Các giai đoạn thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học

các bước cơ bản để thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học

các bước cơ bản để thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học
... quan đề tài) Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Nội dung nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cái đề tài (Đóng góp đề tài) Kết cấu đề tài B ... cứu với thực tế Đối chiếu với tài liệu, liệu khoa học để kiểm tra xem kết nghiên cứu có xác hay không VI Viết báo tổng hợp đề tài Nghiên cứu khoa học Kết cấu báo cáo tổng hợp kết nghiên cứu: ... bao gồm: Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu tạp quyền chí Đối tượng nghiên cứu Giới hạn, phạm vi, nội dung nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Thời gian nghiên cứu Phần thứ hai:...
 • 6
 • 1,797
 • 27

Định hướng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm gỗ của việt nam trong giai đoạn mới (2005 2020) đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ

Định hướng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm gỗ của việt nam trong giai đoạn mới (2005  2020) đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ
... tác giả mạnh dạn chọn đề tài "Định hướng giải pháp đẩy mạnh xuất sản phẩm gỗ Việt Nam giai đoạn mới2 005- 2020" làm công trình nghiên cứu khoa học Mục đích nghiên cứu: tập trang làm rõ vấn đề Xây ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI ìs.EQ^ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ M Ã SỐ: B2005 - 40 - 59 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHAU SẢN PHÀM Gỗ CỦA VIỆT NAM ... 2004)- đề xuất định hướng giải pháp đẩy mạnh xuất sản phẩm gỗ Việt Nam giai đoạn (2005 - 2020) 3 Phương pháp nghiên cứu: Nhằm làm rõ mối liên hệ khăng khít hoạt động xuất sản phẩm gỗ với tăng trưởng...
 • 200
 • 532
 • 0

Quy trình đưa một đề tài nghiên cứu khoa học vào thực tiễn.

Quy trình đưa một đề tài nghiên cứu khoa học vào thực tiễn.
... hoàn thành nghiên cứu 10 đề tài khoa học cấp Bộ năm 2008 đăng ký thực đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2009 * Xuất sách - Hoàn thành biên tập xuất sách “Tuyển tập công trình nghiên cứu phát ... hướng dẫn thực Nghị định số 04/2008/NĐ-CP c Về công tác nghiên cứu khoa học * Đề tài cấp nhà nước: Ban Chủ nhiệm Chương trình - Bộ Khoa học Công nghệ chọn giao triển khai nghiên cứu đề tài thuộc ... chương trình nghiên cứu khoa học lĩnh vực chiến lược, quy hoạch giao nghiên cứu lĩnh vực khoa học khác theo quy định pháp luật Nghiên cứu lý luận phương pháp luận xây dựng chiến lược, quy hoạch...
 • 33
 • 2,704
 • 1

Những giải pháp chủ yếu để xây dựng hệ thống ngân hàng vững mạnh đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở việt nam hiện nay đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ

Những giải pháp chủ yếu để xây dựng hệ thống ngân hàng vững mạnh đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở việt nam hiện nay đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ
... Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH rĩ; TP.HO CHÍ MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN cứu KHOA HỌC CẤP BỘ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU BỂ XÂY DỰNG HE THÔNG NGÂN HÀNG VỮNG MẠNH ĐÁP ƯNG YÊU CẦU CNH-HĐH VIỆT NAM ... mục tiêu nghiệp công nghiệp hóa & ề đại hóa Việt Nam: 29 1.1 Công nghiệp hóa -hiện đại hóa Việt Nam - phát triển tất yếu khách quan v quy luật: 29 1.2.Mục tiêu công nghiệp hóa -hiện đại hóa: 31 ... cho nghiệp công nghiệp hóa -hiện đại hóa + Công nghiệp hóa đại hóa đất nước muốn đạt mục tiêu đề ra, giải vấn đề vốn toán đặc biệt quan trọng, không giải vấn đề vốn nghiệp công nghiệp hóa -hiện đại...
 • 154
 • 323
 • 0

Các bước triển khai một đề tài nghiên cứu khoa học

Các bước triển khai một đề tài nghiên cứu khoa học
... cáo kết nghiên cứu đề cập phần 5; Lựa chọn đề tài Một thao tác việc triển khai đề tài nghiên cứu khoa học là… lựa chọn đề tài Đối với nhà nghiên cứu, đề tài thường lựa chọn qua kinh nghiệm kiến ... hẹp, đề cập nguyên tắc phần mà học riêng; số công đoạn quan trọng trình thực đề tài nghiên cứu khoa học, liên quan đến việc nghiên cứu tài liệu, đề cập phần 3; bước Viết báo cáo kết nghiên cứu đề ... tiến triển đề tài Khi làm việc định kì, sinh viên không nên tỏ nhút nhát mà cần có tự tin mực Đề tài nghiên cứu Những yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn đề tài Khi lựa chọn đề tài nghiên cứu khoa...
 • 10
 • 290
 • 0

Cach lam cu the mot de tai nghien cuu khoa hoc kinh te

Cach lam cu the mot de tai nghien cuu khoa hoc kinh te
... ngân hàng cho khu vực kinh tế tư nhân nước phát triển” Tác giả: Trần Quang Tuyến , Khoa kinh tế trị- ĐH kinh tế- ĐH Quốc gia Hà Nội Đăng Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh số 25 ngày ... hoạch kinh doanh hiệu Kế hoạch kinh doanh: Một kế hoạch kinh doanh miêu tả ý định kinh doanh mà bạn muốn bắt đầu thực Nó kế hoạch việc bạn muốn điều hành phát triển ý định kinh doanh Kế hoạch kinh ... trường (chứng khoán) (market- based or security- diminated financial system) hệ thống tài dựa vào hệ thống ngân hàng (bank-based or bank-dominated financial system) [1] Một số nghiên cứu khẳng định...
 • 19
 • 8,357
 • 83

Những quan niệm cơ bản về công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đặc điểm, nội dung của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ

Những quan niệm cơ bản về công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đặc điểm, nội dung của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ
... HIỆN ĐẠI HOA N Ư Ớ C TA HIỆN NAY 3.1 bôi cảnh triển khai nghiệp công nghiệp hoa, đại hoa nước ta 8 3.2 đặc điểm cửa trình công nghiệp hoa, đại hoa nước ta — 13 3.3 nội dung công nghiệp hoa, đại ... đánh giá trình công nghiệp hoa nước ta trước đây, đồng thời đưa đặc điểm nội dung trình công nghiệp hoa, đại hoa điều kiện ỏ nước ta 6 B NỘI DUNG Chương Ì CÁC QUAN NIỆM KHÁC NHAU VE CÔNG NGHIỆP ... cần thực hiện, thứ hai, nội dung trình bày, quan niệm gần đồng trình công nghiệp hoa với trình phát triển công nghiệp Thứ ba, quan niệm tính lịch sử trình công nghiệp hoa Chính vậy, quan niệm sử...
 • 124
 • 545
 • 0

CÁCH LÀM MỘT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

CÁCH LÀM MỘT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
... chọn đề tài khó, rộng _Khi trình bày với giáo viên hướng dẫn, cần phải nói rõ nội dung đề tài, lý chọn đề tài, phương pháp nghiên cứu đề tài, giới hạn phạm vi nghiên cứu cuối tên đề tài (tên đề tài ... đề tài nghiên cứu Đề tài người hướng dẫn nêu có sinh viên phải tự tìm kiếm Có thể tìm kiếm đề tài chương trình học thực tiễn liên quan tới ngành môn học _Cần phải xác định rõ phạm vi nghiên cứu ... đề tài) II.2: Tập hợp thông tin _Sau xác định đề tài nghiên cứu tiểu luận, cần phải tập hợp thông tin liên quan đến đề tài nghiên cứu, ví dụ : _Các nguồn tài liệu sách, báo, tạp chí, kỷ yếu khoa...
 • 5
 • 288
 • 0

Tài liệu Thủ tục tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thuộc các chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010 pdf

Tài liệu Thủ tục tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thuộc các chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010 pdf
... đăng ký chủ trì thực đề tài; Thuyết minh đề tài; Tóm tắt hoạt động khoa học công nghệ tổ chức đăng ký chủ trì đề tài; Lý lịch khoa học nhân đăng ký chủ trì nhân đăng ký thực đề tài; Văn ... vụ khoa học công nghệ + Bảo đảm đủ thời gian để chủ trì thực công việc nghiên cứu nhiệm vụ nhân không tham gia đăng ký tuyển chọn, xét chọn chủ trì nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp nhà nước ... nhận xét cụ thể hồ sơ đề nghị trúng tuyển nhiệm vụ khoa học công nghệ, gửi Bộ Khoa học Công nghệ thông qua Văn phòng chương trình trọng điểm cấp nhà nước Phê duyệt kết tuyển chọn, xét chọn Kết tuyển...
 • 8
 • 259
 • 0

Tài liệu Thủ tục tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn thuộc các chương trình khoa học xã hội trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010 pptx

Tài liệu Thủ tục tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn thuộc các chương trình khoa học xã hội trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010 pptx
... lịch khoa học nhân thực đề tài khoa học Quyết định số hội nhân văn cấp Nhà nước 11/2007/QĐ-BKHC Giấy xác nhận tổ chức khoa học tham gia nghiên cứu đề Quyết định số tài khoa học hội nhân ... khai Văn qui định Đơn đăng ký chủ trì thực đề tài khoa học hội Quyết định số nhân văn cấp Nhà nước 11/2007/QĐ-BKHC Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học hội nhân Quyết định số văn cấp Nhà ... nhiệm vụ nghiên cứu theo Nghị định thư hợp tác khoa học công nghệ nhân chủ trì đề tài cấp nhà nước giai đoạn 20012005 2006-2010 không tham gia đăng ký tuyển chọn, xét chọn chủ trì đề tài với...
 • 8
 • 373
 • 1

Đề tài nghiên cứu khoa học SKKN cán bộ quản lý năm học 20142015: Các biện pháp quản lý để nâng cao chất lượng học tập của học sinh trường THCS, Huyện Hương Khê trong giai đoạn hiện nay

Đề tài nghiên cứu khoa học SKKN cán bộ quản lý năm học 20142015: Các biện pháp quản lý để nâng cao chất lượng học tập của học sinh trường THCS, Huyện Hương Khê trong giai đoạn hiện nay
... nhà trường Bỡi nên chọn đề tài "Các biện pháp quản để nâng cao chất lượng học tập học sinh trường THCS, Huyện Hương Khê giai đoạn nay" để nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu đề tài, để ... vụ nghiên cứu: - Nghiên cứu sở luận vấn đề quản nâng cao chất lượng học tập học sinh - Khảo sát thực trạng vấn đề chất lượng học tập quản nâng cao chất lượng học tập học sinh trường THCS, ... tài: Các giải pháp quản nâng cao chất lượng Trường THCS Đề tài nghiên cứu khoa học - SKKN- cán quản năm học 2014-2015 - Nghiên cứu biện pháp nâng chất lượng dạy- học nhà trường năm qua - Nghiên...
 • 25
 • 499
 • 5

Đánh giá thực trạng quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp thành phố giai đoạn 2006-2010 tại thành phố Đà Nẵng

Đánh giá thực trạng quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp thành phố giai đoạn 2006-2010 tại thành phố Đà Nẵng
... qu n tài nghiên c u KH&CN tài nghiên c u KH&CN i u Q 30, “ tài nghiên c u KH&CN tài nghiên c u khoa h c tri n khai th c nghi m thu c l nh v c khoa h c xã h i nhân v n, khoa h c t nhiên, khoa ... Khung thuy t 1.8.1 thuy t Qu n công v i mô hình tam giác chi n l ng h ” c Giá tr - N ng l c- S t o giá tr công S d ng công c phân tích t o l p giá tr công v i mô hình tam giác Giá tr ... tài nghiên c u KH&CN 1.8 Khung thuy t 1.8.1 thuy t Qu n công v i mô hình tam giác chi n l ng h ” t o giá tr công 1.8.2 S c n thi t c a qu n nhà n c tài...
 • 77
 • 84
 • 0

Các giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường khoa học công nghệ ở thành phố hồ chí minh đến năm 2010 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ [biểu ghi biên mục]

Các giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường khoa học công nghệ ở thành phố hồ chí minh đến năm 2010 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ [biểu ghi biên mục]
... kinh tế-xã hội thành phố, mạnh dạn chọn đề tài: " Các giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường khoa học công nghệ thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010" làm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2-Đối tượng ... tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu: đề tài tập trung nghiên cứu phát triển thị trường khoa học - công nghệ gồm thị trường công nghệ, thị trường sở hữu trí tuệ, thị trường sản phẩm ... - công nghệ thị trường khoa học - công nghệ thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 tầm nhìn 2020 Chương 4: Phương án, giải pháp sách phát triển khoa học - công nghệ thị trường khoa học - công nghệ...
 • 214
 • 501
 • 0

Kinh tế trang trại và những giải pháp thúc đẩy sự phát triển kinh tế trang trại theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở việt nam đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ

Kinh tế trang trại và những giải pháp thúc đẩy sự phát triển kinh tế trang trại theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở việt nam đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ
... triển kinh tế trang trại nước ta theo hướng công nghiệp hoa, đại hoa? Đ ề tài " K i n h tế trang trại giải pháp thúc đỉy phát triển kinh tế trang trại theo hướng công nghiệp hoa, đại hoa nông nghiệp, ... Nghiên cứu hình thành phát triển kinh tế trang trại t h ế giới Việt Nam T i m giải pháp thúc đỉy phát triển k i n h tế trang trại nước ta theo hướng công nghiệp hoa, đại hoa nông nghiệp, nông thôn ... trung nghiên cứu thực trạng phát triển k i n h tế trang trại nước ta năm gần Trên sở đưa giải pháp thúc địy phát triển kinh tế trang trại theo hướng công nghiệp hoa, đại hoa nông nghiệp, nông thôn...
 • 112
 • 453
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: các bước làm một đề tài nghiên cứu khoa họccác bước của một đề tài nghiên cứu khoa họccách làm một đề tài nghiên cứu khoa họccách viết một đề tài nghiên cứu khoa họctrình bày một đề tài nghiên cứu khoa họccấu trúc một đề tài nghiên cứu khoa họcđề cương một đề tài nghiên cứu khoa họcmục tiêu của một đề tài nghiên cứu khoa họcthuyết minh về một đề tài nghiên cứu khoa họccách đặt tên một đề tài nghiên cứu khoa họcđề cương chi tiết một đề tài nghiên cứu khoa họcđề cương của một đề tài nghiên cứu khoa họccách trình bày một đề tài nghiên cứu khoa họccách xây dựng một đề tài nghiên cứu khoa họccách phản biện một đề tài nghiên cứu khoa họcMục lục đề ánTương tác thuốc, bài giảng tổng quanTổng hợp kiến thức Hóa Hữu CơÔn tập Công nghệ sinh học đại học Y Dược tp HCMĐề thi lý thuyết Sinh học phân tửHarry Potter and the Order of the PhoenixKinh tế học cac nuocAMERICA THE BEAUTIFUL FEDERAL RECREATION AREAS WHERE INTERAGENCY PASSES ARE ISSUEDĐề cương Dược liệu Đại học Cao đẳngpractical process research and developmentỨng dụng sơ đồ tư duy trong dạy học và học lịch sử lớp 12Hướng dẫn học sinh ôn luyện phần Đọc – Hiểu môn Ngữ văn trong kì thi THPT Quốc gia đạt kết quả cao.Nọi dung de an (THANHNGUYEN-TPs in Konflikt stehende Kopie 2017-05-29)Nâng cao hiệu quả của hoạt động Marketing trong công tác huy động vốn tại Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyêngiai đoạn 20172021Sách bài tập tiếng anh 6 (Pearson) thí điểm mớiGIÁO án SINH học 8 ĐÚNG CHUẨN KIỂM TRA HỌC KÌ 1 CÓ CỘT PHÁT TRIỂN NĂNG LỰCStatement for the Record Senate Select Committee on IntelligenceNỘI DUNG SKKN TAM THUC BAC 2Chuyên đề cực trị số phức thầy Phạm Minh Tuấn ôn thi THPT Quốc giaCâu nhấn mạnh Cleft sentences lớp 11