bai kiem tra hoa hoc 11 63202

bai kiem tra hoa hoc 11 63202

bai kiem tra hoa hoc 11 63202
... …………………….Hết…………………… SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO GIA LAI ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT- BÀI SỐ Trường THPT Trần Hưng Đạo Môn : Hóa học 11 – CB *** -Thời gian : 45 phút (không kể thời gian phát đề) Mã ... màu dung dịch nhạt dần, khí thoát C màu dung dịch màu khí thoát D màu dung dịch không đổi Câu 11 : Một anken có công thức CH2= C – CH3 Theo danh pháp quốc tế (IUPAC), tên anken ‫ﺍ‬ H C A 2-metylbut-2-en ... …………………….Hết…………………… ĐÁP ÁN I TRẮC NGHIỆM : 0,25 điểm / câu Mã đề Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 Câu 11 Câu 12 978 989 D A B C C B B B C C A D B A D D D C A A A B C D II TỰ LUẬN Câu : 0,5 điểm / pư...
 • 3
 • 47
 • 0

bài kiểm tra hóa học kì 1 lớp 11

bài kiểm tra hóa học kì 1 lớp 11
... (4.4-9.4) XIII (11 .4 -16 .4) XIV (18 .4-23.4) 10 11 12 13 -Bài 29: anken (1tiết) -Bài 29: anken (1tiết) (tt) -Luyện tập 29 (1 tiết) - Bài 30: Ankađien (1 tiết) -Luyện tập 30 (1 tiết) - Bài 31: Luyện tập ... : dd bazơ có [OH-] =10 -3 M 0,01M 0,01M 0,01M *Dd HCl 0,01M nồng độ H+ là: => [H+] = 0,01M *Dd NaOH 0,01M [H+] =10 -14 /10 -3 =10 -11 M [OH-]= 10 -12 M ⇒ [H+] =10 -11 >[OH-] =10 -3 -So sánh [H+] [OH-] tronh ... Giáo án Hóa học 11 Trường THPT Bình Chánh KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY K 11 – HK II TUẦN I (3 .1- 8 .1) TIẾT Năm học: 2 010 -10 11 NỘI DUNG GIẢNG DẠY GHI CHÚ -Bài 27: Luyện tập ankan xicloankan (1 tiết) -Bài 28:...
 • 71
 • 276
 • 0

Đề Kiểm tra HOA HOC 11

Đề Kiểm tra HOA HOC 11
... TRƯỜNG THPT YÊN THỦY A ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II (NĂM HỌC 2008 – 2009 ) MÔN HÓA HỌC LỚP 11 THỜI GIAN LÀM BÀI 45’ I TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3điểm ) 1, Trong ba nguyên tố A ( Z= 11 ) ; B ( Z = 12) ;D ... SỞ GD ĐT HÒA BÌNH TRƯỜNG THPT YÊN THỦY A ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II (NĂM HỌC 2008 – 2009 ) MÔN HÓA HỌC LỚP 11 TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN CÂU Đ.A II TỰ LUẬN Câu : + CH3I : Metyliodua ... Br2  C6H5 – CH – CH2 I I Br Br 0,02 0,02 HBr + NaOH  NaBr + H2O 0,04 0,04 n(NaOH) (Pư 3) = (1 ,11. 14,4.10):100.40 = 0,04 (mol) n(Br) ( Pư ) = (300.3,2):100.160 = 0,06 ( mol ) m(C6H5OH) = 9,4.0,04...
 • 3
 • 329
 • 0

bài kiểm tra hoá học

bài kiểm tra hoá học
... dòch Ba ( OH )2 dùng ( Cho biết : Ba = 137 ; C = 12 ; O = 16 ; H = ) ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MÔN HÓA - LỚP ĐỀ B Ngày kiểm tra ………………………………………………… ITRẮC NGHIỆM (2 đ ) : Hãy đánh dấu X vào chữ trước ... furơ II TỰ LUẬN ( đ ) Câu :(2 đ ) :Có chất sau : Mg , CuO , SO2 , Al (OH )3 Viết phương trình hóa học cho : a) Chất tác dụng đươc với dung dòch axít sunfuric tạo muối nước : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 6:( 3đ ) : Viết phơng trình hóa học cho trường hợp sau : a) Canxi oxit axít sunfuric b) Sắt (III ) hidro xít axít clohidríc c) Khí...
 • 3
 • 162
 • 0

Bài kiểm tra Hóa học 9 lần 2_2010

Bài kiểm tra Hóa học 9 lần 2_2010
... NaCl(d d) + H2O(l) + CO2(k) (1 điểm) B Tự luận: Câu 1.( điểm ) Viết phương trình hoá học cho chuyển đổi hoá học sau? CaCO3 CaO Ca(OH)2 CaCl2 CaCO3 to CaCO3(r) CaO(r) + CO2(k) (0,5 điểm) CaO(r) ... PT: n Cu(OH)2 = n CuCl2 = 0,1 mol Khối lượng chất rắn sau phản ứng là: m Cu(OH)2 = n M = 0,1 98 = 9, 8 g c/ 1,5 điểm 2HCl (dd) + Cu(OH)2 (dd) →2H2O(l) + CuCl2(dd) mol mol 0,2 mol 0,1 mol m HCl ... ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM: A Trắc nghiệm: Câu (2 điểm ) AgNO3 x x BaCl2 Na2CO3 (0,5 điểm) Phương trình hoá học: BaCl2 (d d) + 2AgNO3 (d d) Na2CO3(d d) + 2AgNO3(d d ) KCl 0 NaNO3 0 Ba(NO3)2 (d d) + 2AgCl...
 • 5
 • 647
 • 3

Đề kiểm tra hóa học 11 chương điện li hay ! doc

Đề kiểm tra hóa học 11 chương điện li hay ! doc
... Al(OH)3 Cac cht in li yu l: A H2O, NaCl, CH3COOH, Al(OH)3 B H2O, CH3COOH, CuSO4 C H2O, CH3COOH, Al(OH)3 , KOH D Al(OH)3, CH3COOH, H2O Trang 2/3 - Mó thi 357 Trang 3/3 - Mó ... thỡ ht 560 ml Bit ton b Y phn ng va vi 200 ml dung dch NaOH 1M Khi lng kt ta X l: A 3,94 gam B 11, 28 gam C 7,88 gam D 9,85 gam Cõu 25: Các dung dịch sau đợc xếp theo chiều tăng dần độ pH (Chúng ... HNO3 ; KOH ; NaCl ; H2S Cõu 26: Cho t t dung dch NaOH 1M vo dung dch cú cha 26,7g AlCl cho n thu c 11, 7g kt ta thỡ dng lai Th tớch dung dch NaOH ó dựng l bao nhiờu lớt : A 0,6 B 0,45 C 0,65 D 0,45...
 • 3
 • 236
 • 6

Đề kiểm tra hóa học 11 chương điện li hay ! ppt

Đề kiểm tra hóa học 11 chương điện li hay ! ppt
... phn ng xy hon ton cũn li m gam cht rn Giỏ tr ca m l A 12,8 B 19,2 C 6,4 D 9,6 Cõu 25: Cho t t dung dch NaOH 1M vo dung dch cú cha 26,7g AlCl cho n thu c 11, 7g kt ta thỡ dng li Th tớch dung dch ... BaSO4 + H2S (5) 2S phn ng cú phng trỡnh ion rỳt gn S + 2H+ H2S l A B C D Trang 2/3 - Mó thi 485 - Trang 3/3 - Mó thi 485 ... HCl vo dung dch B thu c mt lng kt ta ln nht Lc v cõn kt ta c 7,8 gam Kim loi kim l: A Na B Rb C Li D K Cõu 20: Cho m gam Na v Ba vo 500 ml nc sau phn ng kt thỳc thu c 5,6 lớt H (ktc) v dung dch...
 • 3
 • 170
 • 1

BAI KIỂM TRA HINH HỌC 11

BAI KIỂM TRA HINH HỌC 11
... Đề kiểm tra: 45’ Môn: Đại số 11 (ChươngIV giải tích lớp 11 nâng cao ) Họ và tên: Lớp: A TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: ... HK SA Chứng minh BN ⊥ SC d) Tính cosin góc hai đường thẳng SK BC Đề kiểm tra: 45’ Môn: Đại số 11 (ChươngIV giải tích lớp 11 nâng cao ) Họ và tên: Lớp: A TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: ... HK SA Chứng minh BN ⊥ SC d) Tính cosin góc hai đường thẳng SK BC Đề kiểm tra: 45’ Môn: Đại số 11 (ChươngIV giải tích lớp 11 nâng cao ) Họ và tên: Lớp: A TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN:...
 • 5
 • 384
 • 8

Đề Kiểm Tra Hóa Học 11- 1 tiết lan II kỳ II

Đề Kiểm Tra Hóa Học 11- 1 tiết lan II kỳ II
... A 1, 2, 3, B 2, 3, C 1, D 2, Câu 19 : Đặc điểm chung phân tử hợp chất hữu thành phần nguyên tố chủ yếu C H chứa nguyên tố khác Cl, N, P, O liên kết hóa học chủ yếu liên kết ... cộng hoá trị liên kết hoá học chủ yếu liên kết ion dễ bay hơi, khó cháy phản ứng hoá học xảy nhanh Nhóm ý A 2, 4, B 1, 2, C 1, 3, D 4, 5, Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn 0 ,1 mol hỗn hợp X gồm anken ... Stiren, Toluen, phelol A dung dịch brom B dung dịch HNO3 C dung dịch KMnO4 D nước clo Cho: C = 12 , H = 1, O = 16 , Br = 80 - HẾT ...
 • 2
 • 222
 • 1

Đề kiểm tra Hóa học 11

Đề kiểm tra Hóa học 11
... C2H2 B) C2H4 C) C3H6 D) Kt qu khỏc Đáp B án Cho hn hp anken qua bỡnh Câ ng nc brom u d thy lng 11 brom gim 16g Tng s mol anken l : A) 0,1 B) 0,2 C) 0,05 D) 0,15 Đáp A án Trong phn ng : C3H6 +...
 • 36
 • 221
 • 0

de kiem tra hoa hoc 11

de kiem tra hoa hoc 11
... Trường: Lớp : Họ Tên: KIỂM TRA TIẾT HĨA HỌC 11 Đề: Câu 1(2điểm): Hồn thành phản ứng sau: NaNO3-> O2 ->CuO -> Cu(NO3)2 -> NO2 -> HNO3...
 • 3
 • 47
 • 0

Kiểm tra hóa học 11 mã đề 223 Môn thi: HóaSở GD ĐT Kiên Giang Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt pps

Kiểm tra hóa học 11 mã đề 223 Môn thi: HóaSở GD ĐT Kiên Giang Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt pps
... Câu 29: Để điều chế 14,1 gam phenol cần dùng a gam benzen Biết hiệu suất trình đạt 75% Giá trị a là: A 14,625 gam B 11, 70 gam C 9,36 gam D 15,6 gam Câu 30: Để phân biệt dung dịch chất : phenol, ... đồng phân bậc I dẫn xuất halogen có công thức phân tử C4H9Br là: A B D Câu 14: Thực phản ứng Clo hóa ankan ( as) thu dẫn xuất monoclorua chứa 70,3% clo khối lượng ankan là: C A CH4 B C2H4 C C3H8 ... tên thay là: A.1-brom-3-clo butan B 2-brom-3-clo butan C 2-brom-2-clo butan D clo-3brom butan Câu 11: Cho chuỗi phản ứng: Chất Y là: 2- A etylbromua B 1,1-dibrometan C metylbromua D 1,2-dibrometan...
 • 11
 • 179
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: kiểm tra hóa học 11 bài số 4bài kiểm tra hóa học lớp 8bài kiểm tra hóa học công thức phân tửbài kiểm tra hóa họccác bài kiểm tra hóa học 8bài kiểm tra hóa học 8bài kiểm tra hóa học lớp 9bài kiểm tra hóa học 10bài kiểm tra sinh học 11đề kiểm tra hóa học 11 nâng caobo de kiem tra hoa hoc 11bo de kiem tra hoa hoc 11 co dap ande kiem tra hoa hoc 11 nang cao chuong dien liđề kiểm tra hóa học 11 chương 1đề kiểm tra hóa học 11 chương 2Bài thu hoạch quy hoạch nông thôn mớiNâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Đầu tư và sản xuất Công Nghiệp (LV thạc sĩ)Một số kỹ thuật định tuyến trong mạng cảm biến không dây ứng dụng trong điều khiển và giám sát môi trường nhà kính (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng Quốc lộ 3 mới đoạn xã Vô Tranh Tức Tranh, huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống lúa lai tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang (LV thạc sĩ)project 1 workbook (dạy thêm tiếng anh hay)Nghiên cứu phương pháp khôi phục tiếng nói truyền trong xương (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của việc chuyển đổi thức ăn đến khả năng sản xuất và chất lượng thịt của gà F1(♂ MÍA x ♀ RI) nuôi tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng dịch vụ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)happy street Workbook 1 (dạy thêm tiếng anh)THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HỌC TẬP ĐỐI VỚI SINH VIÊN NGÀNH TIỂU HỌC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VĨNH LONGTIẾP XÚC NGÔN NGỮ Ê ĐÊ - VIỆT Ở TỈNH DAK LĂK TRÊN BÌNH DIỆN TỪ VỰNG - NGỮ NGHĨAVỀ SỰ TỒN TẠI HẠNG CỦA MODULE TỰ DO HỮU HẠN SINH TRÊN CÁC VÀNH KHÔNG GIAO HOÁNĐẨY MẠNH THỰC HIỆN LUẬT HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC HIỆN NAYĐƠN XIN CẤP GIẤY GIỚI THIỆU THỰC TẬPNghiên cứu hoạt động quảng cáo của công ty thiết kế in ấn Đại Trung PhướcPhân tích hoạt động quan hệ công chúng tại Trung tâm CNTT VNPT Đà NẵngPhân tích tình hình quan hệ truyền thông của công ty cổ phần sữa VinamilkPhân tích tình hình quan hệ truyền thông của công ty TNHH dầu thực vật Cái Lân
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập