de so 20

Đề thi môn Kinh tế quốc tế - Đề số 20

Đề thi môn Kinh tế quốc tế - Đề số 20
... xu hớng tăng Đúng hay sai? Tại sao? Điểm khác liên kết kinh tế quốc tế nhà nớc liên kết kinh tế quốc tế t nhân thể khía cạnh nào? -4 - -5 - ... (3,5 điểm) Kinh tế giới phép cộng tất kinh tế nớc giới Đúng hay sai? Tại sao? Vốn quốc tế chuyển vào khu vực t nhân không ảnh hởng đến nợ phủ Đúng hay sai? Tại sao? Trong giai đoạn kinh tế hng thịnh, ... b Giảm d Cả a, b c 10.Chủ thể tham gia liên kết kinh tế quốc tế t nhân các: a Chính phủ c Tổ chức phi phủ b Doanh nghiệp d Tổ chức kinh tế quốc tế Phần II: Chọn câu trả lời (2 điểm) Để tạo đợc...
 • 5
 • 248
 • 2

Đề thi thử đại học Toán 2010 Đề số 20

Đề thi thử đại học Toán 2010 Đề số 20
... ố 200 9 Cõu VII.b: Ta cú: (1 + i )200 9 = C2009 + iC2009 + + i 200 9C2009 200 6 200 8 200 7 200 9 = C2009 - C2009 + C2009 - C2009 + - C2009 + C2009 + (C2009 - C2009 + C2009 - C2009 + - C2009 + C2009 ... )200 9 nờn A = 21004 200 9 ã Ta cú: (1 + x )200 9 = C2009 + xC2009 + x 2C2009 + + x 200 9C2009 200 8 200 9 Cho x = ta cú: C2009 + C2009 + + C2009 = C2009 + C2009 + + C2009 Cho x=1 ta cú: 200 8 200 9 ... C2009 )i Thy: S = 200 6 200 8 ( A + B) , vi A = C2009 - C2009 + C2009 - C2009 + - C2009 + C2009 2 200 6 200 8 B = C2009 + C2009 + C2009 + C2009 + + C2009 + C2009 1004 ã Ta cú: (1 + i )200 9 = (1 + i...
 • 5
 • 106
 • 0

đề thi thử đại học môn anh văn - đề số 20

đề thi thử đại học môn anh văn - đề số 20
... lot/ work - We finish/ most/ it now/ and it look/ very nice - John and I/ decide/ give/ house warming party/ October 2nd - You think/ you/ able/ come? - ... by air - Traveling As a student he had known great poverty - When “Why don’t you apply for the job, Minh?” said Lan - Lan suggested Remind me to water the plants - Don’t ... few days ago - It/ be lovely/ hear/ you - I/ be sorry/ I not write/ such/ long time/ but I/ be/ very busy - As you know/ we buy/ new house/ May - It/...
 • 4
 • 178
 • 0

Đề và ĐA thi thử ĐH 2009 (Đề số 20)

Đề và ĐA thi thử ĐH 2009 (Đề số 20)
... Gọi n = a1a2a3a 4a5 số cần lập Trước tiên ta xếp 1, vào vị trí: ta có: A = 4.5 = 20 cách Xếp 1,5 ta có cách chọn chữ số cho ô lại cách chọn chữ số cho ô lại thứ cách chọn chữ số cho ô lại thứ * ... 5.4.3 = 20.60 = 1200 số n Cách khác : - Bước : xếp 1, vào vị trí: ta có: A = 4.5 = 20 cách -Bước : có A = 3.4.5 = 60 cách bốc số lại xếp vào vị trí lại Vậy có 20.60 = 1200 số n thỏa ycbt CÂU V ... M1 h/c M lên mp (P) r Mp (P) có PVT n = ( 2,2, −1) x = + 2t  Pt tham số MM1 qua M, ⊥ ( P )  y = + 2t z = −3 − t  Thế vào pt mp (P): ( + 2t ) + ( + 2t ) − ( −3 − t ) + = ⇔ 18 + 9t = ⇔ t =...
 • 4
 • 147
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 20

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 20
... đỷờng chuẩn parabol (P) Câu IVb Cho hình lăng trụ đỷỏng ABC.A1 B1 C1 (đáy tam giác đều), cạnh đáy a, đỷờng cao h M điểm nằm đỷờng chéo AB1 mặt ABB1 A1 cho AM : MB1 = : Gọi (a) mặt phẳng qua M ... Tính khoảng cách góc hai đỷờng thẳng AC BC1 2) Xác định thi t diện mặt phẳng (a) cắt lăng trụ 3) Cạnh CC1 bị mặt phẳng (a) chia theo tỉ số ? ... Luyện thi mạng Phiên 1.0 www.khoabang.com.vn Câu IVa Cho f hàm...
 • 2
 • 162
 • 0

ĐÊ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2009 MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 20

ĐÊ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2009 MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 20
... 66MeV C: 68MeV D: 72MeV Câu 14: Một vật DĐĐH trục Ox, vật từ điểm M có x1= A/2 theo chiều (- ) đến điểm N có li độ x2 = - A/2 lần thứ 1/30s Tần số dao động vật A: 5Hz B: 10Hz C:  Hz D: 10  Hz ... Câu 35: Khoảng thời gian ngắn hai lần Wd = Wt vật dao động điều hồ 0,05s Tần số dao động vật là: A: 2,5Hz B: 3,75Hz C: 5Hz D: 5,5Hz Câu 36: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hồ x1 ... Năng lượng điện từ mạch biến thi n tuần hồn B: Điện trường đại lượng khơng đổi; C: Từ trường biến thi n tuần hồn với T = D: Từ trường biến thi n tuần hồn với f =  LC  LC Câu 32: Trong thí nghiệm...
 • 6
 • 157
 • 0

Đề thi Olympic 30/4 môn Hóa lớp 10 - Đề số 20

Đề thi Olympic 30/4 môn Hóa lớp 10 - Đề số 20
... 6,8 10 −4 0,1 [A ] pH = -lg[H+] = -lg(6,8 × 1 0- 4) = 3,17 (học sinh giải phương trình bậc kết trên) (1đ) b) b-1) HCl H+ + Cl- H+ + A- = HA 0,01 0,01 0,01 [HA] = 0,1 + 0,01 = 0,11 Mol [A-] = 0,1 ... 0,03465 (phút -1 ) 20 0,693 = = 2,368 10 10 (phút -1 ) 5568 × 365 × 24 × 60 Tại thời địểm t = 0: [11C] = [14C] = C0 nên v 11C k 11 0,03465 = C = = 146,3 10 (lần ) v 14 C k 14 C 2,368 10 10 (1đ) ... (mol/lít) -3 -2 ⇒ n CO = 2,68 × 10 × 10 = 2,68 × 10 (mol) từ phương trình (*) n CaCO nhiệt phân = n CO tạo 2,68 × 1 0- 2 mol CaO ⇒ m CaCO nhiệt phân = 2,68 × 1 0- 2 × 100 = 2,68 (gam) Vậy bình lại...
 • 9
 • 444
 • 23

Tài liệu TUYỂN ĐỀ THI ĐH LÝ KHỐI A -ĐỀ SỐ 20 (Có ĐA)

Tài liệu TUYỂN ĐỀ THI ĐH LÝ KHỐI A -ĐỀ SỐ 20 (Có ĐA)
... : C©u 30 : A C©u 31 : C©u 32 : A C©u 33 : A B C D C©u 34 : Tuyển tập đề thi ĐH Khối A- Đế số2 0 λ0 động ban đầu cực đại êlectrôn quang điện là :A. A B. 2A C .A/ 2 D. 3A/ 4 Gi a hai đầu A, B đoạn mạch ... Phan Bội Châu D C©u 10 : A C D C©u 11 : A C©u 12 : C©u 13 : A C©u 14 : A C©u 15 : A C©u 16 : A C C©u 17 : A C©u 18 : A C C©u 19 : A C©u 20 : A C C©u 21 : C©u 22 : A Tuyển tập đề thi ĐH Khối ... bắt đầu quay nhanh dần Bỏ qua lực cản Tốc độ góc ròng rọc sau quay 10 s là: Mã đề 29 GV Lê Văn Nguyên THPT Phan Bội Châu Tuyển tập đề thi ĐH Khối A- Đế số2 0 A ω = 6000 rad/s B ω = 60 rad/s C...
 • 6
 • 158
 • 0

Gián án Đề ôn tập Toán 11 HK2 - đề số 20

Gián án Đề ôn tập Toán 11 HK2 - đề số 20
... = − , f ′( x0 ) = ⇒ PTTT: y = x − 4 2 011 b) y = sin(cos(5 x − x + 6) ) ( ⇒ y ′= −2 011( 5 x − x + 6 )201 0 (15 x − 4)sin(5 x − x + 6)2 011. cos cos(5 x − x + 6)2 011 =========================== ) ... Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm 90 phút Đề số 20 Câu I: n 3 4÷ +2 n n + 2.4   =2 a) lim n n = lim n +3 3 1+  ÷ 4 ... ⊥ SA, OP ⊂ (PBD) (2) E Từ (1) (2) ta suy SA ⊥ (PBD) N F b) CMR: MN ⊥ AD D C P • Đáy ABCD hình vuông nên OB = OC, mà OB OC hình chiếu NB NC (ABCD) ⇒ NB = NC ⇒ ∆NBC cân N, lại có M trung điểm BC...
 • 3
 • 99
 • 0

Gián án Đề ôn tập Toán 11 HK2 - đề số 20

Gián án Đề ôn tập Toán 11 HK2 - đề số 20
... = − , f ′( x0 ) = ⇒ PTTT: y = x − 4 2 011 b) y = sin(cos(5 x − x + 6) ) ( ⇒ y ′= −2 011( 5 x − x + 6 )201 0 (15 x − 4)sin(5 x − x + 6)2 011. cos cos(5 x − x + 6)2 011 =========================== ) ... Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm 90 phút Đề số 20 Câu I: n 3 4÷ +2 n n + 2.4   =2 a) lim n n = lim n +3 3 1+  ÷ 4 ... ⊥ SA, OP ⊂ (PBD) (2) E Từ (1) (2) ta suy SA ⊥ (PBD) N F b) CMR: MN ⊥ AD D C P • Đáy ABCD hình vuông nên OB = OC, mà OB OC hình chiếu NB NC (ABCD) ⇒ NB = NC ⇒ ∆NBC cân N, lại có M trung điểm BC...
 • 3
 • 142
 • 0

Tài liệu Đề thi tuyển sinh trường cao đẳng Sư phạm năm 2004 môn Anh văn - đề số 20 doc

Tài liệu Đề thi tuyển sinh trường cao đẳng Sư phạm năm 2004 môn Anh văn - đề số 20 doc
... ring/ let/ know/ you/ make it - 10 I/ really/ look forward/ see you again - Love Bob ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG SƯ PHẠM (4) – NĂM 200 4 Câu 1: (0,5 điểm) knowing, ... lot/ work - We finish/ most/ it now/ and it look/ very nice - John and I/ decide/ give/ house warming party/ October 2nd - You think/ you/ able/ come? - ... was too sweet - The cake 10 “ You had better go there immediately.” - She advised Câu 5: (3 điểm) Dùng từ, cụm từ để hoàn chỉnh thư Thí sinh thực biến đổi cần thi t không bỏ...
 • 4
 • 220
 • 2

Tài liệu Đề thi thử Toán ĐH năm 2013 Đề số 20 pptx

Tài liệu Đề thi thử Toán ĐH năm 2013 Đề số 20 pptx
... Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm trường thpt hậu lộc đáp án đề thi thử đại học lần năm học 200 9 -201 0 Môn thi: toán Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề Câu Nội dung ... thi n: + ) Giới hạn : Lim y Lim y x nên đường thẳng y = tiêm cận x ngang đồ thị hàm số +) Lim y ; Lim y x2 Điểm 0,25 Do đường thẳng x = tiệm cận đứng x2 đồ thị hàm số +) Bảng biến thi n: ... = ln 10 5 G/s số phức z có dạng : z = x + iy Ta có : | z | = + ( z ) i 2a 0.5đ với x,y R , |z|= x y2 x y2 = ( y ) + ( x ) i x x y y 2 x y y G/s số phức z có dạng...
 • 7
 • 158
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề số 20 chuyên đại học vinh lần 2 2012đề số 20 chuyên nguyễn huệđề thi thử đại học môn hóa học năm 2014 đề số 20đề thi chuyên toán tin dh khtn năm 2011 đề số 1toán 2013 đề số 1đề thi toán tốt nghiệp trung học cơ sở 2012đề thi tốt nghiệp trung học cơ sở 2012đề thi tốt nghiệp trung học cơ sở 2011chuyên đề số phức luyện thi đại học 2012chuyên đề số phức ôn thi đại học 2012chuyên đề số phức ôn thi đại học 2013chuyên đề số phức luyện thi đại học 2014chuyên đề số phức luyện thi đại học 2013thử sức trước kì thi đề số 5 2012thử sức trước kì thi đề số 5 2013ĐỒ án de tai de xuat mo hinh phan loai rac cua truong theo phuong trinh phan loai rac tai tphcmĐề cương Anh văn ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc giaÔN TẬP TIẾNG ANH 4_VCUPhương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm nonGiáo án Đại Số 8: TIẾT 15 BÀI 11: CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨCFinancial market and instittutions 8th s miskin eakinsFinancial reporting and analysis GibSONInvestment analysis and portfolio managementMoney banking and international FInanceTIẾNG ANH GIAO TIẾP KINH DOANH QUA ĐIỆN THOẠIBAI GIANG CHUYÊN đề HƯỚNG dẫn làm đồ DÙNG đồ CHƠIPhát huy tư duy giải nhanh sóng cơ, sóng điện từ vật líToyota ECU pinouts , chân ra jack đọc lỗi của toyotaTổng duyệt kiến thức hàm sốMỘT số món ăn kỵ NHAUCách ứng xử với đồng nghiệp xấu tính khôn ngoan khéo léo nhấtMETASTOCK - BẮT ĐẦU TỪ NHỮNG GÌ ĐƠN GIẢN NHẤTđang ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhMon quyen luc chinh tri va cam quyen PHẠM TRÙ QUYỀN lực CHÍNH TRỊTIỂU LUẬN, TÌNH HUỐNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC: Sai phạm trong việc lập hồ sơ để hoàn thuế giá trị gia tăng tại một công ty kinh doanh xuất nhập khẩu nông sản
Đăng ký
Đăng nhập