Đề và đáp án thi thử hóa lần 9

Đề đáp án thi thử hóa lần 9

Đề và đáp án thi thử hóa lần 9
... H5OH 0,35 0,15.2 0, 02.46 10,5 2, 72 6 ,96 % Câu 42: Chọn đáp án B Định hướng tư giải m 94 3m 3m BTKL 98 0,5.56 0,1 .98 18( 0, 2) m 2, 48 31 62 31 Câu 43: Chọn đáp án C Định hướng tư giải C3 H : a CO ... 8, 28(gam) NH Câu 39: Chọn đáp án C Định hướng tư giải BTKL 68,8 96 a 30, 16a a 0, 48 m 30, 0, 48.16 0, 48.2.35,5 56,8(gam) Fe,Cu Câu 40: Chọn đáp án D Định hướng tư giải 0, 23 491 .6,13 nO 16 Ta ... clbgiasudaihocngoaithuonghanoi@gmail.com SĐT: 097 5 5 09 422 093 6 22 11 20 LỜI GIẢI CHI TIẾT NHỮNG CÂU PHÂN LOẠI Câu 22: Chọn đáp án D Định hướng tư giải + Nhìn nhanh qua đáp án ta thấy số mol axit nhỏ 0,12 với...
 • 11
 • 18
 • 0

đề Đáp án thi thử ĐH lần 2, trường THPT Hậu Lộc I - Thanh hoá

đề và Đáp án thi thử ĐH lần 2, trường THPT Hậu Lộc I - Thanh hoá
... GD-ĐT Thanh Hoá Trờng THPT hậu lộc I Đáp án thang i m, đề thi kiểm tra chất lợng học b i dỡng lần 2, kh i 12 năm học 201 0-2 011 Môn lịch sử Cõu ỏp ỏn im I Phần chung cho tất thí sinh: (8,0 i m) ... tranh ngoi giao - Quan h gia chin thng in Biờn Ph v vic ký kt 0,5 Hip nh Gi-ne-v - í ngha ca chin thng in Biờn Ph v Hip nh Ginev i vi cuc khỏng chin chng thc dõn Phỏp, s phi hp nhp nhng gia u tranh ... trờn th gii ó li thi + Ch quan: (0,5 im) Giai cp t sn VN quỏ non yu v kinht, VNQD t ch cli lng lo, kt np ng viờn li tu tin, phc Khi ngha n iu kin vi vng, ớt liờn h vi nhõn dõn, phm vi ngha nh...
 • 8
 • 136
 • 0

đề đáp án thi thử hóa học thpt đại học vinh làn 3

đề và đáp án thi thử hóa học thpt đại học vinh làn 3
... 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 ... 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 Cõu hi ỏp ỏn C C ... 13, 0 gam - - HT Trang 4/4 - Mó thi 132 đáp án môn hóa HC lần - năm 2015 tr-ờng đại học vinh tr-ờng thpt chuyên Mó 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 ...
 • 5
 • 128
 • 0

Tài liệu Đề đáp án thi thử ĐH lần 1. THPT Nguyễn Xuân Ôn

Tài liệu Đề và đáp án thi thử ĐH lần 1. THPT Nguyễn Xuân Ôn
... 0,005 lần trọng lượng Coi biên độ vật giảm chu kì, lấy g = 10m/s2 Tìm số lần vật qua vị trí cân A 50 lần B 100 lần C 150 lần D 200 lần Câu 24 Cho dòng điện không đổi có hiệu điện U đặt vào hai ... 1,12s D 0,91s Câu 60 Một vành tròn đĩa tròn có khối lượng lăn không trượt vận tốc Động đĩa 30J đông vành là: A 20J B 30J C 40J D 25J M· ®Ò thi 124-Trang …………………Hết……………… M· ®Ò thi 124-Trang ... B Tổng động không phụ thuộc vào thời gian C Động biến đổi tuần hoàn chu kỳ với vận tốc M· ®Ò thi 124-Trang D Thế biến đổi tuần hoàn với tần số gấp lần tần số li độ Câu 48 Một ván bắc qua mương...
 • 6
 • 410
 • 1

Đề đáp án thi thu DH lần 2

Đề và đáp án thi thu DH lần 2
... The end DAP AN ĐỀ THI KHOI NĂM 20 10 Môn: TIẾNG ANH; Líp: 12 Ma de: 001 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A A C D B C B C C A D C A B B A A B A C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... disaster C The habitants of this city all were killed within one week in volcanic disaster D The habitants of this city were all killed in one week in volcanic disaster Question 52: English / become ... it D will it Question19: This factory produced motorbikes in 20 08 as in the year 20 06 A twice as many B as twice as many C as twice many D as many as twice Question 20 : He runs a business, he...
 • 8
 • 227
 • 1

Đề đáp án thi thử ĐH lần II

Đề và đáp án thi thử ĐH lần II
... Đáp án đề thi thử đại học lần II Môn:Lịch sử A/Phần lịch sử Việt Nam Câu1 Đảng đời bơc ngoặt Vai trò NAQ hội nghị ... sách lợc vắn tắt điều lệ Đảng Câu Sự kiện - Hội nhị TW lần thứ VI tháng 11- 1939 Hoàn cảnh - Chiến tranh giới thứ II bùng nổ - Nhật đe doạ vào Đông dơng - Thực dân pháp phát xít hoá máy nhà nớc ... - Nông thay vào hiệu - Thành lập mặt trận thống dân tộc phản đế Đông dơng - Chuyển đấu tranh trị công khai, bán công khai sang đấu tranh vũ trang ý nghĩa - Thể nhạy bén trị, sáng tạo lãnh...
 • 3
 • 122
 • 0

De va dap an thi thu TN lan 1

De va dap an thi thu TN lan 1
... SỞ GD-ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT TÂN KỲ KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2 010 Mơn: ĐỊA LÝ- LẦN Thời gian: 90 phút (khơng kể thời gian giao đề) §¸p ¸n vµ biĨu ®iĨm chÊm ®Ị thi THỬ TỐT NGHIỆP THPT ... 50,4tạ/ha (Thí sinh tính 1- 2 vùng cho 0,5đ) Vẽ biểu đồ: u cầu: + Xử lý số liệu: ( ĐV: %) Vùng Cả nước ĐBSH ĐBSCL Sản lượng 10 0 17 ,3 53,8 + Vẽ biểu đồ tròn: 1, 0 0,25 0,25 0,25 1, 0 0,25 0,25 0,25 0,25 ... chất kỹ thu t ( Dẫn chứng) - Thị trường, vốn, khoa học cơng nghệ( Dẫn chứng) - Đường lối sách( Dẫn chứng) ( thi u d/c trừ 0,5 điểm/câu) ( §Ị thi thử tốt nghiệp vµ §¸p ¸n chÊm ®Ị thi gåm cã trang)...
 • 5
 • 151
 • 0

De va dap an thi thu DH lan 2 mon Dia

De va dap an thi thu DH lan 2 mon Dia
... KỲ 20 00 – 20 09 (năm 20 00 = 100%) Trong Năm 20 00 20 02 2005 20 07 20 09 III Tổng số 100.0 115.0 176.7 21 4.5 26 0.4 Đường sắt Đường Đường sông 100.0 110 .2 130.6 118.4 1 12. 2 100.0 117 .2 189.0 23 7.3 29 3.0 ... 0.5 Kiểu khí hậu mùa có mùa đông lạnh mùa nóng quanh năm điểm Nhiệt độ trung ) 0 22 24 C Trên 25 C bình năm Khí hậu Số tháng lạnh tháng Không có 20 0C Sự phân hoá Mùa đông – Mùa hạ Mùa khô - Mùa ... 29 3.0 100.0 104.1 120 .4 110.9 113.7 Đường hàng không 100.0 157.1 23 2.1 317.9 3 82. 1 - Vẽ biểu đồ: + Vẽ biểu đồ đường dạng số phát triển năm đầu =100 % (nếu vẽ loại biểu đồ 2. 0 khác không cho điểm)...
 • 5
 • 109
 • 0

ĐỀ ĐÁP ÁN THI THỬ THPTQG LẦN 3 TRƯỜNG THPT ĐÔ LƯƠNG 1

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI THỬ THPTQG LẦN 3 TRƯỜNG THPT ĐÔ LƯƠNG 1
... b là: A 9m=20a -11 b B 3m=22b -19 a C 8m =19 a -11 b D m =11 b -10 a Trang 3/ 4 - Mã đề thi 13 4 Câu 40: Amin X đơn chức X tác dụng với HCl thu muối Y có công thức RNH 3Cl Trong Y, clo chiếm 32 ,42% khối lượng ... dung dịch gồm chất tan: A Fe(NO3)2, AgNO3, Fe(NO3 )3 B Fe(NO3)2, AgNO3 C Fe(NO3 )3, AgNO3 D Fe(NO3)2, Fe(NO3 )3 Câu 17 : Cho 81, 6 gam hỗn hợp CuO Fe 3O4 (tỉ lệ mol 1: 2) tan hết dung dịch H 2SO4 loãng, ... đơn giản là: A C6H11ON B C7H13ON C C6H11O2N D C7H13O2N Câu 28: Chai thủy tinh không dùng để đựng dung dịch nào? A HF B HNO3 C H2SO4 đậm đặc D HClO4 đặc Trang 2/4 - Mã đề thi 13 4 Câu 29: Cho sơ...
 • 4
 • 229
 • 2

ĐỀ đáp án thi thử ĐH lần 2 ( 2014) THPT Công Nghiệp Việt trì môn vật lý (có đáp án)

ĐỀ và đáp án thi thử ĐH lần 2 ( 2014) THPT Công Nghiệp Việt trì môn vật lý (có đáp án)
... 20 9 23 C 357 23 B 485 23 D 1 32 24 A 20 9 24 B 357 24 C 485 24 B 1 32 25 D 20 9 25 D 357 25 D 485 25 C 1 32 26 A 20 9 26 B 357 26 B 485 26 A 1 32 27 A 20 9 27 B 357 27 B 485 27 C 1 32 28 B 20 9 28 C 357 28 ... 1 32 18 D 20 9 18 D 357 18 C 485 18 D 1 32 19 B 20 9 19 D 357 19 C 485 19 A 1 32 20 D 20 9 20 A 357 20 B 485 20 B 1 32 21 B 20 9 21 C 357 21 D 485 21 A 1 32 22 D 20 9 22 C 357 22 A 485 22 A 1 32 23 B 20 9 ... 485 28 D 1 32 29 B 20 9 29 D 357 29 D 485 29 B 1 32 30 C 20 9 30 C 357 30 A 485 30 B 1 32 31 B 20 9 31 D 357 31 B 485 31 C 1 32 32 D 20 9 32 A 357 32 A 485 32 D 1 32 33 B 20 9 33 A 357 33 A 485 33 C 132...
 • 8
 • 126
 • 0

de va dap an thi thu dh lan 3

de va dap an thi thu dh lan 3
... B .31 ,2 gam C 35 ,6 gam D .30 ,8 gam Câu 27: Sắp xếp chất sau theo chiều tăng dần tính bazơ: (1) CH3NH2 ; (2) C6H5NH2 ; (3) (C6H5)2NH ; (4) (CH3)2NH ; (5) NH3 A (1) ...
 • 4
 • 136
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tuyen tap de thi thu va giai chi tiet de thi thu mon hoa 2015đè thi toeic có đáp an và giải thíchđề thi thử toán của moon vn 2014 và giải chi tiếttuyển chọn và giải chi tiết 55 đềlời giải chi tiết lần 1 chuyên hà tĩnh mã đề 123de thi hoc sinh gioi mon sinh hoc 8 co dap an kem theo chi tietđề và giải chi tiet de thi thu thpt quoc gia 2015 mon hóa nguyen anh phongphân loại và giải chi tiết các dạng câu hỏi bài tập trong đề thi đại học khối a năm 2011tuyển chọn và giải chi tiết 55 đề thi thử môn hóa các trường thpt chuyên 2014dap an va giai thich de thi cuoi ki kinh te vi mođề và giải chi tiết toán khoang cach 2015đề và giải chi tiét toan khoang cach 2015 ôn thi đại họcđề thi sinh học giải chi tiếtnhững câu đố mẹo có đáp án và giải thíchcác bài tập về xác suất đại số tổ hợp và giải chi tiếtQuản lý cơ sở dữ liệu trên mạng Internet bằng mô hình cơ sở dữ liệu phân tánSo sánh pháp luật về chống bán phá giá hàng hóa giữa Việt Nam và Hoa KỳTác động của Khu vực Thương mại Tự do ASEAN - Hàn Quốc đến thương mại Việt NamTÁN XẠ ĐÀN HỒI CÁC NUCLEON NĂNG LƯỢNG CAO TRONG MÔ HÌNH EIKONALHÓA HỌC HEMOGLOBINNghiên cứu và phục hồi hệ thống bôi trơn, làm mát của động cơ opelNghiên cứu và phục hồi hệ thống phân phối khí trên động cơ OpelNghiên cứu về hệ thống điều khiển phun nhiên liệu trên động cơ 2AZ - FE lắp trên dòng xe CAMRYcủa hãng TOYOTANghiên cứu xây dưng quy trình kiểm tra chẩn đoán, sửa chữa hệ thống âm thanh, hệ thống hỗ trợ lùiỨNG DỤNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG ỨNG SUẤT TÁC DỤNG LÊN CỤM GẦU ĐÀO MÁY ĐÀO BÁNH LỐPThiết kế chế tạo hệ khung và vỏ cho xe tự chế tham dự cuộc thi xe tiết kiệm nhiên liệu do hãng Honda tổ chứcGROUP 2 SPECIFICATIONSGROUP 3 OPERATIONAL CHECKOUT RECORD SHEETGROUP 1 STRUCTURE AND FUNCTIONGROUP 4 ELECTRICAL COMPONENT SPECIFICATIONGROUP 5 CONNECTORSA Localisation and Navigation System for anAutonomous Wheel LoaderĐề thi học sinh giỏi môn toán 9 tỉnh bến tre năm học 2016 2017(có đáp án)MẸO NHỚ CÁC ĐỘNG TỪ BẤT QUY HAY CHO VIỆC HỌC TIẾNG ANHde thi hk1 mon toan 12 thpt
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập