Nhóm halogen

Thiết kế sách giáo khoa điện tử lớp 10 - nâng cao chương "Nhóm Halogen"

Thiết kế sách giáo khoa điện tử lớp 10 - nâng cao chương
... dung sách giáo khoa nâng cao: - Sách giáo khoa ban giải thích F có số oxi hóa -1 hợp chất F có độ âm điện lớn nên hợp chất F thu electron nguyên tử liên kết với nó; sách giáo khoa nâng cao giải ... nghiệp, ĐHSP TP.HCM 10 Nguyễn Thị Ánh Mai (2006), Thiết kế sách giáo khoa điện tử (E-book) chương lý thuyết chủ đạo sách giáo khoa hoá học lớp 10 THPT, Luận văn Thạc sĩ khoa học giáo dục, ĐHSP Hà ... sách giáo khoa điện tử chương “Nhóm Halogen” - Thực nghiệm sư phạm để đánh giá kết đề tài PHẠM VI NGHIÊN CỨU Nội dung sách giáo khoa điện tử giới hạn chương “Nhóm Halogen” hóa học lớp 10 nâng cao...
 • 181
 • 1,207
 • 5

khai quat ve nhom halogen

khai quat ve nhom halogen
... nc bin Nc b bi ó qua x lý clo Chương 5: Nhóm Halogen Bài 29: Khái quát nhóm halogen I Nhóm halogen bảng tuần hoàn nguyên tố Nhận xét: - Các nguyên tố halogen ( thuộc nhóm VIIA) đứng cuối chu kì; ... dạng tổng quát halogen? obitan: .ns2 np5 Em nguyên tố - Nguyên tửcho biết nguyên tử halogen halogen có cùng; trạng electron lớp electron lớp thái cùng; tử độc thân có nguyên số ehalogen trạng ... eletron halogen? Từ halogen Là phi kim điển hình;cácnhững chấtđiểmhoá mạnh cho biết halogen có oxi giống từ F đến I? Từ F đến I tính phi kim khả oxi hoá giảm dần tính chất hoá học? I Nhóm halogen: ...
 • 20
 • 1,414
 • 6

Nhóm Halogen

Nhóm Halogen
... oxi hoá mạnh Cl+ phân tử gây Chúng dùng làm chất tẩy màu, sát trùng Halogen mạnh đẩy halogen yếu khỏi muối Hợp chất Hiđro halogenua (HX) - Đều chất khí, tan nhiều H2O thành axit mạnh (trừ HF...
 • 3
 • 288
 • 4

BÀI TẬP NHÓM HALOGEN

BÀI TẬP NHÓM HALOGEN
... với nhôm tạo 17,8g nhôm halogenua Xác định tên halogen Câu 14: X nguyên tố thuộc nhóm halogen Oxit cao chứa 38,79% X vế khối lượng Tìm tên X Câu 15: Cho 8g oxit kim loại R nhóm IIA tác dụng hoàn ... 4,25 g muối halogen kim loại kiềm vào dd AgNO3 dư thu 14,35 g kết tủa CT muối gì? Câu 13: Cho lượng đơn chất halogen tác dụng hết với magie thu 19g magie halogenua Cũng lượng đơn chất halogen tác ... 1,7g hh X gồm Zn KL (A) phân nhóm nhóm vào dd Axit HCl thu 0,672 lit khí H2 ( đktc ) Mặt khác hòa tan hết 1,9g (A) dùng không hết 200ml dd HCl 0,5M Tìm tên A Dạng 4: Bài toán hỗn hợp Câu 1: Cho...
 • 4
 • 3,779
 • 150

50 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết và bài tập chương 5 – Nhóm halogen

50 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết và bài tập chương 5 – Nhóm halogen
... HF C H2SO4, HF, HNO3 D HCl, H2SO4, HNO3 Câu 32: Phản ứng I2 H2 xảy điều kiện: A ánh sang.khuyếch tán B Đun nóng C 350 50 0 0C D 350 50 0 0C, xúc tác Pt Câu 33: Nguồn chủ yếu để điều chế iot công ... ứng: A halogen tác dụng với hiđro B halogen mạnh đẩy halogen yếu khỏi muối C halogen tác dụng với kim loại D Cả A B Câu 27: Axit dùng để khắv lên thủy tinh ? A H2SO4 B HNO3 C HF D HCl Câu 28: ... 0, 15 mol C 0,2 mol D 0,3 mol Câu 43: Cho 10 gam MnO2 tác dụng với axit HCl dư, đun nóng Hãy chọn câu phát biểu đúng: 1) Thể tích khí thoát (đktc) là: A 2 ,57 lit B 5, 2 lit C 1 ,53 lit D 3, 75 lit...
 • 7
 • 6,201
 • 289

NHÓM HALOGEN - 20 câu cơ bản

NHÓM HALOGEN - 20 câu cơ bản
... NHÓM HALOGEN (1) Trang B có bán kính nguyên tử xấp xỉ C có số electron lớp D có số lớp electron 10) Những câu đúng? (1) Cấu hình electron lớp nguyên tử halogen là: ns2np5 (2) Nguyên tố halogen ... Theo tiếng Latinh, halogen có nghĩa là: A lễ hội hallowing B sinh muối C có tính phi kim mạnh D độc 13) Hiện nay, nhóm halogen có nguyên tố? A 14) B A At 16) D Số thứ tự Flo bảng hệ thống tuần ... là: B F C Cl Dạng đơn chất halogen kí hiệu X là: GV: ThS Nguyễn Thị Phương Thảo D I NHÓM HALOGEN (1) A X 17) B X2 Trang C X3 D X4 Liên kết hai nguyên tử phân tử đơn chất halogen là: A liên kết cộng...
 • 3
 • 275
 • 3

NHÓM HALOGEN 2 - 20 câu cơ bản (tiếp theo)

NHÓM HALOGEN 2 - 20 câu cơ bản (tiếp theo)
... chất sau khí màu lục nhạt? A F2 12) D I2 B Cl2 C Br2 D I2 Ở điều kiện phòng thí nghiệm, đơn chất có cấu tạo mạng tinh thể phân tử: A Clo 13) B Brôm C Iot Tính tan nước halogen A tăng dần từ clo đến ... Các halogen có khả hòa tan…… nước A nhiều GV: ThS Nguyễn Thị Phương Thảo B nhiều D Flo NHÓM HALOGEN (2) Trang C không hòa tan 15) Dung môi sau hòa tan halogen? A H2O 16) B HNO3 C CCl4 D H2SO4 ... NHÓM HALOGEN (2) 7) Trang Trong nhóm halogen, tính oxi hóa thay đổi theo thứ tự: A F > Cl > I > Br B F > Cl > Br > I C F < Cl < Br < I D F < Cl < I < Br 8) Chiều giảm hoạt tính halogen...
 • 3
 • 357
 • 2

Nhóm halogen

Nhóm halogen
...
 • 34
 • 85
 • 0

BT C7. NHÓM HALOGEN

BT C7. NHÓM HALOGEN
... Chương NHÓM HALOGEN Trang A Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 B FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O C 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O D Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O Câu 15 Halogen sau tác dụng ... Cl2 + NaOH → NaClO + H2O C Cl2 + NaOH → NaCl + H2O D Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O Câu 28 Đốt nhóm bình đựng khí clo thu 26,7 gam muốị Bao nhiêu gam clo tham gia phản ứng? A 21,3 B 22,3 C 23,3 ... khỏi dung dịch KI D Iot đẩy brom khỏi dung dịch NaBr Câu 32 Cho 1,95g Zn tác dụng hết với phi kim nhóm VIIA , thu 4,08g muối Phi kim là: A Flo B Clo C Brom D Iot GV LÊ VĂN KHÁNH THPT BC Krongpac-...
 • 2
 • 237
 • 2

bài tập nhóm halogen (10)

bài tập nhóm halogen (10)
... với nhôm tạo 17,8g nhôm halogenua Xác định tên halogen Câu 14: X nguyên tố thuộc nhóm halogen Oxit cao chứa 38,79% X vế khối lượng Tìm tên X Câu 15: Cho 8g oxit kim loại R nhóm IIA tác dụng hoàn ... 4,25 g muối halogen kim loại kiềm vào dd AgNO3 dư thu 14,35 g kết tủa CT muối gì? Câu 13: Cho lượng đơn chất halogen tác dụng hết với magie thu 19g magie halogenua Cũng lượng đơn chất halogen tác ... 1,7g hh X gồm Zn KL (A) phân nhóm nhóm vào dd Axit HCl thu 0,672 lit khí H2 ( đktc ) Mặt khác hòa tan hết 1,9g (A) dùng không hết 200ml dd HCl 0,5M Tìm tên A Dạng 4: Bài toán hỗn hợp Câu 1: Cho...
 • 4
 • 955
 • 45

BAI TAP NHOM HALOGEN

BAI TAP NHOM HALOGEN
... 4,25 g muối halogen kim loại kiềm vào dd AgNO3 dư thu 14,35 g kết tủa CT muối gì? Câu 13: Cho lượng đơn chất halogen tác dụng hết với magie thu 19g magie halogenua Cũng lượng đơn chất halogen tác ... Cũng lượng đơn chất halogen tác dụng hết với nhôm tạo 17,8g nhôm halogenua Xác định tên halogen Câu 14: X nguyên tố thuộc nhóm halogen Oxit cao chứa 38,79% X vế khối lượng Tìm tên X Câu 15: Cho ... Câu 10 Khi cho m (g) kim loại Canxi tác dụng hoàn toàn với 17,92 lit khí X (đktc) thu 88,8g muối halogenua a Viết PTPƯ dạng tổng quát b Xác định công thức chất khí X2 dùng c Tính giá trị m Câu...
 • 4
 • 453
 • 19

Tiết 48: Khái quát nhóm Halogen

Tiết 48: Khái quát nhóm Halogen
... Nam Đàn Cấu tạo phân tử halogen - X2 ? Từ đặc điểm cấu tạo nguyên tử suy thành phần đặc điểm cấu tạo phân tử halogen 20/12/2007 Trường THPT Nam Đàn III Khái quát tính chất halogen Tính chất vật ... Cấu hình electron nguyên tử cấu tạo phân tử nguyên tố nhóm halogen Cấu tạo nguyên tử ? Dựa vào BTH nêu đặc điểm cấu tạo nguyên tử nguyên tố halogen ? So sánh đặc điểm cấu tạo nguyên tử F với nguyên ... I Nhóm halogen bảng tuần hoàn nguyên tố ? Cho biết thành phân nguyên tố vị trí nguyên tố nhóm VIIA BTH 20/12/2007 Trường THPT Nam Đàn 2 II Cấu...
 • 10
 • 235
 • 5

Bài 21: KHÁI QUÁT VỀ NHÓM HALOGEN

Bài 21: KHÁI QUÁT VỀ NHÓM HALOGEN
... Chương V: NHÓM HALOGEN Bài 21: KHÁI QUÁT VỀ NHÓM HALOGEN Phần I Phần II Phần III VỊ TRÍ CỦA NHÓM HALOGEN TRONG BẢNG TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN ... Phân lớp p: có 5e T quát: ns2np5 I: 5s25p5 53 Nhận xét số electron nguyên tử nguyên tố halogen? Khuynh hướng đặc trưng nguyên tử halogen? Dễ nhận thêm electron, tạo thành ion halogenua có cấu hình ... đến I tính oxi hoá giảm? BÀI TẬP TN CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ Bài tập 1: Trong câu sau câu không xác? a Halogen phi kim điển hình, chúng chất oxi hoá mạnh b Trong hợp chất, halogen có số oxi hoá:-1,+1,+3,+5,+7...
 • 16
 • 1,966
 • 27

Xem thêm

Từ khóa: khái quát về nhóm halogenvị trí nhóm halogennguyên tố trong nhóm halogenbrôm là nguyên tố hóa học thuộc nhóm halogen bao gồm flocó ký hiệu br và số nguyên tử 35 cả nhóm halogen thuộc nhóm viia trong bảng hệ thống tuần hoàn br có nguyên tử khối 80bài tập nhóm halogentài liệu về nhóm halogencác nguyên tố trong nhóm halogencác nguyên tố thuộc nhóm halogenbài tập nhóm halogen lớp 10bài tập trắc nghiệm về nhóm halogentính chất hóa học của các nguyên tố nhóm halogengiáo án khái quát về nhóm halogenbài giảng điện tử khái quát về nhóm halogengiải bài tập bài 21 khái quát về nhóm halogenGiải pháp phát triển kinh tế trên địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh theo hướng bền vững (LV thạc sĩ)KẾT QUẢ PHẪU THUẬT GHÉP GIÁC MẠC XUYÊN ĐIỀU TRỊ BỆNH GIÁC MẠC HÌNH CHÓPBài tập viết lại câu Tiếng Anh hay chọn lọcSo sánh một số giống lúa lai ba dòng nhập nội từ Trung Quốc tại huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang (LV thạc sĩ)ĐỐI CHIẾU HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ (MRI) VÀ KẾT QUẢ GIẢI PHẪU BỆNH U NGUYÊN BÀO VÕNG MẠCTÁC DỤNG PHỤC HỒI TRÍ NHỚ VÀ HỌC TẬP CỦA CERENEEDCAPS TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG ĐƯỢC GÂY SUY GIẢM TRÍ NHỚ BẰNG SCOPOLAMINMỐI LIÊN QUAN GIỮA VIÊM TAI GIỮA THANH DỊCH VÀ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CỦA TRẺbai tap ve chuoi va luoi thuc an trong he sinh thaiSo sánh trợ từ Tiếng Việt với trợ từ tiếng Trung Quốc (LV thạc sĩ)báo cáo thực tập ngành mayĐề thi thử THPT Quốc gia môn sinh sở GDĐT Bắc NinhTìm hiểu về IOT và liên lạc thông minh dạng m2mEffective stratergies on improving reading comprehensionEffective techniques to motivate students to listen to english (2)Effective techniques to motivate students to listen to englishFacilitating teaching reading comprehension by using mind map strategyImproving listening skills and motivation to learn english through dictoglossStrategies on improving reading comprehensionChẩn đoán tiền làm tổ bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne bằng kỹ thuật Microsatellite DNAĐột biến T790m thứ phát trên gen EGFR và mối liên quan với tình trạng kháng thuốc điều trị đích ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập