Triển khai công nghệ chuyển mạch nhãn MPLS, VPN

Công nghệ chuyển mạch nhãn MPLS

Công nghệ chuyển mạch nhãn MPLS
... thông tin nhãn Mi n MPLS (MPLS Domain) Mi n MPLS m t t p h p nút m ng th c hi n ho t ñ ng ñ nh n chuy n ti p MPLS M t mi n MPLS thư ng ñư c qu n lý ñi u n b i m t nhà qu n tr Mi n MPLS ñư c ... n m ch l p hai MPLS ho t ñ ng lõi c a m ng IP Các Router lõi ph i enable MPLS t ng giao ti p Nhãn ñư c g n thêm vào gói IP gói ñi vào m ng MPLS Nhãn ñư c tách gói kh i m ng MPLS Nhãn (Label) ñư ... hai S d ng nhãn trình g i gói sau ñã thi t l p ñư ng ñi MPLS t p trung vào trình hoán ñ i nhãn (Label Swapping) M t nh ng th m nh c a n trúc MPLS t ñ nh nghĩa ch ng nhãn (Label Stack) - Công th...
 • 16
 • 149
 • 0

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH NHÃN MPLS VÀ ĐỀ XUẤT CÁC KIẾN NGHỊ ÁP DỤNG TRONG MẠNG THẾ HỆ SAU NGN CỦA TỔNG CÔNG TY

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH NHÃN MPLS VÀ ĐỀ XUẤT CÁC KIẾN NGHỊ ÁP DỤNG TRONG MẠNG THẾ HỆ SAU NGN CỦA TỔNG CÔNG TY
... thiện cách rõ rệt Đề tài nhằm mục tiêu tìm hiểu, nghiên cứu đón đầu công nghệ chuyển mạch áp dụng mạng hệ sau Đây nhu cầu cấp thiết Việt nam Báo cáo đề tài: 2001, Phòng NCKT Chuyển mạch, Viện KHKT ... xây dựng mạng trục, mạng truy nhập cho dịch vụ sở công nghệ gói Đề tài góp phần giải số vấn đề mặt công nghệ định triển khai MPLS mạng hệ Việt nam Báo cáo trình bày vấn đề đề tài cần đề cập ... Chỉ vài tháng sau Ipsion thông báo công nghệ chuyển mạch IP, Cisco phổ biến công nghệ chuyển mạch thẻ Mô hình khác nhiều so với hai công nghệ Ví dụ, không sử dụng điều khiển luồng sử dụng phương...
 • 115
 • 263
 • 0

Nghiên cứu công nghệ chuyển mạch nhãn MPLS và đề xuất các kiến nghị áp dụng trong mạng thế hệ sau NGN của tổng công ty

Nghiên cứu công nghệ chuyển mạch nhãn MPLS và đề xuất các kiến nghị áp dụng trong mạng thế hệ sau NGN của tổng công ty
... dịch vụ sở công nghệ gói Đề tài góp phần giải số vấn đề mặt công nghệ định triển khai MPLS mạng hệ Việt nam Báo cáo trình bày vấn đề đề tài cần đề cập đến bao gồm: Cơ sở công nghệ, trình hình ... vài tháng sau Ipsion thông báo công nghệ chuyển mạch IP, Cisco phổ biến công nghệ chuyển mạch thẻ Mô hình khác nhiều so với hai công nghệ Ví dụ, không sử dụng điều khiển luồng nhng sử dụng phơng ... Các công nghệ sử dụng máy chủ để chuyển đổi địa nhng không tận dụng đợc khả đảm bảo chất lợng dịch vụ ATM Công nghệ MPLS (Multiprotocol label switching) kết phát triển nhiều công nghệ chuyển mạch...
 • 95
 • 328
 • 0

Tài liệu Báo cáo: Nghiên cứu công nghệ chuyển mạch nhãn MPLS và đề xuất các kiến nghị áp dụng trong mạng thế hệ sau NGN của Tổng công ty doc

Tài liệu Báo cáo: Nghiên cứu công nghệ chuyển mạch nhãn MPLS và đề xuất các kiến nghị áp dụng trong mạng thế hệ sau NGN của Tổng công ty doc
... dịch vụ sở công nghệ gói Đề tài góp phần giải số vấn đề mặt công nghệ định triển khai MPLS mạng hệ Việt nam Báo cáo trình bày vấn đề đề tài cần đề cập đến bao gồm:  Cơ sở công nghệ, trình ... Chỉ vài tháng sau Ipsion thông báo công nghệ chuyển mạch IP, Cisco phổ biến công nghệ chuyển mạch thẻ Mô hình khác nhiều so với hai công nghệ Ví dụ, không sử dụng điều khiển luồng sử dụng phương ... RSVP-TE Extensions Báo cáo đề tài: 2001, Phòng NCKT Chuyển mạch, Viện KHKT Bưu Điện 14 Ch¬ng II CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH MPLS II.1 Các thành phần MPLS II.1.1 Các khái niệm MPLS Nhãn: Label Nhãn thực thể...
 • 100
 • 334
 • 1

Tài liệu Báo cáo đề tài : NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH NHÃN MPLS VÀ ĐỀ XUẤT CÁC KIẾN NGHỊ ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ MPLS TRONG MẠNG THẾ HỆ MỚI NGN CỦA TỔNG CÔNG TY ppt

Tài liệu Báo cáo đề tài : NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH NHÃN MPLS VÀ ĐỀ XUẤT CÁC KIẾN NGHỊ ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ MPLS TRONG MẠNG THẾ HỆ MỚI NGN CỦA TỔNG CÔNG TY ppt
... khú m rng Trong phng thc lai ghộp, IPOA s khụng th m bo v cht lng dch v QoS Báo cáo đề tài: 2001, Phòng NCKT Chuyển mạch, Viện KHKT Bu Điện Báo cáo đề tài: 2001, Phòng NCKT Chuyển mạch, Viện ... Chơng IV Gii phỏp MPLS ca mt s hóng .58 Chơng V Khuyn ngh v kh nng ng dng cụng ngh MPLS mng NGN ca Tng cụng ty BCVT Vit nam 58 Báo cáo đề tài: 2001, Phòng NCKT Chuyển mạch, Viện KHKT Bu ... VI Kt lun v khuyn ngh 58 Báo cáo đề tài: 2001, Phòng NCKT Chuyển mạch, Viện KHKT Bu Điện LI GII THIU T VIT TT Chng 1: C s cụng ngh MPLS I.1 Lch s phỏt trin MPLS Cisco phỏt hnh n bn u tiờn...
 • 58
 • 332
 • 0

Tài liệu Đề tài nghiên cứu: "Tìm hiểu công nghệ chuyển mạch nhãn MPLS" pptx

Tài liệu Đề tài nghiên cứu:
... Hoán ñ i nhãn (Label Swapping) Hoán ñ i nhãn cách dùng th t c ñ chuy n ti p gói ð chuy n ti p gói có nhãn, LSR ki m tra nhãn ñ nh ngăn x p dùng ánh x ILM (Incoming Label Map) ñ ánh x nhãn t i ... ñ i nhãn (Label Swapping) M t nh ng th m nh c a n trúc MPLS t ñ nh nghĩa ch ng nhãn (Label Stack) - Công th c ñ gán nhãn gói tin là: Network Layer Packet + MPLS Label Stack - Không gian nhãn ... MPLS t ng giao ti p Nhãn ñư c g n thêm vào gói IP gói ñi vào m ng MPLS Nhãn ñư c tách gói kh i m ng MPLS Nhãn (Label) ñư c chèn vào gi a header l p ba header l p hai S d ng nhãn trình g i gói...
 • 17
 • 267
 • 0

nghiên cứu công nghệ chuyển mạch nhãn mpls trong mạng thế hệ sau ngn

nghiên cứu công nghệ chuyển mạch nhãn mpls trong mạng thế hệ sau ngn
... tổ chức mạng hệ sau Bắt nguồn từ phát triển công nghệ thông tin, công nghệ chuyển mạch gói công nghệ truyền dẫn băng rộng ta đònh nghóa mạng hệ sau NGN sau : Mạng viễn thông hệ sau NGN mạng có ... Công nghệ chuyển mạch tảng Trong công nghệ chuyển mạch nay, IP ATM quan tâm đặc biệt tính riêng chúng Các phần sau tóm lược số điểm loại công nghệ công nghệ cho chuyển mạch IP MPLS Công nghệ chuyển ... II CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH NHÃN - MPLS TRONG MẠNG VIỄN THÔNG THẾ HỆ SAU - NGN .43 Chương : XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH 43 I Xu hướng phát triển 43 II Công nghệ chuyển...
 • 125
 • 89
 • 0

công nghệ chuyển mạch nhãn – mpls

công nghệ chuyển mạch nhãn – mpls
... triển công nghệ mạng, công nghệ chuyển mạch tiến thêm bước Công nghệ chuyển mạch gói thay công nghệ chuyển mạch kênh, tương lai chiếm vị trí độc tôn mạng NGN Do phân lớp mạng phong phú công nghệ ... khoá 44 CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH NHÃN MPLS CHƯƠNG I NGHIÊN CỨU CƠ SỞ CÔNG NGHỆ MPLS I.1 ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN Ý tưởng MPLS đưa hãng Ipsilon, hãng nhỏ công nghệ thông tin triển lãm công nghệ thông ... nghiệp khoá 44 CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH NHÃN MPLS Công nghệ MPLS (Multiprotocol label switching) kết phát triển nhiều công nghệ chuyển mạch IP (IP switching) sử dụng chế hoán đổi nhãn ATM để tăng...
 • 120
 • 121
 • 0

đồ án tốt nghiệp nghiên cứu công nghệ chuyển mạch nhãn mpls và đề xuất các kiến nghị áp dụng công nghệ mpls trong mạng thế hệ mới ngn của tổng công ty

đồ án tốt nghiệp nghiên cứu công nghệ chuyển mạch nhãn mpls và đề xuất các kiến nghị áp dụng công nghệ mpls trong mạng thế hệ mới ngn của tổng công ty
... cấp giải pháp hợp lý để giải tồn Chuyển mạch nhãn hiểu khải niệm chung cho tất công nghệ chuyển mạch nhãn có Những công nghệ thực dựa sở mà MPLS hình thành Khái niệm chuyển mạch nhãn xuất phát ... chuyển mạch thẻ, chúng có nhiều điểm khác biệt Các công ty lớn khác công nghiệp, Nortel, sử dụng chúng sản phẩm VNS chuyển mạch nhãn Có thể thấy nghiên cứu chuyển mạch nhãn nhận ý rộng rãi công nghiệp ... Nhóm làm việc MPLS chịu trách nhiệm chuẩn hoá công nghệ sở cho sử dụng chuyển mạch nhãn cho việc thi hành đường chuyển mạch nhãn loại công nghệ lớp liên kết, Frame Relay, ATM công nghệ LAN (Ethernet,...
 • 71
 • 152
 • 0

Báo cáo đề tài NGHIÊN cứu CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH NHÃN MPLS và đề XUẤT các KIẾN NGHỊ áp DỤNG CÔNG NGHỆ MPLS TRONG MẠNG THẾ hệ mới NGN của TỔNG CÔNG TY

Báo cáo đề tài  NGHIÊN cứu CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH NHÃN MPLS và đề XUẤT các KIẾN NGHỊ áp DỤNG CÔNG NGHỆ MPLS TRONG MẠNG THẾ hệ mới NGN của TỔNG CÔNG TY
... khú m rng Trong phng thc lai ghộp, IPOA s khụng th m bo v cht lng dch v QoS Báo cáo đề tài: 2001, Phòng NCKT Chuyển mạch, Viện KHKT Bu Điện Báo cáo đề tài: 2001, Phòng NCKT Chuyển mạch, Viện ... phỏp MPLS ca mt s hóng 57 Chơng V Khuyn ngh v kh nng ng dng cụng ngh MPLS mng NGN ca Tng cụng ty BCVT Vit nam 57 Chơng VI Kt lun v khuyn ngh .57 Báo cáo đề tài: 2001, Phòng NCKT Chuyển ... Relay QoS, v.v ) ch khụng phi l MPLS QoS Báo cáo đề tài: 2001, Phòng NCKT Chuyển mạch, Viện KHKT Bu Điện 36 Cung khụng th núi rng MPLS khụng cú vai trũ IP QoS Th nhõt, MPLS cú th giỳp nh cung cp a...
 • 57
 • 25
 • 0

công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức, về chất lượng dịch vụ và việc triển khai, hỗ trợ chất lượng dịch vụ trong mạng mpls

công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức, về chất lượng dịch vụ và việc triển khai, hỗ trợ chất lượng dịch vụ trong mạng mpls
... nhãn đa giao thức, chất lượng dịch vụ việc triển khai, hỗ trợ chất lượng dịch vụ mạng MPLS (Multi Protocol Labed Switching) 3 Chương CHUYỂN MẠCH NHÃN ĐA GIAO THỨC MPLS 1.1 TỔNG QUAN VỀ CHUYỂN MẠCH ... 2.5 CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG MPLS Chuyển mạch nhãn đa giao thức thường xuyên đề cập tới chủ yếu xung quanh vấn đề công nghệ, chất lượng dịch vụ (QoS) lưu lượng (TE) cho mạng chuyển mạch gói Trong ... điều khiển chất lượng dịch vụ thu lưu lượng chuyển qua mạng Định nghĩa chủ động Bernet chất lượng dịch vụ mạng “ Khả điều khiển trình xử lý lưu lượng mạng để mạng gặp đòi hỏi dịch vụ ứng dụng...
 • 85
 • 187
 • 0

CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH NHÃN ĐA GIAO THỨC MPLS.doc

CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH NHÃN ĐA GIAO THỨC MPLS.doc
... lý Chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS ATM Diễn đàn chuyển mạch đa dịch vụ Mạng hệ sau Phơng thức gửi chuyển tiếp gói tin dán nhãn Giao thức phân tích địa nút Nhận dạng giao thức lớp mạng Giao ... nghiệp đại học Chơng 1: Tổng quan công nghệ MPLS Chơng 1: TổNG quaN Về Công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS 1.1 Khái niệm chuyển mạch nhãn Khái niệm chuyển mạch nhãn tơng đối đơn giản Để hình ... án tốt nghiệp đại học Chơng 1: Tổng quan công nghệ MPLS 1.2 Tổng quan công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức 1.2.1 Các đặc điểm công nghệ MPLS MPLS công nghệ tích hợp tốt khả để phân phát gói...
 • 65
 • 2,698
 • 30

TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH NHÃN ĐA GIAO THỨC MPLS

TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH NHÃN ĐA GIAO THỨC MPLS
... súng quang l nhng phỏt trin mi nht Cỏc n lc ny c gi l GMPLS (Generalized MPLS ) Nhúm lm vic MPLS a danh sỏch vi bc yờu cu xỏc nh MPLS ú l: MPLS phi lm vic vi hu ht cỏc cụng ngh liờn kt d liu MPLS ... vi cỏc giao thc nh tuyn lp mng v cỏc cụng ngh Internet cú liờn quan khỏc MPLS cn hot ng mt cỏch c lp vi cỏc giao thc nh tuyn MPLS phi h tr mi kh nng chuyn tip ca bt k nhón cho trc no MPLS phi ... ngh QoS ( nh l giao thc RSVP) (QoS l mt nhng ng dng quan trng nht ca MPLS, MPLS QoS s cú th mang li nhiu li ớch cho mng th h sau) Ch cỏc giao thc tiờu chun cho phộp cỏc host s dng MPLS 1.2.2 Cỏch...
 • 17
 • 567
 • 5

giới thiệu công nghệ chuyển mạch nhãn đa phương giao thức mpls

giới thiệu công nghệ chuyển mạch nhãn đa phương giao thức mpls
... miền MPLS gắn hai loại nhãn, bao gồm nhãn MPLS thị đường dẫn chuyển mạch LSP nhãn thị định tuyến /chuyển tiếp ảo VRF Ngăn xếp nhãn thiết lập để chứa nhãn Các định tuyến P nhà cung cấp xử lý nhãn ... : Tổng Quan Về MPLS đương chuyển tiếp FEC, sau nhãn ánh xạ vào FEC Một giao thức phân bổ nhãn LDP xác định chức để ấn định phân bổ ràng buộc FEC /nhãn cho định tuyến chuyển mạch nhãn LSR Khi LDP ... miền MPLS, chuyển tiếp gói tin đi, router cần truy cập đến bảng chuyển tiếp lần chế chuyển mạch MPLS dựa vào giá trị nhãn tham chiếu trực tiếp đến bảng chuyển tiếp, sau thực chuyển tiếp dựa vào nhãn...
 • 39
 • 164
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: công nghệ chuyển mạch nhãn mplscông nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức mplscông nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức mpls doccông nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức mpls và ứng dụng trong mạng riêng ảo vpnlcông nghệ chuyển mạch nhãn mplscông nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thứcQuick study academic chem lab basics 600dpiQuick study academic electronics part 2 600dpiQuick study academic english composition and style 600dpiQuick study academic chemistry periodic table advanced 600dpiQuick study academic algebra part 1 600dpiQuick study academic algebraic equations 600dpiCác nhân tố ảnh hưởng tới việc áp dụng thực hành nông nghiệp tốt của các cơ sở sản xuất rau ở Việt Nam (2)Phần mềm hỗ trợ giảng dạy và học tập trên nền tảng AndroidQuản lý nhân lực tại Cục Thống kê Tỉnh Hà NamQuản lý phát triển chương trình hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại trường tiểu học Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố Hà NộiQuản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) – Chi nhánh Hà TĩnhQuản lý rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại NHTMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Hà TĩnhQuản lý tài chính tại Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Nguyễn NgọcQuản lý thu thuế xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan TP. Hà NộiQuản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ AnQuản lý thuế giá trị gia tăng tại Chi cục thuế quận Cầu Giấy, thành phố Hà NộiQuản lý thuế Thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh Thái NguyênThẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt NamThe effects of using collocations in teaching English vocabulary for 11th – grade students at Son Tay high schoolPháp luật về cho vay và các biện pháp đảm bảo an toàn trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại ở Việt Nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập