Saccarozo tinh boet va xenlulo

Saccarozo tinh boệt xenlulo

Saccarozo tinh boệt và xenlulo
... đường áp suất thấp để tăng nồng độ đường - Làm lạnh , dùng máy li tâm tách đường kết tinh Phần đường không kết tinh gọi rỉ đường, dùng sản xuất rượu etylic Phần thêm : Đồng phân saccarozơ Mantozơ ... saccarozơ, Mantozơ có phản ứng tráng gương phản ứng khử Cu(OH)2 Mantozơ điều chế cách thủy phân tinh bột nhờ men amylaza xúc tác ( có mầm lúa ) Củng cố 1- Dung dịch sau đun nóng saccarozơ có axit...
 • 16
 • 245
 • 1

Saccarozo tinh boet va xenlulo

Saccarozo tinh boet va xenlulo
... đường áp suất thấp để tăng nồng độ đường - Làm lạnh , dùng máy li tâm tách đường kết tinh Phần đường không kết tinh gọi rỉ đường, dùng sản xuất rượu etylic Phần thêm : Đồng phân saccarozơ Mantozơ ... saccarozơ, Mantozơ có phản ứng tráng gương phản ứng khử Cu(OH)2 Mantozơ điều chế cách thủy phân tinh bột nhờ men amylaza xúc tác ( có mầm lúa ) Củng cố 1- Dung dịch sau đun nóng saccarozơ có axit...
 • 16
 • 42
 • 0

Saccarozo, tinh bột xenlulozo

Saccarozo, tinh bột và xenlulozo
... để kết tinh, lọc Nước rỉ đường b) Ứng dụng Bánh kẹo Nước giải khát Tráng gương Đồ hộp Tráng phích Thuốc II Tinh bột Tính chất vật lí Tinh bột chất rắn vô đònh hình, màTrong ng, kh tinh bột có ... glucozơ b) Phản ứng màu với iot Khi nhỏ dung dòch iot lên hồ tinh bột có màu xanh tím 4.Ứng dụng Tinh bột chất dinh dưỡng người bánh kẹo tinh bột glucozơ keo dán III Xenlulozơ Sợi xenlulozơ Tính chất ... g Hoàn thành cacù PTHH theo sơ đồ sau (ghi rõ đk p/ư) Tinh bột → glucozơ → ancol etylic → axit axetic → etyl axetat SACCAROZƠ, TINH BỘT VÀ I Saccarozơ (C12 XENLULOZƠH22O11) Có nhiều mía, củ cải...
 • 18
 • 1,449
 • 9

Giáo hóa học lớp 12 cơ bản - Tiết 9: SACCAROZƠ, TINH BỘT XENLULOZƠ pot

Giáo hóa học lớp 12 cơ bản - Tiết 9: SACCAROZƠ, TINH BỘT VÀ XENLULOZƠ pot
... xenlulozơ ? tạo thành mạch dài, có khối GV ?: Giữa tinh bột xenlulozơ lượng phân tử lớn (2.000.000) Nhiều mạch xenlulozơ ghép lại với có điểm giống v khc mặt cấu tạo ? thành sợi xenlulozơ - Xenlulozơ ... thành giấy - Xenlulozơ nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo tơ visco, tơ axetat, chế tạo thuốc sng khơng khĩi v chế tạo phim ảnh IV CỦNG CỐ So sánh giống vàkhác CTPT xenlulozơ tinh bột Khối lượng ... bi cũ: Trình by tính chất hố học saccarozơ Viết PTHH phản ứng 2.Bi mới: Bi 6: SACCAROZƠ , TINH BỘT V XENLULOZƠ (t3) HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động HOẠT ĐỘNG CỦA HS III – XENLULOZƠ GV cho HS quan st...
 • 7
 • 754
 • 4

Giáo án Hóa Học lớp 12: SACCAROZƠ, TINH BỘT XENLULOZƠ potx

Giáo án Hóa Học lớp 12: SACCAROZƠ, TINH BỘT VÀ XENLULOZƠ potx
... đọc so sánh cấu tạo phân tử saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ Hs: Đọc sgk tổng hợp, phân tích hình cấu tạo, so sánh rút kết luận đặc điểm cấu tạo quan trọng cần nhớ: Saccarozơ Tinh bột Xenlulozơ ... chất hoá học Gv: Hs đọc so sánh tính chất hoá học: saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ Hs: Thảo luận viết ptpư rút tchh chất Gv: Làm TN thử màu với iot HS: Giải thích tượng viết phản ứng hoá học Saccarozơ ... ứng este hoá: hồ tinh bột → (SGK) dd màu xanh lam 2C12H22O11 + Cu(OH)2 → (C12H21O11 )2Cu + H2O Hoạt động Hs đọc sgk ứng dụng saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ Hs: Đọc sgk sản xuất saccarozơ, xem...
 • 7
 • 1,553
 • 2

Bài 6: SACCAROZƠTINH BỘT XENLULOZƠ ppt

Bài 6: SACCAROZƠ – TINH BỘT VÀ XENLULOZƠ ppt
... sau : Khí cacbonic → Tinh bột → Glucozơ → Ancol etylic Gọi tên phản ứng So sánh giống vàkhác CTPT xenlulozơ tinh bột Khối lượng phân tử trung bình xenlulozơ sợi bơng 1.750.000 xenlulozơ sợi gai ... cấu tạo phân tử xenlulozơ ? khối lượng phân tử lớn (2.000.000) Nhiều mạch  GV ?: Giữa tinh bột xenlulozơ xenlulozơ ghép lại với thành sợi xenlulozơ điểm giống khác mặt cấu - Xenlulozơ có cấu ... thuật tráng gương, tráng ruột phích Tiết 9: Hoạt động II TINH BỘT  GV cho HS quan sát mẫu tinh bột Tính chất vật lí: Chất rắn, dạng bột, vơ định  HS quan sát, liên hệ thực tế, nghiên hình,...
 • 7
 • 1,554
 • 5

Saccarozo, tinh bột xenlulozo - hay

Saccarozo, tinh bột và xenlulozo - hay
... nêu tính chất vậ lí tinh lạnh khơngt tan nướct? Trong nước nóng, hạt tinh bột ngậm nước trương phồng lên tạo thành dung dịch keo, gọi hồ tinh bột 2 Cấu trúc phân tử Tinh bột thuộc loại polisaccarit, ... để kết tinh, lọc Nước rỉ đường b) Ứng dụng Bánh kẹo Nước giải khát Tráng gương Tráng phích Đồ hộp Thuốc II – TINH BỘT Tính chất vật lí Tinh bột chất rắn, dạng Em định hình, màu trắng, bột vơhãy ... phát biểu đúng? A Tinh bột polisaccarit, phân tử gồm nhiều mắt xích α – fructozơ liên kết với B Tinh bột polisaccarit, phân tử gồm nhiều mắt xích β – glucozơ liên kết với C Tinh bột polisaccarit,...
 • 18
 • 318
 • 0

Giáo án hóa bài saccarozơ, tinh bột glucozơ

Giáo án hóa bài saccarozơ, tinh bột và glucozơ
... đường kết tinh -Giới thiệu sơ mantozơ Hoạt động -Yc hs quan sát mẫu tinh bột, dựa vào kiến thức thực tế nêu tcvl tttn tinh bột -Trong xanh, tinh bột tạo thành ntn? -Yc hs ng sgk, nêu cấu Giáo viên: ... C6H12O6 + 6O2 Giáo án Hoá học 10 Cơ trúc tinh bột mạch : amilozơ → (C6H10O5)n -Cho hs biết đặc điểm amilopectin Cấu trúc phân tử lk gốc α CTPT: (C6H10O5)n glucozơ tinh bột -Các mắc xích α glucozơ lk ... (C6H10O5)n → dextrin → mantozơ → thuỷ phân tinh bột? -dd hồ tinh bột glucozơ → CO2 + H2O -Làm TN nhỏ dd I2 vào mặt cắt củ khoai có → glicogen hồ tinh bột mặt cắt màu xanh tím b Phản ứng màu với...
 • 6
 • 435
 • 1

Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 33,34 SGK Hóa 12: Saccarozơ, tinh bột xenlulozơ

Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 33,34 SGK Hóa 12: Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ
... glucozơ Giải 2: a) S; b) S; C) S; D) Đ Bài (Trang 34 Hóa 12 chương 2) 3) So sánh tính chất vật lý glucozơ, saccarozơ, tinh bột xenlulozơ b) Tìm mối liên quan cấu tạo glucozơ, saccarozơ, tinh bột xenlulozơ ... đoạn mạch tinh bột b) Tinh bột xenlulozơ polisaccarit, khác cáu tạo gốc glucozơ c) Khi thủy phân đến saccarozơ, tinh bột xen luloz cho loại monosaccarit d) Khi thủy phân đến cùng, tinh bột xenlulozơ ... Hướng Giải 3: a)So sánh tinh cliất vật lý: • Khác nhau: saccarozơ glucozơ dễ tan nước; tinh bột xenlulozơ không tan nước Glucozơ dạng tinh thể, saccarozơ dạng kết tinh, xenlulozơ dạng sợi, tinh bột...
 • 4
 • 1,611
 • 1

LLSX, QHSX quy luật SX phù hợp với tính chất trình độ phát triển của LLSX

LLSX, QHSX và quy luật SX phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX
... cho tồn phát triển kinh tế xã hội B/ Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lợng sản xuất: 1/ Tính chất trình độ lực lợng sản xuất: a/ Tính chất: Tính chất lực ... xuất trình độ định quan hệ sản xuất tơng ứng đo quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lợng sản xuất Do vậy, quy luật trớc hết quy luật kinh tế nhng quy luật ... sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lợng sản xuất Nhng dựa vào tiêu chuẩn để khẳng định quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lợng sản xuất Trớc hết phù hợp thể...
 • 15
 • 688
 • 1

Phân tích nội dung quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

Phân tích nội dung quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất
... Quy luật phù hợp QHSX với trình độ phát triển lực lượng sản xuất: Tính chất LLSX: tính chất TLSX người lao động Nền SX thủ công cá thể máy móc tập thể, thể đòi hỏi phân công lao động nên sản xuất ... thức Nội dung thay đổi hình thức thay đổi theo Tính chất trình độ LLSX định phát triển QHSX Trong lực lượng SX nhiều yếu tố khác định việc hình thành phát triển quan hệ sản xuất tính chất trình độ ... hướng phát triển nhu cầu lợi ích vật chất tinh thần, định hệ thống quản lý sản xuất quản lý xã hội Bởi quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ LLSX thúc đẩy, tạo điều kiện cho LLSX phát triển...
 • 7
 • 46,271
 • 921

Tính toán chuyển font chữ trong word

Tính toán và chuyển font chữ trong word
... chuột vào Tools Calculate Kết phép tính hiển thị đáy cửa sổ, bạn dùng lệnh Ctrl + V để dán kết vào Chuyển font chữ word Vì lý đó, hai đoạn văn lại đánh font khác nhau, giả sử đoạn dùng font Vntime, ... đen toàn phần cần chuyển đổi font Tiếp theo, bạn kích chuột phải vào icon Unikey công cụ Tại menu Unikey bạn kích vào mục Chuyển nhanh Sau kết thúc thao tác này, hiển thị dòng chữ “Convert successfully” ... Calculate vào công cụ bạn muốn Ví dụ sau giúp bạn hiểu rõ cách sử dụng công cụ máy tính Word Giả sử bạn cần thực phép tính (5+3)/(3-1) Thật đơn giản, bạn cần bôi đen biểu thức cần tính, sau nhấn...
 • 2
 • 1,627
 • 8

Sự vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ của lực lượng sản xuất vào công cuộc đổi mới ở Việt nam của đảng ta hiện nay.DOC

Sự vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất vào công cuộc đổi mới ở Việt nam của đảng ta hiện nay.DOC
... khách quan Quan hệ sản xuất vào phát triển Lực lợng sản xuất Đến lợt Quan hệ sản xuất tác động trở lại Lực lợng sản xuất 1.3.1 Tính chất trình độ Lực lợng sản xuất Tính chất Lực lợng sản xuất tính ... đối chất xã hội tính phong phú đa dạng hình thức thể 1.3 Quy luật phù hợp Quan hệ sản xuất với tính chất trình độ Lực lợng sản xuất Lực lợng sản xuất Quan hệ sản xuất hai mặt Phơng thức sản xuất, ... trình độ Lực lợng sản xuất , mở đờng cho Lực lợng sản xuất phát triển 1.3.3 Quan hệ sản xuất tác động trở lại Lực lợng sản xuất Sự hình thành, biến đổi phát triển Quan hệ sản xuất phụ thuộc vào tính...
 • 25
 • 1,790
 • 15

Xem thêm

Từ khóa: bài 2 saccarozơ tinh bột và xenlulozơcấu tạo của tinh bột và xenlulozơso sánh cấu tạo của tinh bột và xenlulozogiáo án hóa học lớp 9 tên bài dạy tinh bột và xenlulozo potliên kết trong tinh bột và xenlulozamục tiêu biết được trạng thái tự nhiên của tinh bột và xenlulozơcâu 24 tinh bột và xenlulozơ khác nhau ở chỗphân biệt xenlulozo va tinh bột va saccarozocông nghiệp glucozơ dùng tráng gương tráng ruột phích và là sản phẩm trung gian trong sản xuất ancol etylic từ các nguyên liệu có chứa tinh bột và xenlulozơcâu 7 cho dãy các chất sau glucozơ fructozơ xenlulozơ saccarozơ tinh bột mantozơ etylfomat số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương làkhảo sát cấu trúc và một số tính chất của xenlulozo oleatkhảo sát cấu trúc và một số tính chất của xenlulozo axetattinh hoàn và tinh trùngtính chất của xenlulozơquy tắc tính tích và thương lũy thừaPhương pháp xác định chất hữu cơÔn tập Công nghệ sinh học đại học Y Dược tp HCMTrắc nghiệm -SHPT- SGK đại học Y Dược tp HCMHarry Potter and the Prisoner of AzkabanHarry Potter and the Order of the PhoenixHarry Potter and the Half-Blood PrinceBÀI GIẢNG GIẢI PHẪU NỘI TIẾTpractical process research and developmentTài liệu môn Bào chếLUẬN văn THẠC sĩ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH xã hội đối với CÔNG NHÂN các KHU CÔNG NGHIỆP ở TỈNH ĐỒNG NAI HIỆN NAYAdult General Passport ApplicationGNU Octave A highlevel interactive language for numerical computationsNâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Văn hóa huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội giai đoạn 20162020Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của Văn phòng Huyện ủy Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 20172020Nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Tây Bắc, giai đoạn 20162020GIÁO án SINH học 7 ĐÚNG CHUẨN KIỂM TRA học kì IIGIÁO án SINH học 8 ĐÚNG CHUẨN KIỂM TRA HỌC KÌ 1 CÓ CỘT PHÁT TRIỂN NĂNG LỰCGIÁO án SINH học 8 ĐÚNG CHUÂN KIỂM TRA học kì II CÓ CỘT PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HAYNỘI DUNG SKKN TAM THUC BAC 2ma trận đề kiểm tra môn toán lớp 10
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập