de so 20

Đề thi môn Kinh tế quốc tế - Đề số 20

Đề thi môn Kinh tế quốc tế - Đề số 20
... xu hớng tăng Đúng hay sai? Tại sao? Điểm khác liên kết kinh tế quốc tế nhà nớc liên kết kinh tế quốc tế t nhân thể khía cạnh nào? -4 - -5 - ... (3,5 điểm) Kinh tế giới phép cộng tất kinh tế nớc giới Đúng hay sai? Tại sao? Vốn quốc tế chuyển vào khu vực t nhân không ảnh hởng đến nợ phủ Đúng hay sai? Tại sao? Trong giai đoạn kinh tế hng thịnh, ... b Giảm d Cả a, b c 10.Chủ thể tham gia liên kết kinh tế quốc tế t nhân các: a Chính phủ c Tổ chức phi phủ b Doanh nghiệp d Tổ chức kinh tế quốc tế Phần II: Chọn câu trả lời (2 điểm) Để tạo đợc...
 • 5
 • 226
 • 2

Đề thi thử đại học Toán 2010 Đề số 20

Đề thi thử đại học Toán 2010 Đề số 20
... ố 200 9 Cõu VII.b: Ta cú: (1 + i )200 9 = C2009 + iC2009 + + i 200 9C2009 200 6 200 8 200 7 200 9 = C2009 - C2009 + C2009 - C2009 + - C2009 + C2009 + (C2009 - C2009 + C2009 - C2009 + - C2009 + C2009 ... )200 9 nờn A = 21004 200 9 ã Ta cú: (1 + x )200 9 = C2009 + xC2009 + x 2C2009 + + x 200 9C2009 200 8 200 9 Cho x = ta cú: C2009 + C2009 + + C2009 = C2009 + C2009 + + C2009 Cho x=1 ta cú: 200 8 200 9 ... C2009 )i Thy: S = 200 6 200 8 ( A + B) , vi A = C2009 - C2009 + C2009 - C2009 + - C2009 + C2009 2 200 6 200 8 B = C2009 + C2009 + C2009 + C2009 + + C2009 + C2009 1004 ã Ta cú: (1 + i )200 9 = (1 + i...
 • 5
 • 99
 • 0

đề thi thử đại học môn anh văn - đề số 20

đề thi thử đại học môn anh văn - đề số 20
... lot/ work - We finish/ most/ it now/ and it look/ very nice - John and I/ decide/ give/ house warming party/ October 2nd - You think/ you/ able/ come? - ... by air - Traveling As a student he had known great poverty - When “Why don’t you apply for the job, Minh?” said Lan - Lan suggested Remind me to water the plants - Don’t ... few days ago - It/ be lovely/ hear/ you - I/ be sorry/ I not write/ such/ long time/ but I/ be/ very busy - As you know/ we buy/ new house/ May - It/...
 • 4
 • 163
 • 0

Đề và ĐA thi thử ĐH 2009 (Đề số 20)

Đề và ĐA thi thử ĐH 2009 (Đề số 20)
... Gọi n = a1a2a3a 4a5 số cần lập Trước tiên ta xếp 1, vào vị trí: ta có: A = 4.5 = 20 cách Xếp 1,5 ta có cách chọn chữ số cho ô lại cách chọn chữ số cho ô lại thứ cách chọn chữ số cho ô lại thứ * ... 5.4.3 = 20.60 = 1200 số n Cách khác : - Bước : xếp 1, vào vị trí: ta có: A = 4.5 = 20 cách -Bước : có A = 3.4.5 = 60 cách bốc số lại xếp vào vị trí lại Vậy có 20.60 = 1200 số n thỏa ycbt CÂU V ... M1 h/c M lên mp (P) r Mp (P) có PVT n = ( 2,2, −1) x = + 2t  Pt tham số MM1 qua M, ⊥ ( P )  y = + 2t z = −3 − t  Thế vào pt mp (P): ( + 2t ) + ( + 2t ) − ( −3 − t ) + = ⇔ 18 + 9t = ⇔ t =...
 • 4
 • 135
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 20

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 20
... đỷờng chuẩn parabol (P) Câu IVb Cho hình lăng trụ đỷỏng ABC.A1 B1 C1 (đáy tam giác đều), cạnh đáy a, đỷờng cao h M điểm nằm đỷờng chéo AB1 mặt ABB1 A1 cho AM : MB1 = : Gọi (a) mặt phẳng qua M ... Tính khoảng cách góc hai đỷờng thẳng AC BC1 2) Xác định thi t diện mặt phẳng (a) cắt lăng trụ 3) Cạnh CC1 bị mặt phẳng (a) chia theo tỉ số ? ... Luyện thi mạng Phiên 1.0 www.khoabang.com.vn Câu IVa Cho f hàm...
 • 2
 • 153
 • 0

ĐÊ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2009 MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 20

ĐÊ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2009 MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 20
... 66MeV C: 68MeV D: 72MeV Câu 14: Một vật DĐĐH trục Ox, vật từ điểm M có x1= A/2 theo chiều (- ) đến điểm N có li độ x2 = - A/2 lần thứ 1/30s Tần số dao động vật A: 5Hz B: 10Hz C:  Hz D: 10  Hz ... Câu 35: Khoảng thời gian ngắn hai lần Wd = Wt vật dao động điều hồ 0,05s Tần số dao động vật là: A: 2,5Hz B: 3,75Hz C: 5Hz D: 5,5Hz Câu 36: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hồ x1 ... Năng lượng điện từ mạch biến thi n tuần hồn B: Điện trường đại lượng khơng đổi; C: Từ trường biến thi n tuần hồn với T = D: Từ trường biến thi n tuần hồn với f =  LC  LC Câu 32: Trong thí nghiệm...
 • 6
 • 146
 • 0

Đề thi Olympic 30/4 môn Hóa lớp 10 - Đề số 20

Đề thi Olympic 30/4 môn Hóa lớp 10 - Đề số 20
... 6,8 10 −4 0,1 [A ] pH = -lg[H+] = -lg(6,8 × 1 0- 4) = 3,17 (học sinh giải phương trình bậc kết trên) (1đ) b) b-1) HCl H+ + Cl- H+ + A- = HA 0,01 0,01 0,01 [HA] = 0,1 + 0,01 = 0,11 Mol [A-] = 0,1 ... 0,03465 (phút -1 ) 20 0,693 = = 2,368 10 10 (phút -1 ) 5568 × 365 × 24 × 60 Tại thời địểm t = 0: [11C] = [14C] = C0 nên v 11C k 11 0,03465 = C = = 146,3 10 (lần ) v 14 C k 14 C 2,368 10 10 (1đ) ... (mol/lít) -3 -2 ⇒ n CO = 2,68 × 10 × 10 = 2,68 × 10 (mol) từ phương trình (*) n CaCO nhiệt phân = n CO tạo 2,68 × 1 0- 2 mol CaO ⇒ m CaCO nhiệt phân = 2,68 × 1 0- 2 × 100 = 2,68 (gam) Vậy bình lại...
 • 9
 • 399
 • 22

Tài liệu TUYỂN ĐỀ THI ĐH LÝ KHỐI A -ĐỀ SỐ 20 (Có ĐA)

Tài liệu TUYỂN ĐỀ THI ĐH LÝ KHỐI A -ĐỀ SỐ 20 (Có ĐA)
... : C©u 30 : A C©u 31 : C©u 32 : A C©u 33 : A B C D C©u 34 : Tuyển tập đề thi ĐH Khối A- Đế số2 0 λ0 động ban đầu cực đại êlectrôn quang điện là :A. A B. 2A C .A/ 2 D. 3A/ 4 Gi a hai đầu A, B đoạn mạch ... Phan Bội Châu D C©u 10 : A C D C©u 11 : A C©u 12 : C©u 13 : A C©u 14 : A C©u 15 : A C©u 16 : A C C©u 17 : A C©u 18 : A C C©u 19 : A C©u 20 : A C C©u 21 : C©u 22 : A Tuyển tập đề thi ĐH Khối ... bắt đầu quay nhanh dần Bỏ qua lực cản Tốc độ góc ròng rọc sau quay 10 s là: Mã đề 29 GV Lê Văn Nguyên THPT Phan Bội Châu Tuyển tập đề thi ĐH Khối A- Đế số2 0 A ω = 6000 rad/s B ω = 60 rad/s C...
 • 6
 • 149
 • 0

Gián án Đề ôn tập Toán 11 HK2 - đề số 20

Gián án Đề ôn tập Toán 11 HK2 - đề số 20
... = − , f ′( x0 ) = ⇒ PTTT: y = x − 4 2 011 b) y = sin(cos(5 x − x + 6) ) ( ⇒ y ′= −2 011( 5 x − x + 6 )201 0 (15 x − 4)sin(5 x − x + 6)2 011. cos cos(5 x − x + 6)2 011 =========================== ) ... Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm 90 phút Đề số 20 Câu I: n 3 4÷ +2 n n + 2.4   =2 a) lim n n = lim n +3 3 1+  ÷ 4 ... ⊥ SA, OP ⊂ (PBD) (2) E Từ (1) (2) ta suy SA ⊥ (PBD) N F b) CMR: MN ⊥ AD D C P • Đáy ABCD hình vuông nên OB = OC, mà OB OC hình chiếu NB NC (ABCD) ⇒ NB = NC ⇒ ∆NBC cân N, lại có M trung điểm BC...
 • 3
 • 88
 • 0

Gián án Đề ôn tập Toán 11 HK2 - đề số 20

Gián án Đề ôn tập Toán 11 HK2 - đề số 20
... = − , f ′( x0 ) = ⇒ PTTT: y = x − 4 2 011 b) y = sin(cos(5 x − x + 6) ) ( ⇒ y ′= −2 011( 5 x − x + 6 )201 0 (15 x − 4)sin(5 x − x + 6)2 011. cos cos(5 x − x + 6)2 011 =========================== ) ... Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm 90 phút Đề số 20 Câu I: n 3 4÷ +2 n n + 2.4   =2 a) lim n n = lim n +3 3 1+  ÷ 4 ... ⊥ SA, OP ⊂ (PBD) (2) E Từ (1) (2) ta suy SA ⊥ (PBD) N F b) CMR: MN ⊥ AD D C P • Đáy ABCD hình vuông nên OB = OC, mà OB OC hình chiếu NB NC (ABCD) ⇒ NB = NC ⇒ ∆NBC cân N, lại có M trung điểm BC...
 • 3
 • 124
 • 0

Tài liệu Đề thi tuyển sinh trường cao đẳng Sư phạm năm 2004 môn Anh văn - đề số 20 doc

Tài liệu Đề thi tuyển sinh trường cao đẳng Sư phạm năm 2004 môn Anh văn - đề số 20 doc
... ring/ let/ know/ you/ make it - 10 I/ really/ look forward/ see you again - Love Bob ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG SƯ PHẠM (4) – NĂM 200 4 Câu 1: (0,5 điểm) knowing, ... lot/ work - We finish/ most/ it now/ and it look/ very nice - John and I/ decide/ give/ house warming party/ October 2nd - You think/ you/ able/ come? - ... was too sweet - The cake 10 “ You had better go there immediately.” - She advised Câu 5: (3 điểm) Dùng từ, cụm từ để hoàn chỉnh thư Thí sinh thực biến đổi cần thi t không bỏ...
 • 4
 • 205
 • 2

Tài liệu Đề thi thử Toán ĐH năm 2013 Đề số 20 pptx

Tài liệu Đề thi thử Toán ĐH năm 2013 Đề số 20 pptx
... Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm trường thpt hậu lộc đáp án đề thi thử đại học lần năm học 200 9 -201 0 Môn thi: toán Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề Câu Nội dung ... thi n: + ) Giới hạn : Lim y Lim y x nên đường thẳng y = tiêm cận x ngang đồ thị hàm số +) Lim y ; Lim y x2 Điểm 0,25 Do đường thẳng x = tiệm cận đứng x2 đồ thị hàm số +) Bảng biến thi n: ... = ln 10 5 G/s số phức z có dạng : z = x + iy Ta có : | z | = + ( z ) i 2a 0.5đ với x,y R , |z|= x y2 x y2 = ( y ) + ( x ) i x x y y 2 x y y G/s số phức z có dạng...
 • 7
 • 146
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách tại xã quyết thắng, thành phố thái nguyênCác dạng bài tập chương halogenỨng dụng định lí cơ bản của đại số để xét tính bất khả quy của đa thức trên trường hữu tỷThiết kế bài giảng Tiếng anh lớp 3 thí điểm Tập 1Đề thi thử THPT 2017 môn toán trường THPT Lương Thế Vinh Hà Nội lần 1 có lời giải và định dạng mcmix(Sách) 196 bài tập Cơ, Điện hay và khó vật lý 12 ôn thi đại họcĐỒ ÁNTÍNH TOÁN THIẾT kế hệ THỐNG PHANH CHO ôtô CON 4 CHỖA Simple Method for Simultaneous Determination of Basic Dyes  Encountered in Food Preparations by ReversedPhase HPLCKhử ICI cho hệ thống thông tin di dộng dùng OFDMĐề kiểm tra 15 phút vật lí 12Giới hạn dãy số và hàm số lớp 11Đồ án gia công chi tiết thanh nối dạng càng tài liệu, ebook, giáo trìnhĐánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất tại phường cẩm phú, thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninh giai đoạn 2013 2015Tiểu luận đường ống bể chứaTàu ngầm trang bị cảm biến như cáĐO LƯỜNG và điều KHIỂNTRUYỀN số LIỆU và MẠNG máy TÍNHgiáo trình kỹ thuật thi công 2Áp dụng thẻ điểm cân bằng tại các doanh nghiệp dịch vụ Việt NamBảo đảm quyền con người trong Hiến pháp
Đăng ký
Đăng nhập