de 83

ÔN HÓA HỌC :BỘ ĐỀ 83 + ĐÁP ÁN

ÔN HÓA HỌC :BỘ ĐỀ 83 + ĐÁP ÁN
... không xảy ra? Chọn đáp án A B C D Đáp án : (C) Bài : 6927 Kim loại Be không tác dụng với chất đây? Chọn đáp án A Dung dịch B Dung dịch C D Đáp án : (D) Bài : 6926 Trong chất sau: Chọn đáp án ... là: Chọn đáp án A B C D Đáp án : (B) và Bài : 7050 Axit fomic tác dụng với tất chất dãy sau Chọn đáp án A đặc, nóng B , dung dịch C Mg, dung dịch , dung dịch D Mg, dung dịch Đáp án : (D) Bài ... dịch HCl Đáp án : (B) Bài : 6920 Trong trình điện phân dung dịch KBr, phản ứng sau xảy cực dương? Chọn đáp án A Ion K+ bị oxi hoá B Ion K+ bị khử C Ion Br- bị oxi hoá D Ion Br- bị khử Đáp án : (C)...
 • 6
 • 216
 • 0

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 83

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 83
... Đáp án : (A) Bài : 7047 Nhỏ dung dịch andehit fomic vào ống nghiệm chứa kết tủa , đun nóng nhẹ thấy kết tủa đỏ gạch Phương trình hoá học sau biểu diễn tượng xảy ra? Chọn đáp án A B C D Đáp án ... Axit B Este C Andehit D Ancol Đáp án : (A) Bài : 7048 Dẫn 3,0 gam etanol vào ống sứ nung nóng chứa bột (lấy dư) Làm lạnh để ngưng tụ sản phẩm khỏi ống sứ, chất lỏng X Khi X phản ứng hoàn toàn với ... D Đáp án : (A) Chất có liên kết cộng hoá trị Bài : 6925 Chọn thứ tự giảm dần độ hoạt động hoá học kim loại kiềm Chọn đáp án A Li - Na - K - Rb - Cs B Cs - Rb - K - Na - Li C Na - K - Cs - Rb...
 • 6
 • 43
 • 0

Đề Thi Thử Tuyển Sinh Lớp 10 Toán 2013 - Đề 83 pot

Đề Thi Thử Tuyển Sinh Lớp 10 Toán 2013 - Đề 83 pot
... thị coi thi không giải thích thêm) GIẢI ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT THỰC HÀNH CAO NGUYÊN NĂM HỌC : 2009 – 2 010 (Ngày thi : 21/06/2009) - ****** Bài 1:  x  ... 10x  6y  8 3x  2y   y  17   HPT có nghiệm (x;y) = (-1 1;17) 2/ 10x  9x   ; Đặt x  t (t  0)  10t  9t   ; cã a - b  c   t1  1(lo¹i) , t  1 /10( nhËn)  x2  y 10 x 10 10 ... Hết -Họ tên thí sinh : - Số báo danh : -Chữ ký giám thị : - Giám thị : - Giám thị : (Ghi : Giám thị coi thi không...
 • 4
 • 80
 • 1

Đề thi và đáp án tiếng anh trình độ C - Đề 83 pdf

Đề thi và đáp án tiếng anh trình độ C - Đề 83 pdf
... off (C) takes down (D) looks to 18 As the service charge is included in the bill, any further tipping is A (A) unnecessary (B) unforgivable (C) unsatisfactory (D) unpleasant 19 Many crafts ... crafts such as weaving are now being revived C (A) habitual (B) customary (C) traditional (D) ordinary B 20 In a five-hour operation, surgeons managed to sew the boy's hand back on (A) cut (B) ... confirmed (C) re-stated (D) agreed He couldn't make the radio D (A) to work (B) working (C) worked (D) work I don't believe a word you're saying I think you've made the whole thing ...
 • 8
 • 243
 • 1

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 6 - Đề (83)

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 6 - Đề (83)
... Viết ba số khác bội chung 30 45 Câu (1. 5 điểm) Học sinh lớp 6A xếp hàng 2, hàng 4, hàng vừa đủ hàng Biết số học sinh lớp khoảng từ 35 đến 50 Tính số học sinh lớp 6A Hết ...
 • 2
 • 162
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết môn toán lớp 12 phần giải tích chương 1 đề 83

Đề kiểm tra 1 tiết môn toán lớp 12 phần giải tích chương 1 đề 83
... đoạn [ 1; 3] [ 1; 3] 0,50 0,50 (1, 5 điểm) Hàm số cho liên tục đoạn Kết luận : 0,50 [ 1; 3] [ 1; 3] 0,25 0,25 0,50 0,25 0,25 (1, 0 điểm) Xét hàm số f ( x) = − x − + x TXĐ : D = [ 1; 5] Bài toán trở ... trình thuộc đoạn [ 1; 5] 0,25 f ( x) = m có nghiệm 0,25 ⇔ f ( x) ≤ m ≤ max f ( x) [ 1; 5] Ta có : Câu (1, 5 điểm) [ 1; 5] f '( x ) = − 1 − < 0, ∀x ∈ ( 1; 5) − x 1+ x biến khoảng ( 1; 5) Hàm số nghịch ... →−∞ x →+∞ − + 1, 00 0,50 • Bảng biến thiên : 1, 00 c) Đồ thị : Cắt trục tung điểm 1   0; − ÷ 2  Cắt trục hoành điểm    − ;0 ÷   1, 00 (1, 0 điểm) PT đường thẳng d qua A( 1; 7) có hệ số góc...
 • 4
 • 106
 • 0

de 83

de 83
... ,P) X thuộc loại chất: Chọn đáp án A Andehit không no (chứa nối đôi C=C), đơn chức B Andehit no, hai chức C Andehit không no (chứa nối đôi C=C), hai chức D Andehit no, đơn chức Đáp án : (B) Bài ... dung dịch andehit fomic vào ống nghiệm chứa kết tủa , đun nóng nhẹ thấy kết tủa đỏ gạch Phương trình hoá học sau biểu diễn tượng xảy ra? Chọn đáp án A B C D Đáp án : (D) Bài : 7046 Andehit X mạch ... công thức Chọn đáp án tác dụng với dung dịch X thuộc loại chất sau đây? sinh A Axit B Este C Andehit D Ancol Đáp án : (A) Bài : 7048 Dẫn 3,0 gam etanol vào ống sứ nung nóng chứa bột (lấy dư)...
 • 6
 • 8
 • 0

Bộ đề trắc nghiệm-Đáp án số 83 môn Hóa

Bộ đề trắc nghiệm-Đáp án số 83 môn Hóa
... Chọn đáp án A B C D Đáp án : (C) Bài : 6927 Kim loại Be không tác dụng với chất đây? Chọn đáp án A Dung dịch B Dung dịch C D Đáp án : (D) Bài : 6926 Trong chất sau: Chọn đáp án A B C D Đáp án : (A) ... Trị số m Chọn đáp án A gam B 10 gam C 12 gam D gam Đáp án : (D) Bài : 6923 Hoà tan 8,2 gam hỗn hợp bột [/ct]CaCO_3,MgCO_3[/ct] nước cần 2,016 lít khí (đktc) Số gam muối ban đầu Chọn đáp án A ... là: Chọn đáp án A B C D Đáp án : (B) và Bài : 7050 Axit fomic tác dụng với tất chất dãy sau Chọn đáp án A đặc, nóng B , dung dịch C Mg, dung dịch , dung dịch D Mg, dung dịch Đáp án : (D) Bài...
 • 6
 • 145
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2012 MÔN TOÁN, ĐỀ SỐ 83

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2012 MÔN TOÁN, ĐỀ SỐ 83
... Đề thi thử đại học môn toán www.VIETMATHS.com Ôn thi Đại học ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2012 Môn thi : TOÁN ( ĐỀ 83- k ) PHẦN CHUNG CHO MỌI THÍ SINH Câu I) Cho hàm số y = x + 2mx ... d1, B thuộc d2 Xác định toạ độ −1 1 đường thẳng đỉnh tính diện tích hình bình hành Câu VII A) Tìm số phức z biết : z.z + z PHẦN B) Câu VI B) − ( z − z ) = 10 + 3i 1) Trong mặt phẳng Oxy cho hai ... song với ∆ , đồng thời khoảng cách đường thẳng ∆ mặt phẳng (P) z 3π Câu VII B) Tìm dạng lượng giác số phức z biết |z| =2010 có gumen − 1+ i M(1;0) Viết phương trình đường thẳng ...
 • 2
 • 57
 • 0

25 chuyen de tot nghiep kế toán nguyên vật liệu tại cty dệt 83 www ebookvcu com 25VIP

25 chuyen de tot nghiep kế toán nguyên vật liệu tại cty dệt 83 www ebookvcu com 25VIP
... Tổ chức kế toán tổng hợp Nguyên vật liệu Công ty Dệt 8-3 32 a - Tài khỏan sử dụng - Sổ kế toán b - Kế tóan nhập Nguyên vật liệu Công ty Dệt 8-3 c - Kế tóan xuất Nguyên vật liệu Công ty Dệt 8-3 ... với Nguyên vật liệu xuất kho kỳ 2.2.4 - Quy trình hạch toán Nguyên vật liệu Công ty Dệt 8-3 19 2.2.5 - Hạch toán chi tiết Nguyên vật liệu Công ty Dệt 8-3 20 Ebook.VCU www. ebookvcu. com sBáo ... công tác kế toán Nguyên vật liệu Công ty Dệt 8-3 2.2 - Tình hình thực tế công tác hạch toán Nguyên vật liệu Công ty Dệt 8-3 2.2.1 - Đặc điểm Nguyên vật liệu Công ty Dệt 8-3 Công ty Dệt 8-3 Doanh...
 • 49
 • 649
 • 1

83 chuyen de tot nghiep tổ chức KT tại cty nước khoáng cúc phương ELMACO www ebookvcu com 83VIP

83 chuyen de tot nghiep tổ chức KT tại cty nước khoáng cúc phương ELMACO www ebookvcu com 83VIP
... xởng sản xuất Công ty nớc khoáng Cúc Phơng Elmaco Nguyễn Thị Hiền - KT0 3A- 04/02/1985 18 Ebook.VCU www. ebookvcu. com Chuyên đề thực tập Đơn vị: Công ty nớc khoáng Cúc Phơng Elmaco Bộ phận: Xởng sản ... Thị Hiền - KT0 3A- 04/02/1985 30 Ebook.VCU www. ebookvcu. com Chuyên đề thực tập Nguyễn Thị Hiền - KT0 3A- 04/02/1985 31 Ebook.VCU www. ebookvcu. com Chuyên đề thực tập Nguyễn Thị Hiền - KT0 3A- 04/02/1985 ... Hiền - KT0 3A- 04/02/1985 11 Ebook.VCU www. ebookvcu. com Chuyên đề thực tập Đơn vị: Công ty nớc khoáng Cúc Phơng Elmaco Bộ phận: Quản lý + Kỹ thuật Bảng chấm công Tháng năm 2005 Số TT Họ tên Chức...
 • 29
 • 166
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập