Bai 22 CAU TRUC PHAN TU HCHC

Bai 22 CAU TRUC PHAN TU HCHC

Bai 22 CAU TRUC PHAN TU HCHC
... Bài 22 CẤU TRÚC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ Néi dung I Công thức cấu tạo II Thuyết cấu tạo hóa học III Đồng đẳng - Đồng phân IV Liên kết hóa học cấu tạo phân tử Bài 22 CẤU TRÚC PHÂN ... cách thức liên kết nguyên tử phân tư.û Ví dụ: C2H6O có công thức cấu tạo CH3 CH2 OH CH3 O CH3 Bài 22 CẤU TRÚC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ I Công thức cấu tạo Kh¸i niƯm C¸c lo¹i c«ng thøc cÊu t¹o CTCT ... CTCT Giúp giải thích tượng liên quan đến cấu tạo chất hữu cơ: tượng đồng đẳng, tượng đồng phân Bài 22 CẤU TRÚC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ III Đồng đẳng – Đồng phân Đồng đẳng: a Ví dụ Dãy đồng đẳng metan...
 • 20
 • 14
 • 0

bài giảng hóa học 11 bài 22 cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

bài giảng hóa học 11 bài 22 cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
... nguyên tử phân tử b Trong phân tử chất hữu cơ, nguyên tử cacbon liên kết với nguyên tử nguyên tố khác c Các chất khác có CTPT chất đồng phân d Tính chất chất phụ thuộc vào thành phần cấu tạo hoá học ... phân tử hai chất ?  CTPT : C2H6O * Nêu khái niệm đồng phân? Khái niệm : - Những hợp chất khác có công thức phân tử chất đồng phân -Những chất đồng phân có công thức phân tử cấu tạo hoá học ... CH3-CH2-CH2-CH3 (F); H-COOCH3 (G) a Chất đồng đẳng nhau? b Chất đồng phân nhau? ĐÁP ÁN: a Đồng đẳng: A, D F ; B E b Đồng phân: G C IV–LIÊN KẾT HOÁ HỌC VÀ CẤU TRÚC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ : Lk cộng hoá trị gì?...
 • 18
 • 1,326
 • 1

Cấu trúc phân tử HCHC

Cấu trúc phân tử HCHC
... Công thức cấu tạo II Thuyết cấu tạo hóa học III Đồng đẳng - Đồng phân IV Liên kết hóa học I Công thức cấu tạo Kh¸i niƯm CTCT cho biết thứ tự liên kết cách thøc liên kết nguyên tử phân tử Ví dụ ... CH3- CH2- CH2OH hc Hc OH II Thuyết cấu tạo hóa học Trong phân tử hợp chất hữu nguyên tử liên kết với theo hóa trò theo trật tự đònh * Trật tự liên kết gọi cấu tạo hóa học * Nếu thay đổi trật ... tù vỊ CTCT Tan nhiỊu n­ íc, t/d víi Na III Đồng đẳng – Đồng phân Đồng đẳng : Đồng đẳng tượng chất có cấu tạo tính chất tương tự Phân tử hay nhiều nhóm metylen CH2 thành dãy gọi dãy đồng đẳng Ví...
 • 14
 • 181
 • 3

Bài 30: CẤU TRÚC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ

Bài 30: CẤU TRÚC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ
... I.Liên kết phân tử hợp chất hữu Các loại công thức cấu tạo I.Liên kết phân tử hợp chất hữu Các loại công thức cấu tạo Các loại liên kết Dựa vào số lượng cặp ... CH3−CH2 −OH thành phần phân tử, tính chất vật lí tính chất hóa học - Nội dung 2: Quan sát CTCT sau,cho biết hóa trị C, so sánh khả liên kết nguyên tử C hợp chất hữu so với hợp chất vô CH3 − CH2 ... sánh chất CH3−O−CH3 CH3−CH2 −OH thành phần phân tử, tính chất vật lí tính chất hóa học - Nội dung 2: Quan sát CTCT sau,cho biết hóa trị C, so sánh khả liên kết nguyên tử C hợp chất hữu so với hợp...
 • 15
 • 1,137
 • 12

Cau truc phan tu HCHC

Cau truc phan tu HCHC
... nhất, tìm phân tử khối HCHC từ tìm CTPT Để xác định M thường tính theo tỉ khối chất khí MA d A /B = MB M A = d.MB Nếu B không khí M kk = 29 Hóa học lớp 11 Ví dụ Đcht 10 g HCHC X thu 33,85 g CO2 ... Hóa học lớp 11 I Thuyết cấu tạo hóa học -Trong ptử HCHC ngtử lkết với theo hóa trị theo trật tự định Sự thay đổi thứ tự liên kết tạo chất - Trong HCHC ngtử C liên kết với tạo thành mạch - Tính chất...
 • 25
 • 167
 • 0

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 30 CẤU TRÚC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ pot

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 30 CẤU TRÚC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ pot
... lập thể Quan hệ đồng phân HS viết tất cấu tạo đồng phân lập CTCT chất thể ứng với công thức phân tử C4H10O Từ rút kết luận loại đồng phân cấu tạo Cấu tạo hóa học cấu trúc hóa học SGK Hoạt động 10 ... nắm Hoạt động 12 GV lấy thí dụ cấu tạo hoá học cấu trúc hoá học HS nhận xét, so sánh rút kết luận điểm giống khác cấu tạo hoá học cấu trúc hoá học IV- Củng cố học Bài tập nhà / ... nghĩa đồng phân Liên kết phân tử hợp chất hữu Các loại liên kết phân tử hợp chất hữu + Liên kết  : tạo thành Hoạt động HS nhắc lại khái niệm liên kết , liên kết  học xen phủ trục + Liên kết...
 • 10
 • 999
 • 9

§ 22 CẤU TRÚC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ docx

§ 22 CẤU TRÚC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ docx
... tử cacbon với nhóm chức đầu đoạn thẳng điểm gấp khúc ứng với nguyên tử cacbon, không biểu diễn số nguyên tử hiđro Thí dụ bảng phụ II Thuyết cấu tạo hoá học Nội dung a Trong phân tử hợp chất hữu ... thuyết cấu tạo hoá học b Trong phân tử hợp chất hữu cơ, cacbon có hoá trị bốn Nguyên tử cacbon Từ thí dụ đưa luận điểm thứ lấy thí dụ sách giáo khoa Hoạt động Luận điểm thứ hai Từ thí dụ nguyên tử ... Thí dụ bảng phụ c Tính chất chất phụ thuộc vào thành phần phân tử (bản chất, số lượng nguyên tử) cấu tạo hoá học (thứ tự liên kết nguyên tử) Thí dụ bảng phụ Ý nghĩa - Thuyết cấu tạo hoá học giúp...
 • 5
 • 308
 • 3

các bước giải bài tập ứng dụng phổ nghiên cứu cấu trúc phân tử

các bước giải bài tập ứng dụng phổ nghiên cứu cấu trúc phân tử
... BƯỚC Sử dụng phổ NMR để xác định liên kết phân tử Từ nhóm chức xác định từ B2, viết cấu trúc phân tử dựa vào phổ NMR đánh giá xem công thức hợp lý chưa BƯỚC Kiểm tra số O, ... Nếu chưa đúng, viết cấu trúc phân tử khác kiểm tra lại Phổ 1H-NMR kỹ thuật sử dụng để xác định cấu trúc hóa học hợp chất hữu Phổ proton cho ta biết số loại proton có phân tử Mỗi loại proton ... 12ppm: H rượu Nếu phổ 1H-NMR cho tín hiệu loại H 13C-NMR cho tín hiệu loại C với chất hữu kết hợp phổ xác định đc cấu trúc hầu hết chất Bảng tóm tắt độ dịch chuyển hóa học phổ 13C-NMR Một số...
 • 8
 • 1,326
 • 99

Bài giảng Tuần 23 - Tiết 44. Cấu tạo phân tử HCHC

Bài giảng Tuần 23 - Tiết 44. Cấu tạo phân tử HCHC
... vòng: H H - GV: YC HS lên biểu diễn CTPT C2H6O - GV: Tại CTPT rượu etylic lại có CTCT khác đimetyl ete? - GV: Từ VD rút NX - HS: Làm BT -HS: Vì có khác trật tự liên kết nguyên tử phân tử - HS: Rút ... kết nguyên tử phân tử Rượu etylic H H H C Đimetyl ete H C O H H H H H C O C H H H Hoạt động 2: Tìm hiểu công thức cấu tạo (1)’) - GV: Hãy viết CTCT - HS: Viết CTCT II Công thức cấu tạo : → Cho ... phần trật tự liên kết - GV: Từ CTCT cho ta - HS: Trả lời nguyên tử phân tử biết gì? Etan: Viết gọn : CH3 – CH3 - GV: Chốt lại ý - HS: Lắng nghe H H - GV: Cho HS đọc phần ghi - HS: Đọc SGK H C C...
 • 2
 • 161
 • 0

Bài giảng điện tử môn hóa học: cấu trúc phân tử hữu cơ docx

Bài giảng điện tử môn hóa học: cấu trúc phân tử hữu cơ docx
... NỘI DUNG CHÍNH Cơng thức cấu tạo Thuyết cấu tạo hố học Đồng đẳng, đồng phân Liên kết hố học cấu trúc phân tử hợp chất hữu Luyện tập, củng cố I Cơng thức Khái niệm cấu tạo Cơng thức cấu tạo biểu ... (ts=-23oC) Đồng phân loại nhóm chức Đồng phân vị trí nhóm chức I Cơng thức cấu tạo II Thuyết cấu tạo hóa học III Đồng đẳng, đồng phân IV Liên kết hóa học cấu trúc phân tử hợp chất hữu Liên kết đơn ... dung phân tử gọi chất đồng phân Các loại Phân loại: có nhiều loại đồng phân: đồng phân cấu tạo (đồng phân CTCT mạch C, đồng phân loại nhóm chức, đồng phân vị trí liên kết bội nhóm chức) đồng phân...
 • 14
 • 582
 • 3

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 34 : ANKAN CẤU TRÚC PHÂN TỬ-TÍNH CHẤT VẬT LÝ. docx

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 34 : ANKAN CẤU TRÚC PHÂN TỬ-TÍNH CHẤT VẬT LÝ. docx
... Nêu cách gọi tên ? cấu trúc phân tử ankan ? Bài : Hoạt động : vào I/ Cấu trúc phân tử ankan 1/ Sự hình thành liên kết phân tử ankan -Các nguyên tử C ankan trạng thái lai hoá sp3 -Mỗi nguyễn tử C ... tan nước  Kị nước - Ankan dung môi không phân cực  hòa tan chất không phân cực - Ankan chất không màu - Gv bổ xung thêm tính chất vật lí khác 3/ Củng cố : Bài tập nhà : Tất tập sgk ... hình đặc : b/ Cấu dạng H H H H H H H H H H H H Cấu dạng xen kẽ H H CH3 H H CH3 Cấu dạng che khuất H CH3 H Cấu dạng xen kẽ H CH3 H Cấu dạng che khuất II TÍNH CHẤT VẬT LÍ : - dựa vào số ankan biết...
 • 5
 • 1,186
 • 3

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 32 LUYỆN TẬP CẤU TRÚC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ pot

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 32 LUYỆN TẬP CẤU TRÚC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ pot
... tinh - Xác định công thức phân tử chất hữu cơgomf bước: Xác định phân tử khối, tìm công thức đơn giản nhất, Công thức phân tử b- tập Hoạt động GV lựa chọn tập phù hợp mục đích củng cố kiến thức ... làm tập a- Kiến thức cần nhớ Hoạt động HS đại diện nhóm trình bày nội dung sơ đồ SGK từ rút ra: - Một số phương pháp tinh chế chất hữu cơ: Chưng cất, chiết, kết tinh - Xác định công thức phân tử...
 • 3
 • 730
 • 4

Kỹ năng giải các bài tập liên quan đến cấu trúc phân tử DNA, RNA, protein giảm phân, nguyên phân

Kỹ năng giải các bài tập liên quan đến cấu trúc phân tử DNA, RNA, protein giảm phân, nguyên phân
... sau l n nguyên phân: 25 = 32 S t bào tham gia gi m phân = 16 S t bào kì sau c a gi m phân 32 Vì kì sau c a gi m phân m i t u ch a 2n phân t DNA T ng s phân t DNA = 24.32 = 768( pt ) Bài M có ... NST s có 2n-1 cách s p x p Bài 49 M t t bào xét c p nhi m s c th ng Gi s m i nhi m s c th , t ng chi n ADN qu n quanh kh i c t o nên c vào k gi a c a nguyên phân, t ng s phân t protein histon ... gi m phân b m không x t bi t bi n c u trúc nhi m s c th K t lu trình gi m phân b m ? A Trong gi m phân I m , c p NST 21 không phân li b gi ng B Trong gi m phân II b , c p NST 21 không phân li...
 • 26
 • 223
 • 0

bài giảng trình bày cấu trúc phân tử ths. đào anh vũ

bài giảng trình bày cấu trúc phân tử ths. đào anh vũ
... benzaldehyd Bài 4: Hãy trình bày cấu trúc Novocain Bài tập áp dụng Bài 5: Hãy trình bày cấu trúc thiamin Bài 6: Hãy trình bày cấu trúc Celecoxib Bài tập áp dụng Bài 7: Hãy trình bày cấu trúc 9-Methyl-3-methylenedeca-1,8-dience ... dẫn xuất steroid Bài tập áp dụng Bài 11: Hãy trình bày cấu trúc phân tử Bài tập áp dụng Bài 12: Hãy trình bày cấu trúc phân tử sau Bài tập áp dụng Bài 13: Hãy trình bày cấu trúc khung flavonoid ... 9-Methyl-3-methylenedeca-1,8-dience Bài 8: Hãy trình bày cấu trúc Testosteron Bài tập áp dụng Bài 9: Hãy trình bày cấu trúc phân tử phenolphtalein ? Phenolphtalein Bài tập áp dụng Bài 10: Hãy trình bày cấu trúc phân tử của...
 • 37
 • 144
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Hình tượng tác giả trong tạp văn - Nguyễn Việt Hàhu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2006-2020các phương thức nông lâm kết hợp ở daklak hiệu quả kinh tế và những tác động sinh thái họcTÍNH TOÁN SONG SONG PARALLEL COMPUTINGPhát triển kinh tế trang trại ở các vùng nông thôn hà nộiĐồ án dây quấn quạt bàn có cuộn số chung khởi động z = 16, 2p = 4Báo cáo thực tập kỹ thuật lạnh và điều hoà không khíĐồ án thiết kế bản vẽ thi công chung cư đông hưng 1, thành phố hồ chí minhGiới thiệu về thương mại điện tử và trang web LAZADADe HSG sinh 9 tuyển chọn hayĐồ án nghiên cứu thiết kế máy cán tôn định hìnhGiải pháp phát triển bền vững hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện vân đồn tỉnh quảng ninhNghiên cứu, đánh giá thiệt hại do ngập lụt vùng hạ du liên hồ chứa lưu vực sông tà rục theo các kịch bản lũ và vỡ đậpNghiên cứu những giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tại ban quản lý dự án giao thông ninh thuậnNghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 90012008 trong công tác thẩm định các công trình thủy lợi tại sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng bìnhNghiên cứu đề xuất quy trình bảo trì công trình hồ chứa nước bà râu huyện thuận bắc tỉnh ninh thuậnNghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao năng lực trong đấu thầu các dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA, áp dụng với dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi bắc nghệ anPhân tích ổn định mái dốc trong không gian ba chiều dựa trên phần mềm ansys luận văn thạc sĩ chuyên ngành xây dựng công trình thủyNghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng của phòng quản lý XDCT sở NN PTNT thanh hóaĐồ án Lập dự án công trình cầu
Đăng ký
Đăng nhập