De on 13

đề ôn 13

đề ôn 13
... mạch R = R13 + R2 = 20 + 60 = 80 ( Ω ) 0.5đ Cường độ dòng điện qua điện trở R1 , R2 , R3 là: U 18 I2 = I = = = 0,225 (A) ( 0.5 đ ) R 80 Hiệu điện qua hai đầu điện trở R1 R3 U13 = I.R13 = 0,225 ... = I.RBC = U R BC R + R BC R R U V = R + RV R2 RV + R2 RV + R2 Thay số vào ta : UAC = 90V Vậy vôn kế 90V Bài (0,5đ) (1đ) (0,5đ) Vì R1ntR2 nên I1 = I2 = I Cường độ dòng điện qua mạch: 18 U U ... phần nước đá nóng chảy nhiệt độ cân 00C Để tính nhiệt lượng cần để đun nước đến nhiệt độ sôi không thiết phải tính khối lượng nước đá nóng chảy trước đun Thật vậy, trước đun , nước nước đá trao...
 • 3
 • 94
 • 0

Đề ôn 13

Đề ôn 13
... sau oxit Fe A FeO B Fe2O3 C Fe3O4 D, Giả thiết không xác đònh Câu 43 X có công thức phân tử C2H6ClO2N X tác dụng với NaOH tạo muối aminoaxit Công thức cấu tạo X là: A Cl-CH2-COONH4 B (Cl)(NH2)CHCOOH ... với CO2 H2O BẢNG PHÂN LOẠI, ĐÁNH GIÁ, ĐÁP ÁN CÂU HỎI Đề 013 – Tác giả: Nguyễn Hữu Nghĩa(Trường THPT Đơ Lương II-Nghệ An) Số TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... Hòa tan A nước dư thu dung dòch B phần không tan C Cho khí CO dư qua C đun nóng thu chất rắn D Cho D tác dụng với NaOH dư lại chất rắn E Tìm phát biểu không đúng: A Sục khí CO2 dư vào dung dòch...
 • 7
 • 127
 • 2

De on 13

De on 13
... 16z = 74 ( *) ⇒ z = 1; 2; 3; ™Với z = 1: (*) ⇔ 12x + y = 58 ⇒ y = 58 – 12x x y 46 34 22 10 âm ; Chon x = ⇒ y = 10 Điều kiện: < y ≤ 2.x + Vậy: CTPT (A): C H O 10 ‰Ví dụ 1: A: (C, H, O) MA = 74 đ.v.C...
 • 15
 • 13
 • 0

Đề ôn thi đội tuyển toán lớp 3 tuần 13 + 14

Đề ôn thi đội tuyển toán lớp 3 tuần 13 + 14
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources /38 9/107007//BTtoannangcaolop3tuan 13% 2 014. doc) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 247
 • 0

ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC SỐ 13(09có ĐA)

ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC SỐ 13(09có ĐA)
... Ta cần truyền công suất điện 1(MW) đến nơi tiêu thụ đường dây pha, hiệu điện hiệu dụng 10(kV) Mạch điện có hệ số công suất cosϕ = 0,85 Muốn cho tỉ lệ lượng mát đường dây không 5% công suất truyền ... sóng lượng âm B tần số mức cường độ âm C tần số biên độ âm D vận tốc truyền âm Câu 34 Trong động không đồng ba pha A cảm ứng từ tổng cộng cuộn dây quay với tần số ba lần tần số dòng điện B phần ... tần số tần số dòng điện D cảm ứng từ cuộn dây biến thi n điều hoà pha, tần số Câu 35 Trường hợp trường hợp sau xảy tượng tán sắc ánh sáng? A Chiếu chùm sáng hẹp phát từ bóng đèn điện, vuông góc...
 • 6
 • 151
 • 0

ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC SỐ 13(COĐ.ÁN)

ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC SỐ 13(COĐ.ÁN)
... Ta cần truyền công suất điện 1(MW) đến nơi tiêu thụ đường dây pha, hiệu điện hiệu dụng 10(kV) Mạch điện có hệ số công suất cosϕ = 0,85 Muốn cho tỉ lệ lượng mát đường dây không 5% công suất truyền ... sóng lượng âm B tần số mức cường độ âm C tần số biên độ âm D vận tốc truyền âm Câu 34 Trong động không đồng ba pha A cảm ứng từ tổng cộng cuộn dây quay với tần số ba lần tần số dòng điện B phần ... tần số tần số dòng điện D cảm ứng từ cuộn dây biến thi n điều hoà pha, tần số Câu 35 Trường hợp trường hợp sau xảy tượng tán sắc ánh sáng? A Chiếu chùm sáng hẹp phát từ bóng đèn điện, vuông góc...
 • 6
 • 251
 • 2

ĐỀ ÔN THI ĐH- SỐ 13 ( CÓ KEY)

ĐỀ ÔN THI ĐH- SỐ 13 ( CÓ KEY)
... finished (A) sooner(B), I would go (C) to Canada last month(D) 63 The (A) law of that country forbids anyone (B)under (C)eighteen driving (D)a car 64 The notorious (A) criminal (B) is reported (C) ... finished (A) sooner(B), I would go (C) to Canada last month(D) 63 The (A) law of that country forbids anyone (B)under (C)eighteen driving (D)a car 64 The notorious (A) criminal (B) is reported (C) ... describes ( A) people between ( B) the upper and the below (C) social ( D) classes 75 Copper comes from seven types ( A) of ores ( B) that also contain (C) the other (D) materials Chọn phơng án ( a...
 • 9
 • 3,462
 • 27

Đề ôn thi thử Hóa – Đại học 13

Đề ôn thi thử Hóa – Đại học 13
... phản ứng nhiệt nhơm Sau phản ứng ta thu m(g) hỗn hợp chất rắn Giá trị m là: A 12,4 g B 15,1 g C 13, 4 g D 22,4 g Câu 27 Hồ tan 9,14g hỗn hợp Cu ,Mg,Fe lượng dư dung dịch HCl thu 7,84 lít khí A(đktc), ... CH3NH2 B C2H5NH2 C (CH3)2NH D C6H5NH2 Câu 43 Cao su tổng hợp có thành phần hố học tương tự cao su thi n nhiên sản phẩm trùng hợp : A isopren B but-1,3-dien (butandien-1,3) C but-1,3-dien stiren...
 • 3
 • 140
 • 1

13 DE ON THI LOP 10(Có gợi ý)

13 DE ON THI LOP 10(Có gợi ý)
... minh DE song song với BC b/ Tứ giác PACQ nội tiếp 1 c/ Gọi giao điểm AD BC F Chứng minh CQ + CF = CE Gợi ý câu c/: C/m DE/ / PQ DE Suy ra: PQ 1 CE = CQ => PQ + FC = DE QE DE = QC FC DE DE => ... tam giác ACB c/ Tính tỉ số DE BC d/ Gọi O tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC Chứng minh OA vuông góc với DE Gợi ý câu d/: Kẻ Ax vuông góc với OA C/m Ax song song với ED suy đpcm ... ******************************************************************** LINHPHONG@ROCKETMAIL.COM -2- 13 ĐỀ THI LỚP 10 SƯU TẬP VÀ BIÊN SOẠN CÓ GỢI Ý CHO CÁC CÂU KHÓ ********************************************************************...
 • 13
 • 165
 • 1

Đề ôn ĐH 13 có đáp án

Đề ôn ĐH 13 có đáp án
... = 12 d(C1;(MNK)) = b) 1đ Ta : với Câu V.b ( 1,0 điểm ) : M tổng 10 số hạng cấp số nhân số hạng Ta : u ur u ur uu uu a2 a2 [MN,MK] = ( ; ;a2 ) 2 u1 = , công bội q = (1 + i)2 = 2i − q10 ... 5m + = (1) Đặt (1) t = x2 ,t ≥ Ta : ⇔ t + 2(m − 2)t + m − 5m + = (2) Đồ thị ( C m ) cắt trục hoành điểm phân biệt ⇔ pt (1) nghiệm phân biệt ⇔ pt (2) nghiệm dương phân biệt ∆ ' > m ... b) 1,0đ Gọi mặt cầu cần tìm : tâm I(−a; − b; −c) (S) : x2 + y2 + z + 2ax + 2by + 2cz + d = với a2 + b2 + c2 > d (S) qua A,B,C tâm I thuộc mặt phẳng (α) nên ta hệ : 5 + 4a + 2c + d = a...
 • 3
 • 119
 • 0

Đề ôn luyện số 13

Đề ôn luyện số 13
... THANH CHƯƠNG Mã đề thi: 426 HẾT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2008 Lần thứ MÔN: VẬT LÝ (Thời gian làm 90 phút) Đề thi có 50 câu gồm trang Khi sóng âm truyền từ nước không khí thì: Năng ... Đặt hiệu điện xoay chiều có tần số f thay đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp Khi f=40Hz f=90Hz công suất toả nhiệt R Để công suất toả nhiệt R đạt cực đại tần số f phải bằng: A 60Hz B 50Hz C ... - SỞ GD&ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT THANH CHƯƠNG Mã đề thi: 734 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2008 Lần thứ MÔN: VẬT LÝ (Thời gian làm 90 phút) Đề thi có 50 câu gồm trang Câu Chu kỳ dao động...
 • 16
 • 182
 • 0

ĐỀ Ôn thi VÀO LỚP 10 THPT chuyen Toan Đe 13

ĐỀ Ôn thi VÀO LỚP 10 THPT chuyen Toan Đe 13
... BCF= 450 Ta có ∠ BKF= ∠ BEF Mà ∠ BEF= ∠ BEA=450(EA đường chéo hình vuông ABED)=> ∠ BKF=450 Vì ∠ BKC= ∠ BCK= 450=> tam giác BCK vuông cân B F A O C ... • Xét 2m-1≠0=> m≠ 1/2 ta có , ∆ = m2-2m+1= (m-1)2≥0 m=> pt có nghiệm với m ta thấy nghiệm x=1 không thuộc (-1,0) m − m +1 = 2m −1 2m − 1 (-1,0)=> -1< 2m −1 ...
 • 2
 • 273
 • 0

de on thi dai hoc 13 (rat hay)

de on thi dai hoc 13 (rat hay)
... ⇒ x + > ⇒ 3   1− x x + x2 + Vậy: f '( x) = ⇔ x = Bảng biến thi n: x − f '( x) || + − || CÑ f ( x) 3 − 22 −4 Dựa vào bảng biến thi n, ta có:   3 − 22 Phương trình cho có nghiệm thuộc  −...
 • 5
 • 117
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ngân hàng đề thi trắc nghiệm giáo dục công dân 12 ôn thi thpt quốc gia 2017 có đáp ánHoàn thiện việc công bố thông tin kế toán của các công ty bất động sản niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí MinhHọc thuyết vô vi của Lão Tử và vấn đề giáo dục ý thức bảo vệ môi trường nước ta hiện nayKế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Cẩm HàKế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH Vân Long, quận Liên Chiểu, thành phố Đà NẵngKế toán quản trị tại Trường Cao đẳng Điện lực miền TrungLập Kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn thuế ATAMở rộng dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hải ChNghiên cứu biến tính mùn cưa làm vật liệu hấp phụ chất màu hữu cơ trong nướcNghiên cứu dao động của nhà cao tầng dưới tác động của tải trọng động đấtNghiên cứu điều khiển cánh tay Robot thiếu dẫn động hai bậc tự do - PendubotNghiên cứu giải pháp gia cường dầm liên hợp thép bê tông bằng thanh căng ứng suất trướNghiên cứu một số đặc điểm sinh thái và đề xuất biện pháp bảo tồn, phát triển các loài rau dại ăn được có giá trị tại đảo Cù Lao Chàm, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.PDFNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh tỉnh Bình ĐịnNghiên cứu sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công tại UBND quận Ngũ Hành SơNghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo của Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy HòaNghiên cứu sự hài lòng đối với công việc của cán bộ công chức các cơ quan hành chính, sự nghiệp quận Ngũ Hành SơNghiên cứu thái độ của người tiêu dùng đối với hoạt động quảng cáo trong ngành hàng mỹ phẩm tại thành phố Đà NẵngNghiên cứu tính truyền nhiệt ổn định qua vách trụ có biên dạng bất kNghiên cứu, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn tại thành phố Khaysome Phomvihane giai đoạn 2015 - 20
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập