đề cương thi vật lý 11

Đề cương môn Vật 11

Đề cương môn Vật Lý 11
... kính hội tụ, vật thật cho ảnh thật B Với thấu kính phân kì, vật thật cho ảnh ảo nhỏ vật C Với thấu kính phân kì, vật thật cho ảnh lớn vật D Với thấu kính hội tụ, vật thật cho ảnh lớn vật Câu 17: ... A BM = BN B BM = 4BN C BM = BN D BM = 2BN Câu 25: Ảnh vật thật qua thấu kính phân kì A lớn vật B ngược chiều với vật C nhỏ vật D lớn nhỏ vật Câu 26: Một hình chữ nhật kích thước 3(cm)x 4(cm) ... Vị trí ảnh vật: 1 f = d + d' - Độ phóng đại : * Quy ước: - d > : vật thật d’ >  d’ < f > :  f < : : anh thât : anh ao TKHT TKPK k > : ảnh vật chiều, ngược tính chất k < 0: ảnh vật ngược...
 • 5
 • 178
 • 0

ĐỀ CUONG ÔN THI VẬT 11NC- HK 2(09-10)

ĐỀ CUONG ÔN THI VẬT LÝ 11NC- HK 2(09-10)
... chiều lớn vật 7.9 ảnh vật qua thấu kính hội tụ A nhỏ vật B lớn vật C chiều với vật D lớn nhỏ vật 7.10 ảnh vật thật qua thấu kính phân kỳ A nhỏ vật B lớn vật C ngợc chiều với vật D lớn nhỏ vật 7.11 ... tật mắt không đúng? A Mắt cận không nhìn rõ đợc vật xa, nhìn rõ đợc vật gần B Mắt viễn không nhìn rõ đợc vật gần, nhìn rõ đợc vật xa C Mắt lão không nhìn rõ vật gần mà không nhìn rõ đợc vật xa D ... lớn vật nằm giới hạn nhìn rõ mắt 7.51 Số bội giác kính lúp tỉ số G = A góc trông trực tiếp vật, góc trông ảnh vật qua kính B góc trông ảnh vật qua kính, góc trông trực tiếp vật 32 C góc trông...
 • 42
 • 226
 • 0

DE CUONG ON THI VAT LY 11CB- HK2 (09-10)

DE CUONG ON THI VAT LY 11CB- HK2 (09-10)
... TK : - Nếu vật đoạn thẳng nằm trục dùng 3tia đặc biệt - Nếu vật điểm mằn trục hính dùng tia song song trục phụ công thức thấu kính:  d d ' f = d +d'   1 d f = + → d ' = f d d'  df  d ' ... Bài 33: KÍNH HIỂN VI Cấu tạo công dụng δD Độ bội giác ngắm chừng vô cực: G∞ = f1 f Bài 34: KÍNH THI N VĂN Cấu tạo công dụng f1 Độ bội giác ngắm chừng vô cực: G∞ = f2 ...
 • 3
 • 269
 • 4

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi vật 11 nâng cao (đề số 512) ppt

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi vật lý 11 nâng cao (đề số 512) ppt
... hướng sang phải, F = 0,04 N - HÕt 512 - Së GD §T Kiªn Giang Tr­êng THPT Chuyªn Huúnh MÉn §¹t - thi: KiÓm Tra To¸n 11 M«n thi: 11 N©ng Cao (Thêi gian lµm bµi: 45 phót) ... xuất trường hợp sau đây? A Khối lưu huỳnh chuyển động từ trường cắt đường sức từ B Khối đồng nằm yên từ trường biến thi n C Lá nhôm dao động từ trường cắt đường sức từ D Khối thủy ngân nằm từ trường ... môi trường môi trường 2.Khi nói “Môi trường chiết quang môi trường 2” khẳng định sau đúng? A v1 > v2 B v1 < v2 C v1 ≥ v2 D v1 ≤ v2 C©u 25: Chọn câu sai A Chiết suất tuyệt đối môi trường tỉ số...
 • 6
 • 171
 • 3

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi vật 11 nâng cao (đề số 194) ppsx

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi vật lý 11 nâng cao (đề số 194) ppsx
... 4cm Chiều cao chậu là: A cm B cm C cm - HÕt 194 - D 7,2 cm Së GD §T Kiªn Giang Tr­êng THPT Chuyªn Huúnh MÉn §¹t - thi: KiÓm Tra To¸n 11 M«n thi: 11 N©ng Cao (Thêi ... C©u 11: Dòng điện Foucault không xuất trường hợp sau đây? A Khối đồng nằm yên từ trường biến thi n B Lá nhôm dao động từ trường cắt đường sức từ C Khối thủy ngân nằm từ trường biến thi n D ... trường biến thi n C Khối lưu huỳnh chuyển động từ trường cắt đường sức từ D Khối đồng nằm yên từ trường biến thi n C©u 20: Thanh CD có khối lượng m ,trượt không ma sát ray đặt thẳng đứng từ trường...
 • 6
 • 193
 • 1

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi vật 11 chuyên (đề số 188) ppsx

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi vật lý 11 chuyên (đề số 188) ppsx
... 5,6 cm - Hết 188 - Sở GD ĐT Kiên Giang Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - Kỳ thi: Kiểm Tra 11 Chuyên Môn thi: 11 Chuyên (Thời gian làm bài: 45 phút) Đề số: 299 Họ tên ... l bao nhiờu? A -6 B - 1/6 C -1 / D - 1/ Câu 23: Mt thu kớnh cú chit sut n = 1,5 gii hn bi mt mt lừm v mt mt li cú bỏn kớnh ln lt l 20(cm) v 10(cm) Tiờu c ca thu kớnh l: A 25 cm B -2 5 cm C 40 cm ... v S nm cỏch 10 cm trờn trc Tiờu c ca thu kớnh l A f = - 12,07 cm hoc f = - 2,07 cm B f = 2,07 cm hoc f = - 12,07 cm C f = 2,07 cm D f = - 12,07 cm Câu 6: Mt ngn ốn nh S nm di ỏy ca mt b nc sõu...
 • 6
 • 252
 • 0

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi vật 11 căn bản (đề số 384) pps

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi vật lý 11 căn bản (đề số 384) pps
... 4,5.108m/s - Hết 384 - Sở GD ĐT Kiên Giang Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - Kỳ thi: Kiểm Tra 11 Môn thi: 11 Bản (Thời gian làm bài: 45 phút) Đề số: 495 Họ tên thí ... chy qua Cng t trng tõm vũng dõy cú ln l : A B = 5.1 0-4 T B B = 2,5.1 0-4 T C B = 1,256.1 0-4 T - Hết 495 - D B = 5.1 0-3 T ... 3,2.1 0-1 9C ang chuyn ng vi tc v = 5.106m/s thỡ gp khụng gian t trng u B = 0,036T cú hng vuụng gúc vi tc ln lc Lorentz tỏc dng lờn in tớch: A 5,76.1 0-1 5N B 2,88.1 0-1 5N C 2,88.1 0-1 4N D 5,76.1 0-1 4N...
 • 6
 • 173
 • 0

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi vật 11 căn bản (đề số 111) pdf

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi vật lý 11 căn bản (đề số 111) pdf
... I - Hết 111 - D bng khụng Sở GD ĐT Kiên Giang Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - Kỳ thi: Kiểm Tra 11 Môn thi: 11 Bản (Thời gian làm bài: 45 phút) Đề số: 269 Họ ... 3,2.1 0-1 9C ang chuyn ng vi tc v = 5.106m/s thỡ gp khụng gian t trng u B = 0,036T cú hng vuụng gúc vi tc ln lc Lorentz tỏc dng lờn in tớch: A 5,76.1 0-1 4N B 2,88.1 0-1 4N C 2,88.1 0-1 5N D 5,76.1 0-1 5N ... dũng in I = 0,4 A chy qua Cng t trng tõm vũng dõy cú ln l : A B = 5.1 0-4 T B B = 2,5.1 0-4 T C B = 5.1 0-3 T D B = 1,256.1 0-4 T Câu 27: ln cm ng t gõy bi dũng in I chy mt dõy dn thng di vụ hn...
 • 6
 • 189
 • 0

DE THI VAT LY 11

DE THI VAT LY 11
... lần C tăng lần D giảm lần 22 Hằng số hấp dẫn có giá trò A 8,86.10-11Nkg2m2 B 8,86.10-11Nm2/kg2 C 6,68.10-11Nkg2m2 D 6,67.10-11N m2/ kg2 §12.LỤC ĐÀN HỒI CỦA LỊ XO.ĐỊNH LUẬT HÚC 49 I.ĐỊNH LUẬT ... đặc trưng cho biến thi n nhanh hay chậm vận tốc b.gia tốc đại lượng vơ hướng c.gia tốc đại lượng vectơ d.gia tốc đo thương số độ biến thi n vận tốc khỗng thời gian xảy biến thi n 36.Điều sau phù ... thương số độ biến thi n vận tốc ∆v khoảng thời gian vận tốc biến thi n ∆t.KH a : ur u r r r v −v v − v0 ∆v ∆v a= = hay a = = t − t ∆t t − t0 ∆t Trong đó: a gia tốc(m/s2) ∆v độ biến thi n vận tốc(m/s)...
 • 116
 • 165
 • 1

Đề thi vật 11 học kì 1

Đề thi vật lý 11 học kì 1
... luận: ( điểm) 12 10 11 12 13 14 15 13 SỞ GD-ĐT QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT SÀO NAM ********** ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I, Môn Vật 11 Thời gian làm bài: 60 phút; (Trắc nghiệm tự luận) Mã đề thi 485 I Phần ... Tự luận: ( điểm) 10 11 12 13 14 15 SỞ GD-ĐT QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT SÀO NAM ********** ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I, Môn Vật 11 Thời gian làm bài: 45 phút; (Trắc nghiệm tự luận) Mã đề thi 357 I Phần trác ... Tự luận: ( điểm) 10 11 12 13 14 15 SỞ GD-ĐT QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT SÀO NAM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I, Môn Vật 11 ********** Thời gian làm bài: 60 phút; (Trắc nghiệm tự luận) Mã đề thi 209 I Phần trác...
 • 18
 • 295
 • 0

Đề cương môn vật tinh thể

Đề cương môn vật lý tinh thể
... Mục tiêu môn học: Môn học nhằm giúp học viên biết tìm cách tính toán định luật vật xảy tinh thể môi trường dị hướng (bất đẳng hướng), học viên biết cách định hướng cho lát cắt tinh thể để hiệu ... cắt tinh thể để hiệu ứng vật xảy theo hướng mong muốn cực đại hay cực tiểu Điều quan trọng hầu hết dụng cụ vật chế tạo từ tinh thể Tóm tắt nội dung môn học: - Môn học bắt đầu với việc ôn ... kiến thức sở tinh thể học hàng (phương mạng), mặt mạng, ô mạng, định vị yếu tố không gian Giới thiệu khái niệm mặt mạng, tinh thể, yếu tố đối xứng tinh thể, giới thiệu cấu trúc số tinh thể bán dẫn...
 • 4
 • 296
 • 1

Đề cương môn vật môn plasma nâng cao

Đề cương môn vật lý môn plasma nâng cao
... nhiều vấn đề vật liến liên quan đến vật thiên văn, vật bề mặt vật chân không Tóm tắt nội dung môn học: Trình bày nội dung nhƣ sau: - Những khái niệm vật plasma - Sự tƣơng tác hạt plasma ... TỰ NHIÊN Môn học tiên (các môn học HV phải học trƣớc): Toán cao cấp, sở vật Các yêu cầu kiến thức, kỹ HV (nếu có): Mục tiêu môn học: Cung cấp cho học viên kiến thức nâng cao vật plasma, ... BẢN VÀ ĐỊNH NGHĨA VỀ PLASMA 1.1 Những khái niệm plasma, bậc ion hóa, plasma ion hóa yếu plasma ion hóa mạnh, plasma đẳng nhiệt bất đẳng nhiệt, điều kiện trung hòa, nguyên cân phận 1.2 Màng...
 • 4
 • 426
 • 2

Đề cương môn vật linh kiện điện tử bán dẫn

Đề cương môn vật lý linh kiện điện tử bán dẫn
... tiêu môn học: Vật liệu bán dẫn linh kiện bán dẫn tảng công nghiệp điện tử ngày Học phần trang bị cho SV kiến thức bản vùng lƣợng, phân loại chất bán dẫn, chế dẫn chất bán dẫn linh kiện bán dẫn ... seminar 60 100 6/10 10/10 Môn học tiên (các môn học HV phải học trước): Cơ Học lượng tử, Vật chất rắn, Vật Đại cương, Toán Đại cương, Vật liệu Bán dẫn, Đại cương Khoa học Vật liệu Các yêu cầu ... tắt nội dung môn học: - Cấu trúc nguyên tử loại liên kết - thuyết vùng lượng - Chất bán dẫn chế dẫn điện - Linh kiện bán dẫn: diode, transistor, MOSFET, LED Nội dung chi tiết môn học: PHẦN...
 • 4
 • 947
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn thi vật lý 11đề thi vật lý 11đề thi vật lý 11 học kì 2đề thi vật lý 11 học kì 1đề thi vật lý 11 nâng cao học kì 1đề thi vật lý 11 học kỳ 1Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm nước uống tinh khiết đóng chai Bwaco của Công ty cổ phần cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu tại Thành phố Vũng TàuMột số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công Ty TNHH SX-TM hóa mỹ phẩm Mỹ Hảo.Sách tiếng Anh Beeno 4Tối ưu hóa các tham số công nghệ chèn lò bằng sức nước trong khai thác than dưới các công trình cần bảo vệ trên mặt mỏ vùng quảng ninh (tt)Đề xuất một số giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng điện năng truyền tải trên lưới điện của Công ty truyền tải điện 1Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi qua xoang bướm điều trị u tuyến yênPhân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của dịch vụ truyền hình MyTV của Công ty phần mềm và truyền thông VASCĐề xuất chiến lược kinh doanh của công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-Ichi Việt Nam giai đoạn từ 2012 đến 2020Bộ sách “Oxford Read and Discover” cho trẻ em. Why we recycle oxford read and discover L4Sách tiếng Anh Beeno 1 pdfBộ sách “Oxford Read and Discover” cho trẻ em. Clothes then and now L6Bộ sách “Oxford Read and Discover” cho trẻ em. Incredible earthDoanh nhân việt nam và vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế đất nướcHãy phân tích hững đặc điểm của doanh nhân việt nam trong nền kinh tế hiện naybai giang dung dich longPhân tích và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ của Trung tâm dịch vụ kỹ thuật bảo đảm hoạt động bayChuyên Đề Phương Pháp Phân Tích Các Hình Thức Pháp Luật Khác Tập Quán Pháp, Tiền Lệ Pháp, Tôn Giáo PhápBài giảng KẾ TOÁN TÀI SẢN NGẮN HẠNCuộc Vận Động “Toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Nông Thôn Mới Đô Thị Văn Minh”; Các Chương Trình Phối Hợp Gắn Với CVĐCÔNG NGHỆ TẾ BÀO GỐC VÀ ỨNG DỤNG
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập