Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý trường THPT Chuyên nguyễn huệ lần 2

Đề thi thử đại học môn vật trường TPPT chuyên Nguyễn Huệ lần thứ 3 docx

Đề thi thử đại học môn vật lý trường TPPT chuyên Nguyễn Huệ lần thứ 3 docx
... Trang 6/6 - 132 www.VNMATH.com 132 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... C A C A B D D A A C B B D B 35 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 C D B ... D A A B C B C D D A C B B A 7 43 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 B C A C...
 • 7
 • 109
 • 0

ĐỀ THI THỬ THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ LẦN 1

ĐỀ THI THỬ THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ LẦN 1
... 3/6 - Mã đề thi 13 2 80 dB Cường độ âm N lớn cường độ âm M A 40 lần B 10 00 lần C lần D 10 000 lần Câu 29: Trong mạch dao động LC có điện trở không A lượng từ trường tập trung cuộn cảm biến thi n với ... D B = 1, 5B0 Câu 50: Giá trị điện áp hiệu dụng mạng điện dân dụng nước ta A 11 0 V B 220 V C thay đổi từ - 220 V đến + 220 V D thay đổi từ - 11 0 V đến + 11 0 V B Theo chương trình nâng cao (10 câu ... phương trình u1  4.cos(40t  )(mm) u  4.cos(40t  3 )(mm) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 80 cm/s Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn thẳng S1S2 : A B C 11 D 10 -9 -7 Câu 19 : Các xạ...
 • 6
 • 224
 • 1

20 đề thi thử thp quốc gia môn địa năm 2016 có đáp án và thang điểm

20 đề thi thử thp quốc gia môn địa lý năm 2016 có đáp án và thang điểm
... DƯƠNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 201 6 TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG MÔN THI: ĐỊA LÝ Đề thức Thời gian làm bài: 180 phút (gồm 01 trang) (không kể thời gian giao đề) Câu I (2,0 điểm) Trình bày đặc điểm ... GD&ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG - Câu ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 201 6 MÔN THI: ĐỊA LÝ Ý Nội dung Điểm Trình bày đặc điểm chủ yếu thi n nhiên phần lãnh ... 0,25 TRƯỜNG THPT SÔNG LÔ ĐỀ KTCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 201 6 Môn: Địa (Đề thi 01 trang) Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu (3,0 điểm) a Nêu biểu thi n nhiên...
 • 103
 • 3,064
 • 5

ĐỀ THI THỬ CAO ĐẲNG & ĐH MÔN VẬT - TRƯỜNG THPTTT NGUYỄN KHUYẾN CƠ SỞ 3A doc

ĐỀ THI THỬ CAO ĐẲNG & ĐH MÔN VẬT LÝ - TRƯỜNG THPTTT NGUYỄN KHUYẾN CƠ SỞ 3A doc
... cường độ dòng điện mạch  Câu 16 Một vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos(t - ) Nếu chọn gốc tọa O vị trí cân vật gốc thời gian t = lúc vật A vị trí vật có li độ cực đại B qua vị trí ... cao là: A 1,6 km B 3,2 km C 4,8 km D 2,7 km Câu 19 Một vật rắn quay nhanh dần từ trạng thái nghỉ quanh trục cố định Góc mà vật quay khoảng thời gian t, kể từ lúc vật bắt đầu quay = 3cos(2πt - ... nghỉ electrôn 9,1.10 -3 1kg vận tốc ban đầu cực đại electron quang điện 4.105m/s Công thoát electrôn kim loại làm catốt A 4,6.10 -2 0J B 3,37.10 -1 8J C 3,37.1 0-1 9J D 6,4.10 -2 0J Câu 21 Khi nói sóng...
 • 5
 • 150
 • 0

Đề thi thử THPT Chuyên Nguyễn Huệ

Đề thi thử THPT Chuyên Nguyễn Huệ
... TRNG THPT CHUYấN NGUYN HU HNG DN CHM THI TH I HC LN TH T NM HC 2010 2011 THI MễN: TON CU NI DUNG IM TX: D = R\{-1} I-1 (1 im) > x D ( ... trờn mi khong (; 1) v (1; +) , hs khụng cú cc tr Gii hn: lim y = 2, lim y = +, lim+ y = Chiu bin thi n: y ' = x x 0,25 x 0,25 => th hs cú tim cn ng x = -1, tim cn ngang y = BBT x y - + -1 + y ... (cos x cos3 x).dx = (s inx sin x) = 20 3 0 (e cos x + s inx).sin x.dx = + 0,25 = 3 0,25 ã T gi thit suy BC ' C = 300 BA = BC = r CC ' = BC cot 300 = r 0,25 IV (1 im) 1 1 r3 VA ' KEF = VC KEF...
 • 6
 • 186
 • 0

ĐỀ THI THỬ THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ

ĐỀ THI THỬ THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ
... mặt phẳng tiêu diện thấu kính buồng ảnh A 1,856cm B 1,656cm C 1,787cm D 1,568cm Trang 2/6 - Mã đề thi 134 Câu 20: Phát biểu sai? A Độ dẫn điện quang trở tăng mạnh có ánh sáng thích hợp chiếu vào ... bao quanh đường cảm ứng từ C tồn khoảng hai tụ điện có điện tích không đổi A T  Trang 3/6 - Mã đề thi 134 Biên độ D gây điện tích đứng yên Câu 30: Chọn phát biểu Tia tử ngoại gần tia Rơnghen có ... với độ ℓớn gia tốc cực đại 16m/s2 6,410-2J Độ cứng k lò xo vận tốc cực đại vật Trang 4/6 - Mã đề thi 134 A 40N/m; 0,8m/s B 80N/m; 8m/s C 80N/m; 80cm/s D 40N/m; 16cm/s Câu 39: Ký hiệu  bước sóng,...
 • 6
 • 180
 • 0

ĐỀ THI THỬ THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ HOÁ

ĐỀ THI THỬ THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ HOÁ
... 11,10 gam D 19,875 gam - HẾT Trang 4/6 - Mã đề thi 357 Đáp án mã đề thi môn Hóa Thi thử Đại học lần năm 2011 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 ... là: A dd (CH3COO)2Cu B dd I2 tinh bột C dd đồng (II) glixerat D dd I2 xenlulozơ Trang 3/6 - Mã đề thi 357 Câu 46: Cho m gam ancol đơn chức X qua ống đựng CuO dư nung nóng Sau phản ứng xảy hoàn ... nhiều sản phẩm đồng phân nhất: A neopentan B Pentan C etylxiclopentan D Isopentan Trang 2/6 - Mã đề thi 357 Câu 31: Cho nước qua than nung nóng đỏ sau loại bỏ nước dư thu 17,92 lít (đktc) hỗn hợp...
 • 6
 • 191
 • 1

ĐỀ THI THỬ THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ SINH

ĐỀ THI THỬ THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ SINH
... cạn hàng loạt, xảy thời kì nào? A Kỉ Silua đại Cổ sinh B Kỉ Jura đại Trung sinh C Đại Tân sinh D Đại Thái cổ đại Nguyên sinh II PHẦN TỰ CHỌN ( thí sinh chọn phần A B) Phần A: (từ câu 41 đến câu ... trước sinh? A Chọc dò dịch ối lấy tế bào phôi cho phân tích NST thường B Sinh thi t tua thai lấy tế bào phôi phân tích ADN C Chọc dò dịch ối lấy tế bào phôi cho phân tích NST giới tính X D Sinh thi t ... Quá trình phát sinh tích luỹ gen đột biến loài, tốc độ sinh sản loài, áp lực chọn lọc tự nhiên B Quá trình phát sinh tích luỹ gen đột biến loài, trình phân ly tính trạng C Tốc độ sinh sản loài,...
 • 8
 • 184
 • 0

ĐỀ THI THỬ THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ(TIẾNG ANH)

ĐỀ THI THỬ THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ(TIẾNG ANH)
... (71) many things of value to the future accountant, doctor or Trang 5/6 - Mã đề thi 109 electrician Do they also teach anything of value to the future employee? Yes, they teach the one thing that ... diseases One egg yolk, in fact, contains a little more than two-thirds of the suggested daily cholesterol limit This Trang 4/6 - Mã đề thi 109 knowledge has caused egg sales to plummet in recent ... B up C over D forward Question 38: The policeman _ him to appear as a witness Trang 2/6 - Mã đề thi 109 A let B discouraged C made D compelled Question 39: Many political radicals advocated...
 • 6
 • 184
 • 1

ĐỀ THI THỬ THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ(TOÁN KA 1)

ĐỀ THI THỬ THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ(TOÁN KA 1)
... TRNG THPT CHUYấN NGUYN HU HNG DN CHM THI TH I HC LN TH NHT NM HC 2010 2011 THI MễN: TON KHI A, B CU NI DUNG I-1 (1im) IM Với m = ta có y = x x + x * Tập xác định: D = R * Sự biến thi n ... 6(m + 1) x + Hàm số đạt cực đại, cực tiểu x1 , x phơng trình y ' = có hai nghiệm pb x1 , x Pt x 2(m + 1) x + = có hai nghiệm phân biệt x1 , x I-2 (1im) m > + ' = (m + 1) > (1) m < ... +) Theo định lý Viet ta có x1 + x = 2(m + 1); x1 x = Khi 0,25 0,25 x1 x2 = ( x1 + x2 ) x1 x2 = ( m + 1) 12 = m = (m + 1) = m = 2 (2) 0,25 Từ (1) (2) suy giá trị m = - ; m = 0,25 PT +...
 • 6
 • 140
 • 0

ĐỀ THI THỬ THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ (TOÁN KD 1)

ĐỀ THI THỬ THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ (TOÁN KD 1)
... TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ NHÂT NĂM HỌC 2010 – 2011 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN: TOÁN Câu ý 1 TXĐ: R\{-1} (2điểm) y'= ( x + 1) Nội dung Điểm > ∀x ≠ ... + m + ⇔ mx + 2mx + m + = ( x ≠ 1) x +1 Đường thẳng y = mx + m + cắt đồ thị (C) hai điểm phân biệt A, B m ≠  ⇔  ∆ '> ⇔m...
 • 5
 • 169
 • 0

ĐỀ THI THỬ THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ (TOÁN KA 2)

ĐỀ THI THỬ THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ (TOÁN KA 2)
... TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ HƯỚNG DẪN CHẤM THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ HAI NĂM HỌC 2010 – 2011 ĐỀ THI MÔN: TOÁN CÂU NỘI DUNG TXĐ : D = R\{1} ...
 • 5
 • 133
 • 0

ĐỀ THI THỬ THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ (TOÁN KD 2)

ĐỀ THI THỬ THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ (TOÁN KD 2)
... TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ Câu (2điểm) ý KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ HAI NĂM HỌC 2010 – 2011 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN: TOÁN ... − ( y + 2) =  x = − y −  0,5 Với x = y+1 vào (1) ta : y + y = ⇔  0,25 2 Với x = − y − vào (1) ta :  y = −1 ⇒ x = − 2 y2 + y + = ⇔   y = −2 ⇒ x = − Vậy hệ có nghiệm (1;0) ; (-1; -2); (-2;-1) ... x + x TXĐ: R x =1 y ' = 3x − x + > y ' = ⇔  x =  0,25 Giới hạn: limy = ±∞ x →±∞ bảng biến thi n x -∞ y’ + y - 0,25 + +∞ 27 -∞ +∞ Hàm số đồng biến khoảng (−∞; );(1; +∞) Hàm số nghịch biến...
 • 5
 • 98
 • 0

ĐỀ THI THỬ THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ (VĂN KC)

ĐỀ THI THỬ THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ (VĂN KC)
... Trờng THPT Chuyên Nguyễn Huệ - hà nội đề thi thử đại học lần thứ ii năm học 2010 2011 HNG DN CHM THI MễN NG VN (5trang) PHN CHUNG CHO TT C TH SINH ... sau: a Gii thiu chung: - Xuõn Qunh l n thi s tiờu biu ca th ca sau cỏch mng, l ngi vit th tỡnh hay bc nht t sau 1945, Xuõn Qunh mang n cho ngi c mt tỡnh yờu va nng nhit, tỏo bo, va tha thit, du ... Cuc i di th ngn nm cũn v Thi gian ca cuc i chung di nhng nm thỏng ca cỏ nhõn mi ngi li ngn, bin du rng cng khụng phi l vụ cựng bi mõy bay v xaú l ý thc ca Xuõn Qunh v thi gian v khụng gian ca...
 • 6
 • 125
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: lesson plan grade 3Phát triển đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ trong các trường đại học ở việt namBiện pháp phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý trường trung cấp nghề kỹ thuật xi măngBiện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trường mẫu giáo kim đồng 4, quận lê chân, thành phố hải phòng theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm nonBiện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiếng anh tại trường THPT dương quảng hàm, huyện văn giang, tỉnh hưng yênMột số bài toán tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức đại sốMột số vấn đề hình học cần chú ý khi giải bài tập toán lớp 9Các hình thức kiếm tiền trên 123docTài liệu ôn thi học sinh giỏi ngữ văn thpt chuyên đề nguyễn du và truyện kiều trong trang phê bình văn học của xuân diệuTài liệu ôn thi học sinh giỏi ngữ văn thpt chuyên đề CHI TIẾT NGHỆ THUẬT TRONG tác PHẨM văn CHƯƠNG tự sựTài liệu ôn thi học sinh giỏi ngữ văn thpt chuyên đề CHI TIẾT NGHỆ THUẬT TRONG tác PHẨM văn CHƯƠNG tự sựKhi ngủ bạn cũng có thể kiếm ra tiềnĐề thi nghề tin học THCS lớp 8TÊN CÁC QUỐC GIA BẰNG TIẾNG ANHHoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại công ty cổ phần simco Sông ĐàNhững nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MacLênin Sự vận động của vật chấtBáo cáo Thí nghiệm Sức bền vật liệu Trần Song ÁnhNghiên cứu về elipelipxoitĐề toánTiểu luận Thí nghiệm cắt trực tiếp và ảnh hưởng của điều kiện thí nghiệm lên các giá trị đặc trưng thu nhận được so với mẫu ở điều kiện tự nhiên
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập