Le quy don TB 3 2014

Le quy don TB 3 2014

Le quy don TB 3 2014
... - Cõu hi ỏp ỏn Trang 4/4 - Mó thi 529 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 D A B D D C A B B A A B A C D A B ... lng dung dch HNO 63% dựng chuyn 405 gam xenluloz thnh X l A [C H O (ONO )3 ]n , 750g B [C H 7O (ONO2 )(OH)2 ]n , 635 g C [C H O3 (ONO )3 ]n , 475g D [C H O (ONO )3 ]n ,590g Cõu 43: Phõn bit glucoz ... B 24,625 C 39 ,4 D 19,7 Cõu 48: t chỏy ht a mol ancol no X thu c 2a mol H2O X l A C3H7OH B C2H4(OH)2 C C3H5(OH )3 D CH3OH Cõu 49: Cho 12 ,32 gam kim loi M tan ht dung dch HNO thu c 7 ,39 2 lớt hn...
 • 6
 • 9
 • 0

đề toán chuyên quý đôn quảng trị 2014 khối a

đề toán chuyên lê quý đôn quảng trị 2014 khối a
... SI ì sin600 = H A a 15 HI = SI = I a 15 ị AB = 2HI = B 1 5a 3 V = AB.BC.SH = 16 * K Ax song song vi BC, HI ct Ax ti K K IM vuụng gúc vi SK AK ^ (SIK) ị AK ^ IM ị IM ^ (SAK) 3a Tam giỏc SIK u ị ... tam giỏc ABC Tỡm ta ca A, B, C, H * () ct Ox ti A: y = z = ị x = -6 ị A( -6, 0, 0) Tng t B(0, 3, 0), C(0, 0, -3) Ta cú: AB ^ OC, AB ^ HC ị AB ^ (OHC) ị AB ^ OH Tng t: AC ^ OH ị OH ^ (ABC) ị H ... thc a, b, c th a món: a + b + c = 0; a + > 0; b + > 0; 2c + > a b c Tỡm giỏ tr ln nht ca biu thc: P = + + a + b + 2c + a b c *P= + + a + b + 2c + 1 1 1 =1+1+ = -( + + ) 1+ a + b 4c + 2 + a +...
 • 7
 • 156
 • 0

đề toán chuyên quý đôn quảng trị 2014 khối d

đề toán chuyên lê quý đôn quảng trị 2014 khối d
... www.DeThiThuDaiHoc.com ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2014 – Đợt Môn: TOÁN ; Khối D ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM Câu (2,0 điểm) (1.0 điểm) · Tập xác định ... S M N K B C H O A D · · V= S ABCD = SO = OH tan60 = √3 = · √ = √ M ,N trung điểm SC , SD = + = = ⇒ = = = ⇒ = = + = = √ = 0,25 √ ( , )= ) = ) ,( ,( = 2d (O, SAD) = 2d ( O, SCD)= 2OK ( OK đường ... ) 0,25 ) > có pt là: ∆∶ y = - x ( www.MATHVN.com ) ( − )+ www.DeThiThuDaiHoc.com Gọi A= ∆ ∩ Gọi B = ∆ ∩ Do A ( ; Đ{ = } ⇒ ) { = }⇒ Do B ( -1 ; ) =( − ) =( Đặt =(2 + y =1; ( y =2; ( =( − ) = =...
 • 6
 • 145
 • 0

DE THI THU VA DA CHUYEN LE QUY DON LAM 3.2011

DE THI THU VA DA CHUYEN LE QUY DON LAM 3.2011
... - Mã đề thi 135 Câu 37: Cho luồng khí CO dư qua hỗn hợp BaO, Al 2O3 FeO đốt nóng thu chất rắn X Hoà tan chất rắn X1 vào nước thu dung dịch Y chất rắn E1 Sục khí CO2 dư vào dung dịch Y1 thu kết ... 1,00.10-14, 300C 1,50.10-14 Sự điện ly nước A thu nhiệt B tỏa nhiệt hay thu nhiệt tùy theo điều kiện phản ứng C tỏa nhiệt D không xác định tỏa nhiệt hay thu nhiệt Câu 35: Đốt cháy hoàn toàn lượng ... 1)Cấu hình electron ion X2+ 1s22s22p63s23p63d6 Trong bảng tuần hoàn nguyên tố hoá học, nguyên tố X thu c chu kì 4, nhóm VIIIB 2)Các ion nguyên tử: Ne , Na+ , F− có điểm chung có số electron 3)Khi...
 • 5
 • 91
 • 3

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa năm 2015 - THPT Chuyên Qúy Đôn - đề 3

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa năm 2015 - THPT Chuyên Lê Qúy Đôn - đề 3
... tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime A CH3-CH3 B CH3-CH2-CH3 C CH3-CH2-Cl D CH2=CH-CH3 Câu 43: Đun nóng este HCOOCH3 với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu A CH3COONa C2H5OH B HCOONa CH3OH ... 94, 237 5 gam Giá trị x A 0,4 B 0 ,35 C 0,45 D 0 ,3 Câu 33 : Dung dịch CH3-COOH hòa tan tất chất dãy A BaSO4, CaO, Ca, KOH B Cu, Fe, CaCO3 , KHCO3 C CuO, Mg, K2O, KHCO3 D NaCl, Na, Na2CO3, AgCl Câu 34 : ... - đề thi 35 7 lượng dư CuO; đun nóng anđehit E Cho E tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 1 53, 9 gam bạc Biết phản ứng xảy hoàn toàn Phần trăm khối lượng este C X có giá trị gần với A 33 %...
 • 5
 • 165
 • 0

đề thi vào lớp 10 môn toán chuyên quý đôn khánh hoànăm 2014-2015

đề thi vào lớp 10 môn toán chuyên lê quý đôn khánh hoànăm 2014-2015
... – 10 =  a = a = –5 x + Với a = = x   x - 2x - =  x = 1± x + Với a = -5 -5 = x   x + 5x - =  x = Vậy PT có nghiệm phân biệt x = 1± ; GV: NVThắng -5 ± 33 -5 ± 33 Đề thi chuyên Quý Đôn ... Đề thi chuyên Quý Đôn 2014 ĐÁP ÁN: Bài 1: 1)  P= P   ab  a  b  a  b a  ab  b a  ab  b  ...   x = y = -2 5 9 Vậy hệ PT có nghiệm (1 ; 1) ;  ;  ; (-2 ;-2) 7 7 GV: NVThắng Đề thi chuyên Quý Đôn 2014 Bài : D E a)  N MAC đồng dạng với AEC : + AB  CD nên AOC = AOD = BOC = BOD...
 • 5
 • 188
 • 2

Đề thi thử quốc gia môn Hóa học lần 1 trường THPT Quý Đôn năm học 2014-2015

Đề thi thử quốc gia môn Hóa học lần 1 trường THPT Lê Quý Đôn năm học 2014-2015
... -Trang 4/5 - Mã đề thi 004 10 A D A D D B C C B D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C C C C D B A D C A 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ĐÁP ÁN C D C D B C D C B B Trang 5/5 - Mã đề thi 004 31 32 33 34 35 ... t  Z + … ;  ,t Z + NaOH CaO T + Na2CO3 Công thức phân tử X là:  ,t A C12H20O6 B C11H12O4 C C12H14O4 D C11H10O4 Câu 47: Kim loại M tác dụng với dung dịch: HCl; Cu(NO3)2; HNO3 đặc nguội ... H2O.(khí đkc).biểu thức liên hệ giá trị V1,V2, a A V1 = V2 – 22,4a B V1 = 2V2 + 11 ,2a C V1 = 2V2 -11 ,2a D V1 = V2 + 22,4a Câu 14 : Hỗn hợp X gồm CuSO4, Fe2(SO4)3, MgSO4, X oxi chiếm 47,76% khối lượng...
 • 5
 • 82
 • 1

Thi thử ĐH 2011 Quý Đôn lần 3

Thi thử ĐH 2011 Lê Quý Đôn lần 3
... Câu 43: Cho phản ứng hạt nhân 01n  36 Li  13H  24 He Hạt nhân 36 Li đứng yên, nơtron có động Kn = 2MeV Hạt  hạt nhân 13H bay theo hướng hợp với hướng tới nơtron góc tương ứng   150   30 0 ... pha với li độ Câu 32 : guyên tử hiđrô trạng thái có mức lượng – 13, 6 eV ể chuyển lên trạng thái dừng có mức lượng 3, 4 eV nguyên tử hiđrô phải hấp thụ phôtôn có tần số A ≈ 2.46.10 13 Hz B ≈ 2.46.1012 ... lớn gấp lần vận tốc hạt nhân ôxy Cho biết khối lượng hạt mN = 13, 9992u; mα = 4.0015u; mp = 110073u; mO = 16,9947u, 1u = 931 MeV/C2 ộng hạt nhân ôxy là: A 5,16 MeV B 1,21MeV C 7,89 MeV D 2, 73 MeV...
 • 6
 • 45
 • 0

Đề thi thử môn hóa 2016 trường THPT quý đôn lần 3

Đề thi thử môn hóa 2016 trường THPT lê quý đôn lần 3
... A C C C C B C C uo CÂU HỎI 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 oc MÃ ĐỀ 691 691 691 691 691 691 691 691 691 ... Câu 36 : Cho phương trình hóa học: FeS + HNO3  Fe(NO3 )3 + H2SO4 + NO + NO2 + H2O Biết tỉ lệ số mol NO NO2 : Sau cân phương trình hóa học với hệ số chất số nguyên tối giản hệ số HNO3 A 76 B 63 C ... 2CH3COOH + Ca(OH)2  (CH3COO)2Ca + 2H2O 2CH3COOH + Ca  (CH3COO)2Ca + H2 (1) (2) Trang 2/6 – Mã đề thi 691 Truy cập www.khongbocuoc.com để tải thêm nhiều tài liệu khác (CH3COO)2Ca + H2SO4  2CH3COOH...
 • 7
 • 417
 • 0

Đề kiểm tra học kì 2 môn Địa lý lớp 12 năm 2014 - 2015 trường THPT Quý Đôn, Hải Phòng (Đề số 3)

Đề kiểm tra học kì 2 môn Địa lý lớp 12 năm 2014 - 2015 trường THPT Lê Quý Đôn, Hải Phòng (Đề số 3)
... GD&ĐT Hải Phòng ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Trường THPT Quy Đôn Môn Địa 12 Năm học 20 14 -2 0 15 (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ Câu Nội dung Điểm a Trung du miền núi Bắc Bộ: 4,0đ - Các ... biển: Quảng Ninh 0 ,25 - Tỉnh giáp quốc gia: Điện Biên 0 ,25 - Nêu vị trí địa lí vùng: +Phía Bắc giáp 0 ,25 +Phía Tây giáp 0 ,25 +Phía Nam 0 ,25 +Phía Đông Nam 0 ,25 +Phía đông b Vấn đề phát triển, ... thân thiện với môi trường để đảm bảo phát triển bền vững 3(3,0 đ) 0 ,25 0 ,25 a Vẽ biểu đồ: 2, 0 - Biểu đồ miền: Ba miền cho ba khu vực - Chú ý khoảng cách thời gian theo tỉ lệ - Ghi số liệu vào miền...
 • 4
 • 259
 • 0

Đề kiểm tra học kì 2 môn Địa lý lớp 12 năm 2014 - 2015 trường THPT Quý Đôn, Hải Phòng (Đề số 3)

Đề kiểm tra học kì 2 môn Địa lý lớp 12 năm 2014 - 2015 trường THPT Lê Quý Đôn, Hải Phòng (Đề số 3)
... GD&ĐT Hải Phòng ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Trường THPT Quy Đôn Môn Địa 12 Năm học 20 14 -2 0 15 (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ Câu Nội dung Điểm a Trung du miền núi Bắc Bộ: 4,0đ - Các ... biển: Quảng Ninh 0 ,25 - Tỉnh giáp quốc gia: Điện Biên 0 ,25 - Nêu vị trí địa lí vùng: +Phía Bắc giáp 0 ,25 +Phía Tây giáp 0 ,25 +Phía Nam 0 ,25 +Phía Đông Nam 0 ,25 +Phía đông b Vấn đề phát triển, ... thân thiện với môi trường để đảm bảo phát triển bền vững 3(3,0 đ) 0 ,25 0 ,25 a Vẽ biểu đồ: 2, 0 - Biểu đồ miền: Ba miền cho ba khu vực - Chú ý khoảng cách thời gian theo tỉ lệ - Ghi số liệu vào miền...
 • 4
 • 126
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp Việt Nam vào Cộng hoà dân chủ nhân dân LàoĐề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển thương mại hàng thực phẩm sạch trong điều kiện Việt Nam là thành viên của tổ chức thương mại thế giớiĐánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với chất lượng phục vụ của ngành thuế tỉnh Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Đánh giá kết quả phẫu thuật u nguyên bào thần kinh đệm ác tính (Glioblastoma) tại Bệnh viện Việt ĐứcĐÁNH GIÁ KHẨU PHẦN CỦA TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON HOA BAN - TÔNG LẠNH 1Đánh giá kiến thức thái độ và tỉ lệ tuân thủ rửa tay của nhân viên y tế tại khoa ngoại và khoa nội BVĐK Đống Đa - HN trước và sau can thiệp nhằm tăng cường vệ sinh bàn tay 2010 - 2011Đánh giá lượng tồn dư thuốc kích thích tăng trọng trong thịt gia súc, gia cầmQuản Lý Dự An vá ứng dụngcong nghe phan mem công nghệ thông tinKiem tra UML dap anCUỘC THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌCgerund in english grammarĐảng cộng sản việt nam lãnh đạo hoạt động đối ngoại thời kỳ 1986 1996Giám sát xây lắp điệnĐề tài NCKH cấp Bộ Tác động của Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA) tới quan hệ thương mại Việt Nam - Hàn QuốcĐề tài Nghiên cứu biện pháp móng Top - Base xử lý nền đất yếu dưới móngĐề tài Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mối quan hệ phức hợp giữa các chính sách quản lý vốn và khẩu vị rủi ro của ngân hàngĐề tài nghiên cứu khoa học Huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Phú ThọĐề tài nghiên cứu khoa học Mối quan hệ giữa quản trị vốn luân chuyển, hiệu quả công ty và hạn chế tài chínhĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu điều trị cắm lại răng cửa vĩnh viễn hàm trên bật khỏi huyệt ổ răng do chấn thương
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập