De on 13

đề ôn 13

đề ôn 13
... mạch R = R13 + R2 = 20 + 60 = 80 ( Ω ) 0.5đ Cường độ dòng điện qua điện trở R1 , R2 , R3 là: U 18 I2 = I = = = 0,225 (A) ( 0.5 đ ) R 80 Hiệu điện qua hai đầu điện trở R1 R3 U13 = I.R13 = 0,225 ... = I.RBC = U R BC R + R BC R R U V = R + RV R2 RV + R2 RV + R2 Thay số vào ta : UAC = 90V Vậy vôn kế 90V Bài (0,5đ) (1đ) (0,5đ) Vì R1ntR2 nên I1 = I2 = I Cường độ dòng điện qua mạch: 18 U U ... phần nước đá nóng chảy nhiệt độ cân 00C Để tính nhiệt lượng cần để đun nước đến nhiệt độ sôi không thiết phải tính khối lượng nước đá nóng chảy trước đun Thật vậy, trước đun , nước nước đá trao...
 • 3
 • 89
 • 0

Đề ôn 13

Đề ôn 13
... sau oxit Fe A FeO B Fe2O3 C Fe3O4 D, Giả thiết không xác đònh Câu 43 X có công thức phân tử C2H6ClO2N X tác dụng với NaOH tạo muối aminoaxit Công thức cấu tạo X là: A Cl-CH2-COONH4 B (Cl)(NH2)CHCOOH ... với CO2 H2O BẢNG PHÂN LOẠI, ĐÁNH GIÁ, ĐÁP ÁN CÂU HỎI Đề 013 – Tác giả: Nguyễn Hữu Nghĩa(Trường THPT Đơ Lương II-Nghệ An) Số TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... Hòa tan A nước dư thu dung dòch B phần không tan C Cho khí CO dư qua C đun nóng thu chất rắn D Cho D tác dụng với NaOH dư lại chất rắn E Tìm phát biểu không đúng: A Sục khí CO2 dư vào dung dòch...
 • 7
 • 118
 • 2

De on 13

De on 13
... 16z = 74 ( *) ⇒ z = 1; 2; 3; ™Với z = 1: (*) ⇔ 12x + y = 58 ⇒ y = 58 – 12x x y 46 34 22 10 âm ; Chon x = ⇒ y = 10 Điều kiện: < y ≤ 2.x + Vậy: CTPT (A): C H O 10 ‰Ví dụ 1: A: (C, H, O) MA = 74 đ.v.C...
 • 15
 • 10
 • 0

Đề ôn thi đội tuyển toán lớp 3 tuần 13 + 14

Đề ôn thi đội tuyển toán lớp 3 tuần 13 + 14
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources /38 9/107007//BTtoannangcaolop3tuan 13% 2 014. doc) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 230
 • 0

ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC SỐ 13(09có ĐA)

ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC SỐ 13(09có ĐA)
... Ta cần truyền công suất điện 1(MW) đến nơi tiêu thụ đường dây pha, hiệu điện hiệu dụng 10(kV) Mạch điện có hệ số công suất cosϕ = 0,85 Muốn cho tỉ lệ lượng mát đường dây không 5% công suất truyền ... sóng lượng âm B tần số mức cường độ âm C tần số biên độ âm D vận tốc truyền âm Câu 34 Trong động không đồng ba pha A cảm ứng từ tổng cộng cuộn dây quay với tần số ba lần tần số dòng điện B phần ... tần số tần số dòng điện D cảm ứng từ cuộn dây biến thi n điều hoà pha, tần số Câu 35 Trường hợp trường hợp sau xảy tượng tán sắc ánh sáng? A Chiếu chùm sáng hẹp phát từ bóng đèn điện, vuông góc...
 • 6
 • 140
 • 0

ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC SỐ 13(COĐ.ÁN)

ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC SỐ 13(COĐ.ÁN)
... Ta cần truyền công suất điện 1(MW) đến nơi tiêu thụ đường dây pha, hiệu điện hiệu dụng 10(kV) Mạch điện có hệ số công suất cosϕ = 0,85 Muốn cho tỉ lệ lượng mát đường dây không 5% công suất truyền ... sóng lượng âm B tần số mức cường độ âm C tần số biên độ âm D vận tốc truyền âm Câu 34 Trong động không đồng ba pha A cảm ứng từ tổng cộng cuộn dây quay với tần số ba lần tần số dòng điện B phần ... tần số tần số dòng điện D cảm ứng từ cuộn dây biến thi n điều hoà pha, tần số Câu 35 Trường hợp trường hợp sau xảy tượng tán sắc ánh sáng? A Chiếu chùm sáng hẹp phát từ bóng đèn điện, vuông góc...
 • 6
 • 219
 • 2

ĐỀ ÔN THI ĐH- SỐ 13 ( CÓ KEY)

ĐỀ ÔN THI ĐH- SỐ 13 ( CÓ KEY)
... finished (A) sooner(B), I would go (C) to Canada last month(D) 63 The (A) law of that country forbids anyone (B)under (C)eighteen driving (D)a car 64 The notorious (A) criminal (B) is reported (C) ... finished (A) sooner(B), I would go (C) to Canada last month(D) 63 The (A) law of that country forbids anyone (B)under (C)eighteen driving (D)a car 64 The notorious (A) criminal (B) is reported (C) ... describes ( A) people between ( B) the upper and the below (C) social ( D) classes 75 Copper comes from seven types ( A) of ores ( B) that also contain (C) the other (D) materials Chọn phơng án ( a...
 • 9
 • 2,130
 • 25

Đề ôn thi thử Hóa – Đại học 13

Đề ôn thi thử Hóa – Đại học 13
... phản ứng nhiệt nhơm Sau phản ứng ta thu m(g) hỗn hợp chất rắn Giá trị m là: A 12,4 g B 15,1 g C 13, 4 g D 22,4 g Câu 27 Hồ tan 9,14g hỗn hợp Cu ,Mg,Fe lượng dư dung dịch HCl thu 7,84 lít khí A(đktc), ... CH3NH2 B C2H5NH2 C (CH3)2NH D C6H5NH2 Câu 43 Cao su tổng hợp có thành phần hố học tương tự cao su thi n nhiên sản phẩm trùng hợp : A isopren B but-1,3-dien (butandien-1,3) C but-1,3-dien stiren...
 • 3
 • 129
 • 1

13 DE ON THI LOP 10(Có gợi ý)

13 DE ON THI LOP 10(Có gợi ý)
... minh DE song song với BC b/ Tứ giác PACQ nội tiếp 1 c/ Gọi giao điểm AD BC F Chứng minh CQ + CF = CE Gợi ý câu c/: C/m DE/ / PQ DE Suy ra: PQ 1 CE = CQ => PQ + FC = DE QE DE = QC FC DE DE => ... tam giác ACB c/ Tính tỉ số DE BC d/ Gọi O tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC Chứng minh OA vuông góc với DE Gợi ý câu d/: Kẻ Ax vuông góc với OA C/m Ax song song với ED suy đpcm ... ******************************************************************** LINHPHONG@ROCKETMAIL.COM -2- 13 ĐỀ THI LỚP 10 SƯU TẬP VÀ BIÊN SOẠN CÓ GỢI Ý CHO CÁC CÂU KHÓ ********************************************************************...
 • 13
 • 156
 • 1

Đề ôn ĐH 13 có đáp án

Đề ôn ĐH 13 có đáp án
... = 12 d(C1;(MNK)) = b) 1đ Ta : với Câu V.b ( 1,0 điểm ) : M tổng 10 số hạng cấp số nhân số hạng Ta : u ur u ur uu uu a2 a2 [MN,MK] = ( ; ;a2 ) 2 u1 = , công bội q = (1 + i)2 = 2i − q10 ... 5m + = (1) Đặt (1) t = x2 ,t ≥ Ta : ⇔ t + 2(m − 2)t + m − 5m + = (2) Đồ thị ( C m ) cắt trục hoành điểm phân biệt ⇔ pt (1) nghiệm phân biệt ⇔ pt (2) nghiệm dương phân biệt ∆ ' > m ... b) 1,0đ Gọi mặt cầu cần tìm : tâm I(−a; − b; −c) (S) : x2 + y2 + z + 2ax + 2by + 2cz + d = với a2 + b2 + c2 > d (S) qua A,B,C tâm I thuộc mặt phẳng (α) nên ta hệ : 5 + 4a + 2c + d = a...
 • 3
 • 108
 • 0

Đề ôn luyện số 13

Đề ôn luyện số 13
... THANH CHƯƠNG Mã đề thi: 426 HẾT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2008 Lần thứ MÔN: VẬT LÝ (Thời gian làm 90 phút) Đề thi có 50 câu gồm trang Khi sóng âm truyền từ nước không khí thì: Năng ... Đặt hiệu điện xoay chiều có tần số f thay đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp Khi f=40Hz f=90Hz công suất toả nhiệt R Để công suất toả nhiệt R đạt cực đại tần số f phải bằng: A 60Hz B 50Hz C ... - SỞ GD&ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT THANH CHƯƠNG Mã đề thi: 734 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2008 Lần thứ MÔN: VẬT LÝ (Thời gian làm 90 phút) Đề thi có 50 câu gồm trang Câu Chu kỳ dao động...
 • 16
 • 171
 • 0

ĐỀ Ôn thi VÀO LỚP 10 THPT chuyen Toan Đe 13

ĐỀ Ôn thi VÀO LỚP 10 THPT chuyen Toan Đe 13
... BCF= 450 Ta có ∠ BKF= ∠ BEF Mà ∠ BEF= ∠ BEA=450(EA đường chéo hình vuông ABED)=> ∠ BKF=450 Vì ∠ BKC= ∠ BCK= 450=> tam giác BCK vuông cân B F A O C ... • Xét 2m-1≠0=> m≠ 1/2 ta có , ∆ = m2-2m+1= (m-1)2≥0 m=> pt có nghiệm với m ta thấy nghiệm x=1 không thuộc (-1,0) m − m +1 = 2m −1 2m − 1 (-1,0)=> -1< 2m −1 ...
 • 2
 • 252
 • 0

de on thi dai hoc 13 (rat hay)

de on thi dai hoc 13 (rat hay)
... ⇒ x + > ⇒ 3   1− x x + x2 + Vậy: f '( x) = ⇔ x = Bảng biến thi n: x − f '( x) || + − || CÑ f ( x) 3 − 22 −4 Dựa vào bảng biến thi n, ta có:   3 − 22 Phương trình cho có nghiệm thuộc  −...
 • 5
 • 108
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Quản lý công tác xã hội hóa giáo dục tại các Trung tâm học tập cộng đồng của huyện Kim Bảng, tỉnh Hà NamQuản lý đội ngũ giáo viên trường THCS Vạn Sơn quận Đồ Sơn thành phố Hải Phòng đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2018Quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học phổ thông C Kim Bảng, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam trong bối cảnh hiện nayQuyền của người lao động trong pháp luật phá sản của Việt NamSo sánh pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động của Việt Nam và Nhật BảnSự dung hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu ở thành phố Hải Phòng hiện nay.Tiêu chuẩn lựa chọn người yêu của học sinh THPT hiện nay (Nghiên cứu trường hợp học sinh Trường THPT Diễn Châu 4 và THPT Diễn Châu 1, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An)Vị thế chính trị của Asean ở khu vực Đông Á từ năm 1997 đến nayCHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM GIAI ĐOẠN 2015 - 2025Kế Hoạch Hành Động Ứng Phó Với Biến Đổi Khí Hậu Của Ngành Nông Nghiệp, Nông Thôn Giai Đoạn 2016-2020, Tầm Nhìn Đến 2050Các hệ thống thông tin quản lý giáo trình dành cho sinh viên ngành quản lý văn hóaTL văn hóa và lưu ý đàm phán với đối tác Thái LanTìm hiểu văn trên tri tân tạp chíKiểu truyện con vật tinh ranh trong truyện dân gian Việt Nam và thế giớiTruyện ngắn Việt Nam 1945 – 1975 như một trường diễn ngôn (LA tiến sĩ Ngữ Văn)Tinh thần nữ quyền trong văn xuôi Việt Nam sau 1986Diễn ngôn hội thoại trong truyện ngắn Nam CaoĐối thoại, độc thoại và mạch lạcQuan hệ hợp tác giáo dục và đào tạo lào việt nam từ năm 1992 đến năm 2014Sử dụng biểu diễn trực quan hỗ trợ suy luận quy nạp và ngoại suy của học sinh mười lăm tuổi trong quá trình tìm kiếm quy luật toánNghệ thuật tự sự trong truyện ngắn của Jack London
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập