đề số 002

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 002

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 002
... kính thi n văn? A) khoảng cách vật kính thị kính không thay đổi đợc B) Vật kính thị kính kính thi n văn kính hiển vi đồng trục C).Tiêu cự vật kính kính thi n văn lớn D) Thị kính hai kính giống (đều ... đợc vật ời phải đeo kính có độ tụ (kính sát mắt) A) 2dp B) 1dp C) 3dp D) 2dp 30) Một ngời cận thị già nhìn đợc vật xa cách mắt 1m Hỏi ngời phải đeo kính sát mắt có tiêu cự để nhìn đợc vật ... có số đo: C) D) A).Không có góc phản xạ B) 600 300 450 45) Vật sáng AB cố định cách đoạn 80cm thấu kính hội tụ f=20cm di chuyển khoảng ngời ta tìm đợc vị trí cho ảnh rõ nét màn.Vị trí cách vật...
 • 4
 • 127
 • 0

Đề kiểm vật lý lớp 10 thời gian 15 phút - Đề số 002 potx

Đề kiểm vật lý lớp 10 thời gian 15 phút - Đề số 002 potx
... thước đo B Một vật làm mốc mốc thời C Một vật làm mốc hệ toạ độ D Một hệ toạ độ mốc thời gian Câu 19 : Trong chuyển động thẳng biến đổi câu A Gia tốc đại lượng biến đổi theo thời gian B Nếu vận ... OX có vận tốc ban đầu v ,v0 giá trị vận tốc vật thời điểm t t0 = vận tốc vật thời điểm t tính công thức đưới A V= v0+ at B V= v 0- at C V = at D V= at - v0 Câu : Một ô tô chuyển động với vận tốc ... Trái Đất ” câu nói vật chọn vật mốc: A Trái Đất B Mặt Trăng C Mặt Trời D TRái Đất Và Mặt Trời Câu : Tốc độ trung bình chất điểm cho ta biết A Vị trí, quỹ đạo chuyển động B Thời gian chuyển động...
 • 8
 • 115
 • 1

Đề kiểm tra động học chất điểm - vật lý 10 Đề số 002 potx

Đề kiểm tra động học chất điểm - vật lý 10 Đề số 002 potx
... chuyển động chất điểm D Mức độ nhanh chuyển động Câu : Một chất điểm chuyển động nhanh dần theo chiều dương trục OX có vận tốc ban đầu v ,v0 giá trị vận tốc vật thời điểm t t0 = vận tốc vật thời điểm ... câu nói vật chọn vật mốc: A Trái Đất B Mặt Trăng C Mặt Trời D TRái Đất Và Mặt Trời Câu : Tốc độ trung bình chất điểm cho ta biết A Vị trí, quỹ đạo chuyển động B Thời gian chuyển động chất điểm C ... chuyển động hệ số góc đường biểu diễn vận tốc theo thời gian C D Nếu vận tốc dấu với gia tốc chuyển động chậm đần Câu 20 : Trong chuyển động sau chuyển động vật coi chuyển động thẳng A Chuyển động...
 • 8
 • 403
 • 3

ĐỀ KIỂM TRA Môn Vật lý 10 - Nội dung đề số : 002 pot

ĐỀ KIỂM TRA Môn Vật lý 10 - Nội dung đề số : 002 pot
... ôtô : A (m/s2) B 10 (m/s2) C 0,5 (m/s2) D 0,087 (m/s ) Câu 12 Hai ôtô A B chạy đường thẳng có vận tốc : 36 km/h 54 km/h Ô tô B đuổi theo ôtô A.Vận tốc ôtô A ôtô B : A (km/h) D.25(km/h) B -2 5 ... thấy vật cản cách xe 50(m) Người phanh gấp đến vật cản đứng lại Độ lớn gia tốc thời gian hãm phanh : A 0,15 (m/s2) ; 100 (s) B 1,5 (m/s2) ; 6,67(s) C 2,25 (m/s ) ; 6,67 (s) D 1,5 (m/s2) ; 100 ... Thả bi từ độ cao 10 (m) xuống mặt đất Hòn bi rơi 3(s) Vận tốc rơi : A 10 (m/s) B 20 (m/s) C 30 (m/s) D 10 (m/s) Câu 26 Công thức tính quãng đường chuyển động thẳng chậm dần : A S= V0 t + at2...
 • 6
 • 111
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ Trường THPT Vân Cốc - Đề số 002 doc

ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ Trường THPT Vân Cốc - Đề số 002 doc
... cộng hưởng: A) Chu kì lực cưỡng phải lớn chu kì riêng hệ B) Tần số lực cưỡng phải lớn nhiều tần số riêng hệ C) Tần số lực cưỡng f tần số riêng f0 hệ D) Lực cưỡng phải lớn giá trị F0 19) + Tại hai ... sau sai nói dao động học? A) Tần số dao động cưỡng tần số ngoại lực cưỡng B) Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo theo gian C) Khi tần số ngoại lực cưỡng tần số dao động riêng hệ xảy cộng hưởng ... truyền sóng mặt chất lỏng 0,5m/s Số điểm có biên độ dao động cực tiểu đoạn thẳng AB A) 10 B) 11 C) 12 D) 20) + Một vật thực đồng thời hai dao động điều hoà phương, tần số có biên độ 12 cm 16 cm Biên...
 • 3
 • 90
 • 0

Đề kiểm tra môn :vật lý chuyên đề – mắt và máy ảnh - Đề số 002 pps

Đề kiểm tra môn :vật lý chuyên đề – mắt và máy ảnh - Đề số 002 pps
... phận tương ứng mắt máy ảnh A) Mi mắt tương ứng với cửa sập máy ảnh B) Võng mạc mắt tương ứng với phim máy ảnh C) Lòng đen mắt tương ứng với chắn có lỗ tròn máy ảnh D) Thuỷ tinh thể mắt tương ứng ... Khi sử dụng máy ảnh người ta điều chỉnh máy ảnh để A) ảnh vật chiều B) phim nằm trùng tiêu điểm vật kính C) ảnh ảo vật cần chụp rõ phim D) ảnh thật vật cần chụp rõ phim 32) Mắt tật mắt: A) điều ... điôp 37) Máy ảnh mắt có nguyên tắc hoạt động giống nhau: Cho ảnh thật với vật thật Về nguyên lí chúng khác chỗ: A) Mắt thu hình lên võng mạc B) Tiêu cự máy ảnh không thay đổi, tiêu cự mắt thay...
 • 5
 • 405
 • 3

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN SINH HỌC ĐỀ SỐ 002 Sở GD-ĐT Bình Định Trường THPT Trưng Vương ppsx

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN SINH HỌC ĐỀ SỐ 002 Sở GD-ĐT Bình Định Trường THPT Trưng Vương ppsx
... Phát biểu dây SAI n i trẻ đồng sinh A) Trẻ đồng sinh trứng giống kiểu gen B) Trẻ đồng sinh khác trứng sinh từ hợp tử C) Trẻ đồng sinh trứng luôn gi i tinh D) Trẻ đồng sinh khác trứng gi i tính ... Trong giảm phân tạo giaop tử, phát sinh đột biến gen g i dạng đột biến A) Đột biến soma ph i B) Đột biến tiền C) Đột biến soma tiền ph i D) Đột biến giao tử 21) Một tế bào có kiểu gen AB/ab Dd giảm ... Mã di truyền có tính đặc hiệu A) M i lo i sinh vật cố mã di truyền riêng B) Nhiều ba mã hóa cho lo i axic am C) Tất lo i sinh vật dùng chung mã di truyền D) Một ba mã hóa mã hóa chi axic amin...
 • 14
 • 88
 • 0

Test on English - Đề số : 002 ppt

Test on English - Đề số : 002 ppt
... regret -THE END - Thong Linh High School Class: Name: , 2008 Test on English Time: 45 minutes Nội dung đề s : 002 Hãy đọc kỹ đoạn văn chọn đáp án nhất: In the ... Câu 4 0: A happiness B happily C happy D unhappy -THE END - Thong Linh High School Class: Name: , 2008 Test on English Time: 45 minutes Nội dung đề s : 004 ... High School Class: Name: , 2008 Test on English Time: 45 minutes Nội dung đề s : 003 Chọn phương án tốt để hoàn thành câu sau: Câu 1: “What are you doing in this...
 • 9
 • 106
 • 0

Đề thi thử đại học, cao đẳng môn hóa học - Đề số 002 ppsx

Đề thi thử đại học, cao đẳng môn hóa học - Đề số 002 ppsx
... 11 Nhận xét tính chất hóa học hợp chất Fe (III) d ưới l (ch ỉ xét tính chất nguyên tố Fe) ? A Hợp chất Fe2O3 Tính axit - bazơ Axit Tính oxi hóa - khử Chỉ có tính oxi hóa B Fe(OH)3 Bazơ Chỉ có ... amilozơ B glicogen C cao su lưu hóa 23 Hợp chất KHÔNG thể tham gia phản ứng trùng hợp ? A Axit ω-amino enantoic B Caprolactam C Metyl metacrylat D xenlulozơ D Butađien-1,3 (Buta-1, 3- ien) 24 Trường ... trắng 27 Công thức KHÔNG ? A dãy đồng đẳng ankanal công thức CnH2n+1CHO B dãy đồng đẳng ankenal công thức CnH2n-1CHO C ankanđial CnH2n-1(CHO)2 D ankenđial CnH2n-2(CHO)2 28 Cho 10 gam fomon tác dụng...
 • 5
 • 33
 • 0

ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG – ĐỀ SỐ 002 pptx

ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG – ĐỀ SỐ 002 pptx
... the job of an astronaut A to B towards C on D into 26 , you won’t be allowed to go sailing on this lake A Although be able to swim B Unless you can swim C If you weren’t able to swim D Despite ... It seemed likely that computers and the Internet would replace books Now, however, most experts think that books are here to stay here are a number of reasons why computers will not replace books ... you can buy today? The answer to that is no In the future, you may only need to buy one book With this one book, you will be able to read novels, plays, and newspapers It will look like today's...
 • 3
 • 134
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA Vật lý 10 đề số : 002 docx

ĐỀ KIỂM TRA Vật lý 10 đề số : 002 docx
... thấy vật cản cách xe 50(m) Người phanh gấp đến vật cản đứng lại Độ lớn gia tốc thời gian hãm phanh : A 0,15 (m/s2) ; 100 (s) B 1,5 (m/s2) ; 6,67(s) C 2,25 (m/s2) ; 6,67 (s) D 1,5 (m/s2) ; 100 ... Thả bi từ độ cao 10 (m) xuống mặt đất Hòn bi rơi 3(s) Vận tốc rơi : A 10 (m/s) B 20 (m/s) C 30 (m/s) D 10 (m/s) Câu 26 Công thức tính quãng đường chuyển động thẳng chậm dần : B S= V0 t + C S= ... : A Chu kỳ chuyển động tròn khoảng thời gian ngắn để vật lặp lại vị trí cũ B Chu kỳ chuyển động tròn thời gian để vật vòng C Tốc độ góc chuyển động tròn luôn thay đổi theo thời gian D Tần số...
 • 6
 • 180
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 đề số : 002 ppsx

ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 đề số : 002 ppsx
... gian D Tần số f chuyển động tròn số vòng vật giây Câu 14 Chọn phát biểu : A Chuyển động tròn chuyển động có quỹ đạo tròn tốc độ trung bình khác B Trong chuyển động tròn tốc độ dài vật luôn thay ... thấy vật cản cách xe 50(m) Người phanh gấp đến vật cản đứng lại Độ lớn gia tốc thời gian hãm phanh : A 0,15 (m/s2) ; 100 (s) B 1,5 (m/s2) ; 6,67(s) C 2,25 (m/s2) ; 6,67 (s) D 1,5 (m/s2) ; 100 ... Thả bi từ độ cao 10 (m) xuống mặt đất Hòn bi rơi 3(s) Vận tốc rơi : A 10 (m/s) B 20 (m/s) C 30 (m/s) D 10 (m/s) Câu 26 Công thức tính quãng đường chuyển động thẳng chậm dần : A S= V0 t + at2...
 • 8
 • 64
 • 0

ĐỀ THI HỌC KÌ II Môn: Lý lớp 12 - Nội dung đề số : 002 pdf

ĐỀ THI HỌC KÌ II Môn: Lý lớp 12 - Nội dung đề số : 002 pdf
... 5,6 mm C) 4,8.1 0-3 m D) 0,004 m 18) Ống Cu-lít-giơ có hiệu điện Anốt Katốt 120 00V cường độ dòng điện qua ống 0,2A Bỏ qua động e bứt khỏi Katốt Biết: h = 6,625.1 0-3 4J.s, e = 1,6.1 0-1 9 C Bước sóng ... 1,6.1 0-1 9 C Bước sóng ngắn tia X A) λmin = 1 0-1 0 m B) λmin = 1,035.1 0-1 0 m C) λmin = 2,225.1 0-1 0 m D) λmin = 1,35.1 0-1 0m 19) Trong khoảng thời gian 2h có 75% số hạt nhân đồng vị phóng xạ bị phân rã.chu ... tương tác mạnh D) lực hấp dẫn 11) Sóng điện từ có tần số 12 MHz thuộc loại sóng đây? A) Sóng cực ngắn B) Sóng dài C) Sóng trung D) Sóng ngắn 12) Một chất phát quang có khả phát ánh sáng màu vàng...
 • 3
 • 189
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: New microsoft word documentỨng dụng phương pháp so sánh vào thẩm định giá trị bất động sản tại vietinbankNghiên cứu biến đổi albumin máu với tình trạng tăng tính thấm thành mạch, rối loạn đông máu trong bệnh nhiễm Dengue người lớn (FULL TEXT)Nghiên cứu đánh giá tác động của các hồ chứa thượng nguồn đến chế độ thủy văn thủy lựcNghiên cứu công nghệ bê tông tự lèn để thi công cánh tràn piano đập dâng văn phong tỉnh bình địnhStudy on water allocation in river basin using linear programming a case study of vu gia thu bon river basinNghiên cứu giải pháp bảo vệ môi trường nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ hoạt động sản xuất gốm tại làng nghề bát tràng, gia lâm, hà nộiĐánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội đến khả năng cấp nước của hồ chứa tà keo huyện lộc bình tỉnh lạng sơnVulnerability assessment of freshwater resources in island to environment change a case study in phu quoc island kien giang provinceBáo cáo thuyết trình môn GIS (1)bộ câu hỏi hóa sinh 2Ước tính thuế suất trong thẩm định giá trị doanh nghiệpcâu hỏi hóa lý có lời giảiĐề Thi Hóa Đại Cương Vô CơHuong dan giai cau hoi trac nghiem hoa dai cuong a1 DH y duocThuyết minh đồ án kết cấu thép nhà công nghiệpNghiên cứu sử dụng khí biogas để chạy máy bơm nước luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpBài dự thi trường PT DTNT THCS Quỳ Hợp: Tình hình, tác hại và phương pháp giải quyết nạn tảo hôn ở huyện quỳ hợp, tỉnh nghệ an hiện nayTHUYET TRINH LUAT MOI TRUONGMô hình điện toán đám mây và ứng dụng trong cơ quan doanh nghiệp vừa – nhỏ (LV thạc sĩ)
Đăng ký
Đăng nhập