De thi thu dai hoc lan cuoi THPT nhu thanh (1)

De thi thu dai hoc lan cuoi THPT nhu thanh (1)

De thi thu dai hoc lan cuoi THPT nhu thanh (1)
... H nhóm -OH chất là: A (1), (5), (6), (4), (2), (3) B (1), (6), (5), (4), (3), (2) C (3), (6), (5), (4), (2), (1) D (1), (6), (5), (4), (2), (3) Câu 15: Cho phát biểu sau: (1) Trong dung dịch có ... dụng bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học Giám thị coi thi không giải thích thêm http://dehoa.net – Thư viện đề thi hóa học Trang 5/5 - mã đề thi 698 ... CxHyOz Mối quan hệ x, y, z A y = x + B y = x + z − http://dehoa.net – Thư viện đề thi hóa học C y = x − z +2 D y = x − z + Trang 2/5 - mã đề thi 698 Câu 21: Hỗn hợp X chứa ba axit cacboxylic đơn...
 • 5
 • 10
 • 0

thi thu dai hoc lan 2 thpt thuan thanh 1

thi thu dai hoc lan 2 thpt thuan thanh 1
... HNO3 1, 2M H2SO4 0,3M - Hòa tan m2 gam Cu cần vừa đủ 20 0 ml dung dịch hỗn hợp NaNO3 1, 2M H2SO4 0,8M Biết trường hợp sản phẩm khử khí NO Tỉ lệ m1 : m2 có giá trị A m1 : m2 = : B m1 : m2 = : C m1 : ... có tỉ khối so với H2 22 ,5 Hai khí A CO2 NO2 B CO2 N2O C NO2 N2O D NO NO2 Câu 31: Cho đồng phân anken mạch nhánh C 5H10 hợp nước (xúc tác H+) Số sản phẩm hữu thu A B C D Câu 32: Dãy ion xếp theo ... 20 0 ml dung dịch H 2SO4 0,5M, cô cạn dung dịch thu 15 ,8 gam muối khan Nồng độ phần trăm muối có dung dịch X A 18 , 625 % 14 , 625 % B 7,5% 5,85 % C 3, 725 % 2, 925 % D 37 ,25 % 29 ,25 % Câu 19 : Đốt cháy hoàn...
 • 5
 • 45
 • 0

Đề thi thử đại học lần 3 trường Thuận Thành 1 môn vật Lý

Đề thi thử đại học lần 3 trường Thuận Thành 1 môn vật Lý
... 12 Câu 24: Biết khối lượng hạt nhân C He mC = 11 ,9967u mα = 4,0 015 u; 12 u = 9 31 ,5MeV/c2 Năng lượng tối thi u cần thi t để chia hạt nhân C thành hạt α A 7,2 618 MeV B 1, 1625 .10 -12 J C 1, 1425 .10 -19 J ... A λmax = 0 ,17 69 .10 -12 m B λmax = 0, 438 9 .10 -12 m -12 C λmax = 0 ,11 29 .10 m D λmax = 0, 13 9 8 .10 -12 m - HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 13 2 ... u = U cos100π t (V) Để điện áp hiệu dụng đoạn mạch NB đạt cực đại điện dung tụ điện A 21, 22 µ F B 31 ,8µ F C 12 , 25nF D 1, 28nF Câu 36 : Trong nguyên tử hyđrô, bán kính Bo r = 5 ,3. 10 -11 m Sau nguyên...
 • 6
 • 92
 • 0

thi thử đại học lần 3 THPT NHU THANH

thi thử đại học lần 3 THPT NHU THANH
... ClCH2–COOC2H5 CH3–COO–CHCl–CH3 B CH3 –CH2–COOCH2Cl CH3–COO–CH2–CH2Cl C ClCH2–COOC2H5 CH3–COO–CH2–CH2Cl D CH3–CHCl–COOC2H5 CH3–COO–CHCl–CH3 Câu 47: Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ → X → Y → CH3COOH Hai ... CH3CH2OH CH3CHO B CH3CH2OH CH2=CH2 C CH3CH(OH)COOH CH3CHO D CH3CHO CH3CH2OH Câu 48: Hòa tan 20 gam hỗn hợp X (dạng bột) gồm Al, Fe, Cr, Cu vào dung dịch H 2SO4 đặc, nguội (dư) thấy thoát 3, 36 ... sau: KNO3, NH4NO3, NH4NO2, NH4Cl, Ba(HCO3)2, AgNO3, NH4HCO3, FeCO3, Cu(NO3)2 để có nhiệt phân xảy ( có) thu khí khác (không kể nước)? A B C D Câu 26: Hỗn hợp G gồm glyxin axit glutamic Cho 3, 69...
 • 5
 • 94
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 THPT NĂNG KHIẾU HÀ TĨNH

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 THPT NĂNG KHIẾU HÀ TĨNH
... hoà với vận tốc cực đại vmax , có tốc độ góc ω, qua có li độ x1 với vận tốc v1 thoã mãn : A v 12 = v2max - ω2x21 C v 12 = v2max - B v 12 = v2max + 2 ω x 2 ω x D v 12 = v2max +ω2x21 Câu 15: Trong thí ... độ 20 m/s lại gần thi t bị T đứng yên thu âm có tần số 120 7Hz, P chuyển động với tốc độ 20 m/s xa thi t bị T đứng yên thu âm có tần số 1073Hz Tần số âm thi t bị P phát A 1173 Hz B 1138 Hz C 122 5 ... phát xạ có bước sóng λ0 A giảm lần B giảm lần C tăng Nếu êlectron nhảy từ quỹ đạo thứ năm quỹ đạo thứ ba bước sóng xạ phát A λ0 B 25 λ0 28 C 27 λ0 20 D 675λ0 25 6 Câu 47: Trong dao động điều...
 • 7
 • 331
 • 3

đề thi thử đại học lần cuối

đề thi thử đại học lần cuối
... Th Sc trc k thi i hc v cao ng nm 2009 Giỏm th coi thi khụng gii thớch gỡ thờm ỏp s thi th ln th 18 I PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (7,0 im) Cõu 1: ... < x < 16 Giỏo viờn: Nguyn Thanh Sn - Trng THPT Nguyn Bnh Khiờm - Ch sờ - Gia lai Th Sc trc k thi i hc v cao ng nm 2009 Cõu 3: (1 im) Cõu 4: (1 im) Cõu 5: (1 im) V = 10a3 27 B PHN T CHN: (...
 • 3
 • 48
 • 0

đề thi thử đại học lần cuối cùng

đề thi thử đại học lần cuối cùng
... Thử Sức trước kỳ thi đại học cao đẳng năm 2009 Giám thị coi thi không giải thích thêm Giáo viên: Nguyễn Thanh Sơn - Trường THPT...
 • 2
 • 123
 • 0

DE THI THU DAI HOC LAN ITRUONG THPT TT 3BAC NINH pot

DE THI THU DAI HOC LAN ITRUONG THPT TT 3BAC NINH pot
... ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC: 2011-2012(LẦN 1) Môn: TOÁN Đáp án gồm 05 trang Câu Nội dung Điểm I 2,0 ... 3 a) Tập xác định: D = R 0.25 b) SBT • Giới hạn: xlim y = −∞; xlim y = +∞ →−∞ →+∞ • Chiều biến thi n: Có y’ = x2 − 4x; y’=0 ⇔ x = 0, x = x y’ y −∞ + −∞ 0 32 − +∞ + +∞ 0.25 Hàm số ĐB khoảng (−∞ ... 5a 63a Vậy VS ABC = 63a = (đvdt ) 4 24 V 0.25 0.25 1.0 Đặt x = a+1 ;y = b+2 ;c= z+3 Từ giả thi t ⇒ xy+yz+zx =3 (*) với x ,y , z dương + Bài toán trở thành : Tìm Min S = với điều kiện (*)...
 • 6
 • 104
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 THPT Bán công Đội Cấn ppt

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 THPT Bán công Đội Cấn ppt
... sinh học ngăn cản sinh vật giao phối B Là trở ngại sinh học ngăn cản sinh vật giao phối tạo đời hữu thụ C Là trở ngại ngăn cản việc tạo lai D Là trở ngại ngăn cản việc tạo lai hữu thụ 020 : ... khác cặp tính trạng tương phản nói F1, cho F1 giao phối với cá thể khác F2 thu kết quả: 54% cao-tròn, 21 % thấp - tròn, 21 % cao- bầu dục, 4% thấp- bầu dục Cho biết trình giảm phân tạo noãn tạo ... tinh tinh trùng cóc hợp tử không phát triển D Cừu giao phối với dê có thụ tinh hợp tử bị chết 022 : Thế đặc điểm thích nghi ? A Là đặc điểm giúp sinh vật sống sót tốt B Là đặc điểm bật sinh vật...
 • 4
 • 144
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO ppt

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO ppt
... take an entrance exam this year A Perhaps we don’t have to take an entrance exam this year B We mustn’t take an entrance exam this year C We mightn’t take an entrance exam this year D It is very ... about it 69 The only thing they didn’t steal was the television A They only stole the television B They stole everything in the house, including the television C They took everything except for the ... television D The television was the only thing that was stolen 70 This conference wouldn’t have been possible without your organization A Had you not organized this conference, it wouldn’t be possible...
 • 4
 • 282
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO Môn thi: Tiếng Anh docx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO Môn thi: Tiếng Anh docx
... take an entrance exam this year A Perhaps we don’t have to take an entrance exam this year B We mustn’t take an entrance exam this year C We mightn’t take an entrance exam this year D It is very ... about it 69 The only thing they didn’t steal was the television A They only stole the television B They stole everything in the house, including the television C They took everything except for the ... television D The television was the only thing that was stolen 70 This conference wouldn’t have been possible without your organization A Had you not organized this conference, it wouldn’t be possible...
 • 4
 • 1,146
 • 8

đề thi thử đại học lần 2- THPT YÊN LẠC 2- VĨNH PHÚC

đề thi thử đại học lần 2- THPT YÊN LẠC 2- VĨNH PHÚC
... dung dch B dung dch C dung dch D dung dch MễN HểA HC 12 (Mã đề 112) Lu ý: - Thí sinh dùng bút tô kín ô tròn mục số báo danh mã đề thi tr ớc làm Cách tô sai: - Đối với câu trắc nghiệm, thí ... hn hp X gm HCHO v CH3CHO bng O2 (xt) thu c hn hp Y gm axit tng ng T hi ca Y so vi X l a Hi a bin thi n khong no ? A 1,12 < a < 1,36 B 1,36 ...
 • 6
 • 75
 • 0

Đề thi thử đại học lần trường THPT Lạng Giang số 1

Đề thi thử đại học lần trường THPT Lạng Giang số 1
... nờn cú 3.P 3 =18 s chia ht cho Trong trng hp ny cú: 3(P4+3P3) = 12 6 s Vy s cỏc s theo yờu cu bi toỏn l: 96 + 12 6 = 222 s VI.b 1) (C1): ( x 1) 2 + ( y 1) = cú tõm I1 (1; 1) , bỏn kớnh R1 = (C2): ... V O TO Trng THPT Lng Giang s đề thi khảo sát học sinh giỏi lần năm 2 011 Mụn thi : TON Khi D Thời gian làm bài :18 0 phút A PHN DNH CHO TT C TH SINH (7 điểm) 2x Cõu I (2 im) Cho hàm số y = có đồ ... = (1; 6;2 ) , vuụng gúc vi mt phng ( ) : x + y + z 11 = v tip xỳc vi (S) Cõu VIIa (1 im) Từ chữ số 0 ,1, 2,3,6,7,8,9 lập đợc số tự nhiên có chữ số đôi khác ( chữ số phải khác 0) phải có chữ số II...
 • 10
 • 132
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: de thi thu dai hoc lan thu 2 truong thpt chuyen vinh phucđề thi thử đại học lần 2 năm 20122013 trường thpt lương tài 2đề thi thử đại học lần 1 trường thpt chuyên thái bìnhđề thi thử đại học lần 1 môn toán năm 2014 trường thpt quế võ 1đề thi thử đại học lần 1 năm 20122013 thpt chuyên lào caiđề thi thử đại học lần 1 môn toán khối a a1 năm 2014 trường thpt chuyên hùng vươngđề thi thử đại học lần 1 năm học 20122013 môn thi toán khối a a1 b d trường thpt chuyên lương văn chánhđề thi thử đại học lần 1 2014 môn anh văn thpt lương thế vinh hà nộiđề thi thử đại học lần thứ v năm 2013 trường thpt chuyên môn hóa họcđề thi thử đại học lần 1 môn toán khối a 2014 thpt nghi sơnđề thi thử đại học lần 1 môn toán năm 2014 trường thpt tống duy tânđề thi thử đại học lần 2 môn hóa trương thpt chuyên lê quý đôn mã đề 132trường thpt chuyên lê quý đôn đề thi thử đại học lần 2 năm học 20132014 môn hóa học mã đề thi 132truong thpt tran hung dao to toan de thi thu dai hoc lan 1 nam 20122013đề thi thử đại học lần 2 năm 2011 môn hóa thpt lê quý đônESTE LIPIT cap do biet va hieu trong d thi THPT Quoc giaBai tap ve toa do trong khong gianMot so bai toan ve khoang cach va gocNhận dạng ký tự toán học bằng phương pháp SVM dùng thư viện OpenCVĐề cương chi tiết môn học Công nghệ tính toán và sửa chữa máy điện (Trường cao đẳng bán công công nghệ và quản trị doanh nghiệp)Đề cương chi tiết môn học Khí cụ hạ áp (Trường cao đẳng bán công công nghệ và quản trị doanh nghiệp)De thi thu THPTQG lan 1Đề cương chi tiết môn học Cơ ứng dụng (Trường cao đẳng bán công công nghệ và quản trị doanh nghiệp)Đề cương chi tiết môn học Máy điện (Trường cao đẳng bán công công nghệ và quản trị doanh nghiệp)Đề cương chi tiết môn học Trang bị điện (Trường cao đẳng bán công công nghệ và quản trị doanh nghiệp)Phương Pháp Giải Toán Xác Suất Sinh Học Phan Khắc NghệBÀI DỰ THI LIÊN MÔN HÓA HỌC LỚP 9 CHỦ ĐỀ TIẾT 4BÀI 2 MỘT SỐ OXIT QUAN TRỌNG (Tiết 2) LƯU HUỲNH ĐIOXITBÀI THU HOẠCH HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNGBỘ ĐỀ ÔN LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC PGS.TS Nguyễn Thanh KhuyếnEnglish 9 week 22 bài 22BÁO CÁO VI SINH QUÁ TRÌNH LÊN MEN LACTIC ỨNG DỤNG VÀO LÊN MEN SỮA CHUAĐề cương môn Nhà nước và Pháp luậtỨNG DỤNG VI SINH VẬT TRONG SẢN XUẤT PHO MÁTĐề cương chi tiết môn học Đo lường và cảm biến (Trường cao đẳng bán công công nghệ và quản trị doanh nghiệp)Giải Chi Tiết 99 Đề Thi Thử Quốc Gia Hóa Học quyển 1 Nguyễn Anh Phong
Đăng ký
Đăng nhập