Hoàn thiện thông tin kế toán quản trị trong việc ra quyết định ngắn hạn tại viễn thông nam định

Hoàn thiện thông tin kế toán quản trị trong việc ra quyết định ngắn hạn tại Viễn thông Nam Định

Hoàn thiện thông tin kế toán quản trị trong việc ra quyết định ngắn hạn tại Viễn thông Nam Định
... Mi thụng tin k toỏn thu c l kt qu ca quỏ trỡnh cú tớnh mt: Thụng tin kim tra v kim tra Vỡ vy núi n k toỏn cng nh thụng tin k toỏn khụng th tỏch ri hai c trng c bn l thụng tin v kim tra b Tớnh ... THễNG TIN K TON QUN TR TRONG VIC RA QUYT NH NGN HN TI VIN THễNG NAM NH I Tng quan v Vin thụng Nam nh Gii thiu v cụng ty - VNPT Nam nh l Doanh nghip nh nc trc thuc Tp on Bu chớnh Vin thụng Vit Nam ... thụng tin c thu thp ln u cho mt mc ớch c th no ú hoc l nhng thụng tin ó cú t trc ú c s dng cho mc ớch khỏc (thụng tin th cp) 3.2.1 T chc thu thp thụng tin quỏ kh * Thụng tin quỏ kh (thụng tin thc...
 • 157
 • 44
 • 0

Thông tin kế toán quản trị trong việc ra quyết định

Thông tin kế toán quản trị trong việc ra quyết định
... quan nhà quản trị. Chính vậy,luôn xuất nhu cầu thông tin thích hợp định quản trị Thông tin coi thích hợp,cần thiết hữu ích cho việc định thông tin phải đạt tiêu chuẩn bản,đó là: -thông tin phải ... hợp nguồn thông tin giúp cho nhà quản trị có cách nhìn toàn diện tổng thể phương án cần xem xét.Tuy nhiên tổng số thông tin thu việc sử dụng thông tin thích hợp cần thiết cho việc định vấn đề ... tích thông tin thích hợp để phục vụ cho việc định nhà quản trị nên tự sản xuất hay mua cần phải kết hợp xem xét hội kinh doanh khác để đến định đắn 6.1.2.3 Quyết định nên bán nửa thành phẩm hay định...
 • 13
 • 401
 • 2

Hoàn thiện công cụ kế toán quản trị hỗ trợ ra quyết định đầu tư dài hạn tại công ty cổ phần đầu tư và sản xuất COTEC sài gòn

Hoàn thiện công cụ kế toán quản trị hỗ trợ ra quyết định đầu tư dài hạn tại công ty cổ phần đầu tư và sản xuất COTEC sài gòn
... CÁC CÔNG CỤ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ HỖ TRỢ TRONG VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƢ DÀI HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ SẢN XUẤT COTEC SÀI GÒN Giới thiệu tổng quan công ty Cổ Phần Đầu Sản Xuất Cotec Sài ... ty Cổ Phần Đầu Sản Xuất Cotec Sài Gòn Những giải pháp khả thi để vận dụng công cụ kế toán quản trị hỗ trợ cho - việc định đầu dài hạn Công ty Cổ Phần Đầu Sản Xuất Cotec Sài Gòn - Nêu kết ... hoàn thiện công cụ kế toán quản trị hỗ trợ việc định đầu dài hạn Công ty Cổ phần Đầu Sản Xuất Cotec Sài Gòn góp phần mở rộng đánh giá định dự án đầu dựa phương diện kế toán quản trị, ...
 • 88
 • 83
 • 0

Tổ chức thông tin kế toán quản trị phục vụ ra quyết định ngắn hạn tại công ty cổ phần Pymepharco

Tổ chức thông tin kế toán quản trị phục vụ ra quyết định ngắn hạn tại công ty cổ phần Pymepharco
... biến phí, định phí KẾT LUẬN CHƯƠNG I 11 CHƯƠNG THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ PHỤC VỤ RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO ... chung 2.2 TỔ CHỨC THÔNG TIN KTQT PHỤC VỤ RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO 2.2.1 Tổ chức thông tin KTQT Công ty cổ phần Pymepharco a Phân loại tập hợp chi phí SXKD Công ty Chi ... khảo công trình nghiên cứu có liên quan, luận văn Tổ chức thông tin kế toán quản trị phục vụ định ngắn hạn Công ty cổ phần Pymepharco làm rõ mối quan hệ định ngắn hạn thông tin KTQT phục vụ định...
 • 26
 • 159
 • 0

Kế toán quản trị cho việc ra quyết định kinh doanh ngắn hạn

Kế toán quản trị cho việc ra quyết định kinh doanh ngắn hạn
... THÔNG TIN THÍCH HP - Quyết đònh kinh doanh chọn lựa phương án kinh doanh có hiệu phù hợp với điều kiện kinh doanh từ nhiều phương án kinh doanh khác Quyết đònh kinh doanh ngắn hạn thường gắn liền ... tập trung cho đònh kinh doanh Cung cấp thông tin nhanh đảm bảo tính khoa học, xác, hỗ trợ đắc lực cho nhà quản lý chiếm lónh lợi cạnh tranh Thể toàn diện thông tin kế toán cho đònh quản trò Giảng ... phẩm để phát triển kinh doanh, chứng minh III.Kết so sánh Giảng viên VŨ QUANG KẾT 19 Giảng viên VŨ QUANG KẾT 20 PHƯƠNG ÁN KINH DOANH TRONG NHIỀU ĐIỀU KIỆN GIỚI HẠN PHƯƠNG ÁN KINH DOANH TRONG NHIỀU...
 • 8
 • 2,397
 • 20

chuong 5 ke toan quan tri cho viec ra quyet dinh ngan han

chuong 5 ke toan quan tri cho viec ra quyet dinh ngan han
... 15 20 20 $ 35 35 $ $ 2 65 2 65 1 15 180 180 $4 45 2 95 $$( 15) $ 35 35 - 25 Kt lun: Cn xem xột thờm!!! Nh vy, nu loi b b phn A, tng li nhun ca Cụng ty s gim $50 ,000 (b l $ 15, 000 so vi lói $ 35, 000 sau ... nghip - Hc vin Ti chớnh A 1.000 800 200 B 800 56 0 240 C 100 60 40 150 100 15 60 100 20 210 200 35 (10) 40 Tổng 1.900 1.420 480 2 65 180 4 45 35 - 24 Tỡnh 5: loi b hay tip tc kinh doanh ảnh hởng sau ... đợc Tổng P Lợi nhuận A 200 150 60 210 (10) L B mụn K toỏn doanh nghip - Hc vin Ti chớnh B 240 C 40 Tổng 480 100 100 200 40 15 20 35 2 65 180 4 45 35 Lói Lói - 22 Tình 5: Trong tỡnh ny, gi nh u tiờn...
 • 85
 • 1,219
 • 4

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VỚI VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH pot

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VỚI VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH pot
... 3/24/2013 6.1 Kế toán quản trị cho việc định ngắn hạn 6.1.1 Khái niệm định ngắn hạn tiêu chuẩn chọn định ngắn hạn Quyết định kinh doanh lựa chọn phương án kinh doanh có hiệu quả, phù hợp với điều ... phương án 11 Phân tích chênh lệch liên quan đến số loại định khác Các loại định phổ biến là: Quyết định Quyết định Quyết định sản xuất Quyết định loại bỏ kinh doanh phận tự sản xuất hay mua nên ... 3/24/2013 6.1.3.3 Quyết định nên bán nửa thành phẩm hay tiếp tục sản xuất Trong trình hoạt động sản xuất kinh doanh, nhà quản trị thường phải đương đầu với khó khăn việc xem xét bán sản phẩm kết thúc...
 • 28
 • 524
 • 5

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VỚI VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH ppt

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VỚI VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH ppt
... quan đến số loại định khác Các loại định phổ biến là: Quyết định loại bỏ kinh doanh phận Quyết định tự sản xuất hay mua Quyết định nên bán nửa thành phẩm hay tiếp tục sản xuất Quyết định điều kiện ... định: 28 6.1.3.3 Quyết định nên bán nửa thành phẩm hay tiếp tục sản xuất Trong trình hoạt động sản xuất kinh doanh, nhà quản trị thường phải đương đầu với khó khăn việc xem xét bán sản phẩm kết ... 04-03-2012 Phân loại Quyết định kinh doanh ngắn hạn: Đây định kinh doanh mà thời gian hiệu lực, thời gian ảnh hưởng thực thi thường năm Ví dụ định tồn hay giải thể phận kinh doanh kế hoạch, định chọn lựa...
 • 19
 • 636
 • 3

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ với VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ với VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH
... quan trọng kế toán quản trị cung cấp thông tin chi phí để hổ trợ cho việc định giá người quản lý Trong phần này, cụ thể, sễ tập trung phân tích vai trò chi phí việc định cách thức định giá cho ... Quyết định việc mua sắm máy móc thiết bị Học viên: Đường Thanh Hải Lớp: Cao học QTKD K7 Page 23 Tiểu luận môn: Quản trị doanh nghiệp đại - Quyết định thay thế, cải tạo máy móc thiết bị cũ - Quyết ... giúp cho người lập giá tránh việc định mức giá thấp dẫn đến việc kinh doanh bị thua lỗ - Trong định giá, nhà quản lý phải đối diện với vô số điều kiện không chắn, việc lập giá dựa vào số liệu...
 • 33
 • 115
 • 3

Bài giảng kế toán quản trị chương 5 : kế toán quản trị cho việc ra quyết định ngắn hạn

Bài giảng kế toán quản trị  chương 5 : kế toán quản trị cho việc ra quyết định ngắn hạn
... 40 15 15 20 20 $ 35 35 $ $ 2 65 2 65 1 15 180 180 $4 45 2 95 $$( 15) $ 35 35 Kt lun: Kt lun: Nh vy, nu loi b Nh vy, nu loi b b phn A, tng li b phn A, tng li nhun ca Cụng ty s nhun ca Cụng ty s gim $50 ,000 ... để có định Quá trình định: Bước Thực đánh giá định nhà quản trị đưa ra, với trợ giúp mô hình định Thông tin phản hồi sử dụng để điều chỉnh trình định tương lai Mô hình định: Một mô hình định ... A??? Bộ phận (VT:1000) Lãi biến phí Định ph : Tránh Không tránh Tổng P Lợi nhuận A 200 150 60 210 (10) L B 240 C 40 Tổng 480 100 100 200 40 15 20 35 2 65 180 4 45 35 Lói Lói Tình 5: Trong tỡnh ny,...
 • 85
 • 279
 • 0

Hoàn thiện mô hình Kế Toán Quản Trị trong các doanh nghiệp Dược phẩm.doc

Hoàn thiện mô hình Kế Toán Quản Trị trong các doanh nghiệp Dược phẩm.doc
... máy kế toán theo hình vừa tập trung vừa phân tán, thể qua sơ đồ sau ( Trang bên) Theo hình này, máy kế toán doanh nghiệp đợc tổ chức thành: phòng kế toán trung tâm doanh nghiệp phòng kế toán ... KTQT doanh thu kết kinh doanh 14 Nội dung KTQT doanh thu kết kinh doanh vào yêu cầu quản trị cụ thể doanh thu kết kinh doanh để phân loại doanh thu theo nhóm, mặt hàng theo địa điểm kinh doanh, ... yêu cầu quản trị doanh nghiệp - KTQT hoạt động khác doanh nghiệp Nội dung KTQT hoạt động khác doanh nghiệp đợc vào yêu cầu cụ thể quản lý tiêu khác nh: Quản trị công nợ, tình hình khả toán để...
 • 94
 • 444
 • 7

Hoàn thiện mô hình kế toán quản trị trong Doanh nghiệp

Hoàn thiện mô hình kế toán quản trị trong Doanh nghiệp
... định hình kế toán quản trị doanh nghiệp Hiện giới tồn sáu loại hình kế toán là: kế toán tĩnh, kế toán động, kế toán quỹ, kế toán phục vụ mục đích thuế, kế toán kinh tế vĩ kế toán hóa Trong ... chức hình kế toán quản trị loại hình Doanh nghiệp khác Trong hệ thống doanh nghiệp nớc ta có nhiều loại hình doanh nghiệp khác nh: Doanh nghiệp t nhân, Doanh nghiệp liên doanh, Doanh nghiệp ... loại hình kế toán tĩnh hay kế toán động thờng đợc coi cốt lõi để xây dựng hình kế toán doanh nghiệp quốc gia điều gây ảnh hởng đến việc xây dựng hình kế toán quản trị doanh nghiệp Kế toán...
 • 47
 • 961
 • 11

Hoàn thiện mô hình kế toán quản trị trong các doanh nghiệp Dược phẩm

Hoàn thiện mô hình kế toán quản trị trong các doanh nghiệp Dược phẩm
... Theo hình này, máy kế toán doanh nghiệp đợc tổ chức thành: phòng kế toán trung tâm doanh nghiệp phòng kế toán đơn vị độc lập, tiến hành hạch toán nh sau: + Phòng kế toán trung tâm doanh nghiệp ... - KTQT doanh thu kết kinh doanh Nội dung KTQT doanh thu kết kinh doanh vào yêu cầu quản trị cụ thể doanh thu kết kinh doanh để phân loại doanh thu theo nhóm, mặt hàng theo địa điểm kinh doanh, ... kế toán chi tiết kế toán chi tiết cộng thêm công việc cung cấp thông tin kế toán chi tiết Nghĩa là, KTQT hoàn toàn tách biệt với kế toán chi tiết đợc dùng phục vụ cho yêu cầu quản trị doanh nghiệp...
 • 95
 • 40
 • 0

hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí sản xuất tại các doanh nghiệp thuộc tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4

hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí sản xuất tại các doanh nghiệp thuộc tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4
... KTTC: Kế toán tài KTQT: Kế toán quản trị BHXH: Bảo hiểm xã hội BHYT: Bảo hiểm y tế BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp KPCĐ: Kinh phí công đoàn TSCĐ: Tài sản cố định CPXD: Cổ phần xây dựng CT2: Công trình ... Biu 3.7: Tổng hợp chi phí máy thi công theo công trình 76 Biu 3.8: Tổng hợp chi phí sản xuất chung theo công trình 78 v DANH MC CC S S 2.1: C cu ca Tng Cụng ty 40 S 2.2: C cu ... Biu 3 .4: Bng tng hp chi phớ theo ng x ca chi phớ 72 Biu 3.5: Tng hp chi phớ nguyờn vt liu trc tip theo cụng trỡnh 74 Biu 3.6: Tổng hợp chi phí nhân công trực công trình 75 Biu 3.7: Tổng...
 • 144
 • 112
 • 0

luận văn thạc sĩ kế toán Hoàn thiện mô hình kế toán quản trị cho các công ty cổ phần thuộc Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải.

luận văn thạc sĩ kế toán Hoàn thiện mô hình kế toán quản trị cho các công ty cổ phần thuộc Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải.
... hớng hoàn thiện hình KTQT cho công ty cổ phần thuộc Tổng công ty t vấn thiết kế giao thông vận tải Chơng 2: Thực trạng hình kế toán quản trị công ty cổ phần thuộc Tổng công ty 31 t vấn thiết ... hình kế toán quản trị Công ty cổ phần thuộc Tổng công ty TVTKGTVT 2.2.1 Nội dung kế toán quản trị Công ty cổ phần thuộc Tổng công ty t vấn thiết kế giao thông vận tải Nội dung kế toán quản trị ... tài: Hoàn thiện hình kế toán quản trị cho công ty cổ phần thuộc Tổng công ty t vấn thiết kế giao thông vận tải Mục đích nghiên cứu Hệ thống hóa làm rõ vấn đề lý luận kế toán quản trị góp phần...
 • 86
 • 157
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kế toán quản trị cho việc ra quyết định kinh doanh ngắn hạnke toan quan tri cho viec ra quyet dinh ngan han tai cong tythuc trang va giai phap he thong thong tin ke toan phuc vu cho viec ra quyet dinh ngan hanhoàn thiện công tác kế toán quản trịhoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phíhoàn thiện tổ chức kế toán quản trịluận văn thạc sĩ về hoàn thiện công tác kế toán quản trị tại công ty phân bón miền nammột số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán quản trị hàng tồn kho tại công tythông tin kế toán quản trị trong phân tích mối quan hệ chi phí số lượng lợi nhuậnđiều kiện cơ bản để thực hiện các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần phát triển việt mỹthông tin kế toán quản trị là gìquy trình xử lý thông tin kế toán quản trịyêu cầu đối với thông tin kế toán quản trịyêu cầu thông tin kế toán quản trịhệ thống thông tin kế toán quản trịVai Trò Của Các Tổ Chức Nghiên Cứu Công Trong Hệ Thống Đổi Mới Quốc GiaNhững Tiến Bộ Mới Đây Trong Cải Cách Hệ Thống NC&PT Ở Một Số NướcCác GPKT CN với đoạn đường đầu cầuBiện pháp nâng cao khả năng thu hút khách tại khách sạn BamBoo Green IICác nhân tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu Zuellig Pharma Việt NamĐánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Hải DươngGiải pháp nâng cao giá trị gia tăng cho mặt hàng cà phê Việt Nam trong chuỗi giá trị cà phê toàn cầuTUYỂN tập 272 bài ôn tập các DẠNG TOÁN lớp 1đề thi giữa học kỳ trung tâm Thủ ĐứcLịch sự trong giao tiếp tiếng trung quốc (so sánh với tiếng việt)IELTS practice tests plus 2QUẢN TRỊ học đại CƯƠNGxu the tat yeu cua su ra doi hinh thai kinh te 8364giới thiệu bản thân introduct myselfGiải pháp phát triển thương hiệu phân bón lá công ty cổ phần nông nghiệp Miền đồng Thảo tại miền Tây Nam BộHệ thống phân phối và tiêu thụ sản phẩm trong nƣớc của công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNJđề thi giáo viên CN giỏi thptđề thi giáo viên giở cấp tỉnh môn kĩ thuật công nghiệpđề thi giáo viên giỏi thpt môn sinh học (1)đề thi giáo viên giỏi thpt môn sinh học (2)