Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý trường THPT Gia bình 1, bắc ninh lần 2

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật trường THPT Gia bình 1, bắc ninh lần 2

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý trường THPT Gia bình 1, bắc ninh  lần 2
... kB =1,3 8.10 -23 J.K -1, Tph=300K nhiệt độ phòng) Cho: mn =1,0 08665u; m(U238) =23 8,048608u; m(Pu239) =23 9,0 521 46u; 1u =1,6 6.10 -27 kg =9 31,5 MeV/c2 A 25 B 35 C 45 D 55 >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ ... = Cmin = 10) Cb2 = Co + Cx2 (Cx2 = Cmax = 25 0) Cb2 – Cb1 = 24 0 (1) 2 2 c L.Cb    Cb  9Cb1 (2) 1 2 c L.Cb1 Từ (1) (2) suy Cb1 = 30; Cb2 = 27 0 thay Cb1 vào (*) suy Co = 20 Câu 35: Vân tốc ... 16.106 .24 .3600  1,1 .1013 (W ) 0, 125 1,1 .1013 Một phản ứng tỏa 20 0 MeV, số mol U235 cần  0,57mol 20 0 .1,6 .1013.6, 022 .1 023 0,57 .23 5.90 Khối lượng cần dùng tháng  40,47 (kg) 103.0,3 Câu 31: Vị trí vật...
 • 12
 • 175
 • 0

ĐỀ THI THỬ CAO ĐẲNG & ĐH MÔN VẬT - TRƯỜNG THPTTT NGUYỄN KHUYẾN CƠ SỞ 3A doc

ĐỀ THI THỬ CAO ĐẲNG & ĐH MÔN VẬT LÝ - TRƯỜNG THPTTT NGUYỄN KHUYẾN CƠ SỞ 3A doc
... cường độ dòng điện mạch  Câu 16 Một vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos(t - ) Nếu chọn gốc tọa O vị trí cân vật gốc thời gian t = lúc vật A vị trí vật có li độ cực đại B qua vị trí ... cao là: A 1,6 km B 3,2 km C 4,8 km D 2,7 km Câu 19 Một vật rắn quay nhanh dần từ trạng thái nghỉ quanh trục cố định Góc mà vật quay khoảng thời gian t, kể từ lúc vật bắt đầu quay = 3cos(2πt - ... nghỉ electrôn 9,1.10 -3 1kg vận tốc ban đầu cực đại electron quang điện 4.105m/s Công thoát electrôn kim loại làm catốt A 4,6.10 -2 0J B 3,37.10 -1 8J C 3,37.1 0-1 9J D 6,4.10 -2 0J Câu 21 Khi nói sóng...
 • 5
 • 140
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật năm 2016 trường THPT Gia Bình 1, Bắc Ninh (Lần 3)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2016 trường THPT Gia Bình 1, Bắc Ninh (Lần 3)
... A D A D A VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QG LẦN /2016 THPT GIA BÌNH MÔN VẬT LÍ 11 C 21 C 31 D 41 D 12 C 22 C 32 C 42 A 13 C 23 D 33 A 43 A 14 A ... đại lượng vật lý: A Độ to B Độ cao C Âm sắc D Cường độ âm Câu 25: Vật dao động tắt dần có A pha dao động giảm dần theo thời gian B li độ giảm dần theo thời gian C giảm dần theo thời gian D giảm ... đầu vật dao động điều hoà phụ thuộc vào: A đặc tính hệ dao động B biên độ vật dao động C gốc thời gian chiều dương hệ toạ độ D kích thích ban đầu Câu 22: Âm dạng sóng (dọc) học lan truyền môi trường...
 • 6
 • 48
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật trường THPT Thuận thành 1, bắc ninh lần 2

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý trường THPT Thuận thành 1, bắc ninh  lần 2
... (3) Thay (2) (3) vào (1), ta đươ ̣c: U C max  2. 150 2    3  2 01, 25 (V ) Giá trị gần giá trị 20 0V nhấ t Câu 28 : Đáp án đúng là A Ta có f 1997C1  20 15C2 20 15C2 C C2 f 12   1997 ... v2  ( A2  x ) nên suy : 2 v v v  x2 x2  x        v2 A2  x v Đa ̣o hàm vế biể u thức đề cho, ta đươ ̣c : x 32 x 12 x 22 16 1 1  1  1    A  5(cm) 2 A  x1 A  x2 ... hưởng điê ̣n  2  Theo đề bài : 2  R2 3 R2  R2 C (2)        LC L LC  LC L  L 6 1   2 LC + Khi ω = ω3: từ (2) ta có R2  LC L (1) 1  R 2C 2 L 2 L   R2    Z L ZC...
 • 18
 • 287
 • 0

de thi thu thpt quoc gia mon hoa hoc nam 2016 truong thpt thuan thanh 1 bac ninh lan 2

de thi thu thpt quoc gia mon hoa hoc nam 2016 truong thpt thuan thanh 1 bac ninh lan 2
... Trang 4/4 - Mã đề thi 20 9 Đáp án khảo sát môn hóa lớp 12 lần ( 2 015 -2 016 ) Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Mã đề 13 2 A B D C C B D ... KMnO4/H2SO4 D A B Câu 24 : Hòa tan hết m gam hh quặng pirit xiđerit H2SO4 đặc nóng thu 13 ,44 lit hh khí đktc có tỉ khối so với H2 30 Giá trị m là: A 20 , 12 gam B 20 ,64 gam C 32 ,16 gam D 41, 5 gam Câu 25 : ... NO2, N2O, Cl2 B CO2, NO2,H2S C NO, N2O, CO D CO2, SO2, SO3 Câu 21 : Hợp chất sau cho hai sản phẩm cộng với HBr? A CH3−C(CH3)=CH−CH3 B CH3−CH=CH−CH3 C CH3−C(CH3)=C(CH3)−CH3 D Cả A, B, C Câu 22 :...
 • 6
 • 38
 • 0

Tài liệu Đề thi thử đại học 2009 môn Vật THPT chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM doc

Tài liệu Đề thi thử đại học 2009 môn Vật lý THPT chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM doc
... n sóng c a m t máy thu vô n g m m t cu n c m có ñ t c m L bi n Câu 20 thi n t 0,3 H ñ n 12 H m t t ñi n có ñi n dung bi n thi n t 20pF ñ n 800pF Máy có th b t ñư c sóng ñi n t có bư c sóng l n ... C B D π ud = 200 cos(100π t + )(V ) 3π ud = 100 cos(100π t + )(V ) ñi n m ch dao ñ ng LC bi n thi n theo phương trình q = Qocos( T , ta có: Năng lư ng ñi ði n tích c a t T n s quay c máy phát ... chuy n ñ ng c a v t ch m d n ñ u B th c a v t gi m d n C v n t c c a v t gi m d n D l c tác d ng lên v t có ñ l n tăng d n Câu 40 Trong m t môi trư ng v t ch t ñàn h i có hai ngu n k t h p A B...
 • 5
 • 232
 • 1

ĐỀ THI THI THỬ TNPT NĂM 2011 MÔN : VẬT - TRƯỜNG THPT LONG THỚI pptx

ĐỀ THI THI THỬ TNPT NĂM 2011 MÔN : VẬT LÝ - TRƯỜNG THPT LONG THỚI pptx
... 0,18.1 0-6 m vào Vônfram có giới hạn quang điện 0 = 0,275.106 m Công thoát êlectron khỏi Vônfram l : A 5,5.10 -2 0J B 6.10 -1 9J C 7,2.10 -1 9J D 8,2.1 0-2 0J 2 23 20 Câu 29 Trong phản ứng hạt nhân: D ... Câu 4 0: Hai dao động điều hòa: x1 = A1sin (ωt + φ1) x2 = A2sin (ωt + φ2) Biên độ dao động tổng hợp chúng đạt giá trị cực đại khi: A φ2 - φ1 = 2kπ B φ2 - φ1 = (2k + 1)π/2 C φ2 - φ1 = π/4 D φ2 - φ1 ... 0,32.10 -1 5J D 8.1 0-2 3J Câu 44 Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã T = 10s, lúc đầu có độ phóng xạ 2.10 -7 Bq độ phóng xạ giảm 0,25.10 7Bq phải khoảng thời gian: A 20s B 15s C 30s D 25s Câu 4 5: Một vật...
 • 5
 • 67
 • 0

Đề Thi thử học kỳ I môn vật 12 - Sở GD& ĐT Thừa Thiên Huế Trường THPT Thuận An potx

Đề Thi thử học kỳ I môn vật lý 12 - Sở GD& ĐT Thừa Thiên Huế Trường THPT Thuận An potx
... không gian phần tử vật chất B Sóng học lan truyền biên độ theo th i gian m i trường vật chất đàn h i C Sóng học trình lan truyền dao động theo th i gian D Sóng học dao động học lan truyền m i trường ... Thuận An. DD:0905.930406, Mail:Tson0 512@ yahoo.com.vn Trang 2/4 Đề Thi thử học kỳ I đề 129 Câu 17: Một sóng âm có tần số 510Hz lan truyền không khí v i vận tốc 340m/s, độ lệch pha sóng hai i m ... Thi thử học kỳ I đề 129 Câu 26: Khi mắc vào nguồn i n không đ i dòng i nchạy qua, mắc vào nguồn π u = 100 sin(100π t )V có dòng i n i = sin(100πt + ) A chạy qua mạch Mạch i n thỏa mãn i u...
 • 4
 • 123
 • 0

Đề thi thử vào lớp 10 môn Vật năm 2015 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam

Đề thi thử vào lớp 10 môn Vật Lý năm 2015 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
... T’2.OB = P.OG => 10. m l/4 + T’2 3l/4 = P l/4 => 10m + 3T’2 = P => m = (P - 3T'2) /10 Khi thỏa mãn điều kiện ta có: ≤ T'2 ≤ T02 => (P - 3T02) /10 ≤ m ≤ P /10 => < m ≤ 0,375(kg) (do m > 0) (2) * Từ (1) ... (3T '1 -2 P)/40 Khi thỏa mãn điều kiện ta có: ≤ T'1 ≤ T01 => - 2P/40 ≤ m ≤ (3T01 - 2P)/40 => < m ≤ 0,375(kg) (do m > 0) (1) * Tương tự, chọn trục quay O, cân ta có: P’.OA + T’2.OB = P.OG => 10. m ... = mcx∆t2 + mck∆t2 => cx = (cn + ck)/t1 t Δt1/Δt2 - ck Thay số cx = 2221J/kgK Câu (2,0 điểm): a) UV2 = 10V, UV1 = 12V Có hai cặp nghiệm tùy vào chiều dòng điện qua Ampe kế: R1 = 20, R2 = 30 R1...
 • 5
 • 278
 • 0

Đề thi thử vào lớp 10 môn Vật năm 2015 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam

Đề thi thử vào lớp 10 môn Vật Lý năm 2015 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
... T’2.OB = P.OG => 10. m l/4 + T’2 3l/4 = P l/4 => 10m + 3T’2 = P => m = (P - 3T'2) /10 Khi thỏa mãn điều kiện ta có: ≤ T'2 ≤ T02 => (P - 3T02) /10 ≤ m ≤ P /10 => < m ≤ 0,375(kg) (do m > 0) (2) * Từ (1) ... (3T '1 -2 P)/40 Khi thỏa mãn điều kiện ta có: ≤ T'1 ≤ T01 => - 2P/40 ≤ m ≤ (3T01 - 2P)/40 => < m ≤ 0,375(kg) (do m > 0) (1) * Tương tự, chọn trục quay O, cân ta có: P’.OA + T’2.OB = P.OG => 10. m ... = mcx∆t2 + mck∆t2 => cx = (cn + ck)/t1 t Δt1/Δt2 - ck Thay số cx = 2221J/kgK Câu (2,0 điểm): a) UV2 = 10V, UV1 = 12V Có hai cặp nghiệm tùy vào chiều dòng điện qua Ampe kế: R1 = 20, R2 = 30 R1...
 • 5
 • 147
 • 0

Đề thi thử vào lớp 10 môn Vật năm 2015 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam

Đề thi thử vào lớp 10 môn Vật Lý năm 2015 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
... 10. m (1) .0,5đ l 3l l + T’2 = P 4 Þ 10m + 3T’2 = P Þ m= P - 3T ' 10 Khi thỏa mãn điều kiện ta có: £ T ' £ T02 P - 3T02 P £m£ (do m > 0) (2) Þ < m ≤ 0,3(kg) 10 10 * Từ (1) (2) Þ m ≤ 0,3kg ... dụng N M lực: - Trọng lực P - Trọng lượng P’của chim - Lực căng T’1 dây OM - Lực căng T’2 dây BN * Chọn trục quay B, cân ta có: P.BG + P’.BA = T’1.BO Þ P T2’ T1’ O A G B P’ l 3l + 10. m.l = T’1 ... m= 3T '1 -2 P 40 Khi thỏa mãn điều kiện ta có: £ T '1 £ T01 3T - P - 2P £ m £ 01 Þ Þ < m ≤ 0,375(kg) (do m > 0) 40 40 * Tương tự, chọn trục quay O, cân ta có: P’.OA + T’2.OB = P.OG Þ 10. m (1)...
 • 3
 • 127
 • 0

Đề thi thử đại học 2009 môn vật khối chuyên

Đề thi thử đại học 2009 môn vật lý khối chuyên lý
... liệu ôn thi đại học 2009 Câu37: Một lắc lò xo dao động theo phơng nằm ngang với phơng trình x= cos10 t ( cm, s) Vật nặng có khối lợng m= 100g Lấy = 10 Lực đ n hồi cực đại tác dụng v o vật l : ... Trong dao động điều hòa A Khi gia tốc cực đại động cực tiểu B Khi lực kéo cực tiểu cực đại C Khi động cực đại cực đại D Khi vận tốc cực đại pha dao động cực đại Câu50: Giả sử nguyên tử nguyên tố ... định, bán kính R, khối lợng M, momen quán tính I= MR2 /2 Một sợi dây mềm không d n có khối lợng không đáng kể vắt qua ròng rọc đầu dây treo vật nhỏ có khối lợng m1=2M v m2=M Giữ cho vật nhỏ độ cao...
 • 5
 • 290
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử vào lớp 10 môn vật lýđề thi thử đại học vinh môn vật lýđề thi thử học kỳ i môn vật lý 12 sở gdđề thi học sinh giỏi tỉnh môn vật lý lớp 9 cà mau và đáp án năm 2009đề thi thử thpt đặng thúc hứa nghệ an lần 2 2013dề thi thử tnthpt quốc gia môn toánđề thi giáo viên dạy giỏi môn vật lý thptđề thi thử toán quốc giađề thi thử văn quốc gia 2015đề thi thử thpr quốc giade thi thu va dap an mon vat lan 1 nam 2014bo de thi thu toan quoc gia 2015đề thi tuyển sinh đại học môn vật lý 2012đề thi học sinh giỏi tỉnh môn vật lý 9đề thi học sinh giỏi tỉnh môn vật lý 12Hướng dẫn thiết kế mạch và lập trình PLC trần thế san, nguyễn ngọc phươngKhí nén và thủy lực trần thế san, trần thị kim langThiết kế mạch và lập trình PLC trần thế san, nguyễn ngọc phươngTƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về CÁCH MẠNG giải PHÓNG dân tộcMẫu đơn xin việc hành chính văn phòngKHẮC PHỤC NHỮNG BẤT ĐỒNG VỀ NHÃN HIỆU VÀ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ KHI HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP AGREEMENT-TPP) ĐƯỢC VẬN HÀNHHOÀN THIỆN PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNHKIỂM ĐỊNH VAI TRÒ ĐIỀU TIẾT CỦA VĂN HÓA TÁC ĐỘNG ĐẾN MỐI QUAN HỆ GIỮA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA HÀNH KHÁCHPhương pháp giải 7 chuyên đề liên quan đến hàm sốQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAMSlide bài giảng lập trình C++ FPT Software Ngày 3 bài 2 (Arrays)Phân tích sự cố nền móng công trình dựa vào đặc điểm địa chất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ( LV thạc sĩ))Slide bài giảng lập trình C++ FPT Software, Ngày 2 bài 2 (Pointers Address)Bai tap ve cau bi dong lop 8DE CUONG GIỮA KII ANH 8Báo cáo thí nghiệm dầm BTCT chịu xoắnKHẢO sát KHẢ NĂNG hấp PHỤ CHỌN lọc CO2 và CH4 của vật LIỆU MOF 199DIary of a wimpy kid old schoolhướng dẫn tiến độ dự ánCác yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Vĩnh Long (LV thạc sĩ))
Đăng ký
Đăng nhập