Danh phap huu co p2

Danh phap huu co p2

Danh phap huu co p2
... gốc co tên được dùng không co nhóm thê và chỉ co nhóm thê vòng c Các gốc co tên chỉ được dùng không co nhóm thê HIĐROCACBON THƠM Nhóm (hay gốc) hiđrocacbon thơm a Các gốc co ... thơm b Các gốc co tên được dùng không co nhóm thê và chỉ co nhóm thê vòng HIĐROCACBON THƠM Nhóm (hay gốc) hiđrocacbon thơm c Các gốc co tên chỉ được dùng không co nhóm thê ... được dùng không co hoăêc co nhóm thê bất kì vị trí nào Đó là benzen và 20 aren đa vòng ngưng tụ HIĐROCACBON THƠM b Các tên được dùng không co nhóm thê và chỉ co nhóm thê dạng...
 • 102
 • 24
 • 0

Danh pháp hữu - P17

Danh pháp hữu cơ - P17
... : Luyện thi ĐH đảm bảo 2011 môn Hóa học – thầy Sơn Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt -4 - ... Cr(OH)2 có tính bazơ; Cr2O3, Cr(OH)3 có tính lưỡng tính; C Cr2+, Cr3+ có tính trung tính; Cr(OH) 4- có tính bazơ D Cr(OH)2, Cr(OH)3, bị nhiệt phân Câu 17 Thêm 0,02 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,01 ... 2,06 gam Câu 18 Lượng Cl2 NaOH tương ứng sử dụng để oxi hóa hoàn hoàn 0,01 mol CrCl3 thành CrO4 2- là: A 0,015 mol 0,08 mol C 0,015 mol 0,10 mol B 0,030 mol 0,16 mol D 0,030 mol 0,14 mol Câu 19...
 • 4
 • 341
 • 1

Danh pháp hữu - P19

Danh pháp hữu cơ - P19
... −0,13 V ; = +0,34V Trong pin sau đây, pin có suất điện động chuẩn lớn ? A Pin Zn-Cu B Pin Zn-Pb C Pin Al-Zn D Pin Pb-Cu Câu 16 : Một vật sắt tráng thiếc (đó xước sâu tới lớp sắt) ti ếp xúc với môi ... axit, số c ặp kim lo ại Fe b ị phá huỷ trước A B C D Câu 20: Cho hợp kim sau: Cu-Fe (I) ; Zn-Fe (II) ; Fe-C (III) ; Sn-Fe (IV) Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thí hợp kim mà Fe bị ăn mòn ... Câu 23: Tiến hành bốn thí nghiệm sau: - (1): Nhúng Fe vào dung dịch FeCl3 ; - (2): Nhỳng Fe vào dung dịch CuSO4 ; - (3): Nhúng Cu vào dung dịch FeCl3 ; - (4): Cho Fe tiếp xúc với Cu nhúng vào...
 • 4
 • 227
 • 0

Danh pháp hữu - P22

Danh pháp hữu cơ - P22
... hợp A B C D Câu 19: Tơ nilon-6,6 điều chế phản ứng trùng ngưng A HOOC-[CH2]2-CH(NH2)-COOH B HOOC-[CH2]4-COOH HO-[CH2]2-OH C HOOC-[CH2]4-COOH H2N-[CH2]6-NH2 D H2N-[CH2]5-COOH Câu 20: Nhóm vật liệu ... Câu 16: Trong số loại tơ sau: (1) (–NH-[CH2]6-CO–)n ; (2) (–NH-[CH2]6-NH-OC-[CH2]4-CO–)n (3) (–NH-[CH2]5-CO–)n ; (4) (C6H7O2[OOC-CH3]3)n Tơ capron, tơ nilon-6,6 tơ enang có công thức A (4), (1), ... HOOC[CH2]5COOH D HO-CH2-CH2-OH HOOC-C6H 4- COOH Câu 14: Dãy gồm chất dùng để tổng hợp cao su buna-N A CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2 C CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh B CH2=CH-CH=CH2, CH2=CH-CN D CH2=CH-CH= CH2,...
 • 5
 • 312
 • 0

Danh phap hữu

Danh phap hữu cơ
... DANH PHÁP HỢP CHẤT HỮU CƠ I Phân loại chung về danh pháp hợp chất hữu Danh pháp hệ thống Danh pháp thường Danh pháp nửa hệ thống hay danh pháp nửa thông thường DANH ... móc vuông DANH PHÁP HỢP CHẤT HỮU CƠ IV Tiền tố, hiđrua nền và nhóm đặc trưng Tiền tố Hiđrua nền Nhóm đặc trưng DANH PHÁP HỢP CHẤT HỮU CƠ V Quy tắc gọi tên theo danh pháp ... nói lên hiđrocacbon no) Do đó ta có tên hex(a)+an =hexan DANH PHÁP THƯỜNG Danh pháp thường hay danh pháp thông thường là loại danh pháp được hình thành dựa theo nguồn gốc tìm...
 • 52
 • 277
 • 2

Danh pháp hữu 2

Danh pháp hữu cơ 2
... tên nhóm theo danh pháp thay thế NHÓM HAY GỐC HIĐROCACBON NO HOÁ TRỊ VD1 CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 Pentan CH3-CH2-CH2-CH2-CH2- Pentyl CH3-CH2-CH2-CH-CH3 1-metylbutyl CH3-CH2-CH-CH2-CH3 1-etylpropyl ... CH3-CH2 -C - CH2-CH-CH2-CH2-CH2-CH3 CH3 CH2-CH2-CH2 -CH3 5-Butyl-3,3-đimetylnonan HIĐROCACBON NO MẠCH NHÁNH CH(CH3 )2 CH3-CH2 -CH - C - CH2-CH2 - CH3 CH3-CH2 CH(CH3 )2 3-Etyl-4,4-bis(1-metyletyl)heptan ... nhóm hoá trị một sau đây: (CH3)2CH- Isopropyl (CH3)2CH-CH2- Isobutyl CH3CH2CH(CH3)- sec-Butyl (CH3)2CHCH2CH2- Isopentyl CH3CH2-C(CH3 )2- tert-Pentyl (CH3)3C-CH2- Neopentyl (CH ) C- tert-Butyl...
 • 102
 • 280
 • 1

Công thức danh pháp hữu

Công thức danh pháp hữu cơ
... CH3 Bis(2-clo-3-butyl) ete Cl CH3 Danh pháp trao đổi Các poliete mạch thẳng lớn hoặc bằng phân tử hợp chất dihidroxi dãy béo được gọi tên theo danh pháp trao đổi Tên gọi = local ... Anisandehit Benzandehit CH CH CH O Xinamadehit CH2 CH CH O Acrilandehit IV Xeton Công thức chung: R1 – (C=O) – R2 Danh pháp thay thế a Xeton no mạch hở không nhánh Tên gọi = tên ankan tương ... CH2 OH OH Etylen glicol OH CH2 CH OH C CH3 CH2 OH CH CH2 Pinacol Glixerol OH OH CH3 OH II Phenol Danh pháp thay thế Đối với những chất thuộc dãy đồng đẳng của phenol và phenol co một...
 • 27
 • 1,124
 • 10

DANH PHÁP HỮU

DANH PHÁP HỮU CƠ
... dạng đồng phân hình học Hệ danh pháp cis-trans - Hai nhóm lớn phân bố phía liên kết đôi C= C gọi cis, phân bố phía liên kết đôi C = C gọi đồng phân trans - Hệ danh pháp gặp khó khăn trờng hợp ... ClBr C= CHBr Hệ danh pháp syn-anti - áp dụng với hợp chất không no N nhng không áp dụng đợc với anken - syn : cùng; anti: khác Riêng với loại R-CH = N-OH lấy H làm chuẩn Hệ danh pháp Z-E - Khắc ... bên trái gọi đồng phân LHệ danh pháp D/L nói lên cấu hình tơng đối, có ý nghĩa so sánh tiện lợi hợp chất kiểu RC*HYR với Y dị tố Với hợp chất nhiều C* việc áp dụng danh pháp gặp nhiều khó khăn Đối...
 • 12
 • 1,748
 • 7

danh phap huu co

danh phap huu co
... 2-metypropan-1-ol 2-metypropan-2-ol Tên thông thường Ancol metylic Ancol etylic Ancol propylic Ancol butylic Ancol sec-butylic Ancol iso-butylic Ancol tert-butylic VI ANĐEHIT: (tên anđehit no, đơn ... Tên thông thường HCOOH Axit metanoic Axit fomic CH3COOH Axit etanoic Axit axetic CH3CH2COOH Axit propanoic Axit propionic CH3CH2CH2COOH Axit butanoic Axit butiric CH3CH2CH2CH2COOH Axit pentanoic ... C6H5 – CH3 (toluen hay metylbenzen), C6H5 – CH = CH2 (stiren) C10H8 có đồng phân sau: V ANCOL: (tên ancol no, đơn chức, mạch hở) CTCT CH3OH CH3CH2OH CH3CH2CH2OH CH3CH2CH2CH2OH CH3CH2CH(OH)CH3...
 • 2
 • 76
 • 0

Danh pháp hữu thi HSG quốc gia

Danh pháp hữu cơ thi HSG quốc gia
... hiđrô hóa xiclohexen (khoảng 1,5 kcal/mol) Câu Hoàn thành phương trình phản ứng sau (các chất trung gian sản phẩm chính) + HBr + Na a) Metylxiclopropan –––→ A –––––→ B + Br2 (1:1) + Na b) Xiclohexan ... axit → Trans –1,4– xiclooctanđiol Viết chế phản ứng để giải thích b) Cis – xilcoocten oxit có tham gia phản ứng tạo 1,4–xiclooctanđiol hay không c) Phản ứng cộng Br2 vào xicloocten cho 1,2–đibromxiclooctan...
 • 3
 • 105
 • 1

cong thuc danh phap huu co 7319

cong thuc danh phap huu co 7319
... HOOC CH2 COOH Axit malonic COOH Axit acrilic CH2 CH2 COOH Axit sucxinic COOH COOH HOOC H COOH H COOH H Axit terephtalic Axit benezoic Z-Axit maleic HOOC COOH H E-Axit fumaric COOH COOH COOH Axit ... dung ̀ không co nhom ́ thê:́ HCOOH Axit fomic CH ≡ CCOOH Axit propiolic CH3CH2COOH Axit propionic CH2=C(CH3)COOH Axit metarilic CH3CH2CH2COOH Axit butiric HOOC-COOH Axit oxalic (CH3)2CHCOOH Axit ... tricacbonyl” Ví du:̣ HO– CO – [CH2]8 – CO – OH:Axit decandioic  – CO – [CH2]8 – CO – Decandioyl HOOC CH2 CH CH2 CH2 COOH Axit butan-1,2,4-tricacboxylic  COOH  CO CH2 CH CH2 CH2 CO Butan-1,2,3-tricabonyl...
 • 26
 • 296
 • 0

Danh pháp hóa chất hữu - P2

Danh pháp hóa chất hữu cơ - P2
... Axit 3-metylbutanoic Câu 17 : Gọi tên hợp chất có CTCT sau theo danh pháp thay ? OHC -CH - CH -CH - CH = CH - CHO | CH3 A 5-metylhep-2-en-1,7-dial B iso-octen-5-dial C 3-metylhep-5-en-1,7-dial ... Câu 15 : CH2 CH2 CH2 CH3 Chất cú tờn gỡ ? CH3 CH2 CH3 A 1-butyl-3-metyl-4-etylbenzen B 1-butyl-4-etyl-3-metylbenzen C 1-etyl-2-metyl-4-butylbenzen D 4-butyl-1-etyl-2-metylbenzen Hocmai.vn – Ngôi ... C CH2-CH-CH2 -CH = CH2 D CH2 = CH - CH = CH - CH3 CH3 | CH − C − C ≡ CH cú tờn gỡ ? Câu 14 : Chất | CH3 A 2, 2- imetylbut-1-in B 2, 2- imeylbut-3-in C 3, 3- imeylbut-1-in D 3, 3- imeylbut-2-in Câu...
 • 5
 • 1,021
 • 30

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập