On thi TN cacbohidrat

On thi TN cacbohidrat

On thi TN cacbohidrat
... Câu 2: Chất thuộc loại đisaccarit A glucozơ D fructozơ B saccarozơ * Phân loại: - Monosaccarit: Glucozơ, fructozơ - Đisaccarit: saccarozơ - Polisaccarit: tinh bột, xenlulozơ C xenlulozơ ... đồng phân A glucozơ mantozơ B fructozơ glucozơ C fructozơ mantozơ D saccarozơ glucozơ Câu 4: Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2 A C2H5OH C HCOOH * C6H12O6 B CH3COOH D ... ứng tính theo xenlulozơ 90%) Giá trị m A 26,73 B 33,00 C 25,46 D 29,70 * [C6H7O2(OH)3]n  [C6H7O2(ONO2)3]n 162n 297n 16,2 x  x=29,7 Mà H=90% nên m=29,7.90/100=26,73 Câu 23: Cho chất: ancol etylic,...
 • 34
 • 49
 • 0

Đề cương ôn thi TN THPT của Bộ GD & ĐT

Đề cương ôn thi TN THPT của Bộ GD & ĐT
... chất trình hình thành loài Trình bày phương thức hình thành loài đường địa lí, đường lai xa đa bội hóa Phân tích vai trò điều kiện địa lí cách li địa lí vai trò trình đột biến chọn lọc tự nhiên...
 • 3
 • 404
 • 2

Đề cương ôn thi TN THPT của Bộ GD & ĐT

Đề cương ôn thi TN THPT của Bộ GD & ĐT
... quán - Giao thông - Y tế sức khoẻ - Một số ngành khoa học Về đọc hiểu: Đọc hiểu nội dung đoạn văn (khoảng 150-200 từ) thuộc chủ điểm học Về kiến thức ngôn ngữ: Nắm số kiến thức ngôn ngữ yêu cầu ... CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHÂN BAN THÍ ĐIỂM Nắm nội dung kiến thức chương trình lớp 12 theo sách giáo khoa thí điểm Tiếng Anh – 12 (gồm hai sách) Chú trọng vấn đề cụ thể sau: Kĩ Nghe: Nghe ... Kiến thức ngôn ngữ Nắm vững kiến thức yêu cầu chương trình học năm thêm: - Nắm vững cách sử dụng từ: but, although, in spite of, despite, so, however, therefore - Sử dụng mệnh đề (Adverbial...
 • 4
 • 262
 • 1

Đề cương ôn thi TN THPT Của Bộ GD & ĐT (Pháp)

Đề cương ôn thi TN THPT Của Bộ GD & ĐT (Pháp)
... prépositions Về cú pháp câu - Các loại hình câu tiếng Pháp: câu thông báo, câu nghi vấn, câu cầu khiến - Câu đơn, câu phức (với mệnh đề mệnh đề phụ (relative, complétive, circonstancielle) - Câu chủ ... Le nom: giống, số Les déterminants: - Quán từ (xác định, không xác định, phận, rút gọn) - Tính từ sở hữu, tính từ để trỏ, tính từ không xác định Les adjectifs qualificatifs: giống, số Les verbes: ... quan hệ logíc (relations logiques), nguyên nhân, kết ) đề cập đến chương trình sách giáo khoa tương ứng 11 Loại văn bản: Văn mang tính thông báo, kể chuyện, miêu tả KĨ NĂNG Nghe hiểu Đối với chương...
 • 5
 • 201
 • 0

Đề cương ôn thi TN THPT của Bộ GD & ĐT

Đề cương ôn thi TN THPT của Bộ GD & ĐT
... số lượng dạng thức đề thi − Theo quy định hành, Làm văn có hai đề thi Học sinh chọn hai đề làm thời gian 150 phút − Mỗi đề thi bao gồm hai ba câu; đề thi có câu - Trong đề thi có câu chủ yếu ... hoàn thi n viết II Về số lượng dạng thức đề thi − Theo quy định hành, môn Làm văn có hai đề thi Học sinh chọn hai đề làm thời gian 150 phút − Mỗi đề thi bao gồm hai phần Một phần kiểm tra theo ... vận dụng kiến thức Dưới xin giới thi u đề thi tốt nghiệp THPT môn Làm văn để làm ví dụ: ĐỀ Câu (2 điểm): Enxa Tơriôlê có vai trò đời nghiệp sáng tác Lui Aragông ? Câu (8 điểm): Anh chị phân tích...
 • 10
 • 261
 • 0

Đề cương ôn thi TN THPT của Bộ GD & ĐT

Đề cương ôn thi TN THPT của Bộ GD & ĐT
... VIII HOÁ HỌC VÀ VẤN ĐỀ KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG Hoá học vấn đề phát triển kinh tế (năng lượng nhiên liệu, nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp sản xuất vật liệu) Hoá học vấn đề xã hội (lương ... niken, kẽm, thi c, chì (vị trí, tính chất ứng dụng) X HOÁ HỌC VÀ VẤN ĐỀ KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG Hoá học vấn đề phát triển kinh tế (năng lượng nhiên liệu, nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp ... kẽm, thi c, chì Chương VII PHÂN TÍCH HOÁ HỌC Nhận biết số ion vô dung dịch: Nhận biết số hợp chất hữu cơ: Ancol, anđehit, axit cacboxylic, glucozơ, tinh bột − Nhận biết số lọ hoá chất không nhãn...
 • 12
 • 218
 • 0

Đề cương ôn thi TN THPT của Bộ GD & ĐT (đầy đủ các ban và KPB)

Đề cương ôn thi TN THPT của Bộ GD & ĐT (đầy đủ các ban và KPB)
... trúc Các dạng đột biến cấu trúc NST Cơ chế phát sinh hậu dạng Cơ chế phát sinh thể dị bội Hậu qủa thể dị bội NST giới tính người Đặc điểm người bị hội chứng Đao Cơ chế phát sinh đặc điểm thể đa bội ... việc quản lÝ tài nguyên thi n nhiên II NHỮNG KĨ NĂNG CƠ BẢN Kỹ vận dụng vào thực tiễn Kỹ học tập: HS thành thạo kĩ học tập đặc biệt kĩ tự học (biết thu thập, xử lí thông tin, lập bảng biểu, vẽ ... dụng vào thực tiễn Kỹ học tập: HS thành thạo kĩ học tập đặc biệt kĩ tự học (biết thu thập, xử lí thông tin, lập bảng biểu, vẽ đồ thị, làm việc cá nhân hay làm việc theo nhóm, làm báo cáo) BAN...
 • 8
 • 287
 • 0

Ôn thi tn THPT (KPB - 08 CñA VÂN - THD HP)

Ôn thi tn THPT (KPB - 08 CñA VÂN - THD HP)
... žÞø>…ơëuŽ·Ø]Đ‹M\WªXO•´_‹ÜÈüv - 5U¡–â2TPžãỈ(Ỉ¶iỈÝléYͯĨJè‘ó°¼ûË> Ị Ĩ“ÉY®m{6Û¶…¢ðơƒ¼¿=Ơ@µ”´ỉ˜×§pžK-»pið¼iQbzV6o{\ Õ VF·mW`T•}™¶ü[×\¬ïÏ7 - èJõ6Ỵ½¿âkB’Ë­ỵ«œ ²›œ¶?ỵ11*¬a j®1ìư™º×ƒ¥Enỉ|þ+þF-UoCB¹´üm{eþ–÷ÛĨ·7Ư†ÛÏ5í®ïœ·)ž²þ˜ÜG¾ỊÃÂÇkµ¹ÝWCcÜŽåßšzƯëỉK ... Sheet1 Ơ7¡·žA’|FĨ)ÿ€ỉR4­ì”âLÇ ¤™Ì"i1 -$ Dè)¸^cˆe%Ỵa:{Wư´7€d“éÌ–žßi “uŽ2h±²IŽäIÐcd“ÚÍÞ ¬â - kqHỵiÀÝRVỵ`“ ºzû_…­Š°N»‘E-ỴHÍy„8»8 Ỉ“»”3º½f ;- ZÐc¶d»̹ỵÕêÛ–zÈtõb…¶Š¿ơ[ỵơ/~/—²°Ø¡ ... Đy…™Âzu˜½® ÛW¯ëv ]- ^ kKỉ\/âÏ°’܈Ý+ÉØ€³ˆ1íó -" Zâ‰òs[§Wò¨.T÷Þ¤Ž´Â =ÀWÁ€2q}...
 • 12
 • 196
 • 0

TAI LIEU ON THI TN THPT LICH SU

TAI LIEU ON THI TN THPT LICH SU
... Trang Phan Trọng Sơn - Trường THPT Lê Lợi - Phú n Tài liệu ơn thi TN THPT - Lịch sử + Khơi nguồn thúc đẩy đời ba trào lưu CM: phong trào xây dựng CNXH; phong trào GPDT; phong trào đấu tranh công nhân ... Phan Trọng Sơn - Trường THPT Lê Lợi - Phú n Tài liệu ơn thi TN THPT - Lịch sử + Trong công nghiệp, ý khai khoáng, khai thác than Nhiều công ty than đời Hạ Long, Đông Triều, Uông Bí chúng ... lược CM nước thuộc đòa; mối quan hệ phong trào công nhân Trang Phan Trọng Sơn - Trường THPT Lê Lợi - Phú n Tài liệu ơn thi TN THPT - Lịch sử nước đế quốc với phong trào CM nước thuộc đòa; vai trò...
 • 83
 • 350
 • 4

Đề Cương ôn thi TN 12-PT mũ, PT Logarit

Đề Cương ôn thi TN 12-PT mũ, PT Logarit
... Vấn đề 3: Khảo sát biến thien vẽ đồ thò hàm số Bài 14 − a) y = x-4/3 b) y = x3 c) y = (1 − x) d) y = x 4/3 e) y = x -3 f) y = (1 − x ) Bài 3: LOGARIT Vấn đề 1: phép tính logarit Bài 15 Tính logarit ... > a2 + b2 = 7ab chứng minh: log Bài 4: HÀM SỐ MŨ HÀM SỐ LOGARIT Trường THPT Phù Lưu Tài liệu ôn thi tốt nghiệp năm học 2008 – 2009 Vấn đề 1: tìm tập xác đònh hàm số Bài 21: tìm tập xác đònh hàm ...  ÷  ÷ 27   Trường THPT Phù Lưu I = log16 (2 2) Tài liệu ôn thi tốt nghiệp năm học 2008 – 2009 J= log 0,5 (4) 25 L = log (a a ) K = log a3 a a Bài 16 : Tính luỹ thừa logarit số A = 4log2 B...
 • 6
 • 343
 • 4

Ôn thi TN, ĐH

Ôn thi TN, ĐH
... đế Đông dơng sau đổi thành mặt trận dchủ Đông dơng *lực lợng tham gia -30-31 công nhân nông dân địa bàn chủ yếu nông thôn, thành thị chủ yếu nhà máy, xí nghiệp lớn -36-39 đông đảo hơn, không ... đ/tr công nhân nông dân nhân ngày qtế lao động 1/5/30 ptrào có kết hợp rộng lớn thành phố nông thôn, công nhân nông dân Từ 8/30 nhiều đ/tr nổ vinh-bến thuỷ (1/8/30) mở đầu thời kì đ/tr liệt nông ... +Thành lập phủ công, nông, binh quân đội công nông -ở phần sách lợc: Đảng ta rõ vị trí, vai trò gc XH Việt Nam mqhệ CM Việt Nam với CMVSTG Đảng rõ gc công nhân lực lợng CM, công nông, CM muốn thắng...
 • 42
 • 231
 • 0

Kế hoạch ôn thi TN 12

Kế hoạch ôn thi TN 12
... III.Văn học Pháp: 1.Enxa ngồi trớc gơng_Aragông-1946 -Hs ôn tập củng cố kiến thức tác giả Aragông: Cuộc đời nghiệp Chú ý đến vai trò En xa đời thơ Aragông -Hs ôn tập, củng cố kiến thức thơ: Hoàn cảnh ... Tuỳ bút Ngời kái đò sông Đà: Hoàn cảnh sáng tác, giá trị nội dung nghệ thuật Tp (Chú ý: Nhân vật sông Đà ngời lái đò sông Đà, thể Phong cách tùy bút NT TP) tiết tiết -Hs ôn tập, củng cố kiến ... thơ Bên sông Đuống: Hoàn cảnh sáng tác, giá trị nội dung nghệ thuật thơ Hs nhận diện đợc tình yêu quê hơng đấtt nớc tác giả thông qua hình ảnh Sông Đuống xa nayKinh Bắc xa tiết -Hs ôn tập, củng...
 • 6
 • 231
 • 0

đề cương ôn thi TN THPT

đề cương ôn thi TN THPT
... parabol y2 = 4x kẻ từ M1( ; 1) , M2( ; - 3) có hai tiếp tuyến vuông goc với CHỦ ĐỀ V - 12 - GV:Phan Đăng Phi PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN Bài 1: Viết tọa độ vectơ sau : → → → → → → → a = ... minh MN vuông góc với AC’ b) Chứng minh AC’ vuông góc với mặt phẳng (A’BD) c) Tính góc MN CC’ Bài 15 : Viết phương trình tổng quát mặt phẳng ( α ) trườnghợp sau: a) (α) qua A (1; 0; ) vuông góc ... , B(-1 ; ; 7) vuông góc với mặt phẳng (α) : 2x –3y + z –7 = b) Đi qua M(0 ; ; -1) , song song với trục Ox vuông góc với mặt phẳng (β ) : x – y + z = c) Đi qua N(-3 ; ; 1) vuông góc với hai mặt...
 • 21
 • 260
 • 0

Bộ đề ôn thi TN của Trường THPT TXQT

Bộ đề ôn thi TN của Trường THPT TXQT
... vuông góc với đờng thẳng (d1): x + y = z + = x +1 y z + = = cắt đờng thẳng (d2) 1 x + = b Viết phơng trình hình chiếu vuông góc đờng thẳng x y +1 z = = lên mặt phẳng toạ độ Bài 4: Trong không ... Trong không gian oxyz cho tứ diện ABCD có A (4, 1, 4), B (3, 3, 1), C( 1, 5, 5,), D (1, 1, 1) a Tìm hình chiếu vuông góc D lên mặt phẳng (ABC) tính VABCD b Lập phơng trình tham số đờng vuông góc ... phẳng ( ), ( ) Bài 4: Với chữ số 0, 1, 2, 3, 4, thành lập đợc số, số gồm chữ số khác thi t phải có mặt chữ số Đề 8: Bài 1: Cho hàm số y = x (3 x)2 (C) a Khảo sát hàm số b Tính diện tích hình phẳng...
 • 6
 • 301
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Đề cương ôn thi môn Truyền động và điều khiển CNCBT hóa phân tích BKHN phần Phức chất (có đáp án)Ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám đánh giá xói mòn đất trên địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Vận dụng phương pháp nêu vấn đề và sử dụng tình huống trong dạy học lý luận chính trị tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tạo cây đậu xanh chuyển gen có khả năng kháng mọt (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 2020 (LV thạc sĩ)Kinh tế, văn hóa huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái nửa đầu thế kỉ XIX (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh (2001 2015) (LV thạc sĩ)Đánh giá đặc điểm, điều kiện môi trường sinh thái vùng bán ngập lòng hồ thủy điện Sơn La (LV thạc sĩ)Đẩy mạnh công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ (LV thạc sĩ)VÙNG ĐẤT AN GIANG THỜI KỲ 1757-1867Nghệ thuật tiểu thuyết của hồ anh thái qua đức phật, nàng savitri và tôiĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp kiểm soát, xử lý các nguồn nước thải trước khi xả thải vào sông lô, đoạn qua thành phố tuyên quangNghiên cứu tính đa dạng các loài thực vật quý hiếm tại khu bảo tồn thiên nhiên núi phia oắc phia đén huyện nguyên bình tỉnh cao bằngNghiên cứu chọn tạo giống lạc kháng bệnh đốm muộn bằng chỉ thị phân tửVăn học dân gian dân tộc thái ở mai châuNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ của hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn trên địa bàn tỉnh bắc giang, biện pháp phòng chốngLearning guides in speaking english in in class and out of class activities for vietnamese freshman students in the thai nguyen university systemPhát triển tư duy thuật giải cho học sinh THPT tỉnh hà giang trong dạy học nội dung phương trình lượng giác
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập