25 trường THPT vĩnh bảo mã 683

25 trường THPT vĩnh bảo 683

25 trường THPT vĩnh bảo mã 683
... bột sắt vào Y, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 12,4 gam kim loại Giá trị x là: A 1,50 B 3 ,25 C 2 ,25 D 1 ,25 49 Hỗn hợp X gồm tripeptit A tetrapeptit B cấu tạo glyxin alanin % khối lượng nitơ A B ... bột sắt vào Y, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 12,4 gam kim loại Giá trị x là: A 1,50 B 3 ,25 C 2 ,25 D 1 ,25 Giải: Do dd Y màu xanh => Cu2+ chưa điện phân hết Gọi a số mol Cu2+ điện phân Cu2+ + 2e ... C3H8 C C3H6 D C3H4 Giải: CxHy + (x + y/4)O2 -> xCO2 + y/2H2O x + 0,25y x mol Hỗn hợp khí Z gồm có x (mol) CO2 10 - (x + 0,25y) (mol) O2 dư với M = 19.2 = 38 g/mol Bằng phương pháp đường chéo,...
 • 20
 • 9
 • 0

đề thi thử thpt quốc gia môn hóa trường THPT vĩnh bảo 683

đề thi thử thpt quốc gia môn hóa trường THPT vĩnh bảo mã 683
... chất tham gia phản ứng tráng gương là: A chất B chất C chất D chất 43 Cho phản ứng oxi hóa khử Al HNO3 tạo sản phẩm khử N2O Tỉ lệ số phân tử HNO3 tạo muối với số phân tử HNO3 làm chất oxi hóa là: ... http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 10/20 Giải: Cả đáp án thỏa mãn điều kiện đầu tiên, điều kiện loại ý C, điều kiện có ý D có BaCO3 kết tủa thỏa mãn => Đáp án D 20 Hỗn hợp ... Giải: Thứ tự dãy điện hóa: Al > Fe > Cu >Ag => Kim loại thu gồm có Fe, Cu, Ag (đứng sau dãy điện hóa) => Đáp án B >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh...
 • 20
 • 145
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa-Trường THPT Vĩnh Bảo 683

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa-Trường THPT Vĩnh Bảo mã 683
... Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 10/20 Giải: Cả đáp án thỏa mãn điều kiện đầu tiên, điều kiện loại ý C, điều kiện có ý D có BaCO3 kết tủa thỏa mãn => Đáp án D 20 Hỗn hợp X gồm Na Al Cho m gam X vào ... axit axetic, propanal, axit fomic, xenlulozơ, etyl fomat, axetilen, vinylaxetilen Số chất tham gia phản ứng tráng gương là: A chất B chất C chất D chất 43 Cho phản ứng oxi hóa khử Al HNO3 tạo ... 19,235 C 18,175 D 18,835 48 Điện phân (với điện cực trơ)200 ml dung dịch CuSO4 nồng độ x M, sau thời gian thu dung dịch Y màu xanh, có khối lượng giảm gam so với dung dịch ban đầu Cho 16,8 gam bột...
 • 20
 • 119
 • 0

Đề thi toán vào lớp 10 - trường THPT Vĩnh Bảo ppt

Đề thi toán vào lớp 10 - trường THPT Vĩnh Bảo ppt
... nhiên tồn số 3 ĐỀ THI VÀO 10 NĂM HỌC 200 7-2 008 - HẢI PHÒNG Phần I: Trắc nghiệm khách quan: Câu 1: A -( 4x-3) bằng: B 4x-3 C -4 x+3 D Câu 2: Cho hàm số bậc nhất: y = x+2 (1) y = x-2; y = x Kết luận ... (O; 12cm) (O; 10cm) là: A B C D Câu Điểm M (-1 ; -2 ) thuộc đồ thị hàm số y = ax2 a bằng: A -2 B -4 C Câu Toạ độ giao điểm hai đường thẳng y = 2x y = -x + là: A (-2 ; -1 ) B (1; 2) C (-1 ; -2 ) Phần II: ... thẳng Câu 4: (1,0 điểm) Tìm giá trị nhỏ biểu thức V = 11 Đề thi thử vào THP số KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2008 - 2009 MÔN THI: TOÁN Phần I: Trắc nghiệm khách quan (2,0 điểm) Hãy chọn...
 • 30
 • 712
 • 1

Kiểm tra định kì môn hóa học 10 Sở giáo dục - đào tạo hải phòng Trường THPT Vĩnh bảo pdf

Kiểm tra định kì môn hóa học 10 Sở giáo dục - đào tạo hải phòng Trường THPT Vĩnh bảo pdf
... Cl2 tham gia phản ứng trường hợp là: A 5:3 B 2:3 C 1:1 D 2:1 38 Dãy chất ion mà phản ứng oxihoa-khử đóng vai trò chất khử? A H2S, F-, Al, Fe O 2-, Fe B HI, H2S, SO2, S C I-, S 2-, D HBr, H2S, HI, ... 11 Trong hợp chất với nguyên tố có độ âm điện nhỏ số oxihoa thấp nguyên tố nhóm oxi là: A -2 B -4 C -1 D -6 12 Khối lượng dung dịch HCl 14,6% cần vừa đủ để hòa tan hoàn toàn 4,64 gam Fe3O4 là: ... Br2: rắn, đen tím 44 H2O2 phản ứng oxihoa-khử chất khử, chất oxihoa vì: A Liên kết H2O2 bền phân hủy tạo oxi B H2O2 dễ bị C Trong H2O2 oxi có số oxihoa -1 D Trong H2O2 hiđro có số oxihoa +1 45...
 • 12
 • 146
 • 3

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LẦN 4 MÔN HÓA HỌC Sở giáo dục - đào tạo hảI phòng Trường THPT Vĩnh Bảo pptx

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LẦN 4 MÔN HÓA HỌC Sở giáo dục - đào tạo hảI phòng Trường THPT Vĩnh Bảo pptx
... 20A, 21B, 22C, 23A, 24B, 25B, 26C, 27B, 28C, 29C, 30C,31D, 32A, 33B, 34D, 35C, 36C, 37A, 38B, 39A, 40 C, 41 C, 42 B, 43 D, 44 D, 45 D, 46 C, 47 D, 48 D, 49 A, 50B Hoa 641 5/12/2011 Trang 15 / 15 ... Fe(NO3)2, Na2SO4, NaNO3 C FeSO4, Fe(NO3)2, Na2SO4 D FeSO4, Fe2(SO4)3, Na2SO4, NaNO3 Hoa 641 5/12/2011 Trang / 15 21 Cho dung dịch X1 (FeCl3); X2 (KNO3); X3 (Cu(NO3)2 + H2SO4l); X4 (NaHSO4 + KNO3); ... sinh 4, 48 lit khí H2 (đktc) Đốt cháy hoàn toàn phần 2, sinh 26 ,4 gam CO2 CTCT thu gọn phần trăm khối lượng Z hỗn hợp X là: A HOOC-COOH 42 ,86% B HOOC- CH2-COOH 70,87% C HOOC-COOH 60,00% D HOOC- CH2-COOH...
 • 15
 • 325
 • 2

Đề thi thử Quốc gia lần 3 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Đề thi thử Quốc gia lần 3 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Vĩnh Bảo, Hải Phòng
... C 3, 90 D 6,40 Hết - Định kì Hoa lần - 6 83 2/4 /2015 Trang / ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2015 TRƯỜNG THPT VĨNH BẢO, HẢI PHÒNG Mã đề 6 83 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án D C B B C C D D D B Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đáp án C B D A B A A B D D Câu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Đáp án A D B D D D A A D A Câu 41 42 43 44 ... dụng với khí CO2 lại thu axitaxetic 35 Hòa tan hoàn toàn 36 gam Mg dd HNO3 thu sản phẩm khử NH4NO3 Số mol HNO3 tạo muối là: A 3, 750 B 4,500 C 3, 000 D 3, 375 36 Cho yếu tố sau: (a) nồng độ chất;...
 • 5
 • 136
 • 0

BÁO CÁO CỦA BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN NHIỆM KỲ 20102011 TRÌNH ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT VINH XUÂN NHIỆM KỲ 20112012

BÁO CÁO CỦA BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN NHIỆM KỲ 20102011 TRÌNH ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT VINH XUÂN NHIỆM KỲ 20112012
... trường giáo dục lành mạnh" hoạt động thiếu công tác Đoàn BCH Chi đoàn tìm cách động viên, vận động đ/c Chi đoàn tham gia phong trào Văn nghệ, Thể thao cấp hay Chi đoàn tổ chức Chi đoàn động viên ... giúp đỡ chi đoàn học sinh tổ chức hoạt động chi đoàn lớp BCH phân công nhiệm vụ cụ thể cho đ/c BCH để hoàn thành phương hướng hoạt động chi đoàn nhiệm kỳ 2010-2011 BCH chi đoàn họp định kỳ hàng ... đỡ chi đoàn học sinh tổ chức hoạt động, phong trào chi đoàn lớp BCH phân công nhiệm vụ cụ thể cho đ/c BCH để hoàn thành phương hướng hoạt động chi đoàn nhiệm kỳ 2010-2011 BCH chi đoàn tiến hành...
 • 9
 • 124
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết giải tích 12 chương 1 có đáp án (ma trận đề thi) lần 2 trường THPT vinh lộc – thừa thiên huế

Đề kiểm tra 1 tiết giải tích 12 chương 1 có đáp án (ma trận đề thi) lần 2 trường THPT vinh lộc – thừa thiên huế
... II Đáp án thang điểm Đề kiểm tra số 1: Đáp án câu đề kiểm tra 45 phút chương giải tích lớp 12 đề Đáp án câu đề kiểm tra 45 phút chương giải tích lớp 12 đề III Đáp án thang điểm Đề kiểm tra số 2: ... III Đáp án thang điểm Đề kiểm tra số 2: Đáp án câu đề kiểm tra 45 phút chương giải tích lớp 12 đề Đáp án câu đề kiểm tra 45 phút chương giải tích lớp 12 đề ... hiểu, + 10 % vận dụng (1) + 10 % vận dụng (2) , tất câu tự luận (TL) b) Cấu trúc bài: 02 câu c) Cấu trúc câu hỏi: Số lượng câu hỏi (ý) là: 05 B Đề kiểm tra tiết giải tích lớp 12 chương lần Đề số 1: Câu...
 • 8
 • 31
 • 0

MỘT SỐ ĐỀ VĂN THAM KHẢO HKI 12 - LỚP 12A TRƯỜNG THPT VĨNH BÌNH BẮC-KIÊN GIANG

MỘT SỐ ĐỀ VĂN THAM KHẢO HKI 12 - LỚP 12A TRƯỜNG THPT VĨNH BÌNH BẮC-KIÊN GIANG
... viết theo lối đặt quan hệ tương phản (sự sống- chết, vĩnh hằng-nhỏ nhoi), (nâu-xanh-đỏ) muốn ngợi ca thơ Lorca biểu thái cực tương phản sống tâm hồn Lorca -Tiếng đàn ghi ta (nghệ thuật Lorca) lại ... xuyên nhanh qua nước…) Đề 9: Cảm nhận anh (chị) vẻ đẹp dòng sông Hương bút kí “Ai đặt tên cho dòng sông?” (Văn trích SKG Ngữ văn 12) Hoàng Phủ Ngọc Tường Gợi ý: I.Mở bài: -Trong văn xuôi Việt Nam ... li-la li-la li-la lang thang miền đơn độc với vầng trăng chếnh choáng yên ngựa mỏi mòn 1.Hình ảnh Lorca lên theo lối ấn tượng qua thi ảnh : - H/a thơ :áo choàng đỏ gắt- vầng trăng chếnh choáng-...
 • 14
 • 662
 • 4

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ 1 LÝ 10 ( có ĐA)TRƯỜNG THPT VINH LỘC

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ 1 LÝ 10 ( có ĐA)TRƯỜNG THPT VINH LỘC
...     - Xét vật m1: T  P1  N  F ms1  m1a (1 ) + Chiếu (1 ) lên trục Oy: -P1 + N1 =  N1 = P1 = m1g + Chiếu (1 ) lên trục Ox: T1 – Fms1 = m1a (2 ) Trang 10 /11 - Mã đề thi 12 8      - Xét ... C 10 d a B c 11 d a B c 12 d A b c d a b C d A b c d a B c d 17 A b c 18 a b 19 a b c 20 13 d 14 C d 15 d 16 C d a B c 17 a b 18 A b c 19 a b 20 13 C d 14 d 15 C d 16 D a b 17 A b c 18 a b 19 ... C 10 d a B c 11 d a B c 12 d 17 A b c 18 a b 19 a b c 20 13 d 14 C d 15 d 16 C d a B c 17 a b 18 A b c 19 a b 20 a b c D A b c d a B c d A b c d 13 C d 14 d 15 C d 16 D a b 17 A b c 18 a b 19 ...
 • 11
 • 1,241
 • 96

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ 1 LÝ 11 ( có ĐA) TRƯỜNG THPT VINH LỘC

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ 1 LÝ 11 ( có ĐA) TRƯỜNG THPT VINH LỘC
... Mã đề thi 253 SỞ GD & ĐT THỪA THI N HUẾ TRƯỜNG THPT VINH LỘC ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: VẬT LÍ 11 A TRẮC NGHIỆM (7 Đ) Mã đề: 17 6 B A 11 C 16 C D B 12 C 17 D B A 13 C 18 A C D 14 A 19 D C 10 ... GD & ĐT THỪA THI N HUẾ KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2009-2 010 Trang 2/9 - Mã đề thi 253 TRƯỜNG THPT VINH LỘC MÔN: VẬT LÍ 11 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) đề thi: 17 6 A PHẦN CHUNG ... -Trang 4/9 - Mã đề thi 253 SỞ GD & ĐT THỪA THI N HUẾ TRƯỜNG THPT VINH LỘC KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: VẬT LÍ 11 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) đề thi: 3 21 A PHẦN CHUNG CHO CHƯƠNG...
 • 9
 • 1,822
 • 179

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2009 MÔN VẬT LÝ TRƯỜNG THPT TÂN KÝ - ĐỀ THI 132 ppt

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2009 MÔN VẬT LÝ TRƯỜNG THPT TÂN KÝ - MÃ ĐỀ THI 132 ppt
... điện trường từ trường A Điện trường điện tích đứng n có đương sức đường cong kín B Từ trường biến thi n nhanh làm điện trường sinh có tần số lớn C Điện trường biến thi n làm xuất từ trường biến thi n ... biến thi n D Khi từ trường biến thi n làm xuất từ trường biến thi n Câu 36: Tụ điện C1 mạch thu sóng vơ tuyến khác tụ C2 mạch phát sóng vơ tuyến chỗ Trang 3/5 - đề thi 132 A Điện dung C1 lớn ... tốc trọng trường g = 10m/s Qng đường mà vật từ dao động theo phương trình đến dừng lại: A s = 32 (cm) B s = 16 (m) C s = 16 (cm) D s = 1,6(cm - HẾT -Trang 5/5 - đề thi 132 ...
 • 5
 • 127
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình mở rộng không gian đô thị tới công tác quản lý nhà nước về đất đai tại thành phố lào cai, tỉnh lào caiĐánh giá khả năng sinh trưởng và hiệu quả kinh tế của rừng trông keo tai tượng (acacia mangium) và keo lai (acacia hybrid) trên địa bàn huyện yên thế, tỉnh bắc giangẢnh hưởng của nacl đến sinh trưởng và hàm lượng prolin của một số giống rau cải ngọt trong môi trường thủy canhNghiên cứu quy trình nhân giống cây thanh long bằng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vậtPhát triển đội ngũ giảng viên trường đại học sư phạm thể dục thể thao hà nội theo hướng chuẩn hóaQuản lý công tác giáo viên chủ nhiệm lớp của hiệu trưởng trường THPT trần khánh dư, huyện vân đồn, tỉnh quảng ninhQuản lý dạy học môn tiếng anh trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực thực hành của người học tại trường trung học phổ thông yên hưng, thị xã quảng yên, tỉnh quảng ninhQuản lý dạy học tại trường tiểu học đền lừ quận hoàng mai, thành phố hà nội theo định hướng đổi mới giáo dục tiểu họcrobot dò đường mobile robotCông Thức Thống Kê Kinh DoanhQuản lý hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh trường PTDT nội trú THCSTHPT tiên yên tỉnh quảng ninhTạo động lực lao động tại Khối cơ quan Tập đoàn Viễn thông Quân đội (LV thạc sĩ)Đào tạo nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Bioseed Việt Nam(LV thạc sĩ)Nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của công chức tại Sở Lao động Thương Binh và Xã hội tỉnh Nam Định (LV thạc sĩ)đồ án đo tốc độ theo nguyên lý không tiếp xúcQuản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học cơ sở tứ hiệp, huyện thanh trì, thành phố hà nội trong giai đoạn hiện nayQuản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học phổ thông lý tự trọng, huyện nam trực, tỉnh nam định theo hướng phát triển năng lực học sinhQuản lý phát triển đội ngũ giáo viên các trường cao đẳng nghề trên địa bàn tỉnh quảng ninh theo hướng chuẩn hóaTrả lương cho lao động gián tiếp tại Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút SơnTích hợp các vấn đề liên quan đến chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong dạy học môn Lịch sử lớp 7, lớp 9 ở Trường THCS
Đăng ký
Đăng nhập