cu có số mol Để hoà tan hoàn toàn hỗn hợp dùng dd: A KOH dư B HCl dư C Cu(NO3)2 dư D AgNO3 dư Câu 32: Cho hỗn hợp X gồm Al Fe vào dd H2SO4 ...  Na2CO3 + CO2 → → Câu 29: Dẫn luồng khí CO dư qua hỗn hợp bột gồm Ag2O, ZnO, MgO Fe3O4 ống sứ nung nóngđến phản ứng hoàn toàn thu hỗn hợp rắn gồm: A Ag, Fe, Zn, MgO B Ag, Fe, Zn, Mg C Ag, FeO, ... kiện thường là: A B C D Câu 24: Một hỗn hợp khí thải có chứa HCl, H2S, CO2 Nên dùng chất để loại bỏ chúng tốt nhất? A Dung dịch HCl B DD NaCl C H2O D Nước vôi Câu 25: Hoà tan nhôm dd chứa NaNO3...
 • 2
 • 4,725
 • 272

Tong hop Ly thuyet hoa Vo co

Tong hop Ly thuyet hoa Vo co
... KmnO4  K2MnO4 + MnO2 + O2 → → 0 t t C Fe(OH)2 + O2  Fe2O3 + H2O D NaHCO3  Na 2CO3 + CO2 → → Câu 29: Dẫn luồng khí CO dư qua hỗn hợp bột gồm Ag2O, ZnO, MgO Fe3O4 ống sứ nung nóngđến phản ứng ... Câu 23: Cho oxit : SO3, NO2, CO2 , NO, CO, P2O5, CaO Số oxit dãy tác dụng với nước điều kiện thường là: A B C D Câu 24: Một hỗn hợp khí thải có chứa HCl, H2S, CO2 Nên dùng chất để loại bỏ chúng ... TN1: Chiếu sáng vào hỗn hợp khí CH4 Cl2 - TN 2: Nhiệt phân Fe(OH)2 không khí - TN 3: Tách nước ancol etylic để điều chế etilen - TN 4: Hoà nhôm dung dịch NaOH - TN 5: Thuỷ phân nhôm cacbua Số thí...
 • 3
 • 1,354
 • 60

TỔNG HỢP THUYẾT VẬT 12

TỔNG HỢP LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12
... ứng tổng hợp hạt nhân gọi lượng tổng hợp hạt nhân - Thực tế quan tâm đến phản ứng tổng hợp nên hêli 3 H + H ® He H + H ® He 1 2 H + H ® He H + H ® He + n H + Li ® 2( He) III Phản ứng tổng hợp ... lượng tổng hợp hạt nhân - Q trình tổng hợp Heli từ hiđrơ: 1 0 H ® He + e + 0n + 2g Phản ứng xảy 30 triệu độ, lượng toả 26,7MeV IV Phản ứng tổng hợp hạt nhân Trái Đất Con người tạo phản ứng tổng hợp ... 2kp) dao động tổng hợp có biên độ cực đại: A = A1 + A2 + Khi hai dao động thành phần ngược pha (j2 - j1 = (2k + 1)p) dao động tổng hợp có biên độ cực tiểu: A = |A1 A2| + Trường hợp tổng quát: A1...
 • 7
 • 483
 • 9

Tổng hợp Thuyết và ứng dụng các vấn đề trong đề thi Olympic 30-4 Hóa học 10

Tổng hợp Lý Thuyết và ứng dụng các vấn đề trong đề thi Olympic 30-4 Hóa học 10
... Tốc độ phản ứng hóa học: khái niệm, yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng hóa học Động học phản ứng bậc bậc hai Phương trình Arrhenius Động học chế phản ứng ĐỘNG HOÁ HỌC I Tốc độ phản ứng Định nghĩa ... (mol.L-1)(1-a-b).s-1 (4) gọi phương trình động học phản ứng (3) 1.2 Sự phụ thuộc tốc độ phản ứng vào nồng độ Phương trình động học phản ứng Bậc phản ứng a) Phương trình động học phản ứng Những nghiên cứu thực nghiệm ... số phản ứng tuân theo định luật tác dụng khối lượng, nghĩa có phản ứng xảy qua giai đoạn mà thông thường chúng xảy qua nhiều giai đoạn Các phản ứng gọi phản ứng phức tạp Trong trường hợp tổng quát,...
 • 16
 • 672
 • 45

tổng hợp thuyết bồi dưỡng HSG sinh học 9

tổng hợp lý thuyết bồi dưỡng HSG sinh học 9
... trình tổng hợp ARN diễn mạch gen ) - Nguyên liệu để tổng hợp loại nu: A,U,G,X - Mạch ARN sau đợc tổng hợp rời nhân TBC để tham gia vào trình tổng hợp P - Mỗi lần tổng hợp tạo phân tử ARN - Tổng hợp ... Nguyên liệu dùng để tổng hợp loại nu: A,T,G,X - Mạch đợc tổng hợp liên kết với mạch khuôn ADN mẹ để tạo thành phân tử ADN - Mỗi lần tổng hợp tạo phân tử ADN giống - Tổng hợp dựa nguyên tắc là: ... loạn trình tổng hợp P - Đột biến gen thờng có hại nhng phần lớn ĐBG ĐBG lặn chúng biểu KH thể đồng hợp điều kiện môi trờng thích hợp - Một tổ hợp gen vốn có hại nhng gặp tổ hợp gen thích hợp trở...
 • 16
 • 9,343
 • 330

TỔNG HỢP THUYẾT LẬP TRÌNH COM/COM+/DCOM

TỔNG HỢP LÝ THUYẾT LẬP TRÌNH COM/COM+/DCOM
... thành phần hoạt động kết hợp với COM dùng tảng ActiceX OLE (Nguồn:http://www.proace.com/definitions.aspx ) COM (Component Object Model)  Đặc điểm  Độc lập với ngôn ngữ lập trình  Được hổ trợ nhiều ... thành phần COM ứng dụng lưu trữ Microsoft Transaction Server (MTS) COM+ tự động xử chương trình như: việc tổng hợp tài nguyên, ứng dụng ngắt kết nối, tạo giao dịch phân tán (Nguồn: http://www.microsoft.com/com/default.mspx) ...  Kiến trúc Trong chu trình (In-Process Server) Client Server thực chu trình đơn chia sẻ không gian địa tương tự máy  COM (Component Object Model)  Kiến trúc  Khác chu trình. (Out-Of-Process...
 • 19
 • 1,367
 • 76

Gián án tong hop ly thuyet BD HSG sinh9

Gián án tong hop ly thuyet BD HSG sinh9
... cờng độ ánh sáng, nồng độ cacbonic ảnh hởng đến phân hoá giới tính VD: + số loài rùa, trứng đợc ủ nhiệt độ dới 280C nở thành đực, nhiệt độ 320C trứng nở thành + Thầu dầu đợc trồng ánh sáng cờng ... niệm chúng: Trả lời: * Sơ đồ: BD không DT (thờng biến) DT đựơc BD tổ hợp ĐB (ĐB gen, ĐB NST) *Khái niệm: - BD không DT (thờng biến) biến đổi KH không DT cho hệ sau - BD DT : Là biến đổi liên quan ... đến tổ hợp lại tính trạng P BDTH *VD:đậu hà lan chủng:V-T ì X-N F1.F2 Có BDTH:V-N ,X-T *BDTH nguồn nguyên liệu vì: -Vì BDTH tạo sinh vật nhiều kiểu gen ,kiểu hình tăng tính đa dạng sinh vật +Trong...
 • 16
 • 1,285
 • 79

Bài giảng tong hop ly thuyet BD HSG sinh9

Bài giảng tong hop ly thuyet BD HSG sinh9
... -F2 có loại KH:9 :3 :3 :1 -F2 không xuất BDTH -F2 xuất BDTH -F2 có tổ hợp với kiểu gen -F2 có 16 tổ hợp với kiểu gen Câu16:Nêu khái niệm lấy VD BDTH?Vì BDTH nguồn nguyên liệu quan trọng chọn giống ... PLĐL cặp tính trạng đa đến tổ hợp lại tính trạng P BDTH *VD:đậu hà lan chủng:V-T ì X-N F1.F2 Có BDTH:V-N ,X-T *BDTH nguồn nguyên liệu vì: -Vì BDTH tạo sinh vật nhiều kiểu gen ,kiểu hình tăng tính ... niệm chúng: Trả lời: * Sơ đồ: BD không DT (thờng biến) DT đựơc BD tổ hợp ĐB (ĐB gen, ĐB NST) *Khái niệm: - BD không DT (thờng biến) biến đổi KH không DT cho hệ sau - BD DT : Là biến đổi liên quan...
 • 16
 • 217
 • 5

Gián án tong hop ly thuyet BD HSG sinh9

Gián án tong hop ly thuyet BD HSG sinh9
... cờng độ ánh sáng, nồng độ cacbonic ảnh hởng đến phân hoá giới tính VD: + số loài rùa, trứng đợc ủ nhiệt độ dới 280C nở thành đực, nhiệt độ 320C trứng nở thành + Thầu dầu đợc trồng ánh sáng cờng ... niệm chúng: Trả lời: * Sơ đồ: BD không DT (thờng biến) DT đựơc BD tổ hợp ĐB (ĐB gen, ĐB NST) *Khái niệm: - BD không DT (thờng biến) biến đổi KH không DT cho hệ sau - BD DT : Là biến đổi liên quan ... đến tổ hợp lại tính trạng P BDTH *VD:đậu hà lan chủng:V-T ì X-N F1.F2 Có BDTH:V-N ,X-T *BDTH nguồn nguyên liệu vì: -Vì BDTH tạo sinh vật nhiều kiểu gen ,kiểu hình tăng tính đa dạng sinh vật +Trong...
 • 16
 • 297
 • 16

Bài soạn Tổng hợp thuyết + Bài tập Quang hình học

Bài soạn Tổng hợp lý thuyết + Bài tập Quang hình học
... Tính khoảng cách S S2 để ảnh chúng trùng PHẦN 4: QUANG HỆ A TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN: Bài toán quang hệ toán xác định ảnh vật quang hệ quang học (quang hệ) gồm phần tử, thấu kính, gương, mặt song ... định vị trí (Quang tâm, trục chính) tiêu điểm thấu kính phương pháp hình học 34.Trong hình vẽ xy trục thấu kính, A điểm vật thật, Aơ ảnh A tạo thấu kính, quang tâm thấu kính Với trường hợp xác định: ... pháp hình học 51.Trên hình sau đường thẳng xy trục gương cầu; S điểm sáng đặt trước gương, Sơ ảnh S qua gương Hãy xác định loại gương vị trí, tâm gương tiêu điểm gương S S’ X y 52.Trên hình sau...
 • 42
 • 2,092
 • 15

tổng hợp thuyết este lipit có lời giải chi tiết

tổng hợp lý thuyết este lipit có lời giải chi tiết
... ng sau: Este + NaOH mui + ancol Este + NaOH mui + ancol Este + NaOH mui + ancol Este + NaOH n (phõn t) mui + m (phõn t) ancol Este + NaOH mui + andehit Este + NaOH mui + xeton Este + NaOH ... ca este X, Y l: CnH2n+1COO C m H m1 Vỡ X, Y u l este n chc, no, mch h nờn: n H 2O = nCO2 = 6,38/44 = 0,145 mol meste + mO2 = 44 nCO2 + 18 n H 2O meste = 3,31 gam Ta cú : mO (trong este) = meste ... toỏn v phn ng t chỏy este - t cụng thc ca este cn tỡm cú dng: CxHyOz ( x, z 2; y l s chn; y 2x ) y z y )O2 t xCO2 H O 2 Nu t chỏy este A m thu c n H 2O = nCO2 Este A l este no, n chc, mch...
 • 12
 • 2,448
 • 329

Xem thêm

Từ khóa: Thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh PhúcThư viện đại học với vấn đề tài nguyên giáo dục mởThực trạng lao động và việc làm của lao động nông thôn huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ AnThực trạng nghèo đói và những giải pháp xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc Thái tại xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ AnTìm hiểu 4 nguyên tắc cơ bản 4RS trong việc mở đối với nguồn học liệu mởTìm hiểu một số đặc trưng của nhiên liệu hạt nhân và xác định độ giàu bằng phương pháp gammaTìm hiểu về các yếu tố gây ra sự lo lắng của học sinh lớp 10 trong các giờ học đọc hiểu tiếng Anh ở trường THPT Tam ĐảoVai trò của nữ cán bộ trong hoạt động quản lý tại Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội nước CHDCND LàoVẫn đề sản xuất bản tin thời sự trên kênh VTV1 theo lộ trình số hóVăn hóa doanh nghiệp của các công ty lữ hành ở Hà NộiXây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm tại phòng tài nguyên và môi trường huyện Tân Yên tỉnh Bắc GiangXây dựng chiến lược phát triển Trường Đại học Việt Nhật – Đại học Quốc gia Hà Nội.Xây dựng hệ thống kiểm soát độc lập để quản lý các chỉ dẫn địa lý của Việt NamXây dựng nông thôn mới ở huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.Xóa đói giảm nghèo ở huyện Ia Grai, tỉnh Gia LaiXuất khẩu lao động ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ AnĐỀ CƯƠNG ôn tập môn HÓA HỌC 12 1516TRÁCH NGHIỆM LÝ THUYẾT HÓAKẾ HOẠCH CÔNG tác cá NHÂN mẫu 2016201716 đề thi kinh tế vi mô dành cho sinh viên chuyên ngành
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập