LUYEN 10 DE DAT 8 DIEM DE SO 1

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lí lớp 10 - đề số 1 Phần : Động học chất điểm doc

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lí lớp 10 - đề số 1 Phần : Động học chất điểm doc
... theo hàm số bậc thời gian 7) Phương trình chuyển động chất điểm dọc theo trục OX có dạng: X = + 60t ( x :km, t : giờ) Chất điểm xuất phát từ điểm chuyển động với vận tốc bao nhiêu? A) Từ điểm M, ... phát từ điểm O l : A) Đáp án khác B) X = Vt C) S = Vt D) X = Xo + Vt 10 ) .Trường hợp dây coi vật chuyển động chất điểm: A) Viên bi rơi từ tầng thứ năm nhà xuống đất B) Trái đất chuỵển động quay ... với vận tốc 10 m/s đoạn đường thẳng người lái xe hãm phanh ôtô chuyển động chậm dần sau 10 0 m ôtô dừng hẳn Gia tốc a ôtô l : A) -0 ,5 m/s2 B) -0 ,2 m/s2 C) 0,5 m/s2 D) 0,2 m/s2 5) Một vật rơi tự...
 • 3
 • 576
 • 0

đề ôn luyện ngữ văn tuyển sinh 10, đề số 1

đề ôn luyện ngữ văn tuyển sinh 10, đề số 1
... kho tàng văn học dân gian Việt Nam, có nhiều câu ca dao, tục ngữ nói triết lí sống người Nhưng có lẽ câu để lại em ấn tượng sâu sắc câu: Uống nước nhớ nguồn” Câu tục ngữ thật danh ngôn, lời dạy ... nàng” (Lê Thánh Tông ) - Nguyễn Dữ học trò Nguyễn Bỉnh Khiêm ,ông sống kỉ 16 , làm quan năm, sau chán cảnh triều đình thối nát xin cáo quan ẩn - “Truyền kì mạc lục” tác phẩm văn xuôi Việt Nam ... kiên không trở lại với xã hội vùi dập nàng: “ Đa tạ tình chàng, thiết chẳng trở nhân gian nữa” • Vũ Nương : Bi kịch hạnh phúc gia đình bị tan vỡ quyền sống bị chà đạp - Bi kịch sinh người không...
 • 3
 • 134
 • 0

Đề và ĐA thi vào lớp 10 (Đề số 1)

Đề và ĐA thi vào lớp 10 (Đề số 1)
... days (9) the summer The weather in autumn is usually (10) of warm days and cool, comfortable ( 11) The (12) of the city at this time of year is beautiful, too Melbourne has many lovely ... Paragraph explains a term that was mentioned in Paragraph C brought together 10 D lines 10- 12 VI OPEN CLOZE reputation than telling 10 composed/ comprised wettest 11 nights end 12 scenery switching/ turning ... a different historical period 10 Where in the passage does the author explain why displays at Winterthur have changed? A lines 1-2 B lines 4-5 C lines 6-8 D lines 10- 12 VI SUPPLY EACH BLANK WITH...
 • 13
 • 366
 • 3

Đề thi môn hóa học lớp 10 - Đề số 1

Đề thi môn hóa học lớp 10 - Đề số 1
... B A A A A A B B B B B C C C C C D D D D D 10 A A A A A B B B B B C C C C C D D D D D 11 12 13 14 15 A A A A A B B B B B C C C C C D D D D D 16 17 18 19 20 A A A A A B B B B B C C C C C D D D ... D A A A A A B B B B B C C C C C D D D D D 10 A A A A A B B B B B C C C C C D D D D D 11 12 13 14 15 A A A A A B B B B B C C C C C D D D D D 16 17 18 19 20 A A A A A B B B B B C C C C C D D D ... D A A A A A B B B B B C C C C C D D D D D 10 A A A A A B B B B B C C C C C D D D D D 11 12 13 14 15 A A A A A B B B B B C C C C C D D D D D 16 17 18 19 20 A A A A A B B B B B C C C C C D D D...
 • 3
 • 484
 • 5

Bài soạn Đề kiểm tra Học kì 1 - Toán 10 - đề số 1

Bài soạn Đề kiểm tra Học kì 1 - Toán 10 - đề số 1
... Trường THPT Phú Điền ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ – Năm học 2009 – 2 010 Môn TOÁN Lớp 10 Thời gian làm 90 phút Đề số Câu Nội dung A = [ −2;3] , B = [ 2; +∞ ) , C = ( −4;5 ... 2] 1) D=R 2) Tìm tập xác định hàm số y = { { x +1 ≥ Hàm số xác định ⇔ x − ≠ ⇔ x ≥ 1 x≠3 x +1 x−3 0.25 TXĐ: D = [ 1; +∞ ) \ 3 .1 0.25 Lập bảng biến thiên vẽ đồ thị hàm số y = x + BBT: x +∞ - ... 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 7 .1 7.2 7.3 Trung điểm AB: ( 0; ) 0.25 1  Trọng tâm G  ;1 3  Gọi D(x;y) A( 1; 1) , B (1; 3), C (1; 1) uuu r AD = ( x + 1; y − 1) uuu r BC = (0; −4) uuu uuu r...
 • 4
 • 179
 • 1

Tài liệu KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ MÔN HÓA HỌC LỚP 10 - Đề số 1 docx

Tài liệu KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ MÔN HÓA HỌC LỚP 10 - Đề số 1 docx
... l 15 0 X : A Cl B O C N D S KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I Họ tên : Lớp : A A A A A A A A Môn : Hoá học – Thời gian : 45 phút B B B B B B B B C C C C C C C C D D D D D D D D 10 11 12 13 14 15 16 ... H 2O Hệ số chất là: A 4,2,4 ,1, 1 B 1, 4 ,1, 4,2 C 2,4,2,2 D 1, 4,2,4, Câu Cho phản ứng :2 NH3 +3 Cl2 = N2 +6 HCl NH3 đóng vai trò gì? A chất khử B chất oxi hoá C axit D bazơ Câu Hoà tan 10 , 8 g FeO ... 4,2,4 ,1, 1 B 1, 4 ,1, 4,2 C 2,4,2,2 D 1, 4,2,4, Câu 26: Cho phản ứng: 4X+3Y = 2Z Giả thiết X,Y vừa đủ Như vậy: A 1mol Y phản ứng với 3/4 mol X B.1mol Ytạo thành 2/3 mol Z C 1mol Z tạo thành từ mol Y D.1mol...
 • 4
 • 249
 • 2

Đề thi môn toán lớp 10 đề số 1 pdf

Đề thi môn toán lớp 10 đề số 1 pdf
... tròn ĐỀ SỐ Câu ( điểm ) Cho hàm số : y = x 2 1) Nêu tập xác định , chiều biến thi n vẽ đồ thi hàm số 2) Lập phơng trình đờng thẳng qua điểm ( , -6 ) có hệ số góc a tiếp xúc với đồ thị hàm số ... ĐỀ SỐ Câu ( điểm ) Cho biểu thức : x2 1 1 x2 x 1 x 1 1) Tìm điều kiện x để biểu thức A có nghĩa 2) Rút gọn biểu thức A ... : x2 – mx + m – = 1) Gọi hai nghiệm phơng trình x1 , x2 Tính giá trị biểu thức x12  x2  Từ tìm m để M > M  2 x1 x  x1 x A(  )2 2) Tìm giá trị m để biểu thức P = x12  x2  đạt giá trị...
 • 3
 • 148
 • 0

ĐỀ THI THỬ VÀO 10 (ĐỀ SỐ 1)

ĐỀ THI THỬ VÀO 10 (ĐỀ SỐ 1)
... pt (1): + = ( 0,25 đ) x y 15 5 h tổ làm đợc cv, h tổ làm đợc cv ( 0,25 đ) y x 3 Hai tổ làm đợc 30% cv, ta có pt (2) + = 30 % = ( 0,25 đ) x y 10 1 1 x + y = 15 x = 20 x = 20 Từ (1) (2) ... cân Câu6 Cho phơng trình x2 + (m-2)x - m = (m tham số) a) Giải phơng trình m = 2; b) Chứng tỏ phơng trình có nghiệm phân biệt với giá trị tham số m Câu7: Hai tổ làm chung công việc hoàn thành sau ... ( 0,75 đ) c Theo giả thi t AE tia phân giác góc IAM => IAE = MAE => AE = ME (lí ) ( 0,25 đ) => ABE =MBE ( hai góc nội tiếp chắn hai cung nhau) => BE tia phân giác góc ABF (1) ( 0,5 đ) Theo ta...
 • 5
 • 92
 • 0

Đề kiểm tra 45 phút môn Vật lí lớp 10 - đề số 1 pptx

Đề kiểm tra 45 phút môn Vật lí lớp 10 - đề số 1 pptx
... V0=20m/s.Lấy g =10 m/s2.Độ cao lớn vật lên đựơc A 5m 15 m B 20m C 10 m D 10 Một vật rơi tự nơi có gia tốc g =10 m/s2,thời gian rơi giây.Thời gian vật rơi mét cuối A 0,01s B 0,3s C 0,1s D 0,03s 11 Đơn vị ... rad.s-2 D 1/ s2 12 Hai vật thả rơi tự từ hai độ cao h1và h2, với h1=2h2.Tỷ số vận tốc hai vật chạm đất A V1/V2 =1/ 2 B V1/V2 =4 C V1/V2= D V1 / V2 =2 13 Nếu lấy vật làm mốc xe ô tô chuyển động vật ... đèn bên đừơng 14 Mặt trăng quay vòng quanh trái đất hết 27 ngày đêm.Tận tốc góc mặt trăng quanh trái đất A 2,7 .1 0- 6rad/s 27 .1 0- 6rad/s B 2,7 .1 0- 6rad/s2 C D 2,7 .1 0- 5rad/s 15 Một vật chuyển động...
 • 4
 • 391
 • 1

Đề thi ôn tập môn Toán lớp 10 - Đề số 1 potx

Đề thi ôn tập môn Toán lớp 10 - Đề số 1 potx
... 10 ⇒ (C ) : ( x − 3) + ( y − 2) = 10 Câu : Chiều cao 50 học sinh lớp 45 (tính cm) ghi lại sau : a) Lập bảng phân bố ghép lớp [98; 10 3 ); [10 3 ; 10 8 ); [10 8 ; 11 3); [11 3; 11 8); [11 8; 12 3); [12 3; 12 8); ... WWW.VNMATH.COM ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ – Năm học Môn TOÁN Lớp 10 Thời gian làm 90 phút Đề số Câu 1: Giải bất phương trình hệ bất phương trình sau: ( x − 1) (2 − x )(2 x − 3) ≥  x ≤ ( x − 1) (− x + 2)  ... 12 8); [12 8; 13 3); [13 3; 13 8); [13 8; 14 3); [14 3; 14 8] b) Tính số trung bình cộng c) Tính phương sai độ lệch chuẩn Câu : a) Cho cota = Tính A = sin a − sin a cos a − cos2 a  1 1 + ÷ 3 (1 + cot...
 • 3
 • 245
 • 1

Đề thi học sinh giỏi hóa 10 đề số 1 doc

Đề thi học sinh giỏi hóa 10 đề số 1 doc
... only 1) Xác định X, Y, Z biết tỉ lệ số nguyên tử gam lấy 12 tỷ lệ nguyên tử lượng 3:8:4 (lấy theo thứ tự X, Y, Z ) 2) Tính % thể tích hỗn hợp khí lượng chất lỏng XY2 3)Nếu cho lượng khí XZ2 sinh ... Trong hệ thống tuần hoàn A B có 17 nguyên tố A có số điện tích hạt nhân nhỏ B a) Xác định số điện tích A B.Viết cấu hình electron A, B gọi tên A,B Xác định giá trị số lượng tử electron độc thân ... V1 lít dung dịch A Trộn V1 lit dung dịch A với V2 lít dung dịch HCl khác (dung dịch B) thu lit dung dịch C Một hỗn hợp gồm kim loại X, Y thuộc chu kì liên tiếp phân nhóm nhóm có khối lượng 14 ,4g...
 • 3
 • 456
 • 13

Đề thi HK II và đáp án môn Văn 10 - Đề số 1

Đề thi HK II và đáp án môn Văn 10 - Đề số 1
... thức nghệ thuật. (1 ) Hết HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN VĂN KHỐI 10 ĐỀ THI HỌC KỲ II- NĂM HỌC 200 8-2 009 I.Phần chung: Câu 1: Yêu cầu viết văn nghị luận văn học,biết cách cảm nhận phân tích cụ thể đoạn “Trao ... đạt 0,25 điểm cho số lượng dòng đủ theo yêu cầu II. Phần riêng:(chương trình chuẩn) Đề A Câu 3: Nêu tầng cấu trúc văn văn học : -Tầng ngôn từ (ngữ âm ,ngữ nghĩa ) -Tầng hình tượng -Tấng ý nghĩa (nêu ... đắn Cụ thể :(học sinh viết đoạn văn với luận điểm sau: -Trình bày thực trạng học sinh quay cóp thi cử - Phân tích nguyên nhân, hậu tai hại - Xác định thái độ đắn thi cử Cách cho điểm : Nội dung:Viết...
 • 3
 • 80
 • 0

Đề thi HK II Tiếng Anh 10 - Đề số 1

Đề thi HK II Tiếng Anh 10 - Đề số 1
... two B one C three D no Đề thi gồm có trang Mã đề thi 13 2 Câu 30: Is there a fifteen - minute break in a football match? A Yes, there is B No, there is C Yes, there are Câu 31: How many people who ... Câu 40: A protected B included C detroyed D needed - - HẾT Đề thi gồm có trang Mã đề thi 13 2 ... found D would find Câu 15 : earth moves round sun A The/the B The/an C An/the D A/a Câu 16 : did you buy this book ?- I bought it yesterday A Why B What C When D Who Câu 17 : If the rain ,I would...
 • 3
 • 51
 • 0

Đề thi HK II và đáp án Tin 10 - Đề số 1

Đề thi HK II và đáp án Tin 10 - Đề số 1
... Shading… - Phần trả lời trắc nghiệm: Câu Đ .Án Câu Đ .Án 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B Phần tự luận: Hãy điền phần thi u (khái niệm, đặc điểm…) ... ĐÁP ÁN: A Phần trắc nghiệm: Câu Đ .Án Câu Đ .Án C 16 B C 17 A D 18 D A 19 A C 20 A A 21 A D 22 A A 23 B B 24 B 10 A 25 B 11 C 26 B 12 B 27 D 13 A 28 D 14 C 29 D 15 D 30 C B Phần ... Vị trí số trang (đầu trang, cuối trang) B Bỏ định dạng số trang C Đánh số cho trang D Căn lề cho số trang Câu 23: Trong Word, tổ hợp phím sau tương đương với lệnh File\Save : A Alt + F 11 B Ctrl...
 • 4
 • 62
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra ngữ văn lớp 8 bài viết số 1luyện thi đại học kit 2 môn tiếng anh đề số 14văn mẫu lớp 8 bài viết số 1 đề 2văn 8 bài viết số 1 đề 3văn mẫu lớp 8 bài viết số 1 đề 3ngữ văn 8 bài viết số 1 đề 3tập làm văn lớp 8 bài viết số 1 đề 1ngu van lop 8 bai viet so 1 de 2van mau lop 8 bai viet so 1 de 1bai van hay lop 8 bai viet so 1 de 1nhung bai van hay lop 8 bai viet so 1 de 1van tu su lop 8 bai viet so 1 de 1ngu van lop 8 bai viet so 1 de 1đề luyện thi và đáp án tiếng anh số 11 pptbài viết số 3 lớp 8 – văn thuyet minh văn mẫu de so 1Thuyết trình môn tài chính doanh nghiệp các hình thức tài trợ bằng nợThuyết trình môn tài chính doanh nghiệp tài trợ doanh nghiệp và thị trường hiệu quảThuyết trình phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần phân bón bình điền BFCÁp dụng các tiêu chuẩn vốn theo quy định của Basel II, III nhằm tăng cường đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt NamĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn y tế nguy hại trên địa bàn thành phố Đà NẵngGia cố nền đất yếu bằng hệ cọc đất-tro bay-xi măng sử dụng tro bay từ nhà máy nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà VinhGiải pháp thiết kế trắc dọc hợp lý đường ôtô cao tốc đoạn KM42 000--KM47+000 đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng NgãiHoàn thiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính các ngân hàng thương mại có vốn nhà nướcKiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Ba ĐìnhNghiên cứu các giải pháp tạo nguồn tài nguyên dữ liệu lớn phục vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiêNghiên cứu các phương pháp chuẩn hóa chữ viết tắt trong văn bản tiếng ViệtQuản trị quan hệ khách hàng tại Khu nghỉ mát Sandybeach Đà NẵngGiá như tôi biết trước những điều này trước khi thi đại họcPhương pháp nghiên cứu tâm lý học Research In Psychology: Methods and Design 6E50 đề thi thử tốt nghiệp môn toán giải chi tiếtChính sách phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ AnChính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Malaysia trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - Thực trạng, kinh nghiệm và khả năng vận dụng vào Việt NamChính sách việc làm cho lao động nông thôn trong bối cảnh di dân - Nghiên cứu tại một số tỉnh Bắc Trung bộChuyên đề Hệ thống bảo vệ so lệch thanh cáiTăng cường quản trị hoạt động bán hàng của công ty Cơ - Điện - Đo lường – Tự động hóa DKNEC
Đăng ký
Đăng nhập