de thi thu dh mon hoa hoc nguyen hue 60737

de thi thu dh mon hoa hoc nguyen hue 60737

de thi thu dh mon hoa hoc nguyen hue 60737
... C2H5OH chiếm 50% theo số mol Đốt cháy m gam hỗn hợp X thu 3,06 gam H 2O 3,136 lít CO2 (đktc) Mặt khác, 8,25 gam hỗn hợp X thực phản ứng tráng bạc thu p gam bạc Tính p? A 6,48 g B 5,4 g C 8,64 g D ... dung dịch HCl tạo 183,5 gam muối Cứ 147 gam X tác dụng hết với dung dịch NaOH thu 191 gam muối Công thức cấu tạo thu gọn X là: A HOOCCH(NH2)COOH B NH2CH2CH2CH(NH2)COOH C HOOCCH(NH2)CH2CH2CH3 ... dụng hết với HBr ta thu hỗn hợp ankyl bromua tương ứng có khối lượng gấp đôi khối lượng hai ancol Phân hủy ankyl bromua để chuyển brom thành ion Br - cho tác dụng với AgNO3 dư thu 5,264 gam kết...
 • 5
 • 31
 • 0

đề thi thử đh môn hóa học lần 1 năm 2014 THPT Quốc Gia Chu Văn An

đề thi thử đh môn hóa học lần 1 năm 2014 THPT Quốc Gia Chu Văn An
... chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60) Câu 51: Cho chuyển hóa sau: + o + H ,t X + H2O → X1 + X2 Trang 5/6 – Mã đề thi 357 o t → X3 + 3NH3 + 2Ag↓ + H2O X1 + 2[Ag(NH3)2]OH  o ... NaOH 1, 5a mol/l, thu dung dịch Y chứa m gam muối Biểu thức liên hệ m a A m = 10 5a B m = 10 3,5a C m = 11 6a D m = 14 1a Câu 36: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai amin no, đơn chức, dãy đồng đẳng, thu 1, 568 ... rắn Z Giá trị V A 3,36 B 20 ,16 C 11 ,2 D 2,24 II PHẦN RIÊNG [10 câu] :Thí sinh làm hai phần (phần A B) A Theo chương trình Chu n (10 câu, từ câu 41 đến câu 50) Câu 41: Cho dãy chất: o-xilen, stiren,...
 • 6
 • 1,004
 • 58

Tổng hợp đề thi thử ĐH môn Hóa học khối A, B pot

Tổng hợp đề thi thử ĐH môn Hóa học khối A, B pot
... Na2CO3; Br2 Số trường hợp < /b> xảy phản ứng hóa < /b> học < /b> là: A B C D Câu 60: Trong số chất: phenylamoni clorua, natri phenolat, vinyl clorua, anlyl clorua, benzyl clorua, phenyl clorua, phenyl benzoat, ... mol H2 b t Ni b nh kín Nung hỗn hợp < /b> X thu hỗn hợp < /b> Y gồm hiđrocacbon có tỉ khối < /b> H2 19,25 Cho toàn hỗn hợp < /b> Y qua b nh đựng dung dịch AgNO3/NH3 dư, thu m gam kết tủa vàng nhạt 1,568 lít hỗn hợp < /b> khí ... 10:1 Tổng < /b> khối < /b> lượng Gly–Gly Glyxin hỗn hợp < /b> sản phẩm là: A 27,9 gam B 28,8 gam C 29,7 gam D 13,95 gam Câu 52: Trong số chất: clobenzen, toluen, nitrobenzen, anilin, phenol, axit benzoic, benzanđehit,...
 • 5
 • 259
 • 5

ĐỀ THI THỬ ĐH MÔN HÓA HỌC

ĐỀ THI THỬ ĐH MÔN HÓA HỌC
... Để phân biệt phenol rượu benzilic C6H5-Ch2OH,ta cso thể dùng thuốc thử sau đây: Chúc em thành cơng Đề luyện thi CĐ & ĐH năm học 2009 - 2010 1) Na 2) dd NaOH 3).Nước Br2 A.1 B.1,2 C.2,3 D.2 Câu ... B.Na2SO4 C BaCl2 D Na2CO3 Câu 18 Dd phênol không p.ứ với chất sau đây: Chúc em thành cơng Đề luyện thi CĐ & ĐH năm học 2009 - 2010 A Natri NaOH B Nước brôm C Dd NaCl D Hỗn hợp HNO3 H2SO4 đặc Câu 19.Có ... đối hồn hảo khơng có nước từ dung dịch rượu 95 phương pháp sau : Chúc em thành cơng Đề luyện thi CĐ & ĐH năm học 2009 - 2010 1) Dùng chưng cất phân đoạn để tách rượu khỏi nước (rượu etylic sơi...
 • 7
 • 313
 • 2

ĐỀ THI THỬ ĐH MÔN HÓA HỌC LẦN 5

ĐỀ THI THỬ ĐH MÔN HÓA HỌC LẦN 5
... 53 D D 14 B 24 C 34 B 44 B 54 C A 15. D 25. C 35. A 45. B 55 .B 16 26 36 46 56 B A D D C C D 17 A 27 D 37 D 47 B 18 28 38 48 C B D C C C 19 A 29 B 39 D 49 A 10 20 30 40 50 A A A A D ... Thành phần % theo số mol hỗn hợp Fe FeS ban đầu là: A 40 60 B 50 50 C 35 65 D 45 55 Câu 22: Hấp thụ hoàn toàn 1,12 lit khí SO2 (đktc) vào 150 ml dung dịch NaOH 1M Cô cạn dung dịch áp suất nhiệt độ ... tính chất oxi hóa vừa có tính khử, phân tử : A S có mức oxi hóa trung gian B S có mức oxi hóa cao C S có mức oxi hóa thấp D S có cặp electron cha liên kết Câu 24: Phản ứng hóa học sau sai? A...
 • 7
 • 298
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐH MÔN HÓA HỌC 2010

ĐỀ THI THỬ ĐH MÔN HÓA HỌC 2010
... mol : sơ đồ chuyển hóa sau : + NaOH + NaOH A  B  CH4 Công thức không phù hợp với chất A : → → A CH3OOCCH3 B CH3COOH C CH3COONH4 D HCOOCH3 29 Cân hóa học phản ứng este hóa ancol axit hữu ... CH4→C2H2→C2H6→C2H5Cl→C2H5OH→C4H6→Cao su buna 22 Từ chất đầu đá vôi nguyên liệu vô khác điều chế PVC với số phương trình hóa học tối thi u : A B C D 23 Đốt cháy hết hỗn hợp A gồm 0,1 mol etilenglicol (etylen glicol) 0,2 mol ... K1 = C D K3 = K3 K 22 K3 48 So sánh pin điện hóa ăn mòn kim loại, điều sau không ? A Tên điện cực giống : catot cực âm anot cực dương B Pin điện hóa phát sinh dòng điện, ăn mòn kim loại không...
 • 5
 • 160
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐH MÔN HOÁ HỌC ppsx

ĐỀ THI THỬ ĐH MÔN HOÁ HỌC ppsx
... bị ăn mòn điện hoá không khí ẩm, nhận định sau đúng? A Tinh thể sắt cực dương, xảy trình khử B Tinh thể sắt cực âm, xảy trình oxi hoá C Tinh thể cacbon cực dương, xảy trình oxi hoá D Tinh thể ... chất oxi hoá B Al chất khử, nguyên tử O NaOH đóng vai trò chất oxi hoá C Al chất khử, nguyên tử H H2O đóng vai trò chất oxi hóa D Al chất khử, nguyên tử H NaOH H2O đóng vai trò chất oxi hoá Câu ... cacbon cực âm, xảy trình oxi hoá Câu 35: Đốt cháy hoàn toàn a gam rượu thu 33a/23 gam CO2 18a/23 gam H2O Rượu là: A C2 H5OH B C2H4(OH)2 C C3H7OH D C3H5(OH)3 Câu 36: Xà phòng hoá hoàn toàn 0,1 mol este...
 • 4
 • 59
 • 0

de thi thu DH mon hoa hoc(1)

de thi thu DH mon hoa hoc(1)
... khối so với hydro 10 Dẫn hết khí thu cho vào bình dd Ca(OH)2 dư; Sau pứ thu m gam kết tủa Giá trị m : A B 10 C 12,5 D 15 Câu 33: Cracking butan với hiệu suất h%, thu 35 lít hh khí A(gồm chất) Dẫn ... chứa b mol HCl Để thu kết tủa điều kiện b A b = 3a B b=4a C b = 5a D b = 6a Câu 28:Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch KOH 1M (đun nóng) Cơ cạn dung dịch sau phản ứng thu 28 gam chất rắn ... kêt thúc thu ddD 8,12g rắn E chứa kim loại Cho E pứ với HCl 0,672lit khí (đkc) Giá trị V là: A.100 B.200 C.250 D.300 Câu 30: Cho 10,8 gam axit (A) đơn chức pứ hết với Na2CO3 Dẫn hết khí thu vào...
 • 5
 • 54
 • 0

đề thi thử đh môn hóa học, đề số 1

đề thi thử đh môn hóa học, đề số 1
... (1) B (3) C (1) (3) D (1) , (2) (3) Câu 20 (1 điểm) Nguyên tử nguyên tố Bo có hai đồng vị B10 B 11 Khối lượng nguyên tử trung bình Bo 10 , 81 Hỏi có % theo khối lượng axit boric H3BO3 (M = 61, 81) ? ... T Câu 18 (1 điểm) Cho giá trị điện cực chuẩn E0(Mg2+/Mg) = –2,37V; E0(Ag+/Ag) = + 0,80V Suất điện động chuẩn pin Mg–Ag A 3 ,17 V B 3,97V C 1, 57V D 1, 985V Câu 19 (1 điểm) Cho phản ứng: (1) FeCl3 ... nước vôi Câu 12 (1 điểm) Cho giả thi t sắt tác dụng với H2SO4 thu được: 1) Khí H2S 2) Khí SO2 3) Hỗn hợp khí H2S SO2 Giả thi t không hợp lí A .1 B.2 C.3 D.Cả giả thi t Câu 13 (1 điểm) Điện phân...
 • 13
 • 96
 • 0

đề thi thử đh môn hóa học, đề số 2

đề thi thử đh môn hóa học, đề số 2
... Al2O3, Fe, Cu MgO D Al2O3, Fe, Cu Mg Câu 24 (1 điểm) Cho phản ứng nhiệt phân sau: 2KMnO4 2KClO3 CaCO3 K2MnO4 + MnO2 + O2 2KCl + 3O2 CaO + CO2 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O Phản ứng thuộc loại oxi hóa ... oxi hóa Câu 12 (1 điểm) Trong số dung dịch: Fe(NO3 )2, Cu(NO3 )2, Fe(NO3)3, Zn(NO3 )2, dung dịch phản ứng với H2S A Fe(NO3)3 Cu(NO3 )2 B Fe(NO3 )2 Cu(NO3 )2 C Cu(NO3 )2, Fe(NO3 )2, Zn(NO3 )2 D Fe(NO3 )2, ... O2 4CrCl3 + 2H2O (1) 2CrCl3 + 3Cl2 + 16NaOH 2Na2CrO4 + 12NaCl + 8H2O (2) 2CrCl3 + 3Cl2 + 14NaOH Na2Cr2O7 + 12NaCl + 7H2O (3) Phương trình phản ứng không A (1) B (2) C (3) D Tất Câu 46 (1 điểm)...
 • 13
 • 85
 • 0

đề thi thử đh môn hóa học, đề số 3

đề thi thử đh môn hóa học, đề số 3
... điểm) Chỉ cần dùng thêm hóa chất làm thuốc thử nhận lọ chất lỏng bị nhãn CH3CH2OH, CH3CHO, CH3COOH Thuốc thử A Cu(OH)2 B NaOH C Na2CO3 D AgNO3/NH3 Câu 19 (1 điểm) Oxi hóa 2,0 mol rượu metylic ... [Ag(NH3)2]OH B Na kim loại C Nước brom D Cu(OH)2 môi trường kiềm Câu 21 (1 điểm) Phản ứng sau sai? A (NH4)2Cr2O7 B 2CrO3 + 2NH3 C 3CuO + 2NH3 Cr2O3 + N2 + 4H2O Cr2O3 + N2 + 3H2O 3Cu + N2 + 3H2O ... % khối lượng Fe kim loại có hỗn hợp ban đầu A 35 ,59% B 30 ,51% C 33 ,9% D 23, 73% Câu 34 (1 điểm) Cho sơ đồ chuyển hóa sau Câu 35 (1 điểm) Tính chất hóa học phenol nêu sau không đúng: 1) Phenol...
 • 13
 • 98
 • 0

đề thi thử đh môn hóa học, đề số 4

đề thi thử đh môn hóa học, đề số 4
... vừa đủ 32 mL dung dịch KMnO4 1M Trị số m là: A 22, 24 B 27,8 C 44 ,48 D 55,6 Câu 19 (1 điểm) Hoà tan hoàn toàn 5,6 gam Fe vào 500 ml dung dịch HNO3 thu dung dịch X 2, 24 lít khí NO (đktc) Dung dịch ... 14 vào 200 ml dung d ịch H2SO4 0,25M Thu 40 0 ml dung dịch A Trị số pH dung dịch A là: A 13,0 B 0,6 C 1,0 D 13 ,4 Câu 28 (1 điểm) Dãy sau gồm chất tác dụng với dung dịch H3PO4 A CuO, KOH, CuSO4, ... A 11,0 B 11,2 C 8 ,4 D 5,6 Câu 43 (1 điểm) Một mẫu khí thải sục vào dung dịch CuSO4, thấy xuất kết tủa màu đen Hiện tượng chất có khí thải gây ra? A H2S B NO2 C SO2 D CO2 Câu 44 (1 điểm) Hợp chất...
 • 13
 • 96
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: de thi thu dh mon hoa 2011 chuyen nguyen hueđề thi thử đh môn hóađề thi thử đh môn hóa 2014đề thi thử đh môn hóa 2012đề thi thử đh môn hóa 2011đề thi thử đh môn hóa 2011 thpt amsterdam hanoiđề thi thử đh môn hóa 2013đề thi thử đh môn hóa 2012 có đáp ántuyen tap de thi thu dh mon hoa 2011de thi thu dh mon hoa khoi b nam 2011de thi thu dh mon hoa 2011de thi thu dh mon hoa 2011 co dap ande thi thu dh mon hoa 2011 co loi giaiđề thi thử đh môn sinh học 2013đề thi thử đh môn hóa 2013 có đáp ánDoraemon tập 20 bản đẹpPhát triển nguồn nhân lực Tại Công ty CP Sông Đà 4 đến năm 2020 (LV thạc sĩ))Đề tài phân tích, trình bày về kiến trúc việt nam tập trung vào một trong các thể loại công trình tôn giáo, công trình công cộng và nhà ởĐIỀU TRA NHẬN THỨC VỀ GIỚI TÍNH CỦA HỌC SINH THPT Ở BÌNH DƯƠNGBiến động kinh tế vĩ mô và rủi ro tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt NamCác biện pháp phòng vệ thương mại theo Hiệp định thương mại tự do (1)Các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người theo pháp luật hình sự Việt Nam (1)Các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người theo pháp luật hình sự Việt Nam (2)Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành tại công ty TNHH dã ngoại Lửa Việt Luận văn tốt nghiệpHoàn thiện chất lượng dịch vụ tại nhà hàng Atrium cafe - khách sạn LegendCực và đối cực trong hình học phẳngMột số giải pháp phát triển xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam đến năm 2010Nghiên cứu phương pháp tính một số chỉ tiêu tổng hợp phản ánh chu kỳ kinh doanh và khả năng ứng dụng của Việt Namông nghệ phân hủy kỵ khí chất thải rắn sinh hoạt và khả năng ứng dụng tại Việt NamPhát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Phú ThọSản xuất sạch hơnBáo cáo nghiệm thu nghiên cứu hoàn thiện và phát triển mạng lưới tuyến xe buýt ở thành phố hồ chí minh chương 1 tổng quanĐại cương khóa luận tốt nghiệp Khảo sát tỷ lệ bệnh THA và yếu tố dịch tễ liên quan ở độ tuổi từ 30 trở lên tại một một phường và một xã của thành phố Cần thơ năm 2007Đánh giá chất lượng cuộc sống của bệnh nhân bị hội chứng mạch vành cấp trước và sau can thiệp động mạch vành qua da sử dụng bộ câu hỏi Seattle Angina QuestionnaireĐánh giá độ nhạy và độ đặc hiệu của một số nghiệm pháp lâm sàng trong chẩn đoán hội chứng ống cổ tay ở người trưởng thành