De LY 02 168

De LY 02 168

De LY 02 168
... I 02 Dùng cuộn cảm L tụ điện C nói mắc thành mạch dao động LC, mạch thực dao động điện từ với hiệu điện cực đại U Khi cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây A I  I 01 I 02 / B I  I 01 I 02 ... s  A D s  A Trang 2/4 - Mã đề thi 168 Câu 27: Cho A, B, C, D, E theo thứ tự nút liên tiếp sợi dây có sóng dừng Ba điểm M, N, P điểm dây nằm khoảng AB, BC, DE rút kết luận A M dao động pha với ... độ dòng điện cực đại qua cuộn dây A I  I 01 I 02 / B I  I 01 I 02 C I  ( I 01  I 02 ) / D I  I 01 I 02 Câu 34: Trong thí nghiệm giao thoa Young, khoảng cách hai khe hẹp a  1,20 mm khoảng...
 • 4
 • 6
 • 0

Noel 2008-Đề HK1& đáp án lớp 6 (Đề 02)

Noel 2008-Đề Lý HK1& đáp án lớp 6 (Đề 02)
... Người ta dùng thước đo độ dài có ĐCNN 1dm để đo chiều dài lớp học Trong cách ghi kết đây, cách ghi đúng? A 5m B 50dm C 500cm D 50,0dm Câu 6: Thả bi vào bình chia độ có chứa sẵn 30cm nước mực nước ... Trọng lực nặng B Lực hút nam châm lên miếng sắt C Lực đẩy lò xo bút bi D Lực kết dính tờ giấy dán bảng với bảng Câu 10: Để kéo gàu nước nặng 5kg từ giêng lên, người ta phải dùng lực lực đây?...
 • 3
 • 162
 • 0

Thi thu DAI HOC de so 02 mon VAT LY

Thi thu DAI HOC de so 02 mon VAT LY
... nguồn S bên so với nguồn Mức cường độ âm A 80dB, B 40dB Bỏ qua hấp thụ âm Mức cường độ âm trung điểm C AB A 60 dB B 40 dB C 40 dB D 46 dB Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Trang Thi thử ... LC / 2π D T = π LC Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Trang Thi thử Đại học 2009 Môn Vật lí Câu 26: Phát biểu sau sai nói điện từ trường? A Khi từ trường biến thi n theo thời gian, ... với vận tốc để phát dòng điện tần số với máy thứ nhất? A 600 vòng/phút Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Trang Thi thử Đại học 2009 Môn Vật lí B 300 vòng/phút C 240 vòng/phút D 1200...
 • 9
 • 160
 • 0

Đề thi thử ĐH CĐ môn Vật - đề số 02

Đề thi thử ĐH CĐ môn Vật lý - đề số 02
... hoà theo th i gian D cư ng đ bi n thi n u hoà theo th i gian Đ d a c u trúc đ thi đ i h c năm 2009 c a BGD&ĐT- biên so n: TR NH THÀNH V T LÝ 12 THI TH Đ IH C (Đ S 02) Câu 28: Tính ch t n i b t c ... kỳ Biên đ sóng là:A cm B cm C cm D cm Đ d a c u trúc đ thi đ i h c năm 2009 c a BGD&ĐT- biên so n: TR NH THÀNH V T LÝ 12 THI TH Đ IH C (Đ S 02) Câu 40: M t sóng h c lan truy n m t môi trư ng v ... ******************** H T ******************** Đ d a c u trúc đ thi đ i h c năm 2009 c a BGD&ĐT- biên so n: TR NH THÀNH V T LÝ 12 THI TH Đ IH C (Đ S 02) 1A 2C 3B 4A 5D 6B 7A 8A 9C 10A 11A 12A 13C 14C 15B...
 • 5
 • 192
 • 0

Tài liệu VẬT LỚP 12 THI THỬ ĐẠI HỌC (ĐỀ SỐ 02) doc

Tài liệu VẬT LÝ LỚP 12 THI THỬ ĐẠI HỌC (ĐỀ SỐ 02) doc
... hoà theo th i gian D cư ng đ bi n thi n u hoà theo th i gian Đ d a c u trúc đ thi đ i h c năm 2009 c a BGD&ĐT- biên so n: TR NH THÀNH V T LÝ 12 THI TH Đ IH C (Đ S 02) Câu 28: Tính ch t n i b t c ... kỳ Biên đ sóng là:A cm B cm C cm D cm Đ d a c u trúc đ thi đ i h c năm 2009 c a BGD&ĐT- biên so n: TR NH THÀNH V T LÝ 12 THI TH Đ IH C (Đ S 02) Câu 40: M t sóng h c lan truy n m t môi trư ng v ... trúc đ thi đ i h c năm 2009 c a BGD&ĐT- biên so n: TR NH THÀNH V T LÝ 12 THI TH Đ IH C (Đ S 02) 1A 2C 3B 4A 5D 6B 7A 8A 9C 10A 11A 12A 13C 14C 15B 16D 17B 18A 19A 20D 21A 22C 23D 24C 25A 26C 27D...
 • 5
 • 145
 • 0

VẬT 12 THI THỬ ĐẠI HỌC (ĐỀ SỐ 02) ppt

VẬT LÝ 12 THI THỬ ĐẠI HỌC (ĐỀ SỐ 02) ppt
... bin thi n vuụng pha vi D súng in t l súng ngang Cõu 27: Dũng in xoay chiu l dũng in cú A cng bin thi n tun hon theo thi gian B chiu bin thi n tun hon theo thi gian C chiu bin thi n iu ho theo thi ... dng trờn on AM v MB ln lt l 100V v 120 V Hp kớn X l:A Cun dõy cú in tr thun B T in da trờn cu trỳc thi i hc nm 2009 ca BGD&T C in tr VT Lí 12 THI TH I HC ( S 02) biờn son ging dy thy : TRNH VN ... cu trỳc thi i hc nm 2009 ca BGD&T VT Lí 12 THI TH I HC ( S 02) biờn son ging dy thy : TRNH VN THNH ; DD 0974236501 mail :hondacodon_bkhn@yahoo.com 1A 2C 3B 4A 5D 6B 7A 8A 9C 10A 11A 12A 13C 14B...
 • 6
 • 179
 • 2

Kiểm tra trắc nghiệm THPT Đề thi Khối 12: Môn Vật - Mã đề thi: 02 pdf

Kiểm tra trắc nghiệm THPT Đề thi Khối 12: Môn Vật Lý - Mã đề thi: 02 pdf
... Trong thí nghiệm sau đây, thí nghiệm thực việc đo bước sóng ánh sáng? A Thí nghiệm tán sắc ánh sáng Niutơn B Thí nghiệm tổng hợp ánh sáng trắng C Thí nghiệm giao thoa với khe Iâng D Thí nghiệm ánh ... Tia hồng ngoại vật có nhiệt độ cao nhiệt độ môi trường xung quanh phát D Tia hồng ngoại bị lệch điện trường từ trường Câu 22: Chọn câu A Quang phổ liên lục vật phụ thuộc vào chất vật nóng sáng ... liên lục phụ thuộc vào nhiệt độ vật nóng sáng C Quang phổ liên lục không phụ thuộc vào nhiệt độ chất vật nóng sáng D Quang phổ liên lục phụ thuộc nhiệt độ chất vật nóng sáng Câu 23: Phát biểu...
 • 5
 • 153
 • 0

Kiểm tra trắc nghiệm THPT Đề thi: Môn Vật - Mã đề thi: 02 potx

Kiểm tra trắc nghiệm THPT Đề thi: Môn Vật Lý - Mã đề thi: 02 potx
... Câu 4: Đặt vào hai đầu bàn 200v - 1000w hiệu điện xoay chiều u  200 sin(100t ) (V) Độ tự cảm bàn là không đáng kể Biểu thức diễn...
 • 3
 • 146
 • 0

Đề thi thử vật : Bài giải-đề số 02 pptx

Đề thi thử vật lý : Bài giải-đề số 02 pptx
... mạch : U U I= = Z (R + r) + L C Thay số : U = 220V ; R + r = 22,2 + 57,8 = 80W ; Lw = 100W ; 1 = = 36 ; Z = 102, 45 C 88,5 10 - 314 Ta có I = 2,15A Hiệu điện hiệu dụng cuộn dây (tức số ... P = UIcosj Luyện thi mạng www.khoabang.com.vn cosj = cosj = P 370 = = 0,78 UI 220.2,15 R 80 = = 0,78 Z 102, 45 Tìm số vôn kế ampe kế : Biết hiệu điện hiệu ... (tức số vôn kế ): U1 = I r + (L) = 2,15 57,8 + 100 = 248V b) Tìm P1, P, cosj Công suất tiêu hao cuộn dây : P1 = I2.r (= U1Icosj) P = 2,15 57,8 = 267W Công suất tiêu hao đoạn mạch : P = I2 (R +...
 • 4
 • 78
 • 0

Tổng hợp đề thi thử môn Vật 2011 : Đề số 02 potx

Tổng hợp đề thi thử môn Vật Lý 2011 : Đề số 02 potx
... kg.m2/s Câu 5: Một vật rắn quay quanh trục cố định xuyên qua vật Góc quay φ vật rắn biến thi n theo thời gian t theo phương trình :    2t  t ,  tính rađian (rad) t tính giây (s) Một điểm vật rắn ... Câu 6: Một vật dao động điều hoà qua vị trí cân vật có vận tốc v = 20 cm/s gia tốc cực đại vật a = 2m/s2 Chọn t= lúc vật qua vị trí cân theo chiều âm trục toạ độ, phương trình dao động vật : A ... dừng lại không dao động Câu 1 0: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương theo phương trình: x1 = -4sin(  t ) x2 =4 cos(  t) cm Phương trình dao động tổng hợp  ) cm  C x1 = 8cos( ...
 • 10
 • 92
 • 0

VẬT 12 THI THỬ ĐẠI HỌC (ĐỀ SỐ 02) pps

VẬT LÝ 12 THI THỬ ĐẠI HỌC (ĐỀ SỐ 02) pps
... thụ mạnh Đề dựa cấu trúc đề thi đại học năm 2009 BGD&ĐT VẬT LÝ 12 THI THỬ ĐẠI HỌC (ĐỀ SỐ 02) C Gây tượng quang điện D Tác dụng lên kính ảnh hồng ngoại Câu 29: Một vật dao động điều hoà, khoảng ... VẬT LÝ 12 THI THỬ ĐẠI HỌC (ĐỀ SỐ 02) Câu 15: Vào thời điểm hai dòng điện xoay chiều i1=I0cos(t+1) i2=I0cos(t+2) ... m/s B cm/s C 400 cm/s Đề dựa cấu trúc đề thi đại học năm 2009 BGD&ĐT 24 D cm/s VẬT LÝ 12 THI THỬ ĐẠI HỌC (ĐỀ SỐ 02) Câu 41: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp có C thay...
 • 5
 • 161
 • 0

VẬT 12 THI THỬ ĐẠI HỌC (ĐỀ SỐ 02) pdf

VẬT LÝ 12 THI THỬ ĐẠI HỌC (ĐỀ SỐ 02) pdf
... có A cường độ biến thi n tuần hoàn theo thời gian B chiều biến thi n tuần hoàn theo thời gian Đề dựa cấu trúc đề thi đại học năm 2009 BGD&ĐT VẬT LÝ 12 THI THỬ ĐẠI HỌC (ĐỀ SỐ 02) biên soạn giảng ... cấu trúc đề thi đại học năm 2009 BGD&ĐT VẬT LÝ 12 THI THỬ ĐẠI HỌC (ĐỀ SỐ 02) biên soạn giảng dạy thầy : TRỊNH VĂN THÀNH ; DD 0974236501 mail :hondacodon_bkhn@yahoo.com Câu 39: Một sóng học lan truyền ... VẬT LÝ 12 THI THỬ ĐẠI HỌC (ĐỀ SỐ 02) biên soạn giảng dạy thầy : TRỊNH VĂN THÀNH ; DD 0974236501 mail :hondacodon_bkhn@yahoo.com...
 • 5
 • 69
 • 0

Vật KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM 15 PHÚT Đề số 02 pdf

Vật Lý KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM 15 PHÚT Đề số 02 pdf
... tác dụng lên vật làm vật thu gia tốc b) Lực quán tính tác dụng lên vật làm vật d) Trong hệ vật có hai vật m1, m2 , gia tốc hệ thu tỉ lệ với tổng ngoại lực tác bị biến dạng dụng lên vật tỉ lệ nghịch ... hai vật câu sau : Hệ số ma sát trượt phụ thuộc vào b) Hai vật , khối lượng m1 m2 nối với chất độ nhẵn bề mặt tiếp xúc hai vật sợio dây đặt mặt bàn nằm ngang Hệ số ma sát mặt bàn vật c) Hệ số ... dây hai vật gọi nội lực xét hệ vật có hai vật m1 hai vật tiếp xúc Câu 09/ : Chọn câu câu sau : Gia tốc vật có độ lớn m/s2 có nghĩa m2 b) Khi xét hệ vật gồm hai vật mặt   sau : bàn lực kéo F...
 • 6
 • 78
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: project 1 workbook (dạy thêm tiếng anh hay)Ảnh hưởng của việc chuyển đổi thức ăn đến khả năng sản xuất và chất lượng thịt của gà F1(♂ MÍA x ♀ RI) nuôi tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng dịch vụ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý Nhà nước về kinh tế đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THỊ XÃ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNGTHỰC TRẠNG QUẢN LÝ HỌC TẬP ĐỐI VỚI SINH VIÊN NGÀNH TIỂU HỌC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VĨNH LONGTHỰC TRẠNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNGTIẾP XÚC NGÔN NGỮ Ê ĐÊ - VIỆT Ở TỈNH DAK LĂK TRÊN BÌNH DIỆN TỪ VỰNG - NGỮ NGHĨATƯ TƯỞNG NHÂN VĂN HIỆN THỰC TRONG TIỂU THUYẾT VÀ TRUYỆN NGẮN CỦA BẢO NINHVỀ SỰ TỒN TẠI HẠNG CỦA MODULE TỰ DO HỮU HẠN SINH TRÊN CÁC VÀNH KHÔNG GIAO HOÁNTăng cường công tác quản trị nhân lực tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu hoạt động quản trị thương hiệu tại công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (Vissan)Nghiên cứu hoạt động quảng cáo của công ty thiết kế in ấn Đại Trung PhướcPhân tích hoạt động quan hệ công chúng tại Trung tâm CNTT VNPT Đà NẵngPhân tích sự tác động của các phương tiện truyền thông đến sự phát triển của các doanh nghiệp hiện nayTruyền thông cổ động BÁN HÀNG CÁ NHÂNXây dựng chiến lược truyền thông cổ động cho sản phẩm dầu nành của công ty dầu Tường AnGiải pháp nâng cao chất lượng xây dựng đội ngũ công chức ở tỉnh hậu giang trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nướcQuản lý huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hải dươngMicro finance service quality the hoi an city, vietnam experience= chất lượng dịch vụ tài chính vi mô kinh nghiệm tại thành phố hội an, việt nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập