Tổng hợp lý thuyết vô cơ có đáp án

Tổng hợp thuyết đáp án

Tổng hợp lý thuyết vô cơ  có đáp án
... Câu 343 Phản ứng tổng hợp amoniac là: N2 (K) + 3H2 (K) 2NH3 (K) H = -92 kJ Yếu tố không giúp tăng hiệu suất phản ứng tổng hợp amoniac là: A Tăng nhiệt độ B Lấy NH3 khỏi hỗn hợp phản ứng C Bổ ... tiến hành phản ứng nhiệt nhôm thu đ-ợc hỗn hợp X Cho X tác dụng hết với HNO3 c hỗn hợp khí gồm NO NO2 tỉ lệ mol tng ứng ; Thể tích khí NO NO2 (đktc) hỗn hợp lần lt là: A 0,336 lit 0,112 lit B ... dung dịch chứa NH3 lẫn NH4Cl không tạo c kết tủa Cu(OH)2 với dung dịch CuSO4 C Hỗn hợp bột FeS, CuS tan hết dung dịch HCl d- 20 LTH Tng hp thuyt húa vụ c D Dung dịch hỗn hợp HCl với NaNO3...
 • 24
 • 114
 • 1

Tổng hợp thuyết đáp án

Tổng hợp lý thuyết vô cơ  có đáp án
... Câu 343 Phản ứng tổng hợp amoniac là: N2 (K) + 3H2 (K) 2NH3 (K) H = -92 kJ Yếu tố không giúp tăng hiệu suất phản ứng tổng hợp amoniac là: A Tăng nhiệt độ B Lấy NH3 khỏi hỗn hợp phản ứng C Bổ ... tiến hành phản ứng nhiệt nhôm thu đ-ợc hỗn hợp X Cho X tác dụng hết với HNO3 c hỗn hợp khí gồm NO NO2 tỉ lệ mol tng ứng ; Thể tích khí NO NO2 (đktc) hỗn hợp lần lt là: A 0,336 lit 0,112 lit B ... dung dịch chứa NH3 lẫn NH4Cl không tạo c kết tủa Cu(OH)2 với dung dịch CuSO4 C Hỗn hợp bột FeS, CuS tan hết dung dịch HCl d- 20 LTH Tng hp thuyt húa vụ c D Dung dịch hỗn hợp HCl với NaNO3...
 • 24
 • 16
 • 0

tổng hợp thuyết

tổng hợp lý thuyết vô cơ
... Trờng thpt hậu lộc TổNG HợP thuyết VÔ (3) Th mt viờn Fe vo dung dch cha ng thi ZnSO v H2SO4 (4) Th mt viờn Fe vo dung dch ... gim dn S nhn nh ỳng l: A B C D Thầy giáo: Mai Tiến Dũng - 0943208480 Trờng thpt hậu lộc TổNG HợP thuyết VÔ Cõu 26: Nhng cht l th phm chớnh gõy cỏc hin tng: hiu ng nh kớnh; ma axit; thng tng ... CuSO4, thu c kt ta X gm: Thầy giáo: Mai Tiến Dũng - 0943208480 Trờng thpt hậu lộc A CuS, S TổNG HợP thuyết VÔ B CuS, FeS, S C CuS, Fe2S3 D CuS, Fe2S3, Al2S3 Cõu 42: Cho phng trỡnh hoỏ hc: FeSO...
 • 12
 • 349
 • 9

Tổng hợp thuyết

Tổng hợp lý thuyết vô cơ
... FC – HOÁ HỌC VÙNG CAO -Ad:DongHuuLee - KĨ THUẬT TỔNG ÔN TẬP NHANH LÍ THUYẾT THI ĐH – CĐ PHẦN HOÁ HỌC VÔ CƠ (Phần 1) MÙA THI 2013-2014 Bài Trường hợp sau không xảy phản ứng hoá học? A Cho Fe vào ... tử có liên kết phân cực véc tơ tổng hợp liên kết phân cực véc tơ Ví dụ : Br – Br hay O= C= O • Một phân tử phân cực khi: phân tử có liên kết phân cực véc tơ tổng hợp liên kết phân cực ≠ véc tơ ... kim loại A cho hợp chất chứa ion kim loại tác dụng với chất khử B oxi hoá ion kim loại hợp chất thành nguyên tử kim loại C khử ion kim loại hợp chất thành nguyên tử kim loại D cho hợp chất chứa...
 • 27
 • 238
 • 27

Tong hop ly thuyet huu co va vo co luyen thi dai hoc cap toc

Tong hop ly thuyet huu co va vo co luyen thi dai hoc cap toc
... NaOH +CO2 → NaHCO3 2NaOH +CO2 → Na 2CO3 + H2O NaHCO3 mặn tan,lưỡng tính NaHCO3 +HCl→NaCl +CO2 +H2O NaHCO3+NaOH→Na 2CO3 +H2O Thuỷ phân NaHCO3+HOH+H 2CO3 Nhiệt phân 2NaHCO3 →Na 2CO3 +CO2 + HsO Na 2CO3 bột ... Gly−Gly−Val−Gly−Ala 43 B Gly−Ala−Gly−Gly−Val D Ala−Gly−Gly−Gly−Val Một đecapeptit có công thức Ala−Gly−Tyr−Trp−Ser−Lys−Gly−Leu−Met−Gly Khi thủy phân không hoàn toàn peptit thu tối đa tripeptit có chứa Gly ... mol Gly, mol Ala mol Val − Khi thủy phân không hoàn toàn X hỗn hợp sản phẩm thấy có đipeptit Ala−Gly, Gly−Ala tripepetit Gly−Gly−Val Trình tự α − amino axit X A Gly−Gly−Ala−Gly−Val C Gly−Gly−Val−Gly−Ala...
 • 48
 • 1,377
 • 37

TỔNG HỢP 100 CÂU THUYẾT HÓA ĐÁP ÁN( luyện thi đại học )

TỔNG HỢP 100 CÂU LÝ THUYẾT HÓA CÓ ĐÁP ÁN( luyện thi đại học )
... Co 2+ (kh ) (oxi hóa) Zn + Co2+ → (oxi hóa) (kh ) ⇒ Zn2+ + Co Zn 2+ Co Zn Ni 2+ ; Ni Co 2+ Co (kh ) (oxi hóa) (oxi hóa) (kh ) ⇒ ; (Phản ứng xảy theo chiều tạo chất oxi hóa khử yếu hơn) Câu 27: ... CO (k) + Cl2 (k) ∆H = +113 kJ (thu nhiệt) B CO (k) + H2O (k) ⇄ CO2 (k) + H2 (k) ∆H = –41,8 kJ (tỏa nhiệt) C 2SO3 (k) ⇄ 2SO2 (k) + O2 (k) ∆H = +192 kJ (thu nhiệt) D 4HCl(k) + O2(k) ⇄ 2H2O(k) +2Cl2 ... CO2 (T) NH4Cl + NaAlO2 + H2O → NH3 + Al(OH)3 + NaCl Phản ứng thuộc loại phản ứng axit - bazơ ? A (X) (Z) C (X) (Y) B (Y) (T) D (X), (Y), (Z) (T) 44.Chọn D A H2O + H2O ⇄ OH- + H3O+ (a) (b) B NH3...
 • 18
 • 224
 • 0

tổng hợp thuyết hữu

tổng hợp lý thuyết hữu cơ
... Trờng thpt hậu lộc TổNG HợP thuyết hữu Cõu 16: t chỏy hon ton hn hp X gm hai amin n chc X 1, X2 (u bc I, cựng s nguyờn t ... HCl C dd NaCl D dd NaOH : 02 Thầy giáo: Mai Tiến Dũng - 0943208480 Trờng thpt hậu lộc TổNG HợP thuyết hữu Cõu 1: Cho cỏc cht:C6H4(OH)2,HO-C6H4-CH2OH, (CH3COO)2C2H4, CH2Cl-CH2Cl, HOOC-CH2-NH3Cl, ... xỳc tỏc Ni, t0 thu c sobitol Thầy giáo: Mai Tiến Dũng - 0943208480 Trờng thpt hậu lộc TổNG HợP thuyết hữu (5) Trong dung dch, glucoz tn ti c dng mch h v mch vũng S phỏt biu ỳng l A B C D...
 • 8
 • 198
 • 12

Tổng hợp thuyết hữu 12

Tổng hợp lý thuyết hữu cơ 12
... LIPIT KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ CĨ NHIỀU NHĨM CHỨC Định nghĩa Những hợp chất hữu phân tử có từ hai nhóm chức trở lên hợp chất hữu có nhiều nhóm chức hung.vaio@yahoo.com.vn 13 * Hợp chất đa chức ... kết tủa Chất tẩy rửa tổng hợp Thường gặp đời sống tên gọi bột giặt, kem giặt tổng hợp Thành phần bột giặt, kem giặt tổng hợp DBSA (dodexyl bezen sufonic axit) có cơng thức C12H25 - C6H4 - SO3H ... hỗn hợp nhiều chất : Polime (thiên nhiên tổng hợp) , chất hóa dẻo chất độn, chất phụ Một số polime dùng làm chất dẻo a PE : Cơng thức (-CH2 - CH2-)n - Sản phẩm trùng hợp CH2 = CH2 b PS : Cơng...
 • 21
 • 182
 • 3

TỔNG hợpTHUYẾT

TỔNG hợp lí THUYẾT vô cơ
... Cõu 109 Cho s chuyn hoỏ sau: Rắn X1 to +FeCl3 +H2 Rắn X2 (màu đỏ) + dd M X3 Fe(NO3)2 Muối X hỗn hợp màu nâu đỏ Cỏc cht X1, X2, X3 l A FeO, Fe, FeCl2 B RbO, Rb, RbCl2 C CuO, Cu, FeCl2 D K2O, K,...
 • 15
 • 139
 • 0

Bài tập tổng hợp các loại thuế (có đáp án)

Bài tập tổng hợp các loại thuế (có đáp án)
... thu nhập chịu thuế khác: tỷ đồng - thuế suất thuế xuất 2% - Thuế suất thuế GTGT 10% - Thuế suất thuế TNDN 28% - Thuế suất thuế TTDB hàng X 30%, rượu 420 65% - Thuế GTGT từ hoạt động mua khác khấu ... loại thuế mà cty phải nộp, hoàn (nếu có) năm BIẾT RẰNG:  cty hàng tồn kho đầu kỳ  thuế suất thuế xuất khẩu: 2%  thuế suất thuế TNDN: 28%  thuế suất thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ mua 10%  Thuế ... 200 (tr) Thu nhập từ lãi tiền cho vay 680 (tr) Biết rằng: Thuế suất thuế xuất 2% Thuế suất thuế GTGT 10% Thuế suất thuế TNDN 28% Tổng thuế GTGT đầu vào khấu trừ năm 13.173 triệu đồng GIẢI 1) Bán...
 • 24
 • 11,816
 • 64

đề ôn thuyết 2(có đáp an

đề ôn lý thuyết 2(có đáp an
... hai đều tan nhiều nước C Glixin có nhiệt độ nóng chảy thấp etylamin Glixin tan ít còn etylamin tan nhiều nước D Cả hai đều có nhiệt độ nóng chảy thấp và đều ít tan nước ... AgNO3/NH3 Câu 12: Các phát biểu sau liên quan đến gluxit, phát biểu nào sai Khác với glucozơ (chứa nhóm andehit), fructozơ (chứa nhóm xeton) không cho phản ứng tráng gương Saccarozơ ... độ tan nước của etylamin và glixin NH2 - CH2 - COOH A Glixin có nhiệt độ nóng chảy cao nhiều so với etylamin, cả hai tan nước B Hai chất có nhiệt độ nóng chảy gần ngang vì...
 • 4
 • 162
 • 2

đề ôn thuyết 3 (có đáp án)

đề ôn lý thuyết 3 (có đáp án)
... NH4HCO3, (3) Na2CO3, (4) HCl B (1) Na2CO3, (2) NH4HCO3, (3) CaCl2, (4) HCl C (1) Na2CO3, (2) HCl, (3) CaCl2, (4) NH4HCO3 D (1) HCl, (2) Na2CO3, (3) NH4HCO3, (4) CaCl2 Câu 12: Khi hoà tan AlCl3 nước, ... được đánh số 1, 2, 3, chứa các chất sau: Na2CO3, CaCl2, HCl, NH4HCO3 Lấy ống nghiệm số (1) đổ vào ống nghiệm số (3) thấy có kết tủa, lấy ống nghiệm số (3) đổ vào ống nghiệm ... glixerin, HCOOH, CH3HO và C2H5OH bằng: A Quỳ tím, dung dịch AgNO3/NH3, Cu(OH)2 B Hỗn hợp [CuSO4 + NaOH (dư, t0)] C [Cu(OH)2 + NaOH (t0)] D Tất cả đều đúng Đáp Án: 1A - 2B - 3C - 4D - 5C...
 • 3
 • 197
 • 1

tổng hợp nhiều đề hsg đap án

tổng hợp nhiều đề hsg có đap án
... NĂM HỌC 2011 -2012 MÔN: TOÁN 12 – THPT Thời gian: 180 phút (không kể phát đề) Ngày thi: 10/11/2011 ĐỀ CHÍNH THỨC Đề thi 01 trang Bài (4,0 điểm) Cho hàm số y = x  x đồ thị (C) Tìm tất điểm ... THUẬN (Đề thi thức) KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2011 – 2012 Khóa ngày: 17 / 11 / 2011 Môn thi: TOÁN Cấp: THPT Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian phát đề) ĐỀ: (Đề thi ... ta hệ ạ So với trường hợp xét  Trường hợp Đặt với hệ phương trình nghiệm phương trình (1) trở thành ta phương trình www.Toancapba.net 43 www.Toancapba.net Khi ta hệ So với trường hợp...
 • 93
 • 851
 • 11

câu hỏi thuyết marketing đáp án

câu hỏi lý thuyết marketing có đáp án
... thuận D Tất phương án Câu Thị trường gi ? A Là tập hợp người mua hang có B Là tập hợp người bán hang có C Là tập hợp người sản xuất có D Tất phương án Đ/a A Câu 10 Câu 10 Marketing ? A ... kiểm tra C Là trình phân tích ,quản kiểm tra D Cả a b Đ/a a Câu ND quản marketing gồm A Quản trạng cầu B Quản loại hình chiến lược hẹ thống marketing hỗn hợp C Quan niêm quản ... quản Marketing D Tất phương án Câu Theo Philip Kotler quan niệm tạo sở cho trình quản Marketing DN A3 B4 C5 D6 Đ/a c Câu Theo Philip Kotler quan niệm tạo sở cho trình quản Marketing...
 • 29
 • 298
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tong hop ly thuyet huu co 11bài tập lý thuyết este có đáp ánbài tập tổng hợp về các thì có đáp ántong hop amin aminoaxit hay co dap antrac nhiem ve ly thuyet este co dap ancác bài toán hình tổng hợp thi vào 10 có đáp ánbài tập tổng hợp các loại thuế có đáp ántổng hợp lý thuyết hóa vô cơ thi đại họctổng hợp lý thuyết hóa vô cơ 12tổng hợp lý thuyết hóa vô cơ 11tổng hợp lý thuyết hóa học vô cơtổng hợp lý thuyết hóa vô cơ violetbai tap tong hop ly thuyet hoa vo cotổng hợp lý thuyết hóa vô cơtổng hợp 1 số lý thuyết vô cơ quan trọngVăn bản hướng dẫn nghị định 07Công tác giám sát chất lượngĐề tài Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mối quan hệ phức hợp giữa các chính sách quản lý vốn và khẩu vị rủi ro của ngân hàngĐề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả phẫu thuật vá nhĩ của viêm tai giữa mạn tínhĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu điều chế dung dịch mạ điện Nickel với tác nhân đệm là các axit hữu cơĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu phát triển loại hình du lịch MICE tại tỉnh Bà Rịa-Vũng TàuĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS trong thành lập lưới khống chế thi công công trình thuỷ điệnĐề tài Nghiên cứu Khoa học Tách chiết collagen từ da cá tra bằng phương pháp hoá sinhĐề tài nghiên cứu khoa học Ứng dụng Matlab để xây dựng một số chương trình tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo TCVN 5574-2012Đề tài nghiên cứu khoa học Xác định bệnh do trùng bào tử sợi (Myxosporea) gây ra ở cá chẽm Lates calcarifer(Bloch, 1790) giai đoạn giống và thử nghiệm phương pháp chữa trịĐề tài Nghiên cứu phân tích hệ điều khiển cầu rải Công Ty Xi Măng Hoàng ThạchĐề tài Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật PCR – RFLP xác định kiểu gene của vi rút viêm gan BĐề tài Nghiên cứu và thiết kế máy chẻ tre công nghiệpĐề tài nhập môn Tìm hiểu về công nghệ sạc không dâyĐề tài Phân tích báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm ImexpharmĐề tài Phân tích thiết kế hệ thống quản lý học sinh tại trường THCS Đoàn XáĐề tài Phân tích thiết kế hệ thống quản lý thiết bị của khoa công nghệ thông tinĐề tài Phát huy nghệ thuật sơn mài truyền thống Bình Dương (từ năm 1986 đến nay)Đề tài Quản lý học viên của một trung tâm tin họcĐề tài Quản lý trang wed tìm kiếm nhà trọ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập