123doc vn bai giang dien tu mon hoa hoc axit sunfuric ppt

123doc vn bai giang dien tu mon hoa hoc axit sunfuric ppt

123doc vn  bai giang dien tu mon hoa hoc axit sunfuric ppt
... Na2SO4 + CO2↑ + H2O Tiết 55: AXIT SUNFURIC MUỐI SUNFAT I – Axit sunfuric Tính chất vật lí Tính chất hóa học a) Tính chất dung dịch axit sunfuric loãng b) Tính chất axit sunfuric đặc - Tính oxi hóa ... H2SO4(đặc) + KBr  Tiết 55: AXIT SUNFURIC MUỐI SUNFAT I – Axit sunfuric Tính chất vật lí Tính chất hóa học a) Tính chất dung dịch axit sunfuric loãng b) Tính chất axit sunfuric dặc - Tính oxi hóa ... Axit sunfuric đặc nguội làm số kim loại như: Al, Fe, Cr,… bị thụ động hóa Tiết 55: AXIT SUNFURIC MUỐI SUNFAT I – Axit sunfuric Tính chất vật lí Tính chất hóa học a) Tính chất dung dịch axit sunfuric...
 • 14
 • 60
 • 0

Bài giảng điện tử môn hóa học: axit sunfuric ppt

Bài giảng điện tử môn hóa học: axit sunfuric ppt
... oxi hóa mạnh Tiết 55: AXIT SUNFURIC MUỐI SUNFAT I – Axit sunfuric Tính chất vật lí Tính chất hóa học a) Tính chất dung dịch axit sunfuric loãng b) Tính chất axit sunfuric dặc - Tính oxi hóa mạnh ... H2O Tiết 55: AXIT SUNFURIC MUỐI SUNFAT I – Axit sunfuric Tính chất vật lí Tính chất hóa học a) Tính chất dung dịch axit sunfuric loãng b) Tính chất axit sunfuric đặc - Tính oxi hóa mạnh (thí ... K2SO4 Tiết 55: AXIT SUNFURIC MUỐI SUNFAT I – Axit sunfuric Tính chất vật lí Tính chất hóa học a) Tính chất dung dịch axit sunfuric loãng b) Tính chất axit sunfuric dặc - Tính oxi hóa mạnh (thí...
 • 14
 • 3,012
 • 48

Bài giảng điện tử môn hóa học axit H2SO4

Bài giảng điện tử môn hóa học axit H2SO4
... vào H2SO4 đặc Cách 2: Rót H2SO4 đặc vào H2O Chọn cách pha loãng axit H2SO4 đặc an toàn ? CẨN THẬN ! Tại Sao ? Gây bỏng nặng H2O H2SO4 đặc Cách pha loãng axit sunfuric đặc Rót từ từ axit H2SO4 ... Bài 33: tiết 54,55 Nội dung tiết học A AXIT SUNFURIC I Tính chất vật lý II Tính chất hóa học III ứng dụng IV Sản xuất axit Sunfuric Tính chất vật lí Cách pha loãng axit sunfuric ... không làm ngược lại Bị bỏng H2SO4 đặc II Tính chất hóa học a) Tính chất dung dịch axit sunfuric loãng Là axit mạnh Có đầy đủ tính chất chung axit • Làm quì tím hoá đỏ Axit tác dụng với chất nào?...
 • 34
 • 1,827
 • 21

Bài giảng điện tử môn hóa học: axit-ba zơ-muối pdf

Bài giảng điện tử môn hóa học: axit-ba zơ-muối pdf
... axit cßn nguyªn + Mi axit tư hi®ro ch­a ®­ỵc thay thÕ b»ng nguyªn tư kim lo¹i.VD: NaHCO3, KH2PO4… Bài tập 3: LËp c«ng thøc cđa mi t¹o bëi K(I) víi c¸c gèc axit ®· cho Gäi tªn vµ ph©n lo¹i c¸c c«ng ... hi®ro photphat K2HPO4 photphat x ≡ PO4 Photphat K3PO4 Kali photphat x - H2PO4 H3PO4 Mi trung hßa Bài tập 4: Em h·y gọi tên ph©n lo¹i c¸c chÊt sau? CTHH Tªn gäi Axit Baz¬ Mi H2SO4 Axit sunfuric...
 • 16
 • 268
 • 0

Bài giảng điện tử môn hóa học: Axít cacboxylic pptx

Bài giảng điện tử môn hóa học: Axít cacboxylic pptx
... phỏp nh ngha: Hóy thit lp cụng thc chung ca - Axit cacboxylic l nhng hp cht mi axit cacboxylic hu c m phõn t cú nhúm cacboxyl (-COOH)l axit cacboxylic? Th no liờn kt trc tip vi nguyờn t C hoc ... Nguyên nhân phân cực nhóm cacboxyl tạo thành liên kết hiđro liên phân tử axit cacboxylic a) Dạng polime b) Dạng đime - Mỗi axit cacboxylic có vị chua riêng biệt, thí dụ axit axetic có vị chua giấm, ... chức khác + Axit tạp chức: Là axit caboxylic chứa ng axit cacboxylic no, n chc, VD: Axit lactic CH3CH(OH)COOH h mch + Axit béo: Là axit cacboxylic mạch cacbon dài, không nhánh: VD: C17H35COOH (axit...
 • 18
 • 610
 • 2

Bài giảng điện tử môn hóa học: axit H2SO4 pdf

Bài giảng điện tử môn hóa học: axit H2SO4 pdf
... vào H2SO4 đặc Cách 2: Rót H2SO4 đặc vào H2O Chọn cách pha loãng axit H2SO4 đặc an toàn ? CẨN THẬN ! Tại Sao ? Gây bỏng nặng H2O H2SO4 đặc Cách pha loãng axit sunfuric đặc Rót từ từ axit H2SO4 ... chất dung dịch axit sunfuric đặc Cu + H2SO4 loãng -> không phản ứng Cu + H2SO4 đặc -> có xảy phản ứng không?  Cu tác dụng với H2SO4 đặc Ngoài tính axit mạnh axit sunfuric loãng axit sunfuric ... nước dung dịch axit sunfuric đặc  H2SO4 đặc tác dụng với đường Ứng dụng Ứng dụng Ứng dụng Ứng dụng Ứng dụng Ứng dụng Ứng dụng Ứng dụng H2SO4 H2SO4 loãng Tính axit H2SO4 đặc Tính oxi hóa mạnh Tính...
 • 34
 • 400
 • 0

Bài giảng điện tử môn hóa học: axit nitric potx

Bài giảng điện tử môn hóa học: axit nitric potx
... sau : Mưa axit làm chết cá trồng Tượng bò mưa axit tàn phá Rừng bò mưa axit tàn phá Nội dung A .Axit nitric Cấu tạo phân tử Tính chất vật lý Tính chất hoá học ứng dụng Điều chế axit nitric B.Muối ... NO2 O2 kết hợp với nước không khí tạo axit nitric tan vào nước mưa Nếu với nồng độ nhiều gây mưa axit Hiện mưa axit nguồn ô nhiễm số nơi giới :  Mưa axit làm mùa màng thất thu , phá huỷ nhiều ... Điều chế axit nitric B.Muối nitrat Tính chất Ứng dụng C.Chu trình nitơ tự nhiên A Axit nitric I.CÔNG THỨC PHÂN TỬ : HNO3 * Công thức cấu tạo : O H O N +5  O II TÍNH CHẤT VẬT LÝ  HNO3 nguyên...
 • 42
 • 331
 • 0

Bài giảng điện tử môn hóa học: Axit photphoric docx

Bài giảng điện tử môn hóa học: Axit photphoric docx
... nhit H4P2O7 Axit metaphotphoric O Axit iphotphoric HPO3 O +H 2 Axit photphoric 400-500o C -H O +H H3PO4 200-250o C -H O H3PO4 Axit photphoric I AXIT PHOTPHORIC (H3PO4) c Tớnh axit - Vit phng ... ca N HNO3 I AXIT PHOTPHORIC (H3PO4) * CTPT: H3PO4 * CTCT: HO HO P=O HO HO HO P HO * Trong hp cht H3PO4 , photpho s oxi húa +5 ging N HNO3 O A AXIT PHOTPHORIC (H33PO44)) I AXIT PHOTPHORIC (H ... HT GI A Tớnh axit mnh Sai B Tớnh OXH mnh Sai C Va cú tớnh kh va cú tớnh OXH D C A v B Sai ỳng Bn s cú c hi nhn im thng nu tr li ỳng Bi 15: AXIT PHOTPHORIC V MUI PHễTHAT HóA I AXIT PHOTPHORIC (H3PO4)...
 • 31
 • 351
 • 2

Bài giảng điện tử môn hóa học: axit sunfuric_muối sunfat potx

Bài giảng điện tử môn hóa học: axit sunfuric_muối sunfat potx
... 2H2S → 3S↓ + H2O Bài mới: Tiết 55 Bài 33 AXIT SUNFURICMUỐI SUNFAT Nội dung học I Axit sunfuric Tính chất vật lí Tính chất hóa học a Axit sunfuric loãng b Axit sunfuric đặc  I .Axit Sunfuric Tính ... hóa học lưu huỳnh đioxit, viết phương trình phản ứng minh họa.(6đ) Hoàn thành sơ đồ: ghi rõ điều kiện phản ứng(4đ) SO2 → SO3 → H2SO4 Đáp án - SO2 oxit axit: SO2 + H2O ⇄ H2SO3 (axit sunfurơ) Axit ... Axit sunfuric không màu, không bay hơi, nặng gấp lần nước  Tan vô hạn nước tỏa nhiều nhiệt  Cách pha loãng axit sunfuric đặc: rót từ từ axit vào cốc nước khuấy nhẹ đũa thủy tinh Tính chất hóa...
 • 16
 • 160
 • 0

Bài giảng điện tử môn hóa học: axit axetic pdf

Bài giảng điện tử môn hóa học: axit axetic pdf
... + 2H2O Axit axetic Quỳ tím Đổi màu quỳ tím thành đỏ Kim loại Muối + Hiđro Bazơ Muối + Nớc Oxit bazơ Muối + Nớc Muối Muối + Muối Axit ( CH3 COOH ) Rợu Etylic Etyl axetat Bài tập1: Axit axetic ... Xuất màu xanh Sủi bọt Thí nghiệm: Xét phản ứng Axit axetic Rợu etylic -Cho lợng nhỏ Axit axetic vào ống nghiệm có lợng nhỏ rợu etylic -Thêm tiếp Axit sunfuric đặc vào hỗn hợp đun sôi hỗn hợp, ... câu câu Bài tập Trong chất sau đây, chất có tính Axit ? GiảI thích? a CH3 C O OH O b CH3 H Axit axetic c CH2 C OH O H d H C O C OH Axit focmic Bài tập3: Cho 60 gam CH3 COOH tác dụng vơi 100 gam...
 • 13
 • 211
 • 0

Bài giảng điện tử môn hóa học: axit cacbonxilic doc

Bài giảng điện tử môn hóa học: axit cacbonxilic doc
... propanoic (CH3)2CH-COOH Axit isobutiric Axit 2-metylpropanoic CH3(CH2)3COOH Axit valeric Axit pentanoic CH2 =CH-COOH Axit acrylic Axit propenoic HOOC-COOH Axit oxalic Axit etanioic Axit etanoic I nh ... CH3COOH (axit axetic) AXIT CACBOXYLIC Axit khụng no, mch h, n chc: CH2=CH-COOH (Axit acrylic) Axit thm, n chc: C6H5-COOH (Axit benzoic) Axit a chc no a chc v Khụng no a Chc HOOC-COOH (Axit oxalic) ... VD: Gi tờn axit sau: CTCT Tờn thng CH3-HCOOH CH2-2CHCH3-CH-COOH 1COOH CH3 Tờn thay th Axit fomic Axit metanoic Axit- 2-metylbutanoic C2 -COOH CHH5 Axit axetic CH3CH2COOH Axit propionic Axit propanoic...
 • 18
 • 221
 • 0

Bài giảng điện tử môn hóa học: axit H2SO4 pot

Bài giảng điện tử môn hóa học: axit H2SO4 pot
... vào H2SO4 đặc Cách 2: Rót H2SO4 đặc vào H2O Chọn cách pha loãng axit H2SO4 đặc an toàn ? CẨN THẬN ! Tại Sao ? Gây bỏng nặng H2O H2SO4 đặc Cách pha loãng axit sunfuric đặc Rót từ từ axit H2SO4 ... chất dung dịch axit sunfuric đặc Cu + H2SO4 loãng -> không phản ứng Cu + H2SO4 đặc -> có xảy phản ứng không?  Cu tác dụng với H2SO4 đặc Ngoài tính axit mạnh axit sunfuric loãng axit sunfuric ... nước dung dịch axit sunfuric đặc  H2SO4 đặc tác dụng với đường Ứng dụng Ứng dụng Ứng dụng Ứng dụng Ứng dụng Ứng dụng Ứng dụng Ứng dụng H2SO4 H2SO4 loãng Tính axit H2SO4 đặc Tính oxi hóa mạnh Tính...
 • 34
 • 93
 • 0

Bài giảng điện tử môn hóa học: Axit axetic pdf

Bài giảng điện tử môn hóa học: Axit axetic pdf
... phân tử axit axetic Thể tính axit CTCT thu gọn: CH3-COOH So sánh giống khác CTCT axit axetic rượu etylic Axit axetic Rượu etylic III Tính chất hóa học axit axetic Hoạt động Tìm hiểu tính chất hóa ... oxihóa butan Sản xuất giấm cách oxihóa rượu etylic Tính chất Hóa học: - Axit axetic có tính chất hóa học axit - Axit axetic tác dụng với rượu etylic tạo etyl axetat (p.ư este hóa) So sánh axit ... luận Axit axetit có đầy đủ tính chất axit thơng thường Axit axetic axit yếu tính axit mạnh axit cacbonic 2 Axit axetic tác dụng với rượu etylic? Thí nghiệm: - Cho ml rượu etylic, ml axit axetic...
 • 39
 • 288
 • 0

Bài giảng điện tử môn hóa học: Liên kết gen pptx

Bài giảng điện tử môn hóa học: Liên kết gen pptx
... học di truyền liên kết ? Thế di truyền liên kết - DT liên kết tượng nhóm tính trạng di truyền nhau, qui đònh gen nằm nhiễm sắc thể phân li trình phân bào II Ý NGHĨA CỦA DT LIÊN KẾT: Ở tế bào ... giấm 2n= 8, tế bào có 4000 gen Vậy phân bố gen nào? - Trong tế bào NST mang nhiều gen, gen phân bố dọc theo chiều dài NST tạo thành nhóm gen liên kết - Số nhóm liên kết lồi thường ứng với số NST ... sánh kết phép lai F1 hai trường hợp DT độc lập DT liên kết Đặc điểm so sánh Pa Di truyền độc lập Vàng, trơn x xanh, nhăn AaBb x aabb Di truyền liên kết Xám, dài x đen, cụt BV x bv bv Ga - Kiểu gen...
 • 17
 • 263
 • 0

Bài giảng điện tử môn hóa học: amin amino axit protein pot

Bài giảng điện tử môn hóa học: amin amino axit protein pot
... Metylamin Metanamin C2H5NH2 Etylamin Etanamin CH3CH2CH2NH2 Propylamin Tên thường Propan-1 -amin CH3CH(NH2)CH3 Isopropylamin Propan-2 -amin C2H5NHC2H5 Đietylamin N-etyletanamin C6H5NH2 Phenylamin ... June 19, 2014 AMIN AMINO AXIT PROTEIN Thursday, June 19, 2014 Chương AMIN Thursday, June 19, 2014 Bài Khái niệm, phân loại a) Khái niệm Khi thay hay nhiều ngun tử hiđro Metylami phân tử NH3 hay ... DANH PHÁP & ĐỒNG PHÂN b) Phân loại Amin thơm: C6H5-NH2,… GỐC Amin béo: CH3NH2, HIĐROCACBON C2H5NH2,… Amin bậc 1: C6H5-NH2,… BẬC AMINAmin bậc 2: CH3-NH-CH3 Amin bậc 3: CH3-N-CH3 CH3 Thursday,...
 • 16
 • 949
 • 30

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng điện tử môn hóa học 9bài giảng điện tử môn hóa học lớp 8bài giảng điện tử môn hóa học lớp 12bài giảng điện tử môn hóa học lớp 10bài giảng điện tử môn hóa học 12bài giảng điện tử môn hóa học 10bài giảng điện tử môn hóa học 8bài giảng điện tử môn hóa học đại cương về polyme 2 pot2 thiết kế hệ thống bài giảng điện tử môn hóa học theo hướng tích hợp các phần mềm dạy họccác dạng bài giảng điện tử môn hóa họcbài giảng điện tử môn hóa lớp 12bài giảng điện tử môn hóa lớp 10bài giảng điện tử môn hóa lớp 11bài giảng điện tử môn hóa 8bài giảng điện tử môn hóa 11Ngôn ngữ lập trình c# chương 1QUY TRÌNH SẢN XUẤT VITAMIN B12 TỪ VI SINH VẬTCông nghệ HSDPA và ứng dụngLHS-Nguyễn Thùy Linh-Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kiểm sát xét xử vụ án hình sự của viện kiểm sát nhân dânCác yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn thương hiệu bia của khách hàng tại thành phố hồ chí minhHoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt namLKT-Phạm THị Hồng-Pháp luật về tiền lương - thực trạng áp dụngHoàn thiện hoạt động chuỗi cung ứng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng biên hòaĐo lường mức độ hài lòng khách hàng về dịch vụ của sacombankNghiên cứu nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro cho các doanh nghiệp thủy sản ở việt namLL_Nguyễn Thị Thu Hiiền_ TrÁCH nhiệm của công chức trong hoạt động công vụ theo pháp luật việt nam hiện nayCác yếu tố tác động đến ý định dự tuyển của ứng viên trong quá trình tuyển dụngLL_Phạm Tiến Thành_Từ biện phaspxuwr lý hành chính đưa và cơ sở chwuax bệnh đến biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộcLL_Phan Thị Sánh_Vài trò của tòa án trong việc bảo vệ quyền con người ở Việt Nam hiện nayLL_Trần THị Phương_ Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra ở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc GiangLL-Dương Thị Mai-Hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng nhu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nayLL-Nguyễn Thị Hà Phương-Các chức năng của nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt NamLL-Phạm Anh Tuấn-Cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính ở Việt Nam hiện nay và vấn đề hoàn thiệnTài liệu ôn thi THPT quốc gia môn vật lý mức độ tốt nghiệpLL-Trần Ngọc Duy-Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế ở Việt Nam hiện nay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập