de 114

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 114

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 114
... không màu sang màu vàng Đáp án : (A) Bài : 24254 Tính chất hóa học đặc trưng kim loại là: Chọn đáp án A Tính oxi hóa B Tính bazơ C Tính oxi hóa tính khử D Tính khử Đáp án : (D) Bài : 24253 số đồng ... Khi điều chế kim loại, ion kim loại đóng vai trò chất Chọn đáp án A bị khử B nhận proton C bị oxi hóa D cho proton Đáp án : (A) Bài : 24259 Oxít lưỡng tính Chọn đáp án A B C D Đáp án : (B) Bài : ... A 300 gam B 360 gam C 250 gam D 270 gam Đáp án : (D) Bài : 24262 Chất tham gia phản ứng trùng ngưng : Chọn đáp án A B C D Đáp án : (D) Bài : 24261 Là kim loại quý hiếm,...
 • 6
 • 166
 • 0

Đề thi khảo sát chất lượng môn hóa học lớp 11 mã đề 114 Trường thpt nguyễn trãi pptx

Đề thi khảo sát chất lượng môn hóa học lớp 11 mã đề 114 Trường thpt nguyễn trãi pptx
... CO32 14 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : de dai hoc tong hop cho 11 Đề số : 01 28 02 29 03 30 04 31 05 32 06 33 07 34 08 35 09 36 10 37 15 11 38 12 39 13 40 14 15 16 17 18 19 20 21 ... Nhỏ từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch X thu kết tủa, lọc hết lượng kết tủa, nung đến khối lượng không đổi thu 2,04 gam chất rắn Giá trị V B A 0,448 C 1,344 D 0,672 0,224 Câu Một ion M3+ ... gam kết tủa Giá trị m A 39,4 B 19,7 C 17,1 D 15,5 Câu Trong chất: FeCl2, FeCl3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, 13 : FeSO , Fe (SO ) Số chất có tính oxi hoá tính khử 4 A B C D Câu Cho 1,56 gam hỗn...
 • 18
 • 375
 • 5

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I Mã đề 114 TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU pdf

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I Mã đề 114 TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU pdf
... xenlulozo tinh bột m i trường axit cho sản phẩm C Protein bị đông tụ đun nóng có mặt axit, bazo mu i số kim lo i D Tơ nilon-6; tơ nilon-6,6 chứa liên kết peptit Câu Hôn hợp A chứa Cu oxit sắt Hòa ... dụng v i dd NaOH ; vừa phản ứng v i dd AgNO3/ NH3 : B Câu Trong nhóm kim lo i kiềm, theo chiều tăng i n tích hạt 29 : nhân , phát biểu sau không A Tính khử kim lo i B Tính bazo hidroxit tăng ... v i H2 dư (Ni; t0) lượng H2 t i đa phản ứng (đktc) là: B 4,48 lít C A 6,72 lít Câu Polime sau không bị thủy phân m i trường 31 : kiềm: A Tinh bột 7,84 lít D 8,96 lít B Tơ nilon-6 C Poli(vinylaxetat)...
 • 18
 • 252
 • 0

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT (THI THỬ) NĂM 2011 - Mã đề 114 doc

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT (THI THỬ) NĂM 2011 - Mã đề 114 doc
... in bookshops C He loves reading books very much đề thi 114 D He often looks for worms in books -THE END đề thi 114 Đáp án đề: Bài : 1 B A Bài : A C Bài : C A Bài : 13 D 14 ... Samira asked me if I had borrowed her English book Câu 44 The soup was too hot for me to eat đề thi 114 A The soup is so hot that I can’t eat it B The soup was so hot that I couldn’t eat it C ... penicillin was invented B was penicillin invented C did penicillin invented D did penicillin invent đề thi 114 Câu 33 She never feels anxious _ she encounters difficulties A although B whatever...
 • 6
 • 155
 • 0

Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2011 lần trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội - Mã đề 114 pdf

Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2011 lần trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội - Mã đề 114 pdf
... dịch HCl 0,05M Tính tốc độ trung bình phản ứng khoảng thời gian A 2.1 0-6 M.s-1 B 3,22.1 0-6 M.s-1 C 3.1 0-6 M.s-1 D 2,32.1 0-6 M.s-1 3+ Câu 16: Một ion M có tổng số hạt proton, nowtron, electron 79, ... thấy tạo thành chất rắn màu nâu đen Thể tích dung dịch KMnO4 tối thi u cần dùng để hấp thụ hết lượng khí C2H2 là: A 20ml B 40ml C 200ml D 400ml Câu 26: Một số hợp chất hữu mạch hở, thành phần ... diệt cỏ 2,4-D axit picric B Nhựa rezit, chất diệt cỏ 2,4-D thuốc nổ TNT TH2091 C Nhựa rezol, nhựa rezit thuốc trừ sâu 666 D Nhựa poli (vinyl clorua), nhựa novolac chất diệt cỏ 2,4-D Câu 29: Hợp...
 • 4
 • 124
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Năm học 2010 - 2011 Môn: Vật lí 12 - Mã đề 114 ppsx

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Năm học 2010 - 2011 Môn: Vật lí 12 - Mã đề 114 ppsx
... )(cm) Câu 15: i u kiện sau i u kiện cộng hưởng ? A Tần số góc ngo i lực ph i lớn nhiều tần số riêng hệ Chu lực ngo i lực ph i lớn chu riêng hệ Tần số góc ngo i lực tần số góc riêng hệ Lực ... A IA = 0,1 GW/m2 B IA = 0,1 W/m2 C IA = 0,1 mW/m2 D IA = 0,1 nW/m Câu 26: Một mảnh AB đồng chất tiết diện đều, chiều d i l, kh i lượng m T i đầu m B ngư i ta gắn chất i m có kh i lượng Kh i ... i u hoà v i phương trình x = 8cos(4  t + )cm Biết th i i m t vật chuyển động theo chiều âm qua li độ x = 4cm Trước th i i m s li độ 24 chiều chuyển động vật là: A x = chuyển động theo chiều...
 • 4
 • 84
 • 0

ĐỀ ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP NĂM 2011 MÔN VẬT LÍ _Mã đề : 114 potx

ĐỀ ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP NĂM 2011 MÔN VẬT LÍ _Mã đề : 114 potx
... từ bóng đèn điện dây tóc rọi từ không khí vào chậu nước chùm sáng : A, Không bị tán sắc, nước không giống thủy tinh B Không bị tán sắc, nước hình lăng kính C Luôn bị tán sắc D Chỉ bị tán sắc, rọi ... Chọn kết kết sau : A 23 vân sáng 22 vân tối B 20 vân sáng 21 vân tối C 21 vân sáng 20 vân tối D Một kết khác 35 Catôt tế bào quang điện làm vônfram Biết công thoát electron vônfram : 7,2.10-19 J ... hạt sinh Xvà nơtrôn Hạt nơtrôn sinh có phương chuyển động vuông góc với phương chuyển động hạt  m = 4,0015 u , mAl = 26,974 u , mx = 29,970 u ; mn = 1,0087 u Động hạt nhân X nơtrôn nhận giá trị...
 • 5
 • 158
 • 0

ĐỀ ÔN THI CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2011 MÔN TIẾNG ANH 12 – MÃ ĐỀ 114 pptx

ĐỀ ÔN THI CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2011 MÔN TIẾNG ANH 12 – MÃ ĐỀ 114 pptx
... quite D quite a time 38 …………… I like to something completly spontaneous A every so often B every often so C very so often D very often so 39 You ……… think they’d be here by now A would B should ... relative humidity reading rises, the worst the heat affects us A B C D 14 When I passed the bridge this morning, it was still repairing A B C D 15.It is extremely important for an engineer to know ... “………………” A Thank you, it ‘s terrible B Thanks, It makes me much older C You’ve got to be joking, I think it’s terrible D I’m glad you like it , it ‘s a second-hand one 22 ‘Nonla’ / make / Vietnamese...
 • 5
 • 162
 • 0

de 114

de 114
...
 • 6
 • 17
 • 0

Bộ đề trắc nghiệm-Đáp án số 114 môn Hóa

Bộ đề trắc nghiệm-Đáp án số 114 môn Hóa
... Chọn đáp án A Tính oxi hóa B Tính bazơ C Tính oxi hóa tính khử D Tính khử Đáp án : (D) Bài : 24253 số đồng phân đipeptit tạo thành từ glyxin alanin Chọn đáp án A B C D Đáp án : (D) Bài : 24252 ... Đáp án : (C) Bài : 24260 Khi điều chế kim loại, ion kim loại đóng vai trò chất Chọn đáp án A bị khử B nhận proton C bị oxi hóa D cho proton Đáp án : (A) Bài : 24259 Oxít lưỡng tính Chọn đáp án ... Chọn đáp án A B C D Đáp án : (B) Bài : 24258 Oxit dễ bị khử nhiệt độ cao tạo thành kim loại Chọn đáp án A B C D Đáp án : (D) Bài : 24257 Saccarozơ glucozơ có Chọn đáp án A phản ứng với dung dịch...
 • 6
 • 81
 • 0

Đề thi thử môn sinh mã 114

Đề thi thử môn sinh mã 114
... truyn nhim B yu t hu sinh C yu t vụ sinh D nc, khụng khớ, m, ỏnh sỏng .Hết đề 114 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : Đề thi thử phần chung đề : 114 01 02 03 04 05 06 ... D cỏc nuclờụtit Câu 38 : Nhp sinh hc l A kh nng phn ng ca sinh vt trc s thay i nht thi ca mụi trng B s thay i theo chu k ca sinh vt trc mụi trng C kh nng phn ng ca sinh vt mt cỏch nhp nhng trc ... ca s sng vỡ cú vai trũ quan trng sinh sn cp phõn t cú vai trũ quan trng sinh sn v di truyn cú vai trũ quan trng di truyn l thnh phn ch yu cu to nờn nhim sc th sinh vt nhõn thc phn ln cỏc gen...
 • 5
 • 202
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Thực hiện văn hóa công sở tại bộ tài nguyên và môi trường, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (LV thạc sĩ)1 số giải pháp nhằm hoàn thiện việc thực hiện cơ chế “một cửa” tại UBND huyện đông anhCác nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn sách của sinh viên TP hồ chí minhSKKN: “Một số kinh nghiệm trong hoạt động giáo dục rèn luyện kỹ năng sống, giá trị sống cho học sinh”Nghiên cứu tử vong do tai nạn lao động ghi nhận tại tỉnh lạng sơn giai đoạn 2011 2014Đề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấnky thuat phong chong chay no p1 6415Đề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sởInstallation method of DDF for BSS equipmentinstallation technology picture handbookQuy Chuẩn Việt Nam 25 2009OMQ001101 PCU hardware structure ISSUE2 0OWL000100 imanager m2000 v2 system overview ISSUE 2 1Đề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị tăng cường xã hội hóa công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân1 teaching material for production safety of communications projects( 01 august 2006)3 antenna feeder installation training(01 august 2006)6 training of trunk cable connector preparation (01 august 2006)Tiểu luận phật giáo và ảnh hưởng của phật giáo đến đời sống tinh thần của người việt namTiểu luận tư tưởng hồ chí MInh về văn hóaTìm hiểu các di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của tỉnh quảng ninh phục vụ khai thác phát triển du lịch
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập