LUYEN 10 DE DAT 8 DIEM DE SO 7

đề ôn luyện ngữ văn tuyển sinh 10, đề số 7

đề ôn luyện ngữ văn tuyển sinh 10, đề số 7
... Mặt trời đội biển nhô màu Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi” b) Thân bài: • Vẻ đẹp hài hòa thiên nhiên tráng lệ người lao động: Ra từ lúc hoàng hôn buông xuống , sóng cài then , đêm sập cửa, vũ trụ ... chủ nghĩa xã hội hứa hẹn thành công C) kết bài: - Bài ” đoàn thuyền đánh cá” thơ hay phản ánh không khí lao động hăng say, náo nức người lao động đánh cá biển không khí ngày đất nước xây dựng ... bạc đuôi vàng léo rạng đông Lưới xếp buồm lên đón nắng hồng Câu hát căng buồm với gió khơi, Đoàn thuyền chạy đau mặt trời Mặt trời đội biển nhô màu Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi” a) Mở bài:...
 • 4
 • 186
 • 0

ĐỀ TRẮC NGHIỆM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 (ĐỀ SỐ 7)

ĐỀ TRẮC NGHIỆM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 (ĐỀ SỐ 7)
... đề thi trắc nghiệm tuyển sinh =================================================================== 27 Mr Van ... =================================================================== Phan trần khánh linh Tiền hải Thái Bình đề thi trắc nghiệm tuyển sinh =================================================================== 41 He asked ... Many houses catch fire in this way Some kinds of clothing burn very easily Many children have been badly burned because they have stood too near a fire and their clothing has suddenly caght fire...
 • 3
 • 318
 • 2

Tài liệu Đề thi môn hóa học lớp 10 - Đề số 7 docx

Tài liệu Đề thi môn hóa học lớp 10 - Đề số 7 docx
... NH3 D SO2 ; NH3 E Tất sai Câu 20: Khi đốt cháy X hỗn hợp khí A gồm SO ; CO2 Biết tỉ khối A H 28,6 67 Tỉ khối X so với không khí < Hãy xác định CTPT X A C2S3 B CS3 C C3S2 D CS2 E Tất sai ...
 • 2
 • 257
 • 1

Tài liệu Đề thi môn hóa học lớp 10 - Đề số 7 pdf

Tài liệu Đề thi môn hóa học lớp 10 - Đề số 7 pdf
... TRA TẬP TRUNG HOÁ HỌC (bài số 2) Khối 1 2- Học Kỳ II-Năm học 200 5-2 006 đề Thời gian làm bài: 45 phút Họ tên…………………………………………………… lớp …………….điểm………………… Câu a Nêu tính chất hóa học chung kim loại ... TRA TẬP TRUNG HOÁ HỌC (bài số 2) Khối 1 2- Học Kỳ II-Năm học 200 5-2 006 đề Thời gian làm bài: 45 phút Họ tên…………………………………………………… lớp …………….điểm………………… Câu a Nêu tính chất hóa học chung kim loại ... ddNaAlO Viết phương trình hóa học dùng (1,5) Câu Hòa tan hoàn toàn a gam hợp kim Al- Mg dd HCl thu 8,96 lit H (đktc) Nếu cho lượng hợp kim tác dụng với dd NaOH dư thu 6 ,72 lit khí H2 (đktc) Tính...
 • 6
 • 358
 • 3

Tài liệu Đề thi Olympic 30/4 môn Hóa lớp 10 - Đề số 7 ppt

Tài liệu Đề thi Olympic 30/4 môn Hóa lớp 10 - Đề số 7 ppt
... a Số mol CH3COOH bị phân li × 1 0- 3 × 1 0- 2 = 16 .1 0- 5 mol ⇔ CH3COOH CH3COO+ -5 -5 16 .10 16 .10 16 .1 0- 5 + C2H5COOH ⇔ C2H5COO + H 2x 2x α độ điện ly C2H5COOH (16 .10 −5 + αx)(16 .10 −5 ) Ta có (2 .10 ... αx)(16 .10 −5 ) Ta có (2 .10 −3 − 16 .10 −5 ) = 1,8 .1 0- 5 (16 .10 −5 + αx)(αx) ( x − αx ) H+ 2x (1) = 1,3 .1 0- 5 ⇒ αx = 4 ,7 .1 0- 5 Thay vào (2) ⇒ x = 79 ,5 .1 0- 5 = 8 .1 0- 4M + H = 1 0- 3,28 = 0,000525M b pH = 3,28 ... 1,8 .1 0- 5 H+ αx mol (52,5 .10 )(α x ) −5 ( x − αx ) ⇒ 2α’ .1 0- 3 + αx = 1,3 .1 0- 5 = 52,5 .1 0- 5 α’= 0,03315 ≈ 0,033 ; α = 0,024 αx = 52,5 .1 0- 5 – 0,066 .1 0- 3 = 45,9 .1 0- 5 x = 19 .1 0- 3M Thang điểm: Ýa : điểm...
 • 14
 • 806
 • 37

Đề thi HKII Tin Học 10 Đề số 7

Đề thi HKII Tin Học 10 Đề số 7
... Position ( ) hộp thoại Page Number có tác dụng: A Đánh số cho trang B Căn lề cho số trang C Vị trí số trang (đầu trang, cuối trang) D Bỏ định dạng số trang Câu 30: Chọn câu phát biểu đúng: A Có nhiều ... Font có tác dụng: A Định dạng thay đổi font chữ B Định dạng kiểu gạch chân chữ Trang 2/3 - Mã đề thi 74 3 C Định dạng kiểu chữ D Định dạng màu chữ Câu 26: Trong Word, để định dạng kiểu danh sách, ... phải có địa vì: A Để tăng tốc độ tìm kiếm B Để chia gói tin dễ dàng C Để biết tổng số máy tính Internet D Để xác định máy tính mạng để gói tin gửi đến máy nhận Câu 16: Trong Word, để định dạng...
 • 3
 • 125
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng Anh lớp 10 - Đề số 7

Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng Anh lớp 10 - Đề số 7
... Have 10 He… TV last night A doesn’t watch B didn’t watch 11 She……to the cinema with him last Sunday A didn’t go B didn’t went C wasn’t went D wasn’t go B death C died D was die 12 He… in 19 80 ... it isn’t D No, he wasn’t When did Newton take bachelor degree at Cambridge? A In 16 67 B In 16 53 C In 16 78 D In 16 65 IV Write about your activities in the morning with some cues.(2,5 points) Minh/ ... born on 24th, December, 16 42 B Isaac Newton was born on 23th, December, 16 42 C Isaac Newton was born on 25th, December, 16 42 D Isaac Newton was born on 25th, December, 16 53 Was Newton’s childhood...
 • 4
 • 239
 • 1

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn sinh học lớp 10 đề số 7

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn sinh học lớp 10 đề số 7
... chu kỳ tế bào, ADN NST nhân đôi pha A G2 B G1 C nguyên phân D S Câu 9: Biểu vi sinh vật pha tiềm phát A vi sinh vật trưởng yếu B vi sinh vật trưởng mạnh C vi sinh vật bắt đầu sinh trưởng D vi sinh ... A 2k tế bào B 2k tế bào C k – tế bào D k /2 tế bào Câu 7: Không thể tiến hành nuôi virut môi trường nhân tạo giống vi khuẩn A hình dạng đặc thù B sống kí sinh nội bào bắt buộc ... môi trường nuôi cấy Câu 10: Một loài thực vật có NST lưỡng bội 2n = 24 Một tế bào tiến hành trình phân bào nguyên phân, kì sau có số NST tế bào A 48 NST đơn B 24 NST kép C 24 NST đơn D 48 NST kép...
 • 3
 • 161
 • 0

Đề thi và đáp án học kỳ 2 môn sinh học lớp 10 đề số 7

Đề thi và đáp án học kỳ 2 môn sinh học lớp 10 đề số 7
... ráp B Giai đoạn sinh tổng hợp C Giai đoạn hấp phụ D Giai đoạn xâm nhập ĐÁP ÁN 01 28 02 29 03 30 04 31 05 32 06 33 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... ngoái D Khối Câu : Đa số vi khuẩn động vật nguyên sinh sinh trưởng tốt pH : A Nhỏ B Nhỏ lớn C Lớn D 6–8 Câu 10 : Trong vi sinh vật sau đây, sinh vật có nhu cầu độ ẩm cao sinh vật lại ? A Nấm ... 20 : Virut kí sinh vi sinh vật ? A Phagơ, virut bại liệt B Virut khảm thuốc C HIV, virut viêm gan B D Phagơ Câu 21 : Khả thể chống lại tác nhân gây bệnh gọi : A Kháng nguyên B Miễn dịch C Kháng...
 • 9
 • 176
 • 0

Đề KT 1 tiết HK2 sinh học 10 đề số 7

Đề KT 1 tiết HK2 sinh học 10  đề số 7
... Phần trắc nghiệm: Câu Đề Đề Đề Đề B D A A B A C C C D D B C D D A A C C A D D B A B A A D D B D B C A D A 10 C A D B 11 D B C D 12 A A B C - Mỗi câu 0,25 đ B Phần tự luận: Câu 1: Diễn biến kì giai ... CÂU ( 1 ) Cho số tế bào ban đầu cuả quần thể vi khuẩn E coli 10 5 sinh trưởng thời gian 10 0 phút phân chia lần Hãy tính : a) Thời gian hệ vi khuẩn E coli? b) Số tế bào quần thể sau thời gian sinh ... thể sinh trưởng lớn lên B Phục hồi mô, quan bị tổn thương C Là chế sinh sản lồi sinh sản vô tính giới sinh vật D Tạo đa dạng cho Tế bào lưỡng bội lồi sinh vật có nhiễm sắc thể (NST) 2n= Số NST...
 • 5
 • 187
 • 0

Luyện 10 đề đạt 8 điểm Đề số 1

Luyện 10 đề đạt 8 điểm Đề số 1
... C3H8 D C3H6 C4H8 Đề số Hóa học ledangkhuong@gmail.com KHÓA LUYỆN 10 ĐỀ ĐẠT ĐIỂM ĐỀ SỐ Câu Một ion M3+ có tổng số hạt proton, nơtron, electron 79, số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 19 ... %nCO  44  16 .2  0, 75 => nCO = 0,04.0,75 = 0,03 => nCO2 = 0, 01 44  28 Hệ: 12 2,5x+ 15 8y = 4, 385 3x/2 + y/2 = 0, 01 + 0,03/2 Đề số Hóa học => x = 0, 01 => %mKMnO4 = 0,02 .1 58/ 4, 385 .10 0 % = 72,06% ... C17H31COOH + O2 → 18 CO2 + 16 H2O  naxit linoleic = (15 ,232:22,4 – 11 ,7: 18 ) :2 = 0, 015 Câu 35 Trung hoà 8, 2 gam hh gồm axit fomic axit đơn chức X cần 10 0 ml dd NaOH 1, 5M Nếu cho 8, 2 gam hh t/d với...
 • 16
 • 4,136
 • 12

Luyện 10 đề đạt 8 điểm Đề số 2

Luyện 10 đề đạt 8 điểm Đề số 2
... + 3 /2 O2 → Cr2O3 a a a 3a/4 Sn + 2HCl → SnCl2 + H2 Sn + O2 → SnO2 a a a a a = 8, 98: (65+ 52+ 119+71.3) = 0, 02 VO2  2, 25.0, 02. 22, 4=1,0 08( l) Bấm nhanh: VO2  8, 98: (65+ 52+ 119+71.3). (2+ 3+4):4 .22 ,4 ... CO2↑ + H2O (d) CO2 + Ca(OH )2 → CaCO3 + H2O (e) 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → 2MnSO4 + K2SO4 + 2H2SO4 (g) 2KHSO4 + 2NaHCO3 → Na2SO4 + K2SO4 + CO2↑ +H2O (i) Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + SO2↑ Đề số ... → NaAlO2 + 3 /2 H2 y > x 3x /2 TH2: Na + H2Odư → NaOH + ½ H2 x x /2 Al + NaOH dư → NaAlO2 + 3 /2 H2 y 3y /2 x /2 + 3x /2 = x /2 + 3y /2 = 1,75 x = 0,5 y=1 => %mNa  0,5 .23 100 %  29 ,87 % 0,5 .23 27 Câu...
 • 19
 • 4,383
 • 56

Luyện 10 đề đạt 8 điểm đề số 5

Luyện 10 đề đạt 8 điểm đề số 5
... 99 : 101 B 101 : 99 C 11 : D : 11 Hướng dẫn giải: pH =8 => KOH dư Cách 1: 10- 5 - 10- 6 VA: 10- 5 10- 6 VB: 10- 5 10- 5 + 10- 6 VA 10 5 10 6   VB 10 5 10 6 11 Cách 2: Do OH- dư nên ta có : 10- 5. V1 ... Cu2+ + 2e x 2x 8/ 3 Fe O4  2e  3Fe2 y 2y N +5 + 3e → N2+ 0, 45 0, 15  2x = 2y + 0, 45 (2) Từ (1) (2) nên x = 0,3 75, y = 0, 15 m = mCu(NO3)2 + mFe(NO3)2 = 0,3 75 188 + 0, 15 180 = 151 ,1 Câu 27 Cho ... nCr 3  0 ,5 nOH   nX  1 ,8 => OH- dư Cr3+ + 3OH- → Cr(OH)3 0 ,5 1 ,5 0 ,5 Cr(OH)3 + OH- → Cr(OH)40 ,5 0,3 nCr (OH )3  0 ,5  0,3  0, mCr (OH )3  0, 2 .103  20, ( g ) Đề số Hóa học 10 ledangkhuong@gmail.com...
 • 19
 • 3,145
 • 11

Luyện 10 đề đạt 8 điểm đề số 7

Luyện 10 đề đạt 8 điểm đề số 7
... 75 = 0,04 nGly-Gly = 0 ,79 2: (75 .2 - 18) = 6 .10- 3 => nGly = 0,012 nGly-Gly-Gly = 1 ,70 1: (75 .3 - 18. 2) = 9 .10- 3 => nGly = 0,0 27 nGly-Gly-Gly-Gly = 0 ,7 38: (75 .4 – 18. 3) = 3 .10- 3 => nGly = 0,012 nGly-Gly-Gly-Gly-Gly ... C 3 ,89 .10- 5 mol/(l.s) D.1,93 .10- 6 mol/(l.s) Hướng dẫn giải: nKOH 10 ml dd = 12 ,84 .10- 3.0,05= 6,42 .10- 4 nKOH lít dd = 6,42 .10- 4 .102 = 6,42 .10- 2 => CKOH = 0,0642 M C = 0,0642 – 0, 07 = - 5 ,8 10- 3 ... + t Câu 37 Đốt cháy hoàn toàn 80 , 08 gam hỗn hợp X gồm C3H7OH, C2H5OH CH3OC3H7 thu 95 ,76 gam H2O V lít khí CO2 (đktc) Giá trị V A 129,6 lít B 87 ,80 8 lít C 119,1 68 lít D 112 lít Câu 38 Cho cân...
 • 23
 • 2,787
 • 35

Luyện 10 đề đạt 8 điểm đề số 8

Luyện 10 đề đạt 8 điểm đề số 8
... nGly = 81 /75 = 1, 08 , nAla = 42,72 /89 = 0, 48 X + (x-1) H2O → x Glyxin 1, 08/ x ← 1, 08 Y + (y-1) H2O → y Alanin 0, 48/ y ← 0, 48 Tổng số nhóm -CO-NH- phân tử => x + y = nX : nY = : =>1, 08/ x = 3.0, 48/ y ... Giá trị m là: A 11,25 gam B 26,70 gam C 13,35 gam D 22,50 gam Đề số Hóa học ledangkhuong@gmail.com KHÓA LUYỆN ĐỀ 10 ĐỀ ĐẠT ĐIỂM ĐỀ SỐ Cho nguyên tử khối nguyên tố (đvC): H = 1; C = 12; O = 16; ... 1:3 Khi thủy phân hoàn toàn m gam M thu 81 gam glixin 42,72 gam alanin m có giá trị : A 116, 28 gam B 110, 28 gam C 109 ,5 gam D 104 , 28 gam Hướng dẫn giải: Đề số Hóa học ledangkhuong@gmail.com X: H[HN-CH2-CO]x-OH...
 • 19
 • 1,441
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: văn mẫu lớp 8 bài viết số 7 đề 1văn mẫu lớp 8 bài viết số 7 đề 2tập làm văn 8 bài viết số 7 đề 1ngu van lop 8 bai viet so 7 de 1các dạng đề trắc nghiệm tham khao thi tuyển sinh vào lớp 10 đề số 17bai van mau lop 8 bai viet so 7 de so 3van lop 8 bai viet so 7 de bai su gia tang dan so va hau qua cua nongữ văn 8 bài viết số 7 đề 1van mau lop 8 bai viet so 7 de 3van hoc lop 8 bai viet so 7 de 1bai van mau lop 8 bai viet so 7 de 1van nghi luan lop 8 bai viet so 7 de 3khóa luyện 10 đềtoán khối d đề số 7toán đề số 7 hsgPhân tích chi tiết tác phẩm Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử)Phân tích chi tiết tác phẩm Đời thừa (Nam Cao)Phân tích chi tiết tác phẩm Hai đứa trẻ (Thạch Lam)Phân tích chi tiết tác phẩm Hạnh phúc của một tang gia (Vũ Trọng Phụng)Đặc điểm thơ Phạm Ngọc Cảnh (LV thạc sĩ)Nghiên cứu hấp phụ metylen xanh, phẩm đỏ ĐH 120 của vật liệu hấp phụ composite chế tạo từ graphene và bùn đỏ (LV thạc sĩ)Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học phần di truyền học (Sinh học 12 Trung học phổ thông) (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh các trường tiểu học ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên theo định hướng đổi mới giáo dục (LV thạc sĩ)Phương pháp xây dựng cây quyết định dựa trên tập phụ thuộc hàm xấp xỉ (LV thạc sĩ)Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP đông á chi nhánh nha trang (tt)Nghiên cứu sự hài lòng của nhân viên tiếp xúc trực tiếp với khách hàng trong ngành dịch vụ viễn thông trường hợp viettel tại huế, đà nẵn và quảng nam (tt)Đánh giá thành tích đội ngũ giảng viên trường đại học phạm văn đồng (tt)Đánh giá thành tích nhân viên tại ngân hàng TMCP quân đội chi nhánh đà nẵng (tt)Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh liên chiểu (tt)Hoàn thiện công tác kế toán tại kho bạc nhà nước đà nẵng trong điều kiện sử dụng phần mềm TABMIS (tt)Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại bệnh viện đa khoa huyện đại từ, tỉnh thái nguyênNghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến tính chất của đất dưới các quần xã rừng trồng ở xã phú đình, huyện định hóa, tỉnh thái nguyênTiểu luận Văn Hóa Xã Hội Hàn QuốcHoàn thiện các thủ tục kiểm soát nội bộ chi phí và doanh thu tại công ty TNHH MTV cấp thoát nước phú yên (tt)Phân tích chi tiết tác phẩm Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ)
Đăng ký
Đăng nhập