De on 8

2 ĐỀ ÔN 8 TUẦN HKII LỚP 12

2 ĐỀ ÔN 8 TUẦN HKII LỚP 12
... Đề số Câu 1: Cho hàm số : y = x + 2x (C) a) Khảo sát SBT vẽ đồ thị (C) b) Tìm giá trị m để phơng trình sau có nghiệm phân biệt : (x 1) + ( m 1) = 2 Câu 2: x + 2x + a) Tìm GTLN ... GTNN hàm số : y = đoạn x +1 ;2 3x + b) Giải BPT sau: log x ữ> x +2 e c) Tính tích phân sau: (x 2x)lnxdx Câu 3: x + y + z x 3y 4z = Gọi Trong không gian Oxyz cho mặt cầu (S)có ... -3x +10 ; y=1 ; y = x2 ( x > ) (H) nằm parbol.Tính thể tích vật thể tròn xoay sinh phép quay quanh Ox hình phẳng (H) x 2y = ữ (1) b) Giải hệ phơng trình : 3log x = y (2) ...
 • 2
 • 178
 • 0

De on 8

De on 8
... 17) g mol R*- ONa (R + 39) g m =m + R*-ONa R*-OHpứ +n R*-OHpứ 22 H 2↑ tăng: 22g ™ Ví dụ 12: X,Y: Rượu đơn 1,52 gam +Na 2, 18 gam muối CTCT X, Y:? m n R*ONa =m R*OHpứ +n R*OHpứ m R*ONa - m R*OHpứ ... Caprôlactam: C6H1 1ON ¾ Các loại tơ: Tơ Caprôn, Tơ nilon, Tơ enăng ‰ Gợi ý: Hợp chất chứa C, H, O, N ¾ Amino axit ¾ Urê: (NH2)2CO ¾ Este mino axit ¾ Caprôlactam: ¾ Muối amoni H ON C 11 ¾ Muối amin ... tối thiểu cần : A 1,25 mol C 0 ,87 5 mol B 0,5 mol D 0,75 mol 9Gợi y:ù Rượu X có số nhóm (OH) số C ⇒ Rượu X: Rượu No Đặt CTTQ A: CnH2n+ 2On n CO2+ (n+1)H2O CnH2n+ 2On+ 2n+1 O2 2n+1 a mol a mol 2n+1...
 • 33
 • 9
 • 0

Đề ôn lớp 8

Đề ôn lớp 8
... ủaựnh daỏu ( X) vaứo oõ choùn a b c d A B.I a b c 10 11 12 13 14 15 16 II 17 18 19 a b 20 C 21 22 23 24 25 26 27 28 c ... b.dictionary c.cassette 23 a learn b.read c improve 27 a how b where c what 24 a behind b out c outside 28 a for b in c at D WRITING : I Supply the correct forms of the wors in parentheses: ( pt) 29 He ... know that only one year later I would win the first prize in the English Speaking Contest held ( 28) secondary school students in my hometown 21 a some b a c a little 25 a gave b took c asked...
 • 4
 • 231
 • 0

Đề ôn tập lớp 8

Đề ôn tập lớp 8
... John told Mary B Sentence Building: II a b c III a b c IV a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 10 Jane/ point out/ where/ buy/ souvenirs/  _ 2 The Canyon/ formed/...
 • 3
 • 251
 • 0

Đề ôn Av 8

Đề ôn Av 8
... a lots b many c much 7) a to visit b visits c visiting 8) a pride b proud c prouding V Writing: Rewrite as directed: (1.5pts) 1) People have to cut down many trees to make paper (Change into passive ... waterfalls It takes tourists several days (7) all the waterfalls in the areas Da Lat people are very (8) of these features 1) a attracting b attracted c attracts 2) a like b same c as 3) a different ... kilometers north of Ho Chi Minh City Da Lat is a well-known city(1) all the people who have been there one Da Lat is known (2) _a city of pine trees, waterfalls and flowers Da Lat...
 • 2
 • 220
 • 0

Đề ôn lớp 8

Đề ôn lớp 8
... a liquid Finally, (6) _ a long pipe, (7) it into the liquid, then (8) _ the liquid into intended shapes III/ Writing: A/ Write as directed: (1.5pts) 1/ Can I ... immediately in order that minimize tissue dammage A B C Answer Sheet: II/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ III/ Part C/ 1/ 2/ 3/ 4/ a/ a/ a/ a/ a/ a/ a/ a/ a/ a/ b/ b/ b/ b/ b/ b/ b/ b/ b/ b/ c/...
 • 2
 • 150
 • 0

Một số đề ôn tập kiểm tra Toán 8 học kỳ II

Một số đề ôn tập kiểm tra Toán 8 học kỳ II
... CEF vuông d/ Chứng minh : CE.CA= CF.CB Phòng GD-DT thành phố Vũng Tàu Trường THCS Phước Thắng Kiểm tra học II Môn : Toán Thời gian : 90 phút Đề số : I.Trắc nghiệm : Hãy chọn kết 1/ Tập xác ... với ∆EBK ;tính tỉ số k? DK? c/ Chứng minh AD2 =KC.AE d/ Tính SCDK? Phòng GD-DT thành phố Vũng Tàu Trường THCS Phước Thắng Kiểm tra học II Môn : Toán Thời gian : 90 phút Đề số : I.Trắc nghiệm ... Phòng GD-DT thành phố Vũng Tàu Trường THCS Phước Thắng Kiểm tra học II Môn : Toán Thời gian : 90 phút Đề số : I.Trắc nghiệm : Hãy chọn kết 1/ Tập xác định phương trình : A/ x≠3 B/ x≠ x−2 + = :...
 • 4
 • 270
 • 2

Đề ôn tập ĐT toán tuổi thơ lóp 3 tuần 7 + 8

Đề ôn tập ĐT toán tuổi thơ lóp 3 tuần 7 + 8
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources / 38 9/ 87 6 04//BTtoannangcaolop3tuan7%2 08. doc) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 675
 • 6

Đề ôn tập Av 8

Đề ôn tập Av 8
... 18) She the beef into thin strips a/ made b/ heated c/ stried 19) The simple past of “ Stir ... said he must wash the spinach carefully It can be dirty The dirt can make people sick The doctor gave Ba some (5) to make him feel better III Rewrite (2.5Ms) 1) I am one meter sixty centimeters ... TEST B 45’ ( March 7, 2007) Name : Class : I 7/4 Choose the right answer : ( 5Ms) 1) They are having a a/ medical checking -up c/ medical control b/ medical check-up d/ medical inspection...
 • 5
 • 188
 • 0

Đề ôn tập lịch sử 8 HK II

Đề ôn tập lịch sử 8 HK II
... năm 189 8 đến 19 08 Từ năm 188 9 đến 189 8 Từ năm 189 0 đến 1913 Từ năm 1909 đến 1913 Vì cuộc khởi nghĩa Yên Thế được xem là cuộc khởi nghĩa nông dân? Cuộc khởi nghĩa có nông dan ... thời gian nào? 189 7-1917 188 4-1914 189 7-1914 185 8-1914 Những điều kiện để Pháp tiến hành công khai thác thuộc địa lần thứ ổ Việt Nam gì? Vì kinh tế Pháp phát triển Hoàn thành công bình định ... giao thông, khai mỏ, lập đồn điền, mở rộng các đô thị, mở nhiều trường học Công ty Bông Vải Bắc Kì thành lập vào năm nào? 189 0 1900 189 7 1902 Công ty điện Đông Dương thành lập vào năm nào? 189 2...
 • 9
 • 493
 • 0

Đề ôn luyện thi đại học - 2008 : Đề 8

Đề ôn luyện thi đại học - 2008 : Đề 8
... ) = Câu : Trong không gian trực chuẩn Oxyz , cho đường tròn : ( x − ) + ( y + ) + ( z + ) =  ( C) :  x − 2y + 2z + =  Tìm tọa độ tâm bán kính đường tròn (C ) Giải bất phương trình : (n 3 ... ) Giải bất phương trình : (n 3 − ) Cn + 2.Cn ≤ 2.A n Câu : Học sinh chọn câu : 5a).(THPB) 5b) (THKPB) 5a) Trong không gian cho hình vuông ABCD cạnh a Trên nửa đường thẳng Ax ⊥ (ABCD) lấy điểm ... y = x2 ; y = 4x2 ; y=4 PHỤ LỤC : Đề sáng tạo nhiều tương tự hay lý thú Chúc bạn vui sáng tạo phát huy trí tuệ - giúp ích cho đời ! Câu Có thể giải biện luận pt : ( cos x ) + ( cos x ) − ( cos...
 • 6
 • 202
 • 0

chuyen de on tap hoa 8

chuyen de on tap hoa 8
... thờng 10 Trong sản xuất nông nghiệp cần nhiều phân đạm, phân đạm đợc điều chế từ Nitơ không khí Trong không khí có thành phần Nitơ (N2) Oxi (O2) Nitơ lỏng sôi 196oC, Oxi lỏng sôi 183 oC Làm để ... xem nguyên tử lu huỳnh nặng hay nhẹ lần so với nguyên tử Oxi, nguyên tử Hidro vầ nguyên tử cacbon b, Nguyên tử khối gì? Tại phải đa khái niệm nguyên tử khối? c, Nguyên tử H có nguyên tử khối...
 • 2
 • 349
 • 6

ĐỀ ÔN TẬP 8 TUẦN LỚP 11

ĐỀ ÔN TẬP 8 TUẦN LỚP 11
... §Ò luyÖn tËp líp 11 Gv:TrÇn Duy TuÊn ( m + 1) x − ( m − ) x + = ...
 • 2
 • 552
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử môn hóa 2017 chất lượngđề thi thử môn hóa chuyên hạ long 2017LuyenDe2017CB LPTBuoiSo02CB tuluyen(chuyenphanboichau nghean 2017 l01 de)FULL 11 đề môn hóa TÙNG TNVThuật toán điều khiển tắc nghẽn WLDAThực trạng lao động và việc làm của lao động nông thôn huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ AnThực trạng nghèo đói và những giải pháp xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc Thái tại xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ AnThực trạng sử dụng nguồn mở tại trường Đại học Cần ThơThực trạng và giải pháp (Nghiên cứu tại hai phường Đình Bảng và Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh)Tư tưởng chính trị - xã hội của Plato và ảnh hưởng của nó đến AristotleTư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và vận dụng vào việc nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở của thành phố Hà NộiVai trò của nữ cán bộ trong hoạt động quản lý tại Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội nước CHDCND LàoVấn đề chất lượng lao động của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong các trường đại học khu vực Hà NộiVấn đề tính dục trong thơ nôm của Hồ Xuân Hương dưới góc nhìn văn hóaVận dụng lý thuyết đa thông minh trong dạy học Lịch sử lớp 10 trường trung học phổ thôngVăn hóa doanh nghiệp của các công ty lữ hành ở Hà NộiXây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm tại phòng tài nguyên và môi trường huyện Tân Yên tỉnh Bắc GiangXóa đói giảm nghèo ở huyện Ia Grai, tỉnh Gia LaiXuất khẩu lao động ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An16 đề thi kinh tế vi mô dành cho sinh viên chuyên ngành
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập