de 113

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 113

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 113
... xây sát sâu tới lớp sắt bên xảy trình: Chọn đáp án A bị ăn mòn hóa học B bị ăn mòn điện hóa C Sn bị ăn mòn điện hóa D bị ăn mòn điện hóa Đáp án : (D) Bài : 24273 Hai rượu X, Y có công thức phân ... 24278 Cho phương trình hóa học phản ứng sau: Hai phản ứng chứng tỏ Chọn đáp án chất: A Có tính bazơ tính khử B Có tính axit tính khử C Có tính lưỡng tính D Vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử ... mol Chọn đáp án A 4,48 lit B 6,72 lit C 8,96 lit D 2,24 lit Đáp án : (B) Bài : 24269 Khi xà phòng hóa tristearin ta thu sản phẩm là: Chọn đáp án A B C D Đáp án : (B) glixerol glixerol glixerol etanol...
 • 6
 • 175
 • 0

Đề thi khảo sát chất lượng môn hóa học Mã đề 113 Trường thpt nguyễn trãithường tín doc

Đề thi khảo sát chất lượng môn hóa học Mã đề 113 Trường thpt nguyễn trãithường tín doc
... oleum A 23,97% B 35,95% C 32,65% D 37,86% Câu Trong chất: FeCl2, FeCl3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, : FeSO , Fe (SO ) Số chất có tính oxi hoá tính khử 4 A B C D Câu Sản phẩm phản ứng nhiệt phân ... dung dịch X thu kết tủa, lọc hết lượng kết tủa, nung đến khối lượng không đổi thu 2,04 gam chất rắn Giá trị V A 0,448 B 0,224 C 1,344 D 0,672 Câu Liên kết hoá học nguyên tử phân tử H2O 23 : ... hợp gồm Au, Ag, Cu, Fe, Zn 10 : với lượng dư khí O2, đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu 23,2 gam chất rắn X Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để phản ứng với chất rắn X A 800 ml B 600 ml C 400...
 • 18
 • 289
 • 3

ĐỀ KIỂM TRA Môn Vật lý Mã Đề:113 - TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO pptx

ĐỀ KIỂM TRA Môn Vật lý Mã Đề:113 - TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO pptx
... - HẾT Trang 2/8 - đề thi 601 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO HỌ VÀ TÊN LỚP ĐỀ KIỂM TRA Môn: Vật Đề: 113 Cõu 1: Cõu 1: Đặt vật AB = (cm) trước thấu ... Trang 4/8 - đề thi 601 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO HỌ VÀ TÊN LỚP ĐỀ KIỂM TRA Môn: Vật Đề: 456 Cõu 1: Qua thấu kính hội tụ tiêu cự 20cm, vật đặt ... Trang 6/8 - đề thi 601 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO HỌ VÀ TÊN LỚP ĐỀ KIỂM TRA Môn: Vật Đề: 456 Cõu 1: Qua thấu kính hội tụ tiêu cự 20cm, vật đặt...
 • 8
 • 368
 • 1

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN HÓA HỌC MÃ ĐỀ 113 TRƯỜNG THPT YÊN THÀNH II ppt

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN HÓA HỌC MÃ ĐỀ 113 TRƯỜNG THPT YÊN THÀNH II ppt
... (I); Mg–Fe (II) ; Fe-C (III); SnFe (IV) Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li hợp kim mà Fe bị ăn mòn trước là: B II, III IV A I, III IV IV C I, II D I, II III Giải: Ag-Fe (I), Fe-C (III), Sn-Fe ... Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li hợp kim mà Fe bị ăn mòn trước là: A I, III IV B II, III IV C I, II IV D I, II III Câu Hỗn hợp bột kim loại Al, Zn, Mg có khối lượng 3,59 gam 13 : chia ... (III) c BTE → 3a + 2b - 3c = (I) (I), (II) , (III) → a= 0,044mol, b= 0,084mol → m = 7,84g → B C©u 34 : Nếu cho a mol chất: CaOCl2, KMnO4, FexOy, MnO2 phản ứng với lượng dư dung dịch HCl đặc, chất...
 • 48
 • 145
 • 0

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT (THI THỬ) NĂM 2011 - Mã đề 113 doc

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT (THI THỬ) NĂM 2011 - Mã đề 113 doc
... C think in a logically connected way, and cultivating a sustained attention span D C©u 50 These televisions are too expensive for we to buy at this time A B C D -THE END -Mã đề thi 113 ... Subjects range from painting and music to wood-carving, silver-smiting and stone-cutting Outdoor (45) _ can choose from a wide range too- from bird-watching to camping, from gliding to golf C©u ... of the heavy rain C because the heavy rain D due to it rained heavily đề thi 113 C©u 16 – Have you repaired the engine? - Yes, I ………… it three hours ago A have done B C did D was doing C©u...
 • 5
 • 88
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Năm học 2010 - 2011 Môn: Vật lí 12 - Mã đề 113 potx

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Năm học 2010 - 2011 Môn: Vật lí 12 - Mã đề 113 potx
... dao động tự Giá trị cực đ i hiệu i n hai tụ i n U0 Giá tri cực đ i cường độ dòng i n mạch là: L D I0 = U0 C LC Câu 18: Một sóng học có tần số f lan truyền m i trường vật chất đàn h i vận tốc v, ... cảm tụ i n có i n dung C = 5.10 -6 F Năng lượng mạch dao động 2,5.1 0-4 J Hiệu i n cực đ i tụ i n là: A 20V B 12V C 10V D 15V Câu 26: Một mảnh AB đồng chất tiết diện đều, chiều d i l, kh i lượng ... B I0 = U0 LC C I0 = U0 C L v i Câu 20: Cho đoạn mạch i n xoay chiều AB gồm i n trở R n i tiếp cuộn dây cảm L Khi tần số dòng i n 100Hz hiệu i n hiệu dụng UR = 10V, UAB = 20V cường độ dòng i n...
 • 4
 • 71
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm Học 2011 Môn Vật Lý – Mã Đề 113 pot

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm Học 2011 Môn Vật Lý – Mã Đề 113 pot
... A) Khi mắt nhìn rõ vật đặt điểm cực cận mắt điều tiết tối đa B) Điều kiện để mắt nhìn rõ vật AB cần vật AB phải nằm khoảng nhìn rõ mắt C) Năng suất phân ly góc trông nhỏ nhìn vật AB mà mắt phân ... ảo B) Thấu kính phân kỳ A’B’ ảnh thật C) Thấu kính hội tụ, A’B’ ảnh thật D) Thấu kính phân kỳ, A’B’ ảnh ảo PHẦN TỰ LUÂN: ( điểm thời gian làm 20 phút ) Bài1:(3 điểm) Một vật sáng AB đặt vuông ... ÁN **** A13D08D12A19D09B01A03D07B04C11C18B15C20C02B16C10A05D06B17A14 TRƯỜNG THPT GIA ĐỊNH MÃ ĐỀ 113/ TRANG ...
 • 2
 • 235
 • 0

ĐỀ ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP NĂM 2011 MÔN VẬT LÍ _Mã đề : 113 potx

ĐỀ ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP NĂM 2011 MÔN VẬT LÍ _Mã đề : 113 potx
... D 1/100 s Câu 2 0: M ột vật nhỏ treo vào đầu lò nhẹ có độ cứng K Khi vật vị trí cân lò xo giãn cm Người ta đưa vật theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo không biến dạng buông nhẹ Chọn trục ... , Z =10  D L C , Z= 20  Câu 9: Vật quay biến đổi với gia tốc góc  G ọi 1  tốc độ góc vật hai thời điểm t1 t (t2.>t1 )Công thức sau SAI xác định góc mà vật quay khoảng thời gian t  t ... Câu 2 3: Một vật rắn quay biến đổi quanh trục cố định với gia tốc góc  Tốc độ góc vật thời điểm t1 1 Góc vật quay khoảng thời gian từ thời điểm t1 đến thời điểm t2 (t2>t1 ) xác định công thức...
 • 7
 • 158
 • 0

KIỂM TRA 1 TIẾT Môn vật lí – Mã đề 113 pdf

KIỂM TRA 1 TIẾT Môn vật lí – Mã đề 113 pdf
... D N -> L 12 16 Năng lượng tối thiểu cần để chia hạt nhân C thành hạt  bao nhiêu? ( m = 4,0 015 u; mC = 11 ,9967u ) A 1, 1 618 9 .10 -19 J B 1, 1 618 9 .10 -16 MeV C 7,2 618 MeV D 7,2 618 J 234 206 17 Sau lần ... 477 .10 19 B 3,77 .10 19 C 3,77 .10 18 D 4,77 .10 18 238 20 Trong hạt nhân 92U , chênh lệch số notron số proton A 238 B 92 C 14 6 D 54 21 Dụng cụ biến quang thành điện năng? A Pin quang điện B Pin Vôn ... Giới hạn quang điện đồng 0,3  m Công thoát electron khỏi đồng là: A 6,62 .10 -19 J B 6,82 .10 -19 J C 6,92 .10 -19 J D 6,72 .10 -19 J -Hết - ...
 • 2
 • 174
 • 0

ĐỀ ÔN THI CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2011 MÔN TIẾNG ANH 12 – MÃ ĐỀ 113 doc

ĐỀ ÔN THI CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2011 MÔN TIẾNG ANH 12 – MÃ ĐỀ 113 doc
... won’t go camping this weekend A We will probably go camping this weekend B We will not go camping this weekend C We may not go camping this weekend D We must not go camping this weekend 29 Every ... finished B ought to be finished C are finished D must finish 26 The party ysterday was great fun I think you ……………… come A must B must have C should D should have 27 You ought to your homework everyday...
 • 3
 • 155
 • 0

ĐỀ THI KHẢO SÁT TỐT NGHIỆP - TIẾNG ANH KHỐI 12 NĂM HỌC : 2011 - 2012 MÃ ĐỀ: 113 pptx

ĐỀ THI KHẢO SÁT TỐT NGHIỆP - TIẾNG ANH KHỐI 12 NĂM HỌC : 2011 - 2012 MÃ ĐỀ: 113 pptx
... B clerks C acquaintances D competitors 36 A enthusiasm B qualifications C desire D opportunity Đề 113 / Trang Read the following passage and choose the best answer for each question Throughout ... restaurants where they can light up a cigarette, but it may soon be banned there , too Anti-smoking groups even think that smoking ought to be banned in people’s homes Under new plans you won’t be ... might one day be illegal 37 “ Why should we breathe their smoke?” The word “their” in this sentence means: A smokers’ B other people’s C nonsmokers’ D visitors’ 38 Which of the following sentences...
 • 3
 • 184
 • 0

ĐỀ THI HỌC KỲ II MÔN : Vật lý 12- MÃ ĐỀ:113 ppt

ĐỀ THI HỌC KỲ II MÔN : Vật lý 12- MÃ ĐỀ:113 ppt
... đỏ tới tím D Vô số vạch màu khác Câu 3 5: Hạt nhân A 238p 92n 238 92 U có cấu tạo gồm: B 92p 146n C 92p 238n D 238p 146n Trang 3/4 - đề thi 113 Câu 3 6: Giới hạn quang điện kẽm 0,35 µm.Chiếu ... Trang 2/4 - đề thi 113 C Một phản ứng hạt sinh có tổng khối lượng lớn hạt ban đầu phản ứng thu lượng D Một phản ứng hạt sinh có tổng khối lượng bé hạt ban đầu phản ứng tỏa lượng Câu 2 2: Một chùm ... màu sắc thay đổi,bước sóng tăng Câu 4 0: Hạt nhân bền vững bốn hạt nhân A sắt B heli C urani D bon - HẾT Trang 4/4 - đề thi 113 ...
 • 4
 • 148
 • 0

Đề thi thử tốt nghiệp lần 2 môn Tiếng anh mã đề 113

Đề thi thử tốt nghiệp lần 2 môn Tiếng anh mã đề 113
... that door for 20 years A That door wasn’t used for 20 years B That door has not been used for 20 years C That door has been not used for 20 years D That door has been used by none for 20 years Question ... by the year 20 00, the technology will be good enough to exploit all the se resources Question 44: The words Oriental people in the fourth paragraph means _ Trang of - đề thi: 113 A people ... Why don’t we go to the beach this Sunday? A This Sunday is the best time to go to the beach B Let’s go to the beach this Sunday C I suggest we should go to the beach this Sunday D Both B and C...
 • 4
 • 160
 • 0

ĐỀ THI THỬ THQG NĂM 2015 MÔN THI TIẾNG ANH – ĐÁP ÁN ĐỀ 113 TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN

ĐỀ THI THỬ THQG NĂM 2015 MÔN THI TIẾNG ANH – ĐÁP ÁN ĐỀ 113 TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN
... by this way we can make it effective our laws SOẠN VÀ GIẢNG DẠY BỞI ĐỖ BÌNH THPT LIỄN SƠN, LẬP THẠCH, VĨNH PHÚC binhbac72@gmail.com THE END SOẠN VÀ GIẢNG DẠY BỞI ĐỖ BÌNH THPT LIỄN ... told us about this Question 80 Only/ this way/ make/ laws/ effective A Only by this way we can make our laws effective B Only this way we can make our laws effective C Only by this way can we ... ĐỖ BÌNH THPT LIỄN SƠN, LẬP THẠCH, VĨNH PHÚC binhbac72@gmail.com A formulas B databases C numbers D objects Question 49 According to the passage, the frame buffers mentioned in the third paragraph...
 • 5
 • 138
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Biên bản kiểm tra điều kiện khởi côngBài dịch môn tài chính doanh nghiệp nâng cao rủi ro tín dụng và giá trị nợ của doanh nghiệpBài dịch môn tài chính doanh nghiệp tài trợ và định giáBài soạn môn tài chính doanh nghiệp tài trợ doanh nghiệp và thị trường hiệu quảThuyết trình môn tài chính doanh nghiệp chính sách nợ có tác động như thế nào đến giá trị doanh nghiệpThuyết trình tổng quan tài chính doanh nghiệpTiểu luận môn tài chính doanh nghiệp các hình thức tài trợ bằng nợÁp dụng các tiêu chuẩn vốn theo quy định của Basel II, III nhằm tăng cường đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt NamĐánh giá chất lượng dịch vụ khách hàng tại ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam - Chi nhánh Lê Đại HànhĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn y tế nguy hại trên địa bàn thành phố Đà NẵngĐánh giá hiện trạng và giải quyết một số vấn đề bất cập về môi trường của Nhà máy chế biến tinh bột sắn An Thái, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng TrDự báo phụ tải và quy hoạch lưới điện 110kV, 220kV thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2012-2017 có xét đến 2022Gia cố nền đất yếu bằng hệ cọc đất-tro bay-xi măng sử dụng tro bay từ nhà máy nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà VinhGiải pháp thiết kế trắc dọc hợp lý đường ôtô cao tốc đoạn KM42 000--KM47+000 đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng NgãiKiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Ba ĐìnhMô phỏng lưới điện phức tạp bằng phương pháp mới Fractal xét ứng dụng truyền tin trên đường dây tải điệnTHAY DANG THAY NHON DE CHUYEN DAI HOC VINH 2Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ nhà hàng tại khách sạn Xanh - HuếTiếng Anh dành cho sinh viên Tâm lý học English for students of psychologyTâm lý học phát triển Vũ Thị Nho
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập