de thi tot nghiep trung hoc pho thong 2016 sinh hoc

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010
... làm hai phần (phần A B) A Theo chương trình Chuẩn (8 câu, từ câu 33 đến câu 40) Trang 2/3 - Mã đề thi 176 Câu 33: Số oxi hóa crom hợp chất Cr2O3 A +3 B +6 C +2 D +4 Câu 34: Dãy gồm hợp chất xếp ... Zn–Sn A 0,62V B – 0,90V C 0,90V D – 0,62V HẾT Trang 3/3 - Mã đề thi 176 ...
 • 3
 • 277
 • 1

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010 môn hóa

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010 môn hóa
... đến câu 40) Trang 2/3 - Mã đề thi 235 Câu 33: Để phân biệt dung dịch Na2SO4 với dung dịch NaCl, người ta dùng dung dịch A KNO3 B NaOH C HCl D BaCl2 Câu 34: Số oxi hóa crom hợp chất Cr2O3 A +2 ... không tham gia phản ứng thủy phân? A Protein B Saccarozơ C Glucozơ D Tinh bột Câu 17: Công thức hóa học sắt(III) hiđroxit A FeO B Fe2O3 C Fe(OH)3 D Fe(OH)2 Câu 18: Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn ... 48) Câu 41: Phản ứng C2H5OH với CH3COOH (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng) phản ứng A xà phòng hóa B este hóa C trùng ngưng D trùng hợp Câu 42: Dung dịch có pH > A K2SO4 B Na2CO3 C FeCl3 D Al2(SO4)3...
 • 3
 • 212
 • 5

Đề thi tôt nghiệp trung học phổ thông môn hóa năm 2012

Đề thi tôt nghiệp trung học phổ thông môn hóa năm 2012
... glixerol? A Glucozơ B Metyl axetat C Triolein D Saccarozơ Câu 22: Trong bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học, nguyên tố Fe (Z = 26) thuộc nhóm A IIA B VIB C VIIIB D IA Câu 23: Thành phần quặng boxit ... axit axetic (có axit H2SO4 đặc làm xúc tác) xảy phản ứng A trùng ngưng B trùng hợp C este hóa D xà phòng hóa Câu 26: Kim loại sau kim loại kiềm? A K B Al C Fe D Cr Câu 27: Polime tổng hợp phản ... phản ứng trùng hợp? A CH2 = CH – CH = CH2 B CH2 = CH – Cl C CH3 – CH3 D CH2 = CH2 Trang 2/3 - Mã đề thi 394 Câu 34: Ở điều kiện thường, kim loại có độ cứng lớn A Al B K C Cr D Fe Câu 35: Ở điều...
 • 3
 • 268
 • 8

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn hóa năm 2010

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn hóa năm 2010
... (Sn2+/Sn) = – 0,14V Suất điện động chuẩn pin điện hóa Zn–Sn A 0,62V B 0,90V C – 0,62V D – 0,90V HẾT Trang 3/3 - Mã đề thi 168 ... làm hai phần (phần A B) A Theo chương trình Chuẩn (8 câu, từ câu 33 đến câu 40) Trang 2/3 - Mã đề thi 168 Câu 33: Oxit kim loại bị khử khí CO nhiệt độ cao A Al2O3 B K2O C CuO D MgO Câu 34: Polime ... CrO3 Câu 44: Phản ứng C2H5OH với CH3COOH (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng) phản ứng A xà phòng hóa B este hóa C trùng hợp D trùng ngưng Câu 45: Khi điện phân dung dịch CuCl2 để điều chế kim loại Cu,...
 • 3
 • 189
 • 2

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn hóa năm 2010

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn hóa năm 2010
... dãy phản ứng với dung dịch NaOH A B C D HẾT -Trang 2/2 - Mã đề thi 693 ...
 • 2
 • 199
 • 2

Cấu trúc đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn hóa học

Cấu trúc đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn hóa học
... kẽm, chì, thi c; hợp chất chúng: câu - Phân biệt số chất vô cơ: câu - Hoá học vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường: câu - Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học vô cơ: câu Đề thi tuyển ... kiềm thổ, nhôm; hợp chất chúng: câu Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học vô thuộc chương trình phổ thông: câu Đại cương hoá học hữu cơ, hiđrocacbon: câu Dẫn xuất halogen, ancol, phenol: câu Anđehit, ... thức hoá học hữu thuộc chương trình phổ thông: câu Phần riêng: Thí sinh làm hai phần (phần A phần B) A- Theo chương trình Chuẩn (10 câu): - Phản ứng oxi hoá- khử, tốc độ phản ứng, cân hoá học, điện...
 • 3
 • 219
 • 0

Cấu trúc đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn toán học

Cấu trúc đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn toán học
... khối tròn xoay Đề thi tốt nghiệp THPT- Giáo dục thường xuyên Câu (3 điểm): - Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số - Các toán liên quan đến ứng dụng đạo hàm đồ thị hàm số: Chiều biến thi n, cực trị ... cầu Đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ IPhần chung cho tất thí sinh (7 điểm): Câu (2 điểm): - Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số - Các toán liên quan đến ứng dụng đạo hàm đồ thị hàm số: Chiều biến thi n ... lôgarit - Số phức: Xác định môđun số phức; phép toán tập số phức; bậc hai số thực âm; phương trình bậc hai hệ số thực có biệt thức ∆ âm Câu (1 điểm): Hình học không gian (tổng hợp): Thể tích khối lăng...
 • 4
 • 265
 • 0

Tuyển tập đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010 môn toán

Tuyển tập đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010 môn toán
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 Môn thi: TOÁN – Giáo dục trung học phổ thông Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian phát đề) ĐỀ THAM KHẢO 02 I PHẦN ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 Môn thi: TOÁN – Giáo dục trung học phổ thông Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian phát đề) ĐỀ THAM KHẢO 04 I PHẦN ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 Môn thi: TOÁN – Giáo dục trung học phổ thông Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian phát đề) ĐỀ THAM KHẢO 10 I PHẦN...
 • 10
 • 253
 • 3

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2007 ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH - PHÂN BAN

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2007 ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH - PHÂN BAN
... Câu số 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Mã đề thi 147 219 357 496 583 615 709 913 D D A D B D C A A A C B D C B B C B A D C A B C B A A B C...
 • 2
 • 1,812
 • 3

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011 Môn thi LỊCH SỬ

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011 Môn thi LỊCH SỬ
... lượng chì có mặt sản phẩm phân rã 92 U Tuổi khối đá phát A 3,3.108 năm B 6,3.109 năm C 3,5.107 năm D 2,5.106 năm Trang 2/7 - Mã đề thi 958 Câu 18: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn ... rã 238 92 U biến đổi thành hạt nhân chì 4,47.109 năm Một khối đá phát có chứa 1,188.1020 hạt nhân 238 92 18 U 6,239.10 hạt nhân 206 82 Pb Giả sử khối đá lúc hình 238 thành không chứa chì tất ... độ dòng điện qua nguồn 0,42 A Khoảng cách MQ A 135 km B 167 km C 45 km D 90 km Trang 3/7 - Mã đề thi 958 Câu 27: Đặt điện áp u = U0cosωt (V) (U0 không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch...
 • 7
 • 227
 • 0

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 MÔN VẬT LÍ

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 MÔN VẬT LÍ
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011 Môn thi: LỊCH SỬ - Giáo dục thường xuyên ĐỀ THI CHÍNH THỨC HƯỚNG DẪN CHẤM THI (Văn gồm 02 trang) I Hướng dẫn chung ... khởi nghĩa nhấn mạnh: chuẩn bị khởi nghĩa nhiệm vụ trung tâm toàn Đảng, toàn dân 0,75 - Phân tích ý nghĩa: + Hoàn chỉnh chủ trương đề Hội nghị Trung ương tháng 11 – 1939 (tiếp tục đặt nhiệm vụ ... mạng ruộng đất, ) + Đề nhiều chủ trương sáng tạo nhằm giải vấn đề số độc lập dân tộc (thành lập Mặt trận Việt Minh ; xác định hình thái khởi nghĩa ; chuẩn bị khởi nghĩa nhiệm vụ trung tâm ) Câu III...
 • 3
 • 186
 • 0

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011 MÔN TIẾNG NGA

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011 MÔN TIẾNG NGA
... - Mã đề thi 162 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG NGA - Hệ năm Thời gian làm bài: 60 phút Mã đề thi 293 ... - Mã đề thi 293 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG NGA - Hệ năm Thời gian làm bài: 60 phút Mã đề thi 381 ... - Mã đề thi 381 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG NGA - Hệ năm Thời gian làm bài: 60 phút Mã đề thi 526...
 • 24
 • 198
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn ngoại ngữ 2012đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn sinh học 2012đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn vật lý 2012đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn địa lý 2012đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn toán 2012đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn văn 2012đề thi tốt nghiệp trung học phổ thôngđề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2011đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2014đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011 mđề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn tiếng anhđề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2012 văngrade 9 and 10Giáo án tiếng anh lớp 12 chương trình thí điểmĐề tài phân tích đấu giá quốc tế và hoạt động đấu giá quốc tế tại việt nam, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài thực trạng và các giải pháp, điều kiện nhằm tăng khả năng cạnh tranh trong đấu thầu của doanh nghiệp xây dựng, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpCHỦ đề men đen lý thuyết bài tập thực hànhĐồ án khai thác hầm lòAquaculture engineering 2007Bài tập lớn đạo đức máy tính: Phân tích thực trạng tại Việt Nam và trên thế giới, nêu ví dụ cụ thể có liên quan đến đề tài tại trường Đại học Mỏ Địa chất đổi với các kiểu vi phạm bản quyền ( đối với ngành CNPM) trong tường học.RE EXAMINING PUSH PULL FACTORS IN INTERNATIONAL STUDENT FLOWS BETWEEN VIETNAM AND TAIWANTÁC ĐỘNG của TRUYỀN THÔNG đến xây DỰNG THƯƠNG HIỆUTHIẾT kế và CHẾ tạo máy PHÂN TÍCH đa KÊNH GHÉP máy TÍNH QUA CỔNG USBXÂY DỰNG mô HÌNH vật THỂ BA CHIỀU, vẽ HÌNH CHIẾU THỨ BA và HÌNH cắt TRONG vẽ kỹ THUẬTẢnh hưởng của các yếu tố động cơ tiêu khiển trong mua sắm đến hành vi mua hàng ngẫu hứng trường hợp khách hàng TPHCMẢnh hưởng của giá trị cảm nhận đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh nghiên cứu trường hợp các phòng khám tư nhân tại thành phố quảng ngãiGiải pháp nâng cao lòng trung thành của khách hàng đối với thương hiệu way cổ phần dệt may đầu tư thương mại thành công thông qua ứng dụng marketing trực tuyếnCÁC PHƯƠNG PHÁP CHẾ tạo vật LIỆU NANO tio2NGUYÊN lí HOẠT ĐỘNG và một số ỨNG DỤNG QUAN TRỌNG của vật LIỆU NANO tio2Hoàn thiện chất lượng dịch vụ logistics để gia tăng sự hài lòng của khách hàng tại công ty cổ phần furniweb việt nam giai đoạn 2016 2020Hoàn thiện văn hóa tổ chức tại ủy ban nhân dân huyện trảng bom tỉnh đồng naiNghiên cứu sự ảnh hưởng của các yếu tố giá trị thương hiệu của các siêu thị điện máy lên ý định mua hàng của khách hàng trên địa bàn thành phố hồ chí minh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập