De on 12

đề ôn 12

đề ôn 12
... hình vẽ Biết R1 = R3 = R4 = , R2 = , U = 6v R4 D B a, Nối A,D vôn kế có điện trở lớn Tìm số vôn kế? b, Nối A,D ampe kế có điện trở không đáng kể U Tìm số ampe kế điện trở tơng đơng đoạn mạch? A ... biến thiên nhiệt lợng Q vào cờng độ dòng điện? Q Q Q Q Câu 12: Đồ thị dới mô tả biến thiên quãng đờng S vào thời gian t chuyển động thẳng đều? I I I I B, C, D, A, S S S S Phần I: tự luận (7 điểm): ... C t1=10 Ngời ta thả vào nhiệt lợng kế thỏi hợp kim nhôm thiếc có khối lợng m3=200g nhiệt độ t2 =120 oC, nhiệt độ cân hệ thống 15oC Tính khối lợng nhôm có hợp kim biết: Cnhôm = 900 J/kgK R2 A R1...
 • 2
 • 127
 • 0

Đề ôn 12

Đề ôn 12
... = 1, C =12, O = 16) A 0,92 B 0,32 C 0,64 D 0,46 Câu 2: Các đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O (đều dẫn xuất benzen) có tính chất: tách nước thu sản phẩm trùng hợp tạo polime, không tác ... vào X Tính khối lượng kết tủa tạo thành?A 12, 61 g B 18,915 g C 15,76 g D 20,24 gam Câu 42: Cho oxit kim loại X có hóa trị không đổi MxOy xác định công thức oxit X biết cho gam oxit X tác dụng ... 0,02 mol Fe2(SO4)3 0,08 mol FeSO4 D 0 ,12 mol FeSO4 Câu 11: Số chất ứng với công thức phân tử C7H8O (là dẫn xuất benzen) tác dụng với dung dịch NaOH A B C D Câu 12: Nung m gam bột sắt oxi, thu gam...
 • 8
 • 88
 • 0

ĐỀ ÔN 12 CB CÓ DA

ĐỀ ÔN 12 CB CÓ DA
... độ D đồ thị dao động âm Câu 26 Phát biểu sau nói sóng học? A Sóng âm truyền chân không B Sóng dọc sóng phương dao động vuông góc với phương truyền sóng C Sóng dọc sóng phương dao động trùng ... truyền sóng D Sóng ngang sóng phương dao động trùng với phương truyền sóng Câu 27 Chọn Câu trả lời sai Dao động điện từ tính chất sau: A Năng lượng mạch dao động gồm lượng điện trường tập ... Một sóng tần số 120 Hz truyền môi trường với tốc độ 60m/s, bước sóng bao nhiêu? A 1m B 2m C 0,5m D 0,25m Câu 38 Một mạch dao động điện từ gồm tụ điện điện dung 0 ,125 µ F cuộn cảm độ tự...
 • 4
 • 56
 • 0

De on 12

De on 12
... chế Na _ + Ion Na+ Ion Cl- _ + Na Cl2 Ion Na+ Ion ClChiều dòng điện ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI TD: điện phân NaCl nóng chảy để điều chế Na NaCl = Na+ + ClCatot Anot Ion Cl- bò oxi hóa Ion Na+ bò khử ... (CaF2) Quặng sắt tự nhiên CuFeS2 Pyrit sắt (FeS2) Corindon (Al2O3 + …) ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI I-Nguyên tắc điều chế kim loại Khử ion dương kim loại thành kim loại tự Mn+ + ne = M ĐIỀU ... lúc đầu nhiều sau dần bọt khí bọc kín sắt, cản trở tiếp cận ion H+ với nguyên tử sắt Sắt bò ăn mòn chậm Fe + HCl = FeCl2 + H2 2) Trong thí nghiệm nhỏ thêm vài giọt dd CuSO4 vào dd axit có tượng...
 • 28
 • 38
 • 0

Một số đề toán ôn 12

Một số đề toán ôn 12
... {1;3;9} Số số tự nhiên khác gồm chữ số lấy từ E Chọn đáp án A B C 27 D Đáp án : (C) Bài : 21046 Cho tập hợp E ={1;2;3;4;5} Số số tự nhiên chẵn gồm chữ số khác lập chữ số E Chọn đáp án A 12 B 60 ... 21057 Cho hàm số Chọn đáp án A B C D Đáp án : (A) Giá trị lớn hàm số Bài : 21056 Cho hàm số Số giao điểm đồ thị hàm số trục Ox Chọn đáp án A B C D Đáp án : (C) Bài : 21055 Cho hàm số số Chọn đáp ... 21097 Cho hàm số Chọn đáp án A B C Giá trị lớn hàm số D Đáp án : (B) Bài : 21096 Cho hàm số Số giao điểm đồ thị hàm số trục Ox Chọn đáp án A B C D Đáp án : (D) Bài : 21095 Cho hàm số số Chọn đáp...
 • 17
 • 308
 • 0

Đề ôn tập tốt nghiệp 12 - Đề 1

Đề ôn tập tốt nghiệp 12 - Đề 1
... Chuyên đề ôn tập sinh hoc 12 Giáo viên : Nguyễn Mạnh Cường Câu 23: Ở cà độc dược, 2n = 24 có tế bào nỗn thừa nhiễm ... sinh vật là: A Lin-nê B La-Mác C Đác-Uyn D Kimura Câu 34: Theo Đác-Uyn,vai trò ngoại cảnh là: A Gây biến dị sinh vật B Chọn lọc tự nhiên diễn ảnh hưởng ngoại cảnh C Gây biến dị tập nhiễm D Cung ... trạng C Biến dị, di truyền chọn lọc tự nhiên D Chọn lọc tự nhiên chọn lọc nhân tạo Chuyên đề ôn tập sinh hoc 12 Giáo viên : Nguyễn Mạnh Cường ...
 • 3
 • 203
 • 1

Đề ôn tập TN 12 - Đề 2

Đề ôn tập TN 12 - Đề 2
... đột biến, tỷ lệ A/G = 66,85% Đây đột biến: A Thay cặp A-T cặp G-X C Thay cặp A-T cặp G-X B Thay cặp G-X cặp A-T D Thay cặp G-X cặp A-T Câu 23 : Thể đột biến cá thể: A Mang đột biến B Mang mầm đột ... Chuyên đề ôn tập sinh hoc 12 Giáo viên : Nguyễn Mạnh Cường Câu 22 : Một gen tổng hợp phân tử prơtêin có 498 axit amin, gen có tỷ lệ A/G = 2/ 3 Nếu sau đột biến, tỷ lệ A/G ... bệnh mù màu xác suất để xuất đứa trẻ bị mù màu hệ là: A 3 , 125 % B 6 ,25 % C 12, 5% D 25 % Câu 32: Việc tạo chủng Penicilium có hoạt tính gấp 20 0 lần dạng ban đầu kết phương pháp A sử dụng nhiều tác...
 • 3
 • 196
 • 0

Đề ôn tập TN 12 - Đề 3

Đề ôn tập TN 12 - Đề 3
... Tần số tương đối alen R r bao nhiêu? A p = 0,7, q = 0 ,3 B p = 0 ,3, q = 0,7 C p = 0,2, q = 0,8 D p = 0,8, q= 0,2 Chuyên đề ôn tập sinh học 12 Giáo viên : Nguyễn Mạnh Cường ... Đêvơn Câu 35 : Theo Đác-Uyn,vai trò ngoại cảnh là: A Gây biến dị sinh vật B Chọn lọc tự nhiên diễn ảnh hưởng ngoại cảnh C Gây biến dị tập nhiễm D Cung cấp vật chất lượng cho sinh vật Câu 36 : Vai ... Chuyên đề ôn tập sinh học 12 C Mang đột biến biểu kiểu hình Giáo viên : Nguyễn Mạnh Cường D Mang đột biến chưa biểu...
 • 3
 • 225
 • 1

Đề ôn tập TN 12 - Đề 4

Đề ôn tập TN 12 - Đề 4
... Chuyên đề ôn tập sinh học 12 Giáo viên : Nguyễn Mạnh Cường Câu 24: Nhận xét rút từ lịch sử phát triển sinh vật khơng đúng: A.Lịch sử ... thái, sinh lí thể C.Sự phân hố chun hố quan D.Sự phát triển lao dộng tiếng nói Chuyên đề ôn tập sinh học 12 Giáo viên : Nguyễn Mạnh Cường ... Câu 34: Cấu trúc di truyền quần thể khởi đầu sau : 0,25AA : 0,1Aa : 0,65aa Nếu quần thể tự phối qua hệ tỷ lệ kiểu hình quần thể ? ( Biết A : Lơng ngắn , a: lơng dài ) A.51% lơng ngắn : 49 % lơng...
 • 3
 • 170
 • 0

Đề ôn tập TN 12 - Đề 5

Đề ôn tập TN 12 - Đề 5
... Chuyên đề ôn tập sinh học 12 Giáo viên : Nguyễn Mạnh Cường Câu 20 Chọn từ sau để điền vào dấu câu sau mà em cho ... nhiên d Có tiếng nói, có chữ viết, biết sáng tạo khoa học đặc điểm bật lồi người Chuyên đề ôn tập sinh học 12 Giáo viên : Nguyễn Mạnh Cường ... Nêanđectan người Crơmanhơn b Người Pitêcantrơp người Xinantrơp d Người Xinantrơp người Crơmanhơn Câu 35 Dạng hóa thạch bắt đầu biết giữ lửa? a Người Crơmanhơn b Người Xinantrơp c Người Pitêcantrơp d...
 • 3
 • 173
 • 0

Đề ôn tập TN 12 - Đề 6

Đề ôn tập TN 12 - Đề 6
... trường cung cấp giảm so với chưa bị đột biến ? a.A = T = 1 26 , X = G = 84 b.A = T = 84, X = G = 1 26 c.A = T = 252, X = G = 168 d.A = T = 168 , X = G = 252 Câu 32: Về mối quan hệ loài Đacuyn cho : ... nhiên đột biến trung tính, không liên quan với tác dụng CLTN Câu 26: Theo Lamac, nhân tố tiến hoá gồm có a.Thay đổi ngoại cảnh tập quán hoạt động b.Biến dị, di truyền, CLTN phân ly tính trạng c.Các ... sống a.Tiến hoá hoá học - Tiến hoá sinh học b.Tiến hoá tiền sinh học - Tiến hoá sinh học c.Tiến hoá hoá học - Tiến hoá tiền sinh học - Tiến hoá sinh học d.Tiến hoá hoá học - Tiến hoá tiền sinh học...
 • 3
 • 173
 • 0

Đề ôn tập lớp 12

Đề ôn tập lớp 12
... A so vi Oxi bng Cụng thc phõn t ca A l (cho C = 12; H = 1; O = 16) : A C B A, B v C D Câu 16 : Khi lng riờng ca nitroetan ( ) ; 1,2 atm l (C = 12; H = 1; O = 16; N = 14) : A C B D Câu 17 : Cho ... tớch cỏc khớ th : : = : : H s nguyờn n gin ng trc tỏc cht oxi húa ca phn ng trờn l : A 124 C 48 B 31 D 120 Câu 24 : Cho m gam kim loi Al vo 100 ml dung dch hn hp NaOH 1M v 0,2M thy thoỏt 4,032 ... gam mui khan em nung lng cht rn B trờn cho n lng khụng i thỡ thu c 0 ,12 mol v cũn li cỏc cht rn C Khi lung ca B v C ln lt l : C 12 15 B 10 D 16 Cho 0,69 gam Na vo 100 ml dung dch HCl cú nng C (mol/l),...
 • 7
 • 278
 • 0

ĐỀ ÔN THI 12

ĐỀ ÔN THI 12
... Did Shakespeare write this play?” means a Did this play be written by Shakespeare? b Was this play written by Shakespeare? c This play was written by Shakespeare? d Did this play Shakespeare ... watching 40 –Do you fancy a coffee? _ a Oh, dear b Everything is OK c Oh, yes I’d love one d How you do? ĐÁP ÁN A 11 D 21 B 31 B B 12 B 22 B 32 A 3.D 13 D 23 B 33 D 4.A 14 B 24 C 34 A D 15 ... happen c happening d happen 36 Martin asked if he use the phone a will b can c may d could 37 This is the first time I _ Thailand a has visited b visit c visited d have visited 38 Most people...
 • 3
 • 197
 • 0

De on tap ky I-Lop 12

De on tap ky I-Lop 12
... GV: Nguyễn Thị Thơng- Trờng THPT Bán Công Quỳnh Phụ Đề ôn tập Học kỳ I Lớp 12 Đề ôn tập Học kỳ I Lớp 12 Đề Đề Câu Cho hàm số y = x x +1 Câu 1: Cho hàm số y = x x a) Khảo sát vẽ đồ thị ... x + 35 ) x a2 + x2 log 0,3 (2 x 1) > log 0,3 ( x + 1) Câu 4: Cho hình chóp SABC có đáy tam = 12 nguyên hàm hàm số g(x) = ) a2 + x2 giác cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với Câu 4: Cho lăng trụ...
 • 2
 • 213
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Ứng dụng hạt bụp giấm vào sản phẩm bánh cookieEnzyme trong sản xuất nước dịch quảĐề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 8 Phòng GDĐT Thủy Nguyên, Hải Phòng năm học 2015 2016Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 3 SKILLS 2, LOOKING BACK PROJECTChính sách phát triển hạ tầng xã hội tại các khu công nghiệp trên địa bàn hà nộiĐánh giá chất lượng dịch vụ khách hàng tại ngân hàng TNHH MTV standard chartered việt nam chi nhánh lê đại hànhQuản lý thuế thu nhập cá nhân ở cục thuế tỉnh hà namQuản trị rủi ro gian lận thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh tây hà nộiQuản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh hệ thống sân bóng đá của công ty cổ phần đầu tư f leage tại hà nộiGiải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 1: GETTING STARTED, SKILL 1Nghiên cứu cơ sở khoa học của giải pháp tường đỉnh giảm sóng tràn trên đê biểnNghiên cứu xác định tỷ lệ nhiễm và độc tố đường ruột (enterotoxin) của vi khuẩn listeria, salmonella spp , staphylococcus aureus ô nhiễm trong thịt lợn ở một số tỉnh phía bắcĐề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 Phòng GDĐT Châu Thành, Bến Tre năm học 2016 2017Đào tạo nguồn nhân lực tại Trường Cao Đẳng Lương thực - Thực phẩmBiện pháp quản lý hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non trong trường mầm non ánh sao, quận long biên hà nộiGiáo dục ý thức bảo vệ đường biên giới việt nam – trung quốc trong dạy học lịch sử địa phương cho học sinh trung học phổ thông tỉnh lạng sơnPhát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh LongPhát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Tuy Phước, tỉnh Bình ĐịnhQuản trị kênh phân phối tại Công ty Cổ phần Dược vật tư Y tế Quảng NamQuản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Ngoại thương - Chi nhánh Đà Nẵng
Đăng ký
Đăng nhập