de thi thu hoa 1 so truong chuyen co dap an

17 đề thi thử Vật Lý (các trường chuyên) (có đáp án chi tiết)

17 đề thi thử Vật Lý (các trường chuyên) (có đáp án chi tiết)
... A 13 A 23 A A 14 B 24 C Câu Đáp án Câu Đáp án 31 D 41 D 32 A 42 D 33 D 43 B 34 D 44 C Câu Đáp án A D D C 35 B 45 D ĐỀ 485 D Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án 11 C 21 B 31 A 41 A 12 B ... danh…………………… ĐềThiThửĐạiHọc chấm com Trang 6/7 - Mã đề thi 132 www.DeThiThuDaiHoc.com – http://facebook.com/ThiThuDaiHoc ĐÁP ÁN THI THỬ LẦN ĐỀ 132 D B A D B D C D 12 13 14 15 16 17 18 19 A C ... ĐềThiThửĐạiHọc chấm com 10 A 20 A Trang 7/7 - Mã đề thi 132 TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI TRƯỜNG THPT CHUYÊN www.MATHVN.com ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I (2014) MÔN: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi...
 • 131
 • 305
 • 1

De thi thu Hoa hoc Nguyen trai 2010 co dap an

De thi thu Hoa hoc Nguyen trai 2010 co dap an
... tăng dần: A.CH3COOH...
 • 4
 • 188
 • 1

13 đề thi thử Hóa đại học năm 2014 (có đáp án)

13 đề thi thử Hóa đại học năm 2014 (có đáp án)
... CH2=CH2 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC -CAO ĐẲNG- LẦN NĂM HỌC : 2 013- 2014 MÔN THI : HÓA HỌC (Thời gian làm 90 phút) • • • • • • • • Trang Chủ Hoá Học Phương pháp giải nhanh hoá học Video giảng hoá học Thi trắc ... 30/03 /2014 11:04 Chia sẻ viết với bạn bè với nút • • • ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC –CAO ĐẲNG –LẦN NĂM HỌC 2 013- 2014 MÔN THI : HÓA HỌC Thời gian làm bài:90 phút; http://hoctothoa.com Website dạy học hóa ... C B C A B 10 A 24 B 38 A 11 A 25 A 39 C 12 D 26 B 40 C 13 C 27 B 41 A ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC -CAO ĐẲNG- LẦN NĂM HỌC : 2 013- 2014 MÔN THI : HÓA HỌC (Thời gian làm 90 phút) Cho biết :H=1; Be =9; C =12...
 • 68
 • 381
 • 0

Bộ đề thi vào lớp 10 của trường chuyên đáp án

Bộ đề thi vào lớp 10 của trường chuyên có đáp án
... CHÍ MINH ĐỀ SỐ 12 KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUN TRẦN ĐẠI NGHĨA NĂM HỌC 2013 - 2014 ĐỀ CHÍNH THỨC Đề thi vào lớp 10 trường THPT chun Trần Đại nghĩa đề thi vào lớp 10 trường THPT ... có: abc  10d  e  101 101 .abc  abc  10d  d  101 100 .abc  10d  e 101  abcde 101    Vậy số số phải tìm số số tự nhiên chữ số chia hết cho 101 100 00 + 100 = 101 x 100 101 00 ... Cán coi thi khơng giải thích thêm! Trần Trung Chính (Sưu tầm) www.VNMATH.com TUYỂN TẬP ĐỀ THI VÀO LỚP 10 CÁC TRƯỜNG CHUN - NĂNG KHIẾU, NĂM HỌC 2013 - 2014 ĐÁP ÁN ĐỀ CHUNG ĐỀ THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG...
 • 203
 • 963
 • 0

bộ đề thi thử hóa THPT quốc giá 2017 đáp án

bộ đề thi thử hóa THPT quốc giá 2017 có đáp án
... D - HẾT ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ http://bloghoahoc.com – Chun trang đề thi thử Hóa Trang 6/6 – Mã đề thi 132 Trường THCS THPT Nguyễn Khuyến (Đề thi 05 trang) ĐỀ THI THỬ TRUNG HỌC PTQG ... http://bloghoahoc.com – Chun trang đề thi thử Hóa Trang 4/4 – Mã đề thi 129 http://bloghoahoc.com – Chun trang đề thi thử Hóa Trang 5/4 – Mã đề thi 129 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ MÃ ĐỀ 435 A 11 C 21 A 31 D 41 ... Mã đề thi 123 THPT LÊ Q ĐƠN ĐỀ THI THỬ (Đề thi 06 trang) KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA - LẦN NĂM HỌC 2015 - 2016 Mơn thi: HĨA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút, khơng kể thời gian phát đề đề thi...
 • 74
 • 412
 • 3

20 đề thi thử Toán 2016 các trường THPT đáp án chi tiết

20 đề thi thử Toán 2016 các trường THPT có đáp án chi tiết
... http://dethithu.net Ghi chỳ: BTC s tr bi vo cỏc ngy 16, 17/4 /201 6 nhn c bi thi, thớ sinh phi np li phiu d thi cho BTC Thi th THPT Quc gia ln s c t chc vo chiu ngy 07 v ngy 08/5 /201 6 ng ký d thi ti ... http://facebook.com/dethithu.net http://dethithu.net - Website Thi Th THPT Quc Gia - Ti Liu ễn Thi. Cp nht hng ngy.Truy cp ti ngay! S GD&T VNH PHC HNG DN CHM KSCL ễN THI THPT QUC GIA LN NM HC 201 5 -201 6 MễN THI: ... http://facebook.com/dethithu.net http://dethithu.net - Website Thi Th THPT Quc Gia - Ti Liu ễn Thi. Cp nht hng ngy.Truy cp ti ngay! TRNG THPT CHUYấN VNH PHC CHNH THC THI THPT QUC GIA NM HC 201 5 -201 6-LN Mụn:...
 • 117
 • 252
 • 0

Tài liệu Đề thi thử tốt nghiệp THTP môn Toán (Có đáp án) - Đề số 1-5 ppt

Tài liệu Đề thi thử tốt nghiệp THTP môn Toán (Có đáp án) - Đề số 1-5 ppt
... B + D = −20 ⎪8 A + B + 8C + D = −36 ⎩ Giải hệ A = -2 , B = - 1, C = - 2, D = Thử lại kết luận phương trình mặt cầu (S) x2 + y2 + z2 - 4x -2 y - 4z = (1 điểm) BC = (0;2;−4), BD = (0;2;0) Mặt phẳng ... trực BC : (x-1) (-2 ) +(y-1)(2)+(z-1) (-4 ) = ⇔ − x + y − z + = (2) Theo giả thi t tâm I thuộc mp(P):x + y – z + = (3) Vậy tọa độ I thỏa hệ phương trình ( ) , ( ) , ( ) Giải hệ ta I( -1 ; ; 2) Bán ... 16 Vậy giá trị lớn hàm số , đạt x = -3 x = giá trị nhỏ hàm số -1 6 đạt x =2 3) Trong khơng gian Oxyz, viết phương trình mặt cầu ( S ) qua hai điểm A (-2 ; ; 1), B(2 ; ; ⎧x = - t ⎪ ) có tâm I thuộc...
 • 17
 • 425
 • 5

Tài liệu Đề thi thử ĐH năm 2013 môn Sinh đáp án đề số 1 pot

Tài liệu Đề thi thử ĐH năm 2013 môn Sinh có đáp án đề số 1 pot
... lông 1c 11 b 21c 31b 2b 12 d 22d 32b 3d 13 c 23b 33a 4b 14 a 24c 34c ĐÁP ÁN 5d 6b 15 d 16 a 25d 26b 35d 36d Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 7b 17 c ... 37a 8a 18 c 28d 38c 9b 19 a 29b 39d 10 c 20c 30c 40c Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: diemthi.24h.com.vn 41c 51b 42c 52b 43d 53a 44a 54a 45a 55c Điểm thi 24h ... thành aa Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: diemthi.24h.com.vn...
 • 9
 • 307
 • 0

đề thi thử đại học môn vật lý đáp án trường chuyên lê hồng phong

đề thi thử đại học môn vật lý có đáp án trường chuyên lê hồng phong
... kh phát l n bư c sóng ánh sáng kích thích chi u t i Bư c sóng mà v t kh phát nh bư c sóng ánh sáng kích thích chi u t i M t v t ñư c chi u sáng b i ánh sáng bư c sóng phát ánh sáng ... sáng bư c sóng ñó D M i v t ñư c chi u sáng v i ánh sáng bư c sóng thích h p ñ u phát ánh sáng M t ño n m ch ñi n xoay chi u g m m t t ñi n dung kháng ZC = 200Ω m t cu n Câu 12 dây m c n ... Chi t su t c a ch t làm lăng kính ñ i v i ánh sáng ñơn s c bư c sóng ng n l n C M i ánh sáng ñơn s c m t màu s c t n s nh t ñ nh D T c ñ truy n c a ánh ñơn s c khác m t môi trư ng khác Câu...
 • 5
 • 168
 • 0

đề thi thử đại học môn vật lý đáp án trường chuyên lê quý đôn năm 2010

đề thi thử đại học môn vật lý có đáp án trường chuyên lê quý đôn năm 2010
... a thu tinh i v i ánh sáng màu vàng ) A , vàng, l c B l c, tím C , vàng D Câu 33: M t ch t phát quang kh n ng phát ánh sáng màu l c c kích thích phát sáng H i chi u ánh sáng n s c d i ây ch ... 134 Câu 51: M t mômen l c l n 30Nm tác d ng vào m t bánh xe mômen quán tính i v i tr c bánh xe 2kgm2 N u bánh xe quay nhanh d n u t tr ng thái ngh ng n ng c a bánh xe th i i m t=10s A E ... Nh ng âm cao s l ng h a âm nh âm s c B Âm phát t m t nh c c s t ng h p c a âm c b n h a âm C Âm s c khác th dao ng âm khác D Âm c b n phát t dây àn t n s f1 = f0 h a âm c a t n s...
 • 6
 • 115
 • 0

đề thi thử đại học môn vật lý đáp án trường chuyên thái bình

đề thi thử đại học môn vật lý có đáp án trường chuyên thái bình
... Ω; C Đo n m ch hai ph n t R-L, t ng tr 40 Ω; D Đo n m ch hai ph n t R-C, t ng tr 40 Ω Câu 23: Khi chi u b n b c x g m b c x n m vùng h ng ngo i, ánh sáng vàng, ánh sáng chàm b c x ... dòng n m ch bi u th c: u = 200 cos(100π t − π )(V ); i = 5sin(100π t − π / 3)( A) Đáp án sau đúng? A Đo n m ch hai ph n t R-C, t ng tr 40 Ω; B Đo n m ch hai ph n t L-C, t ng tr ... 50: Chi u m t tia sáng đơn s c t n s f t chân không vào m t môi trư ng su t h ng s n môi ε, đ t th m µ Bi t v n t c ánh sáng chân không c Trong môi trư ng tia sáng s bư c sóng λ’ đư...
 • 5
 • 176
 • 0

đề thi thử đại học môn vật lý đáp án năm 2011 chuyên lê quý đôn qt đề 1

đề thi thử đại học môn vật lý có đáp án năm 2011 chuyên lê quý đôn qt đề 1
... 243 10 A Trang 7/8 - Mã đề thi 243 213 11 D 223 11 D 233 11 C 243 11 A 213 12 B 223 12 A 233 12 A 243 12 D 213 13 A 223 13 D 233 13 C 243 13 D 213 14 D 223 14 B 233 14 C 243 14 A 213 15 B 223 15 ... 15 B 223 15 D 233 15 A 243 15 A 213 16 A 223 16 C 233 16 A 243 16 B 213 17 A 223 17 C 233 17 B 243 17 A 213 18 B 223 18 A 233 18 A 243 18 B 213 19 A 223 19 B 233 19 A 243 19 B 213 20 B 223 20 C ... C ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II MÔN VẬT LÝ 213 45 A 223 45 D 233 45 D 243 45 D 213 46 C 223 46 B 233 46 D 243 46 C 213 47 B 223 47 B 233 47 D 243 47 D 213 48 B 223 48 D 233 48 A 243 48 B 213 ...
 • 8
 • 223
 • 0

đề thi thử đại học môn vật lý đáp án trường chuyên lqd

đề thi thử đại học môn vật lý có đáp án trường chuyên lqd
... Độ cao đặc tính sinh âm phụ thuộc vào đặc tính vật tần số lượng âm B Về đặc tính vật sóng siêu âm, sóng hạ âm không khác sóng học khác C Độ to âm đặc tính sinh âm phụ thuộc vào cường ... số âm D Âm sắc đặc tính sinh âm phụ thuộc vào đặc tính vật tần số biên độ Trang 2/9 Câu 20: Một biến tưởng cuộn dây Khi nối cuộn với điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng U1 = 110V ... sóng biên độ cực đại Giữa M đường trung trực AB dãy cực đại khác Vận tốc truyền sóng mặt nước là: A 18cm/s B 24cm/s C 12cm/s D 36cm/s Câu 48: Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng Nếu...
 • 9
 • 125
 • 0

đề thi thử đại học môn sinh học đáp án năm 2011 chuyên lê quý đôn qt đề 1

đề thi thử đại học môn sinh học có đáp án năm 2011 chuyên lê quý đôn qt đề 1
... ngẫu nhiên hoa màu đem tự thụ phấn xác suất thu hệ lai phân li kiểu hình ? 9 A B C D 16 014 : Lai bọ cánh cứng cánh màu nâu với đực cánh màu xám người ta thu F tất màu cánh màu xám Cho ... cá thể con) kiểu gen AA = 10 0%, Aa = 75%, aa = 50% Bố mẹ đề mang gen dị hợp tỉ lệ kiểu hình đời F1 (mới sinh) là: A A- : aa B A- : aa C 14 A-: 1aa D 15 A-: 1aa 019 : cá thể mang cặp gen cho ... sau: 70 cánh màu nâu, 74 cánh màu xám, 14 5 đực cánh màu xám Từ kết lai này, kết luận rút sau đúng? A Cơ chế xác định giới tính loài bọ cánh cứng XX - đực, XY - gen quy định màu cánh nằm...
 • 6
 • 269
 • 1

đề thi thử đại học môn vật lý đáp án trường chuyên hà tĩnh

đề thi thử đại học môn vật lý có đáp án trường chuyên hà tĩnh
... không nói điện từ trường ? A Điện trường, từ trường hai mặt thể trường – điện từ trường B Nơi điện trường không theo không gian, nơi xuất từ trường C Nơi từ trường biến thi n theo thời gian, ... biến thi n vuông pha với q B e biến thi n vuông pha với u C e biến thi n vuông pha với i D e biến thi n pha với  Câu 41: Hiện tượng tán sắc ánh sáng tượng A giao thoa chùm ánh sáng trắng thi n ... 48: Chiếu chùm ánh sáng gồm: ánh sáng đơn sắc thứ tần số f = 1,5.1015Hz ánh sáng đơn sắc thứ hai bước sóng  = 0,22 ∝m vào kim loại cách điện công thoát A = 3,5 eV Điện cực đại kim loại...
 • 7
 • 195
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử đại học môn vật lý có đáp án đề số 23đề thi thử đại học môn lý 2013 co dap anđề thi thử đại học môn sinh 2014 có đáp ánđề thi thử đại học 2012 môn lý co dap anđề thi thử đại học môn sinh 2013 co dap anđề thi thử đại học vật lý 2013 co dap anđề thi thử tốt nghiệp môn sinh 2013 co dap anđề thi thử đại học môn lý 2012 co dap anđề thi thử đại học môn toán 2014 co dap anđề thi thử tốt nghiệp môn lý 2014 có đáp ánđề thi thử đại học môn vật lý có đáp ánđề thi thử đại học toán khối a có đáp ánđề thi thử đại học môn văn 2014 có đáp ánđề thi thử môn toán 2013 khối a có đáp ánđề thi thử tốt nghiệp môn toán 2012 co dap anCác giải pháp kỹ thuật sinh thái nhằm giảm nhẹ tác động của mưa ở TPHCMNâng cao kỹ năng thuyết trình cho sinh viên khối ngành sư phạm ở địa bàn thành phố hồ chí minhĐánh giá hiện trạng công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và đề xuất giải pháp trên địa bàn thành phố bảo lộcNhu cầu lựa chọn sản phẩm du lịch của sinh viên ngành việt nam học trường đại học sài gòn (giai đoạn 2011 2014)Xây dựng chương trình nâng cao nhận thức cho đối tượng thiếu nhi tại phường đông hưng thuận, quận 12 và phường 14 quận gò vấp trong công tác bảo vệ môi trường kênh tham lương bến cátThực thi chính sách đối ngoại của mỹ đối với châu á thái bình dương dưới thời tổng thống b obama (2009 2014)Message in a bottle nicholas sparksXác định những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn tại phường bến nghé, quận 1, thành phố hồ chí minhNghiên cứu điều chế phức lantan xitrat và thử nghiệm làm chất kích thích sinh trưởng cây cà chuaHoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước quảng bìnhHoàn thiện công tác quản lý tài sản công đối với các trường trung học phổ thông trực thuộc sở giáo dục và đào tạo thừa thiên huếDear john nicholas sparksHoàn thiện quản lý thu ngân sách nhà nước tại thành phố đồng hới, tỉnh quảng bìnhNâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh thừa thiên huếPhát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở huyện phong điền, tỉnh thừa thiên huếTìm hiểu ứng dụng phương pháp lọc Canny để phát hiện và tách biên. Đánh giá thực nghiệm và so sánh với các phương pháp khácQuản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp dân doanh tại cục thuế tỉnh thừa thiên huếHoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn quảng bìnhHoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước tại sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh thừa thiên huếphân tích thiết kế hệ thống quản lí khách sạn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập