Bí mật đề thi đại học vô cơ

mật đề thi đại học

Bí mật đề thi đại học  vô cơ
... lộ mật đề thi đại học Các đề thi đại học thường có xu hướng lặp lại năm khối A,B Có nhiều câu ,sự giống đến đáng kinh ngạc Và đề thi THPT Quốc Gia ko nằm chương trình phổ thông nên cách đề ... thuyết tập đề thi Hướng dẫn cách học sách này: - Cuốn sách chia làm 30 ngày tự học Mối ngày bạn học mục Cố gắng theo tiến độ - Khi học học tập bố trí từ dễ đến khó, trước làm tiền đề để hiểu ... bẩy đề thi đại học. Nên quan tâm nhiều Cuốn sách gồm phần bố trí học theo trật tự 4-3-5-1-2-6 - Phần 1: Cấu tạo nguyên tử - bảng HTTH – liên kết hóa học - Phần 2: Tốc độ phản ứng - Cân hóa học...
 • 256
 • 72
 • 0

mật đề thi đại học phần 3 cơ, các chiều hướng ra đề thi phần chất điện li sự điện li phương trình ion và tính ph

bí mật đề thi đại học phần 3 vô cơ, các chiều hướng ra đề thi phần chất điện li sự điện li phương trình ion và tính ph
... thị PH N 3: CHẤT ĐIỆN LI- SỰ ĐIỆN LI- PH ƠNG TRÌNH ION- AXIT, BAZO THEO BROSTET- TÍNH PH Chiều hướng 1: Lí thuyết pứ Chiều hướng 2: Định luật bảo toàn điện tích cách làm toán ph ơng trình ion Chiều ... Chiều hướng 6 :Tính PH li n quan đến ph ơng trình pứ Ph n 5: Chiều hướng 1: lí thuyết điện ph n Chiều hướng 2: toán điện ph n muối Chiều hướng 3: toán điện ph n hỗn hợp nhiều muối muối với axit… Chiều ... – li n kết hóa học - Ph n 2: Tốc độ ph n ứng - Cân hóa 2)Kinh nghiệm viết kiểm điểm học - Ph n 3: Chất điện li Sự điện li PT ion Axit - bazo – Tính pH - Ph n 4: Oxi hóa khử kim loại - Ph n...
 • 53
 • 526
 • 0

MẬT ĐỀ THI ĐẠI HỌC , PHẦN 6, LÍ THUYẾT

BÍ MẬT ĐỀ THI ĐẠI HỌC , PHẦN 6, LÍ THUYẾT VÔ CƠ
... chứa hỗn hợp Al2O3 , CuO , MgO , FeO , Fe3O4 Gỉa thi t phản ứng xảy hoàn toàn , hỗn hợp thu sau phản ứng : A Mg,Al,Cu,Fe B Mg,Al2O3,Cu,Fe C.Al2O3,MgO,Cu,Fe D.Al2O3,FeO,MgO,Fe,Cu Câu 2: Trường ... HNO 3, NaCl, Na2SO 4, Ca(OH) 2, KHSO 4, Mg(NO3) 2, dãy gồm chất tác dụng với dung dịch Ba(HCO3)2 A.HNO 3, NaCl, Na2SO4 B.HNO 3, Ca(OH) 2, KHSO 4, Na2SO4 C.NaCl, Na2SO 4, Ca(OH)2 D.HNO 3, Ca(OH) 2, KHSO 4, Mg(NO3)2 ... lộ mật đề thi đại học Các đề thi đại học thường có xu hướng lặp lại năm khối A,B Có nhiều câu ,sự giống đến đáng kinh ngạc Và đề thi THPT Quốc Gia ko nằm chương trình phổ thông nên cách đề...
 • 62
 • 191
 • 0

MẬT ĐỀ THI ĐẠI HỌC 2015 LÝ THUYẾT

BÍ MẬT ĐỀ THI ĐẠI HỌC 2015 LÝ THUYẾT VÔ CƠ
... lộ mật đề thi đại học Các đề thi đại học thường có xu hướng lặp lại năm khối A,B Có nhiều câu ,sự giống đến đáng kinh ngạc Và đề thi THPT Quốc Gia ko nằm chương trình phổ thông nên cách đề ... bẩy đề thi đại học. Nên quan tâm nhiều Cuốn sách gồm phần bố trí học theo trật tự 4-3-5-1-2-6 - Phần 1: Cấu tạo nguyên tử - bảng HTTH – liên kết hóa học - Phần 2: Tốc độ phản ứng - Cân hóa học ... hỏi lí thuyết tập đề thi - Peter School Mô hình hoạt động nhóm hiệu 74-Phan Bội Châu, Tân Sơn, TP Thanh Hóa 012 555 08999 – 0913718412 - - Học trực tuyến Học qua sky – lớp 10 người Đăng kí học...
 • 62
 • 333
 • 1

mật đề THI đại học , kì THI THPT QUỐC GIA CUỐN 2 hữu

BÍ mật đề THI đại học , kì THI THPT QUỐC GIA CUỐN 2  hữu cơ
... nH2 p + nBr2 p z TểM TT : C2H2cũn d 0,1 -(x+y) C2H2: 0,1 mol C2H4: 0 ,2 mol (1) C2H4 cũn d + 2Br2 C2H2Br4 0,1 .2 + 0 ,2 .1 = 0 ,2 + x x = 0 ,2 mol Vy s mol Br2 p l 0 ,2 mol 0 ,2 - 2( x+y) + Br2 C2H4Br2 ... 0,1 B 0 ,2 C 0,4 D 0,3 Cỏch 2: Cỏch 1: C2H2 P: F3 BTKL : mY(sau) = mX(trc) = 0,1 .26 + 0 ,2 .28 + 0,3 .2 = 8,8 gam C2H4 x nY = 8,8 /22 = 0,4 mol x nH2 p = ntrc - nsau = ( 0,1 + 0 ,2 + 0,3 ) - 0,4 = 0 ,2 ... 0,1 25 x= 0 ,2 ; y = 0,0 5 mru= 0 ,2 .46= 9 ,2 (g); mH2O = 0,9 (g mC2H5OH =D.V Vrou C2H5OH = 9 ,2 / 0,8 = 1 1,5 ml x /2 + Na NaOH H2 O y + D 9 0 ,2 0 ẵ H2 m H2O = D.V VH2O = 0,9 /1 = 0,9 ml y /2 1 0,1 (g) 0,1 25 mol...
 • 172
 • 188
 • 0

mật đề THI đại học , kì THI THPT QUỐC GIA PHẦN HỮU 2: DẪN XUẤT HALOGEN + RƯỢU + PHENOL

BÍ mật đề THI đại học , kì THI THPT QUỐC GIA PHẦN HỮU CƠ 2: DẪN XUẤT HALOGEN + RƯỢU + PHENOL
... P@ + \ ,4 < Z A@ ] , M< Z Áp dụng BTNT (O) : 0,4 + x.2 = 0,6 .2 + 0,8 5 → x = 0,8 25 → n(O) rượu = 0,4 mol Áp dụng BTKL : → mrượu = ( 0,6 .44 + 1 5,3 ) – 0,8 25.32 = 1 5,3 (gam) Câu 4, Cho 2,8 4g h2 rượu ... etylic , Y glixerol + Na → CnH2n+1ONa + ½ H2 ↑ 0,1 mol→ CmH2m+2-x(OH)x + Na → CmH2m+2-x(ONa)x + 0,1 mol → 0,0 5 mol x/2 H2↑ 0,0 5x mol Ta có nCO2 = 0,1 n + 0,1 m = 0,6 (*) Ta có nH2 = 0,0 5 + 0,0 5x = 0,2 ... H2↑ 0,0 2 → CnH2n(OH)2 + O2 0,0 1y → 0,0 15→ nCO2 + (n+1)H2O 0,0 15n 0,0 15(n+1) CmH2m-1(OH)3 + O2 → mCO2 + (m+1)H2O Ta có nH2 = 0,0 075x + 0,0 1y = 0,0 45 mol (1) TN2: CnH2n + – x(OH)x + Na → CnH2n+2-x(ONa)x...
 • 24
 • 89
 • 0

mật đề THI đại học , kì THI THPT QUỐC GIA PHẦN HỮU 3: ANHDEHIT + XETON

BÍ mật đề THI đại học , kì THI THPT QUỐC GIA PHẦN HỮU CƠ 3: ANHDEHIT + XETON
... HCHO + 4AgNO3 dư + NH3 + H2O → (NH4)2CO3 + 4NH4NO3 + 4Ag ↓ R(CHO)X + AgNO3 + NH3 + H2O → R(COONH4)X + NH4NO3 + 2xAg↓ 0,0 35 ← 0,0 35→ RCHO + AgNO3 + NH3 + H2O → RCOONH4 + NH4NO3 Riêng HCHO : HCHO + ... 1 0,4 gam Áp dụng BTKL cho pứ tạo ete: x = 0,2 mol mrượu pứ = mete + mH2O → 0,1 .32 + 0,1 .x%.46 = 4,5 2 + ( 0,0 5+ 0,0 5.x%).18 y = 0,1 mol → x = 60% 2y mol Bài 7-B-20 13: Hai chất hữu X, Y thành phần ... R(COONH4)X + NH4NO3 + 2xAg↓ VD : CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 +2 NH4NO3 + 2Ag↓ C2H4(CHO)2 + 4AgNO3 + NH3+H2O→C2H4(COONH4)2 + 4NH4NO 3+4 Ag↓ Chú ý riêng : HCHO + 2AgNO3 + NH3 + H2O → HCOONH4 +2 ...
 • 12
 • 65
 • 0

mật đề THI đại học , kì THI THPT QUỐC GIA PHẦN HỮU 4: AXIT + ESTE + LIPIT

BÍ mật đề THI đại học , kì THI THPT QUỐC GIA PHẦN HỮU CƠ 4: AXIT + ESTE + LIPIT
... NHÓM CHỨC C A AXIT ESTE C CỦA AXIT ESTE VỚI (Na, K, Li HOĂC NaOH, KOH, LiOH) (Na, K, Li HOĂC NaOH, KOH, LiOH) (Na, K, Li HOĂC NaOH, KOH, LiOH) BÀI TOÁN : BIẾT CÔNG TH T CÔNG THỨC CỦA AXIT ESTE VÀ CH ... R1COOR2 + 2NaOH → R1COONa 0,1 5→ 0,1 5mol 0,1 5mol y + R2ONa + H2O -16 (loại) Dồn C, H,O dạng CnHmOp ta có este C8H8O2 → số CTCT thỏa mãn 2 9,7 (g) → (R 1+ 67) 0,1 5 + (R2 + 39 ). 0,1 5 = 2 9,7 → DRERF ... y 15 gam x= 0,1 = 0,5 nNaOH = x + y = 0,2 x = 0,1 mol y= 0,1 n 2axit = x+ y = 0,2 n= x mmuối = x.68 + y.82 = 15 y = 0,1 mol Câu 4: Cho 3,1 5 gam hỗn hợp gồm ax axetic, ax acrylic, axit propionic...
 • 16
 • 74
 • 0

chuyen de thi dai hoc vo co 2006-2010

chuyen de thi dai hoc vo co 2006-2010
... Ca(HCO3)2 B NaHCO3, ZnO, Mg(OH)2 D NaHCO3, Ca(HCO3)2, Al2O3 Câu 11: Trong số dung dịch: Na 2CO3 , KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, C6H5ONa, dung dịch có pH > A KCl, C6H5ONa, CH3COONa B NH4Cl, CH3COONa, NaHSO4 ... H2O → X2 + H2O X2 + 2Y → X + Y2 + 2H2O Hai muối X, Y tương ứng A CaCO3, NaHCO3 B MgCO3, NaHCO3 C CaCO3, NaHSO4 D BaCO3, Na 2CO3 Câu 19: Cho mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước (dư), thu dung ... Mg2+, HCO3 , Cl-, SO 24 Chất dùng để làm mềm mẫu nước cứng A H2SO4 B NaHCO3 C HCl D Na 2CO3 Câu 5: Hai chất dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu A Na 2CO3 HCl C Na 2CO3 Ca(OH)2 B NaCl Ca(OH)2 D Na 2CO3 ...
 • 39
 • 142
 • 1

Bài soạn chuyen de de thi dai hoc vo co cac năm 2006-2010

Bài soạn chuyen de de thi dai hoc vo co cac năm 2006-2010
... + H2O → X2 + H2O X2 + 2Y → X + Y2 + 2H2O Hai muối X, Y tương ứng A CaCO3, NaHCO3 B MgCO3, NaHCO3 C CaCO3, NaHSO4 D BaCO3, Na 2CO3 Câu 19: Cho mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước (dư), thu dung ... Ca(HCO3)2 B NaHCO3, ZnO, Mg(OH)2 D NaHCO3, Ca(HCO3)2, Al2O3 Câu 11: Trong số dung dịch: Na 2CO3 , KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, C6H5ONa, dung dịch có pH > A KCl, C6H5ONa, CH3COONa B NH4Cl, CH3COONa, NaHSO4 ... Mg2+, HCO3 , Cl-, SO 24 Chất dùng để làm mềm mẫu nước cứng A H2SO4 B NaHCO3 C HCl D Na 2CO3 Câu 5: Hai chất dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu A Na 2CO3 HCl C Na 2CO3 Ca(OH)2 B NaCl Ca(OH)2 D Na 2CO3 ...
 • 39
 • 185
 • 0

mật đề THI đại học THPT QUỐC GIA PHẦN 5 , các CHIỀU HƯỚNG RA đề THI PHẦN điện PHÂN, PIN điện hóa và ăn mòn KIM LOẠI

BÍ mật đề THI đại học THPT QUỐC GIA PHẦN 5 , các CHIỀU HƯỚNG RA đề THI PHẦN điện PHÂN, PIN điện hóa và ăn mòn KIM LOẠI
... đủ với 55 0ml dung dịch NaOH 0,8 M thu đuợc 1,9 6(g) kết tủa 1)Nồng độ chất A: A. 0,3 5M 0,0 25M B. 0,5 M 0,2 M C. 0,3 5M 0,2 M D. 0,5 M 0,0 25M 2)Thời gian điện phân t A.1 0,8 08s B . 5, 404s C.1 0,0 88s D . 5, 44s Suy ... → Fe2+ 0,1 → 2Cl- - 2e → Cl2↑ 0,1 Bđ: 0,8 Cu2+ + 2e → Cu 0,2 → Anot(+): 0,8 mol Cl- , H2O 0 ,5 Đp: 0 ,5 ← 0 ,5 0, 25 0,4 ne nhận = n e cho = 0,1 + 0,4 =0 ,5 VH2 = 0, 25. 2 2,4 = 5, 6 lit VD 2: Điện phân ... lộ mật đề thi đại học Các đề thi đại học thường có xu hướng lặp lại năm khối A,B Có nhiều câu ,sự giống đến đáng kinh ngạc đề thi THPT Quốc Gia ko nằm chương trình phổ thông nên cách đề...
 • 38
 • 1,410
 • 2

MẬT ĐỀ THI ĐẠI HỌC PHẦN 5

BÍ MẬT ĐỀ THI ĐẠI HỌC PHẦN 5
... lộ mật đề thi đại học Các đề thi đại học thường có xu hướng lặp lại năm khối A,B Có nhiều câu ,sự giống đến đáng kinh ngạc Và đề thi THPT Quốc Gia ko nằm chương trình phổ thông nên cách đề ... đề thi đại học. Nên quan tâm nhiều Cuốn sách gồm phần bố trí học theo trật tự 4-3 -5- 1-2-6 - Phần 1: Cấu tạo nguyên tử - bảng HTTH – liên kết hóa học - Phần 2: Tốc độ phản ứng - Cân hóa học - Phần ... x+5A; M = 13 ,51 → Đồng vị x+7A; Đồng vị x+8A (x + 5) .50 % + (x + 7). 35% + (x + 8). 15% = 13 ,51 x = → 50 % + 35% + 15% Vậy đồng vị 1,2,3 là: 12 N, 14N, 15 N VD 5: Cho 100g dung dịch AgNO3 15% hỗn hợp...
 • 32
 • 561
 • 0

MẬT ĐỀ THI ĐẠI HỌC , KÌ THI THPT QUỐC GIA ,PHẦN 2 , TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC

BÍ MẬT ĐỀ THI ĐẠI HỌC , KÌ THI THPT QUỐC GIA ,PHẦN 2 , TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC
... 0,1 M B. 0,6 M 0 ,2 M C. 0,3 M 0,9 M Cách làm: Cl2(k) + H2(k) ↔ 2HCl(k) BĐ: xM 3xM PỨ: 0,1 M 0,1 M CB: (x- 0,1 )M Vì Kc= 0,8 → ← 0 ,2 M (3x- 0,1 )M 0 ,2 M 0 ,2 = 0,8 0: − 0,1 303: − 0,1 3 D. 1 ,2 M 0,4 M VD 6:Xét phản ứng ... ↔ CO2 (k) + H2(k) ( hăng số cân Kc = ) Nồng độ cân CO H2O A. 0,0 8M 0,1 8M B. 0,0 18M 0,0 08M C. 0,0 12M 0,0 24 M D 0,0 08 M 0,0 18M Cách làm: nCO= 0 ,2 mol → [CO]= 0 ,2 /10= 0,0 2M; nH2O= 0,3 mol→[H2O]= 0,3 /10= 0,0 3M ... A) 2, 8 0 B) 2, 1 6 C) 4,0 8 D) 0,6 4 ĐỀ KHỐI A -20 11 Ví dụ 2: toán hỗn hợp xác định chất ion co tính oxh khư *** Đề khối ( A -20 11): Cho dãy chất ion: Fe, Cl 2, SO 2, NO 2, C, Al, Mg2 +, Na +, Fe2+,Fe3+.Số...
 • 24
 • 243
 • 0

MẬT ĐỀ THI ĐẠI HỌC, PHẦN BỔ TRỢ 2, CÁCH XỬ LÍ NHỮNG BÀI TOÁN KHÓ.PDF

BÍ MẬT ĐỀ THI ĐẠI HỌC, PHẦN BỔ TRỢ 2, CÁCH XỬ LÍ NHỮNG BÀI TOÁN KHÓ.PDF
... vui với học 10).Nguyên chim 11).Giành cho FA Khi tác giả trai ế - Phần bổ trợ 1: phần dạy bạn chia số xấu VÀ THAY NGƯỢC ĐÁP ÁN - kể số xấu biết lấy đc kết nào.( - Phần bổ trợ 2: dành cho bạn ... %VCl2 = 53,85% y=0,12 → O2 = 0,06 Thầy CÁCH XỬ LÍ BÀI TẬP TRONG ĐỀ BẰNG HAI CÁCH : phương trình ion oxi hóa khử 5)B-2013: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 2,8 gam Fe 1,6 gam Cu 500 ml dung dịch ... CÁCH XỬ LÍ OXI HÓA KHỬ KHÓ TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC Bài 4(A-2014) Đốt cháy 4,16 gam hỗn hợp gồm Mg Fe khí O2 , thu 5,92 gam hỗn...
 • 19
 • 238
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Thu nhập và đời sống của người hưởng chế độ hưu trí hàng tháng ở thị xã thái bình - thực trạng và giải phápTH C TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK) – CHI NHÁNH CHỢ LỚNSlide Bài giảng Lập trình ứng dụng trên LiferayThiết kế nhà máy sản xuất bánhNghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc Berberin của màng Bacterial cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua đường uống (LV tốt nghiệp)Thuyết trình môn tài chính và ngân hàng quốc tế vận đơn đường biển trong thương mại và thanh toán quốc tếBài giảng về Tư tưởng Hồ Chí Minh Chương VIIGiao trinh VẼ KỸ THUẬTNghiên cứu chế độ vận hành tích nước trong thời kỳ mùa lũ cho hệ thống hồ chứa bậc thang hòa bình và sơn la (tt)Nghiên cứu nhận thức, thái độ về sức khỏe sinh sản và tình trạng nạo phá thai lứa tuổi vị thành niên tại trường THPT Yên Lãng Mê Linh Hà Nội (LV tốt nghiệp)ĐỀ THI CUỐI KỲ ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP 2 VÀ CÁCH CHUYỂN ĐỔI HỆ ĐẾMThuyết trình những lưu ý khi sử dụng vận đơnKế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng NaiBài giảng về Tư tưởng Hồ Chí Minh Chương IIINâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam, chi nhánh sông NhuệNâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Thanh XuânNâng cao hiệu quả cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương VIệt Nam - Phòng giao dịch Phùng Xá50 bài tập trắc nghiệm kinh tế vi mô (có đáp án)Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán quản trị tại công ty cổ phần sản xuất thương mại minh tríXÂY DỰNG mô HÌNH NHÂN tố CHÍNH ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG THẤP TRONG các dự án xây DỰNG
Đăng ký
Đăng nhập