đề cương thi vật lý 11

Đề cương môn Vật 11

Đề cương môn Vật Lý 11
... kính hội tụ, vật thật cho ảnh thật B Với thấu kính phân kì, vật thật cho ảnh ảo nhỏ vật C Với thấu kính phân kì, vật thật cho ảnh lớn vật D Với thấu kính hội tụ, vật thật cho ảnh lớn vật Câu 17: ... A BM = BN B BM = 4BN C BM = BN D BM = 2BN Câu 25: Ảnh vật thật qua thấu kính phân kì A lớn vật B ngược chiều với vật C nhỏ vật D lớn nhỏ vật Câu 26: Một hình chữ nhật kích thước 3(cm)x 4(cm) ... Vị trí ảnh vật: 1 f = d + d' - Độ phóng đại : * Quy ước: - d > : vật thật d’ >  d’ < f > :  f < : : anh thât : anh ao TKHT TKPK k > : ảnh vật chiều, ngược tính chất k < 0: ảnh vật ngược...
 • 5
 • 164
 • 0

ĐỀ CUONG ÔN THI VẬT 11NC- HK 2(09-10)

ĐỀ CUONG ÔN THI VẬT LÝ 11NC- HK 2(09-10)
... chiều lớn vật 7.9 ảnh vật qua thấu kính hội tụ A nhỏ vật B lớn vật C chiều với vật D lớn nhỏ vật 7.10 ảnh vật thật qua thấu kính phân kỳ A nhỏ vật B lớn vật C ngợc chiều với vật D lớn nhỏ vật 7.11 ... tật mắt không đúng? A Mắt cận không nhìn rõ đợc vật xa, nhìn rõ đợc vật gần B Mắt viễn không nhìn rõ đợc vật gần, nhìn rõ đợc vật xa C Mắt lão không nhìn rõ vật gần mà không nhìn rõ đợc vật xa D ... lớn vật nằm giới hạn nhìn rõ mắt 7.51 Số bội giác kính lúp tỉ số G = A góc trông trực tiếp vật, góc trông ảnh vật qua kính B góc trông ảnh vật qua kính, góc trông trực tiếp vật 32 C góc trông...
 • 42
 • 208
 • 0

DE CUONG ON THI VAT LY 11CB- HK2 (09-10)

DE CUONG ON THI VAT LY 11CB- HK2 (09-10)
... TK : - Nếu vật đoạn thẳng nằm trục dùng 3tia đặc biệt - Nếu vật điểm mằn trục hính dùng tia song song trục phụ công thức thấu kính:  d d ' f = d +d'   1 d f = + → d ' = f d d'  df  d ' ... Bài 33: KÍNH HIỂN VI Cấu tạo công dụng δD Độ bội giác ngắm chừng vô cực: G∞ = f1 f Bài 34: KÍNH THI N VĂN Cấu tạo công dụng f1 Độ bội giác ngắm chừng vô cực: G∞ = f2 ...
 • 3
 • 230
 • 2

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi vật 11 nâng cao (đề số 512) ppt

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi vật lý 11 nâng cao (đề số 512) ppt
... hướng sang phải, F = 0,04 N - HÕt 512 - Së GD §T Kiªn Giang Tr­êng THPT Chuyªn Huúnh MÉn §¹t - thi: KiÓm Tra To¸n 11 M«n thi: 11 N©ng Cao (Thêi gian lµm bµi: 45 phót) ... xuất trường hợp sau đây? A Khối lưu huỳnh chuyển động từ trường cắt đường sức từ B Khối đồng nằm yên từ trường biến thi n C Lá nhôm dao động từ trường cắt đường sức từ D Khối thủy ngân nằm từ trường ... môi trường môi trường 2.Khi nói “Môi trường chiết quang môi trường 2” khẳng định sau đúng? A v1 > v2 B v1 < v2 C v1 ≥ v2 D v1 ≤ v2 C©u 25: Chọn câu sai A Chiết suất tuyệt đối môi trường tỉ số...
 • 6
 • 155
 • 2

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi vật 11 nâng cao (đề số 194) ppsx

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi vật lý 11 nâng cao (đề số 194) ppsx
... 4cm Chiều cao chậu là: A cm B cm C cm - HÕt 194 - D 7,2 cm Së GD §T Kiªn Giang Tr­êng THPT Chuyªn Huúnh MÉn §¹t - thi: KiÓm Tra To¸n 11 M«n thi: 11 N©ng Cao (Thêi ... C©u 11: Dòng điện Foucault không xuất trường hợp sau đây? A Khối đồng nằm yên từ trường biến thi n B Lá nhôm dao động từ trường cắt đường sức từ C Khối thủy ngân nằm từ trường biến thi n D ... trường biến thi n C Khối lưu huỳnh chuyển động từ trường cắt đường sức từ D Khối đồng nằm yên từ trường biến thi n C©u 20: Thanh CD có khối lượng m ,trượt không ma sát ray đặt thẳng đứng từ trường...
 • 6
 • 181
 • 1

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi vật 11 chuyên (đề số 188) ppsx

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi vật lý 11 chuyên (đề số 188) ppsx
... 5,6 cm - Hết 188 - Sở GD ĐT Kiên Giang Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - Kỳ thi: Kiểm Tra 11 Chuyên Môn thi: 11 Chuyên (Thời gian làm bài: 45 phút) Đề số: 299 Họ tên ... l bao nhiờu? A -6 B - 1/6 C -1 / D - 1/ Câu 23: Mt thu kớnh cú chit sut n = 1,5 gii hn bi mt mt lừm v mt mt li cú bỏn kớnh ln lt l 20(cm) v 10(cm) Tiờu c ca thu kớnh l: A 25 cm B -2 5 cm C 40 cm ... v S nm cỏch 10 cm trờn trc Tiờu c ca thu kớnh l A f = - 12,07 cm hoc f = - 2,07 cm B f = 2,07 cm hoc f = - 12,07 cm C f = 2,07 cm D f = - 12,07 cm Câu 6: Mt ngn ốn nh S nm di ỏy ca mt b nc sõu...
 • 6
 • 219
 • 0

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi vật 11 căn bản (đề số 384) pps

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi vật lý 11 căn bản (đề số 384) pps
... 4,5.108m/s - Hết 384 - Sở GD ĐT Kiên Giang Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - Kỳ thi: Kiểm Tra 11 Môn thi: 11 Bản (Thời gian làm bài: 45 phút) Đề số: 495 Họ tên thí ... chy qua Cng t trng tõm vũng dõy cú ln l : A B = 5.1 0-4 T B B = 2,5.1 0-4 T C B = 1,256.1 0-4 T - Hết 495 - D B = 5.1 0-3 T ... 3,2.1 0-1 9C ang chuyn ng vi tc v = 5.106m/s thỡ gp khụng gian t trng u B = 0,036T cú hng vuụng gúc vi tc ln lc Lorentz tỏc dng lờn in tớch: A 5,76.1 0-1 5N B 2,88.1 0-1 5N C 2,88.1 0-1 4N D 5,76.1 0-1 4N...
 • 6
 • 157
 • 0

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi vật 11 căn bản (đề số 111) pdf

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - đề thi vật lý 11 căn bản (đề số 111) pdf
... I - Hết 111 - D bng khụng Sở GD ĐT Kiên Giang Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - Kỳ thi: Kiểm Tra 11 Môn thi: 11 Bản (Thời gian làm bài: 45 phút) Đề số: 269 Họ ... 3,2.1 0-1 9C ang chuyn ng vi tc v = 5.106m/s thỡ gp khụng gian t trng u B = 0,036T cú hng vuụng gúc vi tc ln lc Lorentz tỏc dng lờn in tớch: A 5,76.1 0-1 4N B 2,88.1 0-1 4N C 2,88.1 0-1 5N D 5,76.1 0-1 5N ... dũng in I = 0,4 A chy qua Cng t trng tõm vũng dõy cú ln l : A B = 5.1 0-4 T B B = 2,5.1 0-4 T C B = 5.1 0-3 T D B = 1,256.1 0-4 T Câu 27: ln cm ng t gõy bi dũng in I chy mt dõy dn thng di vụ hn...
 • 6
 • 176
 • 0

DE THI VAT LY 11

DE THI VAT LY 11
... lần C tăng lần D giảm lần 22 Hằng số hấp dẫn có giá trò A 8,86.10-11Nkg2m2 B 8,86.10-11Nm2/kg2 C 6,68.10-11Nkg2m2 D 6,67.10-11N m2/ kg2 §12.LỤC ĐÀN HỒI CỦA LỊ XO.ĐỊNH LUẬT HÚC 49 I.ĐỊNH LUẬT ... đặc trưng cho biến thi n nhanh hay chậm vận tốc b.gia tốc đại lượng vơ hướng c.gia tốc đại lượng vectơ d.gia tốc đo thương số độ biến thi n vận tốc khỗng thời gian xảy biến thi n 36.Điều sau phù ... thương số độ biến thi n vận tốc ∆v khoảng thời gian vận tốc biến thi n ∆t.KH a : ur u r r r v −v v − v0 ∆v ∆v a= = hay a = = t − t ∆t t − t0 ∆t Trong đó: a gia tốc(m/s2) ∆v độ biến thi n vận tốc(m/s)...
 • 116
 • 121
 • 0

Đề thi vật 11 học kì 1

Đề thi vật lý 11 học kì 1
... luận: ( điểm) 12 10 11 12 13 14 15 13 SỞ GD-ĐT QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT SÀO NAM ********** ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I, Môn Vật 11 Thời gian làm bài: 60 phút; (Trắc nghiệm tự luận) Mã đề thi 485 I Phần ... Tự luận: ( điểm) 10 11 12 13 14 15 SỞ GD-ĐT QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT SÀO NAM ********** ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I, Môn Vật 11 Thời gian làm bài: 45 phút; (Trắc nghiệm tự luận) Mã đề thi 357 I Phần trác ... Tự luận: ( điểm) 10 11 12 13 14 15 SỞ GD-ĐT QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT SÀO NAM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I, Môn Vật 11 ********** Thời gian làm bài: 60 phút; (Trắc nghiệm tự luận) Mã đề thi 209 I Phần trác...
 • 18
 • 270
 • 0

Đề cương môn vật tinh thể

Đề cương môn vật lý tinh thể
... Mục tiêu môn học: Môn học nhằm giúp học viên biết tìm cách tính toán định luật vật xảy tinh thể môi trường dị hướng (bất đẳng hướng), học viên biết cách định hướng cho lát cắt tinh thể để hiệu ... cắt tinh thể để hiệu ứng vật xảy theo hướng mong muốn cực đại hay cực tiểu Điều quan trọng hầu hết dụng cụ vật chế tạo từ tinh thể Tóm tắt nội dung môn học: - Môn học bắt đầu với việc ôn ... kiến thức sở tinh thể học hàng (phương mạng), mặt mạng, ô mạng, định vị yếu tố không gian Giới thiệu khái niệm mặt mạng, tinh thể, yếu tố đối xứng tinh thể, giới thiệu cấu trúc số tinh thể bán dẫn...
 • 4
 • 290
 • 1

Đề cương môn vật môn plasma nâng cao

Đề cương môn vật lý môn plasma nâng cao
... nhiều vấn đề vật liến liên quan đến vật thiên văn, vật bề mặt vật chân không Tóm tắt nội dung môn học: Trình bày nội dung nhƣ sau: - Những khái niệm vật plasma - Sự tƣơng tác hạt plasma ... TỰ NHIÊN Môn học tiên (các môn học HV phải học trƣớc): Toán cao cấp, sở vật Các yêu cầu kiến thức, kỹ HV (nếu có): Mục tiêu môn học: Cung cấp cho học viên kiến thức nâng cao vật plasma, ... BẢN VÀ ĐỊNH NGHĨA VỀ PLASMA 1.1 Những khái niệm plasma, bậc ion hóa, plasma ion hóa yếu plasma ion hóa mạnh, plasma đẳng nhiệt bất đẳng nhiệt, điều kiện trung hòa, nguyên cân phận 1.2 Màng...
 • 4
 • 389
 • 2

Đề cương môn vật linh kiện điện tử bán dẫn

Đề cương môn vật lý linh kiện điện tử bán dẫn
... tiêu môn học: Vật liệu bán dẫn linh kiện bán dẫn tảng công nghiệp điện tử ngày Học phần trang bị cho SV kiến thức bản vùng lƣợng, phân loại chất bán dẫn, chế dẫn chất bán dẫn linh kiện bán dẫn ... seminar 60 100 6/10 10/10 Môn học tiên (các môn học HV phải học trước): Cơ Học lượng tử, Vật chất rắn, Vật Đại cương, Toán Đại cương, Vật liệu Bán dẫn, Đại cương Khoa học Vật liệu Các yêu cầu ... tắt nội dung môn học: - Cấu trúc nguyên tử loại liên kết - thuyết vùng lượng - Chất bán dẫn chế dẫn điện - Linh kiện bán dẫn: diode, transistor, MOSFET, LED Nội dung chi tiết môn học: PHẦN...
 • 4
 • 914
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn thi vật lý 11đề thi vật lý 11đề thi vật lý 11 học kì 2đề thi vật lý 11 học kì 1đề thi vật lý 11 nâng cao học kì 1đề thi vật lý 11 học kỳ 1luận văn thạc sỹ: Ảnh hưởng của lượng phân bón n, p, k khác nhau đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng giống lúa n46 vụ xuân 2008 tại gia lâm hà nộiẢnh hưởng của nacl đến sinh trưởng và hàm lượng prolin của một số giống rau cải ngọt trong môi trường thủy canhNghiên cứu quy trình vi nhân giống lan hồ điệp mãn thiên hồng (doritaenopsip)Ảnh hưởng của một số chất điều hòa sinh trưởng thực vật đến quá trình tái sinh chồi và ra rễ của cây chùm ngây trong nuôi cấy invitroNhững thủ thuật dạy phần “warm up” trong môn tiếng Anh 8, 9 nhằm gây hứng thú học tập cho hoc sinh trước khi vào bài họcQuản lý công tác giáo viên chủ nhiệm lớp của hiệu trưởng trường THPT trần khánh dư, huyện vân đồn, tỉnh quảng ninhQuản lý hoạt động dạy học môn tiếng anh ở các trường trung học phổ thông thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninhCông Thức Thống Kê Kinh DoanhTạo động lực lao động tại Khối cơ quan Tập đoàn Viễn thông Quân đội (LV thạc sĩ)Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành kế toán kiểm toán đại học tài chính ngân hàngBáo cáo thực tập tốt nghiệp ngành kế toán kiểm toán3 đại học công nghiệp hà nộiQuản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học phổ thông lý tự trọng, huyện nam trực, tỉnh nam định theo hướng phát triển năng lực học sinhQuản lý phát triển đội ngũ giáo viên các trường cao đẳng nghề trên địa bàn tỉnh quảng ninh theo hướng chuẩn hóaMột số biện pháp chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trường THCS Nga VănMột số giải pháp đổi mới công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ văn trường THCS Nga ThủyLuận văn thạc sỹ NN: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất mô hình sản xuất theo hướng nông nghiệp sinh thái ở thành phố thái nguyênĐoàn kinh tế quốc phòng thực hiện chính sách dân tộc của đảng, nhà nước ta hiện naynghiên cứu vấn đề tối ưu vùng phủ sóng trong hệ thống thông tin di động 3gMô phỏng, tối ưu hóa và xử lý sự cố cho xưởng tổng hợp amoniac ở công ty phân đạm và hóa chất hà bắcnghiên cứu tổng hợp và đặc trưng hydrotanxit trên cơ sở các thành phần oxyt kim loại và ứng dụng cho quá trình decacboxyl hóa dầu dừa tạo hydrocacbon xanh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập