HOA HOC lần CUỐI 132

HOA HOC lần CUỐI 132

HOA HOC lần CUỐI 132
... B 24,74 C 16,74 D 25,10 Câu 16: Hợp chất sau loại hợp chất hữu tạp chức? A HCOOH B H2NCH2COOH C HOCH2CH2OH D CH3CHO Câu 17: Chất sau không tác dụng với dung dịch NaOH? A CH3COOH B C2H5NH3Cl C ... Dung dịch Ca(HCO3)2 Câu 24: Phát biểu sau sai? A N-Metylanilin amin thơm Trang 2/4 - Mã đề thi 132 B Metylamin phản ứng với axit nitrơ nhiệt độ thường, sinh bọt khí C Muối metylamoni clorua không ... ứng xảy hoàn toàn, thu m gam kết tủa Giá trị m A 7,80 B 3,90 C 11,70 D 5,85 Trang 3/4 - Mã đề thi 132 Câu 39: Phương trình hóa học sau sai? t A Cr2O3 + 2Al   Al2O3 + 2Cr C FeCl3 + 3AgNO3  Fe(NO3)3...
 • 4
 • 27
 • 0

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẠI HỌC LẦN 2 MÔN HÓA HỌC MÃ ĐỀ 132 TRƯỜNG THPT LƯƠNG ĐẮC BẰNG pot

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẠI HỌC LẦN 2 MÔN HÓA HỌC MÃ ĐỀ 132 TRƯỜNG THPT LƯƠNG ĐẮC BẰNG pot
... qua bình mắc nối thứ tự A Na2CO3 CaO NaHCO3 P2O5 B H2SO4 đ NaOH C D P2O5 NaHCO3 Trang 6/19 - đề thi 1 32 Câu 18: Để tách Al2O3 khỏi hỗn hợp gồm Al2O3, Fe2O3, SiO2 dạng Al(OH)3 tinh khiết, người ... cacbon D Metanol Etanol Câu 22 : Cho chất sau: C2H2, CH3F, CH5N, Al4C3, HCN, CH3COONa, (NH2)2CO, CO, (NH4)2CO3, CaC2 Trong chất chất thuộc chất hữu A B C D Câu 23 : Nguyên tử hiđro nhóm hiđroxyl ... (1), (2 ), (4) D (1), (2) , (3) Câu 24 : Xét phản ứng: M + HNO3 > M3+ + X + H2O Hãy cho biết X chất gì, tổng số electron mà M nhường 24 A NO2 B N2 C N2O D NO Câu 25 : Cho thuốc thử sau: (1) Br2/H2O,...
 • 19
 • 290
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2: MÔN HÓA HỌC- (Mã đề 132) pdf

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2: MÔN HÓA HỌC- (Mã đề 132) pdf
... Câu 45: Cho phương trình hóa học N2 (khí) + 3H2 (khí) 2NH3 (khí) Khi tăng nồng độ H2 lên lần tốc độ phản ứng thuận A giảm lần B tăng lên lần C tăng lên lần D tăng lên lần Câu 46: Cho cặp kim loại ... AgNO3, NaNO3, Mg(OH)2, Al(OH)3, CaCO3 Câu 44: Cho cân hóa học sau N2 (khí) + 3H2 (khí) 2NH3 (khí) Phản ứng thuận phản ứng tỏa nhiệt Cân hóa học không bị chuyển dịch khi: A thay đổi nhiệt độ B ... trời” bổ sung cho đát A NaNO3 B NH4Cl C Ca(NO3)2 D NH4NO3 Trường THPT Hoàng Lệ Kha Trang 2/4 - Mã đề thi 132 Câu 24: Hòa tan phenol vào etanol thu dung dịch X Hỏi dung dịch X có loại liên kết hiđro?...
 • 4
 • 271
 • 0

THI THỬ đại học 2016 THI THỬ đại học hóa học lần 2 2016 132

THI THỬ đại học 2016 THI THỬ đại học hóa học lần 2 2016 132
... thí nghiệm A Ca(OH )2 rắn + NH4Cl rắn → CaCl2 + NH3 ↑+ H2O MnO 2, t B KClO3  KCl + O2 ↑ C Al + H2O + NaOH → NaAlO2 + H2 ↑ D Fe + HCl → FeCl2 + H2 Câu 29 : Nung 3,6 gam Fe(OH )2 không khí đến khối ... phản ứng hóa học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu Trong phản ứng xảy A khử Fe2+ khử Cu2+ B khử Fe2+ oxi hóa Cu C oxi hóa Fe khử Cu2+ D oxi hóa Fe oxi hóa Cu Câu 19: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO2 (ở ... NaOH thu 5,55 gam muối Công thức X A H2N-CH2-CH2-COOH B CH3-CH2-CH(NH2)-COOH C H2N-CH(CH3)-COOH D H2N-CH2-COOH Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn ancol X thu CO2 H2O có tỉ lệ số mol tương ứng 3:4 thể...
 • 5
 • 151
 • 0

Đề thi thử đại học môn hóa học lần III

Đề thi thử đại học môn hóa học lần III
... B CnH2n+2O2 C CnH2n-2O2 D CnH2nO2 .H t Mó 301 Môn Thi thu hoa lan III (Đề số 1) Lu ý: - Thí sinh dùng bút tô kín ô tròn mục số báo danh v m đề thi trớc l m b i Cách tô sai: - Đối với câu trắc ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 phiếu soi - đáp án (D nh cho giám khảo) Môn : Thi thu hoa lan III Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... lipit v i H2 ( cú xỳc tỏc ) C D Câu 39 : Cho cỏc ph n ng sau : S t t oxit + dung d ch HNO3 S t (III) oxit + dung d ch HNO3 Mg( kim lo i ) + HCl S t(II) oxit + dung d ch HNO3 HCl + NaOH Cu + dung...
 • 7
 • 511
 • 24

đề thi thử đại học lần cuối

đề thi thử đại học lần cuối
... Th Sc trc k thi i hc v cao ng nm 2009 Giỏm th coi thi khụng gii thớch gỡ thờm ỏp s thi th ln th 18 I PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (7,0 im) Cõu 1: ... < x < 16 Giỏo viờn: Nguyn Thanh Sn - Trng THPT Nguyn Bnh Khiờm - Ch sờ - Gia lai Th Sc trc k thi i hc v cao ng nm 2009 Cõu 3: (1 im) Cõu 4: (1 im) Cõu 5: (1 im) V = 10a3 27 B PHN T CHN: (...
 • 3
 • 55
 • 0

đề thi thử đại học lần cuối cùng

đề thi thử đại học lần cuối cùng
... Thử Sức trước kỳ thi đại học cao đẳng năm 2009 Giám thị coi thi không giải thích thêm Giáo viên: Nguyễn Thanh Sơn - Trường THPT...
 • 2
 • 157
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC LẦN 1, NĂM 2012-2013 có đáp án

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC LẦN 1, NĂM 2012-2013 có đáp án
... kt qu cao nht vi thi th mụn Húa hc s 1, 2013 Cm n bn phammai v votanhuyNQD_12T ó gúp ý hon thin li gii chi tit ny Hn gp li cỏc bn vi thi tip theo ca BoxMath Nhúm biờn son thi: F7T7, hochoikienthuc ... Lỳc ú thi gian t thoỏt a mol khớ Cl2 (x/2 < a < x) Din n Boxmath Website: www.boxmath.vn Email: hoahoc.boxmath@gmail.com Trang 8/13 thi th i hc mụn Húa hc, ln 1, 2013 Mó BM.1.2013 Vi thi gian ... va 100 ml dung dch KOH 0,1M thu 1,4 1 gam khan S cụng thc cu to ca A l A B C D Gii nA = 0,01mol ; nKOH = 0,01mol ị A cha nhúm COOH ị mA = 1,1 4 + 0,01(18 56) = 1,0 3 ị A = 103 ị nA = 16,48 gam...
 • 13
 • 567
 • 17

Bài soạn DE THI HOA HOC LAN 1

Bài soạn DE THI HOA HOC LAN 1
... Saccarozơ C mantozơ D Xenlulozơ - –mã đề 214 Câu 30: Amin có đồng phân cấu tạo? A C2H7N B C3H9N C C4H11N D C5H13N Câu 31: Nếu để dầu mỡ không khí thời gian bị ôi thiu A chất béo bị oxi hoá chậm oxi ... cường độ dòng điện 3A Sau 19 30 giây, thấy khối lượng catot tăng 1, 92 gam Kim loại muối clorua là: A Ni B Zn C Cu D Fe Câu 47: Nếu 500ml dung dịch CH3COOH 0, 01 M có 3 ,13 .10 21 hạt(ptử ion) độ điện ... A thời gian 19 30 giây khối lượng đồng thể tích khí O2 sinh là: A 0,32 gvà 0 ,11 2 lít B 0,32g 0,056 lít C 0,64g 0,056 lít D 1, 28g 0,224 lít B THEO CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN: (10 câu) Câu 41: Cho hỗn hợp...
 • 5
 • 183
 • 1

Đề thi chon hoc sinh gioi lop 9 mon hoa hoc lan 1

Đề thi chon hoc sinh gioi lop 9 mon hoa hoc lan 1
... onthionline.net-ôn thi trực tuyến 0,02 0,02m CO2 > CaCO3 0 ,15 0 ,15 2CO2 -> Ca(HCO3)2 > CaCO3 0,04 0,02 Vậy tổng số mol CO2 0, 19 mol tacó:0,05n +0,02m = 0, 19 có n =3,m = hợp...
 • 2
 • 564
 • 6

đề thi thử đh môn hóa học lần 1 năm 2014 THPT Quốc Gia Chu Văn An

đề thi thử đh môn hóa học lần 1 năm 2014 THPT Quốc Gia Chu Văn An
... chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60) Câu 51: Cho chuyển hóa sau: + o + H ,t X + H2O → X1 + X2 Trang 5/6 – Mã đề thi 357 o t → X3 + 3NH3 + 2Ag↓ + H2O X1 + 2[Ag(NH3)2]OH  o ... NaOH 1, 5a mol/l, thu dung dịch Y chứa m gam muối Biểu thức liên hệ m a A m = 10 5a B m = 10 3,5a C m = 11 6a D m = 14 1a Câu 36: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai amin no, đơn chức, dãy đồng đẳng, thu 1, 568 ... rắn Z Giá trị V A 3,36 B 20 ,16 C 11 ,2 D 2,24 II PHẦN RIÊNG [10 câu] :Thí sinh làm hai phần (phần A B) A Theo chương trình Chu n (10 câu, từ câu 41 đến câu 50) Câu 41: Cho dãy chất: o-xilen, stiren,...
 • 6
 • 1,191
 • 58

Đề thi thử đại học môn hóa học lần III - THPT chuyên Lê Quý Đôn Mã đề 301 ppt

Đề thi thử đại học môn hóa học lần III - THPT chuyên Lê Quý Đôn Mã đề 301 ppt
... CnH2n-4O2 B CnH2n+2O2 C CnH2n-2O2 D CnH2nO2 .H t Mó 301 Môn Thi thu hoa lan III (Đề số 1) Lu ý: - Thí sinh dùng bút tô kín ô tròn mục số báo danh v m đề thi trớc l m b i Cách tô sai: - Đối ... 20 21 22 23 24 25 26 27 Mó 301 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 phiếu soi - đáp án (D nh cho giám khảo) Môn : Thi thu hoa lan III Đề số : 01 02 03 04 05 06 ... Axit acrylic Cỏc ch t X,Z l ch t no sau õy ? C2H6 v CH2=CH-CHO A C3H8 , CH3CH2CH2OH B Mó 301 C3H6 v CH2=CH-CH2-OH C C3H6 v CH2=CH-CHO D Câu 29 : M t h n h p X g m 6,5 gam Zn v 4,8 gam Mg cho...
 • 7
 • 315
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: loi giai chi tiet de thi thu dh khoi a mon hoa hoc lan 3 ma de 132 nam 2012 2013cua truong thpt nguyen traiđề kiểm tra hóa học lầnchất hóa học gây cườiđề thi thử đại học năm 2014 môn hoa hoc mã đề 132 trường lương thế vinh hà nộidap an va giai chi tiet de thi thu quoc gia mon hoa hoc lan 5đề thi thử đại học môn hóa học lần iii thpt chuyên lê quý đôn mã đề 301 pptđề thi thử đại học môn hóa học lần iv thpt chuyên lê quý đôn mã đề 135 ppt nam 20122013de thi chon hsg hoa 8 lan cuoide thi hsg hoa 8 lan cuoiđề cương hóa học 9 cuối nămđề thi thử đại học lần 2 môn hóa trương thpt chuyên lê quý đôn mã đề 132trường thpt chuyên lê quý đôn đề thi thử đại học lần 2 năm học 20132014 môn hóa học mã đề thi 132đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần iii năm 2013 môn hóa học trường đại học vinh mã đề thi 132 pptđề thi khảo sát chất lượng lớp 12 – lần i năm 2013 môn hóa học trường đại học le quy don mã đề thi 132de thi thu dai hoc lan 4 nam 20102011 mon hoa thpt chuyen nguyen hue ma de 132Sử dụng phần mềm Maple trong dạy học nội dung Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng chương trình Giải tích lớp 12 trung học phổ thôngSử dụng phần mềm Mathematica trong dạy học phần Dao động và sóng điện từ chương trình sách giáo khoa Vật lí lớp 12 trung học phổ thôngNghiên cứu nồng độ nt probnp của bệnh nhân suy tim mạn tính tại bệnh viện đa khoa tỉnh hải dương từ tháng 4 2015 6 2015Nghiên cứu thực trạng nhận thức về y đức của sinh viên đại học điều dưỡng đa khoa năm 4 trường đại học kĩ thuật y tế hải dương tháng 4 2015 6 2015Nghiên cứuđánh giáthựctrạng vi khuẩn helicobacterpylori ởbệnh nhân viêm dạ dày trên địa bàn tỉnh hải dương bằng kỹ thuật sinh học phân tửVai trò của chụp cộng hưởng từ trong chẩn đoán chấn thương khớp gối trên máy cộng hưởng từ 1 5 teslaThực trạng sâu răng của học sinh 7 đến 11 tuổi tại trường tiểu học đền lừ quận hoàng mai thành phố hà nội năm 2012Thực trạng thực hiện mũi tiêm tĩnh mạch an toàn của điều dưỡng tại bệnh viện đa khoa xanh pôn năm 2015Tìm hiểu vị thế trong tập thể của thanh niên học sinhTích hợp giáo dục ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh lớp 12, địa bàn miền núi qua dạy học tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô HoàiĐánh giá chức năng thất phải ở bệnh nhân hẹp van hai lá bằng phương pháp siêu âm doppler mô cơ timđánh giá thực trạng bệnh nhân tổn thương tủy sống do chấn thương cột sống tại bệnh viện bạch maiKhảo sát giá trị xét nghiệm lipase trong chẩn đoán viêm tụy tại bệnh viện trung ương quân đội 108Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt NamNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự sẵn sàng mua hàng may mặc nội địa của người tiêu dùng Việt Nam ở các thành phố (LA tiến sĩ)thuỷ canh trên cây khoai langĐề cương quá trình thiết bị công nghệ sinh họcBÁO CÁO THỰC TẬP THIÊN NHIÊN: Phân tích tiềm năng du lịch ở Tam ĐảoBÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎTKVsan xuat giong cap I,II,III,nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập