hóa mega1 3

hóa mega1 3

hóa mega1 3
... H2O Cu 2Fe3 Cu Fe2 3Fe2 NO3 4H 3Fe3 NO 2H2O 5Fe2 MnO4 8H Fe3 Mn 4H2O SO24 Ba BaSO4 Cl2 Fe2 (SO4 )3 FeCl3 Al 3Fe3 3Fe2 Al3 3FeSO4 2Al Fe2 2Al3 Fe Chn B ... 2S Pb(NO3 ) PbS 2HNO3 (1) Pb(NO3 ) CuCl PbCl Cu(NO ) (2) H 2S CuSO CuS H 2SO (3) SO 2H 2S 3S 2H O(4) 3NH 3H O AlCl3 Al(OH )3 3NH 4Cl(5) AlCl3 3NaAlO 6H 2O 4Al(OH )3 3NaCl(6) ... 3e N2 Fe3O Fe O 1e 0, 0, Fe Fe 0, 25 3e 0, 75 n NO 0, 35 Dung dch hn hp HCl 3M; HNO3 4M, nhn thy t l nng l t l s mol 3a : Cl HCl : 3a (mol) BTDT n (Cl NO ) 0, 3. 3 .3 0, 25.3...
 • 79
 • 24
 • 0

1500 trắc nghiệm Hóa học 3 khối cực đỉnh

1500 trắc nghiệm Hóa học 3 khối cực đỉnh
... li axit K a tăng giảm 33 2 Trong dung dịch axit axetic có cân sau: CH3 COOH  H+ + CH3 COO − Convert by thuviendientu.org Thuviendientu.org 33 3 33 4 33 5 33 6 33 7 Độ điện li CH3 COOH biến đổi nhỏ vài ... ban đầu 231 Có phản ứng hóa học sau: Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 ↑ Fe + CuSO → Cu + FeSO H2 SO + BaCl2 → BaSO ↓ + 2HCl o 232 233 234 235 236 237 2Al + 3CuO t Al2 O3 + 3Cu Trong phản ứng hóa học trên, ... tử X A 3s1 B 3s2 C 3p1 D 2p5 28 Cấu hình electron nguyên tử nguyên tố X (Z=24)? A [Ar] 3d5 4s1 B [Ar] 3d4 4s2 Convert by thuviendientu.org Thuviendientu.org 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 C...
 • 147
 • 614
 • 25

Hướng dẫn an toàn hóa chất 3

Hướng dẫn an toàn hóa chất 3
... h i m n: + Gây t n th ng gan, làm da n i ban, s n ng a + Nh ng ch t có tính kích thíc th rõ ng gây tác h i cho ph i nhng v i Bromform cha - Bi n pháp an toàn a - An toàn hoá ch t - Xem ch d n ... ung th gan + ã có b ng ch ng Carbon Tetrachloride có th gây t n th + Ti p xúc th ng xuyên gây t n th ng thai nhi ng nghi m tr ng gan, th n; da d y, n t da - Bi n pháp an toàn a - An toàn hoá ... Carbon Dioxide 5000 - 20000ppm có th m t th'ng b ng ki!m toan c(a c th (gây "Acidosis") nh h"ng n chuy n hoá canxi - Bi n pháp an toàn a - An toàn hoá ch t - Xem ch d n chung; - B o qu n tránh Carbon...
 • 31
 • 477
 • 8

Xử lý nước thải nhà máy sản xuất hóa chất biên hòa - Chương 3

Xử lý nước thải nhà máy sản xuất hóa chất biên hòa - Chương 3
... : XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY SẢN XUẤT HÓA CHẤT BIÊN HÒA 3. 2 Đề xuất phương án xử 3. 2.1 Phương án : Nước thải SCR Nước thải Sân phơi cát Thu rác xử Bể lắng cát Không khí Bể trộn đứng Hóa chất ... ÁN : XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY SẢN XUẤT HÓA CHẤT BIÊN HÒA Sơ đồ 3. 1 Công nghệ sản xuất xut – clo kèm theo dòng thải Nguốn : Báo cáo thực tập Quy trình công nghệ sản xuất nhà máy hóa chất Biên Hòa, ... Cuồi cùng, nước thải thải sông hay đưa hệ thống xử nước thải tập trung GVHD : TS.TRƯƠNG THỊ TỐ OANH SVTH : HUỲNH MINH VIỄN 22 ĐỒ ÁN : XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY SẢN XUẤT HÓA CHẤT BIÊN HÒA 3. 2.2 Phương...
 • 9
 • 548
 • 5

Giáo trình Kiểm nhiệt tự động hóa - Chương 3

Giáo trình Kiểm nhiệt tự động hóa - Chương 3
... 0,987.1 0-5 1,02.1 0-1 0,75.1 0-2 1 0-2 1,02 0,987 1,02.104 750 1 03 0,980 0,986 104 735 9,80.102 1,0 13. 105 1,0 13 1, 033 1, 033 .104 760 1,0 13. 1 03 1mmH2O 9,8 9,8.1 0-5 1 0 -3 0,968.1 0-4 0,0 735 0,098 1mmHg 133 ,3 ... 0,968.1 0-4 0,0 735 0,098 1mmHg 133 ,3 13, 33. 1 0-4 1 ,36 .1 0 -3 1 ,31 5.1 0 -3 136 1 ,33 100 1 0 -3 1,02.1 0 -3 0,987.1 0 -3 1,02 0,750 1Pascal bar kg/cm2 atm 1mbar (atm) 3. 1.2 Phơng pháp đo áp suất Phơng pháp ... Trong đó: F - tiết diện chuông dH - độ di chuyển chuông - 49 - (3. 6) dy - độ dịch chuyển mức chất lỏng chuông dx - độ dịch chuyển mức chất lỏng chuông f - diện tích tiết diện thành chuông - diện...
 • 19
 • 267
 • 3

Công nghệ sản xuất rượu hoa quả 3

Công nghệ sản xuất rượu hoa quả 3
... khơng rượu dâu loại rượu hảo hạng Ngun liệu sản xuất rượu vang: _ Rượu vang loại rượu sản xuất từ nho, xuất phát từ nước Châu Âu Ngày nay, từ rượu vang hiểu theo nghĩa rộng : tất loại rượu sản xuất ... xianua, mg/l, không lớn Hàm lượng CO2 33 Mức -18 3. 0 1.5 35 0 0.1 Theo tiêu chuẩn công bố nhà sản xuất www.08sh1n.uni.cc -Cơng nghệ sản xuất Rượu trái admin081h@gmail.com Chỉ ... cho sản xuất rượu vang Sau có hãng rượu sản xuất loại vang ngon từ giống chủng vấn đề nói thực quan tâm phát triển nghiên cứu áp dụng công nghiệp Các nòi nấm men khiết dùng nhiều sản xuất rượu...
 • 37
 • 235
 • 3

Ôn thi ĐH môn hóa - Phần 3

Ôn thi ĐH môn hóa - Phần 3
... XCL3 Giải: Phản ứng: Al + XCl3 → 27 3, 78 X +3. 35,5 AlCl3 + X 27 +3. 35,5 (1) mC.tan giảm: X-27 g mC.tan giảm: 4,06 g Theo (1) có: 27 3, 78 = X-27 4,06 ⇒ X = 56 ⇒ X : Fe ⇒ XCl3 : Fe Cl3 Công thức 3: ... a Cu+ Fe(NO3 )3 b Fe + Fe(NO3 )3 Oh2 + Kh1→ Oh1 + Kh2 Dãy điện hoá: Fe2+ Cu2+ I2 Fe3+ Fe Cu Ag+ - Fe2+ Ag 2I Ví dụ 5: Viết phản ứng a Cu+ Fe(NO3 )3 a Cu+ Fe(NO3 )3 b Fe + Fe(NO3 )3 Cu2 Fe3+ + TQ: Fe2+ ... Cu +2Fe3+ → 2Fe2+ + Cu2+ Dãy điện hoá: Fe2+ Cu2+ I2 Fe3+ Fe Cu Ag+ - Fe2+ Ag 2I Ví dụ 5: Viết phản ứng b Fe + Fe(NO3 )3 a Cu+ Fe(NO3 )3 b Fe + Fe(NO3 )3 Fe2+ Fe3+ TQ: Fe2+ Fe Cu +2Fe3+ → 3Fe2+ Dãy...
 • 23
 • 325
 • 9

một số tính chất của hàm điều hòa, chương 3

một số tính chất của hàm điều hòa, chương 3
... (harrier function) l,.d moi'~E 30 , Cllllllg milllt Xel hai loan Dirichlel L'lU(X)=O , Vx EO { HeX)= rex) , \:IxE30 lrong th'Sfl~1 ham tl]l.(c lien It.IClren 30 30 - Gi~\ sil' hai loan Dirichlet ... milllt 13( ~, r) /' Gia Sl't'u la ham so' dn dai vdi t...
 • 20
 • 422
 • 0

Đề Hóa số 3

Đề Hóa số 3
... sau đây: A AgNO3 C Cu(NO3)2 B FeCl3 D Hg(NO3)2 Câu 35 : Thành phần quặng đolomit là: A CaCO3.MgCO3 C FeO.FeCO3 B CaCO3.CaSiO3 D FeS Câu 36 : Cho vào ống nghiệm chứa dung dịch FeCl3 dung dịch KOH ... AgNO3 NaCl Câu 45: Trong công thức sau đây, công thức lipit: A C3H5(OCOC4H9 )3 C C3H5(COOC15H31 )3 B C3H5(OOCC17H35 )3 D C3H5(OCOC17H 33) 3 Câu 46: Hãy chọn câu nhất: A Xà phòng muối canxi axit béo B ... nghiệm dùng dung dịch AgNO3/ NH3 II/ Thí nghiệm dùng dung dịch K2CO3 thí nghiệm dùng dung dịch AgNO3 / NH3 III/ Thí nghiệm dùng Na thí nghiệm dùng dung dịch AgNO3 / NH3 A I, II C II, III B I,...
 • 6
 • 201
 • 0

Đề thi & ĐA tuyển sinh 10 CHuyên Hóa đề 3

Đề thi & ĐA tuyển sinh 10 CHuyên Hóa đề 3
... + 3HCl AlCl3 + 3/ 2 H2 x 1,5x M + 2HCl MCl2 + H2 y y Dung dịch Y tác dụng với dd AgNO3 : AlCl3 + 3AgNO3 3AgCl + Al(NO3 )3 MgCl2 + AgNO3 2AgCl + Mg(NO3)2 HCl + AgNO3 AgCl +HNO3 nHCl =17, 937 5/1 43, 5 ... Al2(SO4 )3 + Cu Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu 0,25 đ 0,25 đ - Những kim loại tác dụng với dd AgNO3: Al, Fe, Cu Al + AgNO3 Al(NO3 )3 + Ag 0,25 đ Cu + AgNO3 Cu( NO3)2 + Ag 0,25 đ + AgNO3 Fe(NO3)2 + 2Ag ... HD01H-08-TS10CH Đáp án Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 hệ chuyên Năm học 2008-2009 môn hoá học Câu Câu1 Nội dung Điểm điểm - Những kim loại tác dụng với dd HCl: Al, Fe 2Al + HCl AlCl3 + H2 0,25...
 • 4
 • 249
 • 2

TANG BAN DE LTDH MOM HOA -DE 3

TANG BAN DE LTDH MOM HOA -DE 3
... C3H5(ONO2 )3, nổ tạo sản phẩm gồm CO 2, H2O, N2 O2 Hãy chọn hệ số A C3H5(ONO2 )3 → 3CO2 + 2,5H2O + 3N2 + 3O2 B 2C3H5(ONO2 )3 → 6CO2 + 5H2O + 5N2 + 2O2 C 2C3H5(ONO2 )3 → CO2 + 5H2O + 5N2 + O2 D 4C3H5(ONO2 )3 ... hiệu suất phản ứng 96% Thể tích etilen (đktc) cần dùng điều chế axit axetic 60% lít? A 37 333 3,00 lít B 233 333 ,33 lít C 746666,00 lít D 995554,66 lít Câu 25 Glixerin trinitrat có tính chất nào? A ... B C D 1+c 1+c 1+c 1+c A CH3-CH2-COOCH3 B CH3-O-CH2-CH3 C CH3-CH2-NH2 D CH3-CO-CH3 2+e 2+e 2+e 2+e, e) H3C-C≡C-CH3 3+ b 4+a 3+ d 4+b 3+ d 4+a 3+ b 4+d 5+d 5+a 5+b 5+a Câu 19 Để đốt cháy hoàn toàn...
 • 10
 • 240
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình hóa lý 3đồ họa game 3dsổ tay hóa công 3giao an bai nhan hoa lop 3đề thi olympic hóa học 30 4 lớp 10phạm công cúc hoa tập 3phần mềm thí nghiệm hóa học 3dgiáo án hóa 8 3 cộttinh dầu hoa nhài 33mẫu phát hành hóa đơn 3 1 3thiết kế đồ họa game 3dmáy tính đồ họa game 3dkim loại hóa trị 3luật di sản văn hóa số 32 2009 qh12bài soạn hóa bài 3 tính chất hóa học của axitQuản lý dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ODA tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh khá, giỏi Trung học cơ sở trọng dạy học chuyên đề đa thức và ứng dụng (LV thạc sĩ)Hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần thương mại Thái Hưng (LV thạc sĩ)Hoạt động của văn phòng tỉnh Bolykhamxay nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (LV thạc sĩ)Văn hóa công sở tại các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc các bộ (LV thạc sĩ)Thể chế Quản lý nhà nước đối với tài sản công trong các doanh nghiệp nhà nước – thực tiễn tại bộ thông tin và truyền thông (LV thạc sĩ)Thực hiện văn hóa công sở tại bộ tài nguyên và môi trường, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (LV thạc sĩ)Huy động cộng đồng dân cư trong giám sát, bảo vệ môi trường tại thành phố tuy hòa, tỉnh phú yênKhóa luận năm 2017VCU.EDU.VNCác nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn sách của sinh viên TP hồ chí minhSKKN Phát huy vai trò Phụ trách Sao Nhi đồng thông qua hoạt động Câu lạc bộ “Phụ Trách Sao” trong liên đội Tiểu họcKể chuyện Bác Hồ, câu chuyện: Bác đến thăm các cháu thiếu nhi mồ côi ở Trại Kim đồngNghiên cứu tử vong do tai nạn lao động ghi nhận tại thành phố hà nội năm 2015Đề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấnĐề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị tăng cường quản lí vốn đầu tư từ ngân sách nhà nướcBài giảng công tác tư tưởngĐề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị xây dựng nông thôn mớiBTS3012 external alarmsInstallation method of DDF for BSS equipment
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập