On thi TN chuong 4polime

On thi TN chuong 4polime

On thi TN chuong 4polime
... Câu 26 Trong loại tơ đây, tơ nhân tạo A tơ visco B tơ capron C tơ nilon -6,6 D tơ tằm • Tơ nhân tạo (tơ bán tổng hợp): tơ visco (SGK-68) • Tơ tằm: tơ thi n nhiên • Tơ capron, tơ nilon-6,6: tơ ... capron 17176 đvC Số lượng mắt xích đoạn mạch nilon-6,6 capron nêu A 113 152 B 121 114 C 121 152 D 113 114 • Nhớ: tơ nilon -6,6: có M = 226 tơ capron (nilon -6) có M = 113 Vậy n=27346/226=121 Và n=17176/113=152 ... 27 Teflon tên polime dùng làm A chất dẻo B tơ tổng hợp C cao su tổng hợp D keo dán * Teflon : (-CF2-CF2-)n (SGK12-73) Câu 28: Khối lượng đoạn mạch tơ nilon-6,6 27346 đvC đoạn mạch tơ capron 17176...
 • 22
 • 38
 • 0

ÔN THI TN CHƯƠNG CƠ HỌC

ÔN THI TN CHƯƠNG CƠ HỌC
... đổi C A ω không đổi B ω T không đổi A A D A, B x Câu 10: Dao động tự dao động có : A Chu kì không phụ thuộc yếu tố bên B Chu kì phụ thuộc đặc tính hệ C Chu kì phụ thuộc đặc tính hệ không ohụ thuộc ... vị trí C hệ thống tổng số động vaf thé D hệ thống không đổi x Câu 16: Tìm nhận định sai lượng lắc lò xo treo thẳng đứng : A Động cực đại vị trí cao x B Thế cực đại vị trí thấp C không đổi ... C Chu kì lắc không phụ thuộc cao độ D Đồng hồ lắc chạy chậm đưa lên độ cao h = km x Câu 30: Dao động tắt dần dao động : A Có biên độ giảm dần ma sát C Không có tính điều hòa B Không có chu kì...
 • 5
 • 155
 • 0

ÔN THI TN CHƯƠNG LƯỢNG TƯ ANH SÁNG

ÔN THI TN CHƯƠNG LƯỢNG TƯ ANH SÁNG
... xạ ánh sáng cách liên tục, mà thành phần riêng biệt, đứt quãng B Mỗi phần có mang lượng hoàn tòan xác định gọi lượng tử lượng C Ta có cảm giác chùm liên tục số lượng phôtôn lớn D Khi ánh sáng truyền ... truyền đi, lượng tử không đổi, không phụ thuộc vào khoảng cách tới nguồn sáng Câu 17: Phát biểu lưỡng tính sóng hạt sai ? A Hiện ng giao thoa ánh sáng thể tính chất sóng B Hiện ng quang ... ion ng tự hiđrô Câu 33: Phát biểu sau sai: A Giả thi t sóng ánh sáng không giải thích định luật quang điện B Aùnh sáng có chất sóng điện từ C Aùnh sáng có tính chất hạt, hạt gọi phôtôn D...
 • 4
 • 571
 • 5

ÔN THI TN CHƯƠNG HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

ÔN THI TN CHƯƠNG HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ
... 2,05.10 nguyên tử D 3,02.1022 nguyên tử Câu 34: Muốn phân hạch U235 phải làm chậm nơtrôn, nơtrôn làm chậm gọi nơtrôn nhiệt vì: A Do nơtrôn môi trường có nhiệt độ cao B Nơtrôn dễ gặp hạt nhân U235 ... hạt nhân B Năng lượng liên kết tính cho nuclôn gọi lượng liên kết riêng C Hạt nhân có lượng liên kết riêng nhỏ bền vững D Hạt nhân có lượng liên kết ∆E lớn bền vững Câu 24: Về phản ứng hạt nhân ... Sự hụt khối hạt nhân kéo theo không bảo toàn khối lượng phản ứng hạt nhân B Một phản ứng hạt sinh có tổng khối lượng M bé hạt nhân ban đầu M 0, phản ứng tỏa lượng C Một phản ứng hạt sinh có tổng...
 • 4
 • 387
 • 7

ON THI TN CHUONG 2

ON THI TN CHUONG 2
... Chọn B 2. 26 Chọn B 2. 27 Chọn C 2. 28 Chọn C 2. 29 Chọn C 2. 30 Chọn C 2. 31 Chọn B 2. 32 Chọn C 2. 54 Chọn B 2. 55 Chọn B 2. 56 Chọn A 2. 57 Chọn B 2. 58 Chọn A 2. 59 Chọn D 2. 60 Chọn B 2. 61 Chọn B 2. 62 Chọn ... Chọn A 2. 107 Chọn D 2. 108 Chọn B 2. 109 Chọn A 2. 110 Chọn D 2. 111 Chọn D 2. 1 12 Chọn A 2. 113 Chọn C 2. 114 Chọn D 2. 115 Chọn B 2. 116 Chọn D 2. 117 Chọn C 2. 22 Chọn A 2. 23 Chọn B 2. 24 Chọn B 2. 25 Chọn ... Chọn D 2. 11 Chọn C 2. 12 Chọn D 2. 13 Chọn A 2. 14 Chọn C 2. 15 Chọn A 2. 16 Chọn B 2. 17 Chọn C 2. 18 Chọn D 2. 19 Chọn D 2. 20 Chọn C 2. 21 Chọn D 2. 33 Chọn B 2. 34 Chọn B 2. 35 Chọn B 2. 36 Chọn D 2. 37 Chọn...
 • 18
 • 60
 • 0

ON THI TN CHUONG 3-CO DA

ON THI TN CHUONG 3-CO DA
... sóng học không đúng? A Chu kỳ sóng chu kỳ dao động phần tử dao động B Tần số sóng tần số dao động phần tử dao động C Tốc độ sóng tốc độ dao động phần tử dao động D Bớc sóng quãng đờng sóng truyền ... hồi tất điểm dây dừng lại không dao động B Khi có sóng dừng dây đàn hồi nguồn phát sóng ngừng dao động điểm dây dao động C Khi có sóng dừng dây đàn hồi dây có điểm dao động mạnh xen kẽ với điểm ... truyền theo phơng nằm ngang B phần tử sóng dao động theo phơng nằm ngang C phần tử sóng dao động theo phơng vuông góc với phơng truyền sóng D phần tử sóng dao động theo phơng với phơng truyền sóng...
 • 13
 • 59
 • 0

ON THI TN CHUONG 4-CO DA

ON THI TN CHUONG 4-CO DA
... lợng dao động: W = Wđ + Wt = = const ; 2C 2 LI L Q Q D Năng lợng dao động: W = Wđ + Wt = = = 2 2C 4.9 Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung 0,1àF cuộn cảm có hệ số tự cảm 1mH Tần số dao ... Với mạch dao động hở vùng không gian A quanh dây dẫn có từ trờng biến thi n B quanh dây dẫn có điện trờng biến thi n C Bên tụ điện từ trờng biến thi n D quanh dây dẫn có từ trờng biến thi n điện ... dung C1 với cuộn cảm L tần số dao động mạch f1 = 6kHz; mắc tụ điện có điện dung C2 với cuộn L tần số dao động mạch f2 = 8kHz Khi mắc C1 song song C2 với cuộn L tần số dao động mạch bao nhiêu? A...
 • 8
 • 59
 • 0

On thi TN chuong 3aminaminoaxit

On thi TN chuong 3aminaminoaxit
... anilin, metyl amin, amoniac B amoni clorua, metyl amin, natri hiđroxit C anilin, amoniac, natri hiđroxit D metyl amin, amoniac, natri axetat * Loại anilin * Natri axetat(CH3COONa) làm quì hóa xanh ... phenylamoni clorua, natri phenolat, etanol Số chất dãy phản ứng với NaOH (trong dung dịch) A B C D • Phenol: có tính axit yếu (có t/d NaOH) • Anilin: có tính bazơ yếu (ko t/d NaOH) • phenylamoni ... C-C-COOH NH2 Câu 5: Trong tên gọi đây, tên không phù hợp với chất CH3–CH(NH2)–COOH ? A Axit 2-aminopropanoic B Axit α-aminopropionic C Anilin D Alanin * SGK12-45 Câu 6: Trong chất đây, chất glyxin?...
 • 53
 • 12
 • 0

Chương V-DĐXC-Ôn thi TN & ĐH

Chương V-DĐXC-Ôn thi TN & ĐH
... 43/- C1= , C2= , f=50Hz Khóa K vị trí 4π 16π trị số ampe không đổi pha cường độ dòng π điện biến thi n Tính R L? a 60 Ω ; 100H b 100 Ω ; 0,19H 44/- Cho đoạn mạch hình vẽ: - Khi khóa K vị trí UAB...
 • 9
 • 256
 • 3

TÀI LIỆU ôn THI TN THPT môn LỊCH sử lớp 12 ( chương trình ban cơ bản )

TÀI LIỆU ôn THI TN THPT môn LỊCH sử lớp 12 ( chương trình ban cơ bản )
... Việt Nam: - Chương trình lương thực ( PAM ) - Quỹ nhi đồng ( UNICEF ) - Tổ chức lương thực nơng nghiệp ( FAO ) - Chương trình phát triển ( UNDP ) - Tổ chức văn hố – giáo dục (UNESCO ) - Tổ chức ... (1 /1/2008 – 31 / 12 / 2009 ) Bài LIÊN XƠ VÀ CÁC NƯỚC ĐƠNG ÂU (1 945 – 199 1) – LIÊN BANG NGA (1 991 – 200 0) Liên Xơ từ năm 1945 đến năm 70 (những thành tựu chủ yếu cơng xây dựng CNXH ý nghĩa) a) ... Âu” (EURATOM) “Cộng đồng kinh tế châu Âu” (EEC) - Ngày 1/7/1967, ba tổ chức hợp thành “Cộng đồng châu Âu” (EC) - 07 /12/ 1991: Hiệp ước Ma-a-xtrish ký kết, khẳng định tiến trình hình thành Liên bang...
 • 64
 • 1,287
 • 2

TN chuong este ( on thi TN: LT + BT)(mới)

TN chuong este ( on thi TN: LT + BT)(mới)
... CH3COONa; 14,4 gam C6H5COONa; 11,6 gam C6H5ONa A.4,1 gam CH3COONa; 14,4 gam C6H5COONa; 11,6 gam C6H5Ona A.8,2 gam CH3COONa; 7,2 gam C6H5COONa; 5,8 gam C6H5Ona A.4,1 gam CH3COONa; 14,4 gam C6H5COONa; ... =CHCOOCH3 Câu 76: Este HCOOCH3 phản ứng với dung dịch NaOH ( un nóng), sinh sản phẩm hữu A HCOONa CH3OH B CH3COONa CH3OH C CH3ONa HCOONa D HCOOH CH3ONa Câu 77: Chất béo trieste axit béo với A ... glixerol? A Dầu vừng (mè) B Dầu lạc ( ậu phộng) C Dầu dừa D Dầu luyn Câu 52:Glixerol C3H5(OH)3 có khả tạo lần este (trieste) Nếu đun nóng glixerol với hỗn hợp axit R'COOH R''COOH (có H2SO4 đặc xúc...
 • 14
 • 177
 • 0

Bài soạn on thi tn toan 12 chuong 1

Bài soạn on thi tn toan 12 chuong 1
... ơn tập thi TN THPT NH 2 011 Bài tốn : Các tốn liên quan đến KSHS Bài toán : 1) Viết PTTT với đồ thò ( C ) điểm M0(x0;y0) thuộc ( C ) @ Tính y’=f’(x) @ Tìm x0 , y0 , f’(x0) theo sơ đồ : 1) Biết ... AN PHƯỚC Tài liệu hướng dẫn ơn tập thi TN THPT NH 2 011 * Bình phương hàm số f(x) tính Chú ý : Nếu hình (H) giới hạn đồ thò phải vẽ hình tìm cách tính thích hợp Bài toán : Dựa vào đồ thò biện luận ... nghiệm phân biệt) Bài toán : Biện luận số giao điểm hai đường y = f(x) y = g(x) B1 : PT hoành độ điểm chung : f(x) = g(x) (1) Thu gọn lại B2 : Biện luận *Nếu (1) PT : ax + b = *Nếu (1) PT : ax2 +...
 • 4
 • 165
 • 1

BÀI TẬP ÔN THI TN THPT 12- CHƯƠNG 6

BÀI TẬP ÔN THI TN THPT 12- CHƯƠNG 6
... FeCl3 0, 16 mol Al2(SO4)3 vào dung dịch chứa 0,4 mol H2SO4 dung dịch A Thêm 2 ,6 mol NaOH nguyên chất vào dung dịch A thấy xuất kết tủa B Khối lượng B là: A 0 ,64 gam B 25 ,68 gam C 15 ,60 gam D 41,28 ... dung dịch NaOH dư sinh 0 ,67 2 lít khí H2 (đktc) Các chất hỗn hợp Y khối lượng Y A Al, Al2O3, Fe mY = 2 ,68 gam C Al, Al2O3, Fe, Fe2O3 mY = 2 ,68 gam B Fe2O3, Al2O3, Fe mY = 2 ,68 gam D Al, Al2O3, Fe ... 9 ,65 x109 culông, khối lượng nhôm thu bao nhiêu? A 800kg B 900kg C 700kg D 1000kg 55, Các ion sau có cấu hình 1s22s22p6? A Na+, Ca2+, Al3+ B Na+, Mg2+, Al3+ C K+, Ca2+, Mg2+ D Ca2+, Mg2+, Al3+ 6, ...
 • 6
 • 199
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Các loại dịch truyền sử dụng tại bệnh việnSử dụng kháng sinh trong điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn ở phụ nữ mang thaiTỔNG hợp KIẾN THỨC về CHUYÊN đề SÓNG ÁNH SÁNGQuy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và sự vận dụng quy luật này ở Việt Nam hiện nayNHỮNG mấu TRUYỆN NGẮN ý nghĩa của NEU confessions (1)NHÂN SINH QUAN TRONG MO MƯỜNG hòa BÌNHKinh nghiệm khi thi sát hạch học lái xe ô tô đỗ 100%NGHIÊN cứu sự PHÁT TRIỂN và PHÂN bố NGÀNH THỦY sản ở THÀNH PHỐ hà nội”KỸ NĂNG CHĂM sóc tâm lý học SINH của GIÁO VIÊN TRUNG học cơ sởKỹ năng tự bảo vệ khi tham gia các mạng xã hội của sinh viên trường cao đẳng sư phạm thái bìnhGiải pháp hoàn thiên hoạt động tài trợ Tiền mặt tại MB Ba ĐìnhHoàn thiện công tác Thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại maritime bank CN long biênPhòng ngừa và hạn chế rủi ro của phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp Nam ĐịnhTăng cường quản lý và sd vốn ODA của Cộng Hòa LB đức trong dự án bảo vệ và quản lý tổng hợp cá hệ sinh thái rừng thuộc các tính quảng nam, kon tum và gia laiQUẢN lý HOẠT ĐỘNG dạy học môn TIẾNG ANH tại TRƯỜNG TRUNG cấp văn hóa NGHỆ THUẬT NAM ĐỊNH đáp ỨNG yêu cầu NĂNG lực NGOẠI NGỮVận động và sử dụng ODA của WB cho thành phố Hồ Chí Minhquản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học xã kim thái huyện vụ bản tỉnh nam định theo hướng tiếp cận phát triển năng lực học sinhCÔNG CUỘC xóa đói GIẢM NGHÈO ở HUYỆN THUẬN CHÂU(TỈNH sơn LA) GIAI đoạn 2006 2012HOÀN THIệN CÔNG tác ĐÁNH GIÁ nội bộ tại CÔNG TY PHầN mềm VNPTĐÀO tạo cán bộ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN lực TRONG đại học QUỐC GIA hà nội
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập