Bai tap logic hoa hoc

Bai tap logic hoa hoc

Bai tap logic hoa hoc
... DUY LOGIC Hóy chn mt cu hỡnh electron di õy in vo du chm hi cho hp logic [He]2s1 [He]2s2 [Ne]3s1 [Ne]3s2 [Ar]4s1 ? A [Ar]4s2 B [Kr]5s2 C [Xe]6s2 D [Rn]7s2 Gii ỏp ỏp ỏn A : [Ar]4s T DUY LOGIC ... sai l + Vy in tớch ht nhõn cn tỡm l 18 + = 24 ỏp ỏn D : 24Cr T DUY LOGIC Hóy chn mt nguyờn t di õy in vo du chm hi cho hp logic 1) Li Be Na Mg K ? A Rb B Cs C Ca D Sr 2) Li B Na Al K ? A Rb ... thỡ : + = Vi Húa hc thỡ cú th : + = (N2 + 3H2 2NH3) BI TP RẩN T DUY LOGIC Hóy chn mt nguyờn t d i õy in vo du chm hi cho hp logic 3Li 12Mg 5B 18Ar 7N A 11Na B 20Ca C 36Kr 24D Cr ? Gii ỏp Tớnh...
 • 112
 • 14
 • 0

Phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh thông qua bài tập phần hoá học hữu cơ lớp 12 trường trung học phổ thông

Phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh thông qua bài tập phần hoá học hữu cơ lớp 12 trường trung học phổ thông
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ĐỖ THỊ THANH HUYỀN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƢ DUY LOGIC CHO HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TẬP PHẦN HÓA HỌC HỮU CƠ LỚP 12 TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN ... tài: Phát triển lực logic cho học sinh thông qua tập phần hoá học hữu lớp 12 trường trung học phổ thông , hoàn thành luận văn hướng dẫn trực tiếp PGS.TS Nguyễn Xuân Trường - Khoa Hoá Trường ... SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƢ DUY LOGIG CHO HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TẬP HÓA HỌC HỮU CƠ LỚP 12 Error! Bookmark not defined 2.1 Một số biện pháp phát triển lực logic cho học sinh Error!...
 • 13
 • 55
 • 0

Bài tập điện hóa học

Bài tập điện hóa học
... Dung tích bình b Độ dẫn điện riêng dung dịch CaCl2 c Độ dẫn điện đương lượng dung dịch CaCl2 nồng độ Giải : a.Dung tích bình X= ==> =X.R=0,002768.457,3=1,266 cm-1 b.Độ dẫn điện riêng dung dịch ... 1,266=1,206.10 -3 (cm-1.Ω-1) c.Độ dẫn điện đương lượng dung dịch CaCl nồng độ λ =1000 ĐCaCl = =55,5 :V=1  CN= =0,01 N  λ CaCl = 1,206.10-3=120,6 (cm-1.dlg.Ω-1) Bài : Tính suất điện động nguyên tố sau 250C...
 • 2
 • 2,339
 • 104

BÀI TẬP MINH HỌA HỌC PHẦN NHẬP MÔN LẬP TRÌNH

BÀI TẬP MINH HỌA HỌC PHẦN NHẬP MÔN LẬP TRÌNH
... phút, giây) thực tính '+' '-' Trang BÀI TẬP MINH HỌA MÔN TIN HỌC CƠ SỞ A1 Tuần CÁC CẤU TRÚC LẬP TRÌNH - CẤU TRÚC CHỌN CÁC BÀI TẬP CƠ BẢN Bài tập Viết chƣơng trình nhập vào số x, x = 100 xuất thông ... BÀI TẬP MINH HỌA MÔN TIN HỌC CƠ SỞ A1 Tuần CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT LẬP TRÌNH CÁC BÀI TẬP CƠ BẢN Bài tập 1: Viết chƣơng trình in dòng chữ sau đây: In C, ... getch(); } Trang BÀI TẬP MINH HỌA MÔN TIN HỌC CƠ SỞ A1 CÁC BÀI TẬP THÊM CÓ ĐỘ KHÓ TRUNG BÌNH Giải phƣơng trình bậc 2: ax2 + bx + c = Nhập vào số a, b, c In hình số theo thứ tự tăng dần Nhập vào số...
 • 54
 • 452
 • 4

SKKN: RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP MÔN HOÁ HỌC CHO HỌC SINH LỚP 10 THPT

SKKN: RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP MÔN HOÁ HỌC CHO HỌC SINH LỚP 10 THPT
... phạm vi Học sinh lớp 10 THPT PHẦN - NỘI DUNG Phương pháp nghiên cứu - Các tập sử dụng có mức độ từ dễ đến khó - Dạng tự luận trắc nghiệm - Kiểm tra để đánh giá kết rèn luyện sau trình rèn luyện ... 3  %m Fe = 0,03.56 100 % = 32,56% 5,16 %m Fe3O = 100 % − 32,56% = 67,44% PHẦN – KẾT LUẬN Trên số tập tổng kết theo kinh nghiệm thân tác giả Kết kiểm chứng học sinh khối lớp 10 kiểm tra trắc nghiệm ... trắc nghiệm tự luận cuối năm học tốt Trật tự mức độ thay đổi tuỳ đối tượng học sinh Chắc chắn việc xây dựng số tập thiếu sót, tác giả mong nhận góp ý đồng nghiệp em học sinh …………., ngày … tháng …...
 • 9
 • 1,216
 • 50

Bai tap HSG Hoa Hoc 9

Bai tap HSG Hoa Hoc 9
... 17 ,95 gam muối ăn Có gam muối ăn kg dung dòch bão hòa muối ăn 20oC, biết độ tan muối ăn nhiệt độ 35, gam Độ tan A nước 10OC 15 gam , 90 OC 50 gam Hỏi làm lạnh 600 gam dung dòch bão hòa A 90 OC ... xuống 10OC có gam A kết tinh ? Có gam tinh thể NaCl tách làm lạnh 190 0 gam dung dòch NaCl bão hòa từ 90 OC đến 0OC Biết độ tan NaCl 90 OC 50 gam 0OC 35 gam Xác đònh lượng AgNO3 tách làm lạnh 2500 ... Lấy 1/10 dung dòch A thêm vào 99 ml dung dòch Na2SO4 0,1 M thấy dung dòch dư Ba2+ , thêm tiếp ml dung dòch thấy dư SO42- Xác đònh tên kim loại kiềm ? Nhiệt phân 9, 4 gam muối nitrat kim loại tới...
 • 12
 • 238
 • 3

Hệ thống lý thuyết và bài tập về Hóa Học vô cơ

Hệ thống lý thuyết và bài tập về Hóa Học vô cơ
... B.3,12g C.4,0g D.4,2 g Gv hướng dẫn: Nguyễn Đức Trung - Đại học Quảng Nam - 0905.70.72.75 19 Chuyên đề luyện thi Đại học cấp tốc môn Hoá học BT 75 Cho 19,2 g Cu tỏc dng ht vi dung dch HNO3, khớ ... C Fe2(SO4)3 D FeSO4 Gv hướng dẫn: Nguyễn Đức Trung - Đại học Quảng Nam - 0905.70.72.75 20 Chuyên đề luyện thi Đại học cấp tốc môn Hoá học BT 87 Cho mt mnh Ba kim loi d vo dung dch Al2(SO4)3 Trong ... Zn C Mg Hg D Zn - Ag Gv hướng dẫn: Nguyễn Đức Trung - Đại học Quảng Nam - 0905.70.72.75 21 Chuyên đề luyện thi Đại học cấp tốc môn Hoá học Bi tham kho BT 96 in phõn ht mt hn hp NaCl v BaCl2 núng...
 • 30
 • 1,229
 • 3

Phương pháp giải nhanh bài tập TN hóa học

Phương pháp giải nhanh bài tập TN hóa học
... 0,03 0,08 0,02 0,08 mol H+ phn ng ht 0,02 mol V1 tng ng vi 0,02 mol NO TN2 : nCu = 0,06 mol ; n HNO3 = 0,08 mol ; n H 2SO4 = 0,04 mol Tng: n H + = 0,16 mol ; n NO = 0,08 mol 3Cu + 8H+ + 2NO3 ... thnh mol mui clorua cho nờn lng mui khan tng (71 60) = 11 gam, m n CO2 = nmui cacbonat = 0,2 mol Suy lng mui khan tng sau phn ng l 0,2ì11 = 2,2 gam Vy tng lng mui khan thu c l 23,8 + 2,2 = 26 ... 0,055 mol Hng dn gii C mol mui halogen to thnh mol kt ta lng tng: 108 39 = 69 gam; 0,06 mol lng tng: 10,39 6,25 = 4,14 gam Vy tng s mol hn hp u l 0,06 mol (ỏp ỏn B) Vớ d 5: Nhỳng mt graphit...
 • 80
 • 330
 • 1

Tài liệu BÀI TẬP TN HÓA HỌC THPT

Tài liệu BÀI TẬP TN HÓA HỌC THPT
... đọc muốn có thêm tài liệu thi trắc nghiệm môn Hoá dùng kì thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ôn luyện thi vào Đại học, Cao đẳng, biên soạn sách "Bài tập trắc nghiệm môn Hoá học" Nội dung sách ... án trả lời Bài tập trắc nghiệm khách quan (cũng đợc gọi tập trắc nghiệm, khác với tập tự luận có), dùng cho thi tốt nghiệp trung học phổ thông tuyển sinh vào Đại học, Cao đẳng loại tập trắc nghiệm ... nghiệp trung học phổ thông tuyển sinh vào Đại học, cao đẳng Phần giới thiệu dạng tập trắc nghiệm môn Hoá nội dung đơn lí thuyết dạng tập trắc nghiệm có tính toán (bài toán hoá) với ngót 100 tập ví...
 • 217
 • 251
 • 1

Bài soạn BÀI TẬP TN HÓA HỌC THPT

Bài soạn BÀI TẬP TN HÓA HỌC THPT
... kì thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ôn luyện thi vào Đại học, Cao đẳng, biên soạn sách "Bài tập trắc nghiệm môn Hoá học" Nội dung sách bao gồm phần Phần I : Đại cơng tập trắc nghiệm khách quan ... án trả lời Bài tập trắc nghiệm khách quan (cũng đợc gọi tập trắc nghiệm, khác với tập tự luận có), dùng cho thi tốt nghiệp trung học phổ thông tuyển sinh vào Đại học, Cao đẳng loại tập trắc nghiệm ... vào Đại học, cao đẳng Phần giới thiệu dạng tập trắc nghiệm môn Hoá nội dung đơn lí thuyết dạng tập trắc nghiệm có tính toán (bài toán hoá) với ngót 100 tập ví dụ cụ thể có giải Các dạng tập trắc...
 • 217
 • 189
 • 0

Gián án Biên soạn đề kiểm tra, xây dựng câu hỏi và bài tập môn Hóa học THPT

Gián án Biên soạn đề kiểm tra, xây dựng câu hỏi và bài tập môn Hóa học THPT
... 2.2: BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA Biên soạn câu hỏi theo ma trận Việc biên soạn câu hỏi theo ma trận cần đảm bảo nguyên tắc: câu hỏi kiểm tra chuẩn vấn đề, khái niệm; số lượng câu hỏi tổng số câu hỏi ... học tập học sinh sau học xong chủ đề, chương, học kì, lớp hay cấp học nên người biên soạn đề kiểm tra cần vào yêu cầu việc kiểm tra, chuẩn kiến thức kĩ chương trình thực tế học tập học sinh để xây ... trận đề kiểm tra Quy trình thiết kế ma trận đề kiểm tra Khung ma trận đề kiểm tra Ví dụ khâu thiết kế ma trận đề kiểm tra tiết lớp 11 THPT 25 29 30 II Biên soạn đề kiểm tra Biên soạn câu hỏi theo...
 • 120
 • 809
 • 17

xây dựng hệ thống bài tập phần hoá học đại cương lớp 10 nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường phổ thông

xây dựng hệ thống bài tập phần hoá học đại cương lớp 10 nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường phổ thông
... việc học vận dụng kiến thức học sinh +Đối tượng nghiên cứu: Các tập phần hố học đại cương GIẢ THUYẾT KHOA HỌC: Đề tài chủ yếu nghiên cứu phân loại tập hố học đại cương theo chủ đề nhằm bồi dưỡng ... liệu học tập thân thiết, tài liệu tham khảo hữu ích cho học sinh giỏi việc hệ thống hố kiến thức hóa học đại cương -2- LỊCH SỬ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU: Nội dung đề tài Bài tập phần hố học đại cương ... dưỡng học sinh giỏi lớp 10 Nếu đề tài nghiên cứu thành cơng điều trước tiên, đề tài nguồn tài liệu tham khảo cho bậc giáo viên việc giảng dạy bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 10 mơn hố học trường phổ...
 • 55
 • 1,321
 • 8

bài tập nhiệt hóa học

bài tập nhiệt hóa học
... thu c Ở nhiệt độ độ phân li 1% (áp suất hệ không đổi) o ∆H s = 19,1 Câu 4: Naphtalen C10H8 có nhiệt độ nóng chảy 80,22 oC sinh nhiệt kJ.mol-1 Hòa tan 0,9728 gam lưu huỳnh 54,232 gam C 10H8 nhiệt ... trúc hình học phân tử chất phản ứng phân tử sản phẩm gần Vì vậy, độ lớn số cân hệ cuả∆H Có nghĩa mặt lượng sản phẩm bền chất đầu Câu 2/ Dùng số liệu nhiệt động học cho đây, coi độc lập với nhiệt ... nhiệt độ nóng chảy giảm 0,486 oC Tính số nguyên tử S phân tử tồn C10H8 Câu 5: Cho phương trình nhiệt hóa học sau đây: (1) ClO2 (k) + O3 (k) → Cl2O7 (k) ΔH0 = - 75,7 kJ (2) O3 (k) → O (k) + O (k) ΔH0...
 • 23
 • 6,534
 • 15

Bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh thông qua hệ thống bài tập phần hóa học hữu cơ lớp 11 nâng cao

Bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh thông qua hệ thống bài tập phần hóa học hữu cơ lớp 11 nâng cao
... cận hệ thống, góp phần thúc đẩy việc tự học, tự nghiên cứu học sinh lên mức cao CHƢƠNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HÓA HỌC HỮU CƠ BỒI DƢỠNG NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH 2.1 Những nguyên tắc xây dựng hệ thống ... truyền thụ lớp Vì vậy, việc tự học nhà học sinh quan trọng cần thiết Với lí nêu trên, định chọn đề tài : Bồi dƣỡng lực tự học cho học sinh thông qua hệ thống tập phần hóa học hữu lớp 11 nâng cao ” ... cao so với lớp đối chứng, chứng tỏ việc sử dụng hệ thống tập bồi dưỡng lực tự học góp phần nâng cao kết học tập - Học sinh lớp thực nghiệm tự học, tự nghiên cứu chương trình hóa hữu lớp 11 nâng...
 • 22
 • 549
 • 0

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP LTĐH HÓA HỌC

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP LTĐH HÓA HỌC
... Tài liệu LTĐH môn hóa học năm 2012 - 2013 Lưu hành nội BÀI 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỮU CƠ I Một số khái niệm - Hợp chất hữu - Đặc điểm chung HCHC ... 0C) 0,730 (20C ) 0,778 (20C ) Cell phone: 0935228284 Tài liệu LTĐH môn hóa học năm 2012 - 2013 Lưu hành nội 2.Tính chất hóa học a Phản ứng Khi chiếu sáng đốt nóng hỗn hợp metan clo xảy phản ... trực tiếp với chúng nằm đường thẳng Tính chất hóa học a Phản ứng cộng GV Huỳnh Phúc Hải - ĐHSPĐN - 10 - Cell phone: 0935228284 Tài liệu LTĐH môn hóa học năm 2012 - 2013 Lưu hành nội - Cộng hiđro...
 • 44
 • 2,287
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: QUY TRÌNH SẢN XUẤT VITAMIN B12 TỪ VI SINH VẬTChức năng, nhiệm vụ của viện kiểm sát trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự trên địa bàn thành phố Hải Phòng - một số vấn đề lý luận và thực tiễnHoàn thiện hoạt động chuổi cung ứng tại công ty dược phẩm EUVIPHARMCác nhân tố tác động đến hệ số giá trên thu nhập của các công ty niêm yết trên sàn hoseLL_Cao Thị Nga_Văn hóa pháp luật của thẩm phán trong lĩnh vực tố tụng hành chínhHoàn thiện hoạt động chuỗi cung ứng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng biên hòaLL_Hoàng Huy Việt_ địa vị pháp lý và hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội qua thực tiễn tỉnh bắc giangPhát triển nhà ở giá rẻ tại thành phố hồ chí minh chính thức so với phi chính thứcLL_Nguyễn Thị Hôngf Minh_ Áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp đất đai tại tòa án nhân dân qua thực tiễn của tòa án nhân dân tối caoCác yếu tố tác động đến ý định dự tuyển của ứng viên trong quá trình tuyển dụngLL_Phạm Tiến Thành_Từ biện phaspxuwr lý hành chính đưa và cơ sở chwuax bệnh đến biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộcLL_Trần THị Phương_ Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra ở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc GiangKhảo sát ảnh hưởng của việc bổ sung tỷ lệ phần trăm bột cám gạo, cám bắp đến sự phát triển sợi tơ của nấm rơm (volvarielle volvacea)LL-Đào Thị Lan Anh-Một số khía cạnh pháp lý của quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt NamLL-Dương Thị Mai-Hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng nhu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nayLL-Hà Thị Tuyến-Phổ biến pháp luật cho người nông dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyềnTìm hiểu hoạt động tài trợ nhập khẩu tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu ACBLL-Nguyễn Thị Thu Hằng-Giải quyết khiếu nại về đất đai tại các khu công nghiệp của các cơ quan hành chính nhà nước ở tỉnh Bắc Giang hiện nayTài liệu ôn thi THPT quốc gia môn vật lý mức độ tốt nghiệpLL-Phạm Thị Ngọc Minh-Giáo dục pháp luật cho phụ nữ ở nước ta hiện nay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập