bai kiem tra hoa hoc 11 63202

bai kiem tra hoa hoc 11 63202

bai kiem tra hoa hoc 11 63202
... …………………….Hết…………………… SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO GIA LAI ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT- BÀI SỐ Trường THPT Trần Hưng Đạo Môn : Hóa học 11 – CB *** -Thời gian : 45 phút (không kể thời gian phát đề) Mã ... màu dung dịch nhạt dần, khí thoát C màu dung dịch màu khí thoát D màu dung dịch không đổi Câu 11 : Một anken có công thức CH2= C – CH3 Theo danh pháp quốc tế (IUPAC), tên anken ‫ﺍ‬ H C A 2-metylbut-2-en ... …………………….Hết…………………… ĐÁP ÁN I TRẮC NGHIỆM : 0,25 điểm / câu Mã đề Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 Câu 11 Câu 12 978 989 D A B C C B B B C C A D B A D D D C A A A B C D II TỰ LUẬN Câu : 0,5 điểm / pư...
 • 3
 • 23
 • 0

bài kiểm tra hóa học kì 1 lớp 11

bài kiểm tra hóa học kì 1 lớp 11
... (4.4-9.4) XIII (11 .4 -16 .4) XIV (18 .4-23.4) 10 11 12 13 -Bài 29: anken (1tiết) -Bài 29: anken (1tiết) (tt) -Luyện tập 29 (1 tiết) - Bài 30: Ankađien (1 tiết) -Luyện tập 30 (1 tiết) - Bài 31: Luyện tập ... : dd bazơ có [OH-] =10 -3 M 0,01M 0,01M 0,01M *Dd HCl 0,01M nồng độ H+ là: => [H+] = 0,01M *Dd NaOH 0,01M [H+] =10 -14 /10 -3 =10 -11 M [OH-]= 10 -12 M ⇒ [H+] =10 -11 >[OH-] =10 -3 -So sánh [H+] [OH-] tronh ... Giáo án Hóa học 11 Trường THPT Bình Chánh KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY K 11 – HK II TUẦN I (3 .1- 8 .1) TIẾT Năm học: 2 010 -10 11 NỘI DUNG GIẢNG DẠY GHI CHÚ -Bài 27: Luyện tập ankan xicloankan (1 tiết) -Bài 28:...
 • 71
 • 242
 • 0

Đề Kiểm tra HOA HOC 11

Đề Kiểm tra HOA HOC 11
... TRƯỜNG THPT YÊN THỦY A ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II (NĂM HỌC 2008 – 2009 ) MÔN HÓA HỌC LỚP 11 THỜI GIAN LÀM BÀI 45’ I TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3điểm ) 1, Trong ba nguyên tố A ( Z= 11 ) ; B ( Z = 12) ;D ... SỞ GD ĐT HÒA BÌNH TRƯỜNG THPT YÊN THỦY A ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II (NĂM HỌC 2008 – 2009 ) MÔN HÓA HỌC LỚP 11 TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN CÂU Đ.A II TỰ LUẬN Câu : + CH3I : Metyliodua ... Br2  C6H5 – CH – CH2 I I Br Br 0,02 0,02 HBr + NaOH  NaBr + H2O 0,04 0,04 n(NaOH) (Pư 3) = (1 ,11. 14,4.10):100.40 = 0,04 (mol) n(Br) ( Pư ) = (300.3,2):100.160 = 0,06 ( mol ) m(C6H5OH) = 9,4.0,04...
 • 3
 • 300
 • 0

bài kiểm tra hoá học

bài kiểm tra hoá học
... dòch Ba ( OH )2 dùng ( Cho biết : Ba = 137 ; C = 12 ; O = 16 ; H = ) ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MÔN HÓA - LỚP ĐỀ B Ngày kiểm tra ………………………………………………… ITRẮC NGHIỆM (2 đ ) : Hãy đánh dấu X vào chữ trước ... furơ II TỰ LUẬN ( đ ) Câu :(2 đ ) :Có chất sau : Mg , CuO , SO2 , Al (OH )3 Viết phương trình hóa học cho : a) Chất tác dụng đươc với dung dòch axít sunfuric tạo muối nước : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 6:( 3đ ) : Viết phơng trình hóa học cho trường hợp sau : a) Canxi oxit axít sunfuric b) Sắt (III ) hidro xít axít clohidríc c) Khí...
 • 3
 • 154
 • 0

Bài kiểm tra Hóa học 9 lần 2_2010

Bài kiểm tra Hóa học 9 lần 2_2010
... NaCl(d d) + H2O(l) + CO2(k) (1 điểm) B Tự luận: Câu 1.( điểm ) Viết phương trình hoá học cho chuyển đổi hoá học sau? CaCO3 CaO Ca(OH)2 CaCl2 CaCO3 to CaCO3(r) CaO(r) + CO2(k) (0,5 điểm) CaO(r) ... PT: n Cu(OH)2 = n CuCl2 = 0,1 mol Khối lượng chất rắn sau phản ứng là: m Cu(OH)2 = n M = 0,1 98 = 9, 8 g c/ 1,5 điểm 2HCl (dd) + Cu(OH)2 (dd) →2H2O(l) + CuCl2(dd) mol mol 0,2 mol 0,1 mol m HCl ... ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM: A Trắc nghiệm: Câu (2 điểm ) AgNO3 x x BaCl2 Na2CO3 (0,5 điểm) Phương trình hoá học: BaCl2 (d d) + 2AgNO3 (d d) Na2CO3(d d) + 2AgNO3(d d ) KCl 0 NaNO3 0 Ba(NO3)2 (d d) + 2AgCl...
 • 5
 • 466
 • 3

Đề kiểm tra hóa học 11 chương điện li hay ! doc

Đề kiểm tra hóa học 11 chương điện li hay ! doc
... Al(OH)3 Cac cht in li yu l: A H2O, NaCl, CH3COOH, Al(OH)3 B H2O, CH3COOH, CuSO4 C H2O, CH3COOH, Al(OH)3 , KOH D Al(OH)3, CH3COOH, H2O Trang 2/3 - Mó thi 357 Trang 3/3 - Mó ... thỡ ht 560 ml Bit ton b Y phn ng va vi 200 ml dung dch NaOH 1M Khi lng kt ta X l: A 3,94 gam B 11, 28 gam C 7,88 gam D 9,85 gam Cõu 25: Các dung dịch sau đợc xếp theo chiều tăng dần độ pH (Chúng ... HNO3 ; KOH ; NaCl ; H2S Cõu 26: Cho t t dung dch NaOH 1M vo dung dch cú cha 26,7g AlCl cho n thu c 11, 7g kt ta thỡ dng lai Th tớch dung dch NaOH ó dựng l bao nhiờu lớt : A 0,6 B 0,45 C 0,65 D 0,45...
 • 3
 • 219
 • 5

Đề kiểm tra hóa học 11 chương điện li hay ! ppt

Đề kiểm tra hóa học 11 chương điện li hay ! ppt
... phn ng xy hon ton cũn li m gam cht rn Giỏ tr ca m l A 12,8 B 19,2 C 6,4 D 9,6 Cõu 25: Cho t t dung dch NaOH 1M vo dung dch cú cha 26,7g AlCl cho n thu c 11, 7g kt ta thỡ dng li Th tớch dung dch ... BaSO4 + H2S (5) 2S phn ng cú phng trỡnh ion rỳt gn S + 2H+ H2S l A B C D Trang 2/3 - Mó thi 485 - Trang 3/3 - Mó thi 485 ... HCl vo dung dch B thu c mt lng kt ta ln nht Lc v cõn kt ta c 7,8 gam Kim loi kim l: A Na B Rb C Li D K Cõu 20: Cho m gam Na v Ba vo 500 ml nc sau phn ng kt thỳc thu c 5,6 lớt H (ktc) v dung dch...
 • 3
 • 153
 • 1

BAI KIỂM TRA HINH HỌC 11

BAI KIỂM TRA HINH HỌC 11
... Đề kiểm tra: 45’ Môn: Đại số 11 (ChươngIV giải tích lớp 11 nâng cao ) Họ và tên: Lớp: A TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: ... HK SA Chứng minh BN ⊥ SC d) Tính cosin góc hai đường thẳng SK BC Đề kiểm tra: 45’ Môn: Đại số 11 (ChươngIV giải tích lớp 11 nâng cao ) Họ và tên: Lớp: A TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: ... HK SA Chứng minh BN ⊥ SC d) Tính cosin góc hai đường thẳng SK BC Đề kiểm tra: 45’ Môn: Đại số 11 (ChươngIV giải tích lớp 11 nâng cao ) Họ và tên: Lớp: A TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN:...
 • 5
 • 337
 • 7

Đề Kiểm Tra Hóa Học 11- 1 tiết lan II kỳ II

Đề Kiểm Tra Hóa Học 11- 1 tiết lan II kỳ II
... A 1, 2, 3, B 2, 3, C 1, D 2, Câu 19 : Đặc điểm chung phân tử hợp chất hữu thành phần nguyên tố chủ yếu C H chứa nguyên tố khác Cl, N, P, O liên kết hóa học chủ yếu liên kết ... cộng hoá trị liên kết hoá học chủ yếu liên kết ion dễ bay hơi, khó cháy phản ứng hoá học xảy nhanh Nhóm ý A 2, 4, B 1, 2, C 1, 3, D 4, 5, Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn 0 ,1 mol hỗn hợp X gồm anken ... Stiren, Toluen, phelol A dung dịch brom B dung dịch HNO3 C dung dịch KMnO4 D nước clo Cho: C = 12 , H = 1, O = 16 , Br = 80 - HẾT ...
 • 2
 • 196
 • 0

Đề kiểm tra Hóa học 11

Đề kiểm tra Hóa học 11
... C2H2 B) C2H4 C) C3H6 D) Kt qu khỏc Đáp B án Cho hn hp anken qua bỡnh Câ ng nc brom u d thy lng 11 brom gim 16g Tng s mol anken l : A) 0,1 B) 0,2 C) 0,05 D) 0,15 Đáp A án Trong phn ng : C3H6 +...
 • 36
 • 192
 • 0

de kiem tra hoa hoc 11

de kiem tra hoa hoc 11
... Trường: Lớp : Họ Tên: KIỂM TRA TIẾT HĨA HỌC 11 Đề: Câu 1(2điểm): Hồn thành phản ứng sau: NaNO3-> O2 ->CuO -> Cu(NO3)2 -> NO2 -> HNO3...
 • 3
 • 41
 • 0

Kiểm tra hóa học 11 mã đề 223 Môn thi: HóaSở GD ĐT Kiên Giang Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt pps

Kiểm tra hóa học 11 mã đề 223 Môn thi: HóaSở GD ĐT Kiên Giang Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt pps
... Câu 29: Để điều chế 14,1 gam phenol cần dùng a gam benzen Biết hiệu suất trình đạt 75% Giá trị a là: A 14,625 gam B 11, 70 gam C 9,36 gam D 15,6 gam Câu 30: Để phân biệt dung dịch chất : phenol, ... đồng phân bậc I dẫn xuất halogen có công thức phân tử C4H9Br là: A B D Câu 14: Thực phản ứng Clo hóa ankan ( as) thu dẫn xuất monoclorua chứa 70,3% clo khối lượng ankan là: C A CH4 B C2H4 C C3H8 ... tên thay là: A.1-brom-3-clo butan B 2-brom-3-clo butan C 2-brom-2-clo butan D clo-3brom butan Câu 11: Cho chuỗi phản ứng: Chất Y là: 2- A etylbromua B 1,1-dibrometan C metylbromua D 1,2-dibrometan...
 • 11
 • 160
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: kiểm tra hóa học 11 bài số 4bài kiểm tra hóa học lớp 8bài kiểm tra hóa học công thức phân tửbài kiểm tra hóa họccác bài kiểm tra hóa học 8bài kiểm tra hóa học 8bài kiểm tra hóa học lớp 9bài kiểm tra hóa học 10bài kiểm tra sinh học 11đề kiểm tra hóa học 11 nâng caobo de kiem tra hoa hoc 11bo de kiem tra hoa hoc 11 co dap ande kiem tra hoa hoc 11 nang cao chuong dien liđề kiểm tra hóa học 11 chương 1đề kiểm tra hóa học 11 chương 2Tạo động lực làm việc cho đội ngũ dịch thuật viên và cộng tác viên tại công ty cổ phần dịch thuật chuyên nghiệp số 1Đồ án thiết kế dây chuyền công nghệ dệt với hai loại vải KT 7643 166 và vải KS 7639 1 với việc được trang bị máy dệt PICANOL (bỉ)Sử dụng autocad structural detailing (ASD) 2012 triển khai bản vẽ theo TCVNcac bai toan nang cao lop 5do an quy hoach sư dung dat Quy hoạch sử dụng đất phường giai đoạn 2011 – 2020 và kế hoạch sử dụng đất kì cuối 2016 2020”.Tìm hiểu về quặng SecpentineKH tiến độ thực tập (khoa QTKD)GIÁO ÁN SOẠN BÀI VĂN BẢN CÔ TÔLÀM THẾ NÀO ĐỂ GIA TĂNG KHÁCH HÀNG TRÊN ITNERNET - NGHIÊM VĂN HÙNGCÁC BAI cơ bản bắt đầu KIẾM TIỀN YOUTUBENghiên cứu đặc điểm dinh học và kỹ thuật gẫy trồng cây bương lông điện biên (dendrocalamus giganteus munro) tại một số tỉnh miền núi phía bắcIntermediate test Đề kiểm traĐề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 Phòng GDĐT Bình Giang, Hải Dương năm học 2015 2016Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 Phòng GDĐT Tân Hiệp, Kiên Giang năm học 2016 2017Bài văn mẫu lớp 6 số 7 đề 1: Em hãy tả quang cảnh một phiên chợ theo tưởng tượng của emBài văn mẫu lớp 6 số 7 đề 4: Hãy tả một nhân vật có hành động và ngoại hình khác thường mà em đã có dịp quan sát, đã đọc trong sách hoặc nghe kể lạiĐề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6 năm học 2014 2015 huyện Hoằng Hóa, Thanh HóaVăn mẫu lớp 6: Phát biểu cảm nghĩ về truyện ngụ ngôn Thầy bói xem voiNCKH tin học ÁP DỤNG PHƯƠNG PHNghiên cứu khoa học “TÌNH HUỐNG GỢI VẤN ĐỀ” TRONG DẠY HỌC MÔN TIN HỌC TẠI TRƯỜNG THPTDạy học dựa vào dự án trong đào tạo công nghệ thông tin trình độ cao đẳng với sự hỗ trợ của Elearning
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập