De on 14

đề ôn 14

đề ôn 14
... Trờng THCS Xuân Bái Đáp án đề thi học sinh giỏi môn vật lý Câu 1: Cho biết: V1 = 48 Km/h V2 = 12 Km/h t1 = 18 ph = 0,3 h t2 = 27ph = 0,45 ... điểm) Lời giải: a Khi K mở: Ta có sơ đồ mạch điện: R1nt RD // ( R2 ntRAC ) Điện trở đèn là: Từ công thức: P = UI = U 32 U2 RĐ = D = = ( ) PD R Điện trở mạch điện là: (0,5 điểm) R = R1 + RD ( ... U1 = IR1 = 48 96 ì2 = 31 31 (V) ' ' U = U1 + U D U D = U U1 = 96 90 = 31 31 (0,5 điểm) Khi công suất đèn Đ là: 90 ữ U (w) 31 ' ' ' PD = U D I D = D = 2,8 RD (0,5 điểm) b Đèn sáng bình...
 • 5
 • 117
 • 0

Đề ôn 14

Đề ôn 14
... CH2OH-CHOH-CH2OH, CH2=CH-CHO Câu 21 Có chất có công thức phân tử C 6H14 tác dụng với Cl2 điều kiện thích hợp tạo thành sản phẩm mono clo? A B C D Không có chất Câu 22 Làm để tạo gaz cho nước giải ... mang điện gấp lần số hatï không mang điện Số oxi hóa cao mà nguyên tố có là: A +4 B +2 C +7 D +6 Câu 11 X, Y, Z chất hữu no, mạch hở Cùng chức, tác dụng với Na, không tác dụng với NaOH X , Y, ... gồm axit no, đơn chức axit no đa chức ngun tử C phân tử Lấy 14, 64 gam X cho bay hồn tồn thu 44,8 lít X (đktc) Mặt khác, đốt cháy hồn tồn 14, 64 gam X cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu...
 • 6
 • 47
 • 0

De on 14

De on 14
... 43,24 a MA < 140 CTPT A? b mO mol A < mN 150 g NH4NO3 ‰Giải: - Đặt CTTQ (A): CxHyOz 12x + y = 21 z (*) ™Với z = 1: Không tìm x, y ™Với z = 2: ⇒CTNG A: ( C3H6O2)n a MA < 140 ⇔74 n < 140 ⇒ n < 1,89 ... bé khối lượng nitơ 150 gam muối amoni nitrat PP Tìm CTPT Biết %1 nguyên tố 9B1.Đặt CTTQ 9B2.Lập pt (*) 9B3.Giải (*) ‰Ví dụ 2: A: C, H, O có% O = 43,24 a MA < 140 CTPT A? b mO mol A < mN 150 g ... đề có: %H = n=8 1(2n – 6) 14 n - Vậy CTPT A: 100 = 9,43 C8H10 B1.Đặt CTTQ B2.Lập pt (*) B3.Giải (*) ‰ ví dụ 2: A chứa C,H,O có %O = 43,24 Tìm CTPT A trường hợp : a MA ...
 • 19
 • 8
 • 0

Đề ôn thi đội tuyển toán lớp 3 tuần 13 + 14

Đề ôn thi đội tuyển toán lớp 3 tuần 13 + 14
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources /38 9/107007//BTtoannangcaolop3tuan 13% 2 014. doc) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 230
 • 0

ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC SỐ 14

ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC SỐ 14
... α tia β- hạt nhân ngun tử biến đổi ? A Số khối giảm 4, số prơtơn giảm B Số khối giảm 4, số prơtơn giảm C Số khối giảm 4, số prơtơn tăng D Số khối giảm 2, số prơtơn giảm p+ Be → α + X Câu 47: Cho ... là: A 1mm B 2,5mm C 0,2mm D 2mm C©u 28 : Trong mạch dao động điện tử LC, giả sử thông số khác không đổi Để tần số mạch phát tăng n lần cần A Tăng điện dung C lên n lần B Giảm điện dung C lên n ... điện có điện dung C tần số riêng mạch f1= 60KHz, thay C1 tụ C2 tần số riêng mạch f = 80 KHz Ghép tụ C1, C2 song song mắc vào cuộn cảm tần số riêng mạch là: A 100 KHz B 140 KHz C 48 MHz D 48 kHz...
 • 6
 • 120
 • 0

Đề ôn luyện ĐH số 14

Đề ôn luyện ĐH số 14
... mắt không nhìn thấy xa vô cực? A Mắt tật ,không điều tiết B Mắt viễn thị có điều tiết C Mắt lão không điều tiết D Mắt viễn thị không điều tiết Câu 34 Màu sắc ánh sáng phụ thuộc: A tần số ánh ... Sau số nguyên tử đồng vị phóng xạ cô ban giảm 3,8% Hằng số phóng xạ cô ban là: A 39s-1 B 139s-1 C 239s-1 D 0,038h-1 Câu 48 Pôlôni phóng xạ có chu kỳ bán rã 138 ngày Sau 414 ngày lượng pôlôni ... chiều có p cặp cực quay với tần số góc n vòng /giây tần số dòng điện phát : 60n np 60 p A f = B f = np C f = D f = p 60 n Câu 17 Một biến có số vòng cuộn sơ cấp lớn số vòng cuộn thứ cấp Biến có...
 • 4
 • 152
 • 0

Đề ôn thi thử Hóa – Đại học 14

Đề ôn thi thử Hóa – Đại học 14
... pH nằm khoảng: A pH>7 B pH=7 C pH...
 • 3
 • 159
 • 1

Đề ôn luyện số 14

Đề ôn luyện số 14
... mắt không nhìn thấy xa vô cực? A Mắt tật ,không điều tiết B Mắt viễn thị có điều tiết C Mắt lão không điều tiết D Mắt viễn thị không điều tiết Câu 34 Màu sắc ánh sáng phụ thuộc: A tần số ánh ... Sau số nguyên tử đồng vị phóng xạ cô ban giảm 3,8% Hằng số phóng xạ cô ban là: A 39s-1 B 139s-1 C 239s-1 D 0,038h-1 Câu 48 Pôlôni phóng xạ có chu kỳ bán rã 138 ngày Sau 414 ngày lượng pôlôni ... chiều có p cặp cực quay với tần số góc n vòng /giây tần số dòng điện phát : 60n np 60 p A f = B f = np C f = D f = p 60 n Câu 17 Một biến có số vòng cuộn sơ cấp lớn số vòng cuộn thứ cấp Biến có...
 • 4
 • 101
 • 0

Bộ đề & ĐA ôn thi vào lớp 10 THPT môn Toán Đề số 14

Bộ đề & ĐA ôn thi vào lớp 10 THPT môn Toán Đề số 14
... =1 y =1 Ta cú: + y ≥ ⇒ x − ≤ ⇔ ≤ x ≤ ⇒ x = 0; 1; 2; ; Thay vào ta cúcỏc cặp giỏ trị (4; 0) (2 ; 2) thoả Bài 2: a) Đường thẳng (d) cú hệ số gúc m qua điểm M(-1 ; -2) Nờn phơng trỡnh đờng thẳng ... Ta cú : x8 – y8 = (x + y)(x-y)(x2+y2)(x4 + y4).= y9 + z9 = (y + z)(y8 – y7z + y6z2 - + z8) z10- x10 = (z + x)(z4 – z3x + z2x2 – zx3 + x4)(z5 - x5) Vậy M = 3 + (x + y) (y + z) (z + x).A = 4 ... − x) = ( x − y ) =  ⇔ ( y − z ) = ( z − x ) =  x = y  ⇔ y = z  z = x ⇔ x= y=z Q Thay vào (1) => x = y = z = Ta thấy x = y = z = thừa hệ phơng trỡnh Vậy hệ phơng trỡnh cú nghiệm N...
 • 3
 • 277
 • 5

ĐỀ Ôn thi VÀO LỚP 10 THPT chuyen Toan Đe 14

ĐỀ Ôn thi VÀO LỚP 10 THPT chuyen Toan Đe 14
... 1800 Ba điểm P; H; Q thẳng hàng c) Ta thấy APQ tam giác cân đỉnh A Có AP = AQ = AD PAQ = 2BAC không đổi nên cạnh đáy PQ đạt giá trị lớn AP AQ lớn hay AD lớn D đầu đờng kính kẻ từ A đờng tròn...
 • 3
 • 188
 • 0

de on kt 1tiet unit 12,13,14 - ENGLISH 8

de on kt 1tiet unit 12,13,14 - ENGLISH 8
... being on campus now? (mark – degree – bulletin – paper) III Read the passage Then decide which option best fits each space Nha Trang is a _ city of South Central Vietnam Nha Trang beach is one ... is one of the world (religious) 57 Over two hundred entered the race (competition) 58 Police have been issued a _ of the murderer (describe) 59 This dish is delicious ... beaches – a beach 43 long – tall – broad – wide 44 playing – running – sitting – bathing 45 sand – water – stone – beach 46 from – far – near – next IV Read the passage The write decide if the sentences...
 • 5
 • 410
 • 16

Bài soạn Đề ôn tập Toán 11 HK2 - đề số 14

Bài soạn Đề ôn tập Toán 11 HK2 - đề số 14
... ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ – Năm học Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm 90 phút Đề số 14 Bài 1: a) lim x →−∞ ( x2 − x + − x )     3 = lim  x − ... hệ số góc k = –4 Bài 5: y =   x0 = Gọi ( x0 ; y0 ) toạ độ tiếp ⇒ y′ ( x0 ) = −4 ⇔ − = −4 ⇔  x0 x = −  • Với x0 = ⇒ y0 = ⇒ PTTT : y = −4 x + • Với x0 = − ⇒ y0 = −2 ⇒ PTTT : y = −4 x − 2 Bài ... 1) = −2 x + x →−1− lim lim • x →−1+ f ( x ) = x →−1+ (mx + 2) = − m + Hàm số f ( x ) liên tục x = –1 ⇔ −m + = −2 ⇔ m = Bài 4: 2x + − 3x − x + 13 a) y = ⇒ y'= x + = 3(2 x + 5) − = 2x + 2x + (2...
 • 3
 • 174
 • 5

Gián án đề ôn thi TN số 14

Gián án đề ôn thi TN số 14
... ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM: Đáp án Câu I a (2 điểm) (3điểm) Tập xác định: D = R Sự biến thi n: *Chiều biến thi n: y/ = 3x2 +6x Cho y/ = ⇔ 3x2 +6x = ⇔ x = x = -2 +hàm số đồng biến khoảng ... ⊥(ABCD) Theo đề cho ta có: 0.25 ∠SAC = ∠SCA = ∠SBD = ∠SDB = 450 D O A B Suy ∆SAC; ∆SBD vuông cân S Gọi O tâm hình vuông => OS = OA = OB = OC = OD Vây O tâm mặt câu ngoại tiếp hình chóp Bán kính R ... thị: (C ) y x -2 0.5 O Dm m -2 (1 điểm) x3 + 3x2 - logm = ⇔ x3 + 3x2 - = -2 + logm (*) Số nghiệm ptr (*) số giao điểm đồ thị:  y = x + 3x −    y = − + log m  0.5 (C ) ( Dm ) Với Dm phương...
 • 5
 • 70
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Phát triển nguồn nhân lực của đài tiếng nói Việt Nam khi trở thành tổ hợp truyền thông đa phương tiệnNghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả của việc đầu tư xây dựng hệ thống trạm bơm điện của tỉnh an giangDòng chảy môi trường và đánh giá dòng chảy môi trường ở hạ lưu nhà máy thủy điện tuyên quangChuyên Đề Hỏi Đáp Về Sở Hữu Công Nghiệp Phần IIHƯỚNG ĐI CỦA THỜI ĐẠIXây dựng hệ thống bài tập bảo vệ nhóm chức trong tổng hợp hữu cơ dùng cho việc việc bồi dưỡng học sinh giỏi quốc giaNghiệp Vụ Văn Phòng Và Nghề Thư KýNghiên cứu giải pháp nối tiếp tiêu năng sau bậc hạ thấp áp dụng cho tràn xả lũ ngàn trươiGiải pháp tăng cường công tác quản lí các dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh yên báiỨng dụng mô hình MIKE BASIN trong quy hoạch phân bổ tài nguyên nước mặt lưu vực sông trà khúcNghiên cứu, hoàn thiện mô hình quản lý áp dụng thử nghiệm quy chế đặt hàng khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi tại tuyên quangHướng Dẫn Học Sinh Lớp 5 Giải Các Bài Toán Liên Quan Đến Diện Tích Hình Bằng Phương Pháp Dạy Học Theo Mô Hình VNEN Kết Hợp Với Bảng Tương TácSKKN Nâng cao hiệu quả học tập trong giờ dạy các dạng bài cấu tạo trong thực vậtBáo Cáo Đánh Giá Tác Động Dự Thảo Luật Tài Nguyên, Môi Trường Biển Và Hải ĐảoThực Trạng Môi Trường Nước Và Các Nguồn Thải Chính Gây Ô Nhiễm Môi Trường Nước Trên Lưu Vực Sông Cầu – Nguyên Nhân Và Giải PhápNghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả sản xuất ngô lai tại Sơn LaTiểu luận Thiết kế cầu Bà Lớn ở thành phố Hồ Chí MinhTIỂU LUẬN MÔN HỌC QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬTTiểu luận thoát nước đô thị Việt NamQuản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Hủa Phăn nước CHDCND Lào
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập