Bai 41 phenol

Bài giảng Bài 41-Phenol ( Sưu tầm, có thí nghiệm mô phỏng)

Bài giảng Bài 41-Phenol ( Sưu tầm, có thí nghiệm mô phỏng)
... CH3 (4 ) Bài tập vận dụng Bi 2: ỏp ỏn ỳng OH OH OH OCH3 CH3 3-Metylphenol (1 ) 2- Metylphenol (2 ) CH3 CH (3 ) 4- Metylphenol (4 ) Metylphenylete Bài tập vận dụng Bi 3: ỏnh du ( ng) hoc S(sai) cho ... nc Bài tập vận dụng Bi 2: Hóy ghộp tờn gi bờn phi tng ng vi nhng cụng thc bờn trỏi OH OH CH3 (1 ) a) 2- Metylphenol CH3 b)4- Metylphenol (2 ) OCH3 OH c) Metylphenylete d)3-Metylphenol (3 ) CH3 (4 ) ... chế phenol 1> Điều chế phenol phòng thí nghiệm OH Cl Cl2 Fe NaOH T0, p, cao Qui trình điều chế phenol 1> Điều chế phenol công nghiệp C 6H CH2=CHCH3 C6H5CH(CH3)2 H+ C6H5OH + CH3COCH3 Phenol recovery...
 • 18
 • 2,495
 • 35

bài giảng hóa học 11 bài 41 phenol

bài giảng hóa học 11 bài 41 phenol
... + H2 natri phenolat  Tác dụng với dung dịch bazơ OH O Na + + Na O H Phenol Natriphenolat dd Phenol dd Natriphenolat NaOH H 2O NHẬN XÉT  Phenol tác dụng với KL kiềm, dd bazơ  Vậy: Phenol có ...  Phenol đơn giản là: C6H5–OH HO Vd: OH CH3 Phenol m – crezol có tử Phân loại Dựa theo số nhóm –OH phân tử, phenol phân thành loại:  Phenol đơn chức: phân tử có nhóm – OH OH OH OH α β CH3 phenol ... DỤNG  Phenol nguyên liệu sản xuất nhựa phenolfomandehit  Dùng điều chế dược phẩm, phẩm nhuộm, thuốc nổ, …  Sản xuất chất diệt nấm mốc (nitrophenol), chất trừ sâu bọ, … BÀI TẬP VẬN DỤNG Bài 1:...
 • 22
 • 289
 • 0

Bài 41. Phenol

Bài 41. Phenol
... Biết chất A phenol chất C ancol thơm, yêu cầu HS: -Rút định nghĩa phenol? HS nêu định nghĩa Chú ý: Phenol tên riêng chất (A) Đó chất phenol đơn giản tiêu biểu cho phenol Chất (A), (B) … phenol -Chất ... gốc phenyl - Những phenol mà phân tử có chứa nhóm OH thuộc loại phenol đơn chức phenol o-crezol m-crezol p-crezol - Những phenol mà phân tử có chứa nhiều nhóm OH thuộc loại phenol đa chức catechol ... nhiệt độ sôi cao etanol phenol có liên kết hidro bền etanol (và phân tử khối phenol lớn etanol) Hoạt động GV: từ cấu tạo phenol, yêu cầu HS phân tích tính chất hóa học có phenol? HS phân tích:...
 • 7
 • 650
 • 3

bai 41.phenol

bai 41.phenol
...
 • 14
 • 77
 • 0

Bai 41 phenol lop 11a1,11a3

Bai 41 phenol lop 11a1,11a3
... với C vòng benzen gọi –OH phenol phenol o-crezol m-crezol - C6H5 – gốc phenyl crezol OH OH CH3 OH CH3 p- OH Phenol CH3 2-metylphenol (o-crezol) 4-metylphenol (p-crezol) Phenol Hoạt động GV cho ... -Phenol đơn giản: C 6H5-OH benzen thông qua nhóm CH2 GV: Biết chất A phenol chất C ancol thơm, yêu cầu HS: -Rút định nghĩa phenol? HS nêu định nghĩa Chú ý: Phenol tên riêng chất (A) Đó chất phenol ... giản tiêu biểu cho phenol Chất (A), (B) … phenol -Chất (C) có nhóm OH đính vào mạch nhánh của vòng thơm chất không thuộc loại phenol mà thuộc loại ancol thơm Hoạt động GV : phenol chất dãy đồng...
 • 7
 • 141
 • 1

Bài 41. Phenol

Bài 41. Phenol
... (6) OH Bài 41: I ĐỊNH NGHĨA, PHÂN LOẠI Định nghĩa Phân loại PHENOL Phân loại Dựa theo số nhóm –OH phân tử, phenol phân thành loại - Phenol đơn chức (phân tử có nhóm –OH phenol) VD: OH OH OH Phenol ... Tan nước nào? PHENOL II PHENOL Tính chất vật lí - Ở điều kiện thường, phenol chất rắn, không màu, nóng chảy 430C - Phenol độc, dây vào tay bị bỏng da cẩn thận sử dụng phenol - Phenol tan nước ... Phenol CH3 - Phenol đa chức (phân tử có nhóm –OH phenol trở lên) VD: OH HO CH3 Bài 41: I ĐỊNH NGHĨA, Phenol PHÂN LOẠI có Định nghĩa tính Phân loạilí gì? chất vật -Trạng thái, II PHENOL Tính chất...
 • 23
 • 18
 • 0

Giáo án Hóa học 11 bài 41: Phenol

Giáo án Hóa học 11 bài 41: Phenol
... loại phenol? Cho ví dụ - GV cung cấp tên gọi hướng dẫn sơ lược cách gọi tên phenol - GV bổ sung: Phenol đơn giản phenol có nhóm –OH phenol liên kết với gốc phenyl (2) (3) Phân loại: Có loại: - Phenol ... phân tử có nhóm – OH phenol Ví dụ: OH CH3 OH OH  Phenol naphtol 4-metylphenol α- - Phenol đa chức: phân tử có hai hay nhiều nhóm –OH phenol Ví dụ: OH OH CH metylbenzen II Phenol Hoạt động 2: ... phí phenol :O H - Gv cho HS xem mô hình phân tử phenol HS nhận xét vị trí nguyên tử không gian Tính chất vật lí: - GV hướng dẫn sơ lược đặc điểm - Phenol chất rắn, không màu, nóng chảy phân tử phenol...
 • 5
 • 95
 • 0

Bai 41 phenol hoa hoc 11

Bai 41 phenol hoa hoc 11
... –OH phenol phân tử - Phenol đơn chức (1 nhóm –OH phenol) OH OH VD: (1) (2) α β phân loại phenol? Hãy nêu ví dụ Phenol α - naphtol phenol đơn chức? phenol phân - Phenol đa chức (2 nhóm –OH phenol ... -OH phenol BÀI 41: PHENOL (tiết 58) I ĐỊNH NGHĨA, PHÂN LOẠI Định nghĩa Chất sau phenol? (có nhóm –OH phenol) OH CH2OH (1) (2) OH OH OH (3) OH (4) OH OH OH HO CH3 OH (5) (6) (7) (8) BÀI 41: PHENOL ... đồng phân phenol A B C D VD2: C7H8O có đồng phân thuộc hợp chất thơm A B C D 2- Metyl phenol o – Crezol o-Metylphenol 3-metylphenol m – Crezol m-Metylphenol 4- metylphenol p – Metylphenol p –...
 • 30
 • 163
 • 0

Bai 41 phenol

Bai 41 phenol
... -OH phenol BÀI 41: PHENOL (tiết 58) I ĐỊNH NGHĨA, PHÂN LOẠI Định nghĩa Chất sau phenol? (có nhóm –OH phenol) OH CH2OH (1) (2) OH OH OH (3) OH (4) OH OH OH HO CH3 OH (5) (6) (7) (8) BÀI 41: PHENOL ... phân loại phenol? Phenol phân thành loại? Là loại nào? Phân loại Phân loại theo số nhóm –OH phenol phân tử - Phenol đơn chức (1 nhóm –OH phenol) OH OH VD: (1) Hãy nêu ví dụ(4) α β phenol đơn ... đơn chức? α - naphtol phenol - Phenol đa chức (2 nhóm –OH phenol trở lên) OH OH (8) VD: (5) Hãy nêu ví dụ OH phenol đa chức? CH3 1,2-đihiđroxi-4-metylbenzen HO OH BÀI 41: PHENOL (tiết 58) I ĐỊNH...
 • 30
 • 67
 • 0

Bài 51: Phenol

Bài 51: Phenol
... benzylic Phenol I Định nghĩa-phân loại-tính chất vật lí Phân loại monophenol (1 nhóm OH) poliphenol (nhiều nhóm OH) VD monophenol OH CH3 OH OH CH3 o-crezol m-crezol CH3 p-crezol VD poliphenol HO ... H2O Phenol axit mạnh ancol C6H5-ONa + CO2 + H2O C6H5OH + NaHCO3 Phenol axit yếu, yếu axit cacbonic; dung dịch phenol không làm đổi màu quỳ tím 2 Phản ứng vòng thơm OH Br + 3Br2 YN: Nhận biết phenol ... Phenol I Định nghĩa-Phân loại-Tính chất vật lí II Tính chất hoá học III Điều chế ứng dụng Phenol I Định nghĩa-phân loại-tính chất vật lí Định nghĩa Phenol loại hợp chất mà...
 • 13
 • 333
 • 1

Bài 41 Hạt kín Đặc điểm của thực vật hạt kín

Bài 41 Hạt kín Đặc điểm của thực vật hạt kín
... trung mẫu vật thảo luận phút -Học sinh ghi tên đặc điểmvào bảng phụ nhóm nhận xét bổ sung Hoạt đông 2: Tìm hiểu đặc điểm Mục tiêu: Nêu đa dạng cóhoa ( 17 phút) thực vật hạt kín đặc điểm chung ... -Thực vật :Hạt kín có mạch dẫn quan sinh sản Hạt kín ? phát triển -Cơ quan sinh dưỡng quan sinh sản phát triển đa dạng -Hạt chúng nằm bên -Hạt có hoa có khác so với quảcòn hạt Hạt trần nằm Hạt ... ,thân ,lá b.Có sinh sản hạt c.Có hoa ,quả ,hạt nằm 2.Các Hạt kín khác nhau, thể a .Đặc điểm hình thái quan sinh dưỡng b .Đặc điểm hình thái quan sinh sản c .đặc điểm hình thái quan sinh dưỡng quan sinh...
 • 3
 • 5,196
 • 18

BÀI 41: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT.

BÀI 41: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT.
... sản tính. thức sinh trình nào? sản sinh vật? + Sinh sản hữu tính II.- SINH SẢN VƠ TÍNH THỰC VẬT: 1.- Sinh sản tính gì? Là hình thức sinh sản khơng có Sinh sản có hình thực vậtvơ tính ... CHUNG VỀ SINH SẢN II- SINH SẢN VƠ TÍNH THỰC VẬT 1.- Sinh sản tính gì? 2.- Các hình thức sinh sản tính thực vật 3.- Phương pháp nhân giống vơ tính 4.- Vai trò sinh sản tính đời sống thực ... thức sinh sản tính nào? cái, giống giống bố mẹ II.- SINH SẢN VƠ TÍNH THỰC VẬT: 1.- Sinh sản tính gì? 2.- Các hình thức sinh sản tính thực vật: Hãy quan sát số thực vật có hình hồn sản...
 • 25
 • 6,715
 • 16

Bài 41. Môi trường & các nhân tố sinh thái

Bài 41. Môi trường & các nhân tố sinh thái
... Môi trường sống sinh vật: II Các nhân tố sinh thái môi trường: nhóm nhân tố sinh thái Nhân tố sinh thái sinh (không sống Nhân tố sinh thái hữu sinh (sống) Nhân tố sinh thái sinh vật Nhân tố ... TIẾT 43 SINH HỌC SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG Chương I SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG Bài 41 MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI NỘI DUNG BÀI HỌC Môi trường sống sinh vật Các nhân tố sinh thái môi trường Giới ... có nhân tố : Cấu tượng đất, lượng muối khoáng hoà tan, oxi đất, độ ẩm, sinh vật phân giải … Thế nhân tố sinh thái ? Nhân tố sinh thái yếu tố môi trường tác động tới sinh vật ?Nhân tố nhân tố sinh...
 • 27
 • 1,025
 • 11

Bài 41: Ankađien

Bài 41: Ankađien
... CH - CH2 - CH = CH2 : pent-1,4-đien - Các CT gọi ankađien ? Thế - HS trả lời ankađien ? Ankađien có - liên kết π liên kết đôi, có liên kết π? - Ankađien hiđrocacbon mạch hở có liên kết đôi phân ... hợp) ? Viết CTCT - HS lên bảng C3H4; C4H6; C5H8 Gọi tên - Ankađien có liên kết đôi cạnh - Ankađien có liên kết đôi cách liên kết đơn - Ankađien có liên kết đôi cách từ liên kết đơn trở lên CH2 ... đôi phân tử ? Dựa vào CT chung hợp chất hiđrocacbon, viết CT chung ankađien - Ankađien mà liên kết đôi cạnh liên kết đơn gọi ankađien liên hợp Hđ2: Cấu trúc phân tử butađien ? Quan sát mô hình...
 • 7
 • 776
 • 2

bai 41 sinh7

bai 41 sinh7
...
 • 4
 • 240
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng sinh học 9 bài 41giáo án công nghệ 8 bài 41giáo án sinh học 9 bài 41bài giảng công nghệ 7 bài 41giáo án công nghệ 7 bài 41bài giảng công nghệ 10 bài 41giáo án công nghệ 10 bài 41bài giảng sinh học 7 bài 41giáo án sinh học 7 bài 41bài giảng hóa học 8 bài 41bài giảng khoa học 5 bài 41giáo án khoa học 5 bài 41bài giảng địa lý 7 bài 41bài giảng sinh học 6 bài 41giáo án địa lý 7 bài 41cap cuu theo kinh nghiem BAN DEPPhương pháp RBF FD giải phương trình đạo hàm riêng dạng elliptic (tt)Chỉ còn một tháng nữa là tết nguyên đánGiải Thích học học nữa học mãiNghiên cứu bào chế và đánh giá tác dụng sinh học của viên nang cứng Kaviran. (LA tiến sĩ)Nhân lực tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam trong hội nhập quốc tếÁp dụng basel II vào quản trị rủi ro thị trường tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt namNCKH báo cáo phân tích mức độ chênh lệch và kế hoạch triển khai basel II tại BIDVKhóa luân tốt nghiệp Đánh giá công tác quản lý rừng tại Hạt Kiểm lâm huyện Kbang tỉnh Gia laiCác hình thức sở hữu ruộng đất ở trung quốc thời kì nhà minhSỔ TAY HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT CÔNG TRÌNH KHÍ SINH HỌC QUY MÔ VỪA VÀ LỚN CÔNG NGHỆ PHỦ BẠT HDPE26 VU KHI BAT QUY DANH CHO CAC THI SINH THI DAI HOCQuy hoạch chi tiết phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuấtHướng dẫn quản lý công trình khí sinh học quy mô vừa và lớn dạng xây gạch nắp cố địnhBai thu hoạch đi thực tế nghệ an (1) (1)Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 17 CTTWNghệ thuật nghịch dị trong tiểu thuyết việt nam từ 1986 đến 2012Máy xét nghiệm dấu ấn tim mạch cobas h 232 basicPhủ định biện chứng với sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nayMô hình các cơ sở giáo dục đại học việt nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập