LUYEN 10 DE DAT 8 DIEM DE SO 1

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lí lớp 10 - đề số 1 Phần : Động học chất điểm doc

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lí lớp 10 - đề số 1 Phần : Động học chất điểm doc
... theo hàm số bậc thời gian 7) Phương trình chuyển động chất điểm dọc theo trục OX có dạng: X = + 60t ( x :km, t : giờ) Chất điểm xuất phát từ điểm chuyển động với vận tốc bao nhiêu? A) Từ điểm M, ... phát từ điểm O l : A) Đáp án khác B) X = Vt C) S = Vt D) X = Xo + Vt 10 ) .Trường hợp dây coi vật chuyển động chất điểm: A) Viên bi rơi từ tầng thứ năm nhà xuống đất B) Trái đất chuỵển động quay ... với vận tốc 10 m/s đoạn đường thẳng người lái xe hãm phanh ôtô chuyển động chậm dần sau 10 0 m ôtô dừng hẳn Gia tốc a ôtô l : A) -0 ,5 m/s2 B) -0 ,2 m/s2 C) 0,5 m/s2 D) 0,2 m/s2 5) Một vật rơi tự...
 • 3
 • 666
 • 0

đề ôn luyện ngữ văn tuyển sinh 10, đề số 1

đề ôn luyện ngữ văn tuyển sinh 10, đề số 1
... kho tàng văn học dân gian Việt Nam, có nhiều câu ca dao, tục ngữ nói triết lí sống người Nhưng có lẽ câu để lại em ấn tượng sâu sắc câu: Uống nước nhớ nguồn” Câu tục ngữ thật danh ngôn, lời dạy ... nàng” (Lê Thánh Tông ) - Nguyễn Dữ học trò Nguyễn Bỉnh Khiêm ,ông sống kỉ 16 , làm quan năm, sau chán cảnh triều đình thối nát xin cáo quan ẩn - “Truyền kì mạc lục” tác phẩm văn xuôi Việt Nam ... kiên không trở lại với xã hội vùi dập nàng: “ Đa tạ tình chàng, thiết chẳng trở nhân gian nữa” • Vũ Nương : Bi kịch hạnh phúc gia đình bị tan vỡ quyền sống bị chà đạp - Bi kịch sinh người không...
 • 3
 • 217
 • 0

Đề và ĐA thi vào lớp 10 (Đề số 1)

Đề và ĐA thi vào lớp 10 (Đề số 1)
... days (9) the summer The weather in autumn is usually (10) of warm days and cool, comfortable ( 11) The (12) of the city at this time of year is beautiful, too Melbourne has many lovely ... Paragraph explains a term that was mentioned in Paragraph C brought together 10 D lines 10- 12 VI OPEN CLOZE reputation than telling 10 composed/ comprised wettest 11 nights end 12 scenery switching/ turning ... a different historical period 10 Where in the passage does the author explain why displays at Winterthur have changed? A lines 1-2 B lines 4-5 C lines 6-8 D lines 10- 12 VI SUPPLY EACH BLANK WITH...
 • 13
 • 440
 • 3

Đề thi môn hóa học lớp 10 - Đề số 1

Đề thi môn hóa học lớp 10 - Đề số 1
... B A A A A A B B B B B C C C C C D D D D D 10 A A A A A B B B B B C C C C C D D D D D 11 12 13 14 15 A A A A A B B B B B C C C C C D D D D D 16 17 18 19 20 A A A A A B B B B B C C C C C D D D ... D A A A A A B B B B B C C C C C D D D D D 10 A A A A A B B B B B C C C C C D D D D D 11 12 13 14 15 A A A A A B B B B B C C C C C D D D D D 16 17 18 19 20 A A A A A B B B B B C C C C C D D D ... D A A A A A B B B B B C C C C C D D D D D 10 A A A A A B B B B B C C C C C D D D D D 11 12 13 14 15 A A A A A B B B B B C C C C C D D D D D 16 17 18 19 20 A A A A A B B B B B C C C C C D D D...
 • 3
 • 559
 • 5

Bài soạn Đề kiểm tra Học kì 1 - Toán 10 - đề số 1

Bài soạn Đề kiểm tra Học kì 1 - Toán 10 - đề số 1
... Trường THPT Phú Điền ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ – Năm học 2009 – 2 010 Môn TOÁN Lớp 10 Thời gian làm 90 phút Đề số Câu Nội dung A = [ −2;3] , B = [ 2; +∞ ) , C = ( −4;5 ... 2] 1) D=R 2) Tìm tập xác định hàm số y = { { x +1 ≥ Hàm số xác định ⇔ x − ≠ ⇔ x ≥ 1 x≠3 x +1 x−3 0.25 TXĐ: D = [ 1; +∞ ) \ 3 .1 0.25 Lập bảng biến thiên vẽ đồ thị hàm số y = x + BBT: x +∞ - ... 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 7 .1 7.2 7.3 Trung điểm AB: ( 0; ) 0.25 1  Trọng tâm G  ;1 3  Gọi D(x;y) A( 1; 1) , B (1; 3), C (1; 1) uuu r AD = ( x + 1; y − 1) uuu r BC = (0; −4) uuu uuu r...
 • 4
 • 192
 • 1

Tài liệu KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ MÔN HÓA HỌC LỚP 10 - Đề số 1 docx

Tài liệu KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ MÔN HÓA HỌC LỚP 10 - Đề số 1 docx
... l 15 0 X : A Cl B O C N D S KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I Họ tên : Lớp : A A A A A A A A Môn : Hoá học – Thời gian : 45 phút B B B B B B B B C C C C C C C C D D D D D D D D 10 11 12 13 14 15 16 ... H 2O Hệ số chất là: A 4,2,4 ,1, 1 B 1, 4 ,1, 4,2 C 2,4,2,2 D 1, 4,2,4, Câu Cho phản ứng :2 NH3 +3 Cl2 = N2 +6 HCl NH3 đóng vai trò gì? A chất khử B chất oxi hoá C axit D bazơ Câu Hoà tan 10 , 8 g FeO ... 4,2,4 ,1, 1 B 1, 4 ,1, 4,2 C 2,4,2,2 D 1, 4,2,4, Câu 26: Cho phản ứng: 4X+3Y = 2Z Giả thiết X,Y vừa đủ Như vậy: A 1mol Y phản ứng với 3/4 mol X B.1mol Ytạo thành 2/3 mol Z C 1mol Z tạo thành từ mol Y D.1mol...
 • 4
 • 298
 • 2

Đề thi môn toán lớp 10 đề số 1 pdf

Đề thi môn toán lớp 10 đề số 1 pdf
... tròn ĐỀ SỐ Câu ( điểm ) Cho hàm số : y = x 2 1) Nêu tập xác định , chiều biến thi n vẽ đồ thi hàm số 2) Lập phơng trình đờng thẳng qua điểm ( , -6 ) có hệ số góc a tiếp xúc với đồ thị hàm số ... ĐỀ SỐ Câu ( điểm ) Cho biểu thức : x2 1 1 x2 x 1 x 1 1) Tìm điều kiện x để biểu thức A có nghĩa 2) Rút gọn biểu thức A ... : x2 – mx + m – = 1) Gọi hai nghiệm phơng trình x1 , x2 Tính giá trị biểu thức x12  x2  Từ tìm m để M > M  2 x1 x  x1 x A(  )2 2) Tìm giá trị m để biểu thức P = x12  x2  đạt giá trị...
 • 3
 • 171
 • 0

ĐỀ THI THỬ VÀO 10 (ĐỀ SỐ 1)

ĐỀ THI THỬ VÀO 10 (ĐỀ SỐ 1)
... pt (1): + = ( 0,25 đ) x y 15 5 h tổ làm đợc cv, h tổ làm đợc cv ( 0,25 đ) y x 3 Hai tổ làm đợc 30% cv, ta có pt (2) + = 30 % = ( 0,25 đ) x y 10 1 1 x + y = 15 x = 20 x = 20 Từ (1) (2) ... cân Câu6 Cho phơng trình x2 + (m-2)x - m = (m tham số) a) Giải phơng trình m = 2; b) Chứng tỏ phơng trình có nghiệm phân biệt với giá trị tham số m Câu7: Hai tổ làm chung công việc hoàn thành sau ... ( 0,75 đ) c Theo giả thi t AE tia phân giác góc IAM => IAE = MAE => AE = ME (lí ) ( 0,25 đ) => ABE =MBE ( hai góc nội tiếp chắn hai cung nhau) => BE tia phân giác góc ABF (1) ( 0,5 đ) Theo ta...
 • 5
 • 115
 • 0

Đề kiểm tra 45 phút môn Vật lí lớp 10 - đề số 1 pptx

Đề kiểm tra 45 phút môn Vật lí lớp 10 - đề số 1 pptx
... V0=20m/s.Lấy g =10 m/s2.Độ cao lớn vật lên đựơc A 5m 15 m B 20m C 10 m D 10 Một vật rơi tự nơi có gia tốc g =10 m/s2,thời gian rơi giây.Thời gian vật rơi mét cuối A 0,01s B 0,3s C 0,1s D 0,03s 11 Đơn vị ... rad.s-2 D 1/ s2 12 Hai vật thả rơi tự từ hai độ cao h1và h2, với h1=2h2.Tỷ số vận tốc hai vật chạm đất A V1/V2 =1/ 2 B V1/V2 =4 C V1/V2= D V1 / V2 =2 13 Nếu lấy vật làm mốc xe ô tô chuyển động vật ... đèn bên đừơng 14 Mặt trăng quay vòng quanh trái đất hết 27 ngày đêm.Tận tốc góc mặt trăng quanh trái đất A 2,7 .1 0- 6rad/s 27 .1 0- 6rad/s B 2,7 .1 0- 6rad/s2 C D 2,7 .1 0- 5rad/s 15 Một vật chuyển động...
 • 4
 • 476
 • 1

Đề thi ôn tập môn Toán lớp 10 - Đề số 1 potx

Đề thi ôn tập môn Toán lớp 10 - Đề số 1 potx
... 10 ⇒ (C ) : ( x − 3) + ( y − 2) = 10 Câu : Chiều cao 50 học sinh lớp 45 (tính cm) ghi lại sau : a) Lập bảng phân bố ghép lớp [98; 10 3 ); [10 3 ; 10 8 ); [10 8 ; 11 3); [11 3; 11 8); [11 8; 12 3); [12 3; 12 8); ... WWW.VNMATH.COM ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ – Năm học Môn TOÁN Lớp 10 Thời gian làm 90 phút Đề số Câu 1: Giải bất phương trình hệ bất phương trình sau: ( x − 1) (2 − x )(2 x − 3) ≥  x ≤ ( x − 1) (− x + 2)  ... 12 8); [12 8; 13 3); [13 3; 13 8); [13 8; 14 3); [14 3; 14 8] b) Tính số trung bình cộng c) Tính phương sai độ lệch chuẩn Câu : a) Cho cota = Tính A = sin a − sin a cos a − cos2 a  1 1 + ÷ 3 (1 + cot...
 • 3
 • 279
 • 1

Đề thi học sinh giỏi hóa 10 đề số 1 doc

Đề thi học sinh giỏi hóa 10 đề số 1 doc
... only 1) Xác định X, Y, Z biết tỉ lệ số nguyên tử gam lấy 12 tỷ lệ nguyên tử lượng 3:8:4 (lấy theo thứ tự X, Y, Z ) 2) Tính % thể tích hỗn hợp khí lượng chất lỏng XY2 3)Nếu cho lượng khí XZ2 sinh ... Trong hệ thống tuần hoàn A B có 17 nguyên tố A có số điện tích hạt nhân nhỏ B a) Xác định số điện tích A B.Viết cấu hình electron A, B gọi tên A,B Xác định giá trị số lượng tử electron độc thân ... V1 lít dung dịch A Trộn V1 lit dung dịch A với V2 lít dung dịch HCl khác (dung dịch B) thu lit dung dịch C Một hỗn hợp gồm kim loại X, Y thuộc chu kì liên tiếp phân nhóm nhóm có khối lượng 14 ,4g...
 • 3
 • 561
 • 13

Đề thi HK II và đáp án môn Văn 10 - Đề số 1

Đề thi HK II và đáp án môn Văn 10 - Đề số 1
... thức nghệ thuật. (1 ) Hết HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN VĂN KHỐI 10 ĐỀ THI HỌC KỲ II- NĂM HỌC 200 8-2 009 I.Phần chung: Câu 1: Yêu cầu viết văn nghị luận văn học,biết cách cảm nhận phân tích cụ thể đoạn “Trao ... đạt 0,25 điểm cho số lượng dòng đủ theo yêu cầu II. Phần riêng:(chương trình chuẩn) Đề A Câu 3: Nêu tầng cấu trúc văn văn học : -Tầng ngôn từ (ngữ âm ,ngữ nghĩa ) -Tầng hình tượng -Tấng ý nghĩa (nêu ... đắn Cụ thể :(học sinh viết đoạn văn với luận điểm sau: -Trình bày thực trạng học sinh quay cóp thi cử - Phân tích nguyên nhân, hậu tai hại - Xác định thái độ đắn thi cử Cách cho điểm : Nội dung:Viết...
 • 3
 • 94
 • 0

Đề thi HK II Tiếng Anh 10 - Đề số 1

Đề thi HK II Tiếng Anh 10 - Đề số 1
... two B one C three D no Đề thi gồm có trang Mã đề thi 13 2 Câu 30: Is there a fifteen - minute break in a football match? A Yes, there is B No, there is C Yes, there are Câu 31: How many people who ... Câu 40: A protected B included C detroyed D needed - - HẾT Đề thi gồm có trang Mã đề thi 13 2 ... found D would find Câu 15 : earth moves round sun A The/the B The/an C An/the D A/a Câu 16 : did you buy this book ?- I bought it yesterday A Why B What C When D Who Câu 17 : If the rain ,I would...
 • 3
 • 60
 • 0

Đề thi HK II và đáp án Tin 10 - Đề số 1

Đề thi HK II và đáp án Tin 10 - Đề số 1
... Shading… - Phần trả lời trắc nghiệm: Câu Đ .Án Câu Đ .Án 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B Phần tự luận: Hãy điền phần thi u (khái niệm, đặc điểm…) ... ĐÁP ÁN: A Phần trắc nghiệm: Câu Đ .Án Câu Đ .Án C 16 B C 17 A D 18 D A 19 A C 20 A A 21 A D 22 A A 23 B B 24 B 10 A 25 B 11 C 26 B 12 B 27 D 13 A 28 D 14 C 29 D 15 D 30 C B Phần ... Vị trí số trang (đầu trang, cuối trang) B Bỏ định dạng số trang C Đánh số cho trang D Căn lề cho số trang Câu 23: Trong Word, tổ hợp phím sau tương đương với lệnh File\Save : A Alt + F 11 B Ctrl...
 • 4
 • 93
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra ngữ văn lớp 8 bài viết số 1luyện thi đại học kit 2 môn tiếng anh đề số 14văn mẫu lớp 8 bài viết số 1 đề 2văn 8 bài viết số 1 đề 3văn mẫu lớp 8 bài viết số 1 đề 3ngữ văn 8 bài viết số 1 đề 3tập làm văn lớp 8 bài viết số 1 đề 1ngu van lop 8 bai viet so 1 de 2van mau lop 8 bai viet so 1 de 1bai van hay lop 8 bai viet so 1 de 1nhung bai van hay lop 8 bai viet so 1 de 1van tu su lop 8 bai viet so 1 de 1ngu van lop 8 bai viet so 1 de 1đề luyện thi và đáp án tiếng anh số 11 pptbài viết số 3 lớp 8 – văn thuyet minh văn mẫu de so 1Phuong phap hoc effortless english danh cho nguoi vietCHU DE NGHE NGHIEPBIỆN PHÁP THI CÔNG hệ THỐNG CO DIENĐề cương môn THĂM DÒ ĐỊA CHẤNThiết kế xây dựng đoạn hầm dẫn nước công trình thuỷ điện Nậm Củn.CD 10 tiết 2, 3 bài 1 thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng (toàn bài có mô tả các hoạt động dạy học)Thiết kế kết cấu và tổ chức thi công Ký túc xá trường Đại học Phương ĐôngTHIẾT KẾ THI CÔNG ĐOẠN HẦM DẪN NƯỚC CỦA CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN NẬM CỦN, ĐOẠN CÓ LÝ TRÌNH ( TỪ KM 1 + 300 – KM 1 + 550) CHUYÊN NGÀNH: XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM VÀ MỎNghiên cứu sự ảnh hưởng của quá trình thi công công trình ngầm đến các công trình bề mặt bằng cách sử dụng phần mềm Phase2 qua thông số chiều sâu của công trình ngầmChuyển biến kinh tế, xã hội của làng Vạn Phúc, Hà Đông (1904 – 1945) (tt)Nghiên cứu công nghệ tạo hình chi tiết dạng vỏ mỏng bằng phương pháp dập thủy tĩnh. (LA tiến sĩ)Nghiên cứu cố định tế bào và ứng dụng trong lên men etanol từ rỉ đường bằng phương pháp liên tục. (LA tiến sĩ)15 tuyet chieu viet email CSKHPHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁCLUẬN văn THẠC sĩ KINH tế CHÍNH TRỊ PHÁT TRIỂN VÙNG CHUYÊN CANH cây NÔNG sản của TỈNH HƯNG yênGia đình ông A, ông B mỗi người đều có quyền sử dụng thừa đất diện tích 100m2, ở giữa 2 phần đất của 2 gia đình là 1 thửa đất bỏ hoang có diện tích 100m2. Từ năm 1970 đến năm 1990, 2 gia đình sử dụng chung để trồng rau và khai thác, chăm sóc cùng nhau. ĐếSo sánh cơ sở kinh tế, xã hội, tư tưởng của nhà nước phong kiến Trung Quốc và Việt NamAjax và ứng dụng tại công ty điện thoại hà nội 1Các cấu trúc khung cho lập trình đa lõiCông nghệ agent thông minh và ứng dụng
Đăng ký
Đăng nhập