Kỳ thi chọn HSG quốc gia tin học lớp 12 THPT năm 2011

Kỳ thi chọn HSG quốc gia tin học lớp 12 THPT năm 2011

Kỳ thi chọn HSG quốc gia tin học lớp 12 THPT năm 2011
... coi thi không giải thích thêm Trang 3/3 KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: TIN HỌC Ngày thi thứ hai: 12/ 01 /2011 ... đường truyền tin từ máy x1 tới máy xp Thông lượng đường truyền tin xác định thông lượng nhỏ số thông lượng đoạn cáp mạng đường Trang 2/3 truyền Giả thi t mạng kết nối cho có đường truyền tin hai máy ... tham lam trực tiếp với thời gian tính O(n2) đạt 50% số điểm Thuật toán tham lam với tổ chức liệu tốt với thời gian tính O(n log n) đạt 100% số điểm Giới hạn thời gian: giây Bài Trò chơi chẵn...
 • 4
 • 31
 • 0

THI CHỌN HSG CẤP TỈNH BÌNH THUẬN LỚP 12 THPT Năm học : 2010 - 2011 Môn : Vật Lý pot

KÌ THI CHỌN HSG CẤP TỈNH BÌNH THUẬN LỚP 12 THPT Năm học : 2010 - 2011 Môn : Vật Lý pot
... Họ tên thí sinh: Phòng thi: Số báo danh : SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HSG CẤP TỈNH LỚP 12 THPT BÌNH THUẬN Năm học : 2010 - 2011 Môn : Vật Thời gian : 180 phút ( không ... 0,25đ 0,25đ Hết ( Học sinh giải cách khác ) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI THÀNH LẬP ĐỘI TUYỂN HSG LỚP 12 THPT BÌNH THUẬN DỰ THI QUỐC GIA Năm học : 2010 - 2011 Môn : Vật Thời gian : 180 phút ( không ... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI THÀNH LẬP ĐỘI TUYỂN HSG LỚP 12 THPT DỰ THI QUỐC GIA Năm học : 2010 - 2011 Môn : Vật Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian...
 • 10
 • 190
 • 0

ĐỀ THI CHỌN HSG TỈNH MÔN TIẾNG ANH LỚP 12 - THPT NĂM 2008 – 2009 RƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN ppt

ĐỀ THI CHỌN HSG TỈNH MÔN TIẾNG ANH LỚP 12 - THPT NĂM 2008 – 2009 RƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN ppt
... prevented Trang SỞ GD ĐT HÀ NỘI KÌ THI CHỌN HSG TỈNH LỚP 12 - THPT TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN NĂM HỌC: 2008 2009 Đáp Án Đề Thi Môn: TIẾNG ANH PART I: PHONETICS (4 points) I II ... 11 She is not doing _ in the garden, just walking about the place A anything B nothing C something 12 _ I have a car, I prefer to travel by train A In spite of B Despite C Because ... (10) the Nobel Prize for his work in physics II Choose the correct word or phrase - A, B, C or D - that best completes the passage (0.2 x 10 = points) The traditional definition of literacy...
 • 6
 • 517
 • 4

đề thi chọn hsg quốc gia môn vật lí 12 tỉnh hà tĩnh

đề thi chọn hsg quốc gia môn vật lí 12 tỉnh hà tĩnh
... cao đó, người ta giữ vật nặng có khối lượng khối lượng pit-tông Sau đó, người ta thả nhẹ vật nặng rơi xuống pittông Sau va chạm tuyệt đối không đàn hồi vật pit-tông thời gian, hệ chuyển trạng ... sinh: Số báo danh: ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM VẬT LÝ ( VÒNG II ) NĂM HỌC 2 012 - 2013 Câu Câu 1) Hướng dẫn giải Điểm Định lý biến thi n động lượng momen động lượng : r u r uu r u r Δ P ... +C m1 + m2 + m3 (2m2 + m1 ) r Chọn x = t = ta có C = m1 + m2 + m3 (2m2 + m1 )r ( cosωt − 1) x = m1 + m2 + m3 Lấy nguyên hàm (3) x = 2) 0,5 0,5 r Xét hệ có v1 có thành phần vận tốc theo phương...
 • 7
 • 198
 • 0

KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LỚP 12 THPT NĂM 2011 Môn: HOÁ HỌC pot

KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LỚP 12 THPT NĂM 2011 Môn: HOÁ HỌC pot
... ứng với thuốc thử Feling, bị thuỷ phân α-glycosidaza cho andozơ A (C6H12O5) D-andozơ B (C6H12O6) theo tỉ lệ mol (1:1) Từ andozơ B tiến hành liên tiếp hai lần cắt mạch Ruff sau oxi hoá với HNO3 ... cần thi t khác, đưa sơ đồ tổng hợp ephedrin Tiến hành phản ứng 3,5,5-trimetyl xiclohex-2-enon n-butyl magiê iođua Sau đó, thuỷ phân hỗn hợp dung dịch HCl 4M thu hợp chất B B bị chuyển thành năm ... chuyển hoá ancol bậc cuối mạch thành axit) Dùng công thức chiếu Fisơ để biểu diễn cấu trúc chất A1, A2, A3, A5, A6 A Biết 1mol A phản ứng với 4mol HIO4 cho 4mol HCOOH 1mol CH3CHO Metyl hoá hoàn...
 • 3
 • 80
 • 0

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2011 MÔN TIN HỌC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2011 MÔN TIN HỌC
... Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Trang 3/3 KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: TIN ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: TIN HỌC Ngày thi thứ hai: 12/ 01 /2011 (Gồm 01 trang) TỔNG QUAN NGÀY THI THỨ HAI Tên File chương trình File liệu vào File kết Bài Nối ... đường truyền tin từ máy x1 tới máy xp Thông lượng đường truyền tin xác định thông lượng nhỏ số thông lượng đoạn cáp mạng đường Trang 2/3 truyền Giả thi t mạng kết nối cho có đường truyền tin hai máy...
 • 4
 • 2,635
 • 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2011 MÔN TIN HỌC doc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2011 MÔN TIN HỌC doc
... Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Trang 3/3 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2011 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: TIN ... HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: TIN HỌC Ngày thi thứ nhất: 11/01 /2011 (Gồm 01 trang) TỔNG QUAN NGÀY THI THỨ NHẤT Tên File chương trình File liệu vào File kết Bài Phần thưởng BONUS.* BONUS.INP ... đến cuối hàng (không thi t phải liên tiếp) có chiều cao giảm dần” Một hôm ông chủ mua thêm cảnh có chiều cao lớn chiều cao tất có Ông ta muốn xếp cảnh vào n +1 vị trí hàng có (vào vị trí đầu hàng,...
 • 4
 • 189
 • 0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2011 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: TIN HỌC pot

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2011 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: TIN HỌC pot
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA ĐỀ THI CHÍNH THỨC LỚP 12 THPT NĂM 2011 Môn: TIN HỌC Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi thứ hai: 12/ 01 /2011 (Đề ... đường truyền tin từ máy x1 tới máy xp Thông lượng đường truyền tin xác định thông lượng nhỏ số thông lượng đoạn cáp mạng đường Trang 2/3 truyền Giả thi t mạng kết nối cho có đường truyền tin hai máy ... thời gian giao đề) Ngày thi thứ hai: 12/ 01 /2011 (Đề thi có 03 trang, gồm 03 bài) TỔNG QUAN NGÀY THI THỨ HAI Tên File chương trình File liệu vào File kết Bài Nối điểm đen trắng BWPOINTS.* BWPOINTS.INP...
 • 4
 • 283
 • 0

KỲ THI CHỌN học SINH GIỎI QUỐC GIA lớp 12 THPT năm 2011, môn SINH học

KỲ THI CHỌN học SINH GIỎI QUỐC GIA lớp 12 THPT năm 2011, môn SINH học
... cúm năm sau chủng virut gây Nếu chủng virut trùng hợp với chủng năm trước không cần đổi vacxin Nếu xuất chủng đột biến phải dùng vacxin VD: Năm trước virut H5N1 năm sau H1N1 đương nhiên năm sau ... vai trò axit abxixic êtilen sinh trưởng thực vật + Axit abxixic: Có vai trò làm chậm trình sinh trưởng, có tác động đối nghịch với loại hoomôn sinh trưởng (ức chế sinh trưởng) Duy trì trạng thái ... chất đêm ngắn, chúng cần thời gian tối liên tục tối đa định hoa Đối với trường hợp loài này, ngày dài hoa thời gian chiếu sáng tối thi u 16 giờ, đồng nghĩa với thời gian tối liên tục Câu 10 (1,0...
 • 6
 • 246
 • 2

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2011 môn hóa học

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2011 môn hóa học
... Thí sinh không sử dụng tài liệu * Giám thị không giải thích thêm Trang 2/2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2011 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: HOÁ HỌC ... (4) ∗ Chấp nhận gần giai đoạn định tốc độ phản ứng giai đoạn chậm * Trong chế cho, giai đoạn chậm, định tốc độ phản ứng, nên: v = k3.[HON][H2] (5) Khi nồng độ sản phẩm trung gian đạt trạng thái ... 1 Tính biến thi n entanpi, biến thi n entropi, biến thi n lượng tự Gibbs số cân K phản ứng tổng hợp amoniac từ nitơ hiđro điều kiện...
 • 8
 • 296
 • 4

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2011 môn vật lý

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2011 môn vật lý
... Thí sinh không sử dụng tài liệu Giám thị không giải thích thêm BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2011 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: VẬT LÍ Ngày thi thứ ... 1,6.10-19 C; k = 9.109 Nm2/C2) Coi gia tốc toàn phần a êlectron gia tốc hướng tâm Hãy tính thời gian cần thi t để bán kính quỹ đạo giảm đến r0 = 0,53.10-10 m ước tính thời gian êlectron chuyển động quỹ ... phương pháp lượng để tính OG Xét vật vị trí ứng với góc lệch β Gọi ϕ góc mà vật tự quay quanh Chọn chiều dương tất chuyển động ngược chiều kim đồng hồ Lực tác dụng lên vật gồm: trọng lực, phản lực,...
 • 6
 • 297
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: Sử dụng phần mềm Maple trong dạy học nội dung Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng chương trình Giải tích lớp 12 trung học phổ thôngThống kê Bayes nhiều chiều và ứng dụngNghiên cứu giá trị của thử nghiệm kích thích trong chẩn đoán dị ứng NSAIDsNghiên cứu sán lá (trematoda) ký sinh ở một số loài cá biển ven bờ từ hải phòng đến quảng bìnhVai trò của chụp cộng hưởng từ trong chẩn đoán chấn thương khớp gối trên máy cộng hưởng từ 1 5 teslaPhân tích đồng thời các hợp chất PCB và thuốc trừ sâu cơ CLO trong thủy vực tại một số vị trí tiêu biểu thuộc đới duyên hải miền bắc việt namTeachers and students’ perceptions of a good teacher of english= nhận thức của giáo viên và sinh viên về một người giáo viên tiếng anh tốtThực trạng sâu răng của học sinh 7 đến 11 tuổi tại trường tiểu học đền lừ quận hoàng mai thành phố hà nội năm 2012Đánh giá chức năng thất phải ở bệnh nhân hẹp van hai lá bằng phương pháp siêu âm doppler mô cơ timđánh giá kết quả chăm sóc sau mổ gãy xương cẳng chân tại khoa chấn thương chỉnh hình ii bệnh viện hữu nghị việt đức từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2015đánh giá thực trạng và nhu cầu phục hồi chức năng của bệnh nhân phong tại bệnh viện phong chí linh tháng 5 năm 2015Khảo sát giá trị xét nghiệm lipase trong chẩn đoán viêm tụy tại bệnh viện trung ương quân đội 108KHÁI NIỆM SỐ TỰ NHIÊN TRONG DẠY HỌC TOÁN Ở BẬC TIỂU HỌCNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự sẵn sàng mua hàng may mặc nội địa của người tiêu dùng Việt Nam ở các thành phố (LA tiến sĩ)Đề cương quá trình thiết bị công nghệ sinh họcBÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎTKVThực trạng kế toán các phần hành chủ yếu tại Công Ty TNHH TM Tổng Hợp VHP Việt Namnấm ăn nấm dược liệugiáo trình chuẩn bị trồng nấmgiao trinh mo dun nhan giong va san xuat nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập