30 bai hoa hoc lop 9 ha co dap an

ĐỀ THI HÓA HỌC LỚP 10 HKII ĐÁP ÁN

ĐỀ THI HÓA HỌC LỚP 10 HKII CÓ ĐÁP ÁN
... HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II (08-09) HÓA 10 I/ Phần chung cho ban : ( điểm ) Câu : ( điểm) Viết phương trình phản ứng thực dãy chuyển hóa sau ( ghi rõ điều kiện phản ... Câu : (2 điểm) Trình bày phương pháp hóa học phân biệt dung dịch : NaCl , Na2SO4 , NaNO3 H2SO4 đựng lọ nhãn Giải : • Dùng quỳ tím : nhận biết axit H2SO4 (hóa đỏ) 0,25 điểm • Dùng BaCl2: nhận ... : Br2 , Cl2 , I2 theo thứ tự tính oxi hóa giảm dần Viết phương trình phản ứng minh họa cho biết vai trò chất tham gia phản ứng Giải : - Thứ tự tính oxi hóa giảm dần : Cl2 > Br2 > I2 …………………………...
 • 3
 • 196
 • 1

skkn skkn “tạo tình huống xuất phát trog dh theo pp “bàn tay nặn bột” đối với một số bài hóa học lớp 9 tại trường thcs thủy phương

skkn skkn “tạo tình huống xuất phát trog dh theo pp “bàn tay nặn bột” đối với một số bài hóa học lớp 9 tại trường thcs thủy phương
... cứu: “Tạo tình xuất phát dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” số Hóa học lớp trường THCS Thủy Phương nhằm đáp ứng yêu cầu đổi phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực chủ động học tập học ... :“Tạo tình xuất phát dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” số Hóa học lớp trường THCS Thủy Phương. ” phần đáp ứng yêu cầu đổi phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực chủ động học tập học ... đạt xác hóa, phù hợp với mục tiêu dạy học nội dung cụ thể xác định Một số tình xuất phát dạy học theo phương pháp“ Bàn tay nặn bột” số Hóa học lớp trường THCS Thủy Phương: Trong năm học vừa qua,...
 • 23
 • 1,296
 • 3

5 đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 hay đáp án

5 đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 hay có đáp án
... will be ill Unless ………………………………… ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP - THCS Môn : Tiếng Anh ĐỀ A-ĐÁP ÁN Question1: ( 15 points) a1-B 2- D 3- C 4- A 5- D b1 saw / were singing / ... phần làm - Điểm thi = ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP – THCS Môn thi: Tiếng Anh Thời gian: 150 phút ( Không kể thời gian giao đề ) ĐỀ Bài I : Tìm từ cách đọc khác phần gạch chân (1 ,5 điểm) 1/ a; ... change her mind There’s ……………………………………………… ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP - THCS Môn : Tiếng Anh ĐỀ A- ĐÁP ÁN Question1: ( 19 points) a1-B 2- D b1 was getting shouted asked...
 • 26
 • 8,976
 • 534

5 bộ đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9 hay đáp án

5 bộ đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9 hay có đáp án
... will be ill Unless ………………………………… ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP - THCS Môn : Tiếng Anh ĐỀ A-ĐÁP ÁN Question1: ( 15 points) a1-B 2- D 3- C 4- A 5- D b1 saw / were singing / ... phần làm - Điểm thi = ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP – THCS Môn thi: Tiếng Anh Thời gian: 150 phút ( Không kể thời gian giao đề ) ĐỀ Bài I : Tìm từ cách đọc khác phần gạch chân (1 ,5 điểm) 11 1/ ... change her mind There’s ……………………………………………… ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP - THCS Môn : Tiếng Anh ĐỀ A- ĐÁP ÁN Question1: ( 19 points) a1-B 2- D b1 was getting shouted asked...
 • 26
 • 490
 • 8

Đề kiểm tra học kì I tiếng anh lớp 9(2017) đáp án

Đề kiểm tra học kì I tiếng anh lớp 9(2017) có đáp án
... II/ M i lựa chọn 0,25 i m C A B B C> READING: Tổng số 3,0 i m I M i câu trả l i 0,25 A B C D D A II M i câu trả l i 0,25 T N F T F T D> WRITING: Tổng số 2,0 i m I/ M i câu viết 0,5 She said ... 2015-2016 MÔN: TIẾNG ANH A> PRONUNCIATION: Tổng số 1.5 i m I/ M i lựa chọn 0,25 i m D C C B II/ M i lựa chọn 0,25 i m 1.C B B> LANGUAGE FOCUS: Tổng số 3,5 i m I/ M i lựa chọn 0,25 i m B D D C ... _ The writer is a Muslim _ D> WRITING: I/ Rewrite these sentences, beginning with the words given (1m) She said, I ll be here again tomorrow.”(Change into reported speech.) ⇒ She said …………………………………………………………………………………...
 • 7
 • 225
 • 1

Đề thi lớp 9 HKII đáp án( hot )

Đề thi lớp 9 HKII có đáp án( hot )
... phrase to complete sentences: (3p) If the sky is clear, you can see the stars ( at/ in/on/when) night The first man walked on the moon ( in/ at/ on/ by ) July 21st 196 9 There are more trees in the ... they are) in all cells 12 Tomorrow HCMC’s temperature will be (about / among/ between / at ) 22º C and 26º C III Reading : Read the text and true or false statements: (2p) July 20th 196 9 was am ... (1,5p) Computer plays an important role in ( 1) ……… modern life nowadays We ( 2) ………., work , or visit places of scenic beauty with the help of ( 3) …………… We read newspapers and magazines which (4)...
 • 4
 • 277
 • 2

Bộ 14 đề Hóa học ôn thi ĐH (Có đáp án)

Bộ 14 đề Hóa học ôn thi ĐH (Có đáp án)
... trong, hi n tư ng quan sát ñư c : A Nư c vôi t hóa ñ c B Nư c vôi t hóa ñ c r i l i t ñ c hóa C Nư c vôi t ñ c hóa r i l i t hóa ñ c D Nư c vôi t ñ c hóa 33 Nh t t (ñ n dư) dung d ch KMnO4 vào dung ... kh g p m t ch t có tính oxi hóa nh t thi t ph i x y ph n ng oxi hóa kh B H p ch t s t (III) ch có tính oxi hóa C H p ch t s t (II) ch có tính kh D Fe3+ có tính oxi hóa y u Mg2+ S d ng d ki n ... Trong s g sét c a t m tôn (xem tôn s t tráng k m) ñ không khí m, : A S t c c dương, k m c c âm B S t c c âm, k m c c dương C S t b oxi hóa, k m b kh D S t b kh , k m b oxi hóa ð h n ch s ăn mòn...
 • 153
 • 280
 • 3

De thi thu Hoa hoc Nguyen trai 2010 co dap an

De thi thu Hoa hoc Nguyen trai 2010 co dap an
... tăng dần: A.CH3COOH...
 • 4
 • 145
 • 0

thi thử đại học hóa học lần 1 2014 đáp án

thi thử đại học hóa học lần 1 2014 có đáp án
... HẾT ĐÁP ÁN MÔN HÓA HỌC MÃ ĐỀ H1 21: 1B, 2C, 3A, 4D, 5C, 6A, 7D, 8A, 9B, 10 A, 11 A, 12 B, 13 B, 14 D, 15 A, 16 D, 17 C, 18 C, 19 B, 20B, 21D, 22BD, 23D, 24D, 25A, 26C, 27A, 28C, 29B, 30A, 31A, 32B, ... CHUẨN (10 câu từ câu 41 đến câu 50) Câu 41: Dung dịch X chứa Na+ 0 ,1 mol; Al3+ 0 ,15 mol; Fe2+ 0 ,1 mol; S 0,2 mol Cl- x mol Giá trị x là: A 0,25 B 0,35 C 0,45 D 0,55 Câu 42: Anđehit X mạch hở ... phần H2O, phần rắn Y chứa hai muối nặng 4,44 gam Nung nóng Y O2 dư 0,03 mol Na2CO3; 0 ,11 mol CO2 0,05 mol H2O Số công thức cấu tạo X A B C D Câu 13 : Hợp chất XY3 tổng số hạt mang điện 13 2...
 • 7
 • 147
 • 1

579 câu trắc nghiệm theo chương, bài - Sinh học 10 cực hay (có đáp án)

579 câu trắc nghiệm theo chương, bài - Sinh học 10 cực hay (có đáp án)
... động vật 579 câu hỏi trắc nghiệm theo chương, - Sinh học 10 B Nguyên sinh, khởi sinh, động vật C Thực vật, nguyên sinh, khởi sinh D Nấm, khởi sinh, thực vật Hiện người ta ước lượng số loài sinh vật ... Dị dưỡng C Kí sinh bắt buộc D Cộng sinh 23 Số (IV) là: A Thực vật B Nguyên sinh C Nấm 13 579 câu hỏi trắc nghiệm theo chương, - Sinh học 10 D Khởi sinh 24 Số (VI) là: A Tự dưỡng theo lối hoá tổng ... trắc nghiệm theo chương, - Sinh học 10 B Sáp D Xenlulôzơ 36 Chất sau tan nước? A Vi taminA C Vitamin C B Phôtpholipit D Stêrôit 37 579 câu hỏi trắc nghiệm theo chương, - Sinh học 10 CÁC CHẤT HỮU...
 • 150
 • 2,966
 • 8

Đề tham khảo kiểm tra 15 lớp 9 HK1 đáp án giải thích

Đề tham khảo kiểm tra 15 lớp 9 HK1 có đáp án giải thích
... KIỂM TRA 15' BÀI SỐ - NĂM HỌC 2012-2013 Môn: TIẾNG ANH - LỚP Thời gian làm bài: 15 phút KIỂM TRA 15 PHÚT SỐ - NĂM HỌC 2012-2103 Môn: TIẾNG ANH - LỚP Thời gian làm bài: 15 phút ...
 • 12
 • 580
 • 0

300 Câu hỏi trắc nghiệm môn Hoá học ôn thi ĐH đáp án

300 Câu hỏi trắc nghiệm môn Hoá học ôn thi ĐH Có đáp án
... phân công thức phân tử nó là: C2H2 C3H6 CH4 C2H4 Chỉ biết công thức phân tử tổng quát CnH2n 94 Nếu X hợp chất hũu mạch hở công thức phân tử tổng quát ta thể kết luận công thức ... một công thức phân tử có thể tồn tại nhiều hợp chất hữu khác Nhiều hợp chất hữu câú tạo khác thể chung một công thức phân tử Nhiều hợp chất hữu chung một công ... dịch B thi V là: 100 ml 400 ml 200 ml 300 ml Một kết qủa khác 136 Xêtôn phản ứng không có phản ứng tráng gương Điền vào chỗ trống ( ) một các cụ m từ sau Phản ứng tráng gương...
 • 41
 • 152
 • 2

Đề kiểm tra HKI hóa học 10 nâng cao đáp án

Đề kiểm tra HKI hóa học 10 nâng cao có đáp án
... tố số oxi hóa tăng sau phản ứng B cho điện tử, chứa nguyên tố số oxi hóa tăng sau phản ứng C nhận điện tử, chứa nguyên tố số oxi hóa giảm sau phản ứng D cho điện tử, chứa nguyên tố ... phản ứng là: Câu trả lời bạn: A 4, 11, 2, B 4, 6, 2, C 4, 5, 2, D Đáp án khác 18, Nguyên tố X cấu hình electron hóa trị 3d104s1 Vậy bảng tuần hoàn vị trí X thuộc: Câu trả lời bạn: A Chu kì ... điện, dẫn nhiệt, ánh kim) electron tự kim loại gây C Trong điều kiện thường, kim loại thể rắn D Bán kính nguyên tử kim loại lớn bán kính nguyên tử phi kim chu kì 15, Kiểu lai hóa tứ diện Câu...
 • 17
 • 681
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: các dạng bài hóa học lớp 9mot so bai hoa hoc lop 9bài tập hóa học 11 nâng cao có đáp ánbài tập hóa học 10 chương 2 có đáp ánbài tập hóa học 10 chương 1 có đáp ánbai tap hoa hoc 10 chuong 1 co dap anbài tập hóa học 11 chương 1 có đáp ánbài tập hóa học 10 chương halogen có đáp ánbai tap hoa hoc 11 chuong 2 co dap anbai tap hoa hoc lop 10 chuong 3co dap anbài tập hóa học 10 chương 4 có đáp ántrắc nghiệm hóa học 12 chương 1 có đáp ántrac nghiem hoa hoc 11 chuong 1 co dap ande thi tieng anh lop 9 hk2 co dap anđề thi trắc nghiệm tin học lớp 11 hk2 có đáp ánlý thuyết,bài tập số phức nhiều dạngHướng dẫn Phân tích và Sử dụng Profile XT trong việc Sàng lọc và Tuyển dụng Ứng viênNghiên cứu công nghệ xử lý vi sinh nước thải sản xuất bột giấy của công ty cổ phần giấy an hòaQUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNGCÁC QUY TRÌNH PHÁT TRIỀN PHẦN mềmQuy trình xuất khẩu hàng sản xuất và hàng ủy thác tại công ty tnhh kẻ gỗTìm hiểu quy trình kỹ thuật trồng cây dưa leo trong nhà lưới tại trường trung cấp nông lâm nghiệp bình dươngNgữ pháp tiếng anh Master GrammarGiáo dục hòa nhập - Cánh cửa rộng mở cho trẻ em khuyết tật tại Việt NamNghiên cứu bào chế nano nhũ tương nhỏ mắt Diclophenac và bước đầu đánh giá sinh khả dụng của chế phẩm (LA tiến sĩ)Phân tích tình hình sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường typ 2 ở bệnh nhân ngoại trú tại trung tâm y tế quận Nam Từ Liêm, Hà NộiTheo dõi đặc điểm sinh trưởng, khả năng sinh sản của vịt CV super m2 bố mẹ (thế hệ 13) nuôi tại trạm nghiên cứu gia cầm cẩm bình – hải dương tài liệu, ebook, giáo trìnhĐồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng khóa 2007 2012 thiết kế ký túc xá đại học nha trang phan đức huyEffect of previous chilled storage on rancidity development in frozen horse mackerel (trachurus trachurus)Food industries manualGiới thiệu về ILWIS và bộ dữ liệu Yên BáiĐáp án thi học kì môn Công nghệ chế biến sữa (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đáp án thi học kì môn đánh giá cảm quan thực phẩm (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Báo cáo thực tập tốt nghiệp khoa kế toán kiểm toánKý thác hoàn trả cho bóng đèn huỳnh quang hỏng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập