hóa mega1 3

hóa mega1 3

hóa mega1 3
... H2O Cu 2Fe3 Cu Fe2 3Fe2 NO3 4H 3Fe3 NO 2H2O 5Fe2 MnO4 8H Fe3 Mn 4H2O SO24 Ba BaSO4 Cl2 Fe2 (SO4 )3 FeCl3 Al 3Fe3 3Fe2 Al3 3FeSO4 2Al Fe2 2Al3 Fe Chn B ... 2S Pb(NO3 ) PbS 2HNO3 (1) Pb(NO3 ) CuCl PbCl Cu(NO ) (2) H 2S CuSO CuS H 2SO (3) SO 2H 2S 3S 2H O(4) 3NH 3H O AlCl3 Al(OH )3 3NH 4Cl(5) AlCl3 3NaAlO 6H 2O 4Al(OH )3 3NaCl(6) ... 3e N2 Fe3O Fe O 1e 0, 0, Fe Fe 0, 25 3e 0, 75 n NO 0, 35 Dung dch hn hp HCl 3M; HNO3 4M, nhn thy t l nng l t l s mol 3a : Cl HCl : 3a (mol) BTDT n (Cl NO ) 0, 3. 3 .3 0, 25.3...
 • 79
 • 8
 • 0

1500 trắc nghiệm Hóa học 3 khối cực đỉnh

1500 trắc nghiệm Hóa học 3 khối cực đỉnh
... li axit K a tăng giảm 33 2 Trong dung dịch axit axetic có cân sau: CH3 COOH  H+ + CH3 COO − Convert by thuviendientu.org Thuviendientu.org 33 3 33 4 33 5 33 6 33 7 Độ điện li CH3 COOH biến đổi nhỏ vài ... ban đầu 231 Có phản ứng hóa học sau: Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 ↑ Fe + CuSO → Cu + FeSO H2 SO + BaCl2 → BaSO ↓ + 2HCl o 232 233 234 235 236 237 2Al + 3CuO t Al2 O3 + 3Cu Trong phản ứng hóa học trên, ... tử X A 3s1 B 3s2 C 3p1 D 2p5 28 Cấu hình electron nguyên tử nguyên tố X (Z=24)? A [Ar] 3d5 4s1 B [Ar] 3d4 4s2 Convert by thuviendientu.org Thuviendientu.org 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 C...
 • 147
 • 506
 • 25

Hướng dẫn an toàn hóa chất 3

Hướng dẫn an toàn hóa chất 3
... h i m n: + Gây t n th ng gan, làm da n i ban, s n ng a + Nh ng ch t có tính kích thíc th rõ ng gây tác h i cho ph i nhng v i Bromform cha - Bi n pháp an toàn a - An toàn hoá ch t - Xem ch d n ... ung th gan + ã có b ng ch ng Carbon Tetrachloride có th gây t n th + Ti p xúc th ng xuyên gây t n th ng thai nhi ng nghi m tr ng gan, th n; da d y, n t da - Bi n pháp an toàn a - An toàn hoá ... Carbon Dioxide 5000 - 20000ppm có th m t th'ng b ng ki!m toan c(a c th (gây "Acidosis") nh h"ng n chuy n hoá canxi - Bi n pháp an toàn a - An toàn hoá ch t - Xem ch d n chung; - B o qu n tránh Carbon...
 • 31
 • 446
 • 8

Xử lý nước thải nhà máy sản xuất hóa chất biên hòa - Chương 3

Xử lý nước thải nhà máy sản xuất hóa chất biên hòa - Chương 3
... : XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY SẢN XUẤT HÓA CHẤT BIÊN HÒA 3. 2 Đề xuất phương án xử 3. 2.1 Phương án : Nước thải SCR Nước thải Sân phơi cát Thu rác xử Bể lắng cát Không khí Bể trộn đứng Hóa chất ... ÁN : XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY SẢN XUẤT HÓA CHẤT BIÊN HÒA Sơ đồ 3. 1 Công nghệ sản xuất xut – clo kèm theo dòng thải Nguốn : Báo cáo thực tập Quy trình công nghệ sản xuất nhà máy hóa chất Biên Hòa, ... Cuồi cùng, nước thải thải sông hay đưa hệ thống xử nước thải tập trung GVHD : TS.TRƯƠNG THỊ TỐ OANH SVTH : HUỲNH MINH VIỄN 22 ĐỒ ÁN : XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY SẢN XUẤT HÓA CHẤT BIÊN HÒA 3. 2.2 Phương...
 • 9
 • 461
 • 5

Giáo trình Kiểm nhiệt tự động hóa - Chương 3

Giáo trình Kiểm nhiệt tự động hóa - Chương 3
... 0,987.1 0-5 1,02.1 0-1 0,75.1 0-2 1 0-2 1,02 0,987 1,02.104 750 1 03 0,980 0,986 104 735 9,80.102 1,0 13. 105 1,0 13 1, 033 1, 033 .104 760 1,0 13. 1 03 1mmH2O 9,8 9,8.1 0-5 1 0 -3 0,968.1 0-4 0,0 735 0,098 1mmHg 133 ,3 ... 0,968.1 0-4 0,0 735 0,098 1mmHg 133 ,3 13, 33. 1 0-4 1 ,36 .1 0 -3 1 ,31 5.1 0 -3 136 1 ,33 100 1 0 -3 1,02.1 0 -3 0,987.1 0 -3 1,02 0,750 1Pascal bar kg/cm2 atm 1mbar (atm) 3. 1.2 Phơng pháp đo áp suất Phơng pháp ... Trong đó: F - tiết diện chuông dH - độ di chuyển chuông - 49 - (3. 6) dy - độ dịch chuyển mức chất lỏng chuông dx - độ dịch chuyển mức chất lỏng chuông f - diện tích tiết diện thành chuông - diện...
 • 19
 • 236
 • 3

Công nghệ sản xuất rượu hoa quả 3

Công nghệ sản xuất rượu hoa quả 3
... khơng rượu dâu loại rượu hảo hạng Ngun liệu sản xuất rượu vang: _ Rượu vang loại rượu sản xuất từ nho, xuất phát từ nước Châu Âu Ngày nay, từ rượu vang hiểu theo nghĩa rộng : tất loại rượu sản xuất ... xianua, mg/l, không lớn Hàm lượng CO2 33 Mức -18 3. 0 1.5 35 0 0.1 Theo tiêu chuẩn công bố nhà sản xuất www.08sh1n.uni.cc -Cơng nghệ sản xuất Rượu trái admin081h@gmail.com Chỉ ... cho sản xuất rượu vang Sau có hãng rượu sản xuất loại vang ngon từ giống chủng vấn đề nói thực quan tâm phát triển nghiên cứu áp dụng công nghiệp Các nòi nấm men khiết dùng nhiều sản xuất rượu...
 • 37
 • 203
 • 3

Ôn thi ĐH môn hóa - Phần 3

Ôn thi ĐH môn hóa - Phần 3
... XCL3 Giải: Phản ứng: Al + XCl3 → 27 3, 78 X +3. 35,5 AlCl3 + X 27 +3. 35,5 (1) mC.tan giảm: X-27 g mC.tan giảm: 4,06 g Theo (1) có: 27 3, 78 = X-27 4,06 ⇒ X = 56 ⇒ X : Fe ⇒ XCl3 : Fe Cl3 Công thức 3: ... a Cu+ Fe(NO3 )3 b Fe + Fe(NO3 )3 Oh2 + Kh1→ Oh1 + Kh2 Dãy điện hoá: Fe2+ Cu2+ I2 Fe3+ Fe Cu Ag+ - Fe2+ Ag 2I Ví dụ 5: Viết phản ứng a Cu+ Fe(NO3 )3 a Cu+ Fe(NO3 )3 b Fe + Fe(NO3 )3 Cu2 Fe3+ + TQ: Fe2+ ... Cu +2Fe3+ → 2Fe2+ + Cu2+ Dãy điện hoá: Fe2+ Cu2+ I2 Fe3+ Fe Cu Ag+ - Fe2+ Ag 2I Ví dụ 5: Viết phản ứng b Fe + Fe(NO3 )3 a Cu+ Fe(NO3 )3 b Fe + Fe(NO3 )3 Fe2+ Fe3+ TQ: Fe2+ Fe Cu +2Fe3+ → 3Fe2+ Dãy...
 • 23
 • 296
 • 9

một số tính chất của hàm điều hòa, chương 3

một số tính chất của hàm điều hòa, chương 3
... (harrier function) l,.d moi'~E 30 , Cllllllg milllt Xel hai loan Dirichlel L'lU(X)=O , Vx EO { HeX)= rex) , \:IxE30 lrong th'Sfl~1 ham tl]l.(c lien It.IClren 30 30 - Gi~\ sil' hai loan Dirichlet ... milllt 13( ~, r) /' Gia Sl't'u la ham so' dn dai vdi t...
 • 20
 • 374
 • 0

Đề Hóa số 3

Đề Hóa số 3
... sau đây: A AgNO3 C Cu(NO3)2 B FeCl3 D Hg(NO3)2 Câu 35 : Thành phần quặng đolomit là: A CaCO3.MgCO3 C FeO.FeCO3 B CaCO3.CaSiO3 D FeS Câu 36 : Cho vào ống nghiệm chứa dung dịch FeCl3 dung dịch KOH ... AgNO3 NaCl Câu 45: Trong công thức sau đây, công thức lipit: A C3H5(OCOC4H9 )3 C C3H5(COOC15H31 )3 B C3H5(OOCC17H35 )3 D C3H5(OCOC17H 33) 3 Câu 46: Hãy chọn câu nhất: A Xà phòng muối canxi axit béo B ... nghiệm dùng dung dịch AgNO3/ NH3 II/ Thí nghiệm dùng dung dịch K2CO3 thí nghiệm dùng dung dịch AgNO3 / NH3 III/ Thí nghiệm dùng Na thí nghiệm dùng dung dịch AgNO3 / NH3 A I, II C II, III B I,...
 • 6
 • 170
 • 0

Đề thi & ĐA tuyển sinh 10 CHuyên Hóa đề 3

Đề thi & ĐA tuyển sinh 10 CHuyên Hóa đề 3
... + 3HCl AlCl3 + 3/ 2 H2 x 1,5x M + 2HCl MCl2 + H2 y y Dung dịch Y tác dụng với dd AgNO3 : AlCl3 + 3AgNO3 3AgCl + Al(NO3 )3 MgCl2 + AgNO3 2AgCl + Mg(NO3)2 HCl + AgNO3 AgCl +HNO3 nHCl =17, 937 5/1 43, 5 ... Al2(SO4 )3 + Cu Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu 0,25 đ 0,25 đ - Những kim loại tác dụng với dd AgNO3: Al, Fe, Cu Al + AgNO3 Al(NO3 )3 + Ag 0,25 đ Cu + AgNO3 Cu( NO3)2 + Ag 0,25 đ + AgNO3 Fe(NO3)2 + 2Ag ... HD01H-08-TS10CH Đáp án Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 hệ chuyên Năm học 2008-2009 môn hoá học Câu Câu1 Nội dung Điểm điểm - Những kim loại tác dụng với dd HCl: Al, Fe 2Al + HCl AlCl3 + H2 0,25...
 • 4
 • 222
 • 2

TANG BAN DE LTDH MOM HOA -DE 3

TANG BAN DE LTDH MOM HOA -DE 3
... C3H5(ONO2 )3, nổ tạo sản phẩm gồm CO 2, H2O, N2 O2 Hãy chọn hệ số A C3H5(ONO2 )3 → 3CO2 + 2,5H2O + 3N2 + 3O2 B 2C3H5(ONO2 )3 → 6CO2 + 5H2O + 5N2 + 2O2 C 2C3H5(ONO2 )3 → CO2 + 5H2O + 5N2 + O2 D 4C3H5(ONO2 )3 ... hiệu suất phản ứng 96% Thể tích etilen (đktc) cần dùng điều chế axit axetic 60% lít? A 37 333 3,00 lít B 233 333 ,33 lít C 746666,00 lít D 995554,66 lít Câu 25 Glixerin trinitrat có tính chất nào? A ... B C D 1+c 1+c 1+c 1+c A CH3-CH2-COOCH3 B CH3-O-CH2-CH3 C CH3-CH2-NH2 D CH3-CO-CH3 2+e 2+e 2+e 2+e, e) H3C-C≡C-CH3 3+ b 4+a 3+ d 4+b 3+ d 4+a 3+ b 4+d 5+d 5+a 5+b 5+a Câu 19 Để đốt cháy hoàn toàn...
 • 10
 • 175
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Thực trạng hệ thống cung ứng dịch vụ can thiệp sớm cho trẻ khiếm thính và đánh giá hiệu quả một số giải pháp can thiệp tại Hải Phòng (TT)Quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo mô hình trường học mới ở các trường tiểu học tỉnh tuyên quangSự hội tụ yếu của độ đo monge ampere phức kết hợp với lớp các hàm delta đa điều hóa dướiGIAO TIẾP TIẾNG ANH TRONG BẤT ĐỘNG SẢNBiện Pháp Cơ Bản Nâng Cao Hiệu Quả Sản Xuất Kinh Doanh Của Công Ty TNHH Vận Tải Và Thương Mại Văn LongĐiều tra, thu thập số liệu, xây dựng các tập đoàn giống lúa bản địa của Việt NamĐề xuất các giải pháp hạn chế xâm nhập mặn tỉnh Sóc TrăngThiết kế và thực hiện một số bài giảng hình học lớp 11 với sự hỗ trợ của công nghệ thông tinSử dụng chỉ thị SSR để phân tích tính đa dạng di truyền của một số giống đậu tương có khả năng kháng bệnh gỉ sắt khác nhauTính giải được của một hệ phương trình cặp tích phân fourierDạy học Cơ kỹ thuật theo lý thuyết học tập kiến tạo trong đào tạo giáo viên Công nghệBIỆN PHÁP QUẢN lý CÔNG tác PHỐI hợp với các cơ sở y tế tại địa PHƯƠNG TRONG HOẠT ĐỘNG đào tạo NGÀNH điều DƯỠNG ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG, đà NẴNGĐánh giá kết quả học tập theo năng lực trong đào tạo nghềKỊCH bản CHƯƠNG TRÌNH RUNG CHUÔNG VÀNG (1) (1)Phần thi kiến thức Hội thi tìm hiểu kĩ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh Tiểu học năm học 2016- 2017PEPTIT 2017 PHIÊN bản 1 THẦY HUYXây dựng và sử dụng bài tập tình huống để dạy Sinh học 10 trung học phổ thôngQUAN HỆ HÀN QUỐC HOA KỲ (1993 2012) (LA tiến sĩ)De thi tin hoc tre tp ha tinh 2016Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng giao thông Việt Nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập