CHU DE 3 GTLN GTNN CO DAP AN

CHUYÊN ĐÈ 3-LTĐH-Hay-có đáp an

CHUYÊN ĐÈ 3-LTĐH-Hay-có đáp an
... dịch X có hoà tan hai chất CH3COOH 0,1M CH3COONa 0,1M Biết số axit CH3COOH Ka=1,8.10-5 Giá trị pH dd X là: A 5,4 B 6,7 C 3,6 D 4,8 Câu 24: Cho dung dịch muối: Na2CO3 (1), NaNO3 (2), NaNO2 (3), NaCl ... điều chế cách hoà tan muối vào nước Khối lượng muối lấy A 6,6g (NH4)2SO4 7,45g KCl B 6,6g (NH4)2SO4 1,49g KCl C 8,7g K2SO4 5,35g NH4Cl D 3,48g K2SO4 1,07g NH4Cl Câu 27: Hoà tan 17 gam hỗn hợp ... dịch HCl 3,65% Cô cạn dung dịch sau trung hoà thu khối lượng muối khan A 3,16 gam B 2,44 gam C 1,58 gam D 1,22 gam Câu 28:Hoà tan 10,6 gam Na2CO3 6,9 gam K2CO3 vào nước thu dung dịch X Thêm từ...
 • 12
 • 243
 • 4

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN Những nguyên lý bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin HP2 đáp án

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin HP2 có đáp án
... Haøng Những nguyên Chủ Nghĩa Mác Lênin HP2 SP giảm nửa => tổng SP làm tăng gấp đôi => doanh thu tăng gấp đôi) K15TC10 Taøi Chính Ngaân Haøng Những nguyên Chủ Nghĩa Mác Lênin HP2 14 ... công xã nguyên thủy 179 Phạm trù dân chủ xuất nào? Đáp án : Ngay từ nhà nước 180 Dân chủ gì? K15TC10 Taøi Chính Ngaân Haøng Những nguyên Chủ Nghĩa Mác Lênin HP2 Đáp án : Dân chủ quyền ... tộc chủ nghĩa Mác - Lênin, nội dung xem quyền làm chủ dân tộc? Đáp án : Nội dung quyền dân tộc tự K15TC10 Taøi Chính Ngaân Haøng Những nguyên Chủ Nghĩa Mác Lênin HP2 Chủ nghĩa xã hội thực...
 • 33
 • 14,137
 • 77

6 de thi thu chuyen vinh phuc lan 3 nam 2013 co dap an

6 de thi thu chuyen vinh phuc lan 3 nam 2013 co dap an
... HẾT -Câu 012 C 31 A 32 A 33 C 34 D 35 B 36 D 37 A 38 B 39 B 40 C 41 A 42 B 43 B 44 B 45 D 46 B 47 D 48 C 49 A 50 www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com Trang 6/ 6 - Mã đề thi 012 ... vị trí mực nước cho âm khuếch đại mạnh? www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com Trang 3 /6 - Mã đề thi 012 www.DeThiThuDaiHoc.com A B C D Câu 30 : Cho hai nguồn sóng âm kết hợp A, B đặt cách m dao ... thời gian phút đầu, chất phóng xạ sinh 36 0 hạt α, sau phút chất phóng xạ sinh 45 hạt α Chu kì chất phóng xạ A B C D www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com Trang 2 /6 - Mã đề thi 012 www.DeThiThuDaiHoc.com...
 • 6
 • 478
 • 6

4 MA DE KIEM TRA CHUONG 3 LY 12 (co dap an)

4 MA DE KIEM TRA CHUONG 3 LY 12 (co dap an)
... = 4 f D 4 f LC = Đặt điện áp xoay chiều có U = 120 V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R = 30 π  cuộn cảm L mắc nối tiếp dòng điện trễ pha so với điện áp Công suất tiêu thụ mạch là: 120 ... tiết diện S = 54 cm2 gồm 500 vòng, điện trở không đángkể, quay với tốc độ 50 vòng/s quanh trục qua tâm song song với A C C©u 10 : A C C©u 11 : A C C©u 12 : A C C©u 13 : A C C©u 14 : A C©u 15 : ... R = 30 π  cuộn cảm L mắc nối tiếp dòng điện trễ pha so với điện áp Công suất tiêu thụ mạch là: A 1800 W B 120 W C 60 W D 48 0 W C©u 29 : Một cuộn dây có cảm kháng 100Ω điện trở cuộn dây 40 Ω mắc...
 • 16
 • 488
 • 5

Đề kiểm tra 1tiết số 3-lớp 12-có đáp án

Đề kiểm tra 1tiết số 3-lớp 12-có đáp án
... English ? ( Are you reading them in English? ) ĐÁP ÁN ĐỀ B Trắc nghiệm 1.C 9.B 2.B 10.D 3.C 11.A 4A 12.A 5.B 6.C 7.B 8.C 13.A 14.A 15.D 16.B Tự luận (Như đề A ) ... 33.The match / cancel /because of / heavy rain /last tnight ………………………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN ĐỀ A Trắc nghiệm 1.C 9.B 2.B 10.B 3.C 11.A 4.C 12.C 5.B 6.C 7.D 8.C 13.A 14.A 15.D 16.B Tự luận ... B.biodiversity C urbanization D contamination A understand B industry C.character D Wonderful III Chọn đáp án cho câu đây: In the northern part of the Simpson Desert, the dunes are separated by of...
 • 5
 • 662
 • 7

3 bộ đề văn học 2014 đáp án chi tiết

3 bộ đề văn học 2014 có đáp án chi tiết
... Nam Định ĐÁP ÁN ÔN VĂN ĐẠI HỌC ĐỀ NĂM 2014 Câu Ý I Nội dung Điể m số Ý nghĩa hình ảnh tiếng đàn bọt nước thơ Đàn ghi ta Lorca (Thanh Thảo) Vai trò chi tiết tác phẩm thơ 0,5 Thơ thể loại dung ... Định ÔN VĂN ĐẠI HỌC ĐỀ NĂM 2014 Thời gian làm 150 phút Câu I(2 điểm) Trong tác phẩm “Những đứa gia đình” (Nguyễn Thi), chi tiết hai chị em khiêng bàn thờ má qua nhà Năm chi tiết độc đáo Việt cảm ... Nhà văn phong cách độc đáo Ở chặng đường sáng tác nhà văn đóng góp giá trị cho kho tàng văn chương nước nh-Tác phẩm: “Chữ người tử tù” viên ngọc sáng giá tập “Vang bóng thời”, nhà văn...
 • 15
 • 1,714
 • 6

Đề kiểm tra chương 3 hình 8 dáp án

Đề kiểm tra chương 3 hình 8 có dáp án
... AB AH 6 .8 = 4 ,8( cm) Suy ra: AH = (0,5đ) 10 Câu c/ AH + CH = AC2 ⇒ 4 ,82 + CH = 82 Suy ra: CH = 82 − 6,42 = 40,96 Suy ra: CH = 30 ,96 = 6,4 (0,25) 1 Suy ra: SAHC = AH.HC = 4 ,8. 6,4 = 15 ,36 (0,25) ... 4 ,8 = = = = (0,25) SDCH DC HC 6,4 SAHD + SDHC + 15 ,36 = = ⇒ = ⇒ SDHC 4 SDHC 15 ,36 .4 ≈ 8, 78( cm ) ⇒ SDHC = (0,25) D- Củng cố: Thu bài, nhận xét kiểm tra A D M B N C A D B C H E- HDVN: Làm lại đề ... Câu 1: (3. 5) Trong hình vẽ bên, cho biết ABD = ACB a/ Chứng minh ∆ABD ∆ACB b/ Gọi M trung điểm BD, N trung điểm BC Chứng minh ∆ABM ∆ACN D B C Câu 2: (3 ) Cho ∆ABC vuông A, AB = 6cm; AC = 8cm; đường...
 • 4
 • 586
 • 6

3 đề thi thử đh đáp án của 1 số trường THPT

3 đề thi thử đh có đáp án của 1 số trường THPT
... me up 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B C D C D B C D C A A B D A D B B D D D C B C D D B B D D D A C B B C A C A A B 41 42 43 44 45 ... vote A 11 C 21 B 31 B 41 A 51 D 61 B 71 A C 12 .A 22 A 32 D 42 C 52 C 62 C 72 B A D B 13 B 14 A 15 C 23 C 24 C 25 A 33 D 34 B 35 D 43 B 44 D 45 A 53 A 54 A 55 D 63 A 64 C 65 A 73 A 74 B 75 B A 16 ... C 71 C 12 C 32 B 52 B 72 D 13 A 33 B 53 B 73 D 14 D 34 A 54 C 74 C 15 C 35 B 55 C 75 C 16 B 36 B 56 A 76 D 17 A 37 A 57 A 77 B 18 B 38 A 58 A 78 D 19 D 39 D 59 C 79 B 20 B 40 D 60 A 80 A thi...
 • 22
 • 181
 • 3

đề thi toetic tháng 3 2009 reading đáp án

đề thi toetic tháng 3 2009 reading có đáp án
... _ at the seminar reached 700 this year, 1 13. Remember that you must either send us your breaking last year’s record 550 payment _ return the product within 30 days of (A) attendee receipt ... [2009 3 ] 해커스토익 Lynn한 선생님 예상문제 111.The company has proposed _ of research 116.This can be done by visiting the charity website or and ... applies 130 .Sales of the home appliance products were highest during 2000 and declined during _ years (A) next (B) following (C) after (D) subsequent (D) confirms www.Hackers.co.kr [2009 3 ] 해커스토익...
 • 6
 • 130
 • 0

3 đề thi tiếng việt lớp 3 cực chuẩn đáp án

3 đề thi tiếng việt lớp 3 cực chuẩn có đáp án
... SGK Tiếng Việt Tập 2B trang 83 Tập làm văn: (5 điểm) Em kể từ – câu nói trò chơi thi đấu thể thao em xem: Gợi ý - Trò chơi thi ? - Trò chơi thi diễn đâu ? - Trò chơi thi diễn ? - Kết ? ĐÁP ÁN ... ĐÁP ÁN CUỐI NĂM 2012 – 20 13 (KHỐI 3) Môn: Toán Phần I : (2,5điểm) Mỗi câu trả lời 0,5 điểm: 1:D 2:C 3: A 4:C B Phần II : (7,5 điểm ) Bài : ( điểm) Đặt tính tính phép tính điểm 15 34 8 + 409 93 ... tên :………………………… Lớp : 3 …… phút Điểm KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC Môn: Tiếng việt – Thời gian : 90 Lời phê giáo viên A - Đọc thầm làm tập: Đọc thầm bài: «Cây gạo» (sách GK Tiếng Việt lớp 3, tập II, trang...
 • 9
 • 435
 • 2

de kiem tra chuong 3 dai 8 co dap an va ma tran theo mau moi

de kiem tra chuong 3 dai 8 co dap an va ma tran theo mau moi
... mx = 3x + 3m mx 3x = 3m +1 (0,25đ) ( m- ) x = 3m + Nếu m - = m = phơng trình có dạng x = 3. 3 +1 (vô lí ) Vậy pt cho vô nghiệm (0,25đ) m phơng trình cho có nghiệm Nếu m - 3m + x= ... thang điểm ( đạI Số CHƯƠNG iii LớP 8) Câu 1: (1đ) - HS nhận biết pt cho 0,5đ Pt câu a) 5+x = câu d) -3t -3, 5 =0 pt bậc ẩn Câu 2: (1đ) -HS kiểm tra x= -2 nghiệm phơng trình cho 1,0 điểm Câu 3: ... -Thực bớc giải toán cách lập pt câu 3, 0 điểm Số câu Số điểm Tỉ lệ % Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % 1,0điểm 1câu 1,0điểm 10% 1câu 3, 0điểm 30 % câu 8, 0điểm 80 % 7câu 10điểm 100% 1câu 1,0điểm 10%...
 • 4
 • 63
 • 0

De On tap HK2 co dap an de 3

De On tap HK2 co dap an de 3
...  SHK Trong ABC, có: AC  AB tan B  a 3; BC  AB2  AC  a2  3a2  4a2 Trong SBC, có: SC  SB2  BC  a2  4a2  5a2  SC  a ; SK  SB2 a  SC SB2 a Trong SAB, có: SH   SA Trong BHK, ... BHK, có: HK  SH  SK     cos SA,(BHK )  cos BHK  3a2 a 30  HK  10 10 HK 60 15   SH 10 x2  2x  x  3x   f  (x)  x 1 ( x  1)2 Tiếp tuyến song song với d: y  5x  nên tiếp tuyến ... 2 x 2  3x    lim x 2 x 2 ( x  2)  3( x  2) (3x  2)2  (3x  2)  Hàm số liên tục x =  f (2)  lim f ( x )  lim f ( x )  2a  x 2 x 2 Bài 3: Xét hàm số f ( x )  x  3x  5x...
 • 3
 • 51
 • 0

ĐỀ KT CKII -TOÁN 3 (2010-2011) ĐÁP ÁN

ĐỀ KT CKII -TOÁN 3 (2010-2011) CÓ ĐÁP ÁN
... phép tính 0,75 ( Bước 0,25đ, bước : 0,5đ ) Câu 3: điểm -Mỗi lời giải 0,5đ -Mỗi phép tính : 0,5đ Câu 4: điểm Giải : Hai số thương hai số Hai số tổng 18 nên số ( + = 18 ) ...
 • 2
 • 118
 • 0

Đề thi thử ĐH số 3 năm 2011(có đáp án chuẩn)

Đề thi thử ĐH số 3 năm 2011(có đáp án chuẩn)
... + 17, 3MeV Khi tạo thành được g Hêli thi lượng tỏa từ phản ứng là bao nhiêu? Cho NA = 6,0 23. 10 23 mol-1 A 13, 02.10 23 MeV B 26,04.10 23 MeV C 8,68.10 23 MeV D 34 ,72.10 23 MeV Câu 23: Một ... quang điện Cho h = 6,625.10 -34 Js ; c = 3. 108 m/s, e = 1,6.10-19 C A 0,65% B 0 ,37 % C 0,55% D 0,425% Câu 21: Sau 1năm, khối lượng chất phóng xạ giảm lần Hỏi sau năm, khối lượng chất phóng ... 0,25 µm thi thấy vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện gấp đôi Xác định công thoát eletron của kim loại làm catot Cho h = 6,625.10 -34 Js và c = 3. 108 m/s A A = 3, 9750.10-19...
 • 4
 • 65
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác – lênin hp2 có đáp ánđề trắc nghiệm những nghiên lí cơ bản của chủ nghĩa mác leenin f2 có đáp ántài liệu luyện tập và chữa các câu về sự phù hợp giữa chủ ngữ và động từ trong đề thi đại học có đáp ánde thi lop 3 cuoi ki co dap anđề thi vật lý có đáp ánđề thi thử 2010 có đáp ánđề thi hóa học có đáp ánđề thi toán a2 có đáp ánđề thi toeic 2011 có đáp ánđề luyện thi ielts có đáp ánđề thi triết học có đáp ánđề thi vật lý có đáp án chi tiếtcác đề thi toeic 2012 có đáp ánđề thi sql server có đáp ándownload đề thi toeic 2013 có đáp ánNghiên cứu hệ thống thí nghiệm và phương pháp sử dụng trong dạy học theo chương trình và sách giáo khoa sinh học IGCSE (international general certificate of secondary education)Tìm kiếm theo từ khóa trên đồ thị RDFTổ chức hoạt động ngoại khoá “tiến hành thí nghiệm về từ trường với dụng cụ tự chế tạo từ vỏ lon và chai nhựa” theo hướng phát huy tính tích cực và phát triển năng lực sáng tạo của học sinh lớp 11Câu giao tiếp trong các đề thi (with key)báo cáo công tác xã hội với cá nhân ( đối tượng trẻ khuyết tật tại trung tâm khuyết tật nghệ an)Tài liệu hỏi và đáp luật giao thông đường bộ 450 câucông ty GR SATAKE Việt NamBài tập nhóm môn Hành vi tổ chức Ảnh hưởng của chuẩn mực nhóm tới hành vi cá nhânDIA BAN UU DAI DAU TUTT 230 2009 BTC UU DAI THUE DOANH NGHIEP HOAT DONG BAO VE MOI TRUONGĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÍPhát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái NguyênMẫu đơn đề nghị mời người làm chứngSỰ KHÁC NHAU GIỮA TƯ TƯỞNG CỦA TRƯỜNG PHÁI NHO GIA VÀ TƯ TƯỞNG CỦA TRƯỜNG PHÁI PHÁP GIA TRONG TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC CỔ ĐẠIDANH MUC LINH VUC CAM DAU TULUAT HOP TAC XA 2003cấu trúc vốn bằng chứng thực nghiệm ở đài loanNhật Bản và mối quan hệ kinh tế với Việt Nam Thương Mại Quốc TếMẫu đơn xin phép đi làm trễChinh sach tien te su thay doi lai suat thi truong hy lap
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập