De on 15

đề ôn 15

đề ôn 15
... P1 v1 P2 Lực kéo động thứ hai gây là: F2 = v2 Lực kéo động thứ gây là: F1 = Khi nối hai ôtô với công suất chung là: P = P1 + P2 Măt khác Từ (1) (2) ta có P1 P2 P = F.v= (F1 + F2)v = ( + )v v1 v2...
 • 3
 • 132
 • 0

Đề ôn 15

Đề ôn 15
... không phản ứng với NaOH có công thức phân tử C 7H8O Số đồng phân X bao nhiêu? A đồng phân B đồng phân C đồng phân D đồng phân Câu 22 Oxi hóa hoàn toàn 2,2 gam anđehit đơn chức A thu gam axit Công ... tan sau đến Mg D Mg Fe tan lúc Đáp án:( Đề 3) 1d Biên soạn: GV Nguyễn Thanh Hải – Trường THPT Nguyễn Thái Học BẢNG PHÂN LOẠI, ĐÁNH GIÁ, ĐÁP ÁN CÂU HỎI Đề 015 – Tác giả: Lê Văn Vinh(Trường THPT ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Phân loại 15. 1 12.2 1.5.2 7.2 12.2 7.1 8.2.2 8.2.2 8.2.2 9.2.3 10.2.3 7.1 9.3.3 15. 1...
 • 6
 • 103
 • 0

De on 15

De on 15
... CTCTA Câu : ( Trích đề thi ĐHQG HN – 1997) Hai chất đồng phân A B có thành phần 40,45%C ; 7,86%H ; 15, 73%N; lại O Tỉ khối A so với 3ng không khí 3,069 Khi phản ứ với NaOH, A cho muối C3H6O2NNa B...
 • 15
 • 20
 • 0

Đề ôn thi thử Hóa – Đại học 15

Đề ôn thi thử Hóa – Đại học 15
... chiếm 70% theo khối lượng oxit Xác định M công thức oxit A Fe, Fe2O3 B Mn, MnO2 C Fe, FeO D Mg, MgO Câu 36: Tính thể tích dung dịch FeSO4 0,5 M cần thi t để phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch ... ứng hoàn toàn cho chất rắn A (oxit Fe) có khối lượng lớn khối lượng Fe ban đầu 38.1% Xác định công thức oxit Fe thể tích H2 tạo (đktc) A Fe2O3; 4,48 l B FeO; 6,72 l C Fe3O4; 8,96 l D.Fe2O3; 6,72 ... có tác dụng với HNO3 cho khí: A có FeO B có Fe3O4 C FeO Fe3O4 D có Fe2O3 Câu 30: Để điều chế Fe công nghiệp người ta dùng phương pháp phương pháp sau: A điện phân dung dịch FeCl2 B khử Fe2O3 Al...
 • 4
 • 170
 • 1

Bộ đề & ĐA ôn thi vào lớp 10 THPT môn Toán Đề số 15

Bộ đề & ĐA ôn thi vào lớp 10 THPT môn Toán Đề số 15
... LTC ST> x −1 = ⇒ x =2⇒ x=4 x − = −1 ⇒ x = ⇒ x = x −1 = ⇒ x = ⇒ x = x − = −2 ⇒ x = −1( Loai ) Vậy với ... a = điều chứng tỏ x nghiệm dương x  x   2  2 phương trỡnh ct2 + bt + a = ; t2 = x LTC ST> Vậy phương trỡnh: ax2 + bx + c =0 cú hai nghiẹm dương phõn biệt x 1; x2 thỡ phương trỡnh : ct2 ... PQ đạt giỏ trị lớn  AP AQ lớn hay  AD lớn  D đầu đường kớnh kẻ từ A đường trũn tõm O D LTC ST> ...
 • 4
 • 309
 • 6

ĐỀ Ôn thi VÀO LỚP 10 THPT chuyen Toan Đe 15

ĐỀ Ôn thi VÀO LỚP 10 THPT chuyen Toan Đe 15
... Ta có : x8 – y8 = (x + y)(x-y)(x2+y2)(x4 + y4).= y9 + z9 = (y + z)(y8 – y7z + y6z2 - + z8) z10- x10 = (z + x)(z4 – z3x + z2x2 – zx3 + x4)(z5 - x5) Vậy M = 3 + (x + y) (y + z) (z + x).A = 4 ... x) = ( x − y ) =  ⇔ ( y − z ) = ( z − x ) =  x = y  ⇔ y = z  z = x N ⇔ x= y=z C M Thay vào (1) => x = y = z = Ta thấy x = y = z = thõa mãn hệ phơng trình Vậy hệ phơng trình có nghiệm ... ∠ MNQ ( : ∠ MCB = ∠ MNC ; ∠ MBC = ∠ MQN ) => ∆ MCB = ∆ MNQ (c g c) => BC = NQ Xét tam giác vuông ABQ có AC ⊥ BQ ⇒ AB2 = BC BQ = BC(BN + NQ) => AB2 = BC ( AB + BC) = BC( BC + 2R) => 4R2 = BC(...
 • 3
 • 272
 • 0

15 DE ON THI DH

15 DE ON THI DH
... trình sau: CâuIII (1điểm) sin x + sin 3x dx cos x I= 1.Tính tích phân sau: CâuIV (3điểm) Trong mp cho đờng cong (Cm) x2+y2+2mx-6y+4-m=0 a CMR: (Cm) đờng tròn với m Hãy tìm tập hợp tâm đờng tròn m ... (d):3x-4y+10=0 cắt đờng tròn điểm A, B cho AB=6 2.Viết pt tham số đờng thẳng qua A(3,-2,-4) song song với mp(R) 3x-2y+10=0 đồng thời cắt đờng thẳng (d): x y + z = = 2 CâuV (1điểm) Tìm hệ số ... x ) < CâuIII (3điểm) Trong mp với hệ toạ dộ Oxy cho tam giác ABC vuông A Biết A(-1,4), B(1,4), đờng thẳng BC qua điểm C đối xứng qua điểm M(2, ) Tìm toạ độ điểm C Trong không gian với hệ toạ...
 • 12
 • 156
 • 0

BO de on thi vào DHCD de so 10 den 15.doc

BO de on thi vào DHCD de so 10 den 15.doc
... hàm số y = −2 x + x −2 (C) 1) Khảo sát hàm số 2) Gọi M điểm tuỳ ý (C), từ M dựng đường thẳng song song với hai đường tiệm cận (C), hai đường thẳng tạo với đừơng tiệm cận (C) hình bình hành , chứng ... đường thẳng SO AC 3) Gọi M trung điểm SO, mặt phẳng (MAB) cắt SC N, tính diện tích tứ giác ABMN Câu 6: Tính x 2e x dx ( x + 2) I =∫ Câu 7: Hãy tìm số hạng có hệ số lớn khai triển Newton biểu thức ... 4: Trong mặt phẳng Oxy cho hyperbol (H): x − y = 1) Tìm điểm (H) có toạ độ nguyên 2) Gọi d đường thẳng A(1;4) có hệ số góc k Tìm k để d cắt (H) điểm phân biệt E,F đối xứng qua A Câu 5: Trong không...
 • 5
 • 129
 • 0

de on HKI lan 15

de on HKI lan 15
... thành sợi “len” đan áo rét A tơ capron B tơ nilon -6,6 C tơ capron D tơ nitron 21 Trong số loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enan Những tơ thuộc loại tơ nhân ... capron, tơ enan Những tơ thuộc loại tơ nhân tạo A Tơ tằm tơ enan B Tơ visco tơ nilon-6,6 C Tơ nilon-6,6 tơ capron D Tơ visco tơ axetat 22 Phương trình phản ứng hoá học sai A Al + 3Ag+ = Al3+ + ... trình khử Cu B trình khử ion H+ C trình oxi hoá ion H+ D trình khử Zn 25 Fe bị ăn mòn điện hoá tiếp xúc với kim loại M để không khí ẩm Vậy M A Cu B Mg C Al D Zn 26 Trong không khí ẩm, vật làm...
 • 3
 • 99
 • 0

Đề ôn lý thuyết và bài tập mẫu môn hóa đề 15

Đề ôn lý thuyết và bài tập mẫu môn hóa đề 15
... B4.Giải (*) Phản ưngù: CnH2n+1OH H2SO4đ to=140 (CnH2n+1 )2O + H2O (1) (1) ⇒(B): (CnH2n+1 )2O Theo đề ta có: dB/A= MB = 1,7 MA (14n + 1).2 +16 14n +18 n=3 = 1,7 Vậy :(A):C3H7OH ; (B): C3H7O-C3H7 ... ĐặT CTTQ (A): CnH2n+1OH Phản ưngù: CnH2n+1OH H2SO4đ to=170 CnH2n + H2O (1) (1) ⇒(B): CnH2n Theo đề ta có: dB/A= MB = 0,7 MA 14n = 0,7 14n +18 n=3 Vậy :(A):C3H7OH ; (B): CH3-CH=CH2 p dụng 4: Đun...
 • 24
 • 230
 • 0

Gián án Đề số 15 ôn thi ĐH năm 2010

Gián án Đề số 15 ôn thi ĐH năm 2010
... Thanh Hóa Câu VII.b (1 điểm) Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn a + b + c = Chứng minh : a +b + b +c + c +a ≤ Bộ đề luyện thi Đại học Cao đẳng môn Toán – 2010 ...
 • 2
 • 175
 • 0

Tài liệu Đề ôn tập Toán 11 HK2 - đề số 15

Tài liệu Đề ôn tập Toán 11 HK2 - đề số 15
... Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm 90 phút Đề số 15 Bài 1: a) lim x −3 x →+∞ − b) lim x →+∞ x 2− = lim x →+∞ x = −3 2 −3 x x + 5x − = lim x →+∞ x −2 − x x =1 1− x 1+ Bài 2: Xét hàm số f ( x ... x ≠ −2 x = −2 • Tập xác định: D = R ( x + 1)( x + 2) = x + ⇒ f ( x ) liên tục x ≠ –2 x+2 • Tại x = –2 ta có f (−2) = 3, xlim2 f ( x ) = xlim2( x + 1) = −1 ≠ f (−2) ⇒ f ( x ) không liên tục x = ... 1); y′ (0) = ⇒ PTTT: y = x + b) Vì tiếp tuyến song song với đường thẳng y = x + 2 011 nên tiếp tuyến có hệ số góc k = ′ Gọi ( x0 ; y0 ) toạ độ tiếp điểm ⇒ y ( x0 ) = ⇔ • Với x0 = ⇒ y0 = ⇒ PTTT:...
 • 3
 • 183
 • 2

Bài soạn Đề ôn tập Toán 11 HK2 - đề số 15

Bài soạn Đề ôn tập Toán 11 HK2 - đề số 15
... Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm 90 phút Đề số 15 Bài 1: a) lim x −3 x →+∞ − b) lim x →+∞ x 2− = lim x →+∞ x = −3 2 −3 x x + 5x − = lim x →+∞ x −2 − x x =1 1− x 1+ Bài 2: Xét hàm số f ( x ... −3, f (1) = ⇒ f (−1) f (1) < nên PT f ( x ) = có nghiệm thuộc (–1; 1) Bài 3:  x + 3x +  f (x) =  x + 3  x ≠ −2 x = −2 • Tập xác định: D = R ( x + 1)( x + 2) = x + ⇒ f ( x ) liên tục x ≠ –2 ... có f (−2) = 3, xlim2 f ( x ) = xlim2( x + 1) = −1 ≠ f (−2) ⇒ f ( x ) không liên tục x = –2 →− →− • Tại x ≠ −2 ⇒ f ( x ) = Bài 4: sin x + cos x sin x − cos x (cos x − sin x )(sin x − cos x ) −...
 • 3
 • 204
 • 2

Bài giảng đề ôn thi TN số 15

Bài giảng đề ôn thi TN số 15
... R Sự biến thi n  Chiều biến thi n: y ' = −3 x + x ,  x = ⇒ y = −1 y ' = ⇔ −3 x + x = ⇔  x = ⇒ y = Suy hàm số nghịch biến ( −∞;0 ) ∪ ( 2;+∞ ) , đồng biến ( 0;2 )  Cực trị: hàm số có cực trị ... SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM ĐÁP ÁN THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2008 - 2009 MÔN: TOÁN - Thời gian: 150 phút (KKGĐ) TRƯỜNG THPT KHÂM ĐỨC I PHẦN DÙNG CHUNG CHO TẤT ... ⇒ yct = −1  Giới hạn: xlim y = xlim y = −∞; xlim y = +∞ →−∞ →+∞ →−∞ Suy đồ thị hàm số tiệm cận  Bảng biến thi n: x −∞ - 0,50 + +∞ y 0,25 0,25 +∞ y' Điểm - 0,5 CĐ -1 −∞ CT  Đồ thị: y ĐĐB: x...
 • 5
 • 147
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra đại số 10 chương 1 (mệnh đề – tập hợp)Cơ sở hóa học của sự sốngHóa vô cơ BÀI 1 (BUỔI 2) PHÂN LOẠI VÀ TÍNH CHẤT CHUNG CỦA CÁC NGUYÊN TỐbài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số cơ bản có đáp ánHóa vô cơ BÀI 1 (BUỔI 1) PHÂN LOẠI VÀ TÍNH CHẤT CHUNG CỦA CÁC NGUYÊN TỐbài tập mảng 1 chiềuQuá trình phát triển thần kỳ của kinh tế nhật bản (1952 1973) và bài học kinh nghiệmĐấu tranh phòng, chống tội giết người trên địa bàn TP hồ chí minhChữ tín trong triết học phương đông với văn hóa giao tiếp của sinh viên trường đại học sài gònLối sống của sinh viên sư phạm trường đại học sài gònNghiên cứu nhân nuôi và sử dụng vi khuẩn rhodobacteria để xử lý chất hữu cơ và sulfide trong nước ô nhiễm trên quy mô phòng thí nghiệmĐánh giá hiện trạng công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và đề xuất giải pháp trên địa bàn thành phố bảo lộcde thi kinh tế moi truongHiện trạng quản lý chất thải công nghiệp nguy hại trong KCN KCX ở TP hồ chí minhThực thi chính sách đối ngoại của mỹ đối với châu á thái bình dương dưới thời tổng thống b obama (2009 2014)Tìm hiểu tiềm năng phát triển du lịch huyện côn đảo, tỉnh bà rịa vũng tàuXác định những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn tại phường bến nghé, quận 1, thành phố hồ chí minhNghiên cứu điều chế phức lantan xitrat và thử nghiệm làm chất kích thích sinh trưởng cây cà chuaHoàn thiện công tác quản lý tài sản công đối với các trường trung học phổ thông trực thuộc sở giáo dục và đào tạo thừa thiên huếNâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện quảng trạch, tỉnh quảng bình
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập