tổng hợp lý thuyết

Tong hop ly thuyet vat ly 12

Tong hop ly thuyet vat ly 12
... vị khối lượng nguyên tử: a Đơn vị khối lượng nguyên tử kí hiệu u 12 C;u= 12 m( 12 C )= 12 12 khối lượng đồng vị phổ biến bon 12( g) = 1,66.10-27kg NA b Đơn vị u theo hệ thức Anh-xtanh: • m = E/c2 ... dài (λ>3000m) sóng trung (λ=100÷3000m): + Sóng bị phản xạ tầng điện ly có khả vòng quanh vật cản mặt đất + Mặt đất tầng điện ly hấp thụ sóng nên sóng không truyền xa mặt đất, dùng để liên lạc ... dao động tổng hợp có dạng: x = + ϕ) Biên độ pha ban đầu dao động tổng hợp: a Biên độ: A2 = A22 + A12+2A1A2cos(ϕ2 – ϕ1) Các trường hợp đặc biệt : • Nếu: ϕ2 – ϕ1 = 2kπ → A = Amax = A1+A2 • Nếu: ϕ2...
 • 33
 • 491
 • 4

Tổng hợp thuyết hóa Vô cơ

Tổng hợp Lý thuyết hóa Vô cơ
... 2,3,4 D 1,2,4 Câu 31: Hỗn hợp chất rắn X gồm: Al, Fe2O3 Cu có số mol Để hoà tan hoàn toàn hỗn hợp dùng dd: A KOH dư B HCl dư C Cu(NO3)2 dư D AgNO3 dư Câu 32: Cho hỗn hợp X gồm Al Fe vào dd H2SO4 ...  Na2CO3 + CO2 → → Câu 29: Dẫn luồng khí CO dư qua hỗn hợp bột gồm Ag2O, ZnO, MgO Fe3O4 ống sứ nung nóngđến phản ứng hoàn toàn thu hỗn hợp rắn gồm: A Ag, Fe, Zn, MgO B Ag, Fe, Zn, Mg C Ag, FeO, ... kiện thường là: A B C D Câu 24: Một hỗn hợp khí thải có chứa HCl, H2S, CO2 Nên dùng chất để loại bỏ chúng tốt nhất? A Dung dịch HCl B DD NaCl C H2O D Nước vôi Câu 25: Hoà tan nhôm dd chứa NaNO3...
 • 2
 • 5,190
 • 281

Tong hop Ly thuyet hoa Vo co

Tong hop Ly thuyet hoa Vo co
... KmnO4  K2MnO4 + MnO2 + O2 → → 0 t t C Fe(OH)2 + O2  Fe2O3 + H2O D NaHCO3  Na 2CO3 + CO2 → → Câu 29: Dẫn luồng khí CO dư qua hỗn hợp bột gồm Ag2O, ZnO, MgO Fe3O4 ống sứ nung nóngđến phản ứng ... Câu 23: Cho oxit : SO3, NO2, CO2 , NO, CO, P2O5, CaO Số oxit dãy tác dụng với nước điều kiện thường là: A B C D Câu 24: Một hỗn hợp khí thải có chứa HCl, H2S, CO2 Nên dùng chất để loại bỏ chúng ... TN1: Chiếu sáng vào hỗn hợp khí CH4 Cl2 - TN 2: Nhiệt phân Fe(OH)2 không khí - TN 3: Tách nước ancol etylic để điều chế etilen - TN 4: Hoà nhôm dung dịch NaOH - TN 5: Thuỷ phân nhôm cacbua Số thí...
 • 3
 • 1,452
 • 63

TỔNG HỢP THUYẾT VẬT 12

TỔNG HỢP LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12
... ứng tổng hợp hạt nhân gọi lượng tổng hợp hạt nhân - Thực tế quan tâm đến phản ứng tổng hợp nên hêli 3 H + H ® He H + H ® He 1 2 H + H ® He H + H ® He + n H + Li ® 2( He) III Phản ứng tổng hợp ... lượng tổng hợp hạt nhân - Q trình tổng hợp Heli từ hiđrơ: 1 0 H ® He + e + 0n + 2g Phản ứng xảy 30 triệu độ, lượng toả 26,7MeV IV Phản ứng tổng hợp hạt nhân Trái Đất Con người tạo phản ứng tổng hợp ... 2kp) dao động tổng hợp có biên độ cực đại: A = A1 + A2 + Khi hai dao động thành phần ngược pha (j2 - j1 = (2k + 1)p) dao động tổng hợp có biên độ cực tiểu: A = |A1 A2| + Trường hợp tổng quát: A1...
 • 7
 • 612
 • 9

Tổng hợp Thuyết và ứng dụng các vấn đề trong đề thi Olympic 30-4 Hóa học 10

Tổng hợp Lý Thuyết và ứng dụng các vấn đề trong đề thi Olympic 30-4 Hóa học 10
... Tốc độ phản ứng hóa học: khái niệm, yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng hóa học Động học phản ứng bậc bậc hai Phương trình Arrhenius Động học chế phản ứng ĐỘNG HOÁ HỌC I Tốc độ phản ứng Định nghĩa ... (mol.L-1)(1-a-b).s-1 (4) gọi phương trình động học phản ứng (3) 1.2 Sự phụ thuộc tốc độ phản ứng vào nồng độ Phương trình động học phản ứng Bậc phản ứng a) Phương trình động học phản ứng Những nghiên cứu thực nghiệm ... số phản ứng tuân theo định luật tác dụng khối lượng, nghĩa có phản ứng xảy qua giai đoạn mà thông thường chúng xảy qua nhiều giai đoạn Các phản ứng gọi phản ứng phức tạp Trong trường hợp tổng quát,...
 • 16
 • 762
 • 45

tổng hợp thuyết bồi dưỡng HSG sinh học 9

tổng hợp lý thuyết bồi dưỡng HSG sinh học 9
... trình tổng hợp ARN diễn mạch gen ) - Nguyên liệu để tổng hợp loại nu: A,U,G,X - Mạch ARN sau đợc tổng hợp rời nhân TBC để tham gia vào trình tổng hợp P - Mỗi lần tổng hợp tạo phân tử ARN - Tổng hợp ... Nguyên liệu dùng để tổng hợp loại nu: A,T,G,X - Mạch đợc tổng hợp liên kết với mạch khuôn ADN mẹ để tạo thành phân tử ADN - Mỗi lần tổng hợp tạo phân tử ADN giống - Tổng hợp dựa nguyên tắc là: ... loạn trình tổng hợp P - Đột biến gen thờng có hại nhng phần lớn ĐBG ĐBG lặn chúng biểu KH thể đồng hợp điều kiện môi trờng thích hợp - Một tổ hợp gen vốn có hại nhng gặp tổ hợp gen thích hợp trở...
 • 16
 • 10,759
 • 388

TỔNG HỢP THUYẾT LẬP TRÌNH COM/COM+/DCOM

TỔNG HỢP LÝ THUYẾT LẬP TRÌNH COM/COM+/DCOM
... thành phần hoạt động kết hợp với COM dùng tảng ActiceX OLE (Nguồn:http://www.proace.com/definitions.aspx ) COM (Component Object Model)  Đặc điểm  Độc lập với ngôn ngữ lập trình  Được hổ trợ nhiều ... thành phần COM ứng dụng lưu trữ Microsoft Transaction Server (MTS) COM+ tự động xử chương trình như: việc tổng hợp tài nguyên, ứng dụng ngắt kết nối, tạo giao dịch phân tán (Nguồn: http://www.microsoft.com/com/default.mspx) ...  Kiến trúc Trong chu trình (In-Process Server) Client Server thực chu trình đơn chia sẻ không gian địa tương tự máy  COM (Component Object Model)  Kiến trúc  Khác chu trình. (Out-Of-Process...
 • 19
 • 1,767
 • 76

Gián án tong hop ly thuyet BD HSG sinh9

Gián án tong hop ly thuyet BD HSG sinh9
... cờng độ ánh sáng, nồng độ cacbonic ảnh hởng đến phân hoá giới tính VD: + số loài rùa, trứng đợc ủ nhiệt độ dới 280C nở thành đực, nhiệt độ 320C trứng nở thành + Thầu dầu đợc trồng ánh sáng cờng ... niệm chúng: Trả lời: * Sơ đồ: BD không DT (thờng biến) DT đựơc BD tổ hợp ĐB (ĐB gen, ĐB NST) *Khái niệm: - BD không DT (thờng biến) biến đổi KH không DT cho hệ sau - BD DT : Là biến đổi liên quan ... đến tổ hợp lại tính trạng P BDTH *VD:đậu hà lan chủng:V-T ì X-N F1.F2 Có BDTH:V-N ,X-T *BDTH nguồn nguyên liệu vì: -Vì BDTH tạo sinh vật nhiều kiểu gen ,kiểu hình tăng tính đa dạng sinh vật +Trong...
 • 16
 • 1,432
 • 84

Bài giảng tong hop ly thuyet BD HSG sinh9

Bài giảng tong hop ly thuyet BD HSG sinh9
... -F2 có loại KH:9 :3 :3 :1 -F2 không xuất BDTH -F2 xuất BDTH -F2 có tổ hợp với kiểu gen -F2 có 16 tổ hợp với kiểu gen Câu16:Nêu khái niệm lấy VD BDTH?Vì BDTH nguồn nguyên liệu quan trọng chọn giống ... PLĐL cặp tính trạng đa đến tổ hợp lại tính trạng P BDTH *VD:đậu hà lan chủng:V-T ì X-N F1.F2 Có BDTH:V-N ,X-T *BDTH nguồn nguyên liệu vì: -Vì BDTH tạo sinh vật nhiều kiểu gen ,kiểu hình tăng tính ... niệm chúng: Trả lời: * Sơ đồ: BD không DT (thờng biến) DT đựơc BD tổ hợp ĐB (ĐB gen, ĐB NST) *Khái niệm: - BD không DT (thờng biến) biến đổi KH không DT cho hệ sau - BD DT : Là biến đổi liên quan...
 • 16
 • 240
 • 5

Gián án tong hop ly thuyet BD HSG sinh9

Gián án tong hop ly thuyet BD HSG sinh9
... cờng độ ánh sáng, nồng độ cacbonic ảnh hởng đến phân hoá giới tính VD: + số loài rùa, trứng đợc ủ nhiệt độ dới 280C nở thành đực, nhiệt độ 320C trứng nở thành + Thầu dầu đợc trồng ánh sáng cờng ... niệm chúng: Trả lời: * Sơ đồ: BD không DT (thờng biến) DT đựơc BD tổ hợp ĐB (ĐB gen, ĐB NST) *Khái niệm: - BD không DT (thờng biến) biến đổi KH không DT cho hệ sau - BD DT : Là biến đổi liên quan ... đến tổ hợp lại tính trạng P BDTH *VD:đậu hà lan chủng:V-T ì X-N F1.F2 Có BDTH:V-N ,X-T *BDTH nguồn nguyên liệu vì: -Vì BDTH tạo sinh vật nhiều kiểu gen ,kiểu hình tăng tính đa dạng sinh vật +Trong...
 • 16
 • 339
 • 16

Bài soạn Tổng hợp thuyết + Bài tập Quang hình học

Bài soạn Tổng hợp lý thuyết + Bài tập Quang hình học
... Tính khoảng cách S S2 để ảnh chúng trùng PHẦN 4: QUANG HỆ A TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN: Bài toán quang hệ toán xác định ảnh vật quang hệ quang học (quang hệ) gồm phần tử, thấu kính, gương, mặt song ... định vị trí (Quang tâm, trục chính) tiêu điểm thấu kính phương pháp hình học 34.Trong hình vẽ xy trục thấu kính, A điểm vật thật, Aơ ảnh A tạo thấu kính, quang tâm thấu kính Với trường hợp xác định: ... pháp hình học 51.Trên hình sau đường thẳng xy trục gương cầu; S điểm sáng đặt trước gương, Sơ ảnh S qua gương Hãy xác định loại gương vị trí, tâm gương tiêu điểm gương S S’ X y 52.Trên hình sau...
 • 42
 • 2,345
 • 17

tổng hợp thuyết este lipit có lời giải chi tiết

tổng hợp lý thuyết este lipit có lời giải chi tiết
... ng sau: Este + NaOH mui + ancol Este + NaOH mui + ancol Este + NaOH mui + ancol Este + NaOH n (phõn t) mui + m (phõn t) ancol Este + NaOH mui + andehit Este + NaOH mui + xeton Este + NaOH ... ca este X, Y l: CnH2n+1COO C m H m1 Vỡ X, Y u l este n chc, no, mch h nờn: n H 2O = nCO2 = 6,38/44 = 0,145 mol meste + mO2 = 44 nCO2 + 18 n H 2O meste = 3,31 gam Ta cú : mO (trong este) = meste ... toỏn v phn ng t chỏy este - t cụng thc ca este cn tỡm cú dng: CxHyOz ( x, z 2; y l s chn; y 2x ) y z y )O2 t xCO2 H O 2 Nu t chỏy este A m thu c n H 2O = nCO2 Este A l este no, n chc, mch...
 • 12
 • 2,984
 • 331

Xem thêm

Từ khóa: MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT TRONG CÁCH MẠNG VIỆT NAM THỜI KỲ 1945 – 197MỘT LỚP BÀI TOÁN BIÊN KHÔNG ĐỊA PHƯƠNG CHO PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN HÀM TUYẾN TÍNH CẤP 1MỘT NGHIÊN CỨU DIDACTIC VỀ KHÁI NIỆM BẤT ĐẲNG THỨC TRONG CHƯƠNG TRÌNH PHỔ THÔNGMỘT NGHIÊN CỨU DIDACTIC VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ VÀ HÀM SỐ LŨY THỪAMỘT NGHIÊN CỨU DIDACTIC VỀ THỨ TỰ TRÊN CÁC SỐ THẬP PHÂN Ở LỚP 4 VÀ LỚP 5 CỦA LÀOMỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC TIẾT THỰC HÀNH HÓA HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNGMỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN KHOA LÝ TRONG QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY MÔN ĐIỆN ĐẠI CƯƠNGMỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP PHẦN KIM LOẠI HÓA HỌC LỚP 12 BAN CƠ BẢN VỚI ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH TRUNG BÌNH–YẾUMỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO CHÁT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 2T8IIMỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG CHO SINH VIÊN CHÍNH QUI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHMỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU BAO HÀM THỨC TRONG KHÔNG GIAN CÓ THỨ TỰMỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH TRONG THANG CÁC KHÔNG GIAN BANACHMỘT SỐ SAI LẦM HỌC SINH HAY MẮC PHẢI KHI GIẢI BÀI TẬP HÓA HỮU CƠ – TRUNG HỌC PHỔ THÔNGMỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA ĐỘ ĐO ĐIỀU HÒA TRÊN TẬP JULIA ĐỐI VỚI ÁNH XẠ TỰA ĐA THỨCMỘT SỐ TÍNH CHẤT KIỂU ĐẦY ĐỦ CỦA CÁC NHÓM NỬA TÔPÔ VÀ CÁC KẾT QUẢ LIÊN QUANMỘT VÀI ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG VÀ DỊ BIỆT GIỮA LOẠI TỪ VÀ LƯỢNG TỪ .MOTIF THI TÀI TRONG TRUYỀN THUYẾT VÀ TRUYỆN CỔ TÍCH DÂN TỘC KINHNĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÂN SỰ CỦA GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHNGHỆ THUẬT DỰNG TRUYỆN TRONG TIỂU THUYẾT ORHAN PAMUNGHỆ THUẬT THỂ HIỆN SỰ THA HÓA TRONG SÁNG TÁC CỦA NAM CAO TRƯỚC 1945
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập